Dec 28

Wat gaat de huizenprijs volgend jaar doen? Dat is de grote vraag. Feit is dat de huizenprijs heel belangrijk is voor de welvaart van de Nederlander, analyseert beurscommentator Hans de Geus.

Rijk voelen
Kijk de grafiek er maar op na: de gemiddelde huizenprijs is de afgelopen decennia gestegen, vrijwel gelijk met de economische groei. “We voelden ons rijk door de huizenprijzen, daardoor konden we extra hypotheken afsluiten. Dat heeft voor een groot deel van de groei gezorgd de afgelopen vijftien jaar.”

Welvaart woning

Daling
De tijd dat huizenprijzen alleen maar stijgen, ligt achter ons. “Vanaf de top zijn de huizenprijzen in Nederland met zo’n 7 procent gedaald. Dat valt nog mee, zeker in vergelijking tot de VS waar de prijzen tot 30 procent zijn gedaald. Maar de dalende huizenprijzen zijn slecht nieuws voor de groeipotentie van de Nederlandse welvaart. Die zal zeer beperkt zijn zolang de huizenprijzen niet opkrabbelen”, aldus Hans de Geus.

bron: RTL Z

Dec 27

In 2008 bracht het IMF een rapport uit waarin opnieuw grote bezorgdheid klonk over de Nederlandse huizenmarkt. Bijna nergens ter wereld bleken woningen zo overgewaardeerd te zijn als in Nederland. Bijna een derde deel van de explosieve prijsstijging in Nederland van de afgelopen tien jaar is niet te verklaren. Het IMF vermoedt dat dit ‘huizenprijsgat’ wijst op een speculatieve luchtbel. Gezien de overwaardering van bijna 30 procent bij een hypotheekschuld die in verhouding tot het bbp. het hoogste is van de hele wereld, moet die constatering wel juist zijn.

Deflatie in aantocht

Het IMF waarschuwde dat de huizenprijzen in Europa, net als in de Verenigde Staten, komende jaren scherp zouden

dalen. Landen met dure huizen en hoge hypotheekschulden, zoals Nederland, liepen hierbij extra risico, aldus het IMF.

Voor Nederland hield het IMF echter geen rekening met de hypotheekrenteaftrek en de structurele krapte op de woningmarkt door de al jaren achterblijvende nieuwbouwproductie. Om die reden reageerde men in Nederland verontwaardigd op het rapport, vooral partijen die het grootste belang hadden bij handhaving van de huidige

huizenprijzen: makelaars en de overheid. Minister van Financiën, Wouter Bos, noemde het rapport een ‘misser’ en uitte zijn ongenoegen in een brief aan het IMF.Wellink van

DNB was zelfs woedend op het IMF. Daarop kwam het IMF terug op haar conclusie over de Nederlandse huizenmarkt: de exacte cijfers moesten maar iets minder exact worden genomen.

Toch heeft het IMF zeker een punt. Zo is er een duidelijk verband tussen woningprijzen en huishoudinkomens. Hoe meer inkomens toenemen, des te harder stijgen de huizenprijzen. Alleen is de huizenprijs in Nederland van 1982 tot 2008 met 342 procent toegenomen terwijl in dezelfde periode het salaris slechts 120 procent steeg. Bovendien zijn de bouwkosten sinds 1990 met negentig procent gestegen, terwijl de huizenprijzen met tweehonderd procent omhooggegaan zijn. Onevenredig veel meer dus. Ook is de betaalbaarheid op het laagste niveau sinds 1978 beland, toen de huizenmarkt aan de vooravond van de crash stond, en heeft de hypotheekschuld een nieuw record bereikt van 650 miljard euro, die gecorrigeerd voor inflatie ruim twintig procent boven de piek van 1978 lag.

De afgelopen twee jaar is het aantal verkochte huizen met de helft gedaald, het aantal te koop staande huizen met de helft gestegen en duurt het tweemaal zo lang om ze verkocht te krijgen..Van alle woningen staat een derde al langer dan een jaar te koop. Nederlanders zijn in de afgelopen 25 jaar nog nooit zo voorzichtig geweest met het kopen van een huis als nu. Kochten ze voorheen een nieuw huis om daarna hun oude te verkopen, tegenwoordig willen ze eerst hun oude huis verkocht hebben voordat ze een nieuwe kopen. Ze laten hun huis liever lang te koop staan dan dat ze de vraagprijs flink laten zakken. De huizenmarkt in Nederland zit compleet op slot.

