Nederland exporteur?

Over de betekenis van de uitvoer voor onze economie bestaan veel misverstanden. Zo zei een minister in spe vorige week dat Nederland 70% van zijn inkomen verdient met de export. De betreffende minister zou nog wel Economische Zaken onder zijn hoede krijgen

Het is te hopen dat de minister, die inmiddels al op het bordes heeft gestaan, zich bij het inlezen in de voor hem nieuwe materie nog even laat bijpraten door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), om te horen hoe het echt zit.

Waar heeft de minister die 70% vandaan? Van iemand die voor hem heeft opgezocht hoeveel Nederland exporteert en die dat bedrag vervolgens heeft gedeeld door het bruto binnenlands product (bbp). Dat laatste is het bedrag dat we met zijn allen verdienen. De Nederlandse uitvoer bedroeg in 2009 € 396 miljard en het bbp was € 572 miljard groot. Het ene bedrag gedeeld door het andere geeft 69%. Dus verdienen we 70% van ons inkomen met de export.

Hier maakt de bron van de minister zijn eerste fout, al is het nog niet de ergste. Van de € 396 miljard aan uitvoer is niet minder dan € 158 miljard doorvoer, of ’wederuitvoer’, zoals het bij het CBS heet. Dit is wat ingevoerd wordt en even hard weer uitgevoerd wordt. De containers komen per zeeschip op de Maasvlakte aan, worden overgeladen op een binnenvaartschip en gaan door naar Duitsland. Daar verdienen we, afgezien van het verladen, niets aan.

Het deel van de uitvoer dat doorvoer is, wordt steeds groter, vorig jaar al 40%. De échte uitvoer van dingen die in Nederland gemaakt zijn, bedroeg vorig jaar niet € 396 miljard maar, na nog wat andere correcties, € 229 miljard. Dat is niet 69%, maar slechts 40% van het bbp.

Maar nu komt de echte denkfout van de bron van onze minister. Uitvoer is omzet. Het is het bedrag dat ontvangen wordt voor verkochte producten. Maar wat je omzet is bij lange na niet hetzelfde als wat je verdient.

Stel een ondernemer verkoopt voor € 100.000 in het buitenland. De kostprijs van wat hij verkoopt bedraagt € 90.000. Hij maakt dus € 10.000 winst. Dat is wat hij verdiend heeft aan de uitvoer. De kostprijs bestaat weer voor € 25.000 uit arbeidsloon en voor € 65.000 uit grondstoffen en materialen, die hij allemaal heeft ingevoerd. Er is door zijn werknemers dus ook nog eens € 25.000 aan inkomens ontvangen. In dit voorbeeld is op een uitvoerbedrag van € 100.000 dus maar € 35.000 verdiend.

Het is dus onjuist om te stellen dat we (na de correctie voor de doorvoer) 40% van ons inkomen met de uitvoer verdienen, en het is al helemaal fout om te zeggen dat het 70% is. Wat is het dan wel? Dat valt zo niet te zeggen, maar we weten wel in welke sectoren de meeste inkomens, dus lonen en winsten, verdiend worden.

In grotendeels binnenlandse sectoren als de zorg, de zakelijke dienstverlening, de bouw, de horeca, vervoer en communicatie en de overheid wordt 80% van ons inkomen verdiend. Blijft er voor de landbouw en de industrie, die veel maar niet alles exporteren, nog 20% over.

Omzet is dus niet hetzelfde als inkomen. Het is maar dat de minister van Economische Zaken en Landbouw het weet.

bron: De Telegraaf

Share Button
Tagged with:
33 comments on “Nederland exporteur?
 1. adamus says:

  hij heeft er natuurlijk ook bij verteld hoeveel miljard NL netto binnenhaalt met landbouwspulletjes.
  Zijn volgende baan kan best Friesland/Campina worden 😉

 2. Goudbelegger says:

  De schrijver van het stukje mag over onderstaande ook wel eens nadenken.. Bij de overheid wordt het ‘verdiend’? Dat zijn belastingen, dat is iets anders dan verdienen.

  Maar ok, wat doet het ertoe..

  ———–

  In grotendeels binnenlandse sectoren als de zorg, de zakelijke dienstverlening, de bouw, de horeca, vervoer en communicatie en de overheid wordt 80% van ons inkomen verdiend.

 3. Peter2 says:

  BBP is nogal een discutabele maatstaaf om vanuit te rekenen. Overheidsuitgaven schroeven het BBP kunstmatig op. Wanneer je andermans geld uitgeeft, zoals de overheid, kijk je niet snel op een euro meer of minder.

  Dus hoe groter de overheid in een economie, hoe mooier het BBP lijkt te zijn. Totdat de kredietkraan stokt en de schulden niet doorgerold kunnen worden.

  Daar zijn we kennelijk in NL nog niet beland, in tegenstelling tot was andere landen. Wat niet is gaat nog komen natuurlijk.

 4. Adamus says:

  Peter,
  Wat is gegeven bbp waard als het grote gros leeft van de overheid?
  Zou een computersimulatie moeten zijn waarbij geldlijntjes vanuit den haag drooggelegd zouden kunnen worden….

 5. Peter2 says:

  @4 Adamus.

  De vraag stelling is hem beantwoorden 😉

 6. Dawg says:

  @4 Adamus

  Zo’n systeem bestaat al: De Nationale Rekeningen. Is geen computersimulatie maar een registratiesysteem dat wordt samengesteld door CBS.

 7. Adamus says:

  Waarom houdt CBS dat bij?

 8. nhz says:

  @2,4:
  ja, over ‘geld verdienen’ in de kinderopvang, licht huishoudelijk werk enzo zullen we het maar niet hebben. Vast een significant deel van het BNP, maar geld rondpompen zou een betere term zijn.

  gelukkig heeft dit kabinet meer verstand van de woningmarkt dan van economie 😛

 9. Dawg says:

  @8 Adamus

  Meten is weten.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_rekeningen

  Voorbeeld van de overzichten die je, via CBS Statline, kunt samenstellen op basis van de nationale rekeningen:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7464NR&D1=0&D2=1-4,19-20,24,29,35,48,52&D3=32,l&VW=T

 10. Adamus says:

  Ja meten is weten. Daarom weten we nog steeds niet wat we niet weten.

 11. Dawg says:

  @10 Adamus

  “Ignorance is strength”lijkt jou een betere optie?

 12. Peter2 says:

  Waarom zouden we moeten meten, of zelfs maar weten? Wij hebben toch geen plan economie, of wel soms?

  Als iedereen zijn eigen zaakjes kan overzien en de overheid voor een eerlijk speelveld zorgt is er helemaal geen reden om wat dan ook op macro niveau te weten. Het is dan gewoon zo als het is, niet meer of minder en er hoeft nergens naar gestuurd te worden.

  Of zijn we stiekem toch gewoon allen communisten?

 13. Dawg says:

  @12 Peter2

  “Waarom zouden we moeten meten, of zelfs maar weten?”

  Misschien weet Kees de Kort dat wel. Schijnt macro econoom bij AFS Capital te zijn.

 14. Merijn Knibbe says:

  Over de Nationale Rekeningen:

  * Dit is een systematisch en zorgvuldig gemeten overzicht van de Nederlandse economie.

  * Het geeft (onder meer) aan hoeveel we produceren, hoe hoog het inkomen is, waar de productie plaats vindt, hoe veel we exporteren en importeren, hoeveel we investeren, hoeveel belasting we betalen en wat er met dat belastinggeld gebeurt.

  * Juist uit de Nationale Rekeningen valt te halen dat wat betreft onze kapitaalgoederen (waar huizen ook onder gerekend worden, terecht) de stijging van de waarde die de afgelopen jaren waarneembaar is vooral bij huizen voornamelijk uit prijsstijgingen bestaan.

  Waarom die Nationale Rekeningen? In ieder geval kun je uit dit toch tamelijk objectieve overzicht halen hoe hoog de overheidsschuld en het overheidstekort is (valt vergeleken met andere landen en het verleden eigenlijk wel mee), dat woonlasten in Nederland de hoogste van Europa zijn (gemeten als deel van het inkomen) en noem maar op. Zonder deze rekeningen zou de politieke discussie nog veel rommeliger zijn dan deze nu al is.

  Dat de overheid niets doet met het belastinggeld is zelfs voor borreltafelpraat te suf voor woorden. Denk aan snelwegen, onderwijs en noem maar op. Misschien kan het allemaal een stuk efficienter, maar ook de overheid produceert.

 15. Adamus says:

  Peter2

  Breek me de bek nietnopen

  “In the end we are all socialists”. Keynes geloof ik.

 16. Adamus says:

  Wie is toch de man die Juan’s discussie niet gaande weet te houden? 😉

 17. Adamus says:

  Zelfs de voormalige USSR produceerde. Het staat waarschijnlijk te verkrotten en weg te roesten, maar toch.

 18. Peter2 says:

  @13 Dawg

  “Waarom zouden we moeten meten, of zelfs maar weten?”

  Misschien weet Kees de Kort dat wel. Schijnt macro econoom bij AFS Capital te zijn.

  Weet ik ook, maar die weet dat ANDEREN die weinig van de machinerie weten momenteel overal aan de schuifjes zitten te spelen als een stel kleine kinderen met kerstmis. Dus voor zijn gedrag valt een prima case te maken. Hij moet tenslotte voor zijn bedrijf uitzoeken waar vermogende klanten hun geld het meest veilig/rendabel kunnen onderbrengen. En dat op zichzelf is natuurlijk niets macro. maar micro. Hij kijkt slechts naar indicatoren op macro niveau om gegeven zijn model, vooral logisch nadenken, beter zijn werk uit te voeren en de waarheid te achterhalen tussen alle spin van overheden en andere grote belanghebbenden.

  Kun je dat van ons lands- en financiële bestuur ook zeggen?

  Maar als je zelf de overheid bent en je moet voor een eerlijk speelveld zorgen zodat de markt best functioneert, dan is al die macro informatie vrijwel zinloos. Mischien dat cijfers over demografie of criminaliteit zinvol zijn voor politieke beslissingen. Maar dat zijn geen economische macro gegevens natuurlijk.

 19. Juan Belmonte says:

  @Merijn Knibbe

  Wederom welkom u was hier eerder als Juan zich niet verist…

  Denk aan snelwegen, onderwijs en noem maar op. Misschien kan het allemaal een stuk efficienter, maar ook de overheid produceert.

  Eens.

  Zoals de heer Johan Schaberg recent ook NRC constateerde is de weledelgestrenge heer Ir. Camiel Eurlings een voorbeeld van hoe het wel kan, niet (alleen) lullen maar (ook) asfalt leggen.

 20. Juan Belmonte says:

  Omzet is dus niet hetzelfde als inkomen. Het is maar dat de minister van Economische Zaken en Landbouw het weet.

  Bovenstaand artikel is overigens weer een prima senior commentaar op de economische realiteit van de heer Prof. Dr. Jaap van Duin.
  Bravo.

  Het is iedere zaterdag weer goed om even op DFT te kijken.

  En voor de woningmarkt betekent het J.i. -maar die vergist zich regelmatig “bijna ministrieel” dus neemt u hem maar niet al te serieus ( 🙂 ) dat schuld / BNP er tov buitenland nog rooskleurig voorstaat. Immers 158/572 = 27% van BNP is doorvoer en daar worden geen huizenschulden mee afgelost.

  Maar nogmaals: -wellicht ook hier een ministriële vergissing -Juan heeft meer verstand van stierenvechten 🙂

  Sin poesía
  no se puede torear 🙂

 21. Juan Belmonte says:

  64% van de Hollando’s denkt dat de huizenprijzen in 2010 niet zakken.

  Haha haha haaaaaaaaaaa 🙂

  Wat een bak.

 22. FT says:

  @21 Juan,

  Heb je ter vergelijk ook even in de poll in de rechterkolom ter referentie gekeken? 🙂

 23. Dawg says:

  @20 Juan

  “Immers 158/572 = 27% van BNP is doorvoer en daar worden geen huizenschulden mee afgelost.”

  Sta mij toe hier wat meer klaarheid in deze materie te brengen. Doorvoer komt alleen in het BNP-cijfer terecht voor zover dit tot de vorming van inkomen in Nederland leidt. Als die 158 dus bijvoorbeeld voor 150 miljard naar Nederland was gekomen, wordt er in Nederland dus 8 miljard op verdiend en dat laatste getal is dan ook het bedrag wat in die 572 miljard wordt opgenomen.

 24. Dawg says:

  @21 Juan

  Zolang ze niet hoeven te verkopen kunnen ze dat tot St Juttemis blijven denken. Degenen die uiteindelijk de portemonnaie moeten gaan trekken denken daar heel anders over:

  http://geld.nl.msn.com/nieuws/article.aspx?cp-documentid=155012491

  Wat is dat toch met die 30%?

 25. Dawg says:

  @18 Peter2

  En dan zijn we weer terug bij de gewenste invloed van de overheid op onze economie, maar die discussie laat ik deze keer gaarne aan mij voorbijgaan.

 26. Juan Belmonte says:

  @22 FT

  Hierbij spelen de hoge schuldratio’s van ons land een belangrijke rol: zo is de uitstaande hypotheekschuld in verhouding tot het net national income in Nederland (120%) beduidend hoger dan in Amerika (nog geen 90%).

  Inderdaad.

  Dat verklaart nog steeds de 5 vragen van Juan niet …

 27. Risp says:

  …”In grotendeels binnenlandse sectoren als de zorg, de zakelijke dienstverlening, de bouw, de horeca, vervoer en communicatie en de overheid wordt 80% van ons inkomen verdiend.”…

  Dit is ook niet echt “verdienen”

  De verpleegkundige verdient zijn geld via de overheid die dat geld int middels belastingen.
  Met dat loon gaat de verpleegkundige naar de kroeg om een biertje te drinken en zo verdient de barman zijn geld.
  De barman betaald belasting over zijn loon, waar de verpleegkundige weer van wordt betaald.

  Overigens ben ik van beroep verpleegkundige… ik zit wel goed geloof ik.

  Trouwens… zijn de gestegen huizenprijzen ook meeberekend bij het BBP ? Indien ja… dan kan ik me de (zogenaamde) groei erg goed voorstellen, ineens.

 28. Juan Belmonte says:

  @23 Dawg

  Uw redernering klopt.

  Juan maakte dus ook een ministriële vergissing.

  Wat dan ook geldt is dat om een beter inzicht in het vermogen om schulden af te kunnen lossen (door huishoudens) er niet naar BNP gekeken wordt (hier zitten ook bedrijsresultaten in die mogelijk zelfs in buitenlandse handen zijn) maar naar de inkomens van de huishoudens die de schulden hebben.

  Voor zover dat laatste ook geen ministriële vergissing is 🙂

  🙂

 29. Juan Belmonte says:

  @24 Dawg

  De gemiddelde verkoopprijs van vrijstaande woningen was volgens het kadaster in september 2010 394 duizend euro. Daarmee ligt de vraagprijs 32 procent hoger dan de uiteindelijke verkooprijs.

  Z24 kan zo de Tombola Top Tienduizend in 🙂

 30. Dawg says:

  @29 JUan

  Mag dat vermaledijde IMF dan ook in. Die zagen een paar jaar geleden al zo’n 30% lucht in de woningprijzen zitten.

 31. nhz says:

  @18:
  “Maar als je zelf de overheid bent en je moet voor een eerlijk speelveld zorgen zodat de markt best functioneert, dan is al die macro informatie vrijwel zinloos. ”

  Als je als overheid vooral overleeft via pyramidespelen en het konstant manipuleren van de regels, dan is (betrouwbare) macro informatie ook zinloos. Informatie zoals gepresenteerd door het Ministry of Truth is vooral nuttig om de gewone burger op het verkeerde been te zetten. Gaat u deze week ook weer lekker geld uitgeven omdat de economie weer draait als een tierelier?

  @19:
  in hoeverre dat dan nuttige produktie is kun je zeer betwijfelen, als tegelijk de maximumsnelheid naar 130 gaat. De hele (zeer beperkte) winst van dat extra asfalt is in één klap verdwenen. Wat overblijft onder de streep is een kadootje van vele miljarden voor Elco en z’n makkers, en veel extra schade voor natuur en milieu.

  @27:
  “Trouwens… zijn de gestegen huizenprijzen ook meeberekend bij het BBP ? Indien ja… dan kan ik me de (zogenaamde) groei erg goed voorstellen, ineens.”

  ik weet niet of/hoe ze het meerekenen, maar het is ongetwijfeld een zeer belangrijke factor aangezien dit de belangrijkste factor is bij de omzettoename voor o.a. de financiele sector, de bouw en nog zo wat sectoren die voor een groot deel van de huizenbubble afhankelijk zijn.

 32. ll says:

  @ nhz hebben we ook nog een BBP bubble 😉

 33. Dawg says:

  @31 nzh

  @27
  “Trouwens… zijn de gestegen huizenprijzen ook meeberekend bij het BBP ? Indien ja… dan kan ik me de (zogenaamde) groei erg goed voorstellen ineens.”

  Nee, in principe niet. Als je huis, effectenportefeuille of postzegelverzameling in waarde stijgen blijft dit buiten de berekening van het bbp. Prductie(en inkomen) worden in de statistieken van het CBS, conform internationale afspraken, gemeten via het begrip toegevoegde waarde. Dat is dus het verschil tussen omzet en bij andere bedrijven ingekochte goederen en diensten.
  Een bakker die in enig jaar een omzet heeft van 100.000 euro en daarvoor voor een bedrag van
  € 20.000 aan goederen diensten van andere bedrijven heeft ingekocht (ingredienten, gas, water, licht, accountant etc) heeft vooe een bedrag van
  € 80.000 aan waarde toegevoegd.
  Die € 80.000 is tevens de waarde die hij heeft geproduceerd en het inkomen dat zijn zaak heeft gegenereerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*