Oct 31
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft onderzoeken uitgevoerd bij tien personen en vastgoedondernemingen die via executieveilingen handelen in onroerend goed. Daarnaast zijn verschillende personen door de NMa gehoord. Dat heeft de mededingingswaakhond bekendgemaakt.

Aanleiding is een vermoeden van kartelafspraken tussen vastgoedhandelaren. Hierdoor komt er mogelijk een lagere prijs tot stand voor op de veiling aangeboden woningen. Als na afloop van het onderzoek blijkt dat er kartelafspraken zijn gemaakt dan zijn consumenten, die hun huis gedwongen moesten verkopen, hiervan mogelijk de dupe. Zij blijven dan achter met een onnodig hoge restschuld.

Bij de bezoeken voor het onderzoek zijn 65 medewerkers van de NMa ingezet. Het doel is materiaal te verzamelen om te bepalen of daadwerkelijk van een overtreding sprake is. De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderzoek.

Het aantal gedwongen verkopen van woningen via een executieveiling is gestegen van 362 objecten in 1998 tot 1.779 objecten in 2008. Mede door de economische crisis is de verwachting dat het aantal te veilen huizen snel verder zal stijgen de komende jaren.

bron: vastgoedmarkt.nl

Oct 31

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft besloten dat rekeninghouders bij failliete banken niet te maken krijgen met een voortijdig einde van de hypotheekrenteaftrek.

Bij faillissement van een bank kan de curator de hypotheekschulden van bankklanten – meestal gedeeltelijk – verrekenen met het geld dat zij op een spaar- of andere rekening hebben staan. Hierdoor neemt de eigen woningschuld plotseling af en vervalt dus ook een deel van de hypotheekrenteaftrek.

Staatssecretaris De Jager heeft besloten dat in deze situaties de hypotheekrenteaftrek blijft behouden als er binnen een periode van 2 jaar opnieuw een hypothecaire lening wordt afgesloten. De Jager nam het besluit naar aanleiding van het faillissement van DSB. Een soortgelijk besluit werd eerder genomen rond het faillissement van Van der Hoop.

Het beleidsbesluit wordt dinsdag in de staatscourant gepubliceerd.

bron:  MinFin.nl

Oct 30

Staatssecretaris De Jager ziet weinig in het CDA-plan om ouders fiscaal te ondersteunen als ze hun kinderen helpen een huis te kopen. Het CDA wil ouders toestaan belastingvrij 50.000 euro te schenken voor de aanschaf van een huis.

Volgens het CDA zijn de kinderen dan niet afhankelijk van een tophypotheek. De Jager noemt dat sympathiek, maar zegt dat het in de praktijk juist nadelig kan uitpakken voor de betrokkenen.

Ook zijn er uitvoeringsproblemen. Zo kan de Belastingdienst niet controleren of de schenking echt wordt gebruikt voor de aankoop van een huis. De Kamer praat vanavond over het voorstel.

bron: NOSJOURNAAL

Oct 29

Minister Van der Laan (WWI) ervaart ’soms een onbehaaglijk gevoel’ bij allochtonen die in Nederland een huis huren en intussen sparen voor een eigen huis in Marokko of Turkije. Hij vindt dat ’knellen’ wanneer ze in Nederland wonen in huizen en wijken die door overheid en woningcorporaties voor veel geld en met veel werk worden opgeknapt.

zie ook: IMF bezorgd over Nederlandse huizenmarkt

„Ik besef dat ik me op glad ijs begeef”, aldus de bewindsman woensdagavond in de Kamer. „Ik zie die mensen het liefste investeren in de eigen woonomgeving”, bekende Van der Laan. „We doen er alles aan om die wijken uit hun achterstand te tillen”. Daarbij plaatst hij vraagtekens bij de integratie van de mensen die een huis willen in eigen land. Maar „Iedereen mag doen wat hij wil”.

Ineke van Gent van GroenLinks noemde de opmerkingen van Van der Laan een ’ losse flodder’. De minister bestreed dat. „Dat wil ik niet in zo’n gevoelig onderwerp”. Hij zei zijn uitlatingen met aarzeling te hebben gedaan. „Ga er niet mee aan de haal dat ik me op dit gladde ijs begeef”.

Hij deelde de mening van Van Gent dat het investeren in een huis elders niet hoeft te betekenen dat je je in Nederland afzijdig houdt.

Van der Laan komt op de kwestie terug in zijn aanstaande Integratiebrief.

bron: Reformatorisch Dagblad

Oct 27

De hypotheekomzet is in het derde kwartaal met 34 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aantal verkochte woningen met 31 procent is afgenomen.

De totale hypotheekomzet bedroeg over het afgelopen kwartaal 16,8 miljard euro, zo blijkt uit cijfers van Kadaster en IG&H Consulting & Interim. Een jaar eerder was dit nog 25,6 miljard euro.

Het adviesbureau concludeert desalniettemin dat er “een lichte verbetering zichtbaar is”, omdat de hypotheekproductie ten opzichte van het voorgaande kwartaal iets hoger ligt en de daling wat is afgevlakt.

Marktaandeel
Van de grote partijen op de Nederlandse hypotheekmarkt hebben zowel Rabobank als SNS Reaal, inclusief dochterondernemingen, marktaandeel weten te winnen. Volgens IG&H Consulting & Interim komt dit doordat zij “minder terughoudend zijn in hypotheekverstrekking”.

Fortis, ABN Amro en ING hebben daarentegen ingeleverd. Fortis Groep verliest 29 procent, wat voor een belangrijk deel te wijten is aan onderdeel ASR. Voor alle dalers geldt, dat zij te kampen hebben met kapitaalschaarste.

Onder de overige partijen is Aegon een opvallende stijger. De verzekeraar heeft zijn marktaandeel verdubbeld, dankzij grote hoeveelheden pensioengeld dat kan worden ingezet voor hypotheekverstrekking.

bron: NUzakelijk

Oct 26

Huizenkopers hebben bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek in augustus bijna twee keer zo vaak voor een korte rentevaste periode (tot maximaal één jaar) gekozen als een jaar eerder.

uim 27 procent van het bedrag aan nieuw afgesloten woninghypotheken had een korte rentevaste periode, tegen 14 procent in augustus 2008. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.
De groei van het percentage nieuw afgesloten hypotheken met een rentevaste periode van maximaal één jaar gaat samen met een forse daling van de korte hypotheekrente. Deze rente is tussen oktober 2008 en april 2009 gedaald van 6 naar 3,5 procent, aldus het CBS.

Het percentage hypotheken met een vaste renteperiode van meer dan 5 jaar daalde in augustus van 68 naar 39.

Ze hebben niet naar Dirk S. geluisterd 😉

bron: ANP

Oct 26

PVdA logo hypotheekrente-aftrek PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer vindt dat het CDA het mes moet zetten in het politiek ‘heilige huisje’ van de hypotheekrenteaftrek nu de top van de PvdA akkoord is gegaan met de verhoging van de AOW-leeftijd.

Ook vindt ze dat CDA en CU het belastingstelsel moeten durven herzien. „Ook de heilige huisjes van andere partijen moeten eraan. Dat geldt zeker voor de woningmarkt”, zegt zij in het AD. „Het geldt zeker ook voor het belastingstelsel. Er is een morele plicht van dit kabinet om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.”

bron: Telegraaf.nl

Oct 24

Maar liefst een op de tien woningcorporaties weigert mee te werken aan een onderzoek naar hun integriteit. Minister Van der Laan (WWI), opdrachtgever van het onderzoek, noemt dat ‘kwalijk’, omdat ‘het imago van de corporatiesector onder druk’ staat, zo schijft hij aan de Tweede Kamer. Van der Laan kondigt aan dat de VROM-inspectie bij onderzoek naar integriteitsrisico’s extra zal letten op de weigeraars.

Van de 430 corporaties weigerde er 48 de vragenlijsten van het onderzoek volledig ingevuld terug te sturen. Daarnaast kregen twaalf corporaties toestemming om niet aan het onderzoek mee te doen, bijvoorbeeld omdat het bestuur onlangs is afgetreden. Bij die twaalf zitten ook Rochdale, Woonbron en Servatius die de afgelopen periode in opspraak raakten.

Dertien procent van de corporaties heeft nog geen integriteitsbeleid vastgesteld, achttien procent weet niet dat er een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties is en een op de vijf heeft nog geen klokkenluidersregeling ingesteld. Maar liefst 63 procent beschikt niet over richtlijnen voor het onderhandelen over vastgoedtransacties.

bron: Woonbond

Oct 23

achmea eureko rabobankAchmea Hypotheekbank gaat een obligatielening uitgeven onder de garantieregeling van de Nederlandse staat.

Het gaat om een lening met een waarde van ongeveer euro 2 mrd euro met een looptijd van vijf jaar. 

bron: Het Financieele Dagblad

Oct 23

Willem Vermeend salon-socialistWillem Vermeend, oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, was bij Afab als commissaris verantwoordelijk voor het risicobeleid bij de financieel dienstverlener. Dat blijkt uit het jaarverslag van Afab over 2007.

Bedrijfsrisico’s
Vermeend blijkt door Afab-eigenaar Maasbert Schouten in april 2006 aangetrokken te zijn als commissaris van het bedrijf. In het jaarverslag van Afab staat dat hij voorzitter was van de zogenoemde audit commissie. Dat komt erop neer dat hij moest controleren of het bestuur zich hield aan voorschriften rondom bedrijfsrisico’s en controlesystemen hierop. In het jaarverslag staat dat Vermeend voor zijn werkzaamheden zowel in 2006 als in 2007 een vergoeding kreeg van 13.000 euro.

Afgetreden
Naar nu blijkt is Vermeend vorige week plotseling afgetreden als commissaris. Afab is in zwaar weer gekomen. De onderneming zegt dat dit komt door de ophef over vaak onnodig verstrekte financiële producten. Eigenaar Maasbert Schouten is op een zijspoor gezet en het dagelijks bestuur is in andere handen gekomen. Discussie rondom de zogenoemde koopsompolissen dreef eerder DSB Bank naar een faillissement.

Minister
Vermeend is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, oud minister, auteur van onder meer het boek De Kredietcrisis en internetondernemer. Onlangs richtte hij met zakenman Henk Keilman de website stopdecrisis.nl op. Daarop kunnen mensen oplossingen aandragen om een einde te maken aan de economische crisis.

Geen toelichting
Vermeend heeft zelf nog geen toelichting gegeven op zijn vertrek bij Afab.

bron: RTL Z

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >