Aug 31

Eigenaren van twee huizen waarvan één tijdelijk wordt verhuurd, kunnen weer gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. De maatregel geldt voor een duur van maximaal twee jaar en gaat in na de verhuurperiode.Dit maakte staatssecretaris Jan Kees de Jager (CDA) maandag bekend middels een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregel gaat vanaf 1 januari volgend jaar in. Op dit moment verliezen huiseigenaren het recht op een dubbele hypotheekrenteaftrek zodra zij hun oude huis verhuren.

Verwerpelijk
Door de financiële crisis hebben huizenbezitters moeite met het verkopen van hun huis. Met het invoeren van de tijdelijke renteaftrek wil De Jager het tijdelijk verhuren van te koop staande huizen vergemakkelijken.

Begin februari liet premier Balkenende (CDA) nog weten maatregelen zoals het beperken van de hypotheekrenteaftrek niet te schuwen om de economische crisis te lijf te gaan. Mark Rutte (VVD) liet daarop weten dat middel verwerpelijk te vinden.

bron: Elsevier.nl

Aug 29

huilie huilie Nieuwbouwhuizen die lang te koop staan, worden in veel gevallen door projectontwikkelaars goedkoper verkocht. Bewoners die hun intrek al genomen hebben in het nieuwe huis worden hierdoor tot wel tienduizenden euro’s benadeeld, aldus Vereniging Eigen Huis (VEH).

De waarde van de woning daalt daardoor direct, zegt Hans André de la Porte van VEH. ,,Als jij een woning hebt gekocht voor 280.000 euro en iemand anders koopt eenzelfde woning iets later voor 260.000 euro, dan staat die woning bij het Kadaster geregistreerd voor 260.000 euro. Dus is je woning 20.000 euro in waarde gedaald.”

Volgens VEH willen steeds meer kopers gecompenseerd worden voor hun vermogensverlies. Vastgoedjurist Bas Cox bevestigt dat veel projectontwikkelaars korting geven op onverkochte nieuwbouwhuizen, maar ziet geen enkele juridische belemmering. Ontwikkelaars kunnen allerlei argumenten hebben om de prijs te verlagen, die veel zwaarder wegen dan de waarde van de woningen die al verkocht zijn.

Ook VEH erkent dat bewoners juridisch zwak staan. ,,Het principe is dat identieke woningen voor dezelfde prijs worden aangeboden, maar dat aanbieders hiervan mogen afwijken als marktomstandigheden dat vragen”, legt André de la Porte uit.

Projectontwikkelaars kunnen niet anders dan korting geven, zegt directeur Gerard Kok van ontwikkelaar Groothuis, die tienduizenden euro’s korting geeft op woningen in een nieuwe wijk in Oldenzaal. ,,De woningmarkt is nu een kopersmarkt en dat betekent dat aanbieders de prijzen moeten verlagen. Alle projectontwikkelaars die in grootschalige woningbouw zitten, hebben hiermee te maken.”

De branchevereniging van bouwende projectontwikkelaars NVB stelt echter dat er slechts incidenteel kortingen worden gegeven. ,,De marges in de woningbouw zijn te laag om veel korting te kunnen geven. Bovendien moet zeventig procent van de huizen van een nieuwbouwproject vóór de bouw verkocht zijn, anders gaat het hele project niet door”, zegt NVB-directeur Frits Nuss. Zoveel onverkochte nieuwbouwwoningen kunnen er volgens hem dus niet zijn. De NVB erkent dat de prijs van nieuwbouwwoningen niet ontkomt aan de grillen van de markt. Voor dit jaar voorspelt de organisatie een prijsdaling van vijf procent.

bron: Nederlands Dagblad

Aug 28

Het kabinet zoekt naar manieren om in 2015 een financieel gat te dekken dat kan oplopen tot 35 miljard euro. Dat is ongeveer 20 procent van de rijksbegroting op jaarbasis – en de hele begroting van het ministerie van Onderwijs.

Minister Bos van Financiën heeft vorige week maandag tijdens een informele vergadering in het Catshuis aan de ministerraad verteld hoe de overheidsfinanciën er voor staan. Zelfs als de economie in de komende jaren met 2 procent per jaar groeit, heeft de overheid in 2015 een begrotingstekort van 5,5 procent van het binnenlands product. Dat is het dubbele van de grens die Europa hanteert, voordat er ingegrepen moet worden.

Prinsjesdag

Bos en minister-president Balkenende hebben al aangegeven dat de begroting voor volgend jaar een ‘doorkijkje’ naar de middellange termijn zal bevatten. Mogelijk zullen zij met Prinsjesdag de instelling van een werkgroep bekendmaken, die de hele rijksbegroting gaat doorlichten. Ingrijpende hervormingen op de woning- en arbeidsmarkt zijn niet langer taboe, evenals het afstoten van volledige overheidstaken.

Het CDA zoekt de oplossing van de financiële problemen vooral in het verkleinen van de overheid. De christen-democraten willen voor de verkiezingen van 2011 beginnen met bezuinigen, bijvoorbeeld door wetgeving voor te bereiden.

Hypotheekrenteaftrek

De PvdA wil vooral kijken naar hervormingen aan de lastenkant, zoals snijden in de hypotheekrenteaftrek en de aftrek van pensioenpremies. Bovendien willen de sociaal-democraten een diepgravende analyse over de arbeidsmarkt, om te voorkomen dat werknemers die nu hun baan verliezen niet meer aan de bak komen als de economie weer aantrekt.

Afgelopen maart onderhandelde het kabinet over een crisispakket en de bezuinigingen op de langere termijn die daar tegenover moeten staan. De basis voor die gesprekken was het ‘lijstje-Gerritse’, een inventarisatie van mogelijke bezuinigingen, opgesteld door hoge ambtenaren.

Koopkracht

Uit alle maatregelen in dat lijstje koos het kabinet uiteindelijk voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Daarnaast werd afgesproken om in 2011 een begin te maken met bezuinigen. Eerder beginnen zou de economie beschadigen.

Het kabinet zal vandaag naar verwachting de onderhandelingen over de begroting voor 2010 afronden. De koopkracht zal volgend jaar gemiddeld tussen de 0,25 en 0,5 procent dalen. Volgens minister Donner van Sociale Zaken is het ‘uiterst merkwaardig’ dat de koopkracht nauwelijks daalt, terwijl de economie dit jaar met bijna 5 procent krimpt. ‘Herstel en werkgelegenheid zijn het allerbelangrijkst’, aldus Donner. ‘De fixatie op koopkracht is in deze tijden een verkeerde.’

bron: DAG

Aug 27

Rabobank bouwt de activiteiten in Ierland flink af. De Nederlandse bank heeft het zodanig moeilijk in het groene eiland dat het wijzer geacht wordt zich grotendeels terug te trekken. Dat liet bestuursvoorzitter Piet Moerland weten tijdens een persconferentie.

Rabobank 2006: Hoewel Ierland op verschillende gebieden rekening moet houden met mogelijke risico’s, is de economische verwachting voornamelijk positief. De reële BBP-groei wordt voor de komende jaren geschat op 3,5-5%, wat ruim boven het eurozone gemiddelde (2%) ligt. Als bovengenoemde risico’s bewaarheid worden, zorgen deze naar verwachting wel voor een groeivertraging, maar de Ierse groei zal het eurozone gemiddelde nog ruimschoots kunnen bijbenen. In de toekomst zal de Keltische tijger dus wel iets rustiger worden, maar getemd is hij nog lang niet. (Niet snel documenten gaan verwijderen Rabobank!)

Kredietvoorzieningen
Ierland drukte zwaar op het resultaat. Volgens financieel topman Bert Bruggink heeft Rabobank 400 miljoen euro moeten toevoegen aan de kredietvoorzieningen voor kredietverliezen in Ierland.

Dat kwam vooral door de totaal ingezakte huizenmarkt in de economische snelkookpan van weleer. De huizenprijzen daalden er in een jaar tijd met 50 procent en waarde van het commerciële vastgoed – kantoren en dergelijke – is nog maar 30 procent van de originele waarde.

Een drama, kortom, en Rabobank trekt dan ook conclusies: het gaat zijn afwezigheid in Ierland afbouwen.

Staatssteun
Een belangrijke reden voor Rabobank is dat het zeer moeilijk is om er als niet-Ierse bank te opereren. Alleen Ierse banken krijgen steun van de Ierse overheid, en dat maakt concurreren op de toch al moeilijke markt erg lastig, zoniet onmogelijk.

Helemaal vertrekken uit Ierland doet Rabobank nog niet.

De reactie van de bank op de Ierse strop is mogelijk exemplarisch voor het beleid van de nieuwe bestuursvoorzitter, Piet Moerland, die Bert Heemskerk opvolgde.

Volgens Moerland is Rabobank dankzij de hoogconjunctuur van vóór de kredietcrisis “te snel geëxpandeerd”. De nadruk ligt nu op het versneld terugbrengen van de kosten, kondigde Moerland aan.

zie ook: Deflatie in Ierland

bron: Z24.nl

Aug 25

De banken, verzekeraars en notarissen in ons land gaan vanaf oktober regelmatig gezamenlijk regionale veilingdagen voor executieverkoop van woningen houden. Hiermee hopen ze, ook in het belang van hun klanten, meer geld te vangen bij een gedwongen verkoop van woningen. Het oude veilingsysteem werkt in hun ogen vaak te schimmig en ondoorzichtig en moet dan ook op de schop. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Er zijn inmiddels zestien zogeheten veilingregio’s gevormd, waar periodiek huizen geveild worden. Aan het initiatief doen vrijwel alle hypotheekverstrekkers mee. Zij zien het als noodzakelijk om actie te ondernemen, met het oog op mogelijke stijging van het aantal executieverkopen. Bij dit nieuwe veilingsysteem wordt volgens vaste gebruiken gewerkt, zoals één advertentie, een vaste locatie op een vaste dag en met dezelfde veilingvoorwaarden in alle regio’s.

Volgens de NVB start het initiatief in oktober. Het gaat onder meer om groot Rotterdam, groot Den Haag, Utrecht en het Gooi, Hollands Midden en Groningen en Noordoost-Drenthe. In dat kader gaat het om huizen waarvan eigenaren de hypotheeklasten niet meer kunnen ophoesten en waar de bank besluit de woning gedwongen te verkopen. Het idee is dat het professionaliseren van het veilingsysteem zowel in het voordeel van de bank als van de klant werkt. Deze laatste blijft bij een lagere opbrengst met een flinke restschuld zitten. Dit kan inhouden dat hij nog jarenlang bezig is met afbetalen van de schuld.

Volgens cijfers zou een bank bij een eventuele gedwongen verkoop een verlies van 37 procent ondervinden. “Regelmatig is de veiling het domein van vastgoedhandelaren die door het maken van prijsafspraken een gunstige opbrengst van een te veilen huis frustreren. In plaats van die bestaande lappendeken van lokale onroerendgoedveilingen zal er vanaf oktober periodiek op zestien regiolocaties worden geveld. Hiermee slaan de notarissen en banken voor het eerst de handen ineen om een einde te maken aan de wanpraktijken op reguliere veilingen”, reageert hypotheekdeskundige Edward Feitsma van NVB.

Behalve de regionalisering zal in de toekomst ook de toegang van particulieren tot de veiling worden verbeterd. Zo is het idee dat potentiële kopers een woning eerst kunnen gaan bekijken. Nu is dat bij panden die executoriaal worden verkocht niet of nauwelijks aan de orde. Volgens de NVB zal dit proces de komende maanden vorm krijgen. “Met het moderniseren en aanpassen van het veilingsysteem wordt het gehele proces transparanter gemaakt. Door executieveilingen centraal te organiseren, kan het aantrekkelijker worden voor particuliere verkopers om mee te doen.

Het idee is dat er in de toekomst ook een algemene website komt, waar woningen uit allerlei verschillende regio’s te zien zijn en waarna ze kunnen besluiten naar een regio af te reizen om een bod te doen”, vertelt Feitsma. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), zei onlangs te verwachten dat het komende jaar een verdubbeling optreedt van het aantal executieverkopen, van 700 naar 1600 in het jaar 2010. Een groeiende groep zou in financiële problemen geraken, door de oplopende werkloosheid.

Volgens hypotheekverstrekker Obvion tekent zich de laatste tijd een duidelijke tendens af, waarbij financiële dienstverleners zich steeds meer bewust worden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Volgens directeur Roy van Diem is het nieuwe veilingsysteem toe te juichen, maar is het ook van belang dat de financiers aan de ‘voorkant’, al voor het afsluiten van een hypotheek, allerlei maatregelen nemen.

“Een hypotheek sluit men af voor een lange duur, meestal voor 30 jaar. Dat betekent niet alleen het ontvangen van een premie voor het afsluiten van een hypotheek, maar dat houdt ook in dat wij de plicht hebben om ervoor te zorgen dat de klant tevreden blijft en dat hij geen betalingsachterstanden krijgt”, aldus Van Diem. Obvion biedt sinds mei samen met het intermediair een speciale service aan om de consument te helpen als hij een financiële achterstand dreigt op te lopen.

bron: de Telegraaf

Aug 25

Waarom zijn in Duitsland de huizenprijzen, vlak over de grens, veel lager dan die in Nederland? De grond is er stukken goedkoper dan bij ons.

In Netwerk laat een grondspeculant zien hoe hij miljoenen verdiende door relatief goedkope landbouwgrond van boeren op te kopen. Dat werd vervolgens met dikke winst doorverkocht aan gemeenten die het als bouwgrond gebruikten. Maar ook de gemeenten zelf verdienen flink aan de verkoop van grond, bijvoorbeeld voor de bouw van kantoorparken.

Aan die praktijken moet een einde komen, zo vinden een aantal politieke partijen. De grondpolitiek in Nederland, waar in de jaren zeventig ooit het kabinet Den Uyl over struikelde, moet op de schop om woningen weer betaalbaar te maken.

 

bron: Netwerk

Aug 24

Nouriel Roubini

De wereldeconomie loopt ondanks de prille tekenen van herstel een groot risico opnieuw onderuit te gaan. Dat voorspelt de Amerikaanse econoom Nouriel Roubini maandag in de Britse krant Financial Times.

Volgens Roubini hebben de omvangrijke stimuleringsmaatregelen overheden wereldwijd opgezadeld met een duivels dilemma. Of ze de grote overheidstekorten die door de noodplannen zijn ontstaan nu aanpakken door bezuinigingen en hogere belastingen of laten voortbestaan, in beide gevallen dreigen ze een eventueel economisch herstel in de kiem te smoren.

Verder wordt het herstel bedreigd door de stijging van de prijzen van olie en voedsel, die volgens Roubini alweer onverklaarbaar sterk toenemen. Een nieuwe sterke stijging van de grondstofprijzen, zoals die zich in de eerste helft van vorig jaar voordeed, kan de wereldeconomie op dit moment niet aan, betoogt de Amerikaanse hoogleraar.

De wereldeconomie bereikt volgens Roubini in de tweede helft van dit jaar de bodem van de huidige recessie. Het herstel zal echter krachteloos zijn en het zal jaren duren voordat de groei weer het niveau van de afgelopen jaren bereikt. Onder meer de stijgende werkloosheid en de voortdurende zwakte van het financiële systeem blijven een belangrijke bedreiging, waarschuwt hij.

Roubini’s woorden worden op een goudschaaltje gewogen sinds hij vorig jaar als een van de weinige economen de huidige diepe recessie voorzag. Door zijn sombere voorspellingen staat de professor van de Stern School of Business in New York ook bekend als ‘Dr. Doom’.

Aug 22

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 4,4 procent lager dan in juli 2008. Dit is de zesde maand op rij dat de prijzen lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in juli 2008. Vrijstaande woningen daalden met 5,7 procent het meest in prijs. De prijsdaling van tussenwoningen was met 3,6 procent het kleinst.

In alle provincies behalve Zeeland daalden de prijzen. De grootste daling deed zich voor in Utrecht, waar koopwoningen 6,3 procent goedkoper waren. In Zeeland was er een prijsstijging van 0,4 procent.

Vergeleken met juni 2009 veranderden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen nauwelijks. De prijzen in Zeeland, Overijssel, Noord-Holland, Drenthe, Groningen en Zuid-Holland lagen hoger dan een maand eerder. In de overige provincies waren de woningen goedkoper.

Ruim 13 duizend bestaande woningen wisselden in juli van eigenaar. Dat is bijna 25 procent minder dan in juli 2008. Van alle woningtypen en in alle provincies was het aantal verkopen fors lager. Ten opzichte van juni 2009 steeg het aantal transacties daarentegen met ruim 33 procent.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 4,4 procent lager dan in juli 2008. Dit is de zesde maand op rij dat de prijzen lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in juli 2008. Vrijstaande woningen daalden met 5,7 procent het meest in prijs. De prijsdaling van tussenwoningen was met 3,6 procent het kleinst.

In alle provincies behalve Zeeland daalden de prijzen. De grootste daling deed zich voor in Utrecht, waar koopwoningen 6,3 procent goedkoper waren. In Zeeland was er een prijsstijging van 0,4 procent.

Vergeleken met juni 2009 veranderden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen nauwelijks. De prijzen in Zeeland, Overijssel, Noord-Holland, Drenthe, Groningen en Zuid-Holland lagen hoger dan een maand eerder. In de overige provincies waren de woningen goedkoper.

Ruim 13 duizend bestaande woningen wisselden in juli van eigenaar. Dat is bijna 25 procent minder dan in juli 2008. Van alle woningtypen en in alle provincies was het aantal verkopen fors lager. Ten opzichte van juni 2009 steeg het aantal transacties daarentegen met ruim 33 procent.

Prijzen van bestaande koopwoningen

bron: cbs.nl

Aug 18

De grondexploitatie van gemeenten zit in het slop door de financiële en economische crisis. Daardoor dreigen voor veel gemeenten forse tekorten op hun begroting.

Dat zei voorzitter Adriaan Visser van de vereniging van gemeentelijke grondbedrijven VVG vandaag naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Volgens Visser, tevens directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, kunnen ontwikkelaars geen gemeentelijke gronden meer aankopen. Dit omdat het aan kopers voor woningen en kantoren ontbreekt.

Volgens Visser zijn er zelfs projectontwikkelaars die gemeenten bellen om grond terug te verkopen. Uit een schatting van twee specialisten op het gebied van samenwerking tussen overheden en commerciële bedrijven, blijkt dat gemeenten door de malaise op de grondmarkt op jaarbasis zo’n 2 miljard euro aan inkomsten mislopen. Visser meent dat deze schatting realistisch is. Gemeenten die gaten op hun begroting moeten vullen, zouden de lasten kunnen verhogen.

bron: Vastgoedwereld.nl

Aug 18

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), heeft vorig jaar 41 procent van de aangevraagde schadeclaims afgewezen. Dat is ongeveer twee keer zoveel als in 2007. Dat blijkt uit het jaarverslag van de NHG. Hypotheekverstrekkers en banken zijn slordig geweest met het toekennen van hypotheken. Dat zegt Karel Schiffer, directeur van de Nationale Hypotheek Garantie, waar banken aankloppen als een woning gedwongen geveild wordt en te weinig opbrengt.

Wij vragen veel te veel voor ons huis.

 

Te hoog
Volgens Schiffer was er vaak sprake van te hoge hypotheken. In sommige gevallen klopte het taxatierapport niet.

“Op een moment dat je als geldgever geen rekening houdt met secundaire financiële verplichtingen zoals een doorlopend krediet of een lening bij een postorderbedrijf, dan kom je in de sfeer van overcreditering en heb je een onverantwoorde hypotheek.”

“Als wij dossiers zien waarin geldgevers fouten hebben gemaakt met de acceptatie dan betaalt de NHG niet uit. Op dat moment waren de banken slordig.”

Rommelhypotheken
Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de financiers die zich de afgelopen jaren vooral op de Nederlandse rommelhypotheken hebben gericht steeds vaker op de blaren moeten zitten.

Het kadaster heeft sinds 1 januari 2007 4899 gedwongen veilingen geregistreerd. Afgezet naar marktaandeel constateert IG&H Consulting dat met name Sparck, Elq en Gmac steeds vaker te maken hebben met executieveilingen. Ook Aegon en SNS staan hoog in die lijst.

Voorkomen
SNS bestuursvoorzitter Ronald Latenstein erkent dat SNS recent de eisen voor hypotheken heeft aangescherpt. Het aantal veilingen ziet hij inderdaad oplopen. “Maar we zijn nu veel actiever om erop af te gaan als we zien dat mensen in de problemen komen. Het is altijd verstandiger om een veiling te proberen te voorkomen. Dat is voor alle betrokken partijen beter.

Volgens Matthijs Mons van IG&H hebben de kleine Amerikaanse geldleners zich vooral gericht op mensen die elders geen lening konden krijgen, mensen met een BKR-notering en zonder vast salaris. Daar vallen nu de eerste klappen.

SNS en Aegon hebben vooral hypotheken verkocht via tussenpersonen. Die hebben meer gelet op verkoop en te weinig op risico’s.

Verliezen
Opvallend is dat DSB, dat de afgelopen maanden onder vuur lag omdat de bank te makkelijk hypotheken zou verschaffen, relatief weinig met executieveilingen te maken heeft. Ook Rabobank weet de schade te beperken.

Mons denkt dat de kosten voor de banken de komende maanden wel zullen oplopen.. “Wij houden er rekening mee dat de banken dit en volgend jaar te maken krijgen met verliezen, voorzieningen van meer dan een miljard euro. Dat betekent dat de winsten van de banken voor een groot deel zullen verdampen.

bron: NOS

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >