Mar 31

De woningbouwcijfers die vorige week door het CBS zijn gepresenteerd kloppen niet. Dat meldt het Financieele Dagblad. Het lijkt erop dat de gemeenten de opgaven hebben opgeschroefd. Het CBS meldde vorige week een recordnieuwbouwproductie van 83.000 gereedgekomen woningen in 2009. Tienduizend woningen minder is echter dichter bij de waarheid, zegt een aantal bouwprofessoren.

De gemeenten hebben ‘deze keer de cijfers flink gemajoreerd’, zegt emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft Hugo Priemus in het FD. Hij verwijst naar de Verstedelijkingsafspraken tussen kabinet en stadsregio’s die betrekking hebben op de periode tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2010. In 2004 maakte de rijksoverheid afspraken met twintig stedelijke regio’s over de in die regio’s te bouwen aantallen woningen in deze periode, met als doel de woningbouwproductie uit het dal te trekken en het landelijk woningtekort terug te dringen tot 1,5%. Die delen van de geplande woningbouw die niet voor de einddatum van 1 januari 2010 zijn opgeleverd, komen niet in aanmerking voor rijkssubsidie. Om die gelden toch binnen te halen, hebben gemeenten de cijfers volgens Priemus met circa 10.000 overschat.
De cijfers verrassen ook het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Algemeen directeur Taco van Hoek vindt de cijfers ‘lastig te plaatsen’. Hij dicht het recordniveau een groot ‘administratief’ karakter toe.
Hoofdeconoom Michiel Vergeer van het CBS blijft in de cijfers geloven tot het tegendeel blijkt. ‘Het enige wat ik kan zeggen, is dat het aflopen van de subsidieregeling mogelijk een impuls is geweest om woningen werkelijk op te leveren.’

bron: PropertyNL

Mar 31

Jeugd moet bloeden voor babyboomer

Subsidieregelingen voor starters dreigen te verdwijnen

Vereniging Eigen Huis zou het onbestaanbaar vinden als het kabinet in 2010 geen budget meer ter beschikking stelt voor de subsidieregelingen waarmee starters een eigen woning kunnen kopen. Deze regelingen ondersteunen lagere inkomens die voor het eerst een huis kopen en zijn onmisbaar in deze moeilijke woningmarkt.

Het beschikbare budget voor de koopsubsidieregeling is op en keert niet meer terug. Ook de gemeentelijke startersleningen, die voor de helft worden gesubsidieerd door het Rijk, dreigen in de loop van 2010 te stoppen omdat ook hier de bodem van het budget in zicht is. Hierdoor wordt het voor veel starters onmogelijk om nog een eigen woning te kopen. Dit zal het voorzichtige herstel van de woningmarkt hard raken.

De gemeentelijke starterslening werd door het Ministerie van VROM gezien als het belangrijkste alternatief voor het gemis van koopsubsidie. Nu het budget hiervoor ook bijna op is, voorspelt dit niet veel goeds voor de woningmarkt.  “Zowel de gemeentelijke starterslening als de landelijke koopsubsidie zijn voor starters en lagere inkomens onmisbaar als springplank naar een koopwoning en moeten behouden blijven om de woningmarkt nog enigszins in beweging te houden”, aldus Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. Eerder bracht de vereniging dit punt onder de aandacht van minster Van Middelkoop bij de overhandiging van het plan ‘Woningmarkt in beweging’.

Door de subsidieregelingen konden vorig jaar ongeveer 20.000 starters een woning kopen. Als gevolg hiervan zijn 60.000 huiseigenaren doorgestroomd  naar een andere woning. Dit wordt verklaard doordat een starter, die een eerste eigen woning koopt, het voor de verkoper mogelijk maakt om een andere woning te kopen. En de verkoper van die woning is weer de koper van een volgend huis. Zo werd vorig jaar een verhuisketen van in totaal 80.000 huiseigenaren op gang gebracht. Dat is bijna tweederde van het totale aantal woningtransacties in 2009.

Indien het budget van de subsidieregelingen voor starters niet wordt aangevuld, ontstaat een enorme economische schade. De toch al wankele woningmarkt wordt daarmee verder onderuit gehaald. De schade hiervan is vele malen hoger dan de benodigde investering om de regelingen voor starters te handhaven. Vereniging Eigen Huis roept het kabinet dan ook op om alsnog het benodigde budget ter beschikking te stellen. Woensdag 31 maart debatteert de kamer over deze problematiek.

bron : Vereniging Eigen Huis

Mar 30

De hypotheekrenteaftrek lijkt het breekpunt voor de komende verkiezingen. Maar wat willend partijen? Een overzicht van de huidige stand van zaken.

