De onhoudbare vermogenskloof tussen de generaties

Degenen die meer dan tien jaar geleden een huis hebben gekocht hebben hun vermogen flink zien groeien. Met name in de jaren negentig zijn de huizenprijzen enorm hard gestegen. Door deze situatie is er een vermogensongelijkheid ontstaan tussen de generaties. Het is maar de vraag of deze situatie houdbaar is omdat deze niet gebaseerd is op daadwerkelijke marktverhoudingen. Maar een correctie op deze ongelijkheid zou wel eens een flinke financiële klap kunnen betekenen voor de babyboomers. Kan deze generatie dit vermogen wel vasthouden of zal dit vermogen verdampen?

Starters op de huizenmarkt hebben het momenteel lastig. De huizen zijn nog steeds heel erg duur, want de correctie op de huizenprijzen is nog heel erg beperkt. De overwaardering van de huizen bestaat dus nog steeds. De extra maatregelen om starters te helpen hebben de prijzen nog enigszins overeind gehouden. Deze startersregelingen houden de prijzen nog even hoog, maar het is maar de vraag hoe lang dat zal duren. Momenteel lijkt de regelgeving ook remmend te werken op de prijsontwikkelingen. Er zijn heel wat extra eisen gesteld om mensen te beschermen tegen zichzelf. Daardoor kunnen ze minder makkelijk een huis kopen en dat leidt tot een lagere vraag en uiteindelijk tot lagere prijzen.

Lees verder op De vrije economie

Share Button
Tagged with:
45 comments on “De onhoudbare vermogenskloof tussen de generaties
 1. Pieter says:

  Geen speld tussen dit artikel de krijgen.

  Alle argumenten wat betreft de huizenmarkt en de prijsontwikkeling (voor en tegen) worden meegenomen en ik moet zeggen dat dit een helder en goed onderbouwd artikel is.

  Het mag daarom ook geen verrassing zijn dat de schrijver tot dezelfde conclusies komt welke hier ook al geruime tijd in de blogposts en comments te lezen is.

  Gesproken wordt over een verwachte/gewenste daling van 40% om weer op een normaal niveau te komen, op deze blog zie ik regelmatig 38% voorbij komen.

  Toeval?

 2. Mark says:

  Ik zie het probleem van een vermogenskloof niet zo.

  Ten eerste zijn de huizenprijzen vanaf de top in 2008 met ongeveer 10% gedaald. In de duurdere categorien waarin de babyboomers meestal wonen eerder met 15-20%.

  Verder gaan de babyboomers vanaf 2011 (1946 + 65) massaal met pensioen. Als maar een klein deel van babyboomers het huis meteen verkoopt om de (nog) overwaarde te verzilveren dan wordt een markt die toch al een enorm overschot heeft overspoeld met nog meer huizen. Dat zal weer tot een verdere prijsdaling zal leiden.

 3. jan says:

  Verstandig artikel. Ik verbaas me over de publiciteit van banken, overheden, verzekeringsmaatschappijen, makelaarsorganisaties etc.., die tegen het gezondverstand in proberen bewust een onjuist beeld te scheppen over de huidige situatie op de onroerendgoed markt. Onafhankelijke commentaren zijn schaars. Ach kritische noten zijn altijd te plaatsen. Vergeet niet dat de kinderen van de babyboomers ook erfgenamen zijn.

 4. lorenzo says:

  Verbaast Jan ? De slager gaat toch ook niet vertellen dat zijn vlees vol met penicilline zit . Een beetje realiteits gehalte graag.

 5. nhz says:

  “Maar wie betaalt de kosten van het huis dan als de koper het niet gedaan heeft?”

  inderdaad, maar ik denk niet dat je de generatie van de babyboomers kunt aanwijzen als
  DE profiteurs van de bubble. Ik ken vele voorbeelden van jonge mensen aan het begin van hun carriere die, zonder een cent op zak, tonnen verdienden in een paar jaar tijd dankzij de bubble en daar superriant van geleefd hebben; daar valt straks weinig meer te halen als het misgaat (3 jaar WSNP en door naar de volgende ronde).
  De gemiddelde boomer heeft al langer geleden gekocht, en meestal aanvankelijk een stevige rente betaald tegen harde kondities en een deel afgelost – dat kun je van de jonge generatie niet zeggen. Als het misgaat kunnen de boomers doorgaans wél geplukt worden. En zoals hierboven al werd opgemerkt, een deel van de winst is soms al doorgeschoven naar het kroost.

  Kortom, de profiteurs zitten in alle generaties en helaas staat de politiek per definitie aan de kant van de profiteurs (natuurlijk, de politici horen er zelf ook bijna allemaal bij, met hun tophypotheken). Dus de kans dat dit probleem nog een generatie lang doorettert lijkt me levensgroot. Ik mis trouwens een groot deel van de oorzaken van de huizenbubble in de analyse…

 6. Double D says:

  Matig artikel. Wordt niet goed onderbouwd met feiten en cijfers. Ik geloof wel in de strekking maar het neigt teveel naar de persoonlijke mening van de auteur, dat is jammer

 7. Flore says:

  Een voorbeeldje uit mijn omgeving. Huisje in populaire buurt in Amsterdam gekocht in 2004 inclusief kk. 145.000. Vraagprijs nu 150.000 maar exact dezelfde huizen in de straat staan vanaf 169.000 te koop. Deze heeft 2 maanden te koop gestaan, uiteindelijke verkoop prijs 143.000 (eigenlijk 141.000 want 2000 Euro om het huis op te knappen en beter verkoopbaar te maken). Wat is nu de conclusie? Voor een realistischer prijs worden huizen nog best verkocht? Of het gaat helemaal niet goed met de woningmarkt gezien het feit dat de verkoopprijs nog onder die van 2004 ligt?

 8. Stan says:

  Goed punt! de vraag is niet of de huizenprijzen gaan dalen, maar wanneer…

  Al het geld wat nu in de markt gepompt wordt om de hoge prijzen te behouden. Zal men later retrospectief verpild vinden.

  Van de andere kant is er bij een echte vrijemarkt niet sprake van zoveel invloed van belangengroepen. Deze belangengroepen is er alles aan gelegen de situatie te houden zoals hij is. De vraag is hoe sterk hun beinvloeding reikt.

 9. Claude says:

  @8 Verkoopprijs is niet onder die van 2004, daar je de kk bij de aankoopprijs optelt. Wel prima uiteraard dat je je huis verkocht hebt en dat de restschuld erg gering is!

 10. Zilversmid says:

  off topic:

  Zojuist op BNR wederom de stuitende arrogantie van de banken. Ditmaal in de persoon van Wim Boonstra (Rabobank). Terugluisteren vanaf 11.56 uur. Wim Boonstra in reactie op o.a. een uitspraak van AJ de Geus over het speculeren van banken met spaargeld van consumenten.

  Inderdaad meneer Boonstra, de bankiers hebben de afgelopen decennium laten zien dat ze zelf uitermate intelligent zijn en de huidige crisis ver van te voren hebben zien aankomen. Hierdoor kon u hier tijdig op reageren en voorkomen dat u bijv. met publiek geld overeind moest worden gehouden….

  Kan iemand deze mensen aub rustig laten inslapen.

 11. Flore says:

  @ claude. Ja dat van de kk realiseerde ik mij ook. Het gaat trouwens niet om mijn huis. Vind het wel verstandig om toch te verkopen en niet te wachten op de hoofdprijs zoals anderen in de straat vermoedelijk doen.

 12. Flore says:

  realiseerde ik mij na het posten 😉 Dank voor je opmerking.

 13. Ludwig von Mises says:

  Mises is inmiddels meer bemiddeld dan moeder – een jaar of 10 geleden ondenkbaar.

  Dit probleem lost zich op in de mate dat Mises over een jaar of 30 waarschijnlijk als het probleem gezien gaat worden.

  Hoop wel dat ie er dan filosofischer instaat dan Niek / NHZ.

 14. Bouke says:

  Bijzonder helder artikel. Helemaal mee eens.
  Er is nog een andere kant die belicht kan worden: de reëel-economisch. De babyboomers die vertrekken hebben weliswaar het geld, maar zij werken niet meer. Ondertussen willen ze wel allerlei diensten (persoonlijke zorg e.d.) en de generatie die dat werk moet doen, is in omvang kleiner dan de oudere generatie. Misschien wordt dit opgelost door immigratie, maar zo niet, dan stijgen de prijzen en de lonen van hen die nog wel aan het werk is. De arbeidsmarkt wordt denk ik structureel krap.

  Ondertussen is inflatie juist erg slecht voor de ouderen: zij worden niet (of minder) gecompenseerd voor inflatie dan werkenden, die hogere lonen kunnen afdwingen. Daarnaast hebben ouderen geld en inflatie holt hun vermogen dus uit.

  De inflatie die door de dalende productiecapaciteit en stijgende vraag ontstaat, zou wel eens de ‘oplossing’ van het intergenerationele probleem kunnen vormen: jongeren zien hun (hypotheek)schulden reëel verminderen, terwijl ouderen hun vermogen aangetast zien. jongeren zijn relatief immuun voor inflatie vanwege de loonstijgingen. Ouderen worden juist wel geraakt.

  Dit veronderstelt natuurlijk wel dat het probleem zich niet voordoet in het hele eurogebied – deze oplossing staat natuurlijk haaks op de doelstelling van de ECB.

 15. nhz says:

  @15:
  helemaal mee eens, de virtuele (financiële) wereld is niet meer dan een rookgordijn wat heel weinig zegt over wat er in de echte wereld gaat gebeuren, hoe de pijn verdeeld gaat worden, waar iemand op kan rekenenin reële termen.

  Hetzelfde punt geldt t.a.v. pensioenen, uitkeringen enz. En dan niet alleen in Nederland of Europa maar wereldwijd. Sommige zaken zijn nu eenmaal (relatief) schaars en er zal wereldwijde competitie rond ontstaan; niet alleen commodities maar ook ‘zorg’ in algemene zin.

  Het enige wat absoluut NIET schaars is in ons systeem is geld (krediet), de politiek en de ECB staan er garant voor dat ieder verzoek om meer wordt ingewilligd met extra geld bijdrukken. Terwijl dat helemaal niks oplost in de echte wereld, het beïnvloed alleen hoe de lusten en de lasten verdeeld worden en uiteindelijk is het economisch natuurlijk heel slecht omdat het de markt verstoord, en zorgt dat allerlei zaken/diensten fout geprijsd worden.

 16. johanna says:

  Onhoudbare kloof? Misschien, maar dit heeft zich bij de benadeelden nog niet vertaald in een krachtige politieke stellingname.

  Niettemin hoeven we (dertigers,zoals ik) de babyb. niet perse te ontzien, evenmin trouwens van alles de schuld te geven. Tenslotte moesten we hier nu ook weer niet met een onontgonnen moerasdelta beginnen.

  De hoge huizenprijzen zijn deels bewust geforceerd (door hra,te ruime kredietverstrekking etc.) deels meer ‘natuurlijk’ ontstaan. Over de mate waarin en de wisselwerking tussen factoren kan men van mening verschillen.

  Echter,het bij sommigen levende idee dat het aangaan van een hypotheekschuld een vanzelfsprekend recht op prestatieloze inkomsten – door waardestijging van het huis – zou impliceren, eventueel door de staat te garanderen, is natuurlijk onverdedigbaar.

  De door de lobby aanbevolen maatregelen de huizenmarkt weer vlot te trekken zijn vnl. het actief houden of uitbreiden van prijsopdrijvers (verl. dubbele aftrek, starterssubsidies etc.), maatregelen die ten onrechte worden voorgesteld als enige effectieve en logische reactie op ogenschijnlijk niet onredelijke argumenten als ‘iedereen moet een huis kunnen kopen’ ed..

  Ook de VEH, die trouwens beter de Vereniging Hypotheekschuld zou kunnen heten doet hier weer dapper mee.

  De lobby heeft zich zelfs verzekerd van de diensten van vermaard financier en genadeloos polemist Lodewijk van Misère, die geen 7 maar wel 70 redenen kent waarom het altijd juist nu een goed moment is een huis te kopen.

  Niettemin is het van belang meer zekerheid op de markt te hebben, ook om ‘overshoot’ effecten te vermijden.
  Als de VVD (en in mindere mate CDA) haar obsessieve vasthouden aan de hra laat varen, is er een breed politiek draagvlak voor een herstructurering van de woningmarkt met overgangs- en compensatiemaatregelen (bijv. zoals in SERrapport) waarbij banken en NHGfonds (waarvoor wij belastingbetalers helaas risicodrager zijn) niet al te zeer in moeilijkheden komen. .

  Gelukkig heeft Donner vooralsnog de starterssubsidies niet verlengd en lijkt de AFM wat realistischer kredietvoorwaarden te eisen.

  Daar staat tegenover dat onze montere Mark zich al snel heeft ontwikkeld van een kritisch beschouwer van de politieke sneeuwschuiver tot een enthousiast gebruiker ervan en zich daartoe heeft omringd met een stel bedaagde hulpsinterklazen aan wie het wel is toevertrouwd om belangrijke dossiers op hun beloop te laten en daarbij daadkracht uit te stralen, zoals het de geblondeerde gedoger met z’n karakteristieke keurkorps gebiedt.

 17. @6 nhz
  Het is niet mijn bedoeling om de babyboomers eenzijdig neer te zetten als profiteurs. Deze mensen hebben ook verhaal voorgeschoteld gekregen dat zij geloofden. De schuldvraag is niet zo simpel naar mijn mening(wat dat betreft zijn we het dus eens).

  Zoals ik in het artikel vermeld heb, hebben de babyboomers op basis van de prijzen beslissingen genomen. Zij realiseerden zich vaak niet dat deze prijzen kunstmatig hoog waren.

  Als nu de waarde van de huizen verdampt dan zal dat grote gevolgen hebben voor de babyboomgeneratie. Zeker als deze waardedaling doorwerkt in de hoogte van de pensioenen. De babyboomgeneratie is dus uiteindelijk ook één van de benadeelden van het gevoerde beleid.

  Het geven van schuld is dan ook lastig. Wat wel duidelijk is, is dat de politiek niet helder heeft gecommuniceerd over de gevolgen. En dat is misschien wel logisch want als je als politicus verteld dat het beter is om de HRA af te schaffen verlies je waarschijnlijk veel stemmen. Het waren de politici die sprookjes vertelden die de stemmen kregen.

 18. dalen says:

  @ mooie discussie hierboven!

  Niet helemaal on topic maar wel relevant. Sprak vanmiddag mijn accountmanager bij de abn amro en die vertelde dat de hypotheekrente op dit moment vrij snel zal stijgen. Abn amro is meestal de eerste daarmee (ook met verlaging van de spaarrente) maar andere banken zullen snel volgen. Binnen een maand hebben ze nu al 2 verhogingen.

  Hier vind je de actuele hypotheekrente maar mij lieten ze de site zien met de rente die vanaf 17 december geldt. De verwachting is dat de rentes vrij vlot zullen stijgen.

  https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/rentetarieven.html

  Daarnaast werd verteld dat er veel betalingsproblemen zijn ivm stukgelopen huwelijken, ontslagen en mensen die hun huis niet kunnen verkopen omdat deze onder water staat. Kortom, ziet er voor velen kennelijk niet fraai uit.

 19. Goudbelegger says:

  @1 nog een keer, zoek op youtube op aipac eventueel gecombineerd met clinton speech of obama speech. Je gelooft niet wat je ziet……

  De sympathieke en intelligente Paul Graig Roberts over aipac.

  http://www.youtube.com/watch?v=PRJyStxWHyY

 20. Martijn says:

  @20

  Ik snap van geen kant waarom je je zo druk maakt over welig tierende Israëlische invloed in de VS en tegelijkertijd een blonde zionist water geeft in je eigen tuin.

 21. nhz says:

  @17:
  “het bij sommigen levende idee dat het aangaan van een hypotheekschuld een vanzelfsprekend recht op prestatieloze inkomsten – door waardestijging van het huis – zou impliceren, eventueel door de staat te garanderen, is natuurlijk onverdedigbaar.”

  inderdaad, helaas is dit bij de politiek nog niet erg doorgedrongen. ‘Verworven rechten’ (in dit geval het recht op slapende rijk worden door je handtekening te zetten onder een ‘koop’kontrakt) zijn in de huidige polderpolitiek onbespreekbaar 🙁

  @18:
  het was ook meer bedoeld als aanvullende opmerking, ik vond het op zich best een goed stukje.

  @19:
  maar de spaarrente zullen ze niet omhoog doen vrees ik 🙁

  @21:
  inderdaad.

 22. Get a Life! says:

  @Dalen,

  Tja, ik denk dat 2011 het jaar van de grote klappen gaat worden. Het is aannemelijk dat de langlopende rentes op korte termijn behoorlijk kunnen stijgen. Dat was me ook al opgevalen naar aanleiding van de mededeling van leaseplanbank dat vaste renteopslag periode niet langer jaarlijks maar elk kwartaal wordt vastgesteld..

  Ik ken aardig wat yuppen in mijn vriendenkring die zich recentelijk (afgelopen 3 a 4 jaar) tot over de oren in de schulden hebben gestoken, hoogopgeleid, overwaarde vanaf eind jaren 90 ingebracht, 100% aflossingsvrij en een rentevastperiode van slechts 3 jaar…
  Deze groep zal de boel zeer scherp in de gaten moeten houden.
  Overigens vandaag hier in het lokale juffertje spreekt de lokale woningcorporatie hun zorgen uit over de wijzigingen mbt het huurbeleid icm financieringsmogelijkheden mbt aankoop woning..
  Het kwartje valt in 2011!

  Leuk artikel, huizenmarkt-zeepbel in een notedop! Onderstaande uit het artikel doet mensen beseffen hoe bizar de situatie eigenlijk wel niet was:

  De verwachting van de huizenkoper was dus dat de waardestijging hoger zou zijn dan de hypotheeklast. De effectieve rente was vaak hooguit vijf procent terwijl de prijsstijging van de huizen vaak rond de tien procent lag. Dat betekent niet alleen gratis wonen, maar daarnaast ook slapend rijk worden. De opbrengst van het huis is jarenlang hoger geweest dan de kosten. Deze mensen woonden gratis in hun huis en verdienden daarboven zelfs nog wat. Voor heel veel mensen uit deze generatie geldt dat de waardestijging dus hoger is dan de hypotheeklasten die mensen hadden in die jaren. Iedere huizenkoper liep binnen en je was eigenlijk gek als je geen huis kocht.

  Mooi man, hypotheekrenteaftrek! Vanaf nu gaan mensen inderdaad betalen om te wonen, eigenlijk heel normaal! Wellicht ontstaat op termijn hierdoor weer een geïntegreerde woningmarkt!

 23. sven says:

  @ 14

  Nep Misis,

  Over 30 jaar???

  Als we wat meer moraalridders hadden op die plekken dan zaten we nu met minder problemen dan de huidige !

 24. KariZ says:

  @21 laat GB toch.

  Is zelfverklaard hoogbegaafd ….dan weet je genoeg toch?

 25. salsa says:

  Tja, die financiële generatiekloof lost zichzelf op. Huizenprijzen dalen en de babyboomers gaan vanzelf een keer dood.

 26. Adamus says:

  Ach kritische noten zijn altijd te plaatsen. Vergeet niet dat de kinderen van de babyboomers ook erfgenamen zijn

  Daarom durven ook veel jongeren de helft aflossingsvrij te nemen. Die helf komt altijd wel uit de erfenis is de gedachte. Mag ook boetevrij op afgelost worden (meestal?)

 27. Goudbelegger says:

  @25 beter dan zwakzinnig. En uiteraard niet zelfverklaard, wees maar blij dat jij bent hoe je bent, hoe dommer hoe makkelijker het leven is.

  @21 ja, ok, zit wat in. Maar Amerika hebben ze en als daar extreme dingen gebeuren zullen we het allemaal merken..

 28. KariZ says:

  ‘En uiteraard niet zelfverklaard’

  Nee…Geert Wilders zei het natuurlijk.

 29. Goudbelegger says:

  Ouders zijn babyboomers, zie daar geen erfenis van komen hoe die leven. Zie het ook niet van andere babyboomers komen, hun ouders leefden veel zuiniger, deze generatie wordt wel de meest egoïstische genoemd, niet voor niets, uitzonderingen daargelaten, voel je niet meteen aangesproken : )

 30. Goudbelegger says:

  @29 had dat niet moeten zeggen maar nhz zei iets, reageerde daarop. Ooit van iq testen gehoord? Je hebt hele goede op Internet, doen tien, honderdduizenden aan mee, je iq staat dus niet vantevoren vast aan de hand van je score maar wordt vergeleken met de groep, zeer betrouwbaar. Maar met je eens dat het niet veel voorstelt, vergeet het, iedereen zegt wel eens iets verkeerd..

 31. KariZ says:

  @31 Kan best zijn dat je het bent, boeit mij niet, zou er zelf niet mee te koop lopen op een blog denk ik.

  Bovendien; volgens mij worden de beste investeringen gedaan op basis van gezond boerenverstand.

 32. Martijn says:

  Zolang goudbelegger de religieuze perversie van Wilders niet inziet ben ik in elk geval niet overtuigd, al hoeft daar verder niemand wijzer van te worden (mijn overtuigd zijn).

 33. Mark1 says:

  Een theorietje: zolang meer dan 50% van de bevolking in het bezit is van een woning zal er niet veel veranderen. Woningbezitters (vooral oudere generaties)stemmen natuurlijk vooral op politieke partijen die er alles aan doen om een te grote correctie van de woningmarkt te voorkomen. Ik ben er redelijk zeker van dat de meeste voor hun portemonnaie stemmen en totaal niet solidair zijn met de mindere “geluksvogels”. Omdat er steeds minder wordt verkocht zal natuurlijk lanzaam aan het percentage woningbezitters steeds kleiner worden en zal dus ook de stemverhouding veranderen. Door de te hoge woonlasten/risicos zullen jongere generaties langer thuiswonen of niet vertrekken uit kleine studentenkamers of goedkope huurflatjes in bijvoorbeeld Schiedam of Vlaardingen (ik zie het overal om mij heen gebeuren). Het is allang niet meer zo cool om een huis te kopen. Het hoeft misschien maar om vijf procent minder woningbezitters te gaan en er waait al een andere politieke wind door het veranderende stemgedrag. Misschien al bij de volgende verkiezingen?

 34. jan says:

  Nee Mark de theorie klinkt wel aardig maar het is de vraag of’ie opgaat. Zelf ben ik huisbezitter maar de hra moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Veel politieke partijen denken er ook zo over, kwestie van gezond verstand gebruiken. De vraag is niet of maar wanneer dit gebeurt.
  Leuke discussie overigens om te lezen, behalve die iq beschuldiging dan.

 35. Henri says:

  @34
  De kiezer is maar een deel van het verhaal. Banken, bouwbedrijven en pensioenfondsen hebben ook een belang waar de politiek naar luistert.

  Even een off-topic voorbeeld: als de politiek alleen maar naar de meerderheid van de bevolking zou luisteren, dan hadden we nu geen nieuw EU-verdrag.

 36. Adamus says:

  Jan, de eis zal zijn dat er dan compensatie tijdens de afbouwperiode komt. Dat zegt ook de financieel onafhankelijk adviseur 🙂 “het is tegenwoordig heel erg transparant, want het provisiebedrag wordt op de nota vermeld” (wordt er meteen bijgeleend) Familie van me (dertigers)sluit nu voor 600k af! Vorig huis 10/15% onder water en nu toch weer met een verbouwing van 150k erbij financieren, met het oog op de toekomst, het is dan gemakkelijker te verkopen….”we gaan de eerste 5 jaar niet weg”.

  Iedereen kent de verhalen tig keer Drs, dr, het maakt geen flikker uit.

 37. Adamus says:

  De kiezer is maar een deel van het verhaal. Banken, bouwbedrijven en pensioenfondsen hebben ook een belang waar de politiek naar luistert

  Bedrijven etc. Mogen dus meerdere keren kiezen. Dat is echt nieuw voor me. Misschien een regel ingesteld door bouwend Nederland “bevorderen van plutocratie”.

 38. KariZ says:

  ‘Iedereen kent de verhalen tig keer Drs, dr, het maakt geen flikker uit.’

  Klopt Kees…en jij maar Maples uitdelen 🙁

  Zorg ervoor dat ze dan die rente iig 30 jaar vast gooien!

 39. Adamus says:

  Kariz,
  Schijnt toch niet zo populair bij de bank te zijn, dat van die dertig jaar. “Het is bureaucratisch eerder rond als u voor 5 jaar gaat”………je weet niet wat je hoort.

 40. Adamus says:

  Muntjes uitdelen doe je niet bij kinderen, dat heb je ook op het andere forum kunnen lezen 😉

 41. Nico de Geit says:

  Wat steeds buiten beschouwing wordt gelaten is de veranderende bevolkingssamenstelling. Het is al lang bekend dat nieuwkomers een veel lagere gemiddelde arbeidsproductiviteit hebben. En een lager inkomen betekent minder kunnen besteden.

  Ik ga er vanuit dat ik nog vele jaren blijf huren. Bij een prijsdaling van 2% – 3% per jaar is de waardedaling net zo groot als de huur die ik betaal. En onderhoud en andere kosten zijn voor de verhuurder.

  Geen overdrachtsbelasting en als het hier helemaal mis gaat kan ik alles zo achterlaten.

 42. KariZ says:

  De moed zakt je in de schoenen kees…

 43. Mark1 says:

  @35: ik hoop dat je gelijk hebt. Inzicht is er bij de politieke partijen denk ik ook wel maar ik vrees toch dat het onverkoopbaar is aan 99% van de stemmende huizenbezitters. Liever keihard bezuinigen op onderwijs/zorg/sociale voorzieningen voor gehandicapten enz. ipv afbouw HRA leensubsidie. Meer dan de helft van NL is doodsbang dat de huizenprijs inzakt ipv weer die o zo gehoopte nieuwe verdubbeling van de huizenprijzen. NVM en andere vastgoed belangengroepen zorgen er wel subtiel voor dat die angst goed wordt aangewakkerd.

 44. kopervink says:

  Off-topic?
  Of eindejaarsbonus.
  17 Dec.
  Koop NU uw Fisker, samen met de fiscus…

  http://miljonair.nl/Home.aspx?page=newsitem

  Nu profiteren vd fiscus met als bonus imagoverbetering!!!
  Erger nog dan greenwashing dit.
  People Profit Prizemoney

  Filthy Rich Bastards spending our money…
  Dat kan de bedoeling toch niet zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*