Maarten van Ham: Babyboomer moet meer bijdragen bij afschaffen hypotheekrenteaftrek

In de discussie over de woningmarkt en afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is te weinig aandacht voor het verschil tussen de generaties, stelt Maarten van Ham, hoogleraar stedelijke vernieuwing TU Delft.

De babyboomers hebben jarenlang geprofiteerd van gestegen huizenprijzen en de hypotheekrenteaftrek, terwijl de jonge generaties te kampen heeft met stijging van de kosten voor kinderopvang, duurdere hypotheken en een pensioen wat niet waardevast is.
De oudere generatie moet naar rato van eerder voordeel compensatie krijgen via de inkomstenbelasting maar niet zo volledig als de jongere generatie.

bron: Me Judice

Share Button
Tagged with: , ,
140 comments on “Maarten van Ham: Babyboomer moet meer bijdragen bij afschaffen hypotheekrenteaftrek
 1. Duufbier says:

  Maarten van Hood…. Robin van Ham… 😉

 2. boukehj says:

  Goed verhaal. Heel erg jammer dat het politiek onhaalbaar is, omdat het electoraat juist gevormd wordt door dezelfde babyboomers.

  Enige mogelijkheid die ik zie, is wachten tot die met pensioen zijn (begint al te komen) en dan de pensioenen beperken door ofwel afstempelen (indien inflatie laag is; is al begonnen), ofwel juist de pensioenen weginfleren. De jongere generaties zijn relatief immuun voor de inflatie. Zij hebben immers een baan en kunnen dus looncompensatie eisen en daarbij hebben ze weinig vermogen (ze zitten immers allemaal in veel te dure huizen).

  Inflatie nivelleert tussen de mensen met vermogen (de babyboomers) en de mensen met schulden (jongere generaties).

  Bijkomend voordeel van stevige inflatie is dat op de huizenmarkt een reële prijsdaling kan worden gerealiseerd zonder dat de huizenprijzen nominaal hoeven te dalen. Dit kan allerlei drama’s op de huizenmarkt doen voorkomen.

  Ik heb mijn persoonlijke situatie alvast aangepast: de hypotheekrente op mijn veel te hoge hypotheek staat voor 20 jaar vast, ik heb mijn huis twee jaar geleden gekocht voor 2/3 van de WOZ waarde en we zijn tweeverdiener. Bring on the inflation!!!
  Sorry pap en mam, jullie hebben genoeg geprofiteerd ;-). Nu is het onze beurt.

  Een dertiger.

 3. BLG says:

  Ik ben het helemaal met van Harm eens. Breng maar eens in kaart hoe lang een persoon al geprofiteerd heeft en pas daar overige hervormingen maar eens op aan. Dan mogen de babyboomers ook eens gaan betalen voor voorzieningen waar ze zelf zo veelvuldig gebruik van hebben gemaakt.

  Intergenerationele solidariteit ontbreekt volledig in dat plan van de 22 oekoenomen. Ook het hervormingsbeleid dat Den Haag op tafel legt laat weinig goeds zien voor mijn generatie. En van een relatie die op beleidsniveau werkt weet ik dat onze lieve babyboomers er alles aan doen om beleid in hun voordeel te sturen. Of zij hier nu andere generaties onevenredig mee raken of niet. Overigens: Het kennisniveau van deze mensen ontbreekt vaak behoorlijk (waar zij dan weer duur betaalde cursussen voor volgen) zolang zij maar hun voordeeltjes weten te behouden of krijgen.

  Als dertiger sta ik onder water. En met mij veel mensen in mijn omgeving en dus los ik af, de bank zal er niet blij mee zijn. Niet omdat ik speculeerden en ook niet omdat ik zo hebberig ben. Nee omdat ik in de buurt van werk op een gunstige locatie wil wonen. En ik woon echt niet bijzonder, ik heb geen mooie keuken en geen courante inrichting. Niets van dat alles.

  Enfin, ik heb dus vrijwel nog geen profijt gehad van de HRA. Ik betaal dus niet alleen het top tarief IB, ik heb ook nog eens het vooruitzicht dat ik geen gebruik meer kan gaan maken van een HRA terwijl mijn woning al onder water staat.

  Als ik dan kijk naar babyboomers in mijn straat of bv mijn eigen ouders die hebben gekocht toen prijzen lagen stonden (150 guldens bv) en zijn door middel van overwaarde vervolgens breder gaan wonen dan verbaast mij het geluid wat zij laten horen. Nogal egoïstisch

  Ik voorspel dat de HRA er aan gaat op een wijze waardoor de laatste babyboomer makkelijk zijn schuld kan afbouwen. Pas als dat gebeurt is gaat die HRA eraan. Ik ben het helemaal met van Ham eens maar ik verwacht niet dat het door hem genoemde mate van genote profijt in het verleden ook maar op enige wijze meegenomen gaat worden in te vormen beleid. Daarvoor zijn er simpelweg teveel babyboomers op beleidsmatige posities die zelf ook van de HRA profiteren.

 4. dalen says:

  We hebben weer een hoogleraar weggever.

  Misschien ten dele eens maar wel graag onderscheid maken want ik heb nooit HRA gehad en als zelfstandige was kinderbijslag ook taboe.

  Gewoon zeggen “De huizen en de grondprijzen zijn te duur”, dankzij de overheid en het graaien en profiteren door velen.

  Zijn voorstel helpt niet om de prijzen van een uitgewoonde woning uit 1930 die 3000 gld kostte en nu > 300.000 euro te veranderen.

  Face it, al die surrogaat prietpraat om maar in de belangstelling te staan helpt NL zeker niet vooruit.

  1. Ik vind dat iedereen die iets erft, naast de diefstal van de fiscus, de helft in een potje moet stoppen voor de starters.
  2. Iedereen met een titel mr, dr, drs, ing enz ook geld in dat potje moet stoppen want hij heeft op kosten van de staat gestudeerd en gaat veel verdienen.
  3. Iedereen die een bril draagt moet betalen want die is intelligent.
  4. Wie een auto heeft moet geld in het potje stoppen want die is rijk.

  enz enz

 5. Frans says:

  Er zit een denkfout in het verhaal van de heer van Ham, en als je er beter over nadenkt klopt het van geen kant:
  Hij heeft het over dubbel profiteren bij afschaffen of beperken HRA voor de mensen die lang hebben gebruik gemaakt van de HRA.

  Welnu, laten uitgaan van afschaffen van de HRA: als dit gepaard gaat met evenredige compensatie van de belastingen, dan ontstaat er een “level playing field”
  Dit betekend dus ALLEEN dat het voordeel van huizenbezitters ten opzichte van niet huizenbezitters wordt opgeheven.
  Met andere woorden: de je heft de onbalans op.
  Wat Maarten wil is dat daarboven en met terugwerkenkende kracht het voordeel van huizenbezitters wordt terug gegeven.
  Met andere woorden: hij wil dat het enkele voordeel wordt omgezet in geen voordeel.
  Foei voor de slordigheid van een hoogleraar!!!!!!!!!!!

 6. BLG says:

  boukehj,

  Verwacht er niet teveel van. Pensioenfondsen worden bestuurd door, je raad het al, oudere (aak babyboomers). Deze mensen zorgen heel goed voor zichzelf en laten op dit moment al in pensioen reglementen opnemen wat hun gegarandeerde uitkering zal moeten zijn. Ze zorgen er met andere woorden voor dat hetgeen jij wilt doen op het moment dat zij dus aan de zijlijn komen te staan behoorlijk lastig wordt. Zo niet onmogelijk.

  Wat dan nog rest is hen ‘terug pakken’ als ze bejaard zijn en in een verzorgingstehuis zitten. Ik ken je niet Bouke maar ik denk niet dat jij tegen je ouders kan zeggen:

  Sorry, pap en mam, deze week geen wasbeurt, jullie hebben al genoeg genoten. Nu is het onze beurt.

 7. Frans says:

  Creatief is Maarten wel: “het nadeel voor de starter dat de huizenprijzen lager worden”

 8. BLG says:

  Frans,

  Frans hij zegt dat naast afschaffing HRA er een compensatie zou moeten zijn in het maximale IB tarief. Van Ham noemt 49%. In studies en kritiek uit het buitenland is al vaker aangehaald dat het maximale IB tarief op 30% zou moeten liggen.

  Daarnaast zegt hij dat er gekeken moet worden naar genoten profijt. As jij huurder bent en nooit HRA hebt genoten zou jij dus meer profijt moeten krijgen ten opzichte van iemand anders met een gelijke leeftijd die wel HRA heeft genoten.

 9. Frans says:

  Je kunt verder vanuit de verantwoordelijkheid van de banken & de regulerende istanties ook zeggen dat de HRA natuurlijk heeft geleid tot een bepaald leefpatroon. Nu de bubbel barst, de pensioenfondsen hard aan de beurt gaan komen, is het werkelijk waar onzinnig om een structurele fout in het systeem gedurende tientallen jaren achteraf te proberen “te repareren”
  Het kopen van huizen die veel te duur zijn kun je nog (gedeeltelijk) als verantwoording van de koper zien, zeker het aangaan van te hoge lasten en het niet rekening houden met tegenvallers. Stucturele constructies die tientallen jaren zijn gebruik zijn natuurlijk echt te wijten aan het bestuur. Je kunt niet van mensen verwachten dat er rekening mee gaan houden om reserve op te bouwen voor het geval dat met terugwerkende kracht er lastenverzwaring komt om dit gedeeltelijk ongedaan te maken.
  (zelf heb ik 0 Euro HRA genoten)

 10. Frans says:

  BLG: Frans, Frans hij zegt dat naast afschaffing HRA er een compensatie zou moeten zijn in het maximale IB tarief. Van Ham noemt 49%. In studies en kritiek uit het buitenland is al vaker aangehaald dat het maximale IB tarief op 30% zou moeten liggen.Daarnaast zegt hij dat er gekeken moet worden naar genoten profijt. As jij huurder bent en nooit HRA hebt genoten zou jij dus meer profijt moeten krijgen ten opzichte van iemand anders met een gelijke leeftijd die wel HRA heeft genoten.

  Ik weet het niet… Ik blijf het een zwak verhaal vinden om met terugwerkende kracht dit te doen.
  Voor mij hoeft het niet, en ik heb zoals gezegd nooit een cent HRA genoten.

  De maatregel lijkt leuk, maar er zullen zoveel haken en ogen aanzitten dat het ook niet goed praktisch uit te voeren is. Het maakt het alleen maar nog ingewikkelder, nog meer regels, nog meer overheidsingrijpen.
  Het maakt nogal uit hoeveel jaar je tot je pensioen hebt te gaan, dus hoe lang je kunt genieten van een lagere belasting.
  Heus, de bestuurlijke rotzooi wordt alleen maar groter.

 11. Frans says:

  ah! Frans snapt het!! Het is een hoogleraar stedelijke vernieuwing en geen woonmarkt specialist: hij wil gewoon werk!
  Vandaar de kromme redenatie inclusief foute voorstelling van zaken! Het is hem vergeven de arme stakker! 😉

 12. ll says:

  Vanavond in de Slag om Nederland, gemeenten aan de grond met de grond …… 😉

  http://programma.vpro.nl/deslagomnederland/afleveringen/aflevering9.html

 13. Frans says:

  Nog anders gezegd:
  Als de HRA zou afschaffen, en de belasting evenredig zou verlagen, dan is het netto effect dat de huizenbezitter erop achteruit gaat en de niet huizenbezitter er op vooruit gaat.
  Immers: de X bedrag wat naar de huizenbezitters gaat, gaat nu naar de huizenbezitters en niet-huizenbezitters.
  Maarten wil daar dus nog een stapje bovenop doen: Frans begrijpt het wel: huizenbezitters benadelen en niet huizenbezitters extra bevoordelen houd de huizenbubbel meer in stand, en geeft meer nieuwe groei.
  Weer een hoogleraar die voor zijn eigen parochie preekt, en daar totaal niet mee zit. Dus een ordinaire lobbyist.
  OMG wat hen ik een hekel aan dat soort wandelende maatpakken. Hij had het ook goed gedaan als autoverkoper.

 14. ll says:

  Ach, mijn omaatje zegt dat dit nu haar derde crisis is, doe nou niet zo moeilijk, gaat wel weer over….. 🙂

 15. Frans says:

  Frans merkt dat als hij met zijn hersens aan de exacte kant zit dat zijn toch al niet vlekkeloze spelling nog slechter wordt!

  Als *we* de HRA zouden afschaffen.
  de X bedrag = het X bedrag.

 16. Frans says:

  Nog even een samenvatting:
  een volkomen KUL voorstel!

 17. JR says:

  Kansloos verhaal geen een politici zal zich aan zoiets wagen. Er moet een nieuwe woon-visie komen laten we daar eerst maar eens mee beginnen, al het andere komt daarna wel. Compensatie regeltjes HRA afschaffen gaat niet gebeuren athans niet onder dit kabinet. En vergis je niet Wilders, Verhagen en Rutte zullen er alles aan doen om aan de macht te blijven, als ze dit niet lukt lijden ze enorm gezichtsverlies.

  Ik ben zelf heel sceptisch over de woningmarkt, maar geloof niet in enorme hervormingen zoals beperking HRA want dan gaat het halve land failliet, men zit nou eenmaal enorm in de stront.

 18. Voerman says:

  Je zal maar een kind op de wereld gezet hebben wat lijkt op die professor.

  Voerman vermaakt zich kostelijk in zijn in zijn loge.
  Leuk onderwerp en veel reakties die een hoog gehalte van onbaatzuchtigheid en respect tentoonspreiden.
  Nu snapt voerman wat er steeds met cabaret bedoeld wordt.

 19. Aurely says:

  Maar Voerman, je doet een Juan! Vooruit dan:

  Aurely gelooft in deze de heer Middelkoop: iedereen gaat er minstens 50% op achteruit. De vraag is hoeveel er dan nog af gaat. En dat hangt eigenlijk maar van 1 ding af: heb je een baan, of niet?

  (er vanuit gaande dat een gemiddelde lezer hier niet zelfvoorzienend is. dat is natuurlijk nog beter ;))

 20. Voerman says:

  Aurely: Maar Voerman, je doet een Juan!

  Veel dank!

 21. boukehj says:

  @Frans (5)

  Over die vermeende denkfout: de gemiddelde babyboomer heeft een beduidend lagere hyptheek dan de gemiddelde dertiger. En daarbij heeft de gemiddelde babyboomer bovengemiddeld vaak een inkomen dat in de hoogste belastingschijf valt. Een daling van de IB ter compensatie van een verlies aan hypotheekrenteaftrek zal dus typisch de babyboomer overcompenseren en de dertiger ondercompenseren.

  Een wasbeurt gun ik mijn ouders wel hoor. Het zijn eerder die wereldreizen…

 22. Nothus says:

  In de geest van dit blogt legt Nothus nog wel eens de crisis uit aan boomers: dure huizen of een goed pensioen. Kies er een. Als het meezit.

  De crisisrekening moet betaald worden, en er zit alleen (serieus) vermogen in huizen en pensioenen. Het is heel simpel uiteindelijk.

 23. nhz says:

  dalen: Misschien ten dele eens maar wel graag onderscheid maken want ik heb nooit HRA gehad en als zelfstandige was kinderbijslag ook taboe.

  eens, het is m.i. onmogelijk om te bepalen wie er geprofiteerd heeft, en voor hoeveel.

  Krijgen vrije sector huurders dan een extra belastingkorting ofzo? En iemand die al 40 jaar woont in hetzelfde huis, dat van 30.000 gulden naar bijv. 500.000 euro gestegen en met een hypotheek die nooit hoog was (oude normen …) en allang afgelost, heeft die ‘geprofiteerd’? En wat doen we met mensen die kochten via een BV, of via een familielening waarop elders weer belasting bespaard wordt?

  Profiteren doe je eigenlijk alleen als je meerdere huizen hebt, in de vastgoed maffia zit of (tijdelijk) uit het pyramidespel stapt. Voor verreweg de meeste mensen is dat niet van toepassing. Het afschaffen van de HRA en talloze andere subsidies en garanties zou de lucht uit de bubble laten lopen en in principe moeten zorgen dat de huizen terug gaan naar fair value. Als we dan ook afspreken dat hypotheekschulden buiten de WSNP vallen (en principe dus gewoon afbetaald moeten worden) dan denk ik niet dat er veel duidelijke profiteurs overblijven: er is hooguit een grote groep die jarenlang extra heeft kunnen lenen, tegen een kunstmatig lage rente – maar als ze daar vol gebruik van gemaakt hebben gaat daar straks wél de rekening voor komen, bij afschaffing van HRA.

  Voor de goede orde: ik doel hier op afschaffing HRA met gelijktijdige halvering van de inkomstenbelasting (naar 24-25%, wat prima mogelijk is). Voor iemand met een verantwoorde hypotheek verandert er dan weinig; alleen de grote profiteurs zullen het voor de kiezen krijgen, maar meestal kunnen die wel wat hebben.

 24. tufkaj says:

  Haha, dachten we het net over het grootste taboe van NL te hebben: afschaffen HRA, wordt er een nóg groter taboe uit de kast getoverd: meebetalende babyboomers 😀 😀

  wat een bak

 25. Voerman says:

  boukehj: Een wasbeurt gun ik mijn ouders wel hoor.

  Niet aardig, Frans om je ouders die wasbeurten te gunnen!
  Voerman doet elke dag aan sport (hardlopen) om in een zodanige conditie te blijven, dat hij zichzelf kan blijven wassen.
  Verder geen zorgen, de baby boomer heeft een levenlang na kunnen denken wat het beste voor hem is.
  Als je het dan nog niet voor mekaar en geborgd hebt…….

 26. Voerman says:

  Quoten ging mis, komt vaker voor.
  Was voor Frans

 27. Voerman says:

  Was toch voor boukehj.
  Voerman drinkt momenteel te veel.

 28. BLG says:

  op zich is het voorstel niet kul natuurlijk.

  De vervuiler betaalt nietwaar? Oh nee, dat doet ie niet in NL.

  Net als we een betere dader bescherming kennen dan slachtoffer bescherming.

  Het is echter de haalbaarheid en die is, zoals ik al eerder typte, nihil.

  Teveel boomers aan de macht en een kabinet dat koste wat kost in het Haagse pluche wilt verblijven.

  Maar om het nu kul te noemen? Nee, misschien toch tijd dat sommige reageerders eens kijken hoe er buiten NL naar dit soort uitspraken gekeken wordt.

 29. BLG says:

  nhz,

  IB naar 24% (waar ik natuurlijk voor ben, daar niet van) gaat helaas niet zo snel gebeuren. Er is al een tijdje een lobby groep actief die hiervoor pleit in het haagse. Alleen VVD is echt voor. Kan naam nu niet vinden.

  http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/column/diverse_columns/2005/vlakke_belasting_flat_tax_2005/

 30. maarten says:

  @22 pensioenstelsel is toch een overslagstelsel? dat werkt toch alleen bij solidariteit

 31. maarten says:

  ik vergis me, het is deels een overslagstelsel

 32. Steven says:

  HET probleem is natuurlijk het schulden probleem. Weet nog dat ik mijn eerste huurwoning betrok. Ik kon toen een persoonlijke lening nemen van 10.000 gulden van de bank. was effe een hele leuke tijd. Lekker klussen en vaak uit eten. Gaf maandenlang te veel uit maar moest dat dus ook terugbetalen. Van maandenlang zeg 500 te veel uitgeven naar maandenlang 500 minder uitgeven zit een verschil in van 1000 per maand…

  Als je 300.000 kan lenen voor een huis en nog eens 30.000 er bij voor wat verbouwinkjes is dat dus een factor 30 meer minstens, maar door HRA en lage rente valt het allemaal reuze mee. Maar het blijft op hetzelfde neerkomen: je leent en moet afbetalen. Dalen zegt het ook weer mooi! (slaat niet helemaal op wat ik hier type, maar als je 300.000 leent, denk wel na wat je doet!)

  dalen: Zijn voorstel helpt niet om de prijzen van een uitgewoonde woning uit 1930 die 3000 gld kostte en nu > 300.000 euro te veranderen.

 33. maarten says:

  er zit ook een menselijke factor in kapitaal Nothus

 34. Adamus says:

  boukehj:
  @Frans (5)

  Over die vermeende denkfout: de gemiddelde babyboomer heeft een beduidend lagere hyptheek dan de gemiddelde dertiger. En daarbij heeft de gemiddelde babyboomer bovengemiddeld vaak een inkomen dat in de hoogste belastingschijf valt. Een daling van de IB ter compensatie van een verlies aan hypotheekrenteaftrek zal dus typisch de babyboomer overcompenseren en de dertiger ondercompenseren.

  Een wasbeurt gun ik mijn ouders wel hoor. Het zijn eerder die wereldreizen…

  Tja, wereldreizen….ik ken dertigers die alles van Vietnam tot Chili en van USA tot Indonesia hebben gezien. Leuke baan op hun 35ste, maar nog nooit een stuiver overgehouden! En nu gewoon een hypotheek van 7,5 ton €. Wat lullen we over boomers? Die moeten ze ondersteunen om de trapbekleding te kunnen betalen….”we zitten er wel netjes bij” 🙂

 35. Adamus says:

  Nu op nos journaal: geld is gratis!

 36. Adamus says:

  maarten:
  er zit ook een menselijke factor in kapitaal Nothus

  En nog zo het een en ander zei Prof.Heertje 🙂

 37. Adamus says:

  maarten:
  @22 pensioenstelsel is toch een overslagstelsel? dat werkt toch alleen bij solidariteit

  AOW, toch niet ABP mag ik hopen? Hoewel alles kan gekker…..”even de kale Samsom vragen.:-)

 38. floor says:

  NU op ned. 2 slag om Nederland

 39. Adamus says:

  Voerman,

  Voer koopt straks een zeis. Swingen in het lange gras.

 40. Steven says:

  aan Floor (38)

  bedankt. leuk! ben aan het kijken uiteraard.

 41. BLG says:

  maarten, 31

  het is volledig een omslag stelsel in peiler 1 en 2, alleen peiler 3 bouw je zelf op en is individueel.

  de populaire toegekende solidariteit werkt bij dit alleen als de bevolkingen opbouw kent van een piramide, veel jonge mensen en weinig oude mensen. bij andere vormen, zoals we die nu hebben dus moeten weinig jongere betalen voor veel oudere. dat is niet solidair. temeer daar deze vele oudere (babyboomers) zelf vrij weinig aan hun eigen pensioen in peiler 1 en 2 hebben ingebracht.

 42. dalen says:

  Het zijn allemaal goede onderbouwde stellingen en argumenten die ik hier lees maar het echte probleem zit in het feit dat de overheid veel steken heeft (en nog steeds) heeft laten vallen en kennelijk niet in staat is dit te herstellen om maar geen kiezers te verliezen.

  Geprofiteerd hebben heel veel mensen/bedrijven van de hype (het piramidespel). Niet alleen babyboomers maar ook 30 plussers die ik zag kopen en ieder dubbeltje overwaarde dat het huis genereerde verbrasten. Daarnaast verdienden makelaars, adviseurs, banken, notarissen enz veel geld aan de hype. Gaan we die allemaal om een bijdrage vragen?

  Nee, dat moeten we denk niet doen want het was de “geest des tijds” ingegeven en gefaciliteerd door de politiek, die zelf keihard mee profiteerde. Het is mijns inziens ook onmogelijk om met terugwerkende kracht te proberen recht te trekken wat nog steeds krom is.

  Stel de boomers leveren een verplichte bijdrage (ik vind het prima maar dat ter zijde) hoe gaan we dan om met de boomers over pakweg 20 jaar, aannemende dat het rotte systeem niet verandert?

  Ik zou nu wel eens een hoogleraar gewoon als een normaal denkend mens en onafhankelijk willen horen zeggen dat het beleid al jaren het domste beleid is geweest dat je je kunt bedenken en dat we ziende blind gewoon doorgaan met dit achterlijke beleid.

  Hoe zou iedereen het vinden om de overwaarde in box 3 te belasten? Waarschijnlijk gaan ze dan nog meer vragen voor die krotten die rijp zijn voor de buldozer om ook die kosten op de koper af te wentelen. Hoe werkt dit in andere landen?

 43. floor says:

  Steven,

  Nou, dat was duidelijk, ook daar draait de burger dus voor op. Dat Lansingerland moet er voorlopig maar wat kassen op neer plempen, komt er misschien nog een beetje opbrengst uit.
  Snap überhaupt niet wat mensen daar zoeken, Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel Rodenrijs, het waren in mijn jeugd al gaten met zo’n volkomen verziekt centrum du moment de grootgrutters hun intrede deden, allemaal van die afschuwelijke armoedige snelle nieuwbouw met giga schimmelplekken erop.
  De mooiste plekjes langs het Bergse Bos zijn al lang vergeven, de rest is desolate kleiprut.

 44. ll says:

  Slag om Olland. Precies het script hier op het draadje geschreven in het verleden , inklusief Fakton……

  Alleen is Slag om Olland vergeten te vragen hoe de boel is gefinancierd …….. rentederivaten……

  Maar dat zal wel in een andere uitzending komen, denkt U ook niet ? 😉

 45. Voerman says:

  Adamus: Voer koopt straks een zeis. Swingen in het lange gras.

  Je bent bij deze genomineerd voor een gouden kalf!
  Alles goed, zolang het maar niet serieus lijkt met dit onderwerp.

 46. maarten says:

  het gehele financieele stelsel is ernstig verouderd, we zijn allen Grieken (in de zin dat we niet graag belasting betalen maar wel graag subsidie krijgen en dan net doen alsof we het zelf verdiend hebben), gelukkig hebben we tit for tat nog, aan de basis van de samenleving dat moet ons uiteindelijk redden. Ik geloof niet in de ontwikkelingen die ik zie naar een meer autoritaire samenleving (leiderrschap bbleleeeelgg) zonder kritiek

 47. maarten says:

  mag ik effe een teiltje?

 48. Adamus says:

  floor:
  NU op ned. 2 slag om Nederland

  De rekening bij de scheefhuurder neerleggen zet ook geen zoden meer aan de dijk.
  MILJARDEN moeten ‘wij’ bijpassen en het zal niet stoppen bij sluiting van een zwembad denk ik.

 49. Voerman says:

  dalen: Stel de boomers leveren een verplichte bijdrage (ik vind het prima maar dat ter zijde) hoe gaan we dan om met de boomers over pakweg 20 jaar, aannemende dat het rotte systeem niet verandert?

  Neen, daar gaan we driftig mee door!
  Nieuwe generatie boomers (oh nee, dippers dan)staat al klaar in deze zaal.

 50. BLG says:

  dalen:

  Hoe zou iedereen het vinden om de overwaarde in box 3 te belasten? Waarschijnlijk gaan ze dan nog meer vragen voor die krotten die rijp zijn voor de buldozer om ook die kosten op de koper af te wentelen. Hoe werkt dit in andere landen?

  veel landen hebben geen ‘box 3’ (achtige constructie). Of er wordt simpelweg IB geheven over alles (uit loon, uit verhuur, uit vermogens winst (rente dus) etc.. Of er wordt bijvoorbeeld helemaal geen belasting over bepaalde genoemde zaken geheven. Je hebt immer al IB betaalt over je arbeid…

  Bv heb je een woning maar verhuur je die niet, dan heb je geen inkomsten en betaal je dus geen belasting over fictieve inkomsten zoals we die in NL kennen met eigenwoningwaarde forfait (wat eerder huurdewaarde forfait heten).

 51. Adamus says:

  floor:
  Steven,

  Nou, dat was duidelijk, ook daar draait de burger dus voor op. Dat Lansingerland moet er voorlopig maar wat kassen op neer plempen, komt er misschien nog een beetje opbrengst uit.
  Snap überhaupt niet wat mensen daar zoeken, Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel Rodenrijs, het waren in mijn jeugd al gaten met zo’n volkomen verziekt centrum du moment de grootgrutters hun intrede deden, allemaal van die afschuwelijke armoedige snelle nieuwbouw met giga schimmelplekken erop.
  De mooiste plekjes langs het Bergse Bos zijn al lang vergeven, de rest is desolate kleiprut.

  Het ritje binnendoor vanaf Bleiswijk/bloemenhallen richting Hillegersberg is er niet bepaald fraaier op geworden de laatste 15 jaren 🙁

 52. floor says:

  Adamus,

  Dat zwembad in Bleiswijk is al jaren geleden gesloten volgens mij.
  En ik kan mij niet voorstellen dat je in Lansingerland überhaupt scheef zou willen huren.
  Ik denk dat Il wel eens gelijk zou kunnen hebben met die rentederivaten, die dombo’s kunnen nl niets zelf verzinnen en dit zullen ze ook wel afgekeken hebben van de corporaties.

 53. Adamus says:

  BLG,

  “Geld = Schuld” is hier al eerder langsgekomen. Het moet zo snel mogelijk naar andermans zakken, het liefst met de overheid als tussenstation, waar natuurlijk ook nog wat van de vrachtauto moet vallen 🙂

 54. floor says:

  Adamus: Het ritje binnendoor vanaf Bleiswijk/bloemenhallen richting Hillegersberg is er niet bepaald fraaier op geworden de laatste 15 jaren

  Adamus,

  Kun je wel stellen ja, is een zootje en het toppunt is dat idiote Rabo kantoor in de middle of nowhere.
  Voor mij altijd een rede geweest om in ieder geval niet bij de Rabo te bankieren.

 55. Dawg says:

  BLG: maarten, 31het is volledig een omslag stelsel in peiler 1 en 2, alleen peiler 3 bouw je zelf op en is individueel.de populaire toegekende solidariteit werkt bij dit alleen als de bevolkingen opbouw kent van een piramide, veel jonge mensen en weinig oude mensen. bij andere vormen, zoals we die nu hebben dus moeten weinig jongere betalen voor veel oudere. dat is niet solidair. temeer daar deze vele oudere (babyboomers) zelf vrij weinig aan hun eigen pensioen in peiler 1 en 2 hebben ingebracht.

  Dit is echt volslagen onzin. De AOW wordt gefinancierd via een omslagstelsel (de werkenden van nu financieren de uitkering van de generatie 65+), maar pensioenen worden gefinancierd door een kapitaaldekkingsstelsel. Vandaar die pensioenvermogens. Pas maar op. Straks ben je nog helemaal voor niets zo verontwaardigd.

 56. maarten says:

  dank dawg

 57. dalen says:

  @ 49 BLG

  In principe is het gek dat je altijd profiteert maar geen belasting betaalt over de overwaarde, behalve dan de vermogensrendementsheffing als je het op je negatieve spaarrekening zet.

  Ach gewoon zakken met die prijzen en ook dan komt de economie weer op gaang, hoe gek het ook klinkt. Minder kosten voor de woning betekent meer te besteden voor wat anders.

  Ook ik heb een eigen woning en die mag van mij voor de helft in prijs zakken. Oh wacht ff, als de rest ook zakt natuurlijk. Ik zie alleen maar voordelen als ik een nieuwer groter huis wil kopen. Anyway ik ben geen econoom en bepaal mijn kansen alleen uit het buikgevoel, en die is aardig van omvang, aldus het vrouwtje.

 58. Adamus says:

  floor,

  Mooi strategische plek ja 🙂 Misschien tussen hun klanten in de niet helemaal geslaagde glazen stad daar. Rabo investeert niet meer in glastuinbouw heb ik vernomen.

 59. Voerman says:

  dalen: Ach gewoon zakken met die prijzen en ook dan komt de economie weer op gang, hoe gek het ook klinkt. Minder kosten voor de woning betekent meer te besteden voor wat anders.

  Onze economie doet het toch aardig? Is wel eens erger geweest.
  Alleen een probleempje met de handel in huisjes. So what?

 60. floor says:

  Adamus,

  Tja, dan hebben ze een probleem met dat megalomane pand.

 61. Adamus says:

  ll:
  Slag om Olland. Precies het script hier op het draadje geschreven in het verleden , inklusief Fakton……

  Alleen is Slag om Olland vergeten te vragen hoe de boel is gefinancierd …….. rentederivaten……

  Maar dat zal wel in een andere uitzending komen, denkt U ook niet ?

  Die Teun (van Tony’s chocolonely) en zijn maat moeten ook van alle markten thuis zijn. Vorig jaar zaten ze nog achter de sojahandel aan met de keuringsdienst van waarde 😉

 62. BLG says:

  Dawg: Dit is echt volslagen onzin. De AOW wordt gefinancierd via een omslagstelsel (de werkenden van nu financieren de uitkering van de generatie 65+), maar pensioenen worden gefinancierd door een kapitaaldekkingsstelsel. Vandaar die pensioenvermogens. Pas maar op. Straks ben je nog helemaal voor niets zo verontwaardigd.

  Ho ho niet zo snel! De pensioenen worden dan weliswaar gefinancierd via een kapitaaldekkingsstelsel, het is echter nog steeds zo dat de actieve deelnemers betalen voor de uitkering aan de gepensioneerden.

  Laat het nu juist zo zijn dat de meeste oudere/boomers over een eindloon regeling beschikken (en dus hun veelal hoogste salaris wordt genomen als ijkpunt) en dat zij ontvangen naar aanleiding van een gegarandeerde uitkering

  EN

  dat de huidige jonge actieve deelnemers over een middenloon regeling beschikken (en dus veelal een lager ijkpunt wordt gebruikt) en dat zij ontvangen naar aanleiding van beschikbare premie.

  DAN

  zie je dus dat het wel degelijk omslag is.

  Er is al inmiddels al berekend dat de middelen van de pensioenfondsen met hun ‘kapitaaldekkingsstelsel’ over +/-20 jaar uitgeput zijn waardoor er aan de huidige jonge actieve deelnemers helemaal niets uitgekeerd kan gaan worden.

  Hiermee is het dus wel degelijk een omslagstelsel geworden: van jong naar oud.

  Dit fabeltje wordt nu nog even in de lucht gehouden om er zeker van te zijn dat er zo veel mogelijk inleg plaats vindt. Dat die inleg nooit voldoende kan zijn spreekt voor zich.

  http://www.nieuwscollectie.nl/2011/09/pensioen-welk-pensioen.html

  Oja, verontwaardigt ben ik niet, ik neem geen deel meer aan een pensioenfonds. Ik regel het lekker zelf.

 63. De ontwikkelaar says:

  Ik vind dat we onze verzetshelden die Nederland er bovendien ook nog eens bovenop hebben geholpen en opgebouwd best een beetje mogen ontzien!

 64. Adamus says:

  Voerman: Onze economie doet het toch aardig? Is wel eens erger geweest.
  Alleen een probleempje met de handel in huisjes. So what?

  Alleen huisjes??? Er is een schuldencrisis. Vanavond zei ons brein op financiën nog dat je je geld bij de overheid kon stallen tegen negatieve rente. Hij haalde 3 miljard op!

 65. Zorro says:

  Ik kan me helemaal vinden in de redenering van Maarten van Ham.

  @ boukehj item 2, 21
  @ BLG item 3

  Helemaal mee eens. Dan werken ze maar langer door en gaan maar niet drie a vier keer met vakantie. Op verjaardagen geef ik dit ook aan en word niet echt gewaardeerd. Vind het een beetje bespottelijk om tussen je 60 en 63 met pensioen te gaan en dan gaan klagen dat je gekort gaat worden ivm het afstempelen van je pensioen.

  Ik denk ook dat de overheid doordat ze de pensioenfondsen dwingt om te gaan afstempelen op deze manier de pensioen leeftijd gaan oprekken. Je wilt als babyboomer natuurlijk niet minder krijgen dan je al gewend bent. Nu nog even een leuke regeling bedenken voor de HRA en de stijgende zorg kosten voor deze babyboomers zodat zij deze kosten kunnen gaan betalen en hierdoor minder op vakantie kunnen met het vliegtuig, boot en camper ed. Ze hebben er tenslotte recht op deze hogere kosten!

  Een dertiger

 66. floor says:

  floor,

  Die barometer link doet het dus niet, moet je maar even rechts onder op de z24 front page kijken wanneer je er toch bent.

 67. maarten says:

  nou, een dertiger… wordt het tegenwoordig gewaardeerd op de werkplek als je als 63 jarige nog door wilt werken??? dusss…

 68. Steven says:

  BLG: Oja, verontwaardigt ben ik niet, ik neem geen deel meer aan een pensioenfonds. Ik regel het lekker zelf.

  Ik ook. heb het nog lang niet voor elkaar, maar ben er mee bezig. (we moeten wel)

 69. maarten says:

  de inkomenstop van Nederland is losgezongen van de rest als je het mij vraagt

 70. flapdrol says:

  Het is de scheefhuurder, het is de islam, het zijn de bijstandstrekkers, dan weer de babyboomer. De pot met pek moet altijd worden verdeeld over vooral een “gewone” groep mensen. De echte profiteurs en schuldigen blijven buiten schot en krijgen ergens toch wel weer een of ander goed betaald commissariaatje (bijvoorbeeld in een panel om uit te zoeken waar het mis is gegaan in de woningmarkt). Zet eerst maar eens in kaart wie nu ECHT heeft zitten profiteren in de kaartenhuizenmarkt. Als die zijn leeggeplukt tot op het bot wil ik ook wel wat inleveren.

 71. maarten says:

  gerd(geert?) leers is hier ongewenst

 72. maarten says:

  zeg overheid, kijk eens uit dat de brave burgers niet de kont tegen de krib gooien

 73. floor says:

  Zorro,

  Hé Zorro, beetje dimmen ja.
  Zeg het nog éénmaal, daarna mag Dawg het van mij overnemen want ik ben het zat, het gemiddeld pensioen van 65+ echtpaar ligt momenteel rond de E 1700 per maand en een weduwe mag het doen met 70% daarvan (tenminste, wanneer ze niet moet delen met exen)
  En dat is incl. AOW, dus echt geen vetpot, daar kun je hooguit 1x per jaar van op vakantie.
  Slimme Z is gewoon een heel jaar wegblijven, dat dan weer wel.

 74. dalen says:

  Zorro eens.

  Maar wat je allemaal aanhaalt is wat anders dan de stelling dat je mee moet betalen aan de hoge kosten die er nu zijn zoals kinderopvang, duurdere hypotheken en een pensioen wat niet waardevast is omdat je overwaarde hebt en geprofiteerd hebt van de HRA. En let op! Dat zijn niet alleen de boomers!

  Van mij mag ook iedereen doorwerken tot zijn 80ste jaar maar dat is dus wat anders dan de stelling.

  Wanneer je meegaat in de stelling van die hoogleraar die voor eigen parochie praat, kan het op den duur flink tegenvallen.

  Extreem gezegd mogen van mij alle pensioenen, die je toch zelf betaalt, en de AOW afgeschaft worden maar ik denk niet dat veel mensen 1 week vooruit kunnen denken, laat staan ervoor kunnen zorgen dat op latere leeftijd wel iets hebben.

  Hoeveel denk jij dat er momenteel een aflossingsvrije hypotheek hebben? Wat hebben deze mensen dan later, buiten een restschuld? En dat zijn echt niet allemaal boomers.

  Er is een probleem gecreëerd en we willen het allemaal graag doorschuiven naar een ander. De werkelijke schuldigen (misschien wel jij en ik) houden wijselijk hun mond en hopen dat het over waait.

 75. Voerman says:

  Zorro: Vind het een beetje bespottelijk om tussen je 60 en 63 met pensioen te gaan en dan gaan klagen dat je gekort gaat worden ivm het afstempelen van je pensioen.

  Geduld mijn zoon, als ja later groot bent zal alles van jou zijn!

 76. BLG says:

  @Dalen 56 “Anyway ik ben geen econoom en bepaal mijn kansen alleen uit het buikgevoel, en die is aardig van omvang, aldus het vrouwtje.”

  Dat kan best gezellig zijn toch?

  @zorro 65 Tsja, je maakt er geen vrienden mee. Helaas voor de mensen op die verjaardagen zijn zowel mijn vrouw als ik goed op de hoogte van het financiële spel in NL dankzij ons werk. Het is dan ook even slikken voor hen om met de neus op de feiten gedrukt te worden door iemand die 25 jaar jonger is.

  @floor 64 dank voor de link.

 77. king says:

  Ik vind dat Maarten meteen …. maar dan ook echt direct de helft van zijn vorstelijke salaris moet inleveren. NU!!
  Vervolgens 20 jaar bevriezen die hap.

  Voor straf ook nog minstens 2 jaar economie gaan studeren aan de Erasmus.

  Iedere keer worden groepen weer tegen elkaar uitgespeeld. Nu zijn het de babyboomers. Eerst waren het die verschrikkelijke scheefhuurders die de markt hebben vastgezet. Wie volgt? De AOW’er of de rijke pensionado?

  De oplossing ligt voor het grijpen. Huizenprijzen omlaag en niet teveel bezuinigen.
  We piepten niet toen de prijzen verdubbelden. Nu ook niet janken als de prijs van een huis halveert.
  Dan maar even onder water. Komt allemaal goed toch?
  Dat de banken en hun aandeelhouders teveel verdiend (lees: gegraaid) hebben weten we wel. De wal is het schip aan het keren en dat werd tijd ook.

  positieve noot: De open dag komt eraan. Alweer 10% korting. Het lijkt de AH wel. Eerst de prijzen omhoog gooien en dan roepen dat de korting acties er weer zijn. Dure chips en dure luxe kippen. Om over de koffie maar te zwijgen. Zilvermerk in korte tijd van 2,29 naar 3,29. De vrienden van de inflatie verkneukelen zich al.

 78. Voerman says:

  BLG: Helaas voor de mensen op die verjaardagen zijn zowel mijn vrouw als ik goed op de hoogte van het financiële spel in NL dankzij ons werk. Het is dan ook even slikken voor hen om met de neus op de feiten gedrukt te worden door iemand die 25 jaar jonger is.

  Doe je werk serieus of zoek iets anders als je niet het verschil weet tussen nuanceren en generaliseren.
  Gezellige verjaardagen bij jullie in de familie!

 79. Frans says:

  boukehj: @Frans (5)Over die vermeende denkfout: de gemiddelde babyboomer heeft een beduidend lagere hyptheek dan de gemiddelde dertiger. En daarbij heeft de gemiddelde babyboomer bovengemiddeld vaak een inkomen dat in de hoogste belastingschijf valt. Een daling van de IB ter compensatie van een verlies aan hypotheekrenteaftrek zal dus typisch de babyboomer overcompenseren en de dertiger ondercompenseren.Een wasbeurt gun ik mijn ouders wel hoor. Het zijn eerder die wereldreizen…

  Inderdaad, maar het hangt natuurlijk helemaal er vanaf hoe de belastingreductie gaat plaatsvinden. Wordt erg lastig zo niet onmogelijk om dit goed te doen, maar zoals eerder gezegd: het voorstel is volkomen kul.

 80. dalen says:

  @ 58 voerman

  “Onze economie doet het toch aardig? Is wel eens erger geweest.
  Alleen een probleempje met de handel in huisjes. So what?”

  Als je het zo bekijkt mag van mij de crisis nog 20 jaar duren. Veel producten die ik koop zijn steeds goedkoper. De leasebak die ik van kantoor krijg is nu groter en goedkoper dan 5 jaar geleden en de overhemden die ik koop, gooi ik na 1 x wassen weg want de stomerij is duurder.

  Maar goed, ik ben een ex-detaillist dus weet waar momenteel de meeste pijn zit.

 81. BLG says:

  Voerman: Doe je werk serieus of zoek iets anders als je niet het verschil weet tussen nuanceren en generaliseren.
  Gezellige verjaardagen bij jullie in de familie!

  Ik wil die tractor (die inmiddels ontlucht is), en wel nu. 😉

 82. asd says:

  De HAMvraag van de hoogleraar Stedelijke Vernieling zou moeten zijn: wanneer geven de babyboomers de pijp aan Maarten?

 83. Juan Belmonte says:

  ll: Vanavond in de Slag om Nederland, gemeenten aan de grond met de grond ……

  Goed om te zien dat de VPRO weer eens een ouderwetse vingeroefening onderzoeksjournalistiek doet: goede uitdieping van het thema grond en gemeenten.

  Dit geeft een prima beeld van Hogehuizenprijsminnend NL aan de gemeentekant en grondspeculanten-kant, mooier nog was geweest om de achtergrond daarvan ook mee te nemen: de explosieve groei van de hypotheekschuld die een keer MOEST stoppen omdat die groei de inkomensgroei met een factor drie overtrof (1990-2008).

  Dan snapt eenieder ook waarom die gemeentes zo graag de Starter een extra (strop-)lening wilden geven: anders kwamen ze niet van hun eigen grond af.
  Kijk de burger betaalt toch het gelag (of gelach) dus waarom niet meteen de Starter zonder Gouden eieren slachten ?

  Ook een uitwijding naar Drs Ed “Wo ist der Wohnungnood” van de Bijl, VastgoedPRO, zusje van NVM, die in de zomer 2010 nog een prijsexplosie in nieuwbouw verwachtte zou mooi geweest zijn om de rol van de makelleugenaars in dit proces toe te lichten: die zorgden voor de beeldvorming dat huizenprijzen niet zouden kunnen dalen, wellicht samen met banken en Jazeker: ook de Hypotheker.

  Maar da’s vast teveel informatie voor de TV-zapper van heeden ten daage. 🙂

  Dus samenvattend: prima uitzending.

  EENS met Facton: kleinschalig mensen zèlf laten bouwen vooirkomt excessen op grote schaal.
  ONEENS met de heer Peter Sisselaar: grondspeculatie mag dan wel een vak zijn, de maatschappij heeft er meer aan als dat vak beperkte maatschappelijke kosten met zich meebrengt. De huidige gemeentelijke tekorten zijn gevolg van betalingen aan … juist ja.

 84. Frans says:

  BLG: op zich is het voorstel niet kul natuurlijk. De vervuiler betaalt nietwaar? Oh nee, dat doet ie niet in NL.Net als we een betere dader bescherming kennen dan slachtoffer bescherming.Het is echter de haalbaarheid en die is, zoals ik al eerder typte, nihil.Teveel boomers aan de macht en een kabinet dat koste wat kost in het Haagse pluche wilt verblijven.Maar om het nu kul te noemen? Nee, misschien toch tijd dat sommige reageerders eens kijken hoe er buiten NL naar dit soort uitspraken gekeken wordt.

  Ik heb het voorstel volkomen kul genoemd omdat zoals uitgelegd de redenatie niet klopt, en bovendien dat het praktisch een draak van een maatregel zou zijn om het naar eerlijkheid te doen, en dat het bovendien onzinnig is om een maatregel die meerdere decennia is ingesteld, waarop mensen zeer begrijpelijker wijs hun uitgave patroon op hebben ingesteld, met terugwerkende kracht terug te draaien.
  Ik ben helemaal niet er tegen on te kijken hoe we de ellende het best met zijn allen kunnen dragen, maar als je wat beter nadenkt kan niet anders de conclusie zijn dat het om een ordinair lobby praatje gaat.

 85. Frans says:

  flapdrol: Het is de scheefhuurder, het is de islam, het zijn de bijstandstrekkers, dan weer de babyboomer. De pot met pek moet altijd worden verdeeld over vooral een “gewone” groep mensen. De echte profiteurs en schuldigen blijven buiten schot en krijgen ergens toch wel weer een of ander goed betaald commissariaatje (bijvoorbeeld in een panel om uit te zoeken waar het mis is gegaan in de woningmarkt). Zet eerst maar eens in kaart wie nu ECHT heeft zitten profiteren in de kaartenhuizenmarkt. Als die zijn leeggeplukt tot op het bot wil ik ook wel wat inleveren.

  HA!!!! Een uitspraak naar mijn hart!!
  Frans is in het verleden veel beschuldigd van te ver off topic te gaan, maar blij dat je het aanroert: je hebt helemaal gelijk. 🙂

 86. dalen says:

  @ 83

  “kan niet anders de conclusie zijn dat het om een ordinair lobby praatje gaat.”

  Mooie afsluiting en volkomen mee eens.

  Na een halve fles wijn van 2.99 van AH ga ik me voorbereiden op de file van morgenochtend op de parkeerplaatsen die “autosnelweg” heten.

  Good night!

 87. Peter2 says:

  Ik kan de logica van die man niet plaatsen, want het verhaal klopt van geen kant en doet er niet eens toe. Binnen iedere generatie heb je kopers, huurders, werkenden en niet werkenden! Voor de oudere groep geld dat een deel daarvan helemaal geen grote hypotheek meer heeft.

  Zijn stelling is er een uit de categorie: iedereen moet achteraf ondanks alle regelingen die het tegenovergestelde proberen te bewerkstelligen er ongeveer evengoed uitkomen

  Klinkt mij als communisme of als een andere vorm van een totalitair systeem in de oren!

  Het betrekken van de generaties in deze discussie doet niets anders dan wel relevante inhoud heen breien en ik kan mij goed voorstellen dat menig babyboomer witheet wordt van zijn uitspraken. Het gaat natuurlijk enkel over wie er een hypotheek hebben genomen, die minimaal aflossen en voor welke bedragen zij oneigenlijk belastingvoordeel pakken. En niets van deze er toe doende zaken heeft ook maar iets met generaties te maken!

  Verder wordt er natuurlijk weer enkel naar huizenkopers gekeken en niet de belasting betalers (daar hebben we het in essentie over bij de HRA). Belasting wordt geheven over alle werkende Nederlanders. In de kern maakt dit jochie dus dezelfde denkfout als alle andere professoren en consorten (daar begint het namelijk wel heer erg naar te ruiken).

 88. Juan Belmonte says:

  dalen: Good night!

  buenas noches
  Juan

 89. Frans says:

  Zorro: Je wilt als babyboomer natuurlijk niet minder krijgen dan je al gewend bent. Nu nog even een leuke regeling bedenken voor de HRA en de stijgende zorg kosten voor deze babyboomers zodat zij deze kosten kunnen gaan betalen en hierdoor minder op vakantie kunnen met het vliegtuig, boot en camper ed. Ze hebben er tenslotte recht op deze hogere kosten!Een dertiger

  Geen zorgen!! 🙂 We are all doomed!!

 90. BLG says:

  Ga het mandje in, slaap lekker allen!

 91. Voerman says:

  BLG: Ik wil die tractor (die inmiddels ontlucht is), en wel nu.

  Ook jij geduld mijn zoon, als je later groot bent zal alles ook van jou zijn!
  Voorlopig even op de trap!

 92. Voerman says:

  Raar, voerman kan veel argumenten aanvoeren, maar hij heeft er bij zo’n trutonderwerp geen klote zin in!
  Wat een sukkel!

  Inmiddels zijn de Duitsers jalours geworden op onze zeepbel en ze sparen ook voor zo eentje.

 93. Oeps says:

  boukehj: Bijkomend voordeel van stevige inflatie is dat op de huizenmarkt een reële prijsdaling kan worden gerealiseerd zonder dat de huizenprijzen nominaal hoeven te dalen. Dit kan allerlei drama’s op de huizenmarkt doen voorkomen.

  De inflatie die je hier voor nodig hebt is niet reëel, tenzij je aanstuurt op hyperinflatie .. kost een zakje spruitjes dan 300 Euro. Kan je wel wonen maar niet eten. Kies maar. Oh ja, één van de eerste dingen die geregeld werd in de Weimar republiek was er voor te zorgen dat schulden werden geïndexeerd met de inflatie .. banken willen geen monopolie geld boukejh .. Kan je niet eten, en niet wonen .. 😀

  BLG: Als dertiger sta ik onder water. En met mij veel mensen in mijn omgeving en dus los ik af, de bank zal er niet blij mee zijn. Niet omdat ik speculeerden en ook niet omdat ik zo hebberig ben. Nee omdat ik in de buurt van werk op een gunstige locatie wil wonen. En ik woon echt niet bijzonder, ik heb geen mooie keuken en geen courante inrichting. Niets van dat alles.

  Ik heb 10 jaar geleden ook meerdere malen voor een huis gestaan, en de makeleugenaar gezegd dat hij voor die prijs het geheel steen voor steen in z’n h*l kon proppen. Om vervolgens vol ontsteltenis te zien dat een week later het huisje toch verkocht was. Nee, het is niet jouw schuld .. maar eerder een collectieve schuld. We hebben nog even in de afgelopen 10 jaar onze hypotheekschuld verdubbeld, zo’n 300 miljard euro extra het kaartenhuis in gejaagd met voornamelijk aflossingsvrije hypotheken, en die zitten nu in RMBS, zijn verhandeld op de financiële markten. En dat is gedaan door deze generatie .. niet de vorige.

 94. Dawg says:

  BLG,

  Je snijdt nu een heel andere discussie aan, nl die of iedere deelnemer aan een pensioenfonds, of iedere generatie, meer of minder terug krijgt dan waar op grond van premiebetaling aanspraak op gemaakt kan worden.

  Pensioenfondsen worden op dit moment gesloopt door het beleid van de centrale banken. Eerst werken die met dat beleid de rente naar een, gegeven de inflatie en defaultrisico’s, krankzinnig laag niveau en vervolgens moet die lage rente dan gebruikt worden om de dekkingsgraad van de fondsen te berekenen. Drie keer raden wat er dan met de contante waarde van de toekomstige verplichtingen en dus de dekkingsgraad van de fondsen gebeurt. En is die dekkingsgraad eenmaal beneden de 100% gerekend dan is niet zo moeilijk meer om een redenatie op te zetten waarbij een fonds des te sneller uitgewoond is naarmate het grijzer is. Lijkt me niet meer dan logisch, als je insolvabel ben komen de liquiditeitsproblemen des te eerder naarmate je dichter bij het tijdstip ben waarop je je uitbetalingsverplichtingen moet nakomen.
  Maar het eigenlijke probleem is natuurlijk die omlaag gemanipuleerde rekenrente. En waarom wil onze toezichthouders eigenlijk dat pensioenfondsen uitgaan van die lage rente terwijl ze verduiveld goed weten dat die fondsen zich (verplicht) hebben ingedekt tegen die voor hen nadelige lage rentes?

  Over de veronderstelde generatiestrijd rond de pensioenen valt nog heel wat meer te zeggen. Bijvoorbeeld aan de hand van de bronnen waar je naar verwijst. Ik ga het hier echter bij laten. Deze site heeft in de eerste plaats de huizenmarkt als topic en niet de pensioenen. Niet echter na je nog even op de volgende bron te hebben gewezen. Misschien een reality check.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80455ned&D1=a&D2=1-2&D3=0,5-10&D4=1-2&D5=0&D6=0&D7=l&VW=T

 95. bankschroef says:

  @0
  Fantastisch voorstel van de hoogleraar.
  …”decennia lang geprofiteerd”…blabla….blabla….
  “terugbetalen”…..
  Fantastisch, ik stem voor terugbetalen door de profiteurs. Is er al ergens een meldpunt?

 96. duif says:

  Hoogleeraar van Ham stelt zo rond 2:34 dat het probleem wordt veroorzaakt door de babyboomers. Ik vermoedt zo dat dhr van Ham recentelijk een tophypotheek heeft afgesloten en nu tot de conclusie gekomen is dat dat wellicht niet zo’n slinme zet is geweest. Hij wil zijn probleem bij de Voermanners neerleggen die echt wel hun bijdrage aan de maatschapij hebben geleverd. De babyboomers hebben wellicht geprofiteerd maar hebben ook weldegelijk hun bijdrage geleverd aan de nederlandse maatschapij. Ook de dertigers en veertigers hebben mee kunnen profiteren van al het moois de nederlandse regering bedacht heeft maar puntje bij paaltje betekend het uiteindelijk wat je geleend hebt (en im veel gevallen hebben de babyboomers het al verekend) moet je terug betalen.

  Net als Voerman heb ik al wellicht een glaasje te veel bekeken

 97. ll says:

  Ondertussen in Ierland, allemaal naar de rechter, wegens schulden……., maar géén banksters ? 😉

  ” Our investigation found that people from all walks of life are now ending up before a judge for failing to pay debts.

  These include small farmers, former successful business people, tradesmen and those who never held down a job, who are all being hauled into court for defaulting on debts.”

  http://www.independent.ie/national-news/wave-of-personal-debt-cases-swamping-courts-3054756.html

 98. ll says:

  Soc-gens ? Ooit van gehoord ? Derivaten verkocht door Soc. General. aan de pensioenfondsen.

  Olland is vergeven door die troep 😉 , alleen weten we het nog niet……, alle bagger komt langzaam boven….

  http://fd.nl/economie-politiek/348517-1203/bestuurders-pensioenfondsen-blunderen-met-complexe-derivaten

 99. Adamus says:

  Zorro,

  Zoals ik eerder al aangaf: bij veel dertigers is -nagenoeg- niets meer te halen, behalve misschien nog wat kinderopvangtoeslag voor degenen die een br.gezinsinkomen hebben van >€100K
  Dertigers zijn eigenlijk ook failliet, misschien komt er nog iets vrij van hun boomende ouders. Iets in de vorm van de jaarlijkse schenking, tweede autootje incl. kosten -zien we de kleinkinderen weer eens 😉

 100. Adamus says:

  ll:
  Soc-gens ? Ooit van gehoord ? Derivaten verkocht door Soc. General. aan de pensioenfondsen.

  Olland is vergeven door die troep , alleen weten we het nog niet……, alle bagger komt langzaam boven….

  fd.nl/economie-pol…t-complexe-derivaten

  l’Hollande in de ban van financiële- en morele barbarij.

 101. Adamus says:

  ll,

  Kwootje fd:

  “Een andere bron in de pensioenwereld herkent het probleem. Volgens hem hebben sommige besturen na de aankoop van afdekkingsproducten de neiging om er niet meer naar om te kijken. ‘Dat kan niet met dit soort complexe producten, die moet je voortdurend in de gaten blijven houden. De waarde verandert namelijk in de tijd”

  Zo blijven we aan elkaar verdienen, maar het komt wel bij de beheerkosten ofwel gaat ten koste van uitkeringen.

 102. Adamus says:

  ll:
  Soc-gens ? Ooit van gehoord ?

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Generale_Maatschappij_van_België

  Toch wel bekende namen:

  Willem I 🙂

 103. Adamus says:

  ll:
  @ adamus, het is weer lente, hoera

  google.nl/search?q…iw=1408&bih=661

  Die groene kool is wel errug vroeg 😉

 104. ll says:

  De belastingdienst is wel blij met een spaarhypotheek, bij overlijden wordt het spaarpotje mogelijk belast 🙂

  http://www.accountancynieuws.nl/actueel/fiscaliteit/banksparen-makkelijker-kunnen-we-het-niet-maken.109676.lynkx

 105. Adamus says:

  maarten:
  de inkomenstop van Nederland is losgezongen van de rest als je het mij vraagt

  En de rest heeft zichzelf klem gezet, allerlei verplichtingen incl. pensioenen, verzekeringen, produktschappen/zbo’s, etc. 🙂 gelukkig wordt alles wel voor ons geregeld – en Diederik S gaat het verder voor ons verfijnen 😉 gelukkig weet ie wel wat een casino!wit kost.

  Wat werkt een greenpieser naar binnen: een casinowit! Over kwaliteit van leven gesproken, het komt bij mij over als voer voor kunstgebitters…..

 106. Adamus says:

  ll,

  Het ‘uitvoeringsorgaan’ is altijd blij: werk is werk hé 🙂

 107. dalen says:

  @ 104

  “De belastingdienst is wel blij met een spaarhypotheek, bij overlijden wordt het spaarpotje mogelijk belast”

  Die dieven zitten toch al te broeden hoe ze iedereen een poot kunnen uitdraaien. Denk maar niet dat je in de toekomst wegkomt met enige overwaarde en denk dit vrij en blij te kunnen cashen.

  Vwb de boomers wrijven ze zich nu al in de handen want er komen steeds meer woningen op de markt van overleden ouders waarbij de erfgenamen flink kunnen aftikken.

  Weekers moet ook nog even flink scoren want Jan Kay heeft laten zien hoe je dat doet met bedreigingen en geldsnuffelhonden. Dat maar een 0,5% geld (van burgers die de weg niet weten) boven water is gehaald doet niet ter zake maar hij stond iedere dag met zijn tronie in de krant.

  Wanneer worden de echte graaiers door Weekers aangepakt. Dan zou je pas scoren: je toekomstige baan van 3 ton per jaar is natuurlijk dan niet meer mogelijk.

 108. ll says:

  Bereid je voor, erger dan de Grote Depressie, de staatsschuld stijgt naar 76 % in 2015…….

  ” Van 1930 tot 1939, de staatsschuld is gestegen van 38 naar 69 % ”

 109. dalen says:

  @ 99

  “l’Hollande in de ban van financiële- en morele barbarij.”

  Zie mijn posten elders mbt derivaten en swaps (derivaat op een derivaat). Terwijl een swap bedoeld is om het risico af te dekken (cds)zal je zien dat met zogenaamde total return swap of een equity swap de ontvangers aan de deur kloppen.

  Als die bom afgaat, en dat gaat hij, zijn de rapen gaar. De huizenbubble, Griekenland, Portugal enz zijn dan maar peanuts.

  Maar ja, “met de wetenschap van nu” (Wellink).

 110. Marketwatch says:

  Ondertussen in de winkelstraten in Harderwijk wordt er “Window Dressing” toegepast om leegstaande winkelpanden te verstoppen:

  http://www.destentor.nl/regio/veluwewest//10695102/Strijd-tegen-leegstand-binnenstad-begonnen.ece

  Ik mag hopen dat ze die term niet dubbelzinnig bedoelen want in de boekhoudwereld heeft de term “Window Dressing” toch een iets andere betekenis…

  Zouden we dergelijke taferelen straks ook in de Vinex-wijken te zien krijgen? Dat je stickers op de ramen ziet met gezellige blije gezinnetjes aan de keukentafel?

 111. dalen says:

  We zijn gered.

  De Europese commissie heeft een Groenboek gepresenteerd om het schaduwbankieren tegen te gaan.

  De commissie wordt na jaaaaaaren wakker en denkt dat de SPV’s die gebruikt werden om alle geld binnen te sleuren toch niet zo’n goed idee waren.

  En ja we hebben wéér een Groenboek. Hebben 200 ambtenaren aan gewerkt en natuurlijk uitbesteed aan derden. Hier gaan we met half Europa eens lekker over zaniken.

  Kamervragen wie wil?

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/253&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en

 112. asd says:

  @96 “Ondertussen in Ierland…” (ll)

  De huizenprijzen stijgen weer gi-ga-gigantisch!

  http://www.youtube.com/watch?v=WBHxIq3PvY4

  Creatief met kurk eat your heart out!

 113. Claude says:

  Kabinet / HRA op springen? Brinkman stapt eruit.

 114. RealisT says:

  Marketwatch:
  Ondertussen in de winkelstraten in Harderwijk wordt er “Window Dressing” toegepast om leegstaande winkelpanden te verstoppen:

  Zouden we dergelijke taferelen straks ook in de Vinex-wijken te zien krijgen? Dat je stickers op de ramen ziet met gezellige blije gezinnetjes aan de keukentafel?

  Doet me denken aan die stadjes die de Amerikanen bouwden om atoomproeven mee te doen. Allemaal shiny happy people.
  Het is m.i. ook het beste wat men met zo’n vinex-wijk kan doen: bom erop!

  Maar de volgende stap is meer waarschijnlijk een augmented reality app voor de eifoon. Kun je jezelf aan de keukentafel zien zitten… 😉

 115. Istrilyin says:

  Twee gedachten:

  Maarten van Ham vergeet nog dat boomers op hun toch al goedkope huizen ook nog eens premie-A/B/C konden krijgen. Of zijn plan in detail haalbaar is of niet, in ieder geval is de richting van denken helemaal correct.

  Ik geloof dat Frans een babyboomer is! In ieder geval hebben zijn postings de look-and-feel ervan.

 116. rick says:

  De huidige scheve verdeling tussen generaties is alleen mogelijk door de ‘socialistische heilstaat’ desillusie. Thatcher zei het al:
  “The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  Griekenland is de laatste in de rij met een kaartje verlaat de gevangenis zonder te betalen. Voor alle anderen wordt het gewoon terugbetalen. Niemand is trouwens ooit gedwongen om een huis te kopen.
  Maak mensen zelf verantwoordelijk om te sparen voor hun huis, pensioen en studie, dan lossen dit soort problemen vanzelf op.

 117. V says:

  Brinkman uit de PVV. Ondanks dat hij dit kabinet zegt te steunen is dit volgens mij de vonk in het coalitiekruidvat. Oppositie zal gehakt proberen te maken van Rutte die waarschijnlijk kop in het zand steekt en stug door wil gaan. Twijfelende CDA’ers zullen nu echter met de oppositie mee gaan porren en stoken. Een, hooguit twee weken geef ik dit kabinet nog.

 118. dalen says:

  Brinkman had teveel kritiek op Wilders en moet weg.

  Versterkt de coalitie: democratie is niet gewenst in dit land. Dictatoriaal regime dat geleid wordt door de elite.

  Rutte de breedlachende en handenschuddende trekpop van de elite.

 119. Dawg says:

  rick,

  Onzinnige typering van de crisis. De oorzaken van de mondiale economische crisis hebben weinig tot niks te maken met socialisme, en de oplossingen die ervoor worden aangedragen al helemaal niet. SCHULD is het centrale probleem van de crisis die we niet voor niets SCHULDENCRISIS noemen. Overheidsschulden zijn binnen die crisis slechts een deel van het probleem.

  http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data/10403-total-debt-to-gdp.html#axzz1pf4idSvP

  Kijk alleen maar eens naar Nederland. In een tijd dat de staatschuld van de overheid trendmatig daalde explodeerde de hypotheekschuld van Nederlandse gezinnen. De vastgoedcrisis in landen als Ierland en Spanje. ‘t Heeft allemaal geen bal te maken met een of ander streven naar een socialistische heilstaat. Of het zou om het socialiseren van de verliezen van een rijke elite moeten gaan.

 120. rick says:

  @Dawg,

  Ik had het niet over de oorzaak van de crisis maar over de verschillen tussen de generaties, waar het topic over gaat.
  Het woning/pensioenprobleem is dat huidige generaties betalen voor iets waar ze zelf nooit profijt van hebben. Als iedereen zelf een spaarpot heeft dan zou dit probleem zich niet voor doen. Er wordt mensen beloftes gedaan die op termijn helemaal niet te betalen zijn.

  Overigens denk ik wel dat de overheid een grote rol speelt in de crisis. Bernanke met een te lage rente, het stimuleren van het eigen woningbezit (waarom?) en weinig regelgeving om scheeflenen in de weg te staan. Kijk naar Duitsland en je ziet dat het ook anders had gekund.

 121. ll says:

  Fakton, gemeenten moeten helft projecten schrappen…

  http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2012/03/20/Fakton-Gemeenten-moeten-helft-projecten-schrappen

  ” Prioriteit: hutjes op de hei met internet, en containercity’s ” 🙂

 122. Aurely says:

  Natuurlijk eigen woningbezit! Dan moet je rente betalen en krijg je het niet (het systeem moet door blijven draaien nietwaar). Je stimuleert de economie en meer van dat soort zaken. Win-win-win.

  Haal excel er maar eens bij. Als je een paar jaartjes krom ligt en elke maand 1000,- opzij legt groeit je kapitaal na een jaar of 8 alleen al van de rente zo hard dat je er niet meer over peinst om een huis te kopen. Niet voor niets is de kapitaalbelasting uitgevonden als drempel. Anders zou iedereen het doen. En wie houdt het systeem dan draaiende?

  Maargoed, misschien reken ik mezelf nu wel rijk. Ben benieuwd hoe dit eruit zou zien in het hypothethisch geval dat een net afgestudeerde student in 1990 begonnen is met 30% van zijn modale loon per maand opzij te zetten tot en met 2010.

 123. papo says:

  @ll 110
  En dan heb je het alleen nog maar over de de staatsschuld (van 45% naar nu 66% van BNP). Private debt (huishoudens) is nu vermoed ik veel groter (ook na aftrek van wat gespaard is)

  http://www.gewoon-nieuws.nl/2012/03/staatsschuld-nederland-neemt-alleen-maar-toe/#.T2dBpsXpNK8

  @121 Dawg,

  Onderstaand (met schuld percentages voor NL) artikel onderschrijft je stelling:

  http://www.z24.nl/analyse/artikel_295197.z24/Nederlandse_schuldenberg_remt_economie.html

 124. Dawg says:

  rick,

  Dan kan ik je uitspraak dat “de huidige scheve verdeling tussen generaties alleen mogelijk is door de ‘socialistische heilstaat’ desillusie” nog minder goed plaatsen. Dat 30-ers en 40-ers nu tegen een negatief vermogen aankijken komt toch in de eerste plaats doordat ze zelf met teveel geld een te dure woning hebben gekocht? Wat heeft dat met socialisme te maken? Als ik al collectivistische tendenzen bespeur dan zie ik die vooral in de pogingen van overheden om de lasten van scheeflenen en hun financiers te socialiseren.

  En wat die veronderstelde scheve verdeling van lasten en lusten met betrekking tot de pensioenen betreft, misschien is het ook voor U tijd voor een realitycheck.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80455ned&D1=a&D2=1-2&D3=0,5-10&D4=1-2&D5=0&D6=0&D7=l&VW=T

  Met daaraan dan nog de toevoeging dat de huidige verdeling van lasten en lusten van ons pensioensysteem eerder speelt binnen dan tussen generaties. Binnen dat systeem betalen de lagere inkomens, vanwege hun gemiddeld lagere levensverwachting, nl. verhoudingsgewijs veel meer bij dan de hogere. Het kantelpunt ligt bij circa 30.000 per jaar.

  Tenslotte moeten we niet de fout maken alle ingrijpen van de overheid in maatschappelijke verhoudingen op een lijn te stellen met linkse politiek of een streven naar socialisme. Zeker niet als die overheid aan de leiband loopt van grote financiele en economische belangen.

 125. nhz says:

  BLG: nhz,

  IB naar 24% (waar ik natuurlijk voor ben, daar niet van) gaat helaas niet zo snel gebeuren. Er is al een tijdje een lobby groep actief die hiervoor pleit in het haagse. Alleen VVD is echt voor. Kan naam nu niet vinden.

  Het voorstel van afschaffing HRA in kombinatie met vlaktaks is volgens mij al bijna tien jaar uit, dus er zullen wel diverse varianten zijn. Het is financieel alleen haalbaar op voorwaarde dat de meeste aftrekposten en subsidies (in ieder geval HRA, huursubsidie etc.) worden afgeschaft. Ik volg het niet echt maar heb wel eens begrepen dat VVD vóór is met behoud van ongeveer alle bestaande aftrekposten, van CDA begreep ik ook dat ze een vlaktaks van bijv. 30% willen in kombinatie met een ingeperkte HRA. Onder die voorwaarde ben ik dus juist tégen.

  dalen: Hoe zou iedereen het vinden om de overwaarde in box 3 te belasten?

  lijkt me eerlijker dan belasting heffen op rente die je niet krijgt …

  dalen: In principe is het gek dat je altijd profiteert maar geen belasting betaalt over de overwaarde, behalve dan de vermogensrendementsheffing als je het op je negatieve spaarrekening zet.

  het is nog gekker: de aankoop van een huis wordt zwaar gesubsidieerd en toch is de verkoop onbelast (die verhuisbelasting was tot voor kort, na honderden procenten prijsstijging, een druppel op de gloeiende plaat). win-win voor de vastgoed maffia.

  Adamus: Rabo investeert niet meer in glastuinbouw heb ik vernomen.

  nee, dat doet de overheid wel voor ze via allerlei oplicht constructies rond bijv. energie voor grote tuinders complexen. En dan zijn ze straks weer verbaasd dat er een enorme overkapaciteit is …

  BLG: Er is al inmiddels al berekend dat de middelen van de pensioenfondsen met hun ‘kapitaaldekkingsstelsel’ over +/-20 jaar uitgeput zijn waardoor er aan de huidige jonge actieve deelnemers helemaal niets uitgekeerd kan gaan worden.

  Hiermee is het dus wel degelijk een omslagstelsel geworden: van jong naar oud.

  precies! nog zo’n ponzi systeem dus.

  floor: het gemiddeld pensioen van 65+ echtpaar

  gemiddeldes zeggen zo weinig; ik ken mensen die m.i. een flutbaan hadden (bijv. in het onderwijs of de gemeentelijke ambtenarij) en die nu in hun eentje 2-3x meer dan dat ontvangen. Met je eens dat het niet puur een ‘omslagstelsel’ tussen de generaties is, er zit nog wel meer scheef.

  Dawg: Je snijdt nu een heel andere discussie aan, nl die of iedere deelnemer aan een pensioenfonds, of iedere generatie, meer of minder terug krijgt dan waar op grond van premiebetaling aanspraak op gemaakt kan worden.

  volgens de pensioenfondsen krijg iedere deelnemer veel meer terug dan hij heeft ingelegd 🙂
  wie nog twijfelde of het een Ponzi is zou het nu zeker moeten weten.

  dalen: Wanneer worden de echte graaiers door Weekers aangepakt. Dan zou je pas scoren: je toekomstige baan van 3 ton per jaar is natuurlijk dan niet meer mogelijk.

  de echte graaiers worden door Weekers (net als door Woutertje Bos en vele andere voor hem) extra in de watten gelegd.

  Marketwatch: Ondertussen in de winkelstraten in Harderwijk wordt er “Window Dressing” toegepast om leegstaande winkelpanden te verstoppen:

  doe ze bij mij in de regio al vele jaren; er zijn zelfs winkelstraten waar de helft nep-etalages zijn.

  Dawg: Of het zou om het socialiseren van de verliezen van een rijke elite moeten gaan.

  met dat soort socialisme heeft de schuldencrisis dus héél veel te maken. Overigens ‘rijk’ op grote schaal (bijv. de banksters) maar ook op kleinere schaal (bijv. huiseigenaars/scheefleners tegenover huurders).

  Aurely: Als je een paar jaartjes krom ligt en elke maand 1000,- opzij legt groeit je kapitaal na een jaar of 8 alleen al van de rente zo hard dat je er niet meer over peinst om een huis te kopen.

  nog nooit van inflatie en box3 belasting gehoord? Met sparen krimpt je kapitaal jaarlijks met gegarandeerd zo’n 2% (even afgezien van extra inleg), als je tenminste de inflatiecijfertjes gelooft. In werkelijkheid is de krimp nog veel erger. Als je uitsluitend spaart om een huis te kopen dat je cash wilt betalen ligt het iets anders omdat de huizenprijzen voorlopig nog wel verder dalen, maar de meeste mensen zullen nooit genoeg bij elkaar sparen om cash te kunnen kopen …

 126. hugo says:

  Dawg: Overheidsschulden zijn binnen die crisis slechts een deel van het probleem.

  Sorry maar dat is wat mij betreft een onjuiste weergave van de feiten. Bijna alle schuld is uiteindelijk overheidsschuld. Om maar wat te noemen, NHG, WBV, WSNP, gemeente, provincie, waterschap, banken, corporaties, ESFS, etc etc. Allemaal staatschuld aangezien deze garant staat. Dan heb ik het nog niet eens over de ”unfunded liabilities” zoals de AOW. Als je alles bij elkaar optelt denk ik dat de staatsschuld boven de 400% zit.

  Neem de Ierse staatsschuld maar als voorbeeld voor wat komen zal. In 2007 25%, 2008 44%, 2009 65%, 2010 95%. Zo ziet private schulden dumpen eruit. Helaas kan ik 2011 zo snel niet vinden. Gok dat die nu rond de 120% zit.
  http://www.indexmundi.com/ireland/public_debt.html

  Eens dat dit niet is veroorzaakt door socialisme. We hebben namelijk een corporatistisch aka facistische model. Voor de goede orde, facisme is het samensmelten van politiek en corporaties.

 127. rick says:

  @Dawg,

  De AOW is een omslagstelsel, dat houdt niet rekening met een toename van het aantal gepensioneerden.
  In de toekomst zullen er zo’n 2 keer zoveel gepensioneerden zijn per werkende dan nu. Hoeveel is het beloofde opgebouwde tegoed dan nog waard? Waarschijnlijk niet wat in de tabel van het CBS wordt beloofd.
  Mijn voorstel is om de jeugd een keus te geven: of je doet mee aan dit stelsel of je spaart gewoon zelf en betaalt geen premie. Ik denk dat dan de jongeren van links tot rechts voor het laatste kiezen. Dat bedoel ik met socialistische heilstaat, de keuze wordt door de overheid bepaald, en niet wat voor mijn generatie of voor mijzelf het beste is. Of hoe “de markt” het zou oplossen. De tekorten in de pensioenpot wordt gesocialiseerd naar de volgende generaties.

 128. Dawg says:

  hugo,

  Nee, niet bijna alle schuld is overheidsschuld (al kunnen allerlei overheidsgaranties er wel toe leiden dat particuliere schuld van vandaag een collectieve schuld in de toekomst wordt)Klik maar eens op het linkje van @123 Rick. Kan je zelf zien dat van alle schulden wereldwijd gemiddeld misschien zo’n 20 of 25% overheidsschuld is. Bovendien daalde die overheidsschuld uitgedrukt als percentage van het bbp in de jaren voorafgaande aan de schuldencrisis, terwijl de pariculiere schulden juist sterk toenamen.

  Als je die unfunded liabilities mee wil tellen moet je trouwens, en zeker als het Nederland betreft, ook latente belastingopbrengsten mee rekenen. Bijvoorbeeld de toekomstige belastingopbrengsten over de pensioenen.

 129. Dawg says:

  rick,

  Mag ik je eens vragen of je zo, uit het blote hoofd, enig idee hebt hoeveel procent van het bbp we op dit moment aan de AOW uitgeven en hoeveel de huidige generatie 65-plussers aan directe en indirecte belastingen afdraagt aan de staat. Enig idee hoe die verhoudingen naar verwachting zullen liggen rond 2040 als de vergrijzing van Nederland haar piek bereikt?

 130. Steven says:

  Marketwatch: Ik mag hopen dat ze die term niet dubbelzinnig bedoelen want in de boekhoudwereld heeft de term “Window Dressing” toch een iets andere betekenis…

  In de aandelen wereld is het omhoogkopen (tijdelijk) van bepaalde aandelen zodat de kwartaalcijfers (rendementen op die aandelen) er even beter uit zien. Daarna worden ze weer net zo makkelijk gedumpt.

  Wat je nu vaak ziet is dat ze van een lege winkel een zogenaamde galerie van maken. Er zit geen hond, maar je kan wel een nummer bellen bij interesse. Aangezien er in de regel wat rommel-kunst in ligt gebeurt dat vast niet veel. Wat me laatst opviel is dat ik zelfs rond en op de Dam in Amsterdam drie van dit soort winkels heb gezien.. (dus echt een winkel midden op de dam ook met wat troep-kunst)

 131. hugo says:

  Dawg: Klik maar eens op het linkje van @123 Rick. Kan je zelf zien dat van alle schulden wereldwijd gemiddeld misschien zo’n 20 of 25% overheidsschuld is.

  Ik heb op het linkje geklikt. Ik geef alleen maar aan dat dit onderscheid fictief is. Zeker met een leverage van 30+x in het Eurosysteem zit verliezen nemen er gewoon niet meer in. Enige alternatief is op het collectief afwentelen.

  Dawg: Als je die unfunded liabilities mee wil tellen moet je trouwens, en zeker als het Nederland betreft, ook latente belastingopbrengsten mee rekenen. Bijvoorbeeld de toekomstige belastingopbrengsten over de pensioenen.

  Dat is ongeveer de enige waarmee je mee kan rekenen. Ik zou dat wel met +-50% korten. Gezien de hoe graag en gemakkelijk er in die pot wordt gegraaid, verkeerd wordt gerekend met toetsrente etc. Potentieel kan de pot ook gemakkelijk door het ESFS worden geplunderd. Ik zou dus niet zo zeker rekenen met toekomstige belastingopbrengsten.

 132. rick says:

  Dawg,

  zie:
  http://vorige.nrc.nl/article2195020.ece
  Als ik het NRC moet geloven betalen we nu 28 miljard per jaar (18% AOW zit in de eerste IB-schijf). (5% van het BNP). 65-plusser hebben als tweede schijf 25% (AOW als marginale inkomsten boven werkgeverspensioen). Als het aantal gepensioneerden relatief verdubbelt betekent dat dus: 21 miljard (75% van 28 miljard) extra kosten, jaarlijks (of 13,5% extra IB). Ik hoop dat ik een rekenfout maak!

 133. Dawg says:

  rick,

  Merci voor je reactie. Als ik af mag gaan op het CPB rapport CPB, ‘Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances’, tabel 5.1 op blz. 81 om precies te zijn, uit (alweer) 2006 kostten een slordige 2,5 miljoen 65-plussers ons zo’n 4,7% van ons bbp aan AOW. Aan directe en directe belastingen betaalde diezelfde leeftijdsgroep in 2006 3,7% van het bbp. Zo redenerend zou je kunnen stellen dat de huidige generatie 65-plussers de schatkist per saldo 1% van het bbp kost.

  Uit dezelfde tabel valt af te lezen dat het CPB voor 2040 raamt dat de dan verwachte 4,4 miljoen 65-plussers een claim zullen leggen op 8,8% van het bbp via de AOW. Aan directe en indirecte belastingen zal die generatie 65-plussers echter naar verwachting 7,8% af gaan dragen zodat die bevolkingsgroep de schatkist per saldo nog steeds niet meer dan 1% van het bbp gaat kosten.

  Uiteraard zijn dit soort projecties met de nodige onzekerheid omgeven en zorgt de vergrijzing nog voor andere kosten (met name langdurige zorg en verpleging), maar dat de AOW onbetaalbaar zou zijn is op z’n minst een stelling die heel aanvechtbaar is.

 134. Dawg says:

  hugo,

  Kijk, met het collectiviseren en garanderen van particuliere schulden komt uiteindelijk van alles en nog wat op de schouders van de belastingbetalers terecht. Wordt het onderscheid tussen particuliere schuld en overheidsschuld inderdaad boterzacht en fictief. Is alleen geen reden om uit het oog te verliezen waar en hoe die schulden uiteindelijk zijn ontstaan.

  En ja, met betrekking tot die pensioenen is al helemaal niets zeker. Misschien is -50% nog wel een heel optimistische schatting. Mocht het zover komen dan zal men ons tegen die tijd wel vertellen dat we tot ons 75-ste door moeten werken, maar dat dat helemaal niet erg is omdat we dan ook allemaal minstens 100 jaar worden.

 135. rick says:

  @Dwag,

  Dank voor je toelichting.
  Ik zou je graag willen geloven. Maar helaas denk ik dat het toch wat creatief rekenen is. Tegenover de belastinginkomsten staat dat ouderen ook gebruikmaken van publieke voorzieningen zoals wegen, OV, dijkbewaking en natuurlijk de zorg. Vooral het laatste: nu al 65 miljard per jaar. Waarschijnlijk verdubbelt dat dan ook op de piek van de vergrijzing. En dan nog afgezien van het feit dat de zorgkosten nu al de pan uit rijzen.
  Als je de samenvatting leest zie je dat verwacht wordt dat de tekorten bij ongewijzigd beleid zullen toenemen met 3% van het BNP per jaar. En dan hebben nu al moeite om binnen de EU-norm te blijven. En dat tot 2040. Dit betekent dus 30 jaar lang 3% tekort: 90% van ons BNP.
  Helaas maar waar, het is een gigantische ongedekte cheque.

 136. j.mak van amersfoort says:

  Ik mis een belangerijk `detail`in de discussie.Veel babyboomers zijn al heel jong begonnen met werken, studeerden er naast hun werk, in de avonduren bij.Zitten dus al vaak rond de 60 aan 40 werkjaren!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*