Oct 23

achmea eureko rabobankAchmea Hypotheekbank gaat een obligatielening uitgeven onder de garantieregeling van de Nederlandse staat.

Het gaat om een lening met een waarde van ongeveer euro 2 mrd euro met een looptijd van vijf jaar. 

bron: Het Financieele Dagblad

Oct 23

Willem Vermeend salon-socialistWillem Vermeend, oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, was bij Afab als commissaris verantwoordelijk voor het risicobeleid bij de financieel dienstverlener. Dat blijkt uit het jaarverslag van Afab over 2007.

Bedrijfsrisico’s
Vermeend blijkt door Afab-eigenaar Maasbert Schouten in april 2006 aangetrokken te zijn als commissaris van het bedrijf. In het jaarverslag van Afab staat dat hij voorzitter was van de zogenoemde audit commissie. Dat komt erop neer dat hij moest controleren of het bestuur zich hield aan voorschriften rondom bedrijfsrisico’s en controlesystemen hierop. In het jaarverslag staat dat Vermeend voor zijn werkzaamheden zowel in 2006 als in 2007 een vergoeding kreeg van 13.000 euro.

Afgetreden
Naar nu blijkt is Vermeend vorige week plotseling afgetreden als commissaris. Afab is in zwaar weer gekomen. De onderneming zegt dat dit komt door de ophef over vaak onnodig verstrekte financiële producten. Eigenaar Maasbert Schouten is op een zijspoor gezet en het dagelijks bestuur is in andere handen gekomen. Discussie rondom de zogenoemde koopsompolissen dreef eerder DSB Bank naar een faillissement.

Minister
Vermeend is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, oud minister, auteur van onder meer het boek De Kredietcrisis en internetondernemer. Onlangs richtte hij met zakenman Henk Keilman de website stopdecrisis.nl op. Daarop kunnen mensen oplossingen aandragen om een einde te maken aan de economische crisis.

Geen toelichting
Vermeend heeft zelf nog geen toelichting gegeven op zijn vertrek bij Afab.

bron: RTL Z

Oct 22

De Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB)De Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB), pleit bij monde van haar voorzitter Jo Goossens, voor meer vrijheid voor gemeenten om eigen belastingen te heffen.

De aanleiding voor de uitspraken van Goossens is een onderzoek van het OTB van de TU Delft, waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de stadsbewoners met een bovenmodaal inkomen, een huis met een tuin belangrijker vindt dan stedelijke voorzieningen.

‘De uitkomsten laten duidelijk zien dat het compacte stadbeleid op de schop moet. Om echt aantrekkelijke steden te maken is een herziening van het belastingstelsel noodzakelijk voor een betere balans tussen baten en kosten van groen en stedelijke voorzieningen”, aldus Goossens.

Hij zei dit tijdens de bijeenkomst ‘(Binnen)stedelijk bouwen voor bovenmodale inkomensgroepen’ in Rotterdam.

Herziening van het belastingstelsel
‘De huidige situatie, waarbij de hoge kosten voor een groene omgeving volledig op het bordje van de koper of huurder van een project worden gelegd is oneerlijk, onzinnig en onwerkbaar.

Het is daarom de hoogste tijd dat gemeenten meer vrijheid krijgen om eigen belastingen te heffen, zodanig dat de last van goede stedelijke voorziening, inclusief de groene ambities, eerlijk over alle inwoners wordt verdeeld. Uiteraard vergt dit wel een herziening van het belastingstelsel’, aldus Goossens.

bron: VNG

Oct 21

Geld.nl heeft onderzoek gedaan naar het leengedrag van banken. Uit dit onderzoek bleek dat banken momenteel zelf heel goedkoop kunnen lenen en dat zij zelf hoge tarieven vragen. Dit is al geruime tijd bekend, maar is nogmaals onderzocht.

Volgens mij is er een aantal oorzaken hiervoor. De eerste reden is dat de kredietwaardigheid van particulieren is afgenomen. Er dreigt werkloosheid en de gevaren voor wanbetaling nemen dus toe. Daarom zal de risico-opslag die banken in rekening brengen toenemen. Dit is één van de redenen waarom overmatige kreditering leidt tot sterkere conjunctuurgolven.

Een andere minder bekende reden is de ruime beschikbaarheid van overheidsobligaties. Deze obligaties zijn risicovrij. Banken kunnen dus haast gratis geld ophalen bij de centrale bank en deze vervolgens risicovrij beleggen in staatsobligaties. Banken zullen dus eerst hier hun geld wegzetten voordat zij hun blik richten op de markt voor consumentenkrediet. Dit effect wordt ook wel “crowding out” genoemd. De overheidobligaties verdringen de andere leningen van de markt. Het is voor bedrijven en consumenten daardoor lastiger om aan krediet te komen.

Een derde reden is de gedragscode voor consumentenkredieten. Banken hebben tot voor kort zich hier niet aan gehouden. Ongeveer 50% van de hypotheken werd afgesloten boven de normen. De banken voelen nu ook wel aan dat dit niet meer kan. De DSB kwam negatief in het nieuws met dergelijke leningen en de vrees voor claims is dus terecht. Het aantal leningen dat boven de norm wordt afgesloten is teruggelopen naar ongeveer 25%.

Momenteel worden de banken slapend rijk door geld van de centrale bank door te sluisen naar staatsobligaties. Dit is niets anders dan een flinke overheidssubsidie aan de banken. Het is de centrale banken verboden om monetair te financieren. Ze mogen dus niet direct obligaties kopen van de overheid. Dit is terecht, maar de huidige constructie is nog slechter dan monetair financieren. Het is onbegrijpelijk dat er geen stappen worden genomen om dit systeem te hervormen.

Voor meer info: hoe werkt de moderne geldpers?

Oct 21

SNS Reaal - The next...

Onder de zes financiële instellingen die mogelijk via tussenpersonen zoals DSB omstreden bankproducten verkochten, waarbij de tussenpersoon soms meer dan tachtig procent provisie ontving, bevindt zich ten minste één grote Nederlandse instelling. Het zou gaan om SNS Reaal.

Dit melden diverse bronnen bij banken en verzekeraars. De toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), weigert de namen van de instellingen bekend te maken, maar het zou gaan om SNS Bank/Reaal en buitenlandse partijen zoals het Franse Cardif, het Britse Genworth en Quantum Leben uit Liechtenstein.

SNS en Cardif stellen dat zij door de AFM worden onderzocht. Genworth en Quantum zijn niet bereikbaar voor commentaar. De andere twee onderzochte instellingen zijn niet bekend.

SNS werd in augustus nog door AFM beboet omdat de verslagging rondom de informatievoorziening bij het adviseren van beleggingsverzekeringen onvoldoende was.

Het is sinds kort verboden met hoge provisies hypotheken te verkopen. Het verbod geldt echter niet voor van hypotheken afgeleide producten.

Het Verbond van Verzekeraars herinnert eraan dat het in 2005 nog bij minister Gerrit Zalm van financiën heeft gewaarschuwd tegen deze bankproducten. Ook werd om regels gevraagd. Die zijn er niet gekomen, omdat gehoopt werd op zelfregulering.

Banken en verzekeraars onderstrepen dat grote Nederlandse instellingen niet bij de verkoop van dergelijke producten betrokken zijn. Ten bewijze daarvan wil de branche dat de AFM de namen van de ‘overtredende’ instellingen bekendmaakt, mede omdat DSB heeft gesuggereerd dat álle concerns zich hieraan bezondigden.

De woordvoerders van de AFM en het Verbond van Verzekeraars zeggen dat het gaat om ‘een nichemarkt’, om verzekeringen die de afbetaling van consumptief krediet of hypothecair krediet veiligstellen, als de verzekerde bijvoorbeeld ineens werkloos raakt. Grote bedrijven als Aegon en ABN Amro waren niet actief op deze markt. Andere begaven zich slechts via tussenpersonen als DSB op deze deelmarkt.

bron: PAROOL

Oct 21

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 5,3 procent lager dan in september 2008. De prijsdaling is iets kleiner dan in augustus. Toen waren de huizen 5,6 procent goedkoper dan een jaar eerder. Sinds februari 2009 zijn de prijzen onafgebroken lager dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in september 2008. De prijsdaling van tussenwoningen was met 4,1 procent het kleinst. De vrijstaande en twee-onder-één-kap-woningen daalden met respectievelijk 6,4 en 6,8 procent het meest in prijs.

In alle provincies waren de prijzen lager. De grootste daling deed zich voor in Gelderland, waar koopwoningen 7,0 procent goedkoper waren. In Zeeland was de prijsdaling met 0,7 procent voor de vierde achtereenvolgende keer het kleinst.

Vergeleken met augustus 2009 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen een fractie lager. In de helft van de provincies waren de woningen goedkoper.

Ruim 10,4 duizend bestaande woningen wisselden in september van eigenaar. Dat is ruim 32 procent minder dan in september 2008. Van alle woningtypen was het aantal verkopen fors lager dan een jaar eerder. Het aantal verkopen van vrijstaande woningen daalde met bijna 42 procent het sterkst, de appartementen met ruim 28 procent het minst.
Ten opzichte van augustus 2009 steeg het totale aantal transacties echter met bijna 9 procent.

Prijsdaling bestaande koopwoningen

procentuele ontwikkeling verkoopprijzen bestaande koopwoningen

bron: CBS

Oct 20

Nederlandse multinationals betalen weinig of geen belasting over hun winsten. De schatkist loopt daardoor 16 miljard euro aan vennootschapsbelasting mis, ofwel 2200 euro per Nederlander. Arnoud Boot noemde Nederland al eerder een belastingparadijs.

Arnoud Boot: Nederland is een belastingparadijs 5-2009 (multinationals / hypotheekrente-aftrek)

Wouter Bos vindt Nederland geen belastingparadijs

Het Ministerie van Financiën reageerde geschokt en maakte bekend dat het om een ‘vergissing’ ging. Maar is dat wel zo? Hoe komt het dat multinationals zo weinig belasting betalen? De vraag wie in Nederland werkelijk de zwaarste lasten dragen.

 

Oct 19

Zes op de tien bouwprojecten die voor crisissteun in aanmerking komen, kunnen niet voor 31 december van dit jaar te starten. En daarmee komt de subsidie en dus ook de voortgang ernstig in gevaar. Wil het stimuleringsbudget van 100 miljoen euro de sector écht soelaas bieden, dan moet de deadline voor het beginnen van de bouwprojecten met twee maanden opschuiven. Ook is een snelle oplossing van de onduidelijkheden over de toekenning van de crisissteun belangrijk.

Dit schrijft NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in een brief aan de minister van Wonen Werken en Integratie, Eberhard van der Laan. De brancheorganisatie van ruim 200 ontwikkelende bouwbedrijven dringt bij de bewindsman aan om snel met elkaar om de tafel te gaan zitten om de problemen op te lossen. In augustus heeft Van der Laan in het kader van het stimuleringsbudget woningbouw voor 100 miljoen euro aan subsidie toegekend. Uit de eerste ervaringen van NVB-leden met deze crisissteun blijkt echter dat aan de eis, dat vóór 31 december van dit jaar met de bouw moet zijn begonnen, niet of nauwelijks kan worden voldaan.

Maar liefst zestig procent van de projecten waarvoor crisissteun is toegezegd kampt met het probleem van de deadline. Dit komt voor een belangrijk deel door het feit dat pas in augustus de subsidies over de ingediende projecten zijn verdeeld. Toen moesten veel plannen nog worden aangepast. En ook hebben veel kopers meer tijd dan voorheen nodig om de financiering rond te krijgen. Een andere reden is dat er in de praktijk nogal wat onduidelijkheden bestaan over het begrip staatssteun. Veel gemeenten hebben hier geen ervaring mee en zien zich gedwongen om extern juridisch advies in te winnen met vertraging als direct gevolg.

In de brief stelt NVB verder vast dat sommige gemeenten het risico van staatssteun en daarmee dus de mogelijke teruggave van de subsidie, doorschuiven naar de ontwikkelaar. “Bedrijven die hun nek uitsteken door vroegtijdig te beginnen, zonder dat er zekerheid is dat de subsidie wordt verstrekt, lopen ook het risico de subsidie te verliezen. En dit kan net de nekslag voor de bedrijven betekenen”, aldus NVB-voorzitter Jo Goossens in de brief aan Van der Laan.

In de visie van de brancheorganisatie is het van groot belang dat de problematiek van de staatssteun snel wordt opgelost. “Anders heeft het stimuleringsbudget woningbouw geen enkel effect op de verkoop van nieuwe woningen en zal de verkoopomzet ruim 60 procent onder het niveau van vorig jaar blijven.” Deze enorme productiedaling betekent dat binnenkort tussen de 75.000 en 100.000 bouwvakkers hun baan verliezen. Voor het Rijk betekent de productiedaling een financiële strop van 5 miljard euro.

bron: NVB Bouw

Oct 19

Bouwhuis, het vastgoedbedrijf waarbij Hans Wiegel nauw is betrokken, verkeert in financiële problemen. Dat blijkt uit interne stukken van het Apeldoornse bedrijf, dat vastgoedbeleggingen verkoopt.

Wiegel werd twee jaar geleden bekritiseerd omdat hij in een televisiespot van Bouwhuis zei dat mensen die 50 duizend euro uitleenden aan het bedrijf konden rekenen op een ‘gegarandeerd rendement’ van 9 procent per jaar. Voor diverse klanten was dat de aanleiding om hun geld aan Bouwhuis toe te vertrouwen.

Hans Wiegel - VVD - BouwhuisDe VVD-coryfee is voorzitter van de Bouwhuis-stichtingen die de belangen van beleggers bewaken. Zij hebben samen 25,5 miljoen euro uitgeleend aan het bedrijf. Wiegel speelt een belangrijke rol in de promotieactiviteiten van Bouwhuis, aan de zijde van directeur Jonald Bouwhuis.

Kaspositie

In een recente vertrouwelijke rapportage staat dat ‘de kaspositie op zeer korte termijn versterkt moet worden om verdere betalingsproblemen en een eventueel faillissement af te wenden’. Ook blijkt het bedrijfsonderdeel dat aan beleggers garanties heeft afgegeven vorig jaar bijna 8 miljoen euro verlies te hebben gemaakt.

Vastgoedadvocaat Dion Bartels maakt zich zorgen: ‘Er worden nog rendementen uitbetaald, maar op deze manier kunnen beleggers hun inleg kwijtraken.’ Bartels zei eerder al Wiegel aansprakelijk te stellen bij eventuele problemen.

Goede reputatie

Vastgoedprominent Cor van Zadelhoff heeft Wiegel hiervoor gewaarschuwd. ‘Ik vind het zeer onverstandig dat jij, met je goede reputatie, je laat gebruiken voor een reclamespot van Bouwhuis,’ schreef hij twee jaar geleden aan Wiegel. ‘Je moet er, vanwege jouw imago, rekening mee houden dat je ook daadwerkelijk aan je belofte kunt worden gehouden.’

Advocaat Carel Raymakers, die optreedt namens Bouwhuis en Wiegel, zegt dat er een onvolledig beeld wordt geschetst aan de hand van stukken die in een privékwestie zijn verstrekt zijn aan Bartels advocaten. ‘De vennootschappen draaien juist goed. De positie van beleggers is niet in het geding.’

bron: de Volkskrant

Oct 15

Corporaties zullen de komende jaren voor miljarden euro’s gesnoeid worden. Dat blijkt uit een brief die Aedes-voorzitter Marc Calon onlangs aan corporaties heeft gestuurd. De corporaties zijn furieus.

In de brief geeft Calon aan dat het zeer waarschijnlijk is dat de overheid de corporaties niet zal sparen. “Het kabinet geeft duidelijk aan dat er ook naar de corporatievermogens wordt gekeken en dat er ettelijke miljarden per jaar bezuinigd moeten worden op het thema wonen”, schrijft de Aedes-voorzitter aan alle corporatiedirecteuren. “De betaalbaarheid, de huurtoeslag, de verwevenheid van koop- en huurmarkt en de sturing van de corporaties worden hier nadrukkelijk bij betrokken.” De kabinetsbezuinigingen kunnen volgens hem vergaande gevolgen hebben voor de sector. De bezuinigen zijn onderdeel van een grootschalig overheidsprogramma. Door de financiële crisis heeft het kabinet vele miljarden euro’s in banken en verzekeraars moeten pompen. Dat geld moet de komende jaren weer terugvloeien naar de staatskas. De bedoeling is dat jaarlijks 35 miljard euro wordt bespaard op overheidsuitgaven.

Hypotheekrente

Bronnen in de corporatiewereld verwachten dat in ieder geval de hypotheekrenteaftrek en het inflatievolgend huurbeleid aan de kant worden geschoven. De beleidsmakers zouden zich vooral bezig houden met de vraag hoe dit gecommuniceerd moet worden. Corporaties verwachten ook dat de huurtoeslag op het bordje van de corporaties komt te liggen. Nu betaalt de overheid deze toeslagen.

Uitkleden

Corporaties zijn geschrokken van de brief van Calon. “De volkshuisvesting staat in de brand”, reageert Piet de Vrije, directeur van woningcorporatie Patrimonium. Hij is faliekant tegen het verder uitkleden van de volkshuisvestingssector. “Wij laten onze huurders niet betalen voor de miljardenschuld die de staat heeft gemaakt om de bankencrisis op te lossen.” Calon is ook kritisch. Hij wil dat goed bekeken wordt wat de aankomende brede heroverweging van de woningmarkt voor effecten heeft, voordat eraan wordt gesleuteld. “Laat het korte termijn financieel gedreven bezuinigingsgebeuren niet de langetermijnvisie op de woningmarkt totaal verpesten”, waarschuwt hij.

bron: Cobouw.nl