Jan 30

Huizenbezitters met een huis met een WOZ-waarde van boven 1 miljoen euro gaan meer belasting betalen. Het kabinet heeft een wetsvoorstel daarover vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

”Mijlpaal dure huizensubsidie”, zei minister Wouter Bos van Financiën er vrijdag over op zijn weblog.

Het kabinet besloot vorig voorjaar al tot de maatregel, toen de coalitiepartijen het eens werden over een pakket maatregelen die Nederland door de economische crisis moesten slepen.

In het voorstel wordt de hypotheekrenteaftrek niet versoberd, maar wordt het eigenwoningforfait verhoogd. ”Minder subsidie voor bezitters van dure huizen”, aldus Bos.

Forfait

Voor huizen boven de 1 miljoen gaat het forfait naar 2,35 procent in 2016. Momenteel zijn er rond de 24.500 woningen met een WOZ-waarde hoger dan 1 miljoen euro.

Het bedrag zal niet geïndexeerd worden. Als de huizenprijzen weer gaan stijgen, gaan er dus elk jaar meer mensen onder vallen.

bron: nu.nl

Jan 29

Binnen een maand komt de AFM met regels om tophypotheken in te perken. Dat zei AFM-voorzitter Hans Hoogervorst in de marge van zijn optreden voor de commissie De Wit.

Met dank aan de Nederlandse politiek

 

bron: Het Financieele Dagblad

Jan 29

Het huishoudboekje van de overheid werkt net als thuis. Teveel lenen leidt in eerste instantie tot meer luxe en daarna moet er worden afbetaald. Dan komt er een vervelende tijd waarin je minder geld hebt omdat je dat eerder al had opgemaakt. Nu zijn er allerlei theorieën waarom het huishoudboekje van een land anders werkt dan dat van een enkel gezin. Deze theorieën verbloemen slechts dat politici niet de discipline hebben om de juiste beslissingen te nemen.

Voor Keynes was de algemene overtuiging dat de overheid zijn zaken op orde moest hebben net als elk bedrijf en gezin. Er mag dus niet meer geld uitgaan dan er binnenkomt. Wat verstandig is voor een gezin is ook verstandig voor de staat.

Dit idee is natuurlijk al lang losgelaten. In slechte tijden moet de overheid lenen want anders zou het slechter gaan met de economie. De markt kan dit niet zelf op lossen en dus hebben politici weer een goede reden om in te grijpen. De theorie van Keynes werd altijd graag genoemd door politici. Ook toen duidelijk werd dat het principe niet werkte.

lees verder op de blog van Marcel Meijer


John Maynard Keynes: in the long run we are all dead.

Jan 29

De G32, een groep van 32 steden in Nederland, waarschuwt voor negatieve consequenties als de huurliberalisatie wordt doorgezet en de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. Mensen met een laag inkomen en kwetsbare gebieden, zoals achterstandswijken, worden de dupe van de veranderingen. Dat staat in een rapport dat G32-voorzitter Jan Hamming donderdag heeft overhandigd aan minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie.

Volgens de G32 staan de veranderingen in de woningmarkt op stapel, omdat de woningmarkt momenteel ,,op slot zit”. ,,Vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd”, zeggen de 32 steden. De groep steden stelt in het rapport voor de minister een aantal randvoorwaarden bij de verwachte wijzigingen op de woningmarkt ,,om zwakke groepen en gebieden te beschermen”.

De G32 wijst er in het rapport bijvoorbeeld op dat er regio’s bestaan waar de vraag naar woningen het aanbod overstijgt en dat in andere regio’s het aanbod juist groter is dan de vraag. De verschillen per regio zullen na de genoemde veranderingen alleen maar groter worden, aldus een woorvoerder van de G32.

De steden willen daarom dat de overheid ,, compenserende maatregelen” neemt zoals het betaalbaar houden van (huur)woningen, en het omzetten van koop- naar huurwoningen.

