Jul 28

De grootste prijsdalingen op de Nederlandse woningmarkt doen zich voor in ‘t Gooi en de regio Haarlem.

Dit blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau ABF Valuation.

Woningprijs

bron:FD.nl

Jul 27

Het stimuleringsbudget voor de woningbouw heeft in de eerste ronde een grote belangstelling opgeleverd. Voor de eerste ronde in juni 2009 is door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) maximaal honderd miljoen euro aan subsidie uitgetrokken, maar er is voor 220 miljoen euro door gemeenten ingetekend. Projecten met de kleinste bijdrage per woning komen als eerste in aanmerking voor een bijdrage. De toekenning vindt plaats totdat het budget voor de eerste ronde is uitgeput. Voor projecten die in de eerste ronde zijn ingediend gelden een aantal criteria, waarvan hieronder de belangrijkste staan beschreven.Het project dient startklaar te zijn.Vanwege economische factoren is het project nog niet gestart of gestagneerd.De maximale bijdrage is per project gelimiteerd tot tienduizend euro per woning.Uitgangspunt is dat de inzet zo snel mogelijk effect heeft op de werkgelegenheid in 2009 en 2010. De subsidie moet daarbij overwegend worden ingezet in stedelijke gebieden, omdat met name hier de noodzakelijke uitbreiding van de woningvoorraad in de knel komt.De laatste twee rondes waarbij gemeenten zich kunnen inschrijven zullen plaatsvinden in de tweede helft van 2009 en het voorjaar van 2010.

Bron: ANP, het Ministerie van VROM.

Links
Download hier de kamerbrief en de Regeling Stimuleringsbudget voor meer informatie.

Jul 26

De gemeente Geertruidenberg gaat het bereik voor de startersleningen uitbreiden.
Ook starters die een al bestaande woning willen kopen, komen in aanmerking voor de regeling, die vooralsnog alleen voor nieuwbouw gold. Voor de regeling is nog ruim vier ton aanwezig.

De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat kopers maximaal kunnen lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De regeling werd vorig jaar ingevoerd, waarbij er ruimte was voor zo’n twintig deelnemende starters. Bij de drie startersprojecten die momenteel binnen de gemeentegrenzen in ontwikkeling zijn, is er echter slechts tweemaal gebruikgemaakt van de regeling. Dat heeft onder meer te maken met de korting die kopers kunnen krijgen via de Slimmer Kopen-formule, waardoor de lening in veel gevallen niet meer nodig is. “De gemeente heeft ons advies gevraagd om de startersregeling daarom uit te breiden”, zegt makelaar Peter Joosen. “Daarop hebben wij vanuit de makelaardij positief gereageerd.”

Iedere Bergse starter die nu een woning wil kopen, komt in aanmerking voor de lening, die per woning maximaal 20.000 euro bedraagt. Daar zitten dan wel diverse voorwaarden aan vast. Zo moet de koper tussen de 18 en 35 jaar oud zijn, voor het eerst een huis kopen. De woning mag niet meer kosten dan 240.000 euro en de aanvrager moet minimaal een jaar in de gemeente wonen.

bron: bndestem

Jul 26

In sommige provincies zijn de prijzen met meer dan 20% verhoogd, terwijl in andere provincies juist bouwgronden worden gedumpt. Zo kost een kavel in Flevoland ondanks de economische crisis nu een kwart meer dan in de eerste helft van 2008. Gemeenten in Groningen vragen juist ruim 30% minder voor bouwgrond.

bron: FD.nl

Jul 25

Sinds het begin van de financiële crisis zijn er in de VS meer dan 50 banken kopje onder gegaan. Delen van het Amerikaanse banksysteem zijn nog steeds aan de wankele kant, maar dat stelt helemaal niets voor in vergelijking met de deplorabele toestand van het Europese bankwezen, vindt beursanalist John Mauldin.

De zorgen over financiële stabiliteit van het Amerikaanse bankwezen zijn ook na publicatie van de tweedekwartaalcijfers nog niet weggenomen. Federal Reserve-voorzitter Ben Bernanke waarschuwde eerder deze week voor de volgende horde die de Amerikaanse banken moeten nemen: commercieel vastgoed, een markt die door de Financial Times op $4,7 bln wordt geschat.

Volgens Bernanke zal een aanhoudende daling op de markt voor commercieel vastgoed (denk aan kantoren en winkelcentra) een ‘lastige uitdaging’ voor de Amerikaanse economie zijn..

De waarschuwing voor de verslechterende commercieel vastgoedmarkt is terecht, zo bleek bij de tweekwartaalcijfers van Morgan Stanley en Wells Fargo, die mede daarom teleurstelden.

In Europa is het echter relatief stil rond de banksector. De paniek over leningen aan Oost-Europa en twijfels over de aard van de overheidssteun voor de sector zijn naar de achtergrond verdwenen. Maar dit is stilte voor de storm, zo meent de Amerikaanse beursanalist John Mauldin.

‘Europese banken kunnen een significant gevaar voor het wereldwijde financiële systeem creëren’, aldus Mauldin die van mening is dat het Europese banksysteem er beduidend slechter voor staat dan het Amerikaanse. Zijn zorgen zijn gebaseerd op de omvang van de banksector ten opzichte van de economie (bbp) van de verschillende Europese landen.

In de VS is de verhouding tussen de totale activa van de banken en het bbp ongeveer 2. Voor de eurozone is dat maar liefst het dubbele. In sommige kleinere Europese landen is deze ratio nog zorgwekkender.

In Ierland en Zwitserland zijn de activa van het binnenlandse bankwezen meer dan zeven keer zo groot als het bbp van deze landen. In het Verenigd Koninkrijk ligt deze verhouding op meer dan 5 en voor Nederland net onder de 5.

Wanneer de kredietverliezen in het Ierse bankwezen tot 5% van de activa oplopen dan bedraagt de schade voor de voormalige Keltische tijger liefst 40% van het bbp. Kredietverliezen van 5% voor de eurozone als geheel – een nog optimistische schatting, meent Mauldin – staan gelijk aan een schadepost met een omvang van 20% van het bbp.

Volgens beursanalist Mauldin zijn veel Europese banken dan ook simpelweg veel te groot om door de overheid gered te kunnen worden. En in tegenstelling tot de VS is er in Europa ook niet één overheid en één centrale bank die de banken kan redden.

Ieder Europees land is immers verantwoordelijk voor zijn eigen banksysteem. Een land als Duitsland zal waarschijnlijk zijn eigen banksysteem wel overeind kunnen houden, maar Mauldin houdt zijn hart vast voor landen als Oostenrijk, Italië, Portugal, Spanje, Griekenland en Ierland.

Het economisch herstel, als het al überhaupt is ingezet, kan voor de Europese banken dan ook geen moment te vroeg komen.

Leverage banking

bron: Beleggers Belangen

Jul 23

Logo ING

Starters op de woningmarkt vinden de tijd gunstig voor de aankoop van een woning. Ruim zeven van de tien starters zou nu een woning willen kopen ondanks de onzekere economische situatie.

Volgens ING is het aantal starters dat de tijd nu rijp acht een woning te kopen sinds 2006 niet zo groot geweest. Van de eigen woningbezitters vindt ruim de helft de tijd gunstig om een andere woning te kopen en 29 procent voorziet stijgende huizenprijzen (tegen 16 procent in het eerste kwartaal). Het vertrouwen van starters en woningbezitters in de Nederlandse woningmarkt blijkt daarmee weer terug op het niveau van een jaar geleden, voor de financiële crisis uitbrak.

Zie ook: Huiseigenaren massaal in problemen en ING helpt huiseigenaren

Plannen om het hypotheekbedrag te beperken tot 100 procent van de executiewaarde zou voor veel starters roet in het eten gooien. Als de bijkomende kosten voor de aankoop van een woning en een eventuele verbouwing niet meegefinancierd kunnen worden, denkt 28 procent van de starters geen woning meer te kunnen kopen. Bijna driekwart van hen geeft aan die kosten volledig te willen meefinancieren.

bron: de Telegraaf

Jul 23

Albert Jolink Hoofdredacteur ES, Wim Boonstra, Chief Economist Rabobank en Valentijn van Nieuwenhuijzen, senior economists bij ING Investment Management vormden gisteren het economenpanel in het BNR programma ‘Aan de slag’. Zij spraken weer eens over de woningmarkt en de World Economic Outlook (WEO) van het IMF. Volgens Rabo-Wim is dit het instapmoment voor starters. “We gaan binnenkort weer plussen” aldus Boonstra.

Boonstra, Heb je geen geweten?

Roberto Cardarelli is de hoofdauteur van het omstreden hoofdstuk over huizenprijzen in de World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
„Het voorspellen van zeepbellen is ongelooflijk moeilijk voor economen. Dat geldt ook voor ons”, zegt Cardarelli. Op de vraag of de Nederlandse huizenmarkt volgens het IMF gaat instorten zegt de econoom: „Ik zou daar geen ja op durven zeggen. Ik kan alleen niet uitsluiten dat een deel van de prijsstijging niet wordt veroorzaakt door fundamentele economische drijfveren als een stijging van de inkomens of een toename van de beroepsbevolking.” Dit zei hij vorig jaar nadat alle Nederlandse belanghebbenden over zijn rapport heel vielen.

Roberto Cardarelli over goedkoop krediet, financiele innovaties, CPI, consumptie, Risico’s en Monetair beleid en de huizenprijzen

Jul 22

Fitch RatingsHet voordeel van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een beduidend lagere rente dan een hypotheek zónder NHG, gaat grotendeels verdwijnen. De reden is dat banken onder de nieuwe, zogeheten Basel II regels meer kapitaal moeten aanhouden voor hun NHG-portefeuille dan in de oude situatie en juist mínder voor hypotheken zonder deze garantie.

Daarnaast wordt NHG sinds kort wat lager gewaardeerd door kredietbeoordelaars als Fitch, waardoor het voor banken duurder wordt deze hypotheken te financieren.

Dat zegt Edward Feitsma, hypotheekexpert van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zijn lezing wordt bevestigd door deskundigen van de verschillende geldverstrekkers in ons land. „Voor banken is het lastig een rentevoordeel door te geven aan hun klanten dat ze zelf niet meer genieten. Op termijn is dat economisch niet te verantwoorden”, aldus Feitsma. Hij kan niet aangeven wanneer het renteverschil precies zal verdampen en wat er van over zal blijven. „Maar het kan niet zo zijn dat het verschil zoals bij sommige banken 0,5 of 0,6% blijft. Eén à twee tienden van een procent? Ja, het zal meer in die richting gaan.”

Dat het verschil tussen hypotheken met en zonder NHG nu juist historisch groot is, verklaart hij doordat „we nu in een heel aparte situatie zitten”. Als gevolg van de economische crisis zit de huizenmarkt op slot en om de zaken enigszins vlot te trekken zijn de laatste maanden diverse initiatieven genomen. Zo werd de grens om in aanmerking te komen voor de NHG – waarbij het risico van het niet-terugbetalen van de lening wordt overgenomen door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en banken daarom een lagere rente durven te rekenen – onlangs opgetrokken van €265.000 naar €350.000.

Verder is er de Woonlastenfaciliteit, die mensen die door de crisis niet aan hun woonlasten kunnen voldoen tijdelijk ontziet, en stellen sommige banken zich soepeler op als huizenbezitters hun woning willen verhuren. „Niemand heeft er belang bij dat dit schip op de klippen loopt”, verklaart Feitsma de toeschietelijkheid van de banken. „Maar we moeten geen wonderen verwachten van de maatregelen die tot dusver genomen zijn.” De ’psychologie rond de woningmarkt wat verbeteren’, veel meer zit er wat de NVB-deskundige betreft niet in.

Daarnaast zetten de banken zich samen met de notarissen in om, als het onverhoopt tóch tot een gedwongen huisverkoop komt, de veilingen beter te laten verlopen en „minder in een sfeer van groezelige achterkamertjes” terecht te komen. Feitsma zegt echter niet te verwachten dat het aantal veilingen – momenteel een kleine 2000 per jaar op een huizenvoorraad van vier miljoen – de komende tijd fors gaat toenemen. „Een deel van die gedwongen verkopen komt voort uit echtscheidingen, een ander deel uit mensen die écht niet met geld om kunnen gaan en dan heb je ook nog een stukje fraude. De overige, nu circa 600 gevallen is een gevolg van werkloosheid en dat aantal zal wat gaan stijgen.”

Dat voor wat betreft de korte („iedereen kijkt elkaar aan”) en middellange termijn („de gevolgen van de crisis en de groeiende werkloosheid worden meer voelbaar”). Voor de lánge termijn voorziet Feitsma dat de woningmarkt weer een vraagoverschot zal laten zien. „Het woningtekort blijft bestaan. Maar daardoor verwacht ik hier ook geen dramatische toestanden als in de VS, Spanje, Engeland en Ierland.”

bron: de Telegraaf

Jul 22

Het risico bestaat dat de Mexicaanse griep tot deflatie leidt. Bovendien zou het wel eens langer kunnen gaan duren voordat er economisch herstel optreedt, stelt de Engelse economische denktank Oxford Economics.

Een pandemie raakt de wereldeconomie via vraag- en aanbodeffecten. Infectie en dood hebben tot gevolg dat minder werknemers aan de slag kunnen, waardoor het aanbod afneemt. De denktank gaat ervan uit dat iedere besmette werknemer gedurende twee weken niet kan werken. Doordat reizen niet langer mogelijk is, worden ondernemingen bovendien ernstig belemmerd in hun dagelijkse activiteiten.

Uit angst voor besmetting gaan mensen openbare gelegenheden, zoals bijvoorbeeld luchthavens, stations, winkels en bioscopen, mijden. Dat zou ernstige schade toebrengen aan de consumentenbestedingen.

Investeringen
Uit onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen zouden bedrijven weinig zin meer hebben om te investeren en krijgen financiële markten opnieuw een terugval te verwerken. “Tot nu toe zijn de sociale en economische gevolgen erg klein, maar als het aantal besmettingen sterk stijgt, moeten we rekening houden met behoorlijke kosten”, aldus de denktank.

Oxford Economics baseert zich bij de inschattingen van de gevolgen van een wereldwijde pandemie op vergelijkbare gevallen in het verleden. De uitbraak van SARS in 2003 bijvoorbeeld leidde tot een ineenstorting van het internationale reisverkeer tussen Aziatische landen en de rest van de wereld. Hong Kong kon op het hoogtepunt 60 procent minder toeristen verwelkomen dan normaal het geval was.

De verwachting is dat de pandemie in volle hevigheid toeslaat in de herfst, precies wanneer de economie weer een beetje zou moeten opkrabbelen.
Vanwege de Mexicaanse griep blijven huishoudens nog langer op hun geld zitten, in plaats van al hun uitgestelde aankopen en investeringen te gaan doen. Dat is een flinke domper voor de nog kwetsbare bedrijven en financiële instellingen.

Paniek
Eerder kwamen analisten van Moody’s Economy.com al met de voospelling dat de uitbraak van de Mexicaanse griep de fragiele tekenen van economisch herstel teniet kan doen. Zij tekenden daarbij aan dat de ernst van de effecten afhangt van het aantal doden dat de ziekte eist en de mate van paniek die er ontstaat.

“De uitbraak van de Mexicaanse griep kan handel en investeringen verstoren en de recessie voor onbepaalde tijd verergeren”, stelde Moody’s Economy.com in een analyse.

Er zijn echter ook bedrijven die garen spinnen bij de vrees voor de verspreiding van de Mexicaanse griep. Analisten verwachten dat enkele farmaciegiganten miljarden dollars aan extra omzet zullen draaien, dankzij overheidscontracten voor de productie van vaccins. Overheden zouden volgens investeringsbank JPMorgan ter waarde van zo’n 4,3 miljard dollar aan anti-griepmedicijnen hebben besteld. Het ziet ernaar uit dat concerns als GlaxoSmithKline, Roche en Sanofi-Aventis hier flink van zullen profiteren.

Nederland
Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken vindt dat werknemers die besmet zijn met het virus moeten thuisblijven om verspreiding te voorkomen. Werkgevers moeten optreden als het vermoeden bestaat dat een werknemer Mexicaanse griep heeft en deze naar huis sturen en de huisarts laten bellen.

Op dit moment neemt het aantal gevallen van Mexicaanse griep licht toe. Het aantal besmettingen is opgelopen tot 211, eind vorige week waren dat er nog 175.

bron:  NUzakelijk

Historicus Eric Mecking heeft enkele jaren geleden zowel over deflatie als over griep een boek geschreven:

Drama van 1918, Over de Spaanse griep en de zoektocht naar virus en vaccin

Deflatie in aantocht, De historische achtergronden van de kredietcrisis en de komende grote depressie

Dagelijks schrijft hij ook over de griep op zijn blog

Jul 22

Dit was gisteren een stelling bij BNR-Peptalk. Zelf begrijp ik ook wel dat er een oplossing gezocht moet worden, maar dit gaat wel heel erg ver. In het verleden zijn er al veel kamervragen over Nederlandse hypotheken gesteld en in 2005 kwam het AFM al met het rapport renterisico. Iedereen kon dit dus al jaren aan zien komen. Waarom moet de belastingbetaler hier dan voor opdraaien?

Opvallend is ook dat bankiersdochter en ex-Rabobank medewerkster Elly Blanksma-van den Heuvel het weer opneemt voor de banken.

Zie ook: CDA wil gezin met te hoge hypotheekschuld “helpen”

bron: BNR