Sep 30

Per 1 januari 2007 geldt een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Deze is opgesteld omdat de overheid te hoge hypotheken in verhouding tot het inkomen signaleert. Hierdoor zijn woningbezitters kwetsbaar voor een daling van de huizenprijzen, een stijgende hypotheekrente of een dalend inkomen. De belangrijkste aanpassingen in de nieuwe gedragscode zijn bedoeld om overkreditering te voorkomen.

zie ook: Maximale hypotheek: hoeveel mag ik lenen?

Op jongeren fora (fok.nl , tweakers.net) zijn veel discussies te vinden over hypotheken en de hoogte daarvan. Het valt daarbij op dat een groot aantal verstrekkers het niet zo nauw neemt met de regels.  Dit terwijl de bankiers telkens terugvallen op deze regeling om aan te geven dat er in Nederland niets aan de hand is….

maximale hypotheek 30000euro bruto mei 2007

Een aantal voorbeelden:

juni 2007
Ik heb 2,5 jaar geleden 5,8x m’n bruto jaarsalaris kunnen krijgen, met een jaarcontract + intentieverklaring, zonder eigen geld en zonder garantstelling door ouders.
Achteraf gezien was dat prima op te brengen. Ik ben blij dat ik niet ben gaan huren, dat had me per maand veel meer gekost dan de hypotheek + bijkomende kosten (groot onderhoud, VvE) en dan had ik nu niet een leuk bedrag aan overwaarde kunnen verzilveren.

In de afgelopen jaren is het wel wat strikter geworden, maar banken zijn nog steeds flexibel voor starters met een gunstig toekomstperspectief.

juni 2007
Bij mij wilde de rabobank echt niet boven de 4,5x norm uit. Ik was er zelf eigenlijk een beetje verbaasd over. Volgend jaar krijg ik (hopelijk) m’n PhD in natuurkunde en mn vriendin is net afgestudeerd en gaat binnenkort werken. We kwamen maar iets van 20.000 euro tekort, maar ze wilden er gewoon niet in mee. Jammer voor de rabobank.
juni 2007
Die norm heb ik ook altijd vreemd gevonden. Banken / Tussenpersonen willen op het einde van de dag gewoon die hypotheek aan jou verkopen. Dat de Rabobank niet verder gaat dan 4.5x, tsjah dat is hun verlies. Starters shoppen net zolang totdat ze iemand hebben gevonden die hun wel 5.5x hun jaarinkomen leent. Zelf maak ik me niet zo druk. Heb redelijk goed toekomstperspectief en 5x – 5 1/2 keer moet wel te doen zijn.
juni 2007
In de mei versie van de wegwijs (http://www.wegwijs.nl/uploads/tx_skpdfviewer/44_5_2007.pdf) staat een artikel over deze bovengrens en enige statistieken over de banken (pagina 41). Een starter die 30.000 verdient zou volgens de afspraken maximaal 135.000 kunnen lenen, bij DSB en national academica kon tot 190.000 geleend worden (6.4x jaarsalaris). Eigenlijk hield geen enkele grotere bank zich aan de richtlijn

Maximale hypotheek 15 jaar vaste rente mei 2007

De bankiers vertrouwen volledig op de Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Sep 28

In een rapport uit september 2007 becijferden analisten van zakenbank NIB Capital (NIBC) dat de ‘luchtbel’ in de Nederlandse huizenprijzen groter is dan in de VS. Hierbij spelen de hoge schuldratio’s van ons land een belangrijke rol: zo is de uitstaande hypotheekschuld in verhouding tot het net national income in Nederland (120%) beduidend hoger dan in Amerika (nog geen 90%).

Nederlandse vs Amerikaanse hypotheken (tov BNP)

Volgens NIBC zou dit gegeven als zodanig niet per definitie problematisch hoeven te zijn, als een flinke spaarpot tegenwicht bood aan de torenhoge schuld. Maar hoewel de spaartegoeden toenemen, is de schuldenlast in Nederland door de jaren heen steeds zwaarder geworden. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw bedroegen de schulden van de Nederlanders niet meer dan 80% van de uitstaande spaartegoeden. Ofwel, de Nederlanders spaarden meer dan dat ze leenden. Inmiddels zijn de schulden opgelopen tot 200% ten opzichte van de spaartegoeden.

’s Lands grootste hypotheekverstrekker, Rabobank, kon het rapport van NIBC niet onweersproken laten. Rabobank bevestigde de door NIBC aangedragen feiten, zoals de hierboven genoemde hoge schuldratio en de toename van schulden ten opzichte van spaartegoeden. De bank wees er echter op, dat woningmarkten in sterke mate nationaal georiënteerd zijn en dat een vergelijking met situaties in andere landen weinig zinvol is.

Het is in ons land erg aantrekkelijk om de aanschaf van de eigen woning te financieren met vreemd vermogen. Dit komt uiteraard door de mogelijkheid om de hypotheekrente die voor het hoofdverblijf betaald wordt, als aftrekpost op te voeren. Rabobank gaf eveneens aan, dat de Nederlandse huishoudens in de afgelopen tientallen jaren weliswaar meer zijn gaan lenen maar dat daar een positief en groeiend vermogenssaldo tegenover staat, al zit dit vermogen wel vast in de eigen woning en het pensioen.

In oktober 2007 voorzag Rabobank een verdere waardestijging van koopwoningen en hanteerde daarbij een percentage van 3,25% voor 2008. Dit percentage werd in december 2007 opnieuw gehanteerd door de bank. NIBC, daarentegen, hield rekening met een gelijkblijvende of zelfs dalende huizenprijs na 2007.

De gemiddelde koopwoning is, volgens de laatste cijfers van het Kadaster, in de maand december met 1,7% in waarde gedaald. Voor het eerst sinds lange tijd worden er ook minder woningen verkocht. Het aantal te koop staande woningen nam toe met 7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Woningen staan ook langer te koop. Gemiddeld is die tijd 78 dagen, eveneens een toename met 7 procent. De markt wordt volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) afgeremd door een tekort aan betaalbare woningen.

Inmiddels is 2008 in financieel-economisch opzicht weinig voortvarend van start gegaan: aandelenbeurzen raakten kort na de jaarwisseling in een duikvlucht, de angst dat de Amerikaanse economie in een recessie zal belanden, wordt met de dag groter en steeds meer banken zijn genoodzaakt miljarden af te boeken ten gevolge van de crisis op de Amerikaanse subprime hypotheekmarkt.

Betaalbare koopwoningen steeds schaarser
Hoewel Rabobank voor 2008 nog altijd uitgaat van stijgende huizenprijzen, is de bank zich weldegelijk bewust van de verslechterde condities. In haar kwartaalbericht wees Rabobank onder meer op het gegeven dat koopwoningen in toenemende mate onbetaalbaar worden voor consumenten . De mix van een opgelopen rente èn stijgende huizenprijzen zorgen ervoor dat een koopwoning buiten het bereik van een steeds groter wordende groep Nederlanders komt te liggen. De grafiek maakt duidelijk dat deze situatie zich tevens voordeed vlak voor de huizenmarkt in de jaren 80 fors corrigeerde.

Rabobank betaalbaarheidindex augustus 2008

De Europese Centrale Bank, die zichzelf ten doel stelt de inflatie in de eurozone binnen de perken te houden, zal –indien nodig- niet aarzelen opnieuw het rentewapen in te zetten, lees: verhogen. En afgezien daarvan zijn banken, vanwege de kredietcrisis, terughoudender ten aanzien van het verstrekken van leningen. De toegenomen voorzichtigheid onder de hypotheekverstrekkers vertaalt zich in het verhogen van de risicopremie. Dit heeft bij Postbank in december reeds geleid tot een verhoging van de hypotheekrente.

Huizenprijzen op recordhoogte
Global Property Guide becijferde dat de huizenprijzen in Nederland onafgebroken zijn gestegen sinds de forse correctie in de jaren tachtig. Een belangrijke aanjager van de huizenprijs was de toename van het besteedbaar inkomen van de Nederlander, dat tussen 1990 en 2000 gemiddeld steeg met 6% per jaar, terwijl de gemiddelde inflatie beperkt bleef tot 2%.

De Maastrichtse hoogleraar vastgoedfinanciering Piet Eichholtz komt tot de conclusie dat de Nederlandse huizenprijzen sinds 1736 niet meer zo hoog zijn geweest. Eichholtz hanteerde hierbij een voor inflatie gecorrigeerde huizenprijsindex. De vergeleken prijzen van panden aan de Herengracht zouden een goede indicatie zijn voor de ontwikkeling van de huizenprijs in het algemeen, aangezien de grachtenpanden altijd dezelfde kwaliteit hebben gehad. Voor een gemiddeld huis aan de Herengracht moet momenteel circa € 2,6 miljoen worden neergeteld.

huizenprijzen afgelopen 300 jaar

Wie de huizenprijzen in Nederland over de afgelopen driehonderd jaar bekijkt, zal tot de conclusie komen dat deze aan sterke fluctuaties onderhevig zijn. De gestage stijging die we in de afgelopen jaren hebben meegemaakt, hoeft dan ook niet te betekenen dat een crisis op de Nederlandse huizenmarkt zich niet opnieuw kan voordoen. Eichholtz meent dat de nog immer toenemende vraag naar huizen in Nederland onder meer te danken is aan de stijgende inkomens. Hiermee bevestigt hij de rol van het bestedingsvermogen als aanjager van de huizenprijs, zoals die ook door Global Property werd vastgesteld. Een recessie echter zou in ons land een neerwaartse impuls kunnen geven aan de prijzen van huizen.

Dat ons land in economisch opzicht minder florissante tijden tegemoet gaat, wordt inmiddels
algemeen aanvaard. Lange tijd werden huizen gekocht vanuit een soort common sense gedachte. Een koophuis was het ultieme beleggingsobject en men was een dief van de eigen portemonnee indien men de voorkeur gaf aan een huurwoning. We kunnen in ieder geval stellen dat deze vanzelfsprekendheid inmiddels passé is.

bron: Harm van Wijk

Sep 28

Projectontwikkelaar Rudy Stroink (52) van het Utrechtse TCN is met een portefeuille ter waarde van 2 miljard euro één van de grootste projectontwikkelaars van Nederland.

Stroink, onder meer bekend als de eigenaar van het Media Park in Hilversum, gaat stevig snoeien in zijn bedrijfsactiviteiten. Voornaamste oorzaak: de kredietcrisis. De ontwikkelaar krijgt nauwelijks meer geld los bij de banken, waardoor veel van zijn plannen niet door kunnen gaan. ‘De branche heeft moeite hier open over te zijn’, zegt Stroink.

Hoe slecht gaat het op de vastgoedmarkt.?

‘Heel slecht. Banken geven bijna geen nieuwe leningen meer. Veel Duitse banken zijn weg van de Nederlandse markt, net als de Amerikanen en de Ieren. Friesland Bank doet even geen vastgoed meer. En ga zo maar door. Als de banken al geld uitlenen, willen ze veel hogere rentes hebben. Tot twee procent boven de geldmarktrente. Vorig jaar zaten ze daar maar een halve procent boven.’

Waarom weet bijna niemand dat het zó slecht gaat?

‘Iedereen in de vastgoedwereld houdt elkaar vast. Je mag vooral niet zeggen dat het slecht gaat. En dus zeggen we tegen elkaar dat de credit crunch wel overwaait, en dat we gematigd optimistisch zijn. Maar het licht aan het einde van de tunnel kan ook van een trein zijn.

Het komt volgens mij helemaal niet goed, want er is veel minder vraag naar nieuwe kantoren of andere gebouwen. Het incestueuze systeem van projectontwikkelaars, bouwers, financiers en gemeenten nekt zich nu. We maken prachtige sommetjes, maar niemand vraagt zich af of we nog een winkelcentrum nodig hebben, of nog meer huisjes met tuinen.’

Wanneer werd het duidelijk?

‘Het verval is aan het begin van dit jaar ingezet en is sindsdien alleen maar erger geworden. Financieringsaanbiedingen worden ingetrokken, en de helft van mijn relaties in de bankwereld is weg. Afgevloeid, opgedoekt, of niet van plan mij te woord te staan. Ik krijg te horen: ‘Ga weg, bel over een jaar maar eens terug.’ Of: ‘Wij doen niet meer aan vastgoed.’

Vorig jaar was de wereld totaal anders. Wij kregen bijna alles gefinancierd – zoveel geld was er. Er heeft een tsunami van cash over de wereld gespoeld. Die valt weg, en tegelijkertijd lopen de bouwkosten hoog op, omdat de Chinezen alle gipsplaten opkopen.’

Wat merkt uw bedrijf ervan?

‘We krimpen. Van de zestig projecten in portefeuille hebben we er tien stopgezet. Daar hebben we jaren aan gewerkt, er miljoenen ingestoken, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat die nooit van de grond zullen komen.

In plaats daarvan gaan we ons richten op het op orde houden van wat we hebben. Van ingenieurs worden we tuiniers. We gaan de huurders gelukkig houden en investeren in nieuwe huurders. Dat kan met minder mensen. We hebben nu 400 man in dienst; dat worden er 350, of nog minder.’

Welke plannen sneuvelen het eerst?

‘De tunnel onder de Zuidas in Amsterdam gaat er echt niet komen. Op grote stukken van Schiphol wordt veel te veel gebouwd. En op stationslocaties. In Den Haag, Rotterdam, en Utrecht hebben ze enorme plannen. Het is echt Lala-land. In Tilburg staat een halve Zuidas gepland. In Tilburg!

Ondertussen staat 6 miljoen vierkante meter kantoren leeg. Er komt een moment dat de eigenaar van een leeg gebouw zover duikt met zijn prijs dat huurders kiezen voor goedkoop, en niet meer voor de locatievoordelen van een duur kantoor bij het station.

Het bizarre is dat volgens de boeken van de vastgoedbedrijven er niets aan de hand is. Volgens de huidige taxaties zal alle leegstand in Nederland worden opgelost, en is er helemaal geen probleem. Dat is te gek voor woorden. Het Nederlandse vastgoed is zeker 10 tot 25 procent minder waard dan waarvoor het in de boeken staat.’

bron: volkskrant.nl

Sep 26

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken staat duidelijk vermeld dat de nieuwe stand van de toetsrente voor het 4e kwartaal van 2008 uiterlijk 1 september zou worden vastgesteld. Na meerdere keren navragen waarom dit niet gebeurd is laat men uiteindelijk weten dat de vakantie van Edward Feitsma, hypotheekexpert van de NVB, de reden is. Men heeft besloten dat de nieuwe toetsrente nu uiterlijk 1 oktober opnieuw wordt vastgesteld.

De toetsrente is een minimumpercentage rente waar hypotheekverstrekkers vanuit gaan bij het bepalen van de maximale hypotheeksom. Dat is afgesproken in een gedragscode. De toetsrente voorkomt dat leners met een te hoge hypotheek in de problemen komen als de rente op korte temijn stijgt. Sinds 1 januari 2007, wordt de toetsrente ieder kwartaal aangepast. De toetsrente geldt voor alle offertes met een rentevastperiode korter dan 10 jaar. Voor offertes met een rentevastperiode van 10 jaar of langer wordt getoetst op het werkelijke tarief.

Tarieven 2007 Tarieven 2008
  • 1e kwartaal 4.90%.
  • 2e kwartaal 4.90%.
  • 3e kwartaal 5.30%
  • 4e kwartaal 5.30%

Ik vind dit een vreemde gang van zaken, men is op de hoogte van hetgeen op de website vermeld staat maar neemt niet de moeite om dit aan te passen.

Sep 25

Kees de Kort, analist bij AFS Capital Management, een Amsterdamse vermogensbank, denkt dat de crisis in de economie nog maar net is begonnen. En dat ons nog heel wat ellende te wachten staat.

En wat merk ik als consument van de crisis?
‘Dat het moeilijker is geld te lenen en dat jij meer rente gaat betalen. En dat betekent weer dat de huizenprijzen ook in Nederland waarschijnlijk gaan dalen. Dat kan haast niet anders.’

Een huizenprijsdaling in Nederland? Waarom dalen de prijzen dan niet nu al?
‘Het duurt altijd heel lang voordat partijen de economische realiteit accepteren. Als je zelfs met een hoog inkomen in Nederland geen huis kunt betalen, of hooguit in Noord-Groningen, dat klopt toch niet? Je betaalt in de Pijp hier in Amsterdam nu 280.000 euro voor een etage die vijftien jaar geleden 100.000 gulden waard was (45.000 euro; PvdK). Vind jij dat normaal? Ik niet. Als jij vierduizend euro per vierkante meter betaalt in de Pijp, ben je de weg kwijt. Dat betaal jij alleen maar omdat je denkt dat er na jou een nog grotere sukkel is die nog meer wil betalen. Tot nu toe hebben de banken in Nederland de huizenprijzen overeind gehouden met allerlei kunstgrepen, zodat je nóg meer kon lenen. Maar als zij daarmee ophouden, wordt alles anders.

‘Bovendien, als mensen als gevolg van de financiële crisis voorzichtiger worden, wíllen zij ook niet meer zoveel geld lenen. Ook om die reden kan de vraag naar huizen stagneren.’

U heeft wel een extreem pessimistische visie. Zien al die andere economen en analisten het helemaal verkeerd?
‘Ik ben helemaal niet extreem; zeg maar wat ik verkeerd zie. Het besef dat er iets mis was, begon te komen toen ik zag dat de Amerikaanse economie jarenlang flink groeide, terwijl de loonontwikkeling en andere fundamentele factoren achterbleven. Toen dacht ik: hoe kan dit? De besparingen waren nul. Wat bleek? Die groei werd veroorzaakt doordat mensen geld leenden door te liegen over hun inkomen, waardoor de huizenprijzen verder werden opgepompt. Toen ben ik, vooral via het internet, gaan kijken en kwam ik er langzaam maar zeker achter wat er echt aan de hand is. Je moet dat alleen wel wíllen zien en de logische conclusie durven trekken. Uit A volgt B, volgt C, volgt een onprettige conclusie. Maar de meesten stoppen bij C, want mensen ­ economen, analisten, politici ­ willen zo’n conclusie niet trekken en er niet naar handelen. Door die conclusie niet te accepteren, duurt de ellende alleen maar langer.’

Waar moet ik mijn geld nu beleggen? Of moet ik het allemaal op een spaarrekening zetten?
‘Je moet eerst de vraag stellen: moet ik wel beleggen? Er zijn tijden dat je beter niet kunt beleggen, want je hebt geen recht op winst. Als ik zou beleggen, zou ik heel voorzichtig zijn. Zelfs een spaarrekening is in deze tijden niet risicoloos.’

Bent u niet heel pessimistisch? Bent u niet iemand voor wie het glas altijd half leeg is?
‘Nee hoor, half vol of half leeg is een mening. Ik ga uit van de feiten en probeer te beredeneren wat er gaat gebeuren. En als ik bepaalde conclusies trek, that’s where the evidence leads me.’

Bron: Intermediair.nl

Sep 24

Toekomstig huizenkoper met een vlekje bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)? Dan is het krijgen van een hypotheek nu echt nagenoeg onmogelijk.

Dat is de conclusie die diverse spelers in de hypothekenmarkt trekken als gevolg van de kredietcrisis. De grote Amerikaanse financiers van zogenaamde BKR-hypotheken zijn van het toneel verdwenen.

Als eerste deed GMAC (General Motors) het licht uit, toen Hypotrust (Lehman Brothers, Bank of Scotland), Sparck (Citigroup) en ELQ (Lehman Brothers). De laatste stuurde onlangs een persbericht uit waarin het zegt voorlopig geen hypotheken meer uit te geven. Daardoor is het aantal instellingen dat hypotheekverstrekkers financiert via de kapitaalmarkt, fors afgenomen.

“Bij mijn weten is daarna niemand in het gat gestapt”, zegt woordvoerder Leslie Hogeveen van De Hypotheker. “Er is volgens mij geen nieuwe partij opgestaan die het stokje heeft overgenomen.” Een medewerker van BKRDirect.nl, een bedrijf dat zich specialiseert in BKR-hypotheken, signaleert dat “de markt zeker moeilijker is geworden”.

Peter Wormskamp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP), voegt daar aan toe dat het “nu al veel ingewikkelder is om financiering te krijgen. En dat wordt eigenlijk alleen maar lastiger.” Tussenpersonen als BKRDirect.nl, maar ook vele andere verkopers van BKR-hypotheken, konden hun producten aanbieden omdat de hypotheken grotendeels werden gefinancierd door fondsen van voornamelijk Amerikaanse banken. Die banken haalden hun geld uit de kapitaalmarkt. Met de historisch lage rentepercentages, die tot ongeveer een jaar geleden golden, ging het lenen van geld vrij makkelijk.

Maar met het omvallen van Lehman Brothers, de geldkrapte bij General Motors en de veel hogere renteopslagen op de kapitaalmarkten, is het leven moeilijker geworden voor aanbieders van BKR-hypotheken.Ook voor mensen die zo’n zogenoemde ramsjhypotheek hebben en nu afstevenen op het einde van hun rentevaste periode, breken moeilijker tijden aan. Zij moeten immers op zoek naar een bank die hun hypotheek over wil nemen. Volgens Hogeveen van De Hypotheker zien conventionele banken nu een kans.

“Er zijn partijen die zich bereid hebben verklaard om de verlenging van risicovollere hypotheken op zich te nemen. Dan praten we over de reguliere banken.” Volgens Hogeveen is dit maar een heel klein gaatje in de markt. Maar dat brengt voor de hypotheekhouder wel hogere kosten met zich mee, en de banken lichten de hypotheek en de financiële positie van de hypotheekhouder goed door. “De portefeuille – de waarde van de beleende woning – moet natuurlijk interessant zijn voor de bank, en de voorwaarden zijn uiteraard strenger. Ook betaalt een verlenger met een BKR-hypotheek een risico-opslag, bovenop de reguliere rente.”

Het is overigens niet zo dat de problemen aan de financieringskant automatisch betekenen dat verkopers van ramsjhypotheken nu bij bosjes omvallen, stelt NVHP-voorzitter Wormskamp. “Daar merk ik niets van. Er zijn maar weinig bedrijven die zich puur en alleen richten op de verkoop van zulke hypotheken. Veruit de meeste tussenpersonen bieden ook andere producten aan.”

bron: z24.nl

Sep 24

President Bush gaf in 2002 het startschot voor het geven van hypotheken aan minder kredietwaardige Amerikanen en daarmee aan de kredietcrisis.

Hypotheek
De kredietcrisis is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de Amerikaanse president Bush. Bush heeft er als president op aangedrongen om mensen, die het niet konden betalen, toch een hypotheek te verstrekken.

Minderheidsgroepen
Dat blijkt uit archiefmateriaal gevonden door RTL Z. De Amerikaanse president Bush gaf in oktober 2002 een toespraak op Universiteit van Washington. In die speech zegt hij, dat de Amerikaanse regering ernaar streeft van 5,5 miljoen gezinnen, uit minderheidsgroepen met een klein inkomen, huizenbezitters te maken.

Groei subprime hypotheken

Subprime
Te zien is dat vooral na de toespraak van Bush het aantal subprime hypotheken omhoog schoot.

 

Fed herfinancieringsrente / refirente

Het dalen van de refirente

refi rente fed

bron: rtlz.nl

Sep 23

Wall Street noemt hem Doctor Doom, omdat hij genoegen schept in negatieve voorspellingen. Maar de waarzeggerij van Nouriel Roubini (50), economieprofessor aan de universiteit van New York, komt steeds maar uit.

Nu ook weer: hij voorspelde ruim voor de recente achtbaan van ontwikkelingen het einde van het businessmodel van de zelfstandige zakenbank. En maandag maakten Goldman Sachs en Morgan Stanley bekend hun structuur te veranderen, omdat ze verder willen als normale banken. De twee zelfstandige Amerikaanse zakenbanken zijn de laatst overgeblevene schaduwbanken, zoals Roubini ze noemt. Bear Stearns, Merrill Lynch en Lehman Brothers, zijn inmiddels verdwenen.

Roubini voorspelde de huidige kredietcrisis al twee jaar geleden. En vrij accuraat. Hij zag Amerikaanse huiseigenaren die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Hij voorspelde de daarop volgende ontmanteling van duizenden miljarden aan financiële producten die waren gebaseerd op die hypotheken. En Roubini zag dat uiteindelijk het wereldwijde financiële systeem tot stilstand zou komen. Steeds als optimisten zeiden dat de kredietcrisis voorbij was, kwam Dr. Doom tussenbeide met een voorspelling.

Naarmate de Amerikaanse centrale bank geld in markt pompte, werd Roubini steeds pessimistischer. Hij zag een ‘nachtmerrie’ die zou eindigen met faillissementen van consumentenbanken en financiële instellingen. De overname van verzekeraar AIG door het ministerie van financiën en het faillissement van de Californische bank IndyMac, gaven Roubini gelijk.

Het gaf de tot enkele maanden geleden tamelijk onbekende Roubini ook gewicht. Politieke en financiële kringen raken besmet met zijn pessimisme dat dagelijks via zijn nu zeer populaire weblog zijn weg vindt. Het stimuleert Roubini om nog wildere voorspellingen te doen. Voorspellingen die het waard zijn te gelezen te worden. Want misschien krijgt Roubini wéér gelijk.

Nu voorspelt hij een ‘run op de duizenden met schulden volgeladen hedgefonds’. Degenen die geld steken in zulke beleggingsfondsen, kunnen elk kwartaal hun investeringen terugnemen. Roubini ziet de komende twee jaar honderden hedgefondsen verdwijnen. En ook een aantal opkoopfondsen. In één moeite door kondigt Roubini een ernstige recessie aan in de VS, het klappen van de Europese huizenbubbel en hoge olieprijzen. En die zorgen er uiteindelijk voor dat ‘de financiële crisis van de eeuw’ ook in Europa leidt tot een onvermijdelijke recessie.

bron: volkskrant.nl

Sep 23

Hypotheekadviseurs en makelaars zijn aspirant kopers nu volop aan het vertellen dat dit het juiste moment is om een huis te kopen.  Dit omdat de rente binnenkort verder gaat stijgen. Dit vind ik pure misleiding.

Kijk eens naar 1976 en 1981. De 5-jaars rente steeg, maar de huizen werden veel beter betaalbaar. De stijging van de rente kon destijds niet op tegen de daling van de huizenprijzen. Waarom zou dat niet opnieuw kunnen gebeuren? Tussen mei 1978 en mei 1982 daalden de huizenprijzen met 30% !

Als huizenprijzen gaan dalen gaat dit vrijwel altijd snel en heftig. Starters kunnen beter wachten!!

 

Rabobank betaalbaarheidindex augustus 2008

Betaalbaarheid

De Rabobank-betaalbaarheidindex meet de betaalbaarheid van een gemiddelde koopwoning voor een gezin met een gemiddeld huishoudinkomen in Nederland. Deze index maakt onderscheid tussen de betaalbaarheid voor starters (110% financiering) en doorstromers (70% financiering) bij de aanschaf van een nieuwe woning. Heeft de index een waarde van 100, dan bedragen de bruto maandlasten 30% van het bruto inkomen, waarbij wordt uitgegaan van de aanschaf van een gemiddeld geprijsde woning en een huishouden met een gemiddeld gezinsinkomen. Is de indexwaarde hoger dan 100, dan bedragen de bruto maandlasten minder dan 30% van het bruto inkomen en vice versa.

hypotheekrente ontwikkeling

Voor dat beetje glas, dat bergje stenen
die vrijheid en dat goed gevoel,
hoef je straks minder te lenen
als je begrijpt wat ik bedoel…
nu duimen voor de twee-verdieners
voor zegen op het goed geloof :
‘t geluk is immers voor de zieners
en de péch voor het oost-indisch doof.

Sep 22

Er worden minder huizen verkocht dan vorig jaar. De prijzen van huizen stijgen nog wel, maar veel minder dan een jaar geleden. De woningen die in augustus zijn verkocht waren gemiddeld 2,7% duurder dan een jaar geleden. Dat is de laagste prijsstijging in de laatste vijf jaar. Ten opzichte van juli 2008 stegen de prijzen vrijwel niet meer. 15.500 huizen wisselden in augustus van eigenaar, ruim éénvijfde minder dan vorig jaar.

Door een krapte op de geldmarkt, angst bij banken en een oplopende inflatie is het vrijwel zeker dat de rente nog verder op gaat lopen. Dit zal op termijn in combinatie met een snel afnemend consumentenvertrouwen, toenemende verwachtingen van prijsdalingen en een groeiend aantal gedwongen verkopen er voor zorgen dat de huizenprijzen sterk gaan dalen.

Huizen relatief minder waard

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >