Mar 31

De Nederlandse economie zal in 2009 met circa 4% in volume krimpen in vergelijking met 2008. Een dergelijk negatieve groei is voor het laatst in de jaren dertig waargenomen.

bron: FD.nl

Mar 31

Makelaarsvereniging LMV zegt recent tientallen aanmeldingen te hebben gekregen van makelaars die voor zichzelf beginnen, nadat ze zijn ontslagen bij failliete of inkrimpende makelaarskantoren. Directeur Ed van de Bijl: „Er is een groep starters die straks te weinig werk krijgt. De situatie op de huizenmarkt is dramatisch slecht. De shake-out van de beroepsgroep, die nu bezig is, is niet verkeerd.” Het aantal faillissementen van makelaars is in een jaar tijd meer dan verdubbeld.

lees hier verder.

Mar 29

De huizenprijzen zullen in de hele westerse wereld halveren, ook in Nederland. De reden daarvan is gelegen in het achterliggende mechanisme van de groei in de westerse wereld de afgelopen twee decennia. Volgens Bill Gross, een financieel expert uit de US, is de economische groei namelijk niet gerealiseerd door groei van productie, maar puur op basis van het piramidespel van aandelen- en huizenprijzen die vaak met geleend geld tot grote hoogten werden opgestuwd.

Zolang iedereen daarin bleef geloven en er steeds meer mensen deelnamen aan het piramidespel leek het of er alleen maar winnaars waren. Maar zoals bij elk piramidespel stort alles in als de spelers zien dat de droom doorgeprikt wordt. Dan weet ieder niet hoe snel die zich moet terugtrekken. Dat de ineenstorting van de aandelenprijzen zo snel ging en die van de huizenprijzen langzaam komt alleen maar omdat de aandelen markt per seconde reageert en professionele beleggers heel snel beginnen te verkopen als de signalen daar aanleiding toe geven. Tenslotte kan je veel geld verdienen door vandaag je aandelen te verkopen en morgen weer terug te kopen.

Bij de huizen werkt dat heel anders. De verkopende partijen zijn geen gehaaide handelaren, maar gewone burgers zoals u en ik die met verbijstering en angstzweet in de handen dit allemaal staan te aanschouwen en zich zelf niet eens de gedachte kunnen toestaan dat dit aan het gebeuren is. Totale ontkenning is de eerste fase. Bovendien hebben sommigen al een ander huis gekocht en hebben ze het bedrag dat ze in gedachte hadden voor hun oude huis gewoon hard nodig. Ik denk dat ik dat ook zo zou doen. Maar de harde werkelijkheid is dat je maar beter elk redelijk bod kunt accepteren, want over twee jaar, als je al heel wat geld kwijt bent aan dubbele lasten, zou je willen dat je het geaccepteerd had. Pas in de loop van dit jaar gaan velen zich echt realiseren wat er staat te gebeuren, en dan is het hek van de dam.

Natuurlijk zijn er mensen die beweren dat er grote woningnood is en dat die veel groter wordt nu de nieuwbouw stil valt. Maar dat hoor je alleen maar in kringen van makelaars, projectontwikkelaars, huizenbouwers en speculanten. Tja, want die zien hun mooie winsten verdwijnen. Dat argument van krapte slaat natuurlijk nergens op, want de mensen die echt zitten te springen om een huis zijn jonge mensen en die kunnen de huidige prijzen niet betalen. Die zullen eerder in een huurhuis geïnteresseerd zijn. En mensen die al een huis hebben stellen hun verkoopplannen gewoon uit en wachten wel af tot alles weer wat rustiger wordt. Ne, de mythe van de krapte wordt in stand gehouden door mensen die daar baat bij hebben. Dat zou alleen maar waar zijn als de huizenprijzen op de reële vraag afgestemd zouden zijn en niet voor pakweg de helft op het piramidespel gebaseerd zouden zijn.

bron: WUZ.nl

Mar 29

Huizen zijn gewoon veel te duurDe bij de Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) aangesloten 500 makelaars hebben hun omzet in de afgelopen drie maanden bijna zien halveren. Dat zegt Ed van de Bijl, voorzitter van de LMV.

bron: FD.nl

Mar 29

Ongeveer 110 duizend mensen hebben zaterdag woningen bezocht, die in het kader van de Open Huizen Dag de deuren hadden geopend. In totaal konden meer dan veertigduizend huizen zaterdag worden bezichtigd in verband met de door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) georganiseerde dag, meldt de NVM.

Ger Hukker - minister van informatie

NVM-voorzitter Ger Hukker denkt dat het volgens hem hoge aantal bezoekers aangeeft dat de huizenmarkt weer in beweging lijkt te komen. “De pure paniek in de bankensector is verdwenen en de beurzen krabbelen wereldwijd voorzichtig weer op. Dat zorgt ervoor dat het vertrouwen in de woningmarkt weer langzaam terugkomt. Mensen realiseren zich dat dit wel eens hét moment zou kunnen zijn om een huis te kopen.”

Een recordaantal woningen opende zaterdag tijden de Open Huizen Dag de deuren, meldt NVM. Nog nooit eerder waren er zoveel huizen te bezichtigen op de open dag. Tijdens de Open Huizen Dag kunnen mensen zonder afspraak of verplichtingen woningen bezichtigen. Een woning kreeg gemiddeld ongeveer drie bezoekers, hoewel een op de zes openstaande woningen niet werd bezocht, laat NVM weten.

bron: Elsevier.nl

Mar 28

Advocaten bereiden namens klanten van DSB Bank en dochters rechtszaken tegen de Wognumse kredietverstrekker voor. De stichting Hypotheekleed, met tweehonderd dossiers van vermeende gedupeerden, werkt aan een collectieve schadeclaim tegen DSB Bank. Daarbij gaat het om overkreditering van klanten tot, bij uitzondering, negen keer hun jaarinkomen. DSB Bank dat onjuiste advisering ontkent, blijkt in 2004 al eens beboet door toezichthouder AFM.

De toezichthouder AFM bevestigde vorige week onderzoek te doen naar DSB Bank omdat “de afgelopen jaren relatief veel signalen en klachten” waren binnen gekomen. Volgens goed ingelichte bronnen is sindsdien een stroom nieuwe zaken bij de toezichthouder aangemeld.

Het gaat telkens om het verstrekken van vrij hoge kredieten en hypotheken, gekoppeld aan woonlasten- en kapitaalverzekeringen, die weer worden gefinancierd met niet fiscaal aftrekbare koopsommen. Vaak stijgt de rente van het hypothecair krediet en neemt de schuld toe. Deze financiële stapeling van producten zorgde afgelopen jaren voor een patroon van betalingsproblemen bij particulieren. Zij moesten, om tot afbetaling te komen, telkens nieuwe koopsommen afnemen.

Volgens DSB Bank zijn de beschuldigingen onjuist: de bank heeft geen baat bij klanten diep in de schulden, juist andere kredietverstrekkers zorgen voor het optoppen van schulden, iets waar de bank klanten voor waarschuwt.

Advocatenkantoor Vaesen & Van Kempen sommeert DSB Bank namens klanten stapels dossiers met overkreditering. “Niet anders kan worden geconcludeerd dat sprake is van provisiejagen”, schrijft advocaat G. Hattink.

De AFM heeft signalen dat de bank zijn klanten, ondanks dat die zelf hebben getekend voor soms vijf tot acht extra koopsompolissen, onvoldoende heeft gewaarschuwd voor mogelijk grote schulden bij een gering inkomen.

In februari werd DSB Bank door rechtbank Alkmaar in twee zaken veroordeeld tot schadevergoeding. Het ging om voorbeeldzaken. De bank had een klant, met een schuld van 45.735 euro, nog eens 44.270 euro geleend en daarmee “haar precontractuele zorgplicht geschonden”.

In andere vonnissen werd DSB Bank terechtgewezen, omdat die met beleggingsverzekeringen van Hollands Welvaren Select de “bijzondere zorgplicht” had verzaakt “door niet uitdrukkelijk te waarschuwen voor de risico’s van beleggen met geleend geld en de mogelijkheid van een restschuld na beëindiging van de overeenkomst”.

DSB Bank heeft deze week een schikking gesloten met de stichting Stapelkrediet van advocaat Rob Silvertand namens gedupeerden van Hollands Welvaren Select. Daarmee is een grote rechtszaak van de baan. De stichting wil, na zeer zware onderhandelingen, niet op de zaak en schadevergoeding ingaan.

Ook bij de stichting Platform Aandelenlease, die namens duizenden mensen procedeert tegen niet rendabel gebleken aandelenleaseproducten van Aegon en Dexia, staat een groot aantal dossiers in de kast van DSB Bank-klanten en zijn dochters, waarbij consumenten bovenmatige kosten zouden zijn berekend.

DSB Bank houdt vol dat doorgaans goed geadviseerd is. Via financieel adviseurs komen momenteel desondanks veel klachten bij de AFM. Desgevraagd bevestigt branchevereniging NBVA, na een korte enquête onder leden, “dat 20% van de meldingen die de AFM van tussenpersonen heeft ontvangen betrekking heeft op DSB”.

De AFM heeft DSB in oktober 2004 na eerdere waarschuwingen op de vingers getikt. De waakhond legde boetes op en overwoog volgens de uitspraak om bestuurders af te zetten. De rechtbank Rotterdam bevestigde de boete voor DSB van ?18.150: de bank had nagelaten schriftelijk vast te leggen of klanten de belegging in Hollands Welvaeren Select wel konden dragen. In brochures had DSB verzuimd goede informatie bij rentepercentages te geven. Twee onderzoeken van Fiod-ECD werden gestopt. Uit dit dossier blijkt dat DSB en de toezichthouder al jaren strijd voeren over voorlichting aan klanten.

bron: Telegraaf.nl

Mar 26

kiezen uit 16 woningenHet aantal te koop staande woningen in Nederland is gisteren gestegen naar 186.618. Een dergelijk groot aantal woningen stond nimmer in de geschiedenis tegelijk te koop. Nu het aantal kooptransacties in het vorige kwartaal op een gemiddelde van 11.462 per maand blijft steken, kan worden geconstateerd dat . Dat is ruim zeven maal zoveel als tien jaar geleden. De huidige marktsituatie kan binnen een paar jaar bovendien leiden tot een sterke stijging van de hypotheekrente.

Op de woningmarktbarometer van Wegwijs, die per dag wordt bijgehouden en eens per maand wordt gecorrigeerd als de cijfers van CBS/Kadaster bekend worden, maakt de wijzer vandaag een sprong van 14,65 naar 16,28 woningen per koper. Vorige maand zakte de wijzer van de barometer al door haar bodem van 14 woningen per koper, een situatie die als de meest ideale kopersmarkt ooit werd beschouwd.

Forse prijsverlagingen verwacht
Nu het aantal koopwoningen verder toeneemt en het aantal kooptransacties in de praktijk tot een minimaal aantal is gereduceerd, zakt de barometer tot extreme waarden. Op basis van standaard economische wetten kan het niet anders dan dat deze zwaar overspannen situatie op termijn zal moeten leiden tot forse prijsverlagingen.

In het jaar 1998/1999, toen gemiddeld slechts 2,3 koopwoningen per koper ter beschikking stonden, spoot de huizenprijs omhoog met bijna twintig procent in één jaar. Makelaars gaan ervan uit dat bij een gemiddelde aantal van 7 woningen per koper een balanssituatie aanwezig is tussen de belangen van koper en verkoper.

Medio 2008 werd al een toename van het aantal beschikbare woningen per koper geteld van ongeveer tien. De gigantische prijsstijgingen van eind vorige eeuw en begin deze eeuw reduceerden vorig jaar tot nog slechts een plusje van 1,2 procent. Dat plusje werd vorige maand plotseling vervangen door een gemiddelde prijsdaling op jaarbasis van 3,5 procent. Een dergelijke grote daling was niet meer voorgekomen sinds 1980, toen als indirect gevolg van de oliecrisis.

Geschiedenis herhaalt zich
Opvallend aan dit patroon van bijna dertig jaar geleden was het uitgestelde effect van de prijsdaling. Pas anderhalf tot twee jaar na de top van de crisis kwam de prijsdaling in een stroomversnelling. Het aantal verkopen zakte voor het eerst in april 1978 fors in. In september 1978, meteen na de grote vakantie, was er een eenmalige sterke opleving, waardoor de crisis op de woningmarkt slechts een kortstondig leek.

Deze korte opleving zette analisten op de woningmarkt echter op het verkeerde been. Vanaf oktober 2008 dook de woningmarkt een angstwekkend diep gat in om daar pas medio 1984 schoorvoetend bovenuit te komen. Eerst in 1980, anderhalf jaar na de start van de toenmalige crisis op de woningmarkt, begonnen de prijzen echt fors te dalen. Tussen het voorjaar van 1980 en het voorjaar van 1982 kreunde de woningmarkt in haar voegen met een prijsdaling van bijna dertig procent tot gevolg. Het prijsniveau van 1978 werd pas in 1993 weer bereikt.

Stijging hypotheekrente komt eraan
De prijzen begonnen bijna dertig jaar geleden pas echt te dalen toen als gevolg van de crisis de rente begon te stijgen. De rente steeg als gevolg van het extreme uitgavenpatroon van vele overheden dat zij juist in gang hadden gezet ter bestrijding van de crisis. In maart 1981 bereikte de rente van bepaalde hypotheken voor het eerst een niveau van meer dan 13 procent (tien jaar vast).

Dat de hypotheekrente als gevolg van de huidige extreme overheidsuitgaven in de wereld binnen zeer korte tijd zal stijgen, is een zekerheid. De vraag door overheden naar geld zal binnen niet al te lange termijn hard toenemen. Of dit ook weer zal leiden tot dergelijke extreme verhogingen als toen is momenteel nog de vraag. De parallellen met het begin van de tachtiger jaren worden echter steeds duidelijker.

De huidige situatie is zeer gevaarlijk voor mensen van wie de rentevaste termijn van de hypotheek in de komende drie jaar zal aflopen. Niets is honderd procent zeker, maar de kans dat juist bij verlenging van de hypotheek de hypotheekrente in aanzienlijk hogere sferen terecht zal zijn gekomen, is erg groot.

bron: Wegwijs

Mar 26

Nout Wellink heeft bekend gemaakt dat De Nederlandsche Bank met strengere regels komt voor de verlening van hypotheken in Nederland.

De bank heeft in het verleden herhaaldelijk aangedrongen op wettelijke maatregelen tegen het geven van al te ruimhartige hypotheken. Toen dat geen gehoor vond, heeft DNB met de hypotheekfinanciers een gedragscode afgesproken.

‘Wij zijn niet volledig tevreden over de uitvoering van die code door de financiële sector,’ aldus DNB-president Welllink.

bron: Elsevier.nl

Mar 26

Vanwege de slechte markt voor huizenbezitters proberen komende zaterdag ruim 40.000 woningbezitters met een open dag hun woning te slijten. Een recordaantal, stelt makelaarsvereniging NVM.

bron: FD.nl

Mar 25

De gemiddelde prijs voor een woning is tussen januari 2009 en februari 2009 gedaald van € 255.906,- naar € 247.830,-. Dat is een daling van maar liefst 3,16 procent. Deze schrille daling loopt parallel met de cijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaars – NVM – twee  maanden eerder al publiceerde. Toen signaleerde de NVM een gemiddelde prijs van rond € 248.000,-. Omdat de cijfers van het kadaster twee maanden achterlopen bij die van de makelaarsvereniging wordt hier door het kadaster feitelijk de prijsdaling tussen november en december 2008 bevestigd.

Het aantal verkochte woningen lag iets hoger dan in de vorige maand. In januari waren er 8.700 geregistreerde verkopen terwijl het aantal in februari steeg naar 8.906. In februari vorig jaar werden echter 15.081 woningen verkocht, dat is ruim 69 procent meer dan afgelopen maand. Ook hier gaat het in feite om de woningverkoop door makelaars en particulieren in de maand december.

Veel jonge kopers
Van het totaal aantal verkochte woningen in februari werd maar liefst 63 procent verkocht aan kopers onder de 35 jaar. Meer dan een vijfde deel van het totaal aantal aankopen ging zelfs naar jongeren onder de 25 jaar. Een appartement kost momenteel gemiddeld 188.088,-, terwijl voor tussenwoningen gemiddeld € 232.991,- op tafel moet worden gelegd. Een vrijstaand huis moet gemiddeld altijd nog € 410.182,- opbrengen.

Friesland en Utrecht vorig jaar 90 procent meer verkopen
In Friesland en Utrecht zit de grootste klad in de woningmarkt. Daar werden vorig jaar februari nog rond 90 procent meer huizen verkocht dan in dezelfde maand dit jaar. Drenthe had het minst van de recessie te lijden. Daar was het verschil tussen vorig jaar en dit jaar ‘slechts 57 procent!

De sombere berichten over de woningmarkt komen binnen op het moment dat het Nationaal Doorstromingsfonds Woningmarkt (NDWo) werd gelanceerd, een fonds dat de eventuele dubbele rentelasten van kopers bij de aankoop van een nieuwe woning voor een groot deel vergoed, als de oude woning nog niet is verkocht. Deze NDWo-bijdrage bedraagt 75 procent van de rentelasten van de koper. Het fonds wordt als een doorbraak in de huidige starre woningmarkt gezien.

bron: Wegwijs