Apr 30

Financieel adviseurs lappen de plicht om hun beloning op complexe producten zoals hypotheken per 1 april aan klanten te laten zien op grote schaal aan hun laars. Dat constateren adviseurs uit de verzekerings- en hypotheekbranche zelf. De AFM begint volgende week een grootscheeps onderzoek in tientallen advieskantoren, zo bevestigt de toezichthouder.

“We hebben signalen dat tussenpersonen de beloning te weinig aan klanten tonen”, aldus een zegsman van de AFM. Toonaangevende adviseurs waarschuwen dat de politiek bij massale overtredingen alle provisies – de beloning als percentage van een gekocht product – zal afschaffen.

Per 1 april schrijven adviseurs idealiter hun verdiensten op de rekening voor de klant. De adviseurs die klanten niets vertellen, plegen een economisch delict en worden met een geldstraf beboet. Klanten van adviseurs en bemiddelaars in hypotheken, levens- en beleggingsverzekeringen die sinds drie weken een rekening zonder gespecificeerde provisie hebben gekregen, kunnen die tussenpersonen aanklagen bij de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De openheid werd afgedwongen na torenhoge verdiensten op beleggingsverzekeringen. Oorspronkelijk gold de meldingsplicht vanaf 1 januari dit jaar. De AFM stelde echter een gedoogperiode tot 1 april in. “Het besef dat adviseurs per direct transparant over hun beloning moeten zijn is niet in alle hevigheid neergedaald”, stelt Jurjen Oosterbaan, directeur van D&O, een bureau dat de financiële tussenpersonen ondersteunt. Adviseurs weigeren massaal. “De AFM is fors aan het beboeten geslagen.”

De brancheorganisaties, werkend voor enkele duizenden geregistreerde adviseurs, stellen zich achter de openheid over beloningen. Maar het overgrote deel is niet bij de verbonden aangesloten.

In de praktijk, aldus financieel adviseur Ab Flipse, komt van de openheid bar bij tussenpersonen nog weinig terecht. “Het overgrote deel wil zijn beloning alleen laten zien als de klant er uitdrukkelijk om vraagt. Dat is in strijd met de wet.”

De grote angst bij adviseurs, die een sterke terugval aan lucratieve hypotheekklanten zien, is dat klanten na het horen van hun tarief naar de concurrent lopen, die ‘gratis’ advies geeft. De beloning is dan verstopt in de totaalprijs.

Adviseur Flipse is zeer sceptisch: “De AFM weet niet waar ze moet beginnen met haar controles. Het is dweilen met de kraan open.” Hij kent kantoren met tienduizenden klanten in portefeuille die zeggen zich nog voor te bereiden. “Het probleem is echter dat ze te laat zijn: ze plegen nu iedere dag een economisch delict.”

bron: Telegraaf.nl

Apr 29

Het kabinet heeft woensdag nog geen besluit genomen over een pakket maatregelen dat de woningmarkt door de economische crisis moet loodsen. Er moeten nog een paar dingen worden uitgewerkt, zei minister voor Wonen Eberhard van der Laan (PvdA) na afloop van de ministerraad.

Het AD schreef woensdag dat de minister wil dat corporaties de huizen van door de crisis gedupeerde huiseigenaren gaat opkopen om ze vervolgens tijdelijk aan ze te verhuren. Zodra het beter met ze gaat moeten ze hun huis weer kunnen terugkopen. Deze opkoopregeling zou moeten voorkomen dat duizenden gezinnen hun huis uit moeten.

Van der Laan wilde echter niet reageren op dit verhaal. Het kabinet heeft de ‘contouren’ van zijn plan besproken, dat een nadere uitwerking is van afspraken uit het crisisakkoord. Een besluit wordt over twee weken genomen. “Het steekt op een aantal punten erg nauw.” Ook is nader overleg nodig met Aedes, de koepel van woningcorporaties. Daar heeft net een wisseling van de wacht plaatsgevonden van de voorzitters. Ook dat maakt het er niet gemakkelijker op om ‘dingen snel af te spreken’, aldus de bewindsman

bron: NOVEM

Apr 29

De belangstelling voor nieuwe hypotheken is duidelijk afgenomen. Sinds het begin van dit jaar is de omzet in nieuwe hypothekeen sterk teruggelopen, tot een laagste niveau in zes jaar. Dat zegt de Nederlandsche Bank woensdag.

bron: FD.nl

Apr 29

Communist en bankiersvriend van der Laan

Wie zijn baan verliest en de hypotheeklasten niet meer kan opbrengen, hoeft binnenkort niet meer zijn huis uit.

Minister Van der Laan (Wonen) wil dat corporaties deze huizen opkopen en tijdelijk verhuren aan de eigenaren. Zodra zij weer werk hebben, mogen ze hun huis terugkopen. De minister praat hierover met de woningcorporaties.

Naar verwachting presenteert hij vandaag zijn maatregelen om de problemen op de woningmarkt te bestrijden. Door de recessie is de nieuwbouw stilgevallen en zijn banken terughoudend geworden bij het verstrekken van hypotheken. De woningverkoop is dramatisch gedaald.

De opkoopregeling van Van der Laan kan voorkomen dat duizenden gezinnen op straat belanden als de hypotheek niet meer kan worden betaald. De regeling valt goed bij de grootste regeringspartij, het CDA, zegt Kamerlid Bas Jan van Bochove. „Alle deskundigen waarschuwen dat we dit najaar de grote klappen krijgen en duizenden mensen zonder werk raken. We moeten alvast nadenken over de mogelijke gevolgen van die massaontslagen.”

Van der Laan en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komen volgende week met een oplossing voor huiseigenaren die gebukt gaan onder dubbele lasten omdat ze een nieuw huis gekocht hebben, terwijl ze hun oude nog niet kwijt zijn. Zij mogen hun oude huis tijdelijk verhuren zonder gebonden te zijn aan huurbeschermingsregels.

Om het verstrekken van hypotheken vlot te trekken, besluit het kabinet waarschijnlijk binnenkort de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) op te trekken tot 350.000 euro, bevestigen bronnen in Den Haag.

Door het optrekken van NHG-grens zullen banken eerder hypotheken verstrekken. Het waarborgfonds staat garant voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag aan de geldverstrekker.

bron AD.nl

Apr 28

Selfmade beleggingsgoeroe Rienk Kamer geeft zijn visie op de kredietcrisis en de gevolgen voor de economie.

In 2003 zei hij al dat:

  • De grootscheepse verplaatsing van productie van westerse landen naar zich nog ontwikkelende landen een deflatoire trend met zich meebrengt,
  • Deze ontwikkeling betekent dat de leidende economische wereldmacht van Amerika naar China verschuift. L’histoire se repete, want in het verleden troffen wereldmachten als Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië hetzelfde lot.
  • Het verval van de wereldmacht VS ook de positie van de dollar onder druk zet, zowel wat waarde betreft als centrale rol in het betalingsverkeer,
  • De genoemde deflatoire trend deed de Westerse beurzen sinds eind jaren negentig in een baisse belanden, waarvan de bewezen duur gemiddeld veertien jaar bedraagt. Het profiteren van kortstondige oplevingen (zoals we nu sinds maart meemaken) is de leus, niet het aangaan van langlopende hausseposities,
  • Met name de Amerikanen hier tegen beter weten in vechten. Hun hardnekkige geloof in hun eigen centrale, onmisbare rol op het wereldtoneel en in een eeuwige, niet aan cycli onderhevige groei leidt tot een gevaarlijk spel van overheid en financiële instanties om de economie door schuldencreatie te reanimeren. Eens knapt deze ballon.
Apr 26

In Rondom 10: Barst de crisis op de huizenmarkt nu echt los? Huizenprijzen dalen. Woningen staan meer dan een jaar te koop. Steeds meer mensen kampen met dubbele lasten. En duizenden Nederlanders kunnen hun hypotheeklast niet meer betalen. Kan Nederland zich permitteren niets aan die dolgedraaide huizenmarkt te doen?

Deze week opperde de AFM (Autoriteit Financiële Markten) geen torenhoge hypotheken meer te verstrekken. Dit om te voorkomen dat nóg meer mensen in grote financiële problemen komen. Maar dat plan werd door iedereen weggehoond. De huizenmarkt moet wel blijven draaien. We moeten vooral blíjven kopen! Koopwoningen mogen zeker niet goedkoper worden. En dat alles middenin de grootste economische crisis die ons ooit trof.

Jarenlang kon de weelde niet op. Iedereen een koophuis, ook al kon je het nauwelijks betalen. Want met een eigen huis werd je slapend rijk: De huizenprijzen stegen sinds 1982 met bijna 300 procent, terwijl de algemene prijsstijging slechts 75 procent was.

Het dilemma is nu groot: Houden we kunstmatig de ‘huizenzeepbel’ in stand? Of laten we hem knappen en gaan we terug naar normale prijzen. En wat doen we voor de honderdduizenden gezinnen die dan in financiële problemen zullen komen?

 

bron: Rondom Tien

Apr 26

Er komt iets aan wat anders is dan ooit hiervoor is geweest, onze samenleving gaat de weerbaarheid van ons economische systeem testen.

Er hangt iets heel raars in de lucht en niemand kan het precies omschrijven. Er maakt op dit moment een gevoel zich meester van de Nederlandse bevolking die het best is te omschrijven als paniek. Om ons hen merken we het ook aan gesprekken die we voeren waar duidelijk zorg voor de toekomst uit blijkt. We lijken ons, misschien wel heel onbewust, op te maken voor iets wat je hooguit één keer in een mensenleven meemaakt. Er komt iets aan wat anders is dan ooit hiervoor is geweest, onze samenleving gaat de weerbaarheid van ons economische systeem testen.

De Nederlandse economie is een economie gesteund door veel export (veel doorvoer) en diensten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland kennen wij niet een grote producerende economie die bijvoorbeeld auto’s en vliegtuigen produceert. Nederland staat vooral zijn mannetje in de handel en dienstbaarheid en daarin zijn wij heel vaak afhankelijk van landen om ons heen.

Ons land heeft zich sinds de Tweede Wereldoorlog geweldig ontwikkelt en in de laatste 50 jaar kromp de economie slechts 3 keer (op jaarbasis). Vele van u zullen zich het begin van de jaren tachtig herinneren waarin de economie in 1981 en 1982 met 0.8% respectievelijk met 1.2% kromp. Weinige weten dat Nederland in 1958 zijn economie met 1% zag krimpen en in tegenstelling tot wat vele denken stond de economie slechts tijdelijk stil (0%) in 1975. Maar in 2008 kwam onze economie zeer pijnlijk tot stilstaand om vervolgens in 2009 te gaan dalen met een nog nooit eerder gezien percentage van misschien wel 5%.

Nederland, dat in 2007 de 16de plaats innam op de wereldranglijst van economieën, zal zijn economie met ongeveer €30mrd zien krimpen in 2009. Die €30mrd krimp betekent dat per hoofd van de bevolking in 2009 ongeveer €2000 minder goederen en diensten zal worden verhandeld, een onvoorstelbaar bedrag dat niet zonder grote gevolgen kan en zal blijven.

De Nederlandse economie zit dus in zwaar weer. Afgelopen week maakte het IMF dat nog eens pijnlijk duidelijk.

bron: BeursPlaza

Apr 25

De problemen die uiteindelijk tot een wereldwijde economische crisis leidden, ontstonden in de Verenigde Staten, toen banken ertoe overgingen geld te lenen aan mensen die een huis wilden kopen, maar eigenlijk onvoldoende inkomen hadden. Dat was niet erg, zo was de redenering, want huizenprijzen konden toch alleen maar stijgen. Bovendien was de rente zo laag, dat de rentelasten voor haast iedereen wel op te brengen waren.

Nederland is Amerika in het klein, of misschien wel in het groot. Ook bij ons worden door banken bedragen uitgeleend die veel te hoog zijn in relatie tot het inkomen van de huizenkoper en veel te hoog zijn in relatie tot de waarde van het huis. Ook bij ons is de redenering dat je heel veel kunt lenen, omdat je toch maar een extreem lage rente betaalt – dankzij de hypotheekrenteaftrek. Ook bij ons was in ieder geval de verwachting dat huizenprijzen altijd zouden blijven stijgen. Inmiddels weten we beter.

Nederland is Amerika in het groot, omdat de schuldenlasten van gezinnen nog groter zijn dan in de VS, de schuldenlast de laatste tien jaar veel harder gestegen is dan in de VS en het hier vrijwel uitsluitend om langlopende schulden gaat. Mensen hier zitten tientallen jaren diep in de schulden en dat is wat anders dan rood staan op je creditcard.

Om dit wat te preciseren: de schulden van Nederlandse gezinnen zijn gestegen van 48% van het bruto binnenlands product (bbp) in 1996 naar 103% van het bbp in 2008. In bedragen is de hypothecaire schuld opgelopen van Î144 miljard naar Î590 miljard. Gerelateerd aan het beschikbaar inkomen van gezinnen is de schuldenexplosie nog dramatischer. In 1996 bedroeg de schuldenlast 87% van het gezinsinkomen, in 2008 was dit 226%. Het gaat hier om het gezinsinkomen van alle Nederlanders, dus inclusief diegenen die helemaal geen hypotheekschulden hebben. Voor de schuldengezinnen ligt dit percentage dus nog een heel stuk hoger.

Nederlanders zijn in korte tijd compleet verslaafd geraakt aan schulden. Daar zijn drie redenen voor. De eerste is dat de kapitaalmarktrente tot voor kort voortdurend daalde. Hoe lager de rente, hoe meer schulden je je op de hals kunt halen zonder dat de rentelasten stijgen. Dus met het dalen van de rente nam de schuldenlast toe.

De tweede reden is dat de hypotheekrenteaftrek maakte dat Nederlanders in het toptarief van de inkomstenbelasting maar de helft betaalden van een toch al lage marktrente. De derde reden is dat de banken hun voorwaarden steeds meer zijn gaan oprekken – net als de Amerikaanse banken. We leerden deze week van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat banken in 20% van de gevallen meer lenen dan volgens hun eigen code is toegestaan. Net als in andere landen blijken ook in Nederland de banken niet tot zelfregulering in staat te zijn.

Nederland is dus eigenlijk Amerika in het groot. We hebben een reusachtig probleem en Hans Hoogervorst van de AFM had dus wel beet, toen hij deze week maatregelen tegen excessief leengedrag aankondigde. De paniekreactie van de Vereniging Eigen Huis (’dit is de doodsteek voor de huizenmarkt’) is de reactie van een verslaafde die te horen krijgt dat hij moet gaan afkicken. Het zal veel tijd en veel ingrijpende maatregelen vergen om de Nederlandse woningmarkt te normaliseren, met de huizenprijzen en het leengedrag die daarbij horen. Maar hoe eerder ermee wordt begonnen, hoe meer toekomstige problemen worden voorkomen.

bron: Telegraaf.nl

Apr 25

Een goed commentaar zet mensen aan het denken, vindt Kees de Kort. De 52- jarige econoom, werkzaam bij vermogensbeheerder AFS Capital Management in Amsterdam, heeft met zijn dagelijks commentaar op BNR Nieuwsradio een grote schare fans opgebouwd. Hij is dwars en knorrig, al noemt hij dat zelf realistisch. „Daar heb je Kees weer, zeiden ze als ik over de Amerikaanse huizenmarkt begon”, zegt hij. „Dat was nog geen jaar geleden, toen de AEX-index nog boven de 500 punten stond, en ik werd uitgelachen . ”

Wat is nu de grootste misvatting?
„Dat we over een jaar of wat weer kunnen overgaan tot de economische orde van de dag. Iedereen verwacht dat, als de financiële crisis is uitgeraasd, de banken op de oude voet verder gaan met kredietverlening. Dat is volgens mij een grote vergissing .”

Waarom?
„Wij danken de economische welvaart van de afgelopen vijftien jaar aan de enorme groei van de kredietverlening. De crisis van nu is het gevolg van een radicale verandering van de risicoperceptie van de banken met als gevolg: deleveraging: het afbouwen van schulden. Beleidsmakers proberen de crisis te bestrijden door die kredietmachine weer aan de praat te krijgen. Dat betekent het verder opbouwen van schulden. Dat zal niet lukken. Banken kijken nu heel anders aan tegen risico’s. Dat heeft gevolgen voor het niveau van de kredietverlening en dus voor de daarmee opgebouwde welvaart .”

Wat merkt de burger daarvan?
„Het wordtmoeilijk omkrediet te krijgen. Dat is nu al zichtbaar, op de huizenmarkt bijvoorbeeld. N RC Handelsblad concludeerde al in 2002 dat een gezinmet een gemiddeld inkomen alleen nog een huis kon kopen in Friesland en Groningen. Die stijging is deels te wijten aan groeiende kredietverlening. Het publiek wilde meer geld lenen, de banken hebben het geleverd en de toezichthouders hebben het goed gevonden. En wat zie je nu? Toezichthouders worden strenger, banken lenen minder snel en het publiek wordt voorzichtiger. Alleen weigert iedereen de laatste stap te zetten: hun huizenprijs verlagen. Al die Nederlandse huizenbezitters die zeggen dat ze hun huis niet kunnen verkopen, houden zichzelf voor de gek. Ze kunnen die huizen wel verkopen, maar niet tegen de prijs die ze er voor vragen. Ze willen de economische realiteit niet onder ogen zien.”

Kees de Kort
Drs. C.E. de Kort, beleggingsanalist/commentator

bron: nrc

Apr 24

Van de ruim 7 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2008 was 5,7 procent (ofwel ruim 400 duizend) niet officieel bewoond. Dat wil niet zeggen dat ze leegstaan, maar dat er niemand woont die in het bevolkingsregister is ingeschreven. Het zijn vooral de kustgemeenten die een hoog percentage niet-bewoonde woningen hebben. Dat hangt samen met het aantal tweede woningen in deze gemeenten.

Vooral kustgemeenten met veel niet-bewoonde woningen

Vooral de kustgemeenten, met een recreatief karakter, hebben veel niet-bewoonde woningen. Koploper is de Zeeuwse gemeente Sluis waar bijna 22 procent van de woningen niet bewoond is door iemand uit het bevolkingsregister van deze gemeente. Niet alleen Zeeuwse gemeenten, maar ook de Waddeneilanden hebben relatief veel niet-bewoonde woningen.

Verder is in de drie grootste steden 10 procent of meer niet bewoond. De gemeente Den Haag heeft met bijna 13 procent het hoogste percentage niet bewoning van de grote vier. Dit wordt mede verklaard door de wijken Scheveningen en Kijkduin (kustrecreatie).

Niet-bewoonde woningen per gemeente

Niet officieel bewoond is niet leegstand

Dat woningen niet officieel bewoond zijn, betekent niet dat zij leeg staan. Woningen kunnen zijn bewoond door personen die niet voor inschrijving in het bevolkingsregister in aanmerking komen of worden gebruikt voor andere doeleinden zoals praktijkruimte, kinderopvang of studio’s en dergelijke of als tweede woning.

Ook kunnen woningen niet bewoond zijn omdat de bewoner elders vertoeft door opname in een zorginstelling, of omdat de persoon bij iemand is ingetrokken, maar voor de zekerheid de woning aanhoudt. Daarnaast worden woningen door illegalen bewoond.

Leegstand door verhuizing en renovatie

Bij een verhuizing kunnen mensen voor een bepaalde tijd twee woningen hebben. Ook bij grootschalige renovatieprojecten staan er tijdelijk woningen leeg. Verder zijn er nog woningen waarvoor de sloopvergunning is verstrekt, maar nog niet gesloopt zijn. Deze woningen zijn dus niet direct voor derden beschikbaar ter bewoning. Leegstand betreft ook woningen die nog niet verkocht of verhuurd zijn, zowel nieuwe als bestaande.

bron: cbs.nl