Negen op de tien gemeenten verhogen de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (ozb)

vngRuim negen op de tien gemeenten verhogen in 2010 de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (ozb). Huiseigenaren profiteren daarom niet van de lagere woz-waarden.

Een in opdracht van Binnenlands Bestuur gehouden enquête door de Nederlandse vereniging voor gemeentebelastingen (Nvvgb) onder haar 280 leden leert dat slechts een kleine minderheid de tarieven voor de onroerendezaakbelasting volgend jaar niet verhoogt – zelfs niet met de inflatiecorrectie.

De gemeenten die de tarieven verhogen, doen dat voornamelijk als gevolg van de dalende huizenprijzen (de waarden vastgesteld in het kader van de Wet waardering onroerende zaken – woz). Door de ozb-tarieven te laten stijgen, compenseren ze als het ware de verliezen door de dalende woz-waarde. ‘Uiteindelijk zal de hoogte van de aanslag op macroniveau gelijk blijven’, vermoedt Nvvgb-voorzitter Walther Burg.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn burgers veelal niet bekend met de wijze waarop de ozb-tarieven tot stand komen. ‘Men gaat ervan uit dat een stijgende woz-waarde automatisch leidt tot een hogere ozb-aanslag en andersom. Maar in de praktijk komt het erop neer dat de hoogte van de tarieven afhankelijk is van de gemeentelijke financiële begroting voor het komende jaar’, aldus de VNG.

‘De gebruikelijke praktijk van de afgelopen jaren is dat bij een stijgende woz-waarde de ozb-tarieven worden verlaagd. Maar bij een dalende wozwaarde stijgen de ozb-tarieven.’ De koepelorganisatie spreekt in dat verband van ‘communicerende vaten’.

Toeristenbelasting

Uit de enquête blijkt verder dat van de 75 respondenten de meeste gemeenten bij de raming van de ozb-inkomsten geen rekening houden met een eventuele afname van het zogeheten nominale accres in verband met de dalende nieuw- en verbouwactiviteiten als gevolg van de economische crisis. Ruim twee op de drie gemeenten neemt dat niet als uitgangspunt bij de vaststelling van de ozb-tarieven. Een meerderheid van de gemeenten blijkt volgend jaar ook de toeristen-, honden-, precario- en reclamebelasting te verhogen.

Van de gemeenten die toeristenbelasting heffen, geeft 60 procent aan, die tarieven te verhogen. Bij de honden- en precariobelasting ligt dat op 70 procent. In 63 procent van de gemeenten gaat de reclamebelasting omhoog. De verhoging van de tarieven vindt volgens Walther Burg over het algemeen plaats door de doorberekening van de inflatiecorrectie. ‘Waar de tarieven met meer dan de inflatie worden verhoogd, ligt dat in een bandbreedte tussen 1,25 en 7 procent’, zegt Burg.De meeste gemeenten gaan ervan uit dat er geen extra inkomensondersteunende maatregelen nodig zijn.

Ruim 80 procent van de gemeenten denkt te kunnen volstaan met reguliere instrumenten als kwijtschelding. Waar wel extra inkomensondersteunende maatregelen worden getroffen, liggen die in de sfeer van intensivering minimabeleid, uitgestelde betaling voor de bouwleges, invoering van kwijtschelding voor kleine zelfstandigen, maatregelen via schuldhulpverlening, intensivering van bestaande maatregelen en het extra onder de aandacht brengen ervan en automatische kwijtschelding voor uitkeringsgerechtigden en aow’ers gedurende vijf jaar.

bron: Binnenlands Bestuur

Share Button
Tagged with: , ,
43 comments on “Negen op de tien gemeenten verhogen de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (ozb)
 1. bigD says:

  Inflatiecorrectie, dat kon nog wel eens aardig dicht bij de nul komen te liggen. Dat dicht de gaten in de begroting nou bepaald niet.

 2. Joselito says:

  Acties: er wordt duidelijk iets gedaan aan een van de grotere problemen in NL, de huizenmarkt. De doorstroom is gestopt wegens onbetaalbaarheid en grote risico’s voor financierders.

  Acties zijn:
  – Grondprijzen omhoog,
  – OZB omhoog (dit artikel),
  – HRA ter discussie (commissie)
  – kk “overwaardebelasting” ter discussie
  – NHG naar 350.000 euro
  – WEW achtervang wordt de Staat (kennelijk zijn gemeenten niet langer solvabel voor de NHG?)
  – naleving maximale hypotheken (AFM strenger)
  – bijna alle bronnen van hypotheken (banken)genationaliseerd of op andere aan overheidssteun onderworpen
  – DNB stelt beeld totale NL hypotheekschuld van 600 miljard bij met 180 miljard (is dat nu dan volledig, hoe zit het met de 1004?)
  – gemeente Assen gaat bankieren voor starters(zie topic http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-11-2009/ruimere-regeling-voor-starters-in-assen/)
  – er worden huizen in Groningen opgekocht tegen “afbraakprijzen” om gesloopt te worden om mensen te faciliteren om leegstaande nieuwbouw te kopen
  – scheefhuurders staan ter discussie
  – Hogehuizenprijsminnend Nederland geeft toe dat huizen gemiddeld met 5% gedaald zijn in waarde
  – NVM ziet de huizen al weer stijgen in derde kwartaal 2009
  – Minister van Financien stelt dat onderpanden DSB afgewaardeerd worden met 38%
  – President DNB Nout Wellink gebruikt zowel officiele statistieken als onofficiele statistieken om de ware aard van een probleem te duiden (USA werkloosheid)

  Een aantal acties hebben een positief effect een aantal zijn doorrederneringen uit de tijd dat het overwaardefeest nog in volle gang was.

  Faites-vos-jeux 🙂

 3. ll says:

  HUIS IS MELKKOE van de gemeente, de komende jaren…….., was ook zo in de vorige depressie in the US.

 4. Bram says:

  Bram gaat alleen naar een gemeente waar de OZB juist wordt verlaagd, de hypotheek 3 jaar lang gratis is en Bello gratis op de stoep mag wandelen. Grond in erfpacht mag ook trouwens. Misschien kan ik de gemeente-tuinman er ook gratis bij krijgen.

  Iedere gemeente mag blij zijn dat Bram hen heeft uitverkoren tot zijn woonplek.

 5. chantal says:

  Die trukkendoos van de overheid toch… oh, de trukkenkast is nog niet open geweest. Als die open gaat, dan begint het…
  Wie begon er hier ooit over betaalbaarheid?
  @2 laat ze(de overheid) nog maar wat discussieren.
  Zolang ze daar mee bezig zijn, profiteren we verder.
  @3 ook het HUURHUIS word een melkkoe

 6. Bram says:

  Chantal, ze halen nu alles uit de kast om de huizenbezitter te belasten. Als het niet via de HRA-beperking is, dan wel door verhoging van de OZB.

  De HRA is namelijk niet meer te betalen door de staat. Er moet minstens 25% worden afgeboekt, terwijl nog steeds voor de volle 100% moet worden gefinancierd. Dit is een strop van jewelste!

  Nederland staat er slecht voor, veel slechter dan alle andere landen. HRA doet de overheid nu de das om. Daarom doen ze hun stinkende best om huizenprijzen niet te laten dalen.

  Maar de correctie komt er heus wel, vroeger of later.

 7. chantal says:

  Een kleine correctie zie ik wel komen, maar de overheid zal in zijn opzet slagen, en dat is die huizenprijzen hoog houden. Al moesten ze de grond duurder maken dan huizen momenteel kosten.
  En als ze sociaal wonen associaal gemaakt hebben, zal je prijzen zien gaan 😉

 8. kees says:

  Gisteravond ook Diederik Samson gezien/gehoord bij P&W?
  “de overheid is de grote animator” en werd hij door niemand tegengesproken ook niet door die dikke Telegraaf. Dat is blijkbaar de alles overheersende gedachte.

 9. christoffel says:

  Gemeenten hebben nou eenmaal niet zoveel mogelijkheden om inkomsten te genereren. En we verwachten wel dat de gemeente ons diensten en voorzieningen levert. Hondenbelasting omhoog naar 1500 euro, dat zou minstens twee problemen in 1 keer oplossen.
  En als we volgend jaar nou helemaal niemand zouden kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen… Wat zou er dan gebeuren?

 10. S says:

  Hra is idd niet meer te betalen door de staat, maar als de huizenprijzen dalen, is dat wel gunstiger voor de overheid wat betreft hra. Mensen die lagere huizenprijzen betalen, hebben dan minder hypotheek en dus minder hra. Alleen zal dit slechts marginaal zijn.

 11. M says:

  Wat wordt hierboven nu uitgelegd?

 12. bankschroef says:

  niks. als dit dan, als dat dan, we weten het niet, te complex.

 13. kees says:

  Hondenbelasting omhoog naar 1500 euro, dat zou minstens twee problemen in 1 keer oplossen.

  en vrijstelling voor degenen met bloeddruk-afwijkingen. Een echte regel kent altijd uitzonderingen 😛

 14. kees says:

  @10
  dan kan de inkomstenbelasting toch omlaag?

 15. kees says:

  M Zegt:
  17 November 2009 om 11:49 am
  Wat wordt hierboven nu uitgelegd?

  wat heb ik in een eerdere posting gezegd over legeskosten? die gaan naar 1/3

 16. kees says:

  15

  heb ik van ambtenaren; er wordt intern wel over gesproken.

 17. S says:

  Eerst moet het begrotingstekort nog gedicht worden.

 18. kees says:

  Zo kan er ook een belasting op het hebben van goud worden ingesteld.
  Zijn die staafjes genummerd?

 19. kees says:

  Eerst moet het begrotingstekort nog gedicht worden.

  dat gat dichten gaat over heel veel jaren worden uitgesmeerd en men gaat ervan uit dat de inflatie zijn werk gaat doen.

 20. Martijn says:

  Er zou inderdaad belasting op goud geheven kunnen worden. De overheid dwingt belasting af onder dreiging van geweld; waar kan geen belasting op geheven worden? Met de CO2-handel lukt het zelf belasting te heffen op lucht.

 21. Martijn says:

  Maar goed, het blijft een interessante vraag:

  Wat kan je bezitten waar geen belasting op geheven kan worden.

 22. Martijn says:

  En zoals je ziet zijn die staafjes genummerd. Het systeem achter de nummering is mij niet bekend, maar valt vast te achterhalen.

  http://amsterdamgold.com/

 23. ll says:

  De banken zijn gered en nu laat de overheid de reddertjes verzuipen.

  Als makke schapen worden zij nu geleid naar de slachtBANK.

 24. Realist says:

  Jarenlang is er teveel monopolygeld gemaakt en werden de prijzen nog verder opgestuwd door subsidies. Kassa voor alle belanghebbenden.

  Nu het fantasiegeld is opgedroogd, dreigen de aanverwante inkomsten ook op te drogen. In ieder normale markt moet een ondernemer dan de tering naar de nering zetten (lees: prijzen afstellen op vraag).
  Zo niet de overheid. Die kan zonder beperking prijzen en belastingen verhogen. Desnoods verzinnen ze wel een nieuwe. Invoering van het kilometerrijden, de provinciaalse koppentaks, verhoging van grondprijzen, verhoging van reinigingsrechten, OZB, enz.
  In tijden van voorspoed worden overheidszaken duurder ‘conform marktwaarde’. In tijden van tegenslag gaan de prijzen omhoog vanwege tegenvallende inkomsten. Als de economie weer aantrekt, stijgen de prijzen weer vanwege ‘marktwaarde’.

  Ik zeg het al jaren: ER IS HELEMAAL GEEN MARKT!

  Waarom doet de overheid eigenlijk nog zo moeilijk met het huidige belastingstelsel? Kunnen ze niet veel beter gewoon je hele inkomen direct in beslag nemen en je vervolgens zakgeld en voedselbonnen geven al naar gelang de overheid denkt wat je nodig hebt. Dat is eigenlijk wat ze al lang via een hele ingewikkelde manier nu ook doen.

 25. kees says:

  Ik zeg het al jaren: ER IS HELEMAAL GEEN MARKT!

  ook een second world kun je als realiteit ervaren.
  enfin: Leve de Koningin.

 26. Realist says:

  @26

  Most people prefer to take the blue pill. Ignorance is bliss.

 27. kees says:

  Als er geen markt is zouden de meeste makelaars nu gesloten zijn. Iemand een idee hoe de vlag erbij hangt. Al een paar weken niets van Ger gehoord. Kees maakt zich zorgen.

 28. Spaarvarken says:

  Zakkenvullers !!

 29. Spaarvarken says:

  @21
  Neem een kudde katten. Nog gezellig ook

 30. Realist says:

  @28

  It’s life Kees, but not as we know it. Makelaars leiden het huizenruilsysteem in banen. De meeste doen hun best onder de omstandigheden, maar zijn in feite loopjongens van de overheid en projectontwikkelaars.

 31. Realist says:

  @21

  Schulden!

 32. kees says:

  Realist Zegt:
  17 November 2009 om 6:25 pm
  @21

  Schulden!

  pas maar op.

 33. kees says:

  33
  antw.: overdrachtsbelasting.

 34. Realist says:

  @34

  Niet als je VON koopt.

  Trouwens, als mij niet vergis was die overdrachtsbelasting oorspronkelijk bedoeld voor de verkoper van een woning. Vandaar ook VON als je nieuw koopt.

  Maar door de overdrachtsbelasting naar de koper door te schuiven omdat die hem dan weer via z’n hypotheek financiert, is er ergens iets fout gegaan. Daarmee wordt de overdrachtsbelasting dus gewoon een extra schuld die je via de HRA kunt af trekken. Krankzinnigheid ten top, want zo betaald iedere nieuwe eigenaar in feite de som van alle voorgaande overdrachtsbelastingen.

 35. ll says:

  Off topic , afwikkeling DSB gaat 5 tot 10 jaar duren……

  Met Lehman zullen ze dan nog ietsje langer bezig zijn…..

 36. Ludwig von Mises says:

  Werk zat…

 37. kees says:

  Vandaar ook VON als je nieuw koopt.

  hoe zit dat dan met de btw?

 38. kees says:

  Voorlopig een salarisverhoging bij DSB van 30%.

  Nu was het salaris daar niet zo geweldig, maar goed het zijn harde werkers daar. Ik denk wel eens : de bankwereld zit helemaal niet te springen om lui die voor weinig geld doorpezen. Ook daarin was DSB een vreemde eend in de bijt.

 39. Okkie says:

  Aangezien we thuis een kat hebben, ben ik voor het verhogen van de hondenbelasting.

 40. Bram says:

  Linksom of rechtsom, de huizenbezitter zal moeten dokken.
  Gemeentelijke belastingen gaan dus flink omhoog.
  OZB verhogen is dus een prima middel. Het is een progressieve belasting. Hoe hoger de prijs van je huis, hoe hoger de belasting.
  En aangezien vele Nederlanders boven hun stand leven, d.m.v. HRA, krijgen ze nu dus het deksel op de neus.
  De ene subsidie (op schuld, nl. HRA) moet gefinancierd worden door een fikse verhoging in OZB.
  Hoe noem je zoiets….. Vestje – broekzak of zoiets?
  Zou het niet veel handiger zijn HRA geleidelijk af te schaffen?

 41. chantal says:

  @41
  als ik morgen ineens extra moet gaan betalen, dan sla ik de huur op

 42. kees says:

  als ik morgen ineens extra moet gaan betalen, dan sla ik de huur op

  dan kan altijd als het leeg staat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*