Professor Boot vindt dan ook dat de woningmarkt flink aangepakt moet worden. Het huidige kabinetsbeleid dat de hypotheekrenteaftrek wil laten voortbestaan is volgens hem ‘volstrekt ontverantwoord’. […] ‘De Nederlander is uit zichzelf niet verslaafd aan lenen, maar we hebben een overheid die geld lenen subsidieert. En naarmate je meer verdient kun je meer lenen, word je meer gesubsidieerd. Dat is volstrekt onverantwoord.’

Boot staat bepaald niet alleen met die mening. Twee derde van de Nederlandse bevolking is voor het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek, net als 59 procent van de huizenbezitters. Bijna alle Nederlandse economen vinden het stelsel op termijn onhoudbaar. En als je nou ergens op kunt bezuinigen als kabinet, dan is het toch wel op deze post op de rijksbegroting, die in 2010 al bijna drie keer zo groot was als vijftien jaar geleden.

Begin 2010 werd het taboe van de hypotheekrenteaftrek doorbroken door de linkse partijen die openlijk kozen voor een geleidelijke beperking. VVD en CDA echter bleven tegen en zullen als huidige regeringspartners de aftrek ongemoeid laten. Dat zal een kwestie van tijd blijken te zijn. Door het stelsel intact te laten, wordt het probleem niet opgelost, maar juist in stand gehouden en vergroot. De overheid ontkomt er niet aan het stelsel te hervormen. Naar mijn mening wordt het hoog tijd dat de hele woningmarkt, zowel de huur- als koopmarkt, op de schop gaat, dat alle subsidies en aanverwante heffingen worden afgeschaft en ter compensatie de tarieven van de inkomstenbelasting worden verlaagd.

bron: Eric Mecking

Dec 26

Er zijn verschillende ontwikkelingen in de markt die invloed hebben op de hypotheekverstrekking in de komende jaren. De volgende punten zijn op dit moment actueel:

  1. NHG: hanteert per 1 januari 2011 aangescherpte normen op basis van berekeningen van het Nibud.
  2. AFM: in juni/juli 2011 volgt een aanscherping van de richtlijn hypotheken die geëffectueerd wordt met een Algemene Maatregel van Bestuur.
  3. DNB: pleit voor een hogere NHG-borgstellingsprovisie (nu 0,55%) die bij huizenkopers in rekening wordt gebracht die er voor kiezen met NHG te financieren (nu circa 80%).
  4. Banken: zijn strikter en meer terughoudend met het verstrekken van hypotheken dan in het verleden.

Relevant zijn verder de eerder genomen besluiten m.b.t. :

5. Het stopzetten van de Koopsubsidie. Dit als gevolg van uitputting van het budget (maart 2010).
6. Einde rijksdeelneming Starterleningen als gevolg van eerder dan verwachte uitputting van het beschikbare budget (juli 2010)

Lees verder op de site van Vereniging Eigen Huis

Er zijn verschillende ontwikkelingen in de markt die invloed hebben op de
hypotheekverstrekking in de komende jaren. De volgende punten zijn op dit moment
actueel:
1. NHG: hanteert per 1 januari 2011 aangescherpte normen op basis van
berekeningen van het Nibud.
2. AFM: in juni/juli 2011 volgt een aanscherping van de richtlijn hypotheken die
geëffectueerd wordt met een Algemene Maatregel van Bestuur.
3. DNB: pleit voor een hogere NHG-borgstellingsprovisie (nu 0,55%) die bij
huizenkopers in rekening wordt gebracht die er voor kiezen met NHG te
financieren (nu circa 80%).
4. Banken: zijn strikter en meer terughoudend met het verstrekken van
hypotheken dan in het verleden.
Relevant zijn verder de eerder genomen besluiten m.b.t. :
5. Het stopzetten van de Koopsubsidie. Dit als gevolg van uitputting van het
budget (maart 2010).
6. Einde rijksdeelneming Starterleningen als gevolg van eerder dan verwachte
uitputting van het beschikbare budget (juli 2010).Er zijn verschillende ontwikkelingen in de markt die invloed hebben op de hypotheekverstrekking in de komende jaren. De volgende punten zijn op dit moment actueel: 1. NHG: hanteert per 1 januari 2011 aangescherpte normen op basis van berekeningen van het Nibud. 2. AFM: in juni/juli 2011 volgt een aanscherping van de richtlijn hypotheken die geëffectueerd wordt met een Algemene Maatregel van Bestuur. 3. DNB: pleit voor een hogere NHG-borgstellingsprovisie (nu 0,55%) die bij huizenkopers in rekening wordt gebracht die er voor kiezen met NHG te financieren (nu circa 80%). 4. Banken: zijn strikter en meer terughoudend met het verstrekken van hypotheken dan in het verleden. Relevant zijn verder de eerder genomen besluiten m.b.t. : 5. Het stopzetten van de Koopsubsidie. Dit als gevolg van uitputting van het budget (maart 2010). 6. Einde rijksdeelneming Starterleningen als gevolg van eerder dan verwachte uitputting van het beschikbare budget (juli 2010).Er zijn verschillende ontwikkelingen in de markt die invloed hebben op de hypotheekverstrekking in de komende jaren. De volgende punten zijn op dit moment actueel: 1. NHG: hanteert per 1 januari 2011 aangescherpte normen op basis van berekeningen van het Nibud. 2. AFM: in juni/juli 2011 volgt een aanscherping van de richtlijn hypotheken die geëffectueerd wordt met een Algemene Maatregel van Bestuur. 3. DNB: pleit voor een hogere NHG-borgstellingsprovisie (nu 0,55%) die bij huizenkopers in rekening wordt gebracht die er voor kiezen met NHG te financieren (nu circa 80%). 4. Banken: zijn strikter en meer terughoudend met het verstrekken van hypotheken dan in het verleden. Relevant zijn verder de eerder genomen besluiten m.b.t. : 5. Het stopzetten van de Koopsubsidie. Dit als gevolg van uitputting van het budget (maart 2010). 6. Einde rijksdeelneming Starterleningen als gevolg van eerder dan verwachte uitputting van het beschikbare budget (juli 2010).
Dec 24

Het oproepen tot een ‘bankrun’ wordt strafbaar. De ministers Opstelten en De Jager bereiden wetgeving hiertoe voor om een “onbeheersbare situatie” te voorkomen. Analist Kees Kort heeft een duidelijke opinie: dit plan is “total bullshit”.

Directe aanleiding van de voorgenomen maatregel is het faillissement van DSB Bank, na een oproep van Pieter Lakeman aan rekeninghouders op om hun geld weg te halen. De veroorzaker van een bankrun kan in de toekomst worden veroordeeld tot maximaal vier jaar cel, plus een geldboete van 19.000 euro. Dit staat in een brief (pdf) van de ministers Opstelten en De Jager aan de Tweede Kamer.

‘Totale incompetentie’ politiek
Dit plan illustreert de “totale incompetentie” van de politiek, oordeelt Kees de Kort in zijn dagelijkse radiocolumn op BNR. “Jan Kees kan zich beter druk maken over het versterken van de balansen van de banken”, aldus de Kort. Dit is “het paard achter de wagen spannen en oorzaak en gevolg door elkaar halen”. Als banken gezond zijn zal niemand een oproep tot een bankrun doen, stelt de analist.

“Strafrechtelijke bescherming tegen het uitdrukkelijk bevorderen van een ‘bank run’ is aangewezen tegen de achtergrond van het feit dat de samenleving in economisch opzicht sterk afhankelijk is geworden van de stabiliteit van het bancaire systeem”, zo schrijven minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) in de brief aan de Tweede Kamer.

Burgers monddood maken
De eerste reacties op Twitter zijn voor het overgrote deel negatief. “Mag je van de Jager niet meer zeggen dat ik al mijn ING obligaties heb verkocht omdat ik ING niet meer vertrouw? Raar zeg”, schrijft Peter Verhaar, oprichter van broker Alex. “Politiek moet systeem bedenken waarin omvallende bank geen ramp wordt i.p.v. burgers monddood maken. Mooie taak voor de Jager”, aldus Rick Beerendonk.

Dec 23

Hoewel het structurele herstel in de Nederlandse woningmarkt is uitgebleven ziet Ger Hukker, voorzitter van de branchevereniging NVM, toch lichtpuntjes in het nieuwe jaar. Zo kunnen starters door de gedaalde woningprijzen in combinatie met lage hypotheekrente nu sneller een woning veroorloven dan een paar jaar geleden. Dat schrijft Hukker in zijn jongste column op de NVM-site.

Ger Hukker - minister van informatie

bron: Vastgoed Journaal

Dec 23

Het staats-nieuwsprogramma Nieuwsuur kwam gisteravond met een reclamefilmpje voor de makelaars en de kredietverstrekkers. Nu snel gaan lenen anders krijg je nooit een ‘eigen’ huis, de prijzen kunnen immers niet dalen.

Natuurlijk was er niemand die zich afvroeg wat er met de huizenprijzen zal gebeuren als de kredietkraan dicht gaat.

 

bron: Nieuwsuur.nl

Dec 21

Verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in november 2009. De prijsdaling was gelijk aan die van oktober. De prijzen zijn al bijna twee jaar lang onafgebroken lager dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. Deze index stond in november 7 procent lager dan in augustus 2008, toen deze het hoogste niveau ooit bereikte.

zie ook: Kadaster vastgoedbericht november 2010

Twee-onder-een-kapwoningen zijn in november het meeste in prijs gedaald. De verkoopprijzen hiervan lagen 1,8 procent lager dan in november 2009. Ook appartementen, tussenwoningen en hoekwoningen waren goedkoper. Vrijstaande woningen waren nagenoeg even duur als een jaar eerder.

Regionaal bezien zijn de verschillen in prijsontwikkeling groot. In Overijssel stegen de prijzen met 1,5 procent en ook in Friesland en Zeeland waren de prijzen hoger dan een jaar eerder. In alle andere provincies waren ze lager. In Flevoland was de prijsdaling met 3,7 procent het grootst.

Ook ten opzichte van oktober 2010 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen. Met 0,3 procent was deze daling wel iets kleiner dan die van oktober ten opzichte van september, die 0,5 procent bedroeg.

In november wisselden ruim 10 duizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is 1 procent meer dan in november 2009. Er werden meer duurdere typen woningen verkocht dan een jaar eerder, maar iets minder appartementen en tussenwoningen. In de eerste elf maanden van 2010 werden er evenveel woningen verkocht als in dezelfde periode in 2009.

bron: CBS

Dec 21

Om de huidige stagnerende woningmarkt een impuls te blijven geven wil de Taskforce Woningbouw de starterslening weer mogelijk maken. De gemeente Amersfoort wil hiervoor € 3,5 miljoen gefaseerd beschikbaar stellen aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het gaat om een bedrag dat de gemeente leent om de regeling voort te zetten. De kosten van de regeling worden verdeeld tussen de gemeente en nader te noemen partijen.

Lees ook: De gemeente Amersfoort moet vanaf 2012 een bezuinigingsoperatie van 20 miljoen euro uitvoeren

Het bedrag van € 3,5 miljoen maakt minimaal 100 startersleningen mogelijk. De startersleningen worden voor de meeste woningen in de prijsklasse voortgezet, namelijk:

  • de aankoop van bestaande particuliere woningen;
  • van huur- naar koopwoning van één van de genoemde corporaties;
  • nieuwbouwwoningen van de deelnemende partijen: op dit moment zijn dat er zeven, maar andere zijn welkom om ook deel te nemen.

De starterslening kan dus niet gebruikt worden voor nieuwbouwwoningen van een niet-deelnemende partij.

In de Taskforce Woningbouw werken de gemeente Amersfoort, de Alliantie, Portaal Eemland, Heilijgers Projectontwikkeling en de Vathorst Beheer Partners: Bouwfonds Ontwikkeling, AM, Dura Vermeer en Heijmans Vastgoed, Rabobank samen met als doel het vertrouwen in de woningmarkt te versterken. Deze samenwerking heeft verschillende maatregelen opgeleverd. Een voorbeeld daarvan is de verruiming van de startersverordening door de gemeenteraad in december 2009. Het aantal aanvragen en toekenningen is daardoor gestegen. De starterslening heeft zich daarmee bewezen als een effectief instrument om beweging te stimuleren in de koopwoningmarkt. Dankzij de starterslening is de drempel voor starters op de koopwoningmarkt lager.

Wethouder Gert Boeve: “Het feit dat onze partners bereid zijn om bij te dragen aan de starterslening, getuigt van hun enorme betrokkenheid bij de staat? van de woningmarkt. Het in ere herstellen van de starterslening is niet alleen voordelig voor starters, maar voor iedereen die een woning wil kopen of verkopen. Als een starterswoning wordt verkocht, heeft dat als gevolg dat de verkoper van die woning vervolgens een andere woning (in een hogere prijsklasse) kan kopen, en ga zo maar door. Ik kan al rekenen op de steun van de meerderheid van de raad en dat is goed nieuws.” Het besluit is eerder in de gemeenteraad aan de orde geweest, maar is nu aangepast op aangeven van raadslid G.J. van der Werff (VVD) ten aanzien van de risicodekking.

Sinds 2003 verstrekt de gemeente Amersfoort leningen aan startende kopers op de woningmarkt. Deze leningen hebben sindsdien 163 starters in staat gesteld een woning te kopen. Dit betreft kopers die niet voldoende hypotheek kunnen krijgen voor de aankoop van hun eerste huis. De lening was opgebouwd uit een deel dat werd betaald door het ministerie van VROM (50%), een deel door de provincie (25%) en een gemeentelijk deel (25%). De regeling wordt voor de gemeente uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Op 25 mei 2010 is per onmiddellijke ingang de bijdrage van het ministerie van VROM aan de startersleningen beëindigd. Daardoor is het startersfonds versneld uitgeput. De marktpartijen nemen nu een groter deel dan de door VROM betaalde 50% voor hun rekening.

Op 11 januari 2011 wordt het voorstel voor het voortzetten van de regeling startersleningen voorgelegd aan de gemeenteraad, en wordt besloten of de gemeente daarvoor maximaal € 3,5 miljoen gefaseerd beschikbaar stelt aan SVn. De beheerkosten van de lening zijn € 289.500,- waarvan De Alliantie, Portaal Eemland, Heilijgers Projectontwikkeling en de Vathorst Beheer Partners: Bouwfonds Ontwikkeling, AM, Dura Vermeer en Heijmans Vastgoed hebben aangeboden tot maximaal € 200.000,- bij te dragen. De gemeente draagt de rest van de kosten tot maximaal € 125.000,-. Dit bedrag kan worden gedekt uit de extra vrijval Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Ook andere partijen wordt gevraagd zich aan te sluiten bij de genoemde marktpartijen.

Bron: Gemeente Amersfoort

Dec 20

Nederlandse huishoudens hadden begin dit jaar een vijfde minder vermogen dan begin vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met de waardedaling van woningen en de toename van de hypotheekschuld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Begin dit jaar was het doorsneevermogen van huishoudens 33 duizend euro. Een jaar eerder was dat nog 42 duizend euro.

Volgens het CBS is de daling vooral toe te schrijven aan de waardevermindering van de eigen woning in 2009. Ook namen de hypotheekschulden toe van 150 duizend euro in 2009 naar 155 duizend euro dit jaar. Ook andere schulden stegen.

Het vermogen van huishoudens met hoofdzakelijk inkomen uit arbeid nam vorig jaar met bijna een derde af tot 25 duizend euro. Ook zelfstandigen leverden in, maar in verhouding minder.

bron:  Trouw

Dec 17

Nederlandse banken vallen onder hoogste kapitaaleis door explosie van hypotheken.

Nederlandse banken lopen voor hun binnenlandse activiteiten grote risico’s, doordat ze in het afgelopen decennium overmatig veel hypotheken en andere kredieten hebben verleend.

Lees verder op de site van Het Financieele Dagblad