De G32 is een groep van 32 steden met een inwoneraantal boven de 100.000. Steden als Arnhem, Nijmegen en Ede zijn hierin vertegenwoordigd. De grootste vier steden van Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maken geen deel uit van de G32.

bron: Gelderlander

Jan 29

De Amerikaanse huizenmarkt heeft een rampzalige ontwikkeling doorgemaakt, maar er wacht een nog zwarter scenario in China. De huizenkoorts is er zo gestegen dat een neergang te verwachten valt. Miljoenen Chinezen willen een eigen huis. Ze betalen cash of sluiten torenhoge hypotheken af. Projectontwikkelaars kopen overal land op voor luxe appartementencomplexen en villa`s en banken leveren graag de benodigde financiering. Soms worden hele steden uit het niets gebouwd middenin de woestijn, in de zekerheid dat er vraag naar is en blijft. Sommige gezinnen kopen twee woningen, een om in te wonen en een om geld mee te verdienen als de prijzen nog verder omhoog gaan.

De huizenprijzen stijgen eenvoudigweg te snel. Op sommige plaatsen is de vraag naar huizen in het wat duurdere segment zo groot dat er niet aan voldaan kan worden. Op andere plaatsen worden de prijzen van luxe woningen omhoog gedreven, terwijl tegelijkertijd huurhuizen leegstaan omdat er geen huurders te vinden zijn. Er wordt nauwelijks gebouwd voor de lagere en middeninkomens.

In Sjanghai stegen de prijzen voor luxe vastgoed tussen september 2008 en september 2009 met 54%. Het aantal nieuwbouwhuizen in China nam met 194% toe. Velen voorzien dat de huizenmarkt zichzelf opblaast, misschien al in 2010. Een ramp voor huiseigenaren, banken, projectontwikkelaars en plaatselijke overheden.

bron: MD Weekly

Jan 28

In 2010 verwachten de lokale overheden 11,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2009. De opbrengst stijgt het sterkst bij de waterschappen, gevolgd door de provincies en de gemeenten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.

Gemeenten begroten dit jaar 2 procent meer inkomsten uit heffingen dan vorig jaar. De stijging is in de afgelopen 25 jaar niet zo laag geweest. Uitzondering hierop is 2006, toen de heffingsinkomsten van gemeenten fors daalden door de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen.

De opbrengst van de reinigingsheffingen neemt met 1,1 procent toe. Dit is bijna een halvering ten opzichte van de stijging in 2009. Ook de opbrengsten van de twee andere grote gemeentelijke heffingen stijgen in 2010 minder dan vorig jaar. De OZB-opbrengst groeit in 2010 met 3,2 procent. Dit is 1,5 procentpunt minder dan vorig jaar. De rioolrechten brengen dit jaar 4,8 procent meer op, tegenover 6,5 procent in 2009.

Aan bouwleges verwachten de gemeenten dit jaar 6,9 procent minder inkomsten, vooral als gevolg van de economische crisis.
De provincies verwachten dit jaar ruim 1,4 miljard euro te ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is bijna 3 procent meer dan in 2009.

De totale begrote opbrengst van de waterschapsheffingen bedraagt in 2010 bijna 2,3 miljard euro. Dit betekent een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van 2009. De watersysteemheffing (onder andere voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, vaarwegen en waterlopen) stijgt met bijna 6 procent het meest. De stijging weerspiegelt de toegenomen aandacht van de waterschappen voor het houden van droge voeten.

bron: CBS

Jan 26

Is het economisch herstel inderdaad ingezet of moet het ergste nog komen? Gaan we in 2010 alsnog werk maken van fundamentele economische hervormingen of zijn we vooral hard op weg naar een volgende crisis?

Voor antwoorden gingen we langs bij investeerders en economen. De Amerikaanse superinvesteerder Jim Rogers ziet Azië als grote winnaar van de crisis. Over Europa is hij minder optimistisch, zijn advies aan ons: wordt boer! Marc Faber, beleggingsgoeroe en schrijver van het Gloom, Boom & Doom Report legt uit hoe de politieke reactie op de crisis onvermijdelijk tot oorlog en conflict zal leiden.

Zowel Rogers als Faber zijn ervan overtuigd dat het vrijemarktkapitalisme ons uit de crisis kan leiden. Ann Pettifor van de New Economics Foundation pleit juist voor een ‘nieuwe economie’ waarin de overheid het voortouw neemt en het financieel systeem sterk gereguleerd en dienstbaar is. Zij voorspelt dat we zullen gaan de-globaliseren en lokaliseren.

We brachten ook een bezoek aan Letland waar de crisis keihard voelbaar is en de angst voor een volledig bankroet groot. Zal Letland heel Oost-Europa meesleuren naar de economische afgrond? Als start van het thema crisis als kans, verkennen we de economische perspectieven voor het komend jaar: wordt het buigen of barsten in 2010?

bron:  Tegenlicht

Jan 25

Starterslening is een gevaarlijke sub-prime hypotheek

De gemeente Purmerend zal starters die een huis willen kopen niet meer helpen met een gemeentelijke lening van 20.000 euro ter financiering van een koophuis. Purmerend heeft een einde gemaakt aan de speciale startersregeling.

De gemeente Purmerend hanteert twee argumenten om niet langer startersleningen te verstrekken. Allereerst wijst de gemeente op de maatschappelijke discussie of mensen zich niet te makkelijk in de schulden steken. Dat  is een merkwaardig argument omdat de Stadspartij dit argument ook noemde om maar nooit aan en degelijke lening te beginnen. Toen werden de argumenten van de Stadspartij door het college en de meest andere partijen in de gemeenteraad weggewoven.

De tweede reden is van financiële aard. De rentekosten van de leningen kwamen voor rekening van de gemeente en die wil dat niet meer betalen.
Het budget voor 2010 is door het college vastgesteld op nul euro. Er is in de begroting voor 2010 dus geen geld uitgetrokken om de rentelasten van die startersleningen te kunnen dekken.
In de raadsvergadering van april of mei wil het college een nader debat met de ,dan nieuwe, gemeenteraad nadere conclusies trekken.
Het afschaffen van de hele regeling hangt dus in de lucht, precies zoals de Stadspartij bij de start ervan ook voorspelde.

bron: stadspartijpurmerend.nl

Jan 25
Dossier De Amsterdamse woningmarkt 2010In 2009 zijn slechts 2273 woningen in aanbouw genomen en de verwachtingen voor 2010 zijn niet beter. “Het is ongekend wat we nu meemaken,” zegt woningbouwregisseur Bob van der Zande. Daarbij staat de gemeente voor bezuinigingen van historische omvang. Amsterdam kan alleen nog in projecten investeren met een korte terugverdientijd. De tijd van grootschalige projecten is voorbij.

Woningproductie“Tja, het is ongekend wat we nu meemaken in de sector. Onder architecten is een waar slagveld aan het ontstaan, corporaties moeten fors krimpen in investeringsvolume en soms zelfs in mensen. En dan de gemeente. Die staat voor bezuinigingen van historische omvang. We moeten allemaal ‘back to basics’. Dat gaat niet vanzelf. De crisis heeft diepgaande gevolgen voor de wijze en omvang van de projectontwikkeling, voor de vraagkant en voor de continuïteit van de betrokken uitvoerders. De omvang en de consequenties zijn eigenlijk pas medio 2009 duidelijk geworden.”
Aan het woord is Bob van der Zande. Op zijn kaartje staat al enkele jaren ‘woningbouwregisseur’, maar pas sinds 2009 doet hij dat fulltime. En dat in een periode dat de nieuwbouwmarkt instort, de gemeente op zwart zaad zit en zelfs een deel van de ‘rijke’ corporatiesector rode jaarcijfers presenteert. Wat kan een regisseur nog doen als de belangrijkste acteurs ziek worden?
Van der Zande: “Ik zie als mijn belangrijkste taak de vele partijen in de woningbouwsector op een lijn te krijgen, drempels weg te nemen en de resterende investeringscapaciteit te bundelen. Ik heb dit jaar bijvoorbeeld veel energie in Nieuw West gestoken om de betrokken stakeholders het overaanbod zichtbaar te maken en aan te laten pakken. Ontwikkelaars en ook corporaties onderling moeten elkaar in deze tijd niet in de eerste plaats als concurrent zien. Aan de ene kant ben ik aanjager, soms ook ambassadeur. Maar ik bereid ook de scherpe keuzes voor die nu worden en moeten worden gemaakt.

Lees verder op  NUL20

Jan 25

Banken, intermediairs en verzekeraars hebben in 2009 hun omzet uit de verkoop van hypotheken met een derde zien terugvallen.

Ten opzichte van vier jaar geleden is de omzet gehalveerd. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Nederlandse hypotheekmarkt van IG&H Consulting, die zijn gegevens weer bij het Kadaster betrekt.

Lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >