May 31

Drie belangrijke economen van CDA-huize botsen met hun partij over de hypothekrenteaftrek. Zij zijn het er totaal mee oneens met Balkenende de renteaftrek tot een breekpunt heeft gemaakt.

Hoogleraren
Dat schrijft Het Financieele Dagblad maandag. Het gaat om de hoogleraren Lans Bovenberg, Sylvester Eijffinger en Harry Verbon, die zijn verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Bovenberg: Box 3
Bovenberg pleit ervoor om de woningwaarde en hypotheekschuld in box 3 te plaatsen. Daarmee zou de hypotheekschuld nog slechts aftrekbaar zin tegen 30%.

Eijffinger: in 20-30 jaar afschaffen
Eijffinger wil helemaal van de hypotheekrenteaftrek af. Hij wil daarvoor 20-30 jaar de tijd nemen.

Ook Andriessen tegen
Onlangs vond Balkenende ook een andere prominente CDA’er op zijn weg. Frans Andriessen, voormalig minister van Financiën, vindt dat de hypotheekrenteaftrek geleidelijk op de helling moet.

D66: juist wel ingriijpen in renteaftrek en huren
De hypotheekrenteaftek leidde onlangs ook bij D66 tot een breekpunt, maar dan de andere kant op. Alexander Pechthold wil juist wél wat doen aan de hypotheekrenteaftrek en tegelijkertijd ook aan de huurmarkt.

bron: RTL Z

May 31

NHG Bubbel

Ook in 2011 moeten kopers van duurdere huizen, boven de euro 265.000 en tot euro 350.000 een Nationale Hypotheekgarantie kunnen krijgen.

zie ook:
Fitch twijfelt aan waardering NHG-hypotheek
Moody’s past risicoweging hypotheken aan

‘Nieuwe eis NHG voor kopers nieuwbouwwoning’
Simpel einde NHG-overeenkomsten straks mogelijk

Dat vindt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), die de hypotheekgaranties verstrekt. Uit onderzoek blijkt dat van de verruiming gretig gebruik wordt gemaakt.

bron:  Het Financieele Dagblad

May 30

De VVD wil de hogere bijtelling van het eigen woningforfait voor huizen boven 1 miljoen euro terugdraaien. Hiervan profiteren alleen mensen met een huis van meer dan 1 miljoen euro.

De villamarkt kan wel wat VVD gebruiken ;-)

De VVD is tegen het verhogen van het eigenwoningforfait voor huizen boven de 1 miljoen euro. Een verhoging past niet in de lijn van de VVD om het eigenwoningbezit te bevorderen, ook al gaat het maar om ongeveer 25.000 woningen (0,5% van de totale koopwoningvoorraad) die boven een WOZ-waarde van 1 miljoen euro uitkomen.

Voorts is de VVD tegen het niet langer indexeren van het eigenwoningforfait boven de 1 miljoen euro. Daardoor zouden steeds meer woningen daar boven komen. Dat betekent hogere lasten voor mensen. Ook is het niet in lijn met het willen bevorderen van het eigenwoningbezit.

Verder wil de VVD niet tornen aan de huidige regeling dat mensen die hun hypotheek geheel of vrijwel geheel hebben afgelost, en dus (nagenoeg) geen schuld hebben, geen eigenwoningforfait betalen.

bron: blogs.z24.nl

May 30

Jan Peter Balkenende probeerde Mark Rutte in het maak-van-de-hypotheekrenteaftrek-een-breekpunt-kamp te trekken. ‘Laten we elkaar de hand geven en allebei zeggen dat we de hypotheekrenteaftrek handhaven’, probeerde Balkenende Rutte te lokken in het Carré-debat. Rutte nam zijn hand niet aan, maar noemde Balkenende ‘politiek woekeraar’. ‘Dat is een forse’ stamelde de demissionair premier. Toch beloofde Rutte uiteindelijk niet aan de hypotheekrenteaftrek te zullen morrelen. Hij wilde het woord breekpunt niet in de mond nemen, maar het riekt daar wél naar.

Strategisch is dit handig van het CDA. Mocht de VVD de grootste worden dan is – met de hypotheekrenteaftrek als breekpunt – alleen een CDA-VVD-PVV coalitie mogelijk. Het CDA breekt hiermee met de traditie vooraf geen voorkeur uit te spreken, want impliciet doet het CDA dit hiermee. Een rechtse coalitie is dan immers de enige logische consequentie, aangezien alle linkse partijen de hypotheekrenteaftrek op zijn minst willen beperken. Zoals Emile Roemer van de SP het gevat uitdrukte: ‘U bent allang in ondertrouw. En ik maak bezwaar!’ Zou Rutte de hypotheekrente-kwestie open laten, dan zou ook nog de Paarse variant – met D66, PvdA en eventueel GroenLinks – mogelijk zijn. Voor Pechtold van D66 is de hypotheekrenteaftrek namelijk ook een breekpunt, maar dan omgekeerd: Pechtold wil de hele woningmarkt, inclusief de hypotheekrenteaftrek, hervormen.

Het feit dat CDA en VVD zo hardnekkig vasthouden aan de hypotheekrenteaftrek, is electoraal wellicht slim, maar beide partijen moeten er ernstig rekening mee houden dat ze een afbrokkelend taboe verdedigen. Met uitzondering van de VVD-kiezers, is een minderheid van de kiezers het eens met de stelling ‘De hypotheekrenteaftrek moet blijven zoals het nu is’. De rest is het er mee oneens of neemt een neutrale positie in. Uit een onderzoek dat TNS NIPO eind maart uitvoerde voor de Volkskrant, bleek ook al dat een ruime meerderheid van de kiezers een beperking van de hypotheekrenteaftrek aanvaardbaar vindt. Zelfs onder VVD-, CDA- en PVV-stemmers bleek een meerderheid te accepteren dat niet alle hypotheekrente op het eigen huis aftrekbaar zou blijven. Ook de woningbezitters vinden beperken van de hypotheekrenteaftrek acceptabel, zo bleek deze week uit een enquête van de Vereniging Eigen Huis. CDA en VVD zouden verder het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) ter harte kunnen nemen. De SER bepleitte onlangs afschaffing van de hypotheekrenteaftrek in 25 jaar. Volgens dit advies zullen de huizenprijzen dalen, de huren stijgen en stijgt de welvaart en de werkgelegenheid.

Er is in Nederland bijna geen econoom meer te vinden die niet van mening is dat er iets aan de maatregel moet veranderen. Men is het erover eens dat de hypotheekrenteaftrek de verkeerde prikkels geeft, waardoor zowel de huur- als de koopmarkt vastlopen en niet meer toegankelijk zijn voor nieuwkomers. Maar CDA en VVD bewegen niet. De kampioenen van de vrije markt en de kleine overheid vinden dat de staat hier haar verstorende werk mag blijven doen. Met hun breekpuntstrategie maken ze een kabinetsformatie bij voorbaat een uitgemaakte zaak, of zo goed als onmogelijk.

Lees verder op de site van TNS NIPO

May 28

Geleidelijke aanpak van de hypotheekrenteaftrek raakt lagere inkomensgroepen en modale inkomens (32.500 euro per jaar) nauwelijks. Politieke partijen die de hypotheekrenteaftrek willen afschaffen, doen dat zo geleidelijk en onder zoveel voorwaarden dat de maandelijkse hypotheeklasten bij lagere en middeninkomens de komende tien jaar niet of beperkt zouden stijgen.

Dat blijkt uit berekeningen met behulp van een rekenmodel van de Hypotheekshop en een rondgang langs economen. De meeste partijen beperken de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs tot een belastingtarief van dertig procent, waardoor vooral de hogere inkomens worden getroffen of beperken de aftrek tot een huizenprijs van 350.000 euro, te duur voor de modale inkomensgroepen.

Daarnaast zijn er partijen (D66 en ChristenUnie) die in hun plannen uitgaan van verplichte aflossing. Bij de meeste hypotheekvormen voor woningen onder de 350.000 euro is gedeeltelijke aflossing al verplicht, waardoor plannen om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken minder hard doorwerken dan bij een aflossingsvrije hypotheek.

Economen stellen zelfs dat de gemiddelde Nederlander beter af is zonder hypotheekrenteaftrek, omdat de belasting op arbeid dan verlaagd kan worden. Dit jaagt weer de werkgelegenheid aan, waardoor belastingen nog eens kunnen worden verlaagd. Ook de daling van de huizenprijs door aanpak van de hypotheekrenteaftrek wordt overschat, aldus Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft en directeur van woningmarktonderzoeksinstituut OTB Delft. Geleidelijke afschaffing van de renteaftrek in Groot-Brittannië laat zien dat de huizenprijs nauwelijks daalt. In Zweden ging het fout, omdat het land de aftrek in twee jaar tijd volledig schrapte. In Nederland is er geen partij die dat van plan is.

bron: Parool

May 28

CDA-lijsttrekker Jan Peter Balkenende wil de hypotheekrente houden zoals het nu is, maar zijn partijgenoot en voormalig minister van Financiën Frans Andriessen vindt dat de hypotheekrenteaftrek geleidelijk op de helling moet.

Bij een eventuele herziening zou hij de gevolgen voor mensen met lagere inkomens proberen te beperken. Andriessen geeft vrijdag in het blad Binnenlands Bestuur aan dat de hypotheekrente voor hem geen taboeonderwerp is. Als de omstandigheden totaal anders zijn dan toen het werd ingevoerd, moet je daar over nadenken, vindt hij.

Bezuinigen

”Het is van de gekke, dat je 60 procent belastingaftrek kan hebben van een hoge hypotheek, als je als kabinet tegelijkertijd elders hard moet bezuinigen.”

Hij vindt dat Nederland te ver is gegaan met het verstrekken van tophypotheken tot 112 procent van de waarde van het huis waar vroeger maximaal 70 tot 75 procent van de woningwaarde gold.

”Mensen zijn met hypotheken heel andere dingen gaan financieren. Aandelen gaan kopen bijvoorbeeld. Dat is doorgeschoten.”

bron: nu.nl

May 27

D66 stapt niet in een kabinet dat niet bereid is de woningmarkt aan te pakken. Dat zei D66-lijsttrekker Alexander Pechtold in het lijsttrekkersdebat in Carré in Amsterdam.

D66:aanpak woningmarkt is breekpunt

D66 wil de hypotheekrenteaftrek aanpakken en de huren verhogen. Pechtold noemde deze veranderingen op de woningmarkt zelfs ‘een breekpunt’ voor deelname van D66 aan een kabinet.

De kans dat D66 in een coalitie gaat met CDA en VVD lijkt daarmee steeds kleiner te worden. Die partijen willen namelijk de hypotheekrenteaftrek niet aanpassen.

bron: ANP

May 27

Starters op de woningmarkt krijgen geen geld meer van het ministerie van Volkshuisvesting. Het budget voor de zogenoemde VROM Startersleningen is op. Dat maakte de organisatie die de subsidie verdeelt, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN), vandaag bekend.

De Starterslening van VROM, een driejarige rente- en aflossingsvrije lening voor koopwoningen tot 350.000 euro (Nationale Hypotheekgarantie), wordt verstrekt door gemeenten. Ruim de helft van de gemeenten biedt de lening aan. De gemeente betaalt de ene helft, het Rijk de andere. VROM putte uit een in 2006 ingesteld fonds van 40 miljoen euro.

Dat fonds is sneller uitgeput geraakt dan demissionair minister Van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie, ChristenUnie) verwachtte. In maart schreef hij nog aan de Tweede Kamer dat dat eind dit jaar zou gebeuren. De populariteit van de regeling en de recente verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie tot 350.000 euro, leidden ertoe dat het geld sneller op was.

Ook de landelijke koopsubsidie, de regeling Wet Bevordering Eigen Woningbezit (BEW), ging onlangs aan haar eigen succes ten onder. De BEW was bedoeld voor woningen tot 167.000 euro.

Gemeenten kunnen de lening nu zelf verstrekken, maar het budget daarvoor is vermoedelijk ook snel op. SVN wil dat het Rijk het eigenwoningbezit blijft stimuleren. De subsidie aan de koopsector – in 2010 15 miljard euro inclusief hypotheekrenteaftrek – is een belangrijk verkiezingsthema. Deskundigen van SER en CPB bepleiten hervorming van de woningmarkt.

bron: nrc.nl

May 26

Tienduizenden huizenbezitters dreigen door de economische crisis in de problemen te komen.

SCP Studie:  ‘Kopers in de knel’

Restschuld overhouden

Zij geven te veel geld uit aan wonen – bijvoorbeeld kosten van water, elektriciteit en andere lasten – en hebben bovendien een te hoge hypotheek. Als zij hun baan verliezen of gaan scheiden, kunnen ze in de problemen komen. Door de crisis houden zij bij gedwongen verkoop van hun woning een restschuld over omdat hun hypotheek hoger is dan de waarde van hun huis.

Starters de dupe

Het kwetsbaarst zijn starters op de woningmarkt, blijkt uit de studie Kopers in de knel? van het Sociaal en Cultureel Planbureau, die vandaag wordt gepresenteerd. Dat komt omdat zij hun huis hebben gekocht in de ‘dure’ periode. Hun huis is de afgelopen tijd niet in waarde gestegen. Integendeel, door de crisis zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar flink gedaald.

zie ook: Subprime-problemen ook in Nederland

Beperking hypotheekrenteaftrek

In het somberste scenario van het SCP, dat rekening houdt met de beperking van de hypotheekrenteaftrek, komen 95.000 huishoudens in de problemen.

bron: RTL Nieuws.nl

May 26

De jongerenorganisatie van de VVD, JOVD, wil dat de Tweede Kamer onderzoek gaat doen naar de toekomst van de hypotheekrenteaftrek en de woningmarkt.

Dat laat JOVD-voorzitter Martijn Jonk weten in een vraaggesprek met NU.nl. “Ik denk dat je naar een woningmarkt moet die niet afhankelijk is van subsidies”, stelt hij.

Jonk wil dat het parlementaire onderzoek kijkt naar de mogelijkheden om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen zonder dat dit zorgt voor lastenverzwaringen en grote schade aan de woningmarkt.

“Het is onmogelijk de hypotheekrenteaftrek los te zien van subsidies en het gehele belastingstelsel. Kijk dus ook naar de overdrachtsbelasting, huursubsidies en het verbeteren van de doorstroming in de woningmarkt.”

Jonk noemt ook een vlaktaks als mogelijkheid om dreigende lastenverzwaring als gevolg van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek te voorkomen.

bron: NU.nl

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >