Sep 22

Het bedrag wat Nederlandse huishoudens in totaal hebben geleend voor hun hypotheek is gestegen van 138 miljard euro in 1996 naar maar liefst 609 miljard euro in het tweede kwartaal van dit jaar. Tegelijk zijn de huizenprijzen 2,5x over de kop gegaan.

Uitstaande hypotheekschuld

Cijfers
Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ op basis van cijfers van DNB en het CBS. Opvallend aan de cijfers is dat de totale hypotheekschuld maar blijft oplopen, terwijl de gemiddelde huizenprijs het afgelopen jaar flink is gedaald. Gevolg is een dalend eigen bezit, overwaarde, per woningeigenaar.

Hypotheekschuld
De hypotheekschuld in Nederland is zo enorm opgelopen omdat banken de afgelopen jaren steeds ruimhartiger zijn geworden met het uitlenen van geld. Naar verhouding kregen klanten steeds hogere hypotheken, ook kwamen meer tweeverdieners langs bij de bank.

Meer huizen, lage rente
Andere factoren zijn het feit dat er meer koophuizen in Nederland beschikbaar zjin gekomen en de rente is de afgelopen 20 jaar gedaald van 14% naar 4% momenteel. Door de lagere rente kunnen/konden veel mensen zich grotere bedragen veroorloven.

jaar hypotheek huizenprijs
1996 138 101,2
1997 157 112,7
1998 182 124,2
1999 217 147,2
2000 249 172,5
2001 302 193,2
2002 350 204,7
2003 388 211,6
2004 417 220,8
2005 452 230,0
2006 494 241,5
2007 528 250,7
2008 566 257,6
2009 609 246,1

De cijfers zijn elk jaar van het tweede kwartaal, ook van 2009. De hypotheekschuld is in in miljarden euro’s. De gemiddelde huizenprijs is in duizenden euro’s.

Zie ook de analyse van RTL Z-beurscommentator Hans de Geus:

bron: RTL Z

Sep 22

Wouter BosWouter Bos werkt niet alleen aan nieuwe bezuinigingen. Ook aan de invoering van een nieuw belastingstelsel met een andere structuur van tarieven en aftrekposten dat de lasten ‘eerlijker verdeelt dan nu nog het geval is’. Bos: ,,Bezuinigingen raken de zwaksten het hardst, omdat veel overheidsuitgaven op de zwaksten zijn gericht.”

De minister van financiën zei dat maandagavond in Haarlem, waar hij op uitnodiging van oecumenisch centrum Stem in de Stad een, voor zijn doen, ongewoon sterk ideologische speech hield over ‘Sociaaldemocratie en de crisis’.

Anders dan bij de begrotingsbehandeling van afgelopen week, waar Bos zich moest verbijten achter de rug van premier Balkenende die naar eigen zeggen niet in vorm het kabinetsbeleid verdedigde, kon de PvdA-voorman voor een bomvolle Paterskerk zelf uithalen.

Bos vertelde dat de PvdA terdege de urgentie beseft van forse bezuinigingen op de overheidsuitgaven vanaf 2011: ,,Niets doen is geen optie, ook niet voor sociaal-democraten. De rente-uitgaven (over de gegroeide schuld) bedragen al meer dan de uitgaven aan het basisonderwijs en de kinderopvang tezamen.”

Het h-woord, de hypotheekrenteaftrek, viel niet letterlijk, maar het scheelde niet veel. Bos: ,,De komende jaren gaat het niet slechts om besparen via minder uitgaven, maar ook via minder aftrekposten. Dat komt het inkomenspolitieke evenwicht zeker ten goede.” Daarnaast herhaalde hij het voornemen tot het invoeren van een bankenbelasting.

bron: Gooi en Eemlander

Sep 21

kadaster CBSDe prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 5,6 procent lager dan in augustus 2008. Daarmee zet de prijsdaling op de huizenmarkt onverminderd voort. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in augustus 2008. Vrijstaande woningen daalden met 7,0 procent het meest in prijs. De prijsdaling van tussenwoningen was met 4,6 procent het kleinst.

In alle provincies waren de prijzen lager. De grootste daling deed zich voor in Groningen, waar koopwoningen 7,8 procent goedkoper waren. In Zeeland was de prijsdaling met 2,1 procent het kleinst.

Vergeleken met juli 2009 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen iets lager. De prijzen in Utrecht, Friesland en Flevoland lagen hoger dan een maand eerder. In de overige provincies waren de woningen goedkoper.

Bijna 9,6 duizend bestaande woningen wisselden in augustus van eigenaar. Dat is ruim 38 procent minder dan in augustus 2008. Van alle woningtypen en in alle provincies was het aantal verkopen fors lager. Het aantal verkochte vrijstaande woningen is zelfs bijna gehalveerd.
Ten opzichte van juli 2009 daalde het totale aantal transacties met bijna 28 procent.

dalende huizenprijzen

bron: CBS

Sep 19

De huizenmarkt komt de komende jaren nog verder onder druk, waarschuwen economen. Naast de nasleep van de crisis wordt de tegenwind op de woningmarkt vooral veroorzaakt door de op handen zijnde discussie over bezuinigingsmaatregelen op de koop- en huurmarkt, zeggen zij.

Peter Boelhouwer

bron: Het Financieele Dagblad

Sep 19

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 16 september 2009 heeft de VVD gepleit voor het afschaffen van de overdrachtsbelasting. De Consumentenbond drong hier al eerder op aan in een open brief aan premier Balkenende (februari 2009). De bond roept de regering hierin op om bij het bestrijden van de economische crisis vooral te denken aan consumentgerichte maatregelen. Ook de VVD wil nu dergelijke maatregelen om bijvoorbeeld de huizenmarkt een impuls te geven.

Op Prinsjesdag 15 september 2009 presenteerde minister Bos van Financiën de miljoenennota 2010 met daarin sombere vooruitzichten voor de economie. De Consumentenbond ziet de meeste mogelijkheden om de economie weer uit het slop te trekken door maatregelen te nemen die de vraag ondersteunen. Dit stimuleert consumenten bestedingen te doen die de economie een impuls geven. De overheid kan hieraan bijdragen door het vertrouwen van consumenten in markten en marktwerking te garanderen, maar ook door specifieke maatregelen als:

  • 1. het aantrekkelijk maken van milieubesparende maatregelen zoals de
    aanschaf van zonnepanelen. Hierdoor zullen er nieuwe bedrijven
    ontstaan die reageren op deze nieuwe vraag;
  • 2. het afschaffen van specifieke belastingen die de vraag in de weg staan, zoals de Vliegtax en de overdrachtsbelasting op koopwoningen.

bron: Consumentenbond

Sep 16

De huidige crisis biedt volgens de Woonbond „een unieke kans” om het taboe op de hypotheekrenteaftrek te doorbreken. Hiermee reageert de bond op de miljoenennota van het kabinet.

„De aftrek betekent een derving van miljarden aan belastinginkomsten, zodat afschaffing substantieel kan bijdragen aan het oplossen van de financiële problematiek”, aldus de Woonbond. „Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek leidt tot een minder gespannen woningmarkt. Bovendien komt de aftrek onevenredig ten gunste aan hogere inkomens.”

De bond ziet de zoektocht naar bezuinigingen in de woningmarkt als bedreigend voor huurders, „bijvoorbeeld als bezuinigingen gezocht worden bij de huurtoeslag of het verhogen van huren. De Woonbond vindt dat huurders niet de kosten van de crisis moeten betalen. Daarmee zouden de zwakste schouders de zwaarste lasten gaan dragen.”

bron: Telegraaf.nl

Sep 16

Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwt de regering de hypotheekrenteaftrek niet in één keer af te schaffen om het gat op de rijksbegroting te dichten. Dat zou tot grote onrust leiden onder huiseigenaren en ertoe leiden dat kopers afhaken, stelt de vereniging dinsdag.

Het is „onverantwoord” de hypotheekrenteaftrek in te zetten als ad hoc bezuinigingsmaatregel, stelt de VEH. „Dat zal de doodsteek zijn voor de vastgelopen woningmarkt en berokkent de Nederlandse economie grote schade.”

De vereniging pleit er verder voor dat de tarieven van de onroerendezaakbelasting (ozb) volgend jaar niet worden verhoogd. Gemeenten hebben de mogelijkheid om de tarieven met 4,3 procent te verhogen, maar volgens de VEH is die mogelijkheid nog gebaseerd op een scenario met economische groei.

Sep 14
De huizenprijzen in Nederland zullen vrijwel zeker verder dalen. Daardoor kunnen opnieuw banken in de problemen komen, zegt Tonko Gast, oprichter van vermogensbeheerder Dynamic Credit en adviseur van het ministerie van Financiën omtrent de garantstelling op de Amerikaanse hypotheekportefeuille van ING in januari van dit jaar.

Gast voorziet in Nederland een huizenprijsdaling van 20 a 25 procent vanaf de piek van eind 2007. De daling is volgens hem vooral het gevolg van de voorzichtigheid van banken.

Die scherpen de leenvoorwaarden aan en vragen hogere rentes. Als de werkloosheid stijgt, zullen de voorwaarden nog strikter worden. Dat is een geleidelijk proces, zegt hij, maar ‘de huizenprijzen zullen komend jaar verder dalen’.

Banken komen hierdoor waarschijnlijk in de problemen. Als gevolg van de dalende huizenprijs zullen de kredietbeoordelaars lagere ratings geven aan de hypotheekobligaties van de banken. Dat heeft weer tot gevolg dat de banken meer kapitaalreserves moeten aanhouden.

Gast verwacht dat de herwaardering van de hypotheekobligaties, waarin banken zwaar hebben geïnvesteerd, in 2010 komt, als de banken ook te kampen krijgen met andere verliezen.

Obligaties die nu nog een (zeer veilige) AAA-rating hebben, kunnen dan worden afgewaardeerd tot A. Boekhoudregels dwingen de banken vervolgens om meer kapitaal aan te houden. Volgens Gast een veelvoud van wat ze nu moeten aanhouden. ‘Veel banken, ook Nederlandse, houden daar vaak nog geen rekening mee’, zegt hij.

Dit kan ertoe leiden dat financiële instellingen nieuwe kapitaalinjecties van overheden nodig hebben, of genationaliseerd moeten worden. Dat is volgens Gast echter niet de ergste consequentie. ‘De kredietverstrekking zal dan hard achteruit lopen, en dat maakt een herstel vanuit een vervelend economisch klimaat nog lastiger.’

‘Zelfs als verreweg de meeste leners gewoon rente en aflossing betalen, kunnen sommige banken al in de problemen komen’, stelt de vermogensbeheerder.

Ook in Nederland zijn de afgelopen vijftien jaar hypotheken afgesloten die huiseigenaren al bij een kleine tegenslag niet meer kunnen opbrengen. Door de oplopende werkloosheid zal dit volgens hem vaker gebeuren.

Toch zullen de verliezen op de hypotheekobligaties ‘meestal vrij beperkt’ zijn. ‘De banken krijgen vooral last van de reserves ze moeten aanhouden. Die zijn vaak vele malen groter dan het verwachte verlies in een recessie.’

Dat is volgens Gast het ‘fundamentele probleem’ van kapitaalregels. Waar banken nu ‘veel te weinig’ kapitaal hoeven aan te houden op hun ‘AAA’-bezittingen, moeten ze bij een afwaardering van de ratings, ‘in de meeste gevallen onredelijk veel’ kapitaal aanhouden.

bron: de Volkskrant

Sep 11

Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN Amro, is wel degelijk betrokken geweest bij overkreditering door DSB Bank.

DSB bank

zie ook : Kamervragen over de verstrekking van tophypotheken door banken

In de tijd dat Gerrit Zalm financieel directeur van DSB Bank was, heeft die bank klanten opgezadeld met te hoge hypotheekleningen, dure koopsomverzekeringen en bovengemiddeld hoge rente. Bovendien was de huidige bestuursvoorzitter van ABN Amro daarvan op de hoogte. Dit blijkt uit dossiers en brieven in bezit van dagblad De Pers.

De Autoriteit Financiële Markten heeft DSB in juli twee boetes opgelegd vanwege de manier waarop de bank hypotheekleningen heeft verstrekt. Toch blijft minister Wouter Bos van Financiën Zalm steunen. Op Kamervragen antwoordde Bos op 24 augustus dat Zalm hem heeft verzekerd dat de problemen dateren van vóór zijn tijd.

bron: DePers.nl

Sep 10

Een aangepast voorstel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de zogenoemde tophypotheek aan banden te leggen, zou van tafel moeten. Het plan levert instabiliteit van de woningmarkt op en starters zijn er niet mee geholpen.

Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) woensdag gezegd. De AFM wil dat huizenkopers vanaf 2011 op enkele uitzonderingen na niet meer kunnen lenen dan 100 procent van de woningwaarde.

,,Dit draagt juist bij aan de instabiliteit van de woningmarkt. Door de nieuwe maatregelen gaan mensen geen huis kopen. Hierdoor klapt de woningmarkt in elkaar. De plannen zijn niet verstandig, zeker omdat de woningmarkt nu al kwetsbaar is”, aldus de zegsman. Hij zei verder dat het ,,ongewenst” is dat het voor starters nog moeilijker wordt een huis te kopen.

Edward (toetsrente) Feitsma,  hypotheekexpert van de NVB

bron: Telegraaf.nl