De toekomstige plannen van Stef Blok

De afgelopen dagen heeft het propaganda-apparaat van de Staat der Nederlanden niet stil gezeten. Coen Teulings en Klaas Knot zeiden beide dat het gedaan was met de prijsdalingen op de woningmarkt. Waarschijnlijk proberen ze hiermee de vrije val in het consumentenvertrouwen te stoppen. Kees de Kort maakte hier vandaag in zijn column een paar stevige opmerkingen over.

lees ook: Help het Woonakkoord de huizenmarkt vooruit

Klaas Knot vergat de arbeidsmarkt..

 

Of ze er echt in geloven is zeker maar zeer de vraag. Inmiddels hebben ambtenaren van het CPB nieuwe plannen gemaakt om de “woningmarkt te ondersteunen”.  Hierbij de  instrumenten voor verder overheidsingrijpen:

Het eerste beleidsinstrument is de mogelijkheid tot het verlenen van subsidies aan de schuldeisers. Dit gebeurt in de vorm van garanties op hypotheekverstrekking en leidt tot een beperking van de financieringsrisico’s van zowel geldverstrekkers als huizenkopers met als gevolg dat huizenkopers hun hypotheek tegen een lager rentetarief kunnen krijgen en de koopbereidheid van consumenten vergroot wordt. Hypotheekhouders in Nederland kunnen sinds januari 1995 gebruik maken van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Via het Waarborgfonds Eigen Woningen staat de overheid bij NHG garant voor een eventuele restschuld. Het VK kent een soortgelijk garantiesysteem, namelijk het NewBuy Guarantee Scheme, welke in maart 2012 tot stand is gekomen om de huizenmarkt te stimuleren. In de VS, waar securitisatie een belangrijke vorm van financiering is, garandeert de overheid door Fannie Mae of Freddie Mac verstrekte schuldpapieren en obligaties die door hypotheken zijn gesecuritiseerd.

Het tweede instrument is gericht op het probleem van vraaguitval door schuldafbouw en betreft het verstrekken van een directe subsidie aan schuldenaars. Dit beleidsinstrument is gericht op huishoudens die met hun huidige inkomen niet aan hun hypotheekverplichtingen kunnen voldoen. Deze vorm van overheidssteun is vaak in de vorm van een subsidie voor het betalen van de renteverplichtingen over de hypotheek (zie de VS en het VK). In Nederland bestaat de zogenaamde woonkostentoeslag, een tijdelijke inkomensaanvulling speciaal bedoeld voor huishoudens van wie het inkomens plotseling erg laag is en daardoor hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Verder heeft Nederland als verzorgingsstaat een uitgebreid sociaal vangnet. Dit sociale vangnet garandeert, voornamelijk in tijden van crisis waarin de werkloosheid oploopt, het inkomen van huishoudens en kan de afbetaling van schulden continueren en voorkomt zo dat huishoudens failliet gaan. Daarnaast mitigeert het de consumptieafname bij inkomensverlies en houdt zo de economie op gang.

Een derde mogelijkheid voor de overheid om te interveniëren in de schuldproblemen van consumenten is het verplicht opleggen van heronderhandelingen tussen schuldeisers en schuldenaars. Dit gebeurt meestal door het verplichten van herstructurering van schulden voor schuldeisers. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van het hooggerechtshof in IJsland, die leningen in buitenlandse valuta illegaal verklaard heeft (zie 4.2 case – IJsland). In Nederland kunnen huishoudens met betalingsproblemen terecht bij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dit is een wettelijk traject, wat inhoudt dat schuldeisers verplicht zijn mee te werken aan het traject. Dit is echter geen gemakkelijke manier om van schulden af te komen, maar is beter dan een faillissement. Om in aanmerking te komen voor schuldsanering moeten huishoudens de schuldeisers in drie jaar tijd zoveel mogelijk betalen en zelf van een minimaal bedrag zien rond te komen. Het verschil met een faillissement is echter dat de schuldenaar na drie jaar met een schone lei kan beginnen. Een andere verplichting die de overheid aan de financiële sector op kan leggen is de ‘foreclosure holiday’. Dit betekent dat banken gedurende een bepaalde periode geen hypotheken mogen executeren.

Naast het verplicht opleggen van heronderhandelingen kan de overheid heronderhandelingen tussen schuldeisers en schuldenaars faciliteren. De opzet van een dergelijk herstructureringsprogramma is het geven van financiële prikkels aan schuldeisers, die in ruil daarvoor vrijwillig de hypotheekschulden van hun cliënten met betalingsproblemen herstructureren. Het herstructureren van schulden kan in de vorm zijn van het verlagen van de hoofdsom van de hypotheekschuld, het uitstellen van betalingen, renteverlaging, schuldconsolidatie en verlenging van de betalingstermijn. In verschillende landen is gebruik gemaakt van deze vorm van overheidsingrijpen gedurende de huidige crisis. Het bekendste herstructureringsprogramma is het Making Home Affordable programma in de VS. In Nederland is er ondanks de hoge hypotheekschulden tot op heden geen herstructureringsprogramma door de overheid opgesteld. Wel is er voor huishoudens met betalingsproblemen de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). In tegenstelling tot de WSNP is dit een minnelijk traject, dat betekent dat de schuldeiser niet verplicht is tot herstructureren. De WSNP zorgt er echter wel voor dat schuldeisers eerder een betalingsregeling of een minnelijk akkoord willen sluiten.

instrumenten

Share Button
Tagged with: ,
383 comments on “De toekomstige plannen van Stef Blok
 1. erik(trol) says:

  Zoals gezegd. Alle registers gaan open, de markt zal hoe dan ook bodemen dit jaar of max begin volgend jaar.

 2. peter z says:

  het gaat niet leuken.. echt. sentiment van kooper kan je niet zomaar veranderen.

 3. Voerman says:

  Als er door de politiek en alle aanverwante instanties zoveel foefjes en stimulerende praatjes en regels verzonnen moeten worden om de woningmarkt in beweging te krijgen, dan heeft Voerman maar een conclusie:

  GEOUWEHOER.

  Als er namelijk sprake zou zijn van een evenwichtige en gezonde woningmarkt en wezenlijke behoefte aan woningen, dan zouden partijen zonder al die flauwekul wel op een heel normale wijze hun weg wel weten te vinden.

 4. Draaikont says:

  erik(trol):
  Zoals gezegd. Alle registers gaan open, de markt zal hoe dan ook bodemen dit jaar of max begin volgend jaar.

  Wat zijn alle registers? De zaken die het CPB noemt hebben voornamelijk een symboolwaarde. Alleen de “Woontoeslag” wordt niet toegepast. Gegerandeerd dus dat die maatregelen niet zullen helpen. Ik vrees zelfs dat ze averechts gaan werken. Bij elke nieuwe maatregel zullen veel mensen eerst eens afwachten wat het effect zal zijn (er staan namelijk meer dan genoeg huizen te koop, dus haast is niet echt geboden). Dit geeft het het zichzelfvervullende resultaat dat er geen effect zal zijn en een additioneel effect dat het vertrouwen (daar gaat het toch allemaal om? :P) nog verder wegzakt. Bij mij persoonlijk is het vertrouwen sowieso al helemaal weg, maar dat was denk ik al duidelijk. Ik geloof niet dat er nog iets te redden valt.

  Verder zal het heel lastig worden om draagkracht te vinden om dergelijke maatregelen aan de bovenkant van de markt toe te passen. Aan de onderkant vindt er dan misschien stimulatie plaats, aan de bovenkant blijven de prijzen onder druk staan.

 5. Voerman says:

  erik(trol): Zoals gezegd. Alle registers gaan open, de markt zal hoe dan ook bodemen dit jaar of max begin volgend jaar.

  Veel kans dat de markt bodemt op het huidige prijniveau zonder dat er nog een huis van betekenis gekocht of verkocht wordt! 🙂

 6. xenobinol says:

  erik(trol):
  Zoals gezegd. Alle registers gaan open, de markt zal hoe dan ook bodemen dit jaar of max begin volgend jaar.

  Inderdaad…. alle registers gaan open!

  Probleem blijft echter dat de pomp stuk is 🙂

 7. Voerman says:

  xenobinol: Probleem blijft echter dat de pomp stuk is

  …sprak de organist.

 8. FrankL says:

  Instrument 1:
  Garantie op hypotheken kan heel duur uitpakken voor de belastingbetalers als het echt fout loopt. In tegenstelling tot de VK en de VS heeft DNB geen mogelijkheid om geld te drukken om hypotheekpapier op te kopen; met andere woorden, de mogelijkheden om de negatieve gevolgen te verspreiden zijn zeer beperkt.
  Waarom mogen huizenprijzen niet dalen tot niveaus waarop er geen subsidie aan schuldeisers nodig is om de risicos af te dekken?
  Instrument 2:
  Het verlenen van subsidie aan schuldenaren (hypotheekrenteaftrek is al zo’n middel) komt in de praktijk neer op subsidie aan banken. Zonder subsidie zou een bank in de veel van deze gevallen echt geen koper kunnen vinden voor het uitstaande bedrag van de hypotheek. Het logische alternatief is dat de hypotheek wordt afgewaardeerd naar een realistische waarde.
  Waarom mogen hypotheken niet afgewaardeerd worden naar realistische waarden?
  Instrument 3:
  Wordt afwaarderen van schulden hier werkelijk genoemd? Echter ook hier wordt verkapte steun aan de banken benoemd met “het geven van financiële prikkels aan schuldeisers”

  Het lijkt me duidelijk dat koste wat kost de balans van de grote Nederlandse banken kunstmatig op peil moet worden gehouden. Zelfs als dat een opoffering van de toekomstige pensioengangers kost. Niemand in de politiek wil immers ‘verantwoordelijk dragen’ voor het eventuele ineenstorten van het financieële systeem. Ach, met het stemgedrag van de afgelopen 20 jaar heeft de Nederlandse burger hier indirekt haar goedkeuring voor gegeven. Een financieële industrie die veel te groot is om redelijkerwijs opgevangen te worden was immers nooit een probleem voor het overgrote deel van de Nederlanders. En dan komt nu de tijd om te oogstn wat er gezaaid is.

 9. xenobinol says:

  Voerman: …sprak de organist.

  Misschien kan Blok de drie biggetjes vragen om plaats te nemen achter de toetsen. Dan vraag ik Bor de wolf wel om de huizenmarkt aan te blazen 🙂

 10. Marketwatch says:

  Leuk dat de ambtenaren van het CPB aan het werk zijn en allerlei plannetjes bedenken maar helaas voor hen hebben wij als NL een boel soevereiniteit opgegeven aan het instituut genaamd de EU. Dus toetsing van dit soort plannen zal ook moeten plaatsvinden in EU-verband en de verwachte reactie zal denk ik zijn: NEIN!

 11. johan says:

  Dus Stef , als deze instrumenten mogelijk zijn, kan de prijs van een woning dalen naar een reeel nivo(-45% vanaf top 2008), waardoor starters een woning kunnen kopen en het probleem zich oplost.

 12. Voerman says:

  johan: Dus Stef , als deze instrumenten mogelijk zijn, kan de prijs van een woning dalen naar een reeel nivo(-45% vanaf top 2008), waardoor starters een woning kunnen kopen en het probleem zich oplost.

  Zelfs dan is het probleem niet opgelost, want dan hebben we ng steeds een slechte economie met te lage lonen, afnemende voorzieningen in de zorg, sociaal vangnet in afbraak, geen vaste arbeidscontracten en ga zo nog maar een tijdje door. Het feest is afgelopen en voorlopig komt er geen nieuw feest.

 13. Eric406 says:

  Geef mij een ton, en ik ga een huis kopen.

 14. Eric406 says:

  :- )

 15. RealisT says:

  erik(trol): Alle registers gaan open, de markt zal hoe dan ook bodemen dit jaar of max begin volgend jaar.

  All bullshit registers zul je bedoelen. Als je eens wat verder kijkt dan je neus lang is, zie dat een groot deel van de reacties op websites & blogs louter hoongelach is. Men weet dondersgoed dat de financierbaarheid helemaal niet zal toenemen. En als je het verhaal van Knot helemaal leest, geeft ie aan dat er juist meer bezuinigd moet worden (begrotingstekort naar 0%) en dat schulden drastisch moeten worden afgebouwd. In dat klimaat is helemaal geen ruimte voor extra kredietexpansie. Want dat is wel nodig om de prijsval te stoppen. En dan zullen we het over stijgingen maar helemaal niet hebben.

  Dit soort propaganda is bedoeld om mensen zoals jou voor de gek te houden. Dat soort kiezers zijn ze gek op in Den Haag.

 16. Deutsche Mark says:

  Eric406,

  Waar? 😉
  In NL?
  🙂

 17. JPH says:

  Lijkt wel een geregisseerd offensief om op deze manier te wachtenden zenuwachtig te maken. Misschien als ze hier nog minimaal een half jaar mee hadden gewacht dat het effect zou hebben maar nu zijn de prijzen ten opzichte van 31 dec ’12 echt maximaal een paar procent minder terwijl je leencapaciteit verlaagd is en effectief door minder gunstige fiscale aftrekposten meer kwijt bent. Dus je koopt nu minder huis voor meer geld dan 3 maanden geleden en de mensen die het toen te duur vonden of hun financiering niet rond konden krijgen zouden nu massaal gaan instappen?

 18. Onderwaarde says:

  Ik heb de OPLOSSING!

  Iedereen MOET al zijn bezit bij de heren politikus openbaren, dus rekeningen, autos, sieraden, kontant geld, andere luxeartikelen zoals High-End HiFi, televisies, fototoestel etc. etc. etc.

  en als dat bij elkaar meer dan 50.000 Euro waard is, gedwongen verkopen en gedwongen “starters”-TOP-hypotheek van 300.000 Euro voor een lullig 70 vierkante meter “huisje”.

  En de woningmarkt is net zo makkelijk weer “vlotgetrekt” 😀

 19. Ma Ling says:

  Als ik dan toch een enkel lichtpuntje in 2013 mag benoemen is het toch Kees de Kort. Voor de 2e keer deze week zo ontzettend raak!

  Eric406: Geef mij een ton, en ik ga een huis kopen.

  Als iedere koper een ton krijgt kun je nog geen huis kopen. De huizen worden dan simpelweg een ton duurder…

  @ Snorkel: treffende reactie onder het FTM-artikel van dhr Strop!

  “Alvast preventief het stoepje van de pensioenfondsbeheerders schoonvegen. Dan kunnen die over 5 jaar ten minste zeggen: “Met de kennis van toen was het een solide investering om hypotheken van de banken over te nemen. Niemand kon weten dat de huizenmarkt verder zou dalen. Alle experts en toezichthouders waren het er over eens dat de bodem in 2013 was bereikt.”

  Tot slot. Blok in VNO-NCW blad: “ik overleg me suf”
  http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Forum/Pages/Minister_Stef_Blok_Ik_overleg_me_suf_18006.aspx?source=%2fpublicaties%2fForum%2fPages%2fdefault.aspx

  Waarom geven we iemand -die zo suf is- de macht om de woningmarkt nog verder op te blazen?

 20. Ma Ling says:

  overigens: in de inleiding van dit topic worden 3 instrumenten besproken. Instrument 5 (zie afbeelding in inleiding) wordt niet belicht…

  Tot slot nog eens keertje Offtopic. Bedacht me namelijk dat Rutte al dan niet bewust een slimme bezuigingsoperatie in gedachte had: Eerst iedere werkende nederlander 1000 euro beloven. Vervolgens zoveel mogelijk mensen de WW injagen. Afgelopen jaar ca 250.000 werklozen erbij.
  Hij zou daarmee kunnen bestellen € 250 mln te hebben bespaard…

 21. ll says:

  De ( in dit geval Spaanse ) uitzetwet is inderdaad naar de prullenbak ………Lorenzo postte het ook al…..

  En ook Rabo kan niemand meer uit zijn/haar huis zetten.

  http://www.radio1.nl/items/74095-spaanse-uitzetwet-naar-prullenbak?autoplay=1346543

 22. asd says:

  De kinderen van de babyboomers bij het CPB leren met hun drie voorstellen – een staaltje veramerikanisering! – niets van de geschiedenis:
  in dat “prachtige” land van de VS met zijn verderfelijke fascinatie voor het Neo-Liberalisme is de ellende voor de wereld begonnen.

  Zolang “Den Haag” geen korte metten met die mentaliteit maakt en realistisch beleid ontwerpt, zal het nooit wat worden in NL.

  Overboord dus met nu weer de voorstellen (kunstjes) van het CPB. Het is beter de blik te richten op politieke bewegingen in Europa, daar van te leren en “Haags beleid erop los te laten”.

  Nou je voelt dat dat een contradictio in terminis is, vandaar dat niet het CPB etc. maar de wal zal zijn, die het schip doet keren.

 23. erik(trol) says:

  Mooi is dat, had ik nou maar huis gekocht van 5 ton

 24. erik(trol) says:

  JPH: Rente is gezakt en gaat nog verder zakken.

 25. lorenzo says:

  johan: Dus Stef , als deze instrumenten mogelijk zijn, kan de prijs van een woning dalen naar een reeel nivo(-45% vanaf top 2008), waardoor starters een woning kunnen kopen en het probleem zich oplost.

  krap hoor , modaal keer 4.5 . Ach , u kunt zelf ook wel rekenen .

 26. RealisT says:

  erik(trol):
  Mooi is dat, had ik nou maar huis gekocht van 5 ton

  Ha!. En jij maar roepen dat je zo slim bezig was 😉

  Die 3 ton eigen geld die voor een huis van 5 ton in jouw geval zelf had moeten meebrengen was natuurlijk ook geen probleem geweest?

 27. RealisT says:

  erik(trol): JPH: Rente is gezakt en gaat nog verder zakken.

  Opmaat voor afbouwen HRA! Maandlasten kunnen bij lage rente immers makkelijk opgebracht worden.

 28. ll says:

  Het begint nu echt op een gecoördineerde aktie te lijken …………. 🙂

  Knot: huizen heel betaalbaar ( maar niet financierbaar 😉 )
  Teuling: de bodem is bereikt.( Bush zei altijd contained )
  De banken: verlagen massaal de rente.

  http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/03_maart/15/economie/banken-verlagen-hypotheekrente-massaal.xml

 29. lapje says:

  Uiteindelijk gaat de discussie maar over één ding: bij wie komt de rekening terecht?

  Het idee dat je de markt in z’n val kan stoppen is het verkooppraatje naar het electoraat. Met een groeiende groep niet-huizenbezitters die moeite hebben met het vinden van betaalbare huisvesting, kan je als politieke partij maar beter je pijlen gaan richten op de voordelen van dalende huizenprijzen. De NVB, VNG en Bouwend Nederland stemmen niet en vertegenwoordigen alles wat er fout is aan het woonbeleid van de afgelopen 20 jaar.

 30. nhz says:

  Voerman: GEOUWEHOER.

  Als er namelijk sprake zou zijn van een evenwichtige en gezonde woningmarkt en wezenlijke behoefte aan woningen, dan zouden partijen zonder al die flauwekul wel op een heel normale wijze hun weg wel weten te vinden.

  inderdaad, dat men dit soort maatregelen overweegt geeft wel aan dat de bodem nog lang niet bereikt is.
  En de bodem in geloofwaardigheid van de overheid, en het CPB in het bijzonder, al helemaal niet 🙁

  FrankL: Garantie op hypotheken kan heel duur uitpakken voor de belastingbetalers als het echt fout loopt.

  alle drie de voorgestelde maatregelen gaan met zekerheid héél duur uitpakken voor de belastingbetaler. Maar dan heb je ook wat, namelijk een bubble die er langer over doet om leeg te lopen.

  Eric406: Geef mij een ton, en ik ga een huis kopen.

  waarom zou je een huis kopen als je al een ton hebt? dwars neerleggen en je bent klaar 😎

  ll: De ( in dit geval Spaanse ) uitzetwet is inderdaad naar de prullenbak ………Lorenzo postte het ook al…..

  En ook Rabo kan niemand meer uit zijn/haar huis zetten.

  In de VS doen ze dit ook al een jaar of twee zo … hypotheek betalen is voor de dommen. Fijn dat je je uitkering dan gewoon kunt blijven uitgeven aan nieuwe flatscreens, iPhones en andere overconsumptie en de resterende burgers die zo dom zijn om nog belasting te betalen voor de rekening laat opdraaien.

  asd: De kinderen van de babyboomers bij het CPB leren met hun drie voorstellen – een staaltje veramerikanisering! – niets van de geschiedenis:

  helemaal eens, dit is een poging om nog meer van alles wat er fout is in Amerika hier in te voeren (zeg maar gerust, door de strot te duwen). Het zal Coen en zijn vriendjes vast wat mooie banen bij grote internationale organisaties zoals Eurostat of IMF opleveren 🙁

 31. tja says:

  Zoals ik in een eerdere post al zei, de ware reden dat Dijsselbloem, Blok, Klaas Knot en Coen Teulings zulke onzin aan het uitkramen zijn, is dat bij verdere huizendalingen de BV NL failliet gaat. Vandaar ook de reden om onze pensioenen te gebruiken om de als een molensteen om de nek van de banken hangende hypotheken over te nemen. Nog meer afschrijvingen bij Nederlandse banken en nog een grote Nederlandse bank die genationaliseerd moet worden en we kunnen aankloppen bij de ECB en het IMF voor noodhulp…. Ze zijn in paniek en dan ga je rare dingen roepen.

 32. erik(trol) says:

  Realist: Wat niet is kan nog komen, zoals gezegd over 3 maanden gaat de jongste telg ook naar school en kan vrouwtje aan het werk. Mijn verwachting is dat men alles op alles zal zetten om straks de doorstroming ook te laten plaatsvinden. Ik wacht tot men gaat gooien met subsidie’s en wie weet koop ik nog wat groters……….

 33. Maria says:

  tja,

  Yep!!

 34. Voerman says:

  tja: ECB en het IMF voor noodhulp

  Zou misschien nog het beste zijn ook!

 35. Michel says:

  erik(trol):
  Zoals gezegd. Alle registers gaan open, de markt zal hoe dan ook bodemen dit jaar of max begin volgend jaar.

  Een bodem is niet af te dwingen, met welk geopend register dan ook.

  Niet de banken, noch de regering kan daar NU iets aan doen.

  Dat wil derhalve niet zeggen, dat elke huizenkoper die NU een paar stenen aanschaft, per definitie een oetl*l en een profiteur is.

 36. Lex says:

  Eric406,

  Doe mij en ton, en het staat meteen bij mijn andere tonnen bij de banken of gaat in aandelen/opties/startups etc. maar NIET in een huis in NL.

 37. Rexpat says:

  erik(trol):
  Realist: Wat niet is kan nog komen, zoals gezegd over 3 maanden gaat de jongste telg ook naar school en kan vrouwtje aan het werk. Mijn verwachting is dat men alles op alles zal zetten om straks de doorstroming ook te laten plaatsvinden. Ik wacht tot men gaat gooien met subsidie’s en wie weet koop ik nog wat groters……….

  Even met je meedenken erik (Trol)

  Ik heb begrepen dat het hoekhuis te koop staat bij jou in de buurt. Grote tuin, meer kamers dan wat jij nu hebt. Ik dacht dat 200K euro de vraagprijs is.

  Jij hebt je huis voor 210K gekocht (is 300K waard) dus je hebt een overwaarde van 90K. Die 90K steek je in dat huis.

  Heb je nog maar 110K nodig, dus.

  Maar dat huis op de hoek is eigenlijk 350K waard (want staat in een goede buurt).
  Dan heb je daar dus een overwaarde van 150K.
  Die 150K neem je op en lost daarmee een groot deel van je huidige woning af.

  Dan heb je nog maar 260K hypotheek. Je verhuist naar het grotere huis en verhuurt je andere woning voor 1250 per maand.

  Dan heb je twee huizen en elke maand netto geld op je rekening. Bovendien is de bodem bereikt en zijn ze straks meer waard (5% per jaar erbij?). Over tien jaar verkoop je boel en koop je een dorp in Groningen en/of Drenthe (daar blijven de prijzen wel dalen namelijk)

  Gewoon doen. Laat je verder niks wijsmaken door de sufferds hier op dit forum…Die hebben geen rekenen gehad op de lachere Sgool.

  This is the way to go..

 38. nhz says:

  Lex: aandelen/opties/startups etc. maar NIET in een huis in NL.

  Doe dan maar alles in DJI / S&P500 aandelen stijgt al tien dagen op een rij, meer dan 100% gestegen in een paar jaar tijd dus kannie misgaan 😎

  Rexpat: (daar blijven de prijzen wel dalen namelijk)

  let wel: die prijzen blijven alleen dalen tot erik er koopt, want vanaf dat moment gaan ze weer omhoog. Iedereen wil toch in een trolwoning wonen?

 39. afbetaalde huiseigenaar says:

  oh ha manoman..
  nu maak ik me pas echt heel erg zorgen:
  als CPB & DNB een Hukker gaan doen..
  dan moet de nood van de RABO wel veel groter zijn..
  dan moet de nood van de NHG wel veel groter zijn..

  Tsja: Junker, de voorganger van Dijsseltje- zei ooit eens: een goed politicus moet ijskoud kunnen liegen als het in landsbelang in..

 40. JR says:

  Alles gericht op een soft landing van de huizenmarkt. Ongelofelijk eigenlijk dat het loont om je als een onnozele zwaar in de schulden te steken en dan vervolgens heerlijk dubbel subsidie ontvangen. Ik vraag me weleens af verdient Nederland niet beter ? Nee dus..

 41. RealisT says:

  erik(trol): Ik wacht tot men gaat gooien met subsidie’s en wie weet koop ik nog wat groters……….

  Je valt steeds meer door de mand met je gebral. Een paar posts geleden deed je nog alsof je heel tevreden was met wat je had kunnen kopen, nu loop je al weer op te scheppen over meer, meer, meer.

  Ik zal Fans Bromet eens over je tippen. Dat levert vast een vermakelijke documentaire over de komende jaren op.

 42. tja says:

  afbetaalde huiseigenaar: nu maak ik me pas echt heel erg zorgen:
  als CPB & DNB een Hukker gaan doen..
  dan moet de nood van de RABO wel veel groter zijn..
  dan moet de nood van de NHG wel veel groter zijn..

  Ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat…

 43. RealisT says:

  afbetaalde huiseigenaar: nu maak ik me pas echt heel erg zorgen:
  als CPB & DNB een Hukker gaan doen..

  Het is pure politieke blufpoker. Niets heeft tot nu toe geholpen.

  Ik stel voor om de HRA per onmiddellijk naar max 20% te verlagen en met het bespaarde geld een steunfonds voor starters op te richten. Dan komt het treintje via de starter weer zo lekker op gang… 🙂

 44. Voerman says:

  Vrienden van Voerman hebben hun huis al 4 jaar te koop staan; aantrekkelijk huis op een klasselokatie.
  Ietwat aan de prijs, maar dan heb je ook weinig last van dat wel kijken/niet kopen publiek.
  Ze waren net van plan om (niet teveel!) met de prijs te zakken, maar door de optimistische berichten van de laatste dagen zien ze nog maar even van dat zakken af. Kunnen overigens niet teveel zakken, want ze hebben al een paar keer overwaarde opgenomen voor wat leuke zaken en willen de resterende overwaarde besteden aan het oppimpen van hun oudedag comfort.
  Voerman heeft Rinus al een keer gezegd, dat dat zo niet goed gaat komen. Daarna Rinus en Toos een paar maanden niet gezien. Voerman zegt maar niks meer!
  Snappen jullie nu allemaal, waarom die oude mensen niet allemaal willen/kunnen zakken met de prijs?

 45. Voerman says:

  RealisT: Ik stel voor om de HRA per onmiddellijk naar max 20% te verlagen en met het bespaarde geld een steunfonds voor starters op te richten.

  Ben jij besodemieterd! 🙂
  Realiseer jij je wel, wat dat nzh en Voerman aan belasting gaat kosten?
  Ze sparen er zelf maar voor, die starters!

 46. RealisT says:

  Voerman: Snappen jullie nu allemaal, waarom die oude mensen niet allemaal willen/kunnen zakken met de prijs?

  Dus dan moet de starter maar lekker bloeden voor de leuke levenstijl van de oudere huizenbezitter? Naast het feit dat ze straks ook al voor de vergrijzing de rekening gepresenteerd krijgen?

  Het is wat bot gesteld, maar ik zou als starter dan denken: als ze niet willen zakken met de prijs, dan zakken ze maar in de str*nt.

 47. nhz says:

  Voerman: Snappen jullie nu allemaal, waarom die oude mensen niet allemaal willen/kunnen zakken met de prijs?

  ja, hoewel ik me hier in de buurt wel eens afvraag waar ze al die overwaarde dan aan besteed hebben; veel van die lui hebben/hadden 500-1000K overwaarde als je afgaat op hun aankoopprijs en de huidige vraagprijs; knap om zo’n bedrag er door te draaien zonder al te veel op te vallen.

 48. Voerman says:

  RealisT: Dan komt het treintje via de starter weer zo lekker op gang…

  En die treintjes die op een dergelijke manier op gang gebracht moeten worden zitten vol grens- en krepeergevallen die later als ze het helemaal niet meer kunnen betalen ook nog eens handenvol belastingcentjes gaan kosten!
  Jij bent zeker een socialist; ik bedoel een echte!

 49. Voerman says:

  RealisT: Het is wat bot gesteld, maar ik zou als starter dan denken: als ze niet willen zakken met de prijs, dan zakken ze maar in de str*nt.

  Sorry, ik wilde je niet opwinden! 🙂
  Overigens is het huis van Rinus en Toos niet voor een starter te betalen; niet eens door drie starters!

 50. nhz says:

  P.S.: wat is dit trouwens voor bullshit van het Ministry of Truth:

  “Ruim 335 duizend huishoudens huren een woning in de vrije sector. Zij hebben met 850 euro per maand gemiddeld de hoogste woonlasten. Ook vergeleken met kopers zijn zij het duurst uit. Kopers wonen gemiddeld in een duurder huis maar betalen daar gemiddeld 80 euro per maand minder voor.”

  Dat kan alleen maar als ze al die kopers meerekenen die lang voor de bubble hun huis kochten en daardoor nu relatief goedkoop wonen. Of mensen met een aflossingsvrije hypotheek die zichzelf rijk rekenen aan het einde van de rit. Voor mijn vrije sector huurprijs kan ik niet eens de hypotheek op het pand en VVE betalen, laat staan alle andere bijkomende kosten. CBS: leugen en bedrog!

 51. Voerman says:

  nhz: ja, hoewel ik me hier in de buurt wel eens afvraag waar ze al die overwaarde dan aan besteed hebben; veel van die lui hebben/hadden 500-1000K overwaarde als je afgaat op hun aankoopprijs en de huidige vraagprijs; knap om zo’n bedrag er door te draaien zonder al te veel op te vallen.

  Als ze de helft van hun overwaarde erdoor gedraaid hebben, (zelfs een zuunig mens als Voerman zou dat kunnen en anders Voervrouw wel 🙂 ) en vervolgens met hun verkoopprijs zakken tot een normaal niveau, dan moet je al niet heel erg oud worden en voorzichtig pimpen; anders red je het niet! 🙂

 52. Cartoonist says:

  Erik trol de fantast.

  Erik de trol is natuurlijk in vaste dienst bij de EU/NVM/staat. Hoe anders kan hij 12/uur dag 7 dagen/week hier zijn propaganda rondbazuinen. Hij weet ook altijd iets eerder wat de propaganda-machine de volgende dag gaat publiceren.
  Ergo, ik geloof er geen barst van dat hij vorig jaar een huis gekocht heeft in Leidscheveen.

  Trollemans is gewoon een hypothetische vinex-koper die onderdeel is van een gecoordineerde breed opgezette staats/banken/makelaars propaganda campagne die de simpele zielen die nu nog niet tot over hun wenkbrouwen in de schuld zitten in de schuldval moeten lokken.

  Alle Europeanen diep in de schuld en alle landen diep in de staatsschuld. Dat is het plannetje van de banksters.
  Dan hebben ze een half miljard Europeanen in de krediet-tang en kan het bonusfestijn gewoon doorgaan.

 53. Tsjaa.. says:

  tja: Nog meer afschrijvingen bij Nederlandse banken en nog een grote Nederlandse bank die genationaliseerd moet worden en we kunnen aankloppen bij de ECB en het IMF voor noodhulp…. Ze zijn in paniek en dan ga je rare d

  Dat klopt, ze zijn in paniek en alles wordt uit de kast getrokken om de boel weer aan de praat te krijgen anders is de schade niet te overzien. De argumenten zijn ook zwak.

 54. snorkel says:

  ll:
  Het begint nu echt op een gecoördineerde aktie te lijken ………….

  Knot:huizen heel betaalbaar ( maar niet financierbaar )
  Teuling:de bodem is bereikt.( Bush zei altijd contained )
  De banken:verlagen massaal de rente.

  rtl.nl/components/…eekrente-massaal.xml

  Holy crap! Nu ga ik me pas ECHT zorgen maken om de bankbalansen! Als ze toekomstig verdienpotentieel al gaan opgeven om nu meer geld binnen te krijgen…

  Die Dijkhuizen is zijn geld wel waard trouwens. Rondetafelgesprekje met regering, pensioenfondsen en banken ging waarschijnlijk als volgt

  Ok, luister. De huizenprijzen dalen nog wel even door, dat weten we allemaal. Het gepeupel begint gek te worden dus we moeten ze iets geven. Voordat we beginnen; Jullie krijgen allemaal een cadeautje, maar je zult daar ook iets voor terug moeten doen. Dit is het voorstel, take it or leave it. You’re either with us, or you’re against us.
  1) Banken, jullie krijgen een stevige kapitaalinjectie om jullie balansen te versterken. In ruil daarvoor gooien jullie de hypotheekrentes omlaag. Je mag verder gewoon zo streng blijven als je wilt, want je verdienmodel was immers toch al naar de klote. Hier profiteert de regering van, want zij kunnen de kudos voor de renteverlaging incasseren. Het volk is toch zo dom dat ze alleen naar rentetarieven kijken, dus dis hebben we in de pocket
  2) Pensioenfondsen, de rekenrente gaat omhoog en we zullen jullie niet dwingen om belastingen op toekomstige uitkeringen nu al af te dragen. Maar in ruil hiervoor moeten jullie investeren en flink ook. De regering zal alles garanderen en we gooien er een charmeoffensief tegenaan om het zo positief mogelijk te brengen. We beloven het woord vertrouwen minstens één keer per zin te gebruiken
  3) Regering, jullie moeten dus flink wat garanties ophoesten en een beetje liegen tegen de bevolking. Bel Klaas maar, die schudt zo wat onzin uit z’n mouw. Zo niet dan moet hij maar met een oplossing komen. Hier krijgt de regering voor terug dat de HRA er versneld af kan en dat kun je weer als winst gebruiken om die 2 miljard die Stef per ongeluk beloofd heeft wél binnen te halen. Omdat de banken de rentes omlaag doen (zie 1) kun je zeggen dat dit de burger per saldo niks kost. Mocht de bevolking dit niet pikken dan krijgen we nieuwe verkiezingen, maar wat er ook gekozen wordt, de HRA gaat er daarna toch aan. Dan hebben we tenminste weer wat tijd gekocht en kunnen Mark en Diederik altijd nog bij ABN Amro en het ABP terecht.
  Allemaal even tekenen bij het kruisje. Vergadering geschorst.

 55. Voerman says:

  Tsjaa..: Nog meer afschrijvingen bij Nederlandse banken en nog een grote Nederlandse bank die genationaliseerd moet worden en we kunnen aankloppen bij de ECB en het IMF voor noodhulp…. Ze zijn in paniek en dan ga je rare d

  Jongens die dat soort plannen uit de kast trekken hebben hun persoonlijke spulletjes echt wel voor elkaar en voor hun is er geen sprake van paniek – of vuiltjes aan de lucht. Het is gewoon een ordinair spelletje met tekst om dingen te bereiken, waar een simpel mens als Voerman en vele anderen alhier geen jota van snappen. Het enige wat Voerman weet, is dat je ver uit de buurt moet blijven van hun snode plannen. Voerman trekt liever zijn eigen plannen! 🙂

 56. RealisT says:

  Voerman: Overigens is het huis van Rinus en Toos niet voor een starter te betalen; niet eens door drie starters!

  Nou daar denkt onze vriend erik heel anders over. Die is als (door)starter z’n overwaarde al vast aan het inplannen voor de volgende stap in z’n wooncarriere 😉

 57. RealisT says:

  Voerman: Het enige wat Voerman weet, is dat je ver uit de buurt moet blijven van hun snode plannen. Voerman trekt liever zijn eigen plannen!

  Prima plan! Maar hoe moet je als juniorkoper in hemelsnaam je eigen plan trekken als het hele spel door en door verrot is. De meeste weten dat niet of denken waarschijnlijk: if you can’t fight them, join them.

 58. TP says:

  En ondertussen:

  Hoogste inflatie Eurozone in Nederland: 3,2%

  De inflatie in de eurolanden is weliswaas gedaald tot gemiddeld 1,8 procent, maar Nederland komt er slecht af. Met 3,2 procent kende Nederland het hoogste inflatiepercentage in de eurozone.

 59. Tsjaa.. says:

  Voerman: die dat soort plannen uit de kast trekken hebben hun persoonlijke spulletjes echt wel voor elkaar en voor hun is er geen sprake van paniek – of vuiltjes aan de lucht. Het is gewoon een ordinair spelletje met tekst om dingen te bereiken, waar een simpel mens als Voerman en vele anderen alhier geen jota van snappen. Het enige wat Voerman weet, is dat je ver uit de buurt moet blijven van hun snode plannen. Voerman trekt liever zijn eigen

  Ik ben het met je eens dat ze zich niet om de burgers bekommeren, maar alleen het ‘systeem’. Ik begin me steeds meer een speelbal te voelen van de ‘heren’. We lijken nog steeds lijfeigenen te zijn, maar de methoden om dat duidelijk te maken zijn wel steeds verfijnder geworden.

 60. RealisT says:

  Cartoonist: Trollemans is gewoon een hypothetische vinex-koper die onderdeel is van een gecoordineerde breed opgezette staats/banken/makelaars propaganda campagne die de simpele zielen die nu nog niet tot over hun wenkbrouwen in de schuld zitten in de schuldval moeten lokken.

  Zal je zien dat z’n echte naam ook geen Erik is.

  Of Erik is gewoon een fata morgana in onze matrix…

 61. Voerman says:

  RealisT: Nou daar denkt onze vriend erik heel anders over. Die is als (door)starter z’n overwaarde al vast aan het inplannen voor de volgende stap in z’n wooncarriere

  Niet verder vertellen, maar Voerman neemt erik niet altijd zo heel serieus. sssssst…..
  Verder wel een aardig mens waarschijnlijk. 🙂

 62. Cartoonist says:

  Tsjaa..: We lijken nog steeds lijfeigenen te zijn, maar de methoden om dat duidelijk te maken zijn wel steeds verfijnder geworden.

  De klassieke methode, al vele duizenden jaren oud, om iemand tot lijeigene te degraderen is schuld

 63. RealisT says:

  Voerman: Ben jij besodemieterd! 🙂
  Realiseer jij je wel, wat dat nzh en Voerman aan belasting gaat kosten?
  Ze sparen er zelf maar voor, die starters!

  Ok, dan doen we het anders. Romen we toch gewoon de boekwinst af tgv een startersfonds? Hoe meer je zakt, hoe minder je hoeft bij te dragen. 🙂

  Het is tenslotte in je eigen belang dat de starter het huizentreintje weer op gang brengt. In tegenstelling tot de huurder die voor extra huurverhoging niets terug ziet. Lijkt me een stuk eerlijker als de koopmarkt z’n eigen puinzooi opruimt.

 64. Maria says:

  Cartoonist,

  Yep!

 65. Voerman says:

  RealisT: Prima plan! Maar hoe moet je als juniorkoper in hemelsnaam je eigen plan trekken als het hele spel door en door verrot is. De meeste weten dat niet of denken waarschijnlijk: if you can’t fight them, join them.

  Hen bestrijden kan eenvoudig niet!
  Toetreden tot hun gedachtengang en plannen is riskant.
  Het enige wat je kunt doen als junior starter is zorgen, dat je een zo groot mogelijk, maar minstens 20% startvermogen hebt een vervolgens een huis koopt wat kwalitatief goed en verder naar je zin is, maar belangrijker nog, op de juiste plek staat. Dan heb je weinig boodschap aan alle wooncomplotmannetjes.
  En verder…
  Een beetje geluk in het leven heeft iedereen nodig. 🙂

  Algemene regel:
  Iedereen die je ongevraagd van financieel advies wil dienen (nenkele nabijen uitgezonderd) is op je geld uit!

 66. Apekool says:

  TP:
  En ondertussen:

  Hoogste inflatie Eurozone in Nederland: 3,2%

  De inflatie in de eurolanden is weliswaar gedaald tot gemiddeld 1,8 procent, maar Nederland komt er slecht af. Met 3,2 procent kende Nederland het hoogste inflatiepercentage in de eurozone.

  Vergeet niet dat we nog een paar maanden lang de BTW verhoging naar 21% hierin verwerkt zien.
  Maakt het niet minder erg natuurlijk, maar toch.

 67. Tsjaa.. says:

  Grappig buren, de één vraagt

  €749.000
  http://www.funda.nl/koop/amstelveen/huis-47818832-renate-rubinsteinlaan-19/

  €515.000
  http://www.funda.nl/koop/amstelveen/huis-47749386-renate-rubinsteinlaan-21/

  En ik zou het overigens allebei niet kopen.

 68. Apekool says:

  Voerman: Het enige wat je kunt doen als junior starter is zorgen, dat je een zo groot mogelijk, maar minstens 20% startvermogen hebt een vervolgens een huis koopt wat kwalitatief goed en verder naar je zin is, maar belangrijker nog, op de juiste plek staat.

  Hoe kan je dat in Nederland bij elkaar sparen? Spaarrente – inflatie < 0, en als je boven de 20.000 euro uitkomt mag je daarover ook nog eens belasting betalen!

 69. Apekool says:

  Tsjaa..:
  Grappig buren, de één vraagt

  €749.000
  funda.nl/koop/amst…e-rubinsteinlaan-19/

  €515.000
  funda.nl/koop/amst…e-rubinsteinlaan-21/

  De villa is uiteraard duurder dan het herenhuis. Vroeger hadden we een andere term voor zulke huizen (rijtjeshuis), maar tijden veranderen 😉

 70. TP says:

  Apekool,

  Maar tezamen met dit:

  De Nederlandse industrie produceerde in januari 3% minder dan een jaar eerder.

  Die forse krimp volgt op de groei met bijna 1 procent die in december werd genoteerd. De achteruitgang kwam vooral door de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie, waar 3 procent minder werd geproduceerd dan in januari 2012.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2013/11/productie-industrie-zakt-weer-in.xml

 71. Tsjaa.. says:

  Apekool: De villa is uiteraard duurder dan het herenhuis.Vroeger hadden we een andere term voor zulke huizen (rijtjeshuis), maar tijden veranderen

  Mensen zijn de waarde van een huis weer wat beter beseffen alleen de verkopers willen er nog niet aan. Overigens komt de goednieuws show van de overheid niet met berichten uit de ‘echte’ wereld. Oplopende werkloosheid, afnemende nieuwbouw, record faillissementen, stijgende inflatie, negatieve vooruitzichten banken, krimpende industrie en dalende huizenprijzen. Waarom zou de boel in godsnaam gaan aantrekken?

 72. Voerman says:

  Maria: Yep!

  Maria, ik bewonder mensen die een wereldfilosofie in ontwikkeling hebben in hoge mate, zo ook jou en nog wat anderen op dit log. Ieder mens dient hier in zijn ontwikkeling een tijd mee gaande te zijn. Op de leeftijd van Voerman aangekomen had je het niet willen missen, het heeft je speciale vrienden gebracht en het was goed. Maar als je het uiteindelijk kwijt bent en de goede dingen van dat proces behouden hebt en toe kunt passen binnen je eigen actieradius heb je een voorsprong op mensen die dat proces niet meegemaakt hebben.
  Voorlopig even doorgaan (in de buurt van de 50 moet je echt wel klaar zijn), maar zorg, dat je zelf de regie houdt!

 73. Voerman says:

  Apekool: Hoe kan je dat in Nederland bij elkaar sparen? Spaarrente – inflatie < 0, en als je boven de 20.000 euro uitkomt mag je daarover ook nog eens belasting betalen!

  Die belasting is niet beduidend, verdiep je er maar even in.
  Het klinkt erg hard, maar als je niet in staat bent om minimaal 20% van de prijs van een huis bij mekaar te sparen, dan behoor je (nog) niet tot degenen die redelijkerwijs in staat zijn om een eigen huis te verwerven.
  Een eigen huis is voor veel mensen een ideaal, maar was al nooit voor iedereen weggelegd. Zo is het leven nu eenmaal.

  Als je overigens toch dwars tegen alle stromen in een eigen huis weet te scoren zonder die 20% eigen geld en met gebruikmaking van al die condities die in het artikel omschreven zijn dan loop je risico’s.

 74. Voerman says:

  Tsjaa..: Waarom zou de boel in godsnaam gaan aantrekken?

  Omdat de tijd onze beste vriend is en uiteindelijk alle problemen voor ons oplost. Maar wanneer? Hoe? Waarom? Waarvoor? Waardoor?
  De tijd is onvoorspelbaar en niet te manipuleren.
  Wie het wil proberen moet in de politiek gaan.

 75. Voerman says:

  RealisT: Ok, dan doen we het anders. Romen we toch gewoon de boekwinst af tgv een startersfonds? Hoe meer je zakt, hoe minder je hoeft bij te dragen.

  Ook niks waard.
  Dan moet Voerman nog betalen…
  Gaat je overigens niet lukken, want de Voermannen zijn heden in de meerderheid.

 76. nhz says:

  Voerman: Iedereen die je ongevraagd van financieel advies wil dienen is op je geld uit!

  inclusief trollen, dus …

  Apekool: Hoe kan je dat in Nederland bij elkaar sparen? Spaarrente – inflatie < 0, en als je boven de 20.000 euro uitkomt mag je daarover ook nog eens belasting betalen!

  sparen doe je door minder uit te geven dan er binnenkomt, niet door slapende rijk worden van het verschil tussen rente en inflatie (+ box 3 heffing). Want die laatste methode is sinds de euro totaal uitgesloten. De eerste niet, maar dat vraagt offers en dat is zo uit de tijd …

 77. Harry Nack says:

  Begint de nederlandsbank ook te trekken aan een dood paard.
  Mischien omdat bij een verdere prijzendaling van de huizen onze laatste Bank (rabo) Genationaliseert moet worden???? run run bank

 78. Cartoonist says:

  Tsjaa..,

  Een moderne lijfeigene is natuurlijk eigendom van de Corporatie (Corporate Facism) en doet zijn boodschappen vanzelfsprekend bij de ‘The Company Store’

  http://www.youtube.com/watch?v=8y_BeZ5Tg-g

  Niet alleen in USA, het systeem is wereldwijd verbreid en al zo oud als civilisatie.

  En het bestaat dankzij schuld.

 79. Belletje says:

  Apekool: Hoe kan je dat in Nederland bij elkaar sparen? Spaarrente – inflatie < 0, en als je boven de 20.000 euro uitkomt mag je daarover ook nog eens belasting betalen!

  Als stel heb je dan 40K. Dus een vijfde van een woning van twee ton. Het enige probleem is dat de woningen die op dit moment voor twee ton te vinden zijn niet de moeite zijn om dit bedrag voor te sparen. (Krimpgebied, oud woningbouw, jaren 50 meuk.)Stel dat je hiervoor een mooie hoek/tweekap voor zou krijgen, dicht bij je werk, in een wijk waar je zorgeloos kinderen groot kunt brengen en je oude dag kunt slijten, dan motiveert het al meer. De hypotheek bedraagt dan 160K, dus met een inkomen van 40K met zijn tweetjes zit je al veilig en kun je nog normaal op vakantie en alles.

 80. trol(erik) says:

  Cartonist, je bent bij deze uitgenodigd in het pitoreske Leidschenveen, haha, jullie zien ook overal een komplot in. Woon hier geweldig je zal het wel zien als je tijd hebt. Zou wel graag eerst nog even het verf werk buiten af willen hebben en de dakkapel, geeft een wat netter ontvangst.

 81. trol(erik) says:

  Tjaaa, de boel gaat niet aantrekken alleen bodemen.

 82. Voerman says:

  Belletje: dicht bij je werk, in een wijk waar je zorgeloos kinderen groot kunt brengen en je oude dag kunt slijten

  Dat zou bijzonder zijn, maar de praktijk was de laatste tientallen jaren, dat men gemiddeld 7 jaar in hetzelfde huis blijft wonen en dan verkast. Dat beeld zal natuurlijk veranderen, maar zo vroeg al uitgaan van één woning voor het leven hoeft denk ik ook in deze tijd niet. Natuurlijk wel de voordeligste manier!

 83. trol(erik) says:

  Realist, erik is mijn realistische en echte naam, en doe de hele dag geen moer op de zaak, omdat ik in een showroom werk in het hoge segment en die klanten zijn allemaal naar de klote dus geen handel. Geen nood al is de WW nog zo snel ik overleef het wel!

 84. Scheefwoner says:

  JR:
  Alles gericht op een soft landing van de huizenmarkt. Ongelofelijk eigenlijk dat het loont om je als een onnozele zwaar in de schulden te steken en dan vervolgens heerlijk dubbel subsidie ontvangen. Ik vraag me weleens af verdient Nederland niet beter ? Nee dus..

  Inderdaad, hele volkstammen eencellige amoebes die decennia lang geprofiteerd hebben van subsidies die in combinatie met verschrikkelijke hypotheekconstructies de waarde van het onderpand hebben opgestuwd naar ongekende hoogtes. Als superieur voelende übermenschen voelden zij zich ver verheven boven het hurende klootjesvolk. Onder dat hurende klootjesvolk van destijds bevond zich een groep met een primair juiste visie die bestond uit hard werken en sparen zonder aanspraak op enige subsidies. Die groep is geëvolueerd tot scheefwoner en wordt nu bestolen door de overheid terwijl zij juist de categorie vormt waarvan de rest van Nederland inclusief politiek een voorbeeld aan zou moeten nemen. Een groep die zijn huishoudboekje op orde heeft en Nederland eigenlijk ontstegen is. De ware übermensch zou Nietzsche zeggen. De afstraffing voor de onnozele volgt, geduld. De kentering is ingezet en niet meer te stoppen.

 85. Scheefwoner says:

  trol(erik):
  Tjaaa, de boel gaat niet aantrekken alleen bodemen.

  Inderdaad, we gaan bodemen. Ik denk over 5 tot 10 jaar dat we de modder zien. Daarna kan de lotusbloem weer zuiver wit worden.

 86. Voerman says:

  Scheefwoner: De afstraffing voor de onnozele volgt, geduld. De kentering is ingezet en niet meer te stoppen.

  In absolute zin heb je gelijk.
  Jammer dat je je verhaal en beetje ontkracht door “correct turbulent” taalgebruik.
  Maar nogmaals, je hebt gelijk en wordt samen met nog vele soorten landschap-genoten op grove wijze bestolen.

 87. Hans- says:

  Hoor steeds dat de starter het probleem is,heb in mijn auto nog startkabels liggen, breng ze morgen naar het Binnenhof.
  Heb ik ook mijn steentje bij gedragen!

 88. trol(erik) says:

  Ach Voerman, 4 maanden geleden was ik nog zo een primaire huurder waar schreef naar gekeken werd op verjaardagen,feesten etc. Nu wordt ik scheef aangekeken omdat ik in een gunstigere tijd heb gekocht dan de meeste van mijn kennissen en vrienden. Ben altijd al een buitenbeentje geweest.

 89. Adamus says:

  svg:
  Kijk eens aan, dat is het echte werk…………of niet.
  joop.nl/economie/d…topman_welkomsbonus/

  http://www.ftm.nl/followleader/oorlog-in-europa-niet-uit-te-sluiten.aspx
  “Er rijden hier nog net geen tanks door de straat, maar bij het oversteken van een zebrapad wordt ik soms eerder bijna plat gereden door een immens groen getinte vrachtwagen met oplegger van het Zwitserse leger, dan van een oud vrouwtje in een felblauw golfje. Verder valt me de verdere verscherping van een Zwitserse verblijfsvergunning op. De teugels worden verder aangehaald.”

 90. Cartoonist says:

  trol(erik),
  Erik,
  in mijn ogen ben je te fanatiek over de huizenmarkt en daarmee ongeloofwaardig om als belangeloos blogger over te komen. Daarom zie ik je als een exponent van de professionele landelijke hogenhuizenprijzen lobbie. Vanzelfsprekend zul je het altijd ontkennen maar ik lees tussen je zinnen door het script dat je volgt om je boodschap zo effektief mogelijk te communiceren.

 91. Voerman says:

  trol(erik): Ben altijd al een buitenbeentje geweest.

  Ja en dit is het gevolg:

  Cartoonist: Erik,
  in mijn ogen ben je te fanatiek over de huizenmarkt en daarmee ongeloofwaardig om als belangeloos blogger over te komen.

  Een beetje gematigder en minder confronterende opstelling zou beter zijn, om te beginen voor jezelf.
  Verder voor het humeur van veel posters alhier.

 92. trol(erik) says:

  Zoals gezegd Cartoonist, ik heb geen geheimen kom langs zou ik zeggen en overtuig jezelf………volgens mij heb ik trouwens enige tijd geleden nog me huur van me vorige woning gepost, maar dat was natuulijk ook fake, je lijkt me buurman wel, twin towers,kennedy,etc etc….pfff

 93. trol(erik) says:

  cartoonist in 1 ding heb je gelijk, ben fanatiek over de huizenmarkt, maar ik ben eigenlijk in alles fanatiek en wil graag gelijk hebben. Gelukkig heb ik dat ook vrijwel altijd, maakt het leven een stuk eenvoudiger.

 94. Scheefwoner says:

  Voerman: In absolute zin heb je gelijk.
  Jammer dat je je verhaal en beetje ontkracht door “correct turbulent” taalgebruik.
  Maar nogmaals, je hebt gelijk en wordt samen met nog vele soorten landschap-genoten op grove wijze bestolen.

  Beste Voerman,

  Vorig weekend mijn belastingaangifte ingevuld en zoals je wellicht weet staan de banksaldi tegenwoordig al ingevuld. Zodoende kwam ik erachter dat mijn moeder een spaarrekening voor mijn minderjarige zoon heeft. Het bedrag wordt namelijk bij mijn saldo opgeteld en daar moet ik dan ook 1,2% over betalen. De rente is 2%. De inflatie weet je zelf wel dus tel uit je winst. Sta mij svp toe om hier af en toe eens mijn turbulente gal te spuwen. Desalniettemin een prettig weekend.

 95. trol(erik) says:

  en waar zit claude? heb nog een afspraakje tegoed………

 96. Adamus says:

  Cartoonist:
  trol(erik),
  Erik,
  in mijn ogen ben je te fanatiek over de huizenmarkt en daarmee ongeloofwaardig om als belangeloos blogger over te komen. Daarom zie ik je als een exponent van de professionele landelijke hogenhuizenprijzen lobbie. Vanzelfsprekend zul je het altijd ontkennen maar ik lees tussen je zinnen door het script dat je volgt om je boodschap zo effektief mogelijk te communiceren.

  🙂

 97. Cartoonist says:

  Voerman: Een beetje gematigder en minder confronterende opstelling zou beter zijn, om te beginen voor jezelf.
  Verder voor het humeur van veel posters alhier.

  Ik doe absoluut niet mijn best om populair te zijn of te worden, daar is dit blog en ook ikzelf te serieus voor. Dat ik daardoor sommigen (waaronder Voerman) zo nu en dan wel eens figuurlijk tegen de schenen schop hoort daar naar mijn mening bij.

  Dit is nu eenmaal geen cyber-gezelligheids-cafe maar een diskussie blog waar meningen verschillen.

  En mijn humeur heeft er niet onder te leiden als iemand het oneens is met mij en me daardoor negeert.
  Ik weet gewoon dat ik altijd gelijk heb 😉

 98. Bug says:

  Voerman: Hen bestrijden kan eenvoudig niet!
  Toetreden tot hun gedachtengang en plannen is riskant.
  Het enige wat je kunt doen als junior starter is zorgen, dat je een zo groot mogelijk, maar minstens 20% startvermogen hebt een vervolgens een huis koopt wat kwalitatief goed en verder naar je zin is, maar belangrijker nog, op de juiste plek staat. Dan heb je weinig boodschap aan alle wooncomplotmannetjes.
  En verder…
  Een beetje geluk in het leven heeft iedereen nodig.

  Algemene regel:
  Iedereen die je ongevraagd van financieel advies wil dienen (nenkele nabijen uitgezonderd) is op je geld uit!

  Dat is een bakker die 2,5 euro voor een volkoren brood rekent ook,

 99. Cartoonist says:

  trol(erik): maar dat was natuulijk ook fake, je lijkt me buurman wel, twin towers,kennedy,etc etc….pfff

  Als je gelooft dat natuurwetten altijd en overal geldig zijn, zoals alle weldenkenden mensen doen, dan kun je weten dat het officiele twin towers verhaal onmogelijk is.

 100. HNK says:

  Cartoonist: Dit is nu eenmaal geen cyber-gezelligheids-cafe maar een diskussie blog waar meningen verschillen.

  He, dat is nou juist wat de boel hier zo gezellig maakt.

  Wat die natuurwetten over het WTC dat zou ik wel eens wat beter onderbouwd willen zien, doorgaans leidt het tot mensen die de impact kerosine gasvorming en hitte op staal en beton niet geheel begrijpen. Ik heb er helaas een keer mogen rond lopen bij het puin ruimen en dat zag er vrij overtuigend uit.

  Hebben de Amerikanen deze tragedie maximaal politiek uitgebuit? Ja dat dan weer wel.

 101. Bug says:

  Scheefwoner: Beste Voerman,

  Vorig weekend mijn belastingaangifte ingevuld en zoals je wellicht weet staan de banksaldi tegenwoordig al ingevuld. Zodoende kwam ik erachter dat mijn moeder een spaarrekening voor mijn minderjarige zoon heeft. Het bedrag wordt namelijk bij mijn saldo opgeteld en daar moet ik dan ook 1,2% over betalen. De rente is 2%. De inflatie weet je zelf wel dus tel uit je winst. Sta mij svp toe om hier af en toe eens mijn turbulente gal te spuwen. Desalniettemin een prettig weekend.

  Mooi, minderjarig zei je, plunderen die hap 🙂

 102. Cartoonist says:

  HNK,

  Ik kan je aanraden de site http://www.ae911truth.org/
  eens te bezoeken. Daar spreken honderden wetenschappers zich op onderbouwde wetenschappelijke wijze uit tegen de officiele versie van de onderzoekscommissie.

 103. Cartoonist says:

  Adamus,

  Deze link zul je ook wel interessant vinden.

  Could Germany spark another war?
  http://www.mmegi.bw/index.php?sid=6&aid=8&dir=2013/March/Friday15

 104. ll says:

  Zo heerlijk eenvoudig en wijs :-), van een ander draadje, door Vise. Hij/zij zag de crisis trouwens wel aankomen………is Afrikaans…….

  ‘Niet mismoedig zijn in de huizen markt? Der zijn genoeg mensen die beweren als de aandelen beurzen omhoog gaan dan moet de huizen markt ook omhoog gaan.

  Die mensen hebben het verkeerd. De scheiding ligt als volgt: De aandelen markt wordt opgejut door alle valse geld wat in de economie wordt gepompt terwijl de hypotheek markt afhankelijk is van uren werken.

  Omdat geld is tijd en tijd is geld dat maakt de aandelen markt ongebonden aan tijd. Je kan tot zeker maten geld vervalsen welk goed is voor de economie maar dat kan je doen als je zoveel uren hebt gewerkt. Nu hebben ze zoveel geld vervalst dat er niet genoeg uren zijn om te werken.Nu zuigt de aandelen voor contant geld. Helaas als door meneer Gofie geschreven is, is al het contante geld al afhandig gemaakt door BTW, belasting, WOZ, inflatie van 28%.

  Wat kan de man in de straat doen? Huis verkopen voor de nodige contanten.’

 105. ll says:

  Volgens deskundigen ? kan je beter wachten met financieren van een huis, omdat de hypotheekrente blijft dalen.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2013/11/het-moment-om-huis-te-kopen-of-toch-nog-wachten.xml

  Ondertussen in Cyprus, waar je nu een heffing moet betalen over je spaargeld, met onmiddelijke ingang 6.75 tot 9.9%, hmmmmmm

  Vandaag in het blad dat niet genoemd mag worden………..

 106. philippulus says:

  Goedemorgen ll, (nog bedankt voor het informeren of ik nog bestond enkele maanden geleden, PC had het begeven, op mijn reserve PC kon ik scrollen met een snelheid van 1 bericht\10 min., een bericht plaatsen was z.g.a. onmogelijk) einde huishoudelijke mededelingen.

  Lans Bovenberg over woningmarkt en pensioenen (pdf)

  http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/pensioenen/gedateerd/Lans-Bovenberg-over-woningmarkt-en-pensioenen.xml

 107. azijnseikerT says:

  @ll

  28 post je een artikel waarin staat dat de banken makkelijker geld van de kapitaalmarkt kan halen. Maar vorige week circuleerde hier nog een boekwerk van onderzoekers van DNB dat dat juist moeilijker zou worden? Nu begrijp ik het even niet meer.

 108. ll says:

  Nieuwbouwwoningen, nu met afdingen krijgt u wel 20% korting, nog ff wachten, dan misschien wel een korting van 50% ?

  Twee huizen voor de prijs van één ? 🙂

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/20324263/__Huizenkoper_dingt_ook_af_bij_nieuwbouwprojecten__.html

 109. tufkaj says:

  Is mijn rekenmachine stuk of is 0.8% van 250.000 maar 166 euro per maand?
  http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3410027/2013/03/15/Banken-maken-overwinst-op-hypotheken.dhtml

  Overigens succes met heronderhandelen als je hypotheek onder water staat, lijkt me.

 110. snorkel says:

  trol(erik): ik ben eigenlijk in alles fanatiek en wil graag gelijk hebben. Gelukkig heb ik dat ook vrijwel altijd, maakt het leven een stuk eenvoudiger.

  “Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed.” ― Friedrich Nietzsche.

 111. Voerman says:

  snorkel: “Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed.” ― Friedrich Nietzsche.

  Voerman zegt al reeksen van jaren:

  Een mooie illusie is aantrekkelijker dan een minder mooie realiteit.

  Daar schuilt met zekerheid ook het succes van de prostitutie in.

 112. snorkel says:

  tufkaj: Overigens succes met heronderhandelen als je hypotheek onder water staat, lijkt me.

  Nou, ik had daar wel een vreemde gedachte over: Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat de banken juist WILLEN dat er veel overgesloten gaat worden en dat de dalende rentes een lokkertje daarvoor zijn. Nieuwe hypo betekent namelijk nieuwe voorwaarden! En als je ziet dat de rechter steeds vaker gaten in je huidige hypotheekaktes schiet dan is het wel handig om gewoon nieuwe op te stellen. Natuurlijk moet de klant dan aflossen in 30 jaar, een NHG hypo nemen (zodat deze kan worden doorverkocht aan de pensioenfondsen), nog wat nieuwe prudentieclausules tekenen, en die 2e bloklening kan ‘ie wel vergeten. Maakt de klant allemaal niet uit, want die kijkt toch alleen maar naar de rente/maandlasten

  Het zou dus zo kunnen zijn dat de banken het water zo na aan de lippen staat dat ze hun winstmodel (rente > inflatie) opofferen om hun balansen te versterken en risico’s te verlagen.

 113. Adamus says:

  Cartoonist:
  Adamus,

  Deze link zul je ook wel interessant vinden.

  Could Germany spark another war?
  mmegi.bw/index.php…=2013/March/Friday15

  Ik krijg weinig grip op dit verhaal……en dat het door de Duitsers op poten wordt gezet?
  Mijn linkje over Zwitserland had overigens weinig van doen met “Dwarshuis” maar meer met de militarisering daar rondom de alpenweiden. In NL wordt vlgs berichten in de staatskrant ook flink geoefend met de drone -weer wat anders dan met een bekamerade luchtballon supporters in de gaten houden.

 114. Adamus says:

  Voerman: Voerman zegt al reeksen van jaren:

  Een mooie illusie is aantrekkelijker dan een minder mooie realiteit.

  Daar schuilt met zekerheid ook het succes van de prostitutie in.

  Wrede verstoring van illusie http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article21263143.ece/Hoerenbuurt-Alkmaar-met-groot-machtsvertoon-schoongeveegd?lref=sp1
  De lokale “handhavers” leven ook weer verder met een illusie.

 115. NewKidInTown says:

  Ik zit nog even de bevolkingspiramide van het CBS te bekijken:

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm

  ALS de toekomstige bestedingsruimte al gehandhaafd kan blijven en het gehele systeem, EU, Euro, pensioenen niet instort, dan betekent het toch dat in de toekomst de structurele vraag ruim achterblijft bij het aanbod, ofwel, het aantal mensen met een leeftijd van 70 jaar de komende jaren gaat stijgen, nu 144.000 van 70 jaar, over 5 jaar is dat aantal toegenomen tot 223.000.
  Kijken we dan naar het aantal mensen die potentieel zouden kopen, op grond van de leeftijd (25 tot 30 jaar), dan is het aantal 30-jarigen nu 199.000 en over 5 jaar (de dus nu 25-jarigen) 210.000.
  Dat betekent dat het aantal potentiele verkopers de komende 5 jaar toeneemt van 144.000 tot 223.000 ofwel met 55%. Het aantal potentiele kopers neemt toe met slechts 5,5% van 199.000 naar 210.000.
  Dit ter vereenvoudiging er even van uit gaande dat iedereen een eigen woning heeft en in de toekomst iedereen een eigen woning gaat aanschaffen, dat is natuurlijk niet zo, maar de verhoudingen geven wel aan dat het aanbod veel sneller gaat stijgen (55%) dan de vraag(5,5%).

  Kijken we naar de verdere toekomst, over 25 jaar, dan zijn de 45-jarigen dus 70 jaar en gaan zij voor aanbod zorgen: 245.000. De dan potentiele kopers zijn nu 5 jaar: 182.000.
  Dus het huidige aantal potentiele verkopers van 144.000 neemt de komende tijd toe tot 223.000 (over 5 jaar) tot 254.000 (over 25 jaar), een TOENAME van 76%
  En het huidige aantal potentiele kopers van 199.000 neemt de komende tijd toe tot 210.000 (over 5 jaar) tot 183.000 (over 25 jaar), een AFNAME van 8%.

  Paar kanttekeningen bij bovenstaande getallen:
  – niet iedereen woont in een koopwoning
  – veel 70-jarigen wonen er met z’n tweeen, sommigen blijven alleen achter rond die leeftijd en sommigen zijn hun levenlang alleenstaand

  Hoe kan het dan dat er nu toch veel meer dan 144.000 woningen te koop staan ?
  Ik denk, er is gedurende een jaar of 6 nu een achterstand opgelopen, er kwam aanzienlijk meer aanbod bij dan er verkocht werd. Dus prijzen daalden wat weer meer aanbod veroorzaakt. Stel even dat de STOPPER (mogen we dit naast al de nieuwe termen als starter, wooncarriere, scheefwoner, als nieuwe term noteren?) gemiddeld 70 jaar is, er nu dus veel stoppers zijn die inmiddels al 73 en 74 jaar zijn en de hut maar niet verkocht krijgen. Daarnaast zijn er waarschijnlijk 67 en 68-jarigen die de bui al zien hangen en vroegtijdig willen stoppen.

  Grote lijn van mijn stelling is eigenlijk eenvoudig, potentieel aanbod zal enorm groeien in de nabije en verdere toekomst, potentiele vraag zal iets toenemen in de nabije toekomst (althans, puur op basis van leeftijd) en drastisch afnemen in de verdere toekomst.
  Vraag eens aan de eerste de beste marktkoopman maar ook aan een briljant politicus of professionele tobambtenaar, wat dit met het prijsniveau zal gaan doen in de toekomst. Zoek de verschillen en kleur het plaatje in 😉

 116. Adamus says:

  tufkaj:
  Is mijn rekenmachine stuk of is 0.8% van 250.000 maar 166 euro per maand?
  parool.nl/parool/n…-op-hypotheken.dhtml

  Overigens succes met heronderhandelen als je hypotheek onder water staat, lijkt me.

  Na verrekening hra! Dr Rob weet dat niemand aan nacalculatie doet.

 117. erik(trol) says:

  Grootste illusie hier, de woningprijzen zakken nog met 50% of meer, whahhahhhaha

 118. Adamus says:

  ll:
  Volgens deskundigen ? kan je beter wachten met financieren van een huis, omdat de hypotheekrente blijft dalen.

  rtl.nl/components/…toch-nog-wachten.xml

  Ondertussen in Cyprus, waar je nu een heffing moet betalen over je spaargeld, met onmiddelijke ingang6.75 tot 9.9%, hmmmmmm

  Vandaag in het blad dat niet genoemd mag worden………..

  Krijgt Rutte geen bedankje van de Cyprioot?

 119. Steven says:

  erik(trol),

  Ierland Spanje en Amerika gingen ons voor. Oh ja. Japan 80 tot 90 procent er af. Het is eerder een illusie te denken dat in een op een bijna alleen schulden gebasseerd systeem zoals in Nederland de prijzen minder zouden gaan zakken dan in Ierland. zullen we een weddenschap doen?

 120. erik(trol) says:

  Vriend van me wil in Munchen een huis kopen of huren, na het zien van de prijzen denkt ie er toch maar over naar Nederland te emigreren.

  De huizenprijzen in de grote Duitse steden
  De prijzen en de vraag naar onroerend goed in Duitsland zijn zeer verschillend afhankelijk van de regio. München staat bekend als de duurste stad van Duitsland en daarom zijn dus ook de huizenprijzen er hoger dan in andere steden. De gemiddelde prijzen voor 2011 illustreren deze verschillen:

  •München: €3920 per m²
  •Hamburg: €2.840 per m²
  •Düsseldorf: €2.600 per m²
  •Frankfurt: €2.900 per m²
  Over het algemeen zijn de huizenprijzen in Oost-Duitsland lager dan in West-Duitsland, door de lagere inkomens en een afnemende bevolking. Echter, in enkele grote steden, wordt verwacht dat zowel de bevolking als de prijzen zullen toenemen in de toekomst. In 2011 waren de prijzen als volgt:

  •Berlijn: €2.400 per m²
  •Dresden: €1.850 per m²
  •Leipzig: €1.600 per m²

 121. ll says:

  Adamus: Krijgt Rutte geen bedankje van de Cyprioot?

  Noodwetje aangenomen ? Bankrun gestopt.

  Hoeveelste bankrun eigenlijk sinds dit draadje is begonnen ? 😉

 122. erik(trol) says:

  New kid in Town, misschien,misschien en misschien, wat een gelul. Zo kan je wel 100.000 staatjes maken. Mischien krijg je wel een bonus van 10k bij elk kind wat je ter wereld zet over 10 jaar. Moet je kijken hoe hard er dan gefokt gaat worden. Mischien zijn de huizenprijzen in Duitsland inmiddels zo hoog geworden dat ze allemaal hier ene huis gaan kopen. Mischien is inmiddels de hele markt al open en kan je huizen kopen in Europa via 1 centrale bank……..etc etc etc

 123. erik(trol) says:

  Nog maar niet te spreken over alle werkpaarden uit lage lonen landen die hier moeten gaan werken omdat er te weinig nieuwe aanwas is…….die moeten ook ergens wonen!

 124. Rexpat says:

  erik(trol),

  erik(trol),

  Kun je ook wat onderbouwen?

  Of ben je intellectueel enigszins uitgedaagd?

 125. snorkel says:

  erik(trol): Over het algemeen zijn de huizenprijzen in Oost-Duitsland lager dan in West-Duitsland, door de lagere inkomens en een afnemende bevolking.

  En die hebben significant lagere lonen wat zich aalt vertalen in: lagere prijzen! Als bovendien de prijzen van voedsel en energie lekker door blijven stijgen dan zullen mensen minder geld over hebben voor een woning. Dat hebben we 20 jaar lang kunnen verdoezelen door kunstmatige kapitaalgroei, maar nu komen we er achter dat een hypotheekschuld helemaal geen kapitaal is, maar een extra kostenpost.

  Je zegt het nota bene zelf in je post over Oost Duitsland; lagere lonen = lagere huizenprijzen. Ga je nu ook al jezelf tegen spreken? Dan wordt “gelijk krijgen” wel heel moeilijk! 😉

 126. snorkel says:

  erik(trol),

  Nou wordt het nóg mooier: Je voegt er nog even aan toe dat er lagelonen-immigranten komen naar NL. Maar volgens je eigen post zorgen lagere lonen voor lagere huizenprijzen. Toch zal volgens jou de huizenprijs weer stijgen als het gemiddelde loon omlaag gaat? Je bent your own worst enemy aan het worden Erik 😉

 127. Rexpat says:

  snorkel,

  snorkel,

  Ik rest mijn kees

 