De hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is al meer dan honderd jaar een heilig huisje in de Nederlandse politiek. De regeling wordt gezien als instrument om eigenwoningbezit te stimuleren. Maar dat was niet de reden waarom de aftrek ooit werd ingevoerd. De gedachte dat kopen beter is dan huren brak pas na 1945 door.

Huurwaardeforfait
De hypotheekrenteaftrek stamt uit 1893, toen de eerste inkomstenbelasting in Nederland van kracht werd. Tot die tijd werden belastingen geheven in de vorm van accijnzen, voornamelijk op eerste levensbehoeften als zout, zeep en suiker. Omdat de accijnzen voor iedereen even hoog waren, vormden zij voor de arme bevolkingsgroepen een veel zwaardere financiële last dan voor de rijken. Vanuit links-liberale hoek klonk daarom de roep om ze grotendeels te vervangen door een belasting op inkomsten.
Hervorming van het ‘onbillijke’ belastingstelsel was een ‘dringende eisch der rechtvaardigheid’, zo stond in de troonrede die koningin-regentes Emma in 1891 voorlas. Nog geen jaar later slaagde minister van Financiën Nicolaas Pierson erin om de eerste Wet op de Vermogensbelasting door de Tweede Kamer te loodsen.
Voortaan moest iedere Nederlander belasting betalen over het inkomen dat hij verdiende. Daaronder viel ook zijn woning, wanneer hij die in eigen bezit had. De redenering die hierachter school was deze: wie een huis bezat, zou dit kunnen verhuren en op deze manier dus geld verdienen. In het geval dat de eigenaar zelf zijn huis bewoonde ‘huurde’ hij dit van zichzelf. Hij spaarde zo maandelijks een bepaald bedrag aan huur uit, oftewel hij ontving huur uit eigen zak. Daarom werd de huurwaarde van zijn woning opgeteld bij zijn belastbare inkomen.
Bij het nieuwe belastingstelsel hoorde echter ook dat kosten die de belastingbetaler moest maken om zijn inkomsten te verwerven van dat belastbare inkomen mochten worden afgetrokken. Dat gold eveneens voor de uitgaven die het bezit van een woning met zich meebracht: onderhoudskosten, waardevermindering, én de rente die maandelijks moest worden betaald over een eventuele hypotheeklening. Het resultaat van deze rekensom was meestal negatief.
Omdat de meeste koophuizen in Nederland met hypotheken werden gefinancierd, kostte de belasting op koopwoningen de staat dus meer geld dan zij hem opleverde. Pierson beschouwde dit als een noodzakelijk kwaad. Het was het principe van de nieuwe inkomstenbelasting dat telde. Bovendien ging het niet om grote bedragen, aangezien eigenwoningbezit nog slechts voor een kleine bovenlaag was weggelegd.
Wellicht ook heeft Pierson de rijkste Nederlanders willen compenseren voor de grotere aanslag die het nieuwe belastingstelsel deed op hun portemonnee. Uit hun midden klonk namelijk protest tegen de belastinghervorming. In 1894 werd een Vereeniging tot het Weigeren van Belastingbetaling opgericht, en Pierson zelf dreigde te worden uitgesloten van de Haagse sociëteit De Witte.
Hoewel de belastingwetten sinds 1893 verschillende keren zijn aangepast – zo werd de progressie in de inkomstenbelasting sterker –, is de omgang met het eigenwoningbezit in essentie hetzelfde gebleven. Nog steeds moeten woningbezitters een extra post bij hun inkomen optellen – het huurwaarde- of eigenwoningforfait – en mogen ze de hypotheekrente ervan aftrekken.

Lees het gehele artikel op de website van het  Historisch Nieuwsblad

Share Button
56 comments on “De hypotheekrenteaftrek
 1. Juan Belmonte says:

  @artikel

  Wellicht ook heeft Pierson de rijkste Nederlanders willen compenseren voor de grotere aanslag die het nieuwe belastingstelsel deed op hun portemonnee. Uit hun midden klonk namelijk protest tegen de belastinghervorming. In 1894 werd een Vereeniging tot het Weigeren van Belastingbetaling opgericht.

  Mijmer, mijmer, wapper:

  108 jaar lang functioneerde de HRA tot deze ten onder ging aan haar eigen succes. 10% van de rijksten Nederlandsers sloten leningen af die zij op grond van hun vermogen helemaal niet nodig hadden enkel om belastingen de drukken, die 10% consumeerde dan ook zeer succesvol 30% van het HRA budget.
  Ondertussen was de hele B.V. Holland bezig om huizen gesubsidieerd (HRA) te leasen (aflossingsvrij te financieren) en werd de Vereniging Eigen Huis smalend de Vereniging Geleased Huys genoemd omdat zij Aflossen als onwenselijk bestempelde. Aflossen werd gezien als zwakzinnig immer men liep belastingvoordeel mis.

  In 2012 was in de Europoese Unie de gemiddelde bruto schuldengraad op eigen woningbezit ten opzichte van bruto inkomens zo’n 100%, dat is dan het gemiddelde. De “spaarzame” Hollanders excelleerden met 250% in het middels schuld verhogen van de huizenprijzen, die telkenmale door linkse en rechste regeringscoalities met kunstgrepen instand werd gehouden, totdat iedereen wel door had dat de houdbaarheid van het taboe op het afschaffen van de HRA beperkt was.

  Juan is een matig geschiedschrijver, of een gematigd geschiedschrijver of wellicht -onder dergelijke schrijvers- degene die het meeste mis schoot 🙂

  de beste stuurlui
  dempen de put

  op tijd
  (eerlijk en gematigd gejat overigens)

  zizo
  Juan

 2. Draaikont says:

  Dat dit detail, kennelijk als opzienbarend of belangrijk, dwars door de hele geschiedschrijving naar boven drijft geeft eigenlijk wel een goed beeld van de politiek:

  “en Pierson zelf dreigde te worden uitgesloten van de Haagse sociëteit De Witte.”

 3. ll says:

  De spaarhypotheeknemers staan nu allemaal ‘onder water’ , ah, dat is raar, je betaalt en spaart maandelijks een bedrag voor een huis dat het niet meer waard is. Dat moet wel een héél vreemde ervaring zijn, voor deze hypotheeknemers 😉

  In plaats van een PINAUTOMAAT van de overwaarde wordt je huis nu een PLUNDERPOT. Elke dag wordt het minder waard, maar je betaalt de volle mep, raar. Dus betaal je nu twee keer je huis, één keer voor de rente en afbetaling, en één keer voor de maandelijkse terugkerende onderwaarde.

  Maar er hoop voor de starters. 🙂
  Kansen voor starters ( met cash )

  http://www.metronieuws.nl/plus/kansen-voor-starters/SrZliq!oZy6E7eakOj9c/

 4. Aurely says:

  Maak er drie keer van. 1 keer aflossen, 1 keer rente, 0,5 keer waardevermindering

 5. ll says:

  Tip van Rik, lage rente nog lager, en waarom, het wordt Japanistan. En alweer een voorspelling van dit blog die uitkomt ?

  Nog even geduld 🙂

  http://schmullstrategie.nl/2012/09/tip-van-rik-lage-rente-nog-lager/

 6. Adamus says:

  ll:
  Tip van Rik, lage rente nog lager, en waarom, het wordt Japanistan. En alweer een voorspelling van dit blog die uitkomt ?

  Nog even geduld

  schmullstrategie.n…age-rente-nog-lager/

  Schmull:

  “Maar als het IRAN-conflict escaleert, kan de Dollar een steun in
  de rug krijgen. Ik geloof nog steeds in de Dollar, NIET in de
  Euro , op langere termijn.”

  Ouwe handelaar/trader. Er staan reputaties en handen waaruit de manne hebben gegeten op het spel. Ze kunnen geen afstand doen van het verleden.

 7. Adamus says:

  ll:
  De huizenmarkt

  laatjebouwen.com/w…aargh-april-2009.gif

  “Glaasje op” sjakie schramm

 8. Henk 6 says:

  http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/12957536/__Bedrijf_helpt_werknemers_met_schulden__.html

  Dit geeft een in kijkje hoe NL er echt voor staat maar dat zien we natuurlijk niet terug in CBS statistieken.

 9. lorenzo says:

  ll: De spaarhypotheeknemers staan nu allemaal ‘onder water’ , ah, dat is raar, je betaalt en spaart maandelijks een bedrag voor een huis dat het niet meer waard is. Dat moet wel een héél vreemde ervaring zijn, voor deze hypotheeknemers

  Klopt , dat de hypotheeknemer in dat geval een mannetje stuurt , indien er sprake is van verzuim ( het stoppen van betalen) , die de woning wel wil kopen voor een mooi prijsje . De hypotheek gever zit dan nog met een jarenlange schuld . Geen probleem voor de bank , maar al eerder gesteldt , voor de hypotheek gever komt een oplossing , een kwestie van tijd.

 10. lorenzo says:

  Henk 6: telegraaf.nl/mijnb…_met_schulden__.htmlDit geeft een in kijkje hoe NL er echt voor staat maar dat zien we natuurlijk niet terug in CBS statistieken.

  en ik hoop beseffende wie het uiteindelijk gaat betalen , toch ? ….

 11. windmill says:

  Niet werkelijk OT maar wel grappig om te onthouden wanneer er weer over schaarste gesproken wordt…

  “Bijna 5 procent woningen staat leeg”

  Bron : http://www.nvm.nl/actual/september_2012/bijna_5_procent_woningen_staat_leeg.aspx

  Groeten

 12. Voerman says:

  Er wordt door verschillende mensen op dit log heel verwarrend omgegaan met de termen ‘hypotheekgever’en ‘hypotheeknemer’.

  Het zit zo:

  De hypoyheekgever=degene die het geld leent.
  De hypotheeknemer=degene die het geld uitleent (meestal de bank)

  In de volksmond en zelfs door de media wordt even verwarrend met deze begrippen omgegaan.

 13. Voerman says:

  ll: Dat moet wel een héél vreemde ervaring zijn, voor deze hypotheeknemers

  Niet te pessimistisch!
  De huurder is zijn betaalde huur helemaal kwijt en ziet daar met zekerheid nooit iets van terug.

 14. lorenzo says:

  Voerman: Er wordt door verschillende mensen op dit log heel verwarrend omgegaan met de termen ‘hypotheekgever’en ‘hypotheeknemer’.Het zit zo:De hypoyheekgever=degene die het geld leent.De hypotheeknemer=degene die het geld uitleent (meestal de bank)In de volksmond en zelfs door de media wordt even verwarrend met deze begrippen omgegaan.

  indien u doelt op mijn (..) vraag ik u nogmaals mijn verhaaltje te lezen.
  Relativering voor u , ook Penot van de VEH weet het veschil niet heb ik al te vaak gehoord.
  ergo ,de hypotheek is een zekerheidsrecht voor de geldgever. Kijk uw hypotheek akte maar eens.

  geeft niets , veel huurders hier….

 15. lorenzo says:

  Voerman: Niet te pessimistisch!De huurder is zijn betaalde huur helemaal kwijt en ziet daar met zekerheid nooit iets van terug.

  daarbij , er komt hulp voor de leners . U kunt afwachten en dan kom ik er nog op terug , u te helpen herinneren. Dit is Nederland , u weet wel.

 16. Voerman says:

  ll: En alweer een voorspelling van dit blog die uitkomt ?

  Er worden op dit log (wat in feite nuchter beschouwd ook één grote lobbymachine is) enorm veel voorspellingen gedaan.
  Vreemd, dat er zo nu en dan eentje uitkomt?

  Overigens veel interessante informatie, maar niet altijd als een betrouwbare partner te bezien.

 17. Voerman says:

  lorenzo: Dit is Nederland , u weet wel.

  Voerman vindt al heel lang, dat Nederland opgeheven is, weet U nog wel?

 18. Voerman says:

  lorenzo: Kijk uw hypotheek akte maar eens.

  Heb ik weggegooid (hypotheek geroyeerd)

 19. ll says:

  Dus een geldgever is een hypotheeknemer ? Ik snap het echt niet meer.

  Rare mensen die bankiers 🙂

 20. Voerman says:

  ll: Rare mensen die bankiers

  Eens met die laatste zin!

  Nogmaals:
  De hypotheekgever (de eigenaar) is degene die het recht van hypotheek geeft aan de geldverstrekker of hypotheeknemer (meestal een bank).

 21. lorenzo says:

  ll: Dus een geldgever is een hypotheeknemer ? Ik snap het echt niet meer.Rare mensen die bankiers

  Geeft niets , 85 % is financieel ongeletterd, let op : enige verwantschap met uw of andere opmerkingen rust in deze louter op toevalligheden.

 22. Voerman says:

  lorenzo: daarbij , er komt hulp voor de leners

  Niet alle lenershebben hulp nodig!

  Voornamelijk onverstandige leners gaan hulp nodig hebben.

  Ook is is een categorie leners die gewoon bestaat uit mensen die pech hebben in het leven (echtscheiding, werkloos, langdurig of ernstig ziek) en hopelijk goede hulp krijgen.

 23. lorenzo says:

  25, volgens rtl 4 . rtl 7 en SBS 6 klopt uw verhaal in uw laatste alinea, ik heb veelal een andere lezing in deze.

 24. Draaikont says:

  Voerman: Niet alle lenershebben hulp nodig!Voornamelijk onverstandige leners gaan hulp nodig hebben.Ook is is een categorie leners die gewoon bestaat uit mensen die pech hebben in het leven (echtscheiding, werkloos, langdurig of ernstig ziek) en hopelijk goede hulp krijgen.

  En ik maar denken dat “pech” juist onderdeel van het risico is.

 25. Floor says:

  lorenzo,

  Het is mij al vaker opgevallen dat Lorenzo slecht, zo niet helemaal niet leest, niet zo opgefokt doen dus, Voerman had het niet over jou.

 26. lorenzo says:

  Voerman: ll: Rare mensen die bankiers Eens met die laatste zin!

  Niet nodig , ook bankiers moeten zich aan het Burgelijk Wetboek houden . Stond er maar meer in het Burgelijk Wetboek …..

 27. lorenzo says:

  Floor: lorenzo, Het is mij al vaker opgevallen dat Lorenzo slecht, zo niet helemaal niet leest, niet zo opgefokt doen dus, Voerman had het niet over jou.

  Rustig enige zelfspot , relativering en een knipoogje ( voor de kenners..) is op zijn plaats .
  Velen in deze wereld zijn al zo boos…..

 28. jim says:

  Hypotheken negatief op de balans van the banksters? Komt de schuld bij ‘staat terecht’.
  Kopen moet! Wisten we nog niet. De wocos zijn als gekken het sociale huurarsenaal aan het opknappen om te verkopen. Ze kunnen nieuwbouw niet gefinancierd krijgen heet dat. De hypotheek is er voor U dacht U en omdat ze het zo goed met U voorhadden? Het heeft er alle schijn van dat ze er is om U er uiteindelijk eindeloos voor te laten betalen. Jazeker. http://www.businessweek.com/articles/2012-09-13/ben-bernanke-really-wants-you-to-buy-a-house
  En gisteren bij de viering van ows is een historische foto gemaakt! Leuke Wall(street)Paper die ik jullie echt niet wil onthouden, zelfs de kleuren kloppen:
  http://images.huffingtonpost.com/gadgets/slideshows/251038/slide_251038_1532865_free.jpg?1347911885000
  Toch ff lekker 100 van dat laffe pacifistische tuig kunnen vastzetten want de openbare orde was ernstig in gevaar. ‘We all live in a corporate regime’ was gisteren wel het leukste vrolijke liedje dat gezongen werd op de wijs van ‘we all live in a yellow submarine’. Blijven lachen lijkt belangrijk. Niet alleen lachen om de hra dus maar om die hele “Koop je dope” hypotheekschuld.

 29. Voerman says:

  lorenzo,

  Draaikont,

  Om engszins genuanceerd met zaken als pure dommigheid en hebzucht en anderzijds diep menselijk leed door pech om te gaan zou ik graag een beroep willen doen op Uw sociale bewogenheid als medemens.

 30. jim says:

  Of deze Voerman:
  Om engszins genuanceerd met zaken als pure dommigheid en hebzucht en anderzijds diep menselijk leed door pech om te gaan zou ik graag een beroep willen doen op Uw portemonnee als medemens.

  Zelfs de agenten konden er wel om lachen…
  Keep moving.

 31. jim says:

  Overigens ben ik 99% financieel ongeletterd.

 32. jim says:

  ll:
  De huizenmarkt

  laatjebouwen.com/w…aargh-april-2009.gif

  Bedankt, ik ben gek op cartoons. Deze mag er zijn!
  Heeft iemand de ‘>ZIP<' cartoon als elektronisch bestand? Kom je af en toe tegen in Suske en Wiske en Heinz. Moest weer denken aan de Southpark persiflage over DSB en Scheringa http://nos.nl/artikel/97677-scheringa-hit-op-youtube.html

 33. Voerman says:

  jim: Overigens ben ik 99% financieel ongeletterd.

  Dat is niet erg; voerman weet zoals bekend zelf nauwelijks onderscheid te maken tussen een gulden en een euro.

  Sociaal analfabetisme is erger.

  Voor zo: smakelijk eten.

 34. lorenzo says:

  Voerman: lorenzo, Draaikont, Om engszins genuanceerd met zaken als pure dommigheid en hebzucht en anderzijds diep menselijk leed door pech om te gaan zou ik graag een beroep willen doen op Uw sociale bewogenheid als medemens.

  u gaat op uw wenken bedient worden ,uw solidariteit zal getest worden, geen probleem .
  Ook van mijn kant een welgemeende bon apatit . ( wat hebben we het toch goed he ).

 35. Anon says:

  ll:
  Dus een geldgever is een hypotheeknemer ? Ik snap het echt niet meer.

  Rare mensen die bankiers

  Het lijkt gek omdat tegenwoordig het woord hypotheek wordt gebruikt voor de lening zelf. Maar oorspronkelijk sloeg de term hypotheek op het recht (van verkoop) op het onderpand, gegeven door de debiteur en genomen door de crediteur.

 36. Anon says:

  ll:
  Dus een geldgever is een hypotheeknemer ? Ik snap het echt niet meer.

  Rare mensen die bankiers

  EDIT: vorige post was niet goed gequote. (kan dit worden verwijderd?)

  Het lijkt gek omdat tegenwoordig het woord hypotheek wordt gebruikt voor de lening zelf. Maar oorspronkelijk sloeg de term hypotheek op het recht (van verkoop) op het onderpand, gegeven door de debiteur en genomen door de crediteur.

 37. Steven says:

  Uit wikepedia: De geldgever, meestal een financiële instelling, is de hypotheeknemer (hij verkrijgt het recht van hypotheek: eerste recht van verkoop).

  Ha ha al die mensen die betalen voor de hypotheek betalen dus o.a voor het eerste recht dat de bank heeft het huis te verkopen. pff. blijf voorlopig lekker huren.

 38. Voerman says:

  Steven: pff. blijf voorlopig lekker huren.

  Lijkt mij het beste voor jou, Steven, want je mist alle kenmerken van de potentiele koper.
  Maar blijf gezellig meepraten.

 39. lorenzo says:

  Het is als dagelijks vele uren op een autoforum begeven en niet weet dat er een reserve wiel bestaat . nou , vooruit dan maar .

 40. Steven says:

  aan Lorenzo

  ach kom nou toch. In het dagelijks leven wordt een hypotheek gewoon gezien als een lening. Iemand heeft een hypotheek. En daar gaat het om. Deze site gaat over de huizenprijs zeepbel en die knapt voor onze ogen.

 41. ll says:

  Steven: hij verkrijgt het recht van hypotheek: eerste recht van verkoop).

  1e recht op verkoop ? Ten alle tijden ?

  Stel jouw hypotheek is gesecuritiseerd en ligt in Spanje bij een bank ( daar liggen veel n.l. )die stante pede geld nodig heeft, kan ie dan jouw huis zomaar pardoes verkopen ?

  Wie oh wie ?

 42. Anon says:

  ll: 1e recht op verkoop ? Ten alle tijden ?

  Nee, alleen als de lener haar verplichtingen (rente en aflossings betalingen) niet nakomt.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Recht_van_hypotheek

 43. ll says:

  Anon: Nee, alleen als de lener haar verplichtingen (rente en aflossings betalingen) niet nakomt.

  Thankx. Zal in Spanje niet anders zijn hoop ik 🙂

  Maar alleen de verdenking van in de toekomst niet kunnen betalen staat er niet bij……….., die is wel nieuw……. 😉

 44. eric406 says:

  Het is niet te hopen dat de ML hypotheken bij een bank in Spanje liggen. Daar weten ze wel raad met wanbetalers.

 45. sven says:

  @ 42 voerman

  Leuk en aardig maar jij hebt je huis 2 x betaald.
  Hoezo vermogensopbouw. Had je beter kunnen huren en met je geld dat je over had iets slimmers kunnen doen.

 46. Draaikont says:

  Voerman: lorenzo, Draaikont, Om engszins genuanceerd met zaken als pure dommigheid en hebzucht en anderzijds diep menselijk leed door pech om te gaan zou ik graag een beroep willen doen op Uw sociale bewogenheid als medemens.

  Ik snap je punt, en hoewel mijn reactie opzettelijk zo kort door de bocht was dat het een hoek werd, is de kern wel gewoon waar. Ik vrees vooral dat in werkelijkheid er geen scherpe scheidslijn zit tussen diep menselijk leed en domme hebzecht. Ze gaan vloeiend in elkaar over van het ene uiterste naar het anderste uiterste, het ongemogelijk makend om nog een eerlijke tweedeling te maken. En als pechgevallen daadwerkelijk een andere behandeling zouden moeten krijgen, dan zijn het eigenlijk niet meer dan geluksvogels, toch? Voor je het weet heeft half Nederland de “pech” zijn baan te verliezen.

  Mijn leed is veroorzaakt door mijn eigen domheid. Pure domheid. Maar ja, ik ben nu eenmaal dom. Inferieur genetisch materiaal. Dat maakt mijn leed echter niet minder zwaar.

 47. cartoonist says:

  Adamus: 18 September 2012 om 9:18 am (Quote) (Reply)

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7485331.stm

  Voor Hugo,

  Building 7

  Het verhaal op die link is ondertussen al meer dan 4 jaar oud.

  Ikzelf persoonlijk zou graag het verhaal van het NIST en de westerse wereldleiders geloven, dat maakt het leven zoveel eenvoudiger.

  Helaas, het verhaal van het NIST rammelt aan alle kanten en die group architecten heeft gewoon een veel beter verhaal. Hun verhaal heeft niets met eensamenzwerings-theorie te maken maar alleen met logisch redeneren en observeren.
  Deze group wil gewoon een heropening van het onderzoek naar de juiste toedracht.

  “‘Smoking gun’
  However, a group of architects, engineers and scientists say the official explanation that fires caused the collapse is impossible. Architects and Engineers for 9/11 Truth argue there must have been a controlled demolition. ”

  http://www.youtube.com/ae911truth (verkorte versie)

  De complete 2 uur durende versie blijft boeien van begin tot eind.

  (NIST= National Institute of Standards and Technology)

 48. lorenzo says:

  Steven: aan Lorenzoach kom nou toch. In het dagelijks leven wordt een hypotheek gewoon gezien als een lening. Iemand heeft een hypotheek. En daar gaat het om. Deze site gaat over de huizenprijs zeepbel en die knapt voor onze ogen.

  o zo , maar daarna dan , als de intentie een huis te kopen er is , moet je m.i. toch wel weten wat een hypotheek is ( de geldgever weet dat heel goed..) , of denk ik nu te ver vooruit ?

 49. lorenzo says:

  Draaikont: Ik snap je punt, en hoewel mijn reactie opzettelijk zo kort door de bocht was dat het een hoek werd, is de kern wel gewoon waar. Ik vrees vooral dat in werkelijkheid er geen scherpe scheidslijn zit tussen diep menselijk leed en domme hebzecht. Ze gaan vloeiend in elkaar over van het ene uiterste naar het anderste uiterste, het ongemogelijk makend om nog een eerlijke tweedeling te maken. En als pechgevallen daadwerkelijk een andere behandeling zouden moeten krijgen, dan zijn het eigenlijk niet meer dan geluksvogels, toch? Voor je het weet heeft half Nederland de “pech” zijn baan te verliezen. Mijn leed is veroorzaakt door mijn eigen domheid. Pure domheid. Maar ja, ik ben nu eenmaal dom. Inferieur genetisch materiaal. Dat maakt mijn leed echter niet minder zwaar.

  Als het leed dan ook maar zelf gedragen wordt , in een tijd waarin ”survival of the fittest” geen enkele betekenis meer heeft en dat is wel jammer . Dezelfde wetenschap draagt er ook in ruime mate aan toe dat een ”laissez fair” houding niet eens zo verkeerd is , althans in Nederland.
  U en ik zijn slachtoffer en dat schept een band.

 50. lorenzo says:

  Enige remedie in deze is s’maandags niets van Boer zoekt Vrouw te hebben gezien , er niet over hebben kunnen meepraten als gevolg hiervan maar stiekum , in uw eigen belang de cursus ”ik en mijn geld” wederom te hebben gevolgd. 3.5 miljoen is dan een groot aantal welke effect zal hebben.
  Primair melden dat u dom bent is dan ook m.i. wederom een vorm van het slachtoffer willen zijn .

 51. cuypers karel says:

  Voerman,

  ”Als de VVD niet in het kabinet zit, betekent dat het einde van aflossingsvrije hypotheken voor bestaande gevallen. Die garantie kun je bijna geven”, aldus de VVD’er. Hij noemde de hypotheekrenteaftrek geen breekpunt, maar sprak wel van een topprioriteit. ………………………
  Hiermee behaalde de vvd(rukker)hun verkiezingsoverwinning binnen.Als ie zijn woord kan (wil) houden nu ie de buit binnen heeft is af te wachten.Het is wel te hopen voor die onverstandige leners die je zegt.Want dat was het leeuwenaandeel van zijn stemmers,daarom denk van wel maar ik ben benieuwd of ie dat klaarspeeld.

 52. A get rid of grey hair shampoo former colleague once told me no one would sell Joan
  cigarettes. Apply this paste over the sun-burnt area and wash
  off after one hour. This infection is more common than body lice.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*