Al jaren kwam het onderwerp ‘hypotheekrenteaftrek’ regelmatig even naar boven in de politiek. Om vervolgens snel weer van tafel te verdwijnen, want regerende partijen durfden het niet aan er echt iets mee te doen. De fiscale aftrek van de hypotheekrente was een heilig huisje. Politici wilden geen stemmen verliezen door hun kop boven het maaiveld uit te steken.

De laatste weken komen verschillende politieke partijen met concrete plannen voor het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. De crisis heeft ervoor gezorgd dat er heel stevig bezuinigd moet gaan worden. Er zijn verschillende commissies ingesteld om met bezuinigingsvoorstellen te komen. Een post die daarbij erg vaak naar voren komt is de fiscale ondersteuning van woningbezitters. Wat zijn nu de standpunten? Een overzicht, met waarschijnlijk een beperkte houdbaarheidsdatum.

Partij Standpunt
CDA Hypotheekrenteaftrek handhaven
Christenunie Jaarlijks verlagen, om aflossingsvrij te ontmoedigen
D66 Geleidelijk beperken
GroenLinks Afschaffen tussen 2015 en 2040
Trots Onbekend
PvdA Beperken, waarschijnlijk tot 42%
PvdD ‘Er zijn belangrijker dingen in het leven dan de hypotheekrente.’
PVV Hypotheekrenteaftrek handhaven
SGP Op termijn afschaffen en een vlaktaks invoeren
SP Garanderen tot een maximumbedrag en een maximaal percentage
VVD Hypotheekrenteaftrek handhaven

bron:  Geld en Recht

Mar 29

CDA heeft slappe kieenHet CDA presenteert vandaag een verkiezingsprogramma dat inzet op behoud van de hypotheekrente-aftrek. Ook krijgt de crisis- en herstelwet als het aan het CDA ligt een permanent karakter.

 

lees verder op de site van  het Financieele Dagblad

Mar 27

Met het oog op de verkiezingen wordt er in Den Haag nu weer volop gespeculeerd over mogelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, die overigens al honderd jaar bestaat. D66, SP en GroenLinks willen de hypotheekrenteaftrek beperken.

De VVD en het CDA moeten er niet aan denken. Er rust in ieder geval geen taboe meer op het ‘H-woord’. En dus zijn er ook meteen weer waarchuwende woorden van onder meer de president van De Nederlandse Bank president Nout Wellink. Hij vindt dat er nu niet aan de renteaftrek moet worden getornd. Plotselinge afschaffing van de aftrek zou de woningmarkt namelijk doen instorten en dat is in tijden van crisis levensgevaarlijk.

Gevaarlijk?

Twintig jaar geleden schafte Zweden de hypotheekrenteaftrek af, met rampzalige gevolgen voor de huizenprijzen. Wat is voor Nederland wijsheid? Daarover debatteren VVD-Kamerlid Stef Blok en D66-fractievoorzitter Eerste Kamer Gerard Schouw. D66 schreef het beperken van de aftrek al het verkiezingsprogramma, de VVD is mordicus tegen.

bron: NOVA

Mar 26

Willem Vermeend salon-socialistEen andere opzet van de renteaftrek van de voormalige PvdA-minister Willem Vermeend wordt door belangrijke organisaties in ons land een bespreekbaar plan genoemd.

zie ook:  Vermeend moest toezien op risico’s Afab

Vermeend wil, anders dan zijn eigen partij, de renteaftrek voor bestaande gevallen volledig handhaven. „Zij zijn immers financiële verplichtingen aangegaan op basis van volledige aftrek en het getuigt van onbehoorlijk bestuur als de politiek de bakens opeens gaat verzetten”, zegt hij.

„Nieuwkomers op de woningmarkt blijven een volledige fiscale aftrek houden als zij een ’ouderwetse’ en risicoloze annuiteitenhypotheek afsluiten. Tijdens de looptijd van dertig jaar wordt het geleende bedrag geleidelijk afgelost. Bij de huidige, risicovolle aflossingsvrije spaarhypotheken wordt alle schuld pas aan het eind van de looptijd afgelost.”

Een annuïteit is een hypotheek waarbij de rentebetaling steeds kleiner wordt en de aflossing groter. Je betaalt bij deze hypotheek een vast bruto bedrag aan rente en aflossing over de looptijd zolang de rente niet verandert. De schuld wordt aldus geleidelijk afgebouwd tot nul. Als iedereen zo’n hypotheek heeft kan dit voor de schatkist een financieel voordeel opleveren van 2 miljard euro per jaar, omdat met het dalen van de hypotheekschuld de renteaftrek daalt.

Vermeend: „Voor de hypotheeknemer geldt dat hij op den duur weliswaar minder profiteert van de aftrek omdat zijn schuld daalt, maar hij heeft wel de zekerheid dat de aftrek blijft en hij wordt niet nodeloos lang met een enorme schuld opgezadeld.”

bron: Telegraaf.nl

Mar 25

President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank vindt dat er nu niet moet worden ingegrepen in de hypotheekrenteaftrek.

zie ook: Nout Wellink verwacht dat de hypotheekrenteaftrek gewijzigd gaat worden

„Je kunt er nu wel een besluit over nemen, maar je moet er niet mee aanvangen in een zwakke woningmarkt en als je het wel doet moet er een lange overgangsperiode zijn”, zei Wellink vanmorgen bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank. „Als je mij vraagt of dit het ideale moment is ermee te beginnen, dan is mijn antwoord ronduit nee.”

zie ook: IMF: centrale banken mede aan basis crisis , Nout Wellink over hypotheken, financiële innovaties en huizenprijzen

Diverse politieke partijen hebben voorstellen gedaan om de hypotheekrenteaftrek op termijn in te perken of helemaal af te schaffen. Deze maatregelen moeten helpen om het enorm opgelopen overheidstekort terug te dringen.

Op lange termijn kan een beperking van de renteaftrek bijdragen aan het aflossen van de staatsschuld en het evenwichtiger maken van de woningmarkt, zei Wellink.

zie ook: Nout Wellink: Nederlandse tophypotheken zijn ’subprime’ ,   DNB wil poldervariant subprime vermijden

De centrale bank wil graag dat Den Haag het tekort dat nu 6,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt snel terugbrengt en is ook al langere tijd voorstander van het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. „Maar als je wegloopt voor dit soort maatregelen in goede tijden, zit je in slechte tijden met de gebakken peren. Als je het toch gaat doen zeg ik, pas op de timing en hoe je het gaat doen. Pas op.”

Wellink wil dat het komende kabinet het tekort in 2013 onder de 3 procent heeft gebracht. Daarmee wordt formeel weer voldaan aan de Brusselse normen. In 2015 moet het saldo, dat vooral opliep door teruglopende belastinginkomsten, op of liefst iets boven nul zijn. Wellink wilde niet ingaan op welke maatregelen de politiek moet nemen om dat te bereiken. Wel zegt hij in een vraaggesprek met deze krant dat maatregelen „pijnlijk” zullen zijn en „grote politieke en maatschappelijke spanningen met zich meebrengen”.

Wellink zegt verder dat hij zorgen heeft of het op orde brengen van de overheidsfinanciën in Europa, en ook in Nederland, wel gaat lukken in het tempo dat de centrale bank graag ziet. „We klagen aan de ene kant over de Grieken die zich niet aan het Groei- en Stabiliteitspact houden en aan de andere kant zeggen sommige politici dat de sanering van de overheidsfinanciën best acht tot twaalf jaar mag kosten. Dan houden wij ons ook niet aan het Pact.”

Hij waarschuwde voor het niet tijdig wegwerken van de tekorten op de begroting. „Dat kan een opdrijvend effect hebben op de rente. en dat zet weer een rem op de particuliere consumptie en de groei.”

bron: nrc.nl

Mar 25

Het oplopen van de hypotheekrente en het afwachtende gedrag van consumenten kunnen de huizenmarkt nog jaren parten spelen. Dat zegt  Hugo Priemus, hoogleraar Besluitvorming grote infrastructuurprojecten en emeritus hoogleraar volkshuisvesting.

bron: KRO-Goedemorgen Nederland

Mar 23

Van de mensen die een koophuis hebben vindt 55 procent dat de hypotheekrenteaftrek mag worden aangepakt. Van die groep is eenvijfde voor volledige afschaffing van het financiële voordeel. Dit blijkt uit een vandaag gehouden onderzoek van EenVandaag onder ruim 15.000 deelnemers.

De achterban van zowel de VVD als het CDA is voor het aanpakken van de renteaftrek. Van de mensen die vandaag op het CDA zouden stemmen is 71 procent vóór. Van de mensen die vandaag op het CDA zouden stemmen is 59 procent voorstander van beperking of afschaffing. Een meerderheid van de PVV-aanhang (66 procent) wil de hypotheekrenteafrek houden zoals die nu is.

Het politieke heilige huis dat hypotheekrenteaftrek heet lijkt volledig in te storten. Steeds meer politieke partijen gebruiken het fiscale voordeel als hard bezuinigingspunt voor de verkiezingen. Partijen, waaronder D66 en GroenLinks, zien in het terugdringen van dit bedrag kansen om het verwachte staatstekort van 29 miljard euro in 2015 terug te dringen. Belangenverenigingen Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Nederlandse Vereniging Makelaars (NVM) slaan de plannen met argusogen gade. Vanavond in EenVandaag: moet de hypotheekrenteaftrek nu wel besproken worden, juist op een moment dat de woningmarkt voorzichtig opkrabbelt?

Jaarlijkse kost de hypotheekrenteaftrek de Nederlandse Staat 12 miljard euro per jaar. De hypotheekrenteaftrek is een belastingmaatregel waarmee de kosten van de financiering van de eigen woning van de belasting afgetrokken mogen worden. De drempel om een woning aan te schaffen wordt hierdoor verlaagd. De gedachte achter deze maatregel is dat het fiscaal aantrekkelijker wordt om de woning te blijven financieren door een lening. Het zelf opgebouwde kapitaal kan geïnvesteerd worden in de economie.

EenVandaag is in Den Haag om daar de reacties te peilen.

bron: EenVandaag

Mar 23

Bij mogelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek moeten huidige huizenbezitters niet worden ontzien. Alleen de starters aanpakken zou een tweedeling in de hand werken en bovendien de huizenprijzen doen instorten.

Dit zeggen deskundigen op het gebied van de woningmarkt in reactie op de eerste conceptverkiezingsprogramma’s die de politieke partijen dezer dagen naar buiten brengen. D66 maakte afgelopen weekeinde bekend de hypotheekrenteaftrek op termijn drastisch te willen beperken, te beginnen bij nieuwe hypotheken voor een koopwoning vanaf een half miljoen euro. GroenLinks maakte maandag bekend in 2040 helemaal af te willen zijn van de hypotheekrenteaftrek. Ook voor de andere partijen is het h-woord niet langer taboe.

Geleidelijk
Volgens economen en fiscalisten is beperking van de hypotheekrenteaftrek onvermijdelijk, maar het moet zeer geleidelijk gebeuren en zonder onderscheid tussen bestaande en nieuwe gevallen. ‘Het zou een kapitale fout zijn om bestaande gevallen te ontzien’, zegt onder meer Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Universiteit van Maastricht.

Volgens Eichholtz zullen de huizenprijzen met zo’n 20 procent dalen als de hypotheekrenteaftrek alleen voor nieuwe gevallen wordt beperkt. ‘De prijsvorming op de huizenmarkt wordt bepaald door nieuwe kopers. Pak je die wel op korte termijn aan, dan stort de hele huizenmarkt in elkaar.’

Bovendien wordt de tweedeling versterkt tussen starters die zich amper een woning kunnen veroorloven en hoge inkomens – die maximaal profiteren van de renteaftrek – als bestaande gevallen worden ontzien, stelt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de Technische Universiteit Delft.

Prijsplafond
Beter is het om de hypotheekrenteaftrek ‘geleidelijk en voor iedereen’ af te schaffen, zegt ook hoogleraar fiscale regelgeving Koen Caminada van de Universiteit van Leiden. Maar invoering van een prijsplafond zoals onder meer D66 nu bepleit, is ‘economisch niet verstandig’. ‘Dan gebeuren er rare dingen op de huizenmarkt rond dat plafond.’

Volgens econoom Lans Bovenberg van de Universiteit van Tilburg is verhuizing van de eigen woning naar box 3 – die daar dan als vermogen zou worden belast – de beste manier ‘om de prikkel uit het systeem te halen om te veel geld te lenen en zo weinig mogelijk af te lossen’.

Beperking van de hypotheekrenteaftrek moet wel gepaard gaan met een brede herziening van de woningmarkt. Ook de overdrachtsbelasting, het eigenwoningforfait en de huurtoeslag moeten worden meegenomen, vinden de deskundigen. ‘Onze woningmarkt is volledig gesubsidieerd en alle prikkels werken de verkeerde kant uit’, aldus Caminada.

bron: de Volkskrant

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >