Jan 31

Onder de naam ‘Gluren bij de buren’ hield Makelaarsvereniging Amsterdam zaterdag een open dag. 1383 huizen verspreid door de hele stad konden bekeken worden door kooplustige woningzoekers. ‘Gluren bij de buren’ duurde van 11.00 tot 14.00.

Ondanks het grote aanbod aan woningen liep het lang niet overal storm. Op een aantal adressen kwam zelfs helemaal niemand kijken.

Bron: AT5

Jan 31

prof. dr. E.F. Nozeman - bijzonder hoogleraar Economische GeografieDe Nederlandse woningmarkt stevent af op een regelrechte crisis. De huizenprijzen zullen het komende jaar met 15 tot 20 procent dalen als het consumentenvertrouwen niet herstelt. In het Noorden zal de prijsdaling nog enigszins meevallen, maar ook hier moeten woningeigenaren er rekening mee houden dat ze bij verkoop minder voor hun huis krijgen dan een jaar geleden. Die voorspelling doet de Groninger hoogleraar vastgoedontwikkeling prof. dr. Ed Nozeman.

Nozeman is, op basis van signalen uit de markt, veel pessimistischer dan de makelaarsvereniging NVM. Die organisatie gaat ervan uit dat de huizenprijzen dit jaar met slechts vijf procent dalen. Volgens de hoogleraar is er momenteel op de huizenmarkt sprake van een kopersstaking. “De financiële crisis brengt veel onzekerheid en dat heeft tot gevolg dat de kopers een afwachtende houding aannemen. Dat is funest voor de prijsontwikkeling.”

In de visie van prof. Nozeman zal het goedkope segment koopwoningen voorlopig nog gespaard blijven. Het gaat dan om huizen die tussen de 150.000 tot 235.000 euro moeten opbrengen. “In dat deel van de markt gaat het nu nog redelijk goed.”

De geringere prijsval in de drie noordelijke provincies is volgens de hoogleraar een gevolg van het feit dat de werkloosheid in het Noorden het komende jaar minder sterk zal stijgen dan in de rest van het land. “Veel mensen werken in dit gebied bij (semi-)overheidsinstellingen zoals in het onderwijs en de zorg. Zij hoeven minder te vrezen voor hun baan. Het vertrouwen dat dit geeft heeft een positief effect op de woningmarkt.”

Prof. Nozeman vreest dat de huizenprijzen nog zeker twee jaar een dalende tendens zullen laten zien. Of de prijzen nog verder wegzakken zoals in de jaren tachtig van de vorige eeuw toen prijsdalingen van 35 tot 40 procent werden genoteerd, is volgens hem nog onduidelijk. “Dat is afhankelijk van het vertrouwen”

bron: Dagblad van het Noorden

Jan 30

De markt voor nieuwbouwwoningen verslechtert in hoog tempo. In januari werden er 62% minder nieuwbouwwoningen verkocht.

NieuwbouwVerder onderuit
De economische teruggang heeft ook de markt voor nieuwbouwwoningen bereikt. In het eerste halfjaar daalde de verkoop met 12%. In het tweede halfjaar liep dat al op tot 32%. In december halveerde de verkopen. In januari holde de markt nog verder achteruit: -62% in vergelijking met dezelfde maand van 2008.

Bouwers in nood
Als gevolg van de instortende verkopen gaat de bouwsector hard achteruit. Bouwbedrijven blijven met de huizen zitten en dat kunnen ze niet zomaar opbrengen. Voor sommige bouwers is het redden wat er te redden valt. Op bouwplaatsen halen installateurs de radiotoren voor de centrael verwarming weer weg uit de nieuwbouwhuizen en timmerlieden stellen hun dure hardhout veilig.

Faillissementen
Het aantal faillisementen neemt snel toe in de bouwsector, vorig jaar met 71%. Deskundigen gaan er van uit dat dit jaar nog meer bedrijven omvallen. Volgens Graydon, dat de kwaliteit van debiteuren beoordeelt, wordt geen sector zo hard geraakt als de bouwsector.

Garantie
De Vereniging Eigen Huis waarschuwt consumenten dat zij in deze tijden goed moeten oppassen: ‘Raak geen nieuwbouwhuis aan voordat je zeker weet dat er garantie opzit’.

bron: RTL Z

Jan 30

logo rijksoverheid Het kabinet verruimt de mogelijkheden voor corporaties om bouwprojecten van marktpartijen, die niet door dreigen te gaan, over te nemen en als huurwoningen in de markt te zetten. Ook helpt het kabinet bewoners met een hypotheek met NHG-borging die door de kredietcrisis hun huis niet kunnen verkopen en die door bijzondere omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of werkloosheid in betalingsproblemen gekomen zijn. Het kabinet benadrukt de eigen verantwoordelijkheden van de verschillende partijen op de woningmarkt, maar is bereid daarbij te ondersteunen.

De situatie op de woningmarkt heeft uiteraard ook aandacht van het kabinet bij de voorbereiding van de voorjaarsbesluitvorming over de uitvoering van de begroting 2009 en de voorbereiding van de begroting 2010. Hierop zal – zoals eerder besproken met de Kamer – uiterlijk bij Voorjaarsnota worden teruggekomen.

De borgingsgrens van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt tijdelijk verhoogd. Deze verhoging maakt het voor corporaties mogelijk om, onder strikte voorwaarden, duurdere koopwoningen van commerciële partijen over te nemen en deze (tijdelijk) te verhuren. Momenteel borgt het WSW leningen van corporaties voor sociale nieuwbouwwoningen tot een maximale kostengrens van 200.000 euro. De hoogte van de nieuwe grens zal nog nader worden bepaald, evenals de duur van deze tijdelijke maatregel in overleg met de VNG en de Europese Commissie.

Bewoners met een hypotheek met een, door de Nationale Hypotheek Garantie geborgde lening, die buiten hun schuld in betalingsproblemen komen, kunnen een beroep doen op de Woonlastenfaciliteit (WLF). Deze faciliteit zorgt ervoor dat tijdelijk (een deel van de) rente- en aflossingsverplichting van eigenaarbewoners wordt overgenomen zodat bewoners de tijd krijgen om uit de financiële problemen te komen.

In de praktijk blijkt de uitvoering, die nu is belegd bij de leningverstrekkende banken, niet goed te werken. Voor banken staat de kredietopbrengst in geen verhouding tot de administratieve lasten. Als gevolg hiervan maken slechts enkele consumenten van de WLF gebruik. Dit leidt tot meer gedwongen verkopen met lage veilingopbrengsten. Door de structuur te veranderen moet het makkelijker worden om gebruik te maken van de WLF.

bron: Kabinet: Regering.nl

Jan 30

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in december vorig jaar Nederlandse banken toegestaan voor dertig miljard euro aan uitstaande hypotheken en bedrijfskredieten van hun balans te halen. Dat blijkt uit een persbericht dat DNB naar buiten heeft gebracht. Het van de balans halen van hypotheken en in pakketten onderbrengen is juist aangewezen als een van de grootste oorzaken van de huidige kredietcrisis. Sinds de crisis geven balansen van banken niet meer alle uitstaande gelden en daarmee de risico’s van banken weer. Als gevolg hiervan vertrouwen banken elkaar niet meer en is de kredietverlening tot stilstand gekomen.

Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank wilde gisteren geen toelichting geven op de transactie waarin DNB de banken heeft toegestaan opnieuw hypotheekportefeuilles van de balans te halen. De aldus verkregen hypotheekpakketten dienden als onderpand voor leningen DNB aan de Nederlandse banken. Het ministerie van Financiën was gisteren niet in staat een reactie te geven.

De Groningse hoogleraar financiële markten, Robert Lensink, kwalificeert de transactie waarbij De Nederlandsche Bank aan banken toestaat om hypotheekportefeuilles van de balans te halen als ,,eng”. Hij houdt een slag om de arm, omdat de achtergrond van de transacties niet geheel duidelijk is. ,,In het licht van wat er vorig jaar is gebeurd met alle banken, is het op zijn minst raar dat banken dit mogen doen. Je weet niet precies waar die hypotheken zitten en als je rekening houdt met een huizenmarkt die ook in Nederland vermoedelijk gaat dalen is het gewoon eng.”

Lensink weet dat Nederlandse banken Europees koploper zijn geweest in het in pakketten opknippen van hypotheekportefeuilles. ,,Een derde van de Nederlandse hypotheken is op die manier van balansen van banken afgehaald. In Europa waren het de Nederlandse banken die ermee zijn begonnen. De praktijk werd toegestaan omdat Nederland een sterke financiële sector had”, aldus Lensink.
Het van de balans halen van hypotheken speelde een rol bij de affaire Fortis. Minister van Financiën Bos moest in de Kamer toegeven dat de balans van Fortis niet volledig te doorgronden was. In de recente redding van ING heeft Bos erop gestaan dat hypotheken op de balans bleven.

bron: Friesch Dagblad

Jan 30

VeilingDe executoriale verkoop van een woning op een veiling levert gemiddeld 37% minder op dan de woning werkelijk waard is. Dit blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit dat vandaag door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt gepubliceerd.

bron: FD.nl

Jan 30

De Tweede Kamer wil dat de banken hun hypotheekrente verlagen. Volgens de Consumentenbond betalen mensen met een variabele rente soms honderden euro’s te veel. Dat komt doordat banken nog net zoveel rente vragen als voor de crisis, terwijl de ECB de rente op een historisch laag niveau heeft gebracht.

Het CDA zegt dat het niet de bedoeling is dat banken extra winst maken over de rug van de consument. PvdA en VVD vinden dat klanten makkelijker moeten kunnen overstappen als een hypotheekgever de rente wijzigt.

Minister Bos van Financiën vindt dat banken zelf de rente mogen vaststellen.

bron:nos.nl

Jan 28

De gemeente Amersfoort verwacht dat de helft van geplande woningen in de wijk Vathorst de komende twee jaar niet verkocht kunnen worden. Dat blijkt uit een analyse van de gevolgen van de kredietcrisis voor de woningmarkt die de gemeente Amersfoort heeft laten maken.

In de nieuwbouwwijk was Amersfoort van plan om 1200 woningen te bouwen. Slechts 600 hiervan kunnen naar verwachting worden afgezet. De bouw wordt daarom over een langere termijn uitgespreid. Ook overweegt de gemeente meer starterswoningen te bouwen of de woningen eerst te verhuren.

De gemeente wil in ieder geval de startersregeling verruimen, zodat ook het meerwerk, zoals de aanschaf van een keuken of badkamer, in de financiering wordt meegenomen. Amersfoort ziet ook heil in de komst van een provinciale startersregeling.

Vathorst is daarmee na het Eemplein het tweede grote woningbouwproject in de stad waar problemen zijn ontstaan.

Vernieuwt-wijken
Bouwprojecten in de Amersfoort Vernieuwt-wijken, waar woningcorporaties De Alliantie en Portaal willen bouwen, gaan wel door. De huizen daar vanwege de prijsklasse wel gewild. Eventueel gaan de woningbouwverenigingen eerst de nadruk leggen op de bouw van geplande huurhuizen.

Ook wordt het project Amorforte in het centraal stationsgebied gewoon gebouwd, net als de nieuwe woningen op de Beringstraat in de Kruiskamp gaan door. In deze projecten worden met name woningen voor starters gebouwd.

bron: RTV Utrecht

Jan 28

Als Amerikaanse huizenbezitters de hypotheek niet meer kunnen betalen, hoeven zij slechts de sleutels in een envelop te stoppen en per post naar de bank sturen.

Na deze jingle mail – vernoemd naar het rinkelende geluid van de huissleutels – is de voormalige eigenaar schuldenvrij en is het veelal drastisch minder waard geworden huis van de bank. In deze markt is de Nederlandse belastingbetaler sinds gisteren voor 80% eigenaar van miljarden aan beleggingen van ING. De Tweede Kamer is kritisch.

In de voortdurende daling van de Amerikaanse huizenprijzen heeft een toenemend aantal huizenbezitters een hogere hypotheek dan het huis op dit moment waard is. In Nederland zal de bank een bijstorting vragen, de waarde van het onderpand is immers gedaald. Kan de eigenaar dat niet, dan wordt het huis geveild en blijft de huizenbezitter met een schuld achter.

In de VS blijft de hypotheekbank dus met een onbewoond pand zitten. En het stikt daar inmiddels van die huizen, die zienderogen verpauperen – vooral omdat ze door dieven worden gestript van alles wat waardevol is. Dat betekent forse verliezen voor de banken. Hetzelfde geldt voor de financiële instellingen die veel geld hebben gestoken in beleggingen die aan deze hypotheken zijn gerelateerd.

ING schreef in het vierde kwartaal zo’n €2 miljard af op die portefeuille, die nu voor €27,7 miljard in de boeken staat.

Minister Bos (Financiën) heeft ervoor gekozen om hier de facto voor 80% eigenaar van te worden. De bewindsman koos niet voor een zogenoemde ’bad bank’, waarin alle risicovolle beleggingen worden ondergebracht, omdat het volgens hem gaat om „niet-liquide activa” en niet om „giftige activa”. „Dit is geen rotzooi”, aldus Bos. „Tot nu toe is elke dollar aan aflossing terugbetaald. Wij zijn ook geen juridisch eigenaar. Dat zou de staatsschuld vergroten.” Nationalisatie, zoals bij Fortis en ABN Amro, is „de allerlaatste optie als het echt niet anders kan. Bovendien betekent dat dat je ook de bad assets moet nemen, voor honderden miljarden. In dit geval gaat het om een gezonde financiële instelling met een kwetsbare portefeuille”. Bos schat de kans dat deze deal de belastingbetaler uiteindelijk geld óplevert op 70%.

De Tweede Kamer, is minder optimistisch en wil nog deze week met Bos in debat. Zelfs mede-regeringspartijen Christen Unie en CDA vragen zich af of dit wel zo’n een goede deal is voor de belastingbetaler. Het CDA is verbaasd dat Bos vorige week, in het uren durende debat over de kredietcrisis, niet is ingegaan op andere mogelijk vormen van steun aan banken dan die tot dan toe bekend waren. Bos zei toen wel dat een ’bad bank’ van slechte beleggingen tot de mogelijkheden behoorde.

bron: De Telegraaf

Misschien kunnen de vrienden van Wouter zich even buigen over de details van de resultaten van BankUnited of Florida (BKUNA).

Jan 28

Ruim dan de helft van de woningen in Nederland zijn koopwoningen. In 91% van de gemeenten overheersen de koopwoningen. In grote steden Amsterdam en Rotterdam ligt dat echter andersom.

7 miljoen woningen
Op 1 januari 2007 waren er 7 miljoen woningen in Nederland. Hiervan werd 53% bewoond door de eigenaar en 42% door een huurder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Van 5% van de woningen is niet na te gaan of het koop of huur is.

Groot vs. klein
Ook in andere grote steden als Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Nijmegen, Haarlem, Zaanstad en Groningen is het aandeel van koopwoningen volgens het CBS minder dan de helft. Vooral in de kleinere gemeenten overheerst het eigen woningbezit. Bij de 200 gementen met de meeste koopwoningen staan nauwelijks grote steden.

Overzicht koop/huurhuizen

80%
In de meeste gemeenten in Nederland staan meer koopwoningen dan huurwoningen. Zo lag het aandeel koopwoningen in bijna driekwart van de 443 gemeenten boven de 60%. Het hoogste aandeel koopwoningen, meer dan 80%, komt voor in de Gelderse gemeente Rozendaal en de Limburgse gemeente Meerlo-Wanssum.

Amsterdam en Rotterdam
In 26 gemeenten komen juist meer huurwoningen voor. Amsterdam spant hier met 70% huurwoningen de kroon, gevolgd door Rotterdam met 61%.

bron: RTL Z