Nov 15

Schuldenmachine in AssenAls het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen ligt wordt de starterslening met ingang van 1 januari 2010 verruimd door de maximale koopsom en het te lenen bedrag te verhogen. Bovendien kunnen ook mensen die nog niet in Assen wonen aanspraak maken op een starterslening als ze naar Assen willen verhuizen. Door zo meer mensen de kans te bieden een huis te kopen wil de gemeente de woningbouw in de stad stimuleren.

Mensen die voor het eerst een huis willen kopen en de financiering niet helemaal rond krijgen, kunnen via de gemeente Assen een starterslening aanvragen. Dit is een tweede hypothecaire lening die het verschil overbrugt tussen het maxiumumbedrag van de Nationale Hypotheek Garantie en de hypotheek.

De starterslening heeft een rentevaste periode van vijftien jaar en de looptijd is maximaal dertig jaar. In de eerste drie jaar hoeven starters geen rente en aflossing te betalen. Als het inkomen hierna onvoldoende is, kan de gemeente de termijn weer met drie jaar verlengen. Dit herhaalt zich driejaarlijks totdat de koper voldoende geld heeft om te kunnen betalen.

De starterslening is in 2007 ingevoerd en bedoeld voor mensen die voor het eerst een woning kopen. Tot nu toe hebben 11 mensen hiervan gebruik gemaakt. Zij hebben in totaal voor een bedrag van bijna 300.000 euro aan leningen gekregen.

Het voorstel is om de starterslening breder in te zetten. Voor koopsom en bijkomende kosten kunnen starters 200.000 euro lenen. Ook het maximumbedrag van de starterslening is met 40.000 een kwart hoger. Daarnaast geldt dat per 1 januari kopers ook de kosten voor woningverbetering van bestaande woningen en meerwerk in nieuwe woningen met de starterslening kunnen betalen. Tot slot kunnen ook mensen die zich van buiten Assen in de stad willen vestigen gebruik maken van de regeling.

bron: Drenthejournaal.nl

Nov 15

Sloop van woningen in Deftzijl

Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie trekt 31 miljoen euro uit om onder meer de krimp van Noordoost-Groningen op te vangen.

Dat maakte hij zaterdag bekend op een bijeenkomst in Winschoten. De miljoenen zijn bedoeld om huizen op te kopen en vervolgens te slopen. Dat moet de woningmarkt weer vlot trekken.

In Noordoost-Groningen wonen steeds minder mensen. Veel mensen die hun huis te koop zetten, raken dit aan de straatstenen niet kwijt. Door de huizen op te kopen hoopt de minister twee vliegen in een klap te slaan: de eigenaar is van het huis af en leegstand en verloedering wordt voorkomen.

bron: RTV Noord

Nov 14

Vanwege de druk op de woningmarkt komen Provincie Noord-Brabant en Bouwfonds Ontwikkeling met een uitzonderlijke stimulans. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning van Bouwfonds in Noord-Brabant ontvangt de koper gegarandeerd een opbrengst van 95% van de taxatiewaarde van zijn huidige woning.

Het doel van de aktie is duidelijk: de nieuwbouwwoningmarkt weer in beweging krijgen. De Provincie garandeert met de recentelijk geïntroduceerde Brabantse Verkoopgarantie de bestaande woning in te kopen voor 90% van de taxatiewaarde. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor tot 28 februari 2010 aanmelden.

Noord-Brabant is hiermee de eerste provincie in Nederland die een dergelijke stimulans voor de woningmarkt heeft ontwikkeld. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Bouwfonds heeft een belangrijke rol gespeeld bij het initiatief van de Brabantse Verkoopgarantie. De ontwikkelaar is namelijk van mening dat deze garantie een zeer zinvolle stap is om de ontstane problemen op de woningmarkt aan te pakken.

De 95% Garantieregeling is van toepassing op alle projecten en woningtypes van Bouwfonds Ontwikkeling in Noord-Brabant, die momenteel in verkoop zijn. Het gaat om appartementen, grondgebonden woningen en vrije kavels in Bergen op Zoom, Boxtel, Cuijck, Den Bosch, Erp, Etten-Leur, Geertruidenberg, Goirle, Halsteren, Nuenen, Oss, Roosendaal, Teteringen en Vught.

bron: Blik op Nieuws.nl

Nov 12

Lenen en consumeren

Een kwart van de Nederlanders spaart nooit en nog eens een kwart spaart alleen als er geld overblijft. De helft van de Nederlanders heeft onvoldoende geld achter de hand om tegenvallers te kunnen opvangen.

zie ook:  Hoe is de Nederlandse consumptie-economie onstaan?

Daarnaast maakt vier van de vijf Nederlanders geen overzicht van de toekomstige uitgaven en houdt een kwart van de Nederlanders nooit bij waar het geld blijft. Nog eens een kwart van de Nederlanders staat iedere maand rood en meer dan een derde heeft een (niet-hypothecaire) lening. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de Praktijk dat op donderdag 12 november wordt gepresenteerd tijdens het 30-jarig jubileumsymposium van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Het Nibud concludeert dat 3,5 miljoen huishoudens financiële risico’s lopen. Vooral onbezorgde, impulsieve mensen die op vermaak zijn gericht en carrièregerichte mensen die luxe en status belangrijk vinden, bevinden zich financieel gezien vaker in de gevarenzone.

Geen overzicht maakt financieel kwetsbaar
Nooit bijhouden waar het geld blijft, geen begroting maken en alleen sparen als er geld overblijft. Het Nibud is geschrokken van het hoge aantal mensen dat geen inzicht en overzicht heeft over zijn geld en daardoor financieel kwetsbaar is. Zo zegt 20% van de huishoudens geen geld achter de hand te hebben om een grote uitgave, zoals een wasmachine, direct te kunnen betalen.

Vergeleken met de bedragen die het Nibud adviseert achter de hand te hebben, blijkt de helft van de Nederlanders te weinig spaargeld te hebben. Vooral alleenstaanden en alleenstaande ouders hebben moeite met sparen.

Bijna 60% ervaart lening als last
Een kwart van de huishoudens staat maandelijks rood, vooral mensen tussen de 35 en 44 jaar hebben moeite hun inkomsten en uitgaven in balans te houden. Ook heeft meer dan een derde van de Nederlanders een lening. Tweederde van de leners had achteraf gezien liever minder geleend en 58% ervaart de lening als last. Vooral hoge bedragen worden als last ervaren. De meeste mensen lenen voor een auto, een verbouwing of een studie.

Goed omgaan met geld maakt gelukkig
Om financieel zelfredzaam te zijn is het belangrijk dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn zodat er geen grote tekorten ontstaan. Bijna 4 op de 10 huishoudens heeft moeite met rondkomen. Mensen die moeite hebben met rondkomen hebben doorgaans weinig overzicht in hun inkomsten en uitgaven, controleren amper hun afschrijvingen en zijn slordig in het ordenen van belangrijke papieren.

Het onderzoek Geldzaken in de Praktijk toont duidelijk aan dat grip, inzicht en overzicht over de financiën belangrijk zijn om financieel zelfredzaam te zijn. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat mensen die goed omgaan met geld gelukkiger zijn dan mensen die dat niet doen.

Onbezorgde, impulsieve mensen en carrièregerichte individualisten
Het Nibud maakt zich het meest zorgen om twee type consumenten: de onbezorgde, impulsieve consument die vooral streeft naar een plezierig comfortabel leven en de carrièregerichte individualist die gericht is op status, risico en spanning. Zij zijn financieel kwetsbaar door hun overtuigingen en waarden ten aanzien van geld. De onbezorgde consument geeft makkelijk geld uit, heeft relatief veel schulden en betalingsachterstanden en weinig spaargeld. Hij heeft vaak een laag inkomen en heeft moeite met rondkomen.

De carrièregerichte individualist heeft ook moeite met rondkomen maar heeft een gemiddeld inkomen. Hij vindt luxe belangrijk en laat zich gemakkelijk verleiden bepaalde uitgaven te doen. Hij is consumptiegericht en is geneigd boven zijn stand te leven. Hij heeft vaker schulden en geen spaargeld

3,5 miljoen huishouden lopen financiële risico’s
Het hoge aantal huishoudens, 3,5 miljoen, dat het risico loopt om financiële tegenvallers niet te kunnen opvangen baart het Nibud zorgen. Zeker in deze economisch onzekere tijd, waarbij banen op de tocht staan, is de kans groot dat het aantal mensen met geldproblemen stijgt.

Naast de al bekende risicogroepen, zoals huishoudens met een laag inkomen, gaat het Nibud zich ook speciaal richten op de onbezorgde, impulsieve consument en de carrièregerichte individualist. Het instituut hoopt met andere partijen, zoals banken, beleidsmakers, scholen en overheden, veelal vertegenwoordigd in het platform CentiQ waartoe ook het Nibud behoort, een manier te vinden om bij deze groepen een bewustzijn te creëren voor de financiële risico’s die zij lopen.

Consumenten die vragen hebben over hun eigen financiën kunnen Nibud bellen met het gratis Nibud-nummer, 0800 — 221 21 21. Iedere werkdag zitten daar voorlichters klaar om mensen met hun geldvragen te helpen.

Achtergronden bij het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd met een digitale vragenlijst. De respondenten zijn afkomstig van het StemPunt-panel van het onderzoeksbureau Motivaction. In totaal hebben in mei 2009 1244 personen aan dit onderzoek deelgenomen.

Download het onderzoeksrapport ‘Geldzaken in de praktijk’ (pdf)

bron: Blik op Nieuws.nl

Nov 12

Kredietbeoordelaar Moody’s heeft zijn oordeel voor vijf paketten met daarin hypotheken en consumentenkredieten van de failliete DSB Bank verlaagd. Moody’s zei woensdag in een toelichting risico’s te zien dat de betalingen aan de investeerders in de paketten verstoord zal worden.

DSB is voorlopig nog verantwoordelijk voor de inning van rentebetalingen en aflossingen en moet de gelden doorsluizen aan de investeerders. Uiteindelijk zal deze taak worden overgenomen door andere partijen die daarvoor zijn gecontracteerd.

Zolang het echter nog niet zover is, ziet Moody’s risico’s voor investeerders. De kredietbeoordelaar noemde allereerst verlate betaling. Ook bestaat het gevaar dat voor investeerders belangrijke informatie over onder meer betalingsachterstanden niet tijdig wordt aangeleverd.

De investeringsvehikels van DSB hebben namen als Chapel en Monastery. In totaal gaat het om 1,9 miljard aan uitstaande leningen. De kredietbeoordeling ging van AAA, de hoogste beoordeling, twee stappen omlaag naar Aa2.

bron: AFN

Nov 11

Duitse banken verstrekken veel minder ruimhartig hypotheken dan Nederlandse banken, waardoor zowel de Duitse bank als de Duitse consument veel minder risico loopt dan de Nederlandse.

Eigen vermogen

Zo is het onmogelijk in Duitsland een hypotheek te krijgen als je niet over eigen vermogen beschikt; Duitse banken verstrekken gemiddeld tot 80 procent van de waarde van de woning, terwijl Nederlandse banken tot maximaal 125 procent verstrekken.

Aflossingsvrij

Ook het fenomeen ‘aflossingsvrij’ is ondenkbaar in Duitsland: na 30 jaar is de hypotheek volledig afgelost, terwijl het merendeel van de Nederlanders een substantieel deel aflossingsvrije hypotheek heeft en er aan het eind van de looptijd nog een forse schuld bestaat.

NOVA gaat met een fictief gezin met een modaal inkomen op pad in Nederland en Duitsland, op zoek naar een hypotheek. In Nederland kan het gezin zonder problemen een hypotheek krijgen. In Duitsland wordt het gezin naar huis gestuurd met de boodschap: gaat u eerst nog maar even sparen.

bron NOVA

Nov 10

Europese toezichthouders op banken zijn bijna klaar met het formuleren van nieuwe eisen die gaan gelden voor de financiële sector. Volgende maand wordt het pakket definitief vastgesteld.

Dat heeft Nout Wellink dinsdag gezegd tijdens een symposium met de titel ‘kansen na de crisis’. Wellink is voorzitter van het Bazel-Comité, een overlegorgaan van centrale banken dat de eisen formuleert.

”We weten redelijk wat we willen. Nu gaat het erom dat we de parameters bepalen bij het pakket dat we ontwikkelen. Het pakket wordt definitief vastgesteld in december”, aldus Wellink.

Kapitaal

De centrale banken gaan eisen dat banken voortaan meer kapitaal wegzetten als eigen vermogen om tegenvallers te kunnen opvangen. Wat de exacte eisen worden, is nog niet bekend.

Verder willen de toezichthouders dat de kwaliteit van het eigen vermogen goed is en dat de schulden van de bank niet te hoog worden.

Gefaseerd

Wellink zei dat de nieuwe regels voor banken gefaseerd zullen worden ingevoerd, zodat de banken er pas mee te maken krijgen als de crisis voorbij is.

De nieuwe eisen aan banken zijn het directe gevolg van de problemen waarin de financiële sector is beland en wat heeft geleid tot de financiële crisis en recessie.

Veilige banken

Wellink toonde zich geen voorstander van het creëren van ‘veilige banken’, ofwel banken die zich geheel en al richten op de nutsfunctie.

Hij is van mening dat er beste sprake mag zijn van complexe producten of een complex systeem, als dit dan wel goed bestuurd en gecontroleerd wordt.

bron: ANP

Nov 10

huizenbouw Rotterdam gaat besparen op de bouwkosten van een aantal nieuwe woningen. Vierhonderd eensgezinshuizen worden daardoor voor 160.000 euro aangeboden, terwijl ze anders op de markt zouden komen voor prijzen tot 225.000 euro. Corporaties, bouwers en gemeente hebben daarover afspraken gemaakt.

De kostenbesparing is mogelijk door samenwerking tussen bouwbedrijven en door gebruik te maken van prototype woningen, zei wethouder Hamit Karakus (PvdA, wonen en ruimtelijke ordening) dinsdag.

Verder gaat Rotterdam meer bestaande woningen opknappen. Karakus: ”Aan het einde van dit jaar hebben we er tienduizend gedaan, maar er zijn nog 90.000 te gaan.” Particulieren krijgen hulp om hun oude woningen te onderhouden en energiezuinig te maken.

bron: ANP

Nov 10

Banken en verzekeraars kiezen er nog steeds voor om de onwetendheid van klanten commercieel te benutten. Het gedaalde consumentenvertrouwen in de financiële sector heeft daarin nog niet veel veranderd.

bron:  Het Financieele Dagblad

Nov 9

Het zijn niet alleen de sociale partners die de molens in de polder traag doen draaien. De economische deskundigen in de Sociaal-Economische Raad kunnen er ook wat van.

bron:  Het Financieele Dagblad