Aug 31

Files en de problemen op de huizenmarkt zijn een belemmering voor de groei van de Nederlandse stadsregio’s. Dat stelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag.

Volgens de OESO kosten files in Nederland jaarlijks ongeveer 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Om de files tegen te gaan adviseert de denktank onder meer het gebruik van de weg te beprijzen. Daarnaast moeten delen van de tijdelijke crisiswet die snelle beslissingen over investeringen in infrastructuur mogelijk maakt, een permanent karakter krijgen.

Om de problemen op de huizenmarkt te bestrijden adviseert de OESO om naast de liberalisering van de huurmarkt ook de koopwoningen aan te pakken. De overheid zou hier de overdrachtsbelasting kunnen afschaffen en voordelen zoals de hypotheekrenteaftrek moeten afbouwen.

bron: AFN

Aug 31

Minister van Financiën Jan Kees de Jager neemt een aantal maatregelen om de woningmarkt een impuls te geven. Zo gaat het btw-tarief voor bijvoorbeeld een verbouwing of herstelwerkzaamheden aan het dak tijdelijk omlaag. Bovendien heeft De Jager in samenspraak met de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Eimert van Middelkoop, besloten de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met een jaar te verlengen.

“De huizenprijzen lijken inmiddels redelijk stabiel en de verkoopcijfers stijgen voorzichtig, maar het herstel is broos. De woningmarkt lijdt nog steeds onder de gevolgen van de kredietcrisis. Met dit pakket aan maatregelen willen we de woningmarkt en daarmee ook de bouwsector een extra impuls geven“, aldus De Jager, die met de stimuleringsmaatregelen tegemoet komt aan een verzoek vanuit de Tweede Kamer.

Concreet bestaat het voorstel uit zes maatregelen:

 • Lager btw-tarief: Voor renovatie en herstel van een woning die minimaal twee jaar oud is, geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 een verlaagd btw-tarief van 6% (in plaats van 19%). Dit lage btw-tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen.
 • NHG-garantie: Net als de periode tussen juli 2009 en eind 2010 ligt de grens voor een hypotheek met NHG-garantie ook in 2011 op € 350.000. Dat betekent dat kopers een jaar langer kunnen profiteren van de voordelen van de hogere NHG-grens.
 • Dubbele lasten: De periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tijdelijke regeling vervalt eind 2012.
 • Hypotheekrenteaftrek na verhuur: De regeling waarbij mensen na een verhuurperiode weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek wordt met één jaar verlengd en loopt nu tot eind 2012.
 • Overdrachtsbelasting: Als in 2011 een woning wordt gekocht en datzelfde huis binnen een jaar wordt doorverkocht dan is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een uitbreiding van de termijn, op dit moment geldt de vrijstelling als een woning binnen een half jaar wordt doorverkocht.
 • Woningbouwprojecten: Eerder heeft het kabinet, verdeeld over drie tranches, ongeveer € 350 miljoen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van woningbouwprojecten die als gevolg van de crisis zijn stilgevallen of niet van start konden gaan. In 2010 is door gemeenten circa € 37 miljoen uit de eerste twee tranches terugbetaald omdat de bouw niet tijdig kon beginnen. Dat geld wordt nu ingezet voor projecten die bij de derde tranche zijn afgevallen omdat het toen beschikbare budget op was.

Het lage btw-tarief geldt exact negen maanden en gaat in op 1 oktober 2010. Dat betekent dat huizenbezitters eventueel ook het spaarloon, dat half september vrij valt, kunnen inzetten voor een verbouwing.

De belastingmaatregelen om de woningmarkt te stimuleren zijn onderdeel van het Belastingplan 2011, dat op Prinsjesdag tegelijk met de Miljoenennota wordt gepresenteerd. Vanwege het belang voor de woningmarkt worden deze plannen nu al aangekondigd.

Jan-Kees de Jager in de laatste reklamespot van Hans Verkerk Keukens…..

bron: Bouwend Nederland

Aug 28

Uit onderzoek voor de Europese Commissie blijkt dat de woonlasten in Nederland de hoogste van Europa zijn. In Nederland slokken de woonlasten gemiddeld 30,9% van het besteedbaar inkomen op, terwijl het Europese gemiddelde 22,2% is. Met name huurders hebben met een percentage van 38,7% een hoge woonlastenquote. Opvallend is ook de hoge woonlastenquote van de 20% huishoudens met de laagste inkomens in Nederland: bijna de helft (47,4%) van hun besteedbaar inkomen gaat op aan woonlasten.

Europees onderzoek
In opdracht van de Europese Commissie hebben Erhan Özdemir en Terry Ward een internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar de woonlasten in Europa: Housing and social inclusion, European Commission, november 2009. Ze hebben hierbij gebruik gemaakt van de EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions).

Housing costs

De onderzoekers hebben gekeken naar de woonlasten in relatie tot het besteedbaar inkomen: de woonlastenquote. Onder woonlasten verstaan ze de kosten van huur (netto huur, energielasten en overige lasten) en koop (hypotheekrente minus aftrek, energielasten, belastingen en verzekeringen en onderhoud). De onderzoekers concentreren zich op armoederisico’s, die zich vooral voordoen bij hoge woonlasten.
Het onderzoek vergelijkt de woonlasten vanuit verschillende invalshoeken: huur en koop, inkomensklassen, gezinsamenstelling, leeftijd. Voor Nederland blijft steeds één conclusie eruit springen: de woonlasten in Nederland zijn de hoogste in Europa!

Verlaging woonlastenquote noodzakelijk
Het onderzoek bevestigt de Nederlandse Woonbond in zijn opstelling dat de woonlastenquote in Nederland omlaag moet. De woningmarkt moet beter functioneren door het aanpakken van de prijsopdrijvende hypotheekrenteaftrek, aanbieders en verhuurders op de woningmarkt moeten de kosten fors reduceren, extra investeren in energiebesparing en een zeer gematigd huurbeleid. Bijzondere aandacht is nodig voor de betaalbaarheid van de laagste inkomens door de huurtoeslag op peil te houden.

De Woonbond vindt dat de huurverhoging de komende kabinetsperiode niet meer mag zijn dan maximaal 1% boven de inflatie. In deze 1% zit ook de huurverhoging als gevolg van nieuwe verhuringen (harmonisatie-effect), zodat voor zittende huurders de huren slechts maximaal met 0,5% mogen stijgen. Bovendien is een kleine huurverhoging alleen aanvaardbaar als tegelijk maatregelen genomen worden om de woningmarkt beter te laten functioneren: versobering van de fiscale behandeling van de eigen woning, verbetering van de betaalbaarheid voor de laagste inkomens en extra investeren in de volkshuisvesting. Het geld dat door deze 1% vrijkomt (in vier jaar tijd structureel een half miljard) is nadrukkelijk bedoeld voor extra investeringen. Investeringen die nodig zijn om in de toekomst de woonlasten naar beneden te kunnen bijstellen: sociale nieuwbouw, energiebesparing en aanpakken van de problematiek in wijken en krimpgebieden.

Klik hier voor Figuur 3 en tabellen 2 en 4 van het onderzoek (met bronvermelding over te nemen). Door de onderzoekers worden de huren voor corporaties beschouwd als ‘rent at market rate’.
Het volledige onderzoek is te vinden op: http://www.socialsituation.eu/WebApp/ResearchNotes.aspx

bron: Woonbond

Aug 28

Goud is de veilige haven.  Dat is in elk geval wat de goudlobby ons graag wil laten geloven. De World Gold Council, een club van goudmijnen, roept al jaren dat goud de perfecte belegging is. Waardevast, veilig en niet manipuleerbaar. Papiergeld wordt waardeloos als centrale banken te veel gaan drukken, bankrekeningen verdwijnen als de bank omvalt en aandelen worden waardeloos bij failissement. Goud heeft daar geen last van. En als het echt eng wordt graaf je een klein gat in de tuin en is je vermogen goed verstopt.

Goud - we hebben afgesproken dat het veel waard is....

Goud is goed beschouwd een behoorlijk nutteloos metaal. Het is zacht en zwaar en heeft daardoor niet veel praktisch nut. Het roest niet, dat is een positieve kant van goud. Daarom is goud handig om een holle kies mee te vullen – hoewel daar tegenwoordig ook moderne materialen voor zijn. Het geleidt elektriciteit goed (maar niet zo goed als zilver), dus voor zeer hoogwaardige elektronische toepassingen komt goud soms van pas.

Verder reflecteert goud zichtbaar en infrarood licht goed. Het wordt daarom wel als beschermlaagje op ruimtehelmen aangebracht. Om dezelfde reden worden satellieten soms beschermd met een zeer dun laagje goud.

Veel ander nut heeft het niet. Zelfs voor het maken van draagbare juwelen is goud niet echt geschikt. Het metaal is eigenlijk te zacht om er in pure vorm juwelen van te maken. Gouden juwelen bestaan dan ook meestal uit een legering van goud en bijvoorbeeld zilver of koper.

Waarom is dan toch zoveel vraag naar? Het antwoord is dat de goudmarkt zich voedt met de angst van beleggers. De beste eigenschap van goud is dat het er bijna niet is. Al het goud dat in de afgelopen duizenden jaren boven de grond is gehaald, is bij elkaar niet meer dan een kubus van pakweg 20 meter hoog, breed en diep. Goud is zeer schaars. En goed houdbaar. Dat is precies de combinatie waar bange mensen naar op zoek zijn. Je kunt er heel goed niets mee doen. Je kunt het wegstoppen en wachten op betere tijden.

Daarom is goud de economische dood. Vermogen dat in goud zit kan niet worden gebruikt om te investeren, om te ondernemen, of om te genieten. Het is morsdood kapitaal waar niemand iets aan heeft. Waardeloos.

Of toch niet?

bron: Z24.nl

Aug 28

Erfgenamen zijn het steeds vaker oneens over de vraagprijs voor het ouderlijk huis sinds de huizenmarkt is ingestort.

Dat zei een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zaterdag naar aanleiding van een bericht in de GPD-kranten daarover. Van de 180.000 woningen die momenteel te koop staan, zijn er 16.000 op de markt vanwege overlijden, blijkt uit cijfers van de NVM.

”Erfgenamen krijgen vaker ruzie over de vraagprijs voor een woning. De een wil meteen verkopen, de ander wil liever wachten. Een op de drie woningen staat daardoor langer dan een jaar te koop”, aldus de woordvoerder.

bron: ANP

Aug 26

Volgens een recent artikel op Financial Edge.com is ons eigen land het op één na diepst in de schulden gestoken land ter wereld. Onze schuldenlast bedraagt maar liefst 467% van het Bruto Nationaal Product (BNP).

Grootste oorzaak is volgens het artikel de gigantische bailout van onze banken, in 2008 en 2009 verricht door toenmalig PvdA-minister van Financiën Wouter Bos. ‘Nederland trad toe tot de Eurozone met een harde gulden, maar zou vanwege de huidige schuld waarschijnlijk geen lid mogen worden,’ is de conclusie.

Het enige land dat nog dieper in het rood staat is Ierland (997% van het BNP). De anderen vier landen die er financieel belabberd voorstaan zijn achtereenvolgens Groot Brittannië (409%/BNP), Zwitserland (273%/BNP), Portugal (228%/BNP) en Oostenrijk (214%/BNP). De Verenigde Staten staat officieel op 93%/BNP, maar als uitgegaan wordt van de eerder genoemde werkelijke schuldenlast, dan stijgt dit percentage naar 1518%/BNP en zou Amerika met stip bovenaan staan. (6)

bron: Financial Edge
vertaling:  Xander Nieuws

Aug 25

Pensioenen zijn in nood doordat de rente laag is. Maar ook uw eigen spaarrekening loopt gevaar. De rente schommelt rond de twee procent, maar de overheid gaat er nog steeds van uit dat u vier procent rendement maakt.

Daarover betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing. Tel daar de inflatie bij op en u maakt verlies op elke euro op uw spaarrekening. Is dat wel eerlijk?

Willem – Afab – Vermeend

bron: EenVandaag

Aug 24

Een groot aantal gemeenten in ons land heeft de woz-waarde van winkelpanden met tientallen procenten verhoogd. Hierdoor moeten winkeliers soms duizenden euro’s meer aan belasting betalen.

Net als huiseigenaren en huurders moeten bezitters en gebruikers van winkelpanden onroerendezaakbelasting (ozb) betalen aan gemeenten. De hoogte van die belasting is afhankelijk van de waarde van het pand. Volgens de Raad Nederlandse Detailhandel hebben winkelbedrijven in zo’n dertig gemeenten de woz-waardering zien oplopen met twintig tot zestig procent.

In Maastricht zag een winkelier de woz-waarde van zijn pand zelfs met negentig procent stijgen. De Tweede Kamer is uiterst kritisch. VVD-Kamerlid Van Beek: “Dit lijkt me buitengewoon onverstandig in deze economisch moeilijke tijden”, aldus de liberaal. “Verhoging van de woz-waarde zou ik alleen goedkeuren als tegelijkertijd het tarief voor de ozb met hetzelfde percentage daalt, zodat ondernemers per saldo niet meer hoeven af te dragen.”

CDA-Kamerlid Koppejan is verbaasd over de cijfers: “De onroerendgoedprijs is juist gedaald de afgelopen jaren. Ik vraag me af of gemeenten hun eigen kosten willen afwentelen op het midden- en kleinbedrijf. Dat zou ik echt afkeuren, want het is de motor van onze economie.”

bron: Telegraaf.nl

Aug 20

Hamers en sikkelsMogelijk komt meer onderhoudswerk beschikbaar in de particuliere huizenmarkt. Mits het ministerie van VROM en gemeenten Verenigingen van Eigenaren kunnen bewegen onderhoudsprogramma’s op te stellen.

Nu nog reserveert 15 procent van de Verenigingen van Eigenaren geen geld voor onderhoud. Van de VvE’s die dat wel doen reserveert ruim 60 procent te weinig. Slechts de helft beschikt over een meerjarenonderhoudsprogramma. Sinds 2005 probeert het ministerie van VROM met voorlichting de onderhoudsachterstanden weg te werken. Voor de betere appartementencomplexen lijkt dat goed te werken. In achterstandswijken blijft het probleem echter bestaan. Daarvoor komt nu mogelijk een oplossing.

Als de Eerste Kamer met het voorstel akkoord gaat, kunnen gemeenten VvE’s verplichten een meerjarenonderhoudsprogramma op te stellen als een pand dreigt te verloederen. Met name Den Haag en Rotterdam kijken ernaar uit; zij kampen met wijken waar verloedering een probleem is. De wens van Den Haag en Rotterdam om ook de omvang van het onderhoudsfonds wettelijk af te dwingen ging het Rijk echter te ver.

bron:   Cobouw.nl

Aug 19

De prijzen van koopwoningen zijn in de maand juli wederom gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In juli waren woningen gemiddeld 0,9 procent goedkoper, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De prijsdaling is in de eerste zeven maanden van het jaar wel afgevlakt. Vergeleken met de voorgaande maand zijn de prijzen in juli met 0,6 procent gestegen. Over de eerste drie maanden van het jaar kwam de gemiddelde daling uit op 4 procent, voor het tweede kwartaal komt dat uit op 2 procent.

De afgelopen maand bleken alleen hoekwoningen waardevast; die waren ongeveer even duur als een jaar eerder. Vrijstaande huizen, over het algemeen het duurdere type woning, daalde met 2 procent het meest in prijs. In de provincies Utrecht, Friesland en Groningen waren de prijzen wel wat hoger dan een jaar eerder. In Friesland was dit al voor de vierde maand op rij het geval.

12.000 bestaande huizen
Ruim 12.000 bestaande huizen wisselde in juli van eigenaar. Dat is 7,5 procent minder dan in juli 2009. In de eerste zeven maanden van het jaar zijn wel meer huizen verkocht dan in de eerste zeven maanden van vorig jaar.

Vergeleken met de maand juni bleven de prijzen van huizen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in juli vrijwel gelijk, in de andere provincies werden huizen duurder.

bron: Z24

Ook de werkloosheid daalde volgens het CBS, al zij de meningen daarover verdeeld.

bron: cbs.nl

 • Pagina 1 van 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • >