Geen verhoging hypotheekgarantie

Te KoopHuizenkopers kunnen voorlopig niet rekenen op een verruiming van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). CDA en PvdA gaan toch mee met het kabinet om eerst andere maatregelen te onderzoeken waarmee de woningmarkt uit het slop kan worden getrokken.

Twee weken geleden steunden CDA en PvdA een voorstel van de VVD om het maximale bedrag waarover de hypotheekgarantie geldt, te verhogen van 265.000 naar 350.000 euro. Daarmee krijgen banken ook bij duurdere huizen de zekerheid dat de hypotheek wordt terugbetaald.

Door de financiële crisis worden op dit moment veel minder huizen verkocht dan enkele maanden geleden. Een hogere NHG kan kopers over de streep trekken toch een nieuwe woning aan te schaffen. Volgens minister Bos van Financiën kost een verhoging van de NHG 40 miljoen euro, geld dat beter voor andere maatregelen gereserveerd kan worden.

Verantwoordelijk minister Eberhard van der Laan voor Wonen en Wijken schat dat anders in. Hij denkt dat de kosten slechts een fractie van dat bedrag zullen zijn. Bovendien zullen grofweg 20.000 mensen extra van de hypotheekgarantie gebruik maken als deze wordt opgehoogd. Toch wil de minister de garantie nu niet verhogen, „met de nadruk op nu”, aldus de bewindsman.

Volgens Van der Laan gaat het namelijk helemaal niet zo slecht met de woningmarkt. Hij krijgt steun van de Tweede Kamer om tot eind januari na te denken over een reeks maatregelen die kunnen worden ingezet als de markt voor woningen inzakt. Hij denkt onder meer aan steun aan mensen die de maandelijkse rentelasten niet kunnen dragen doordat zij werkloos zijn geworden.

Overigens stellen CDA en PvdA dat zij over het verhogen van de hypotheekgarantie van mening zijn veranderd door kritiek van de gemeenten. De steden vrezen hoge kosten omdat zij op dit moment de helft van de waarborg dragen. De gemeenten willen zelfs al langer helemaal van hun garantstelling af. Volgens minister Van der Laan zal deze wens echter „een stevige discussie” met hem gaan opleveren.

Share Button
Tagged with: ,
3 comments on “Geen verhoging hypotheekgarantie
 1. ZK says:

  De gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de belachelijke grondprijzen en de overheid moet de markt gewoon zijn werk laten doen.

 2. Bouke says:

  Ik het het Eberhard van der Laan niet zelf horen zeggen, maar als hij de nadruk legt op ‘nu’, dan is er toch wel onenigheid in het kabinet. Van der Laan ziet nog ruimte om het wel te verhogen en biedt dus hoop dat het in de toekomst wordt verruimd.

  Ik denk dat Financiën gelijk heeft – je hebt niets aan het optrekken van die garantie. Mensen gaan alleen maar meer risico nemen; de garantie is toch in eerste instantie voor de banken. Laat die zelf maar een goede risico-inschatting doen.

 3. Jeff says:

  Alsjeblieft niet meer overheidsingrijpen meer op de woningmarkt, kijk naar het resultaat van de hypotheekrente aftrek: onbetaalbare huizen… Laat de markt zijn werk doen dan kunnen ook mijn toekomstige kinderen en kleinkinderen een betaalbaar huis kopen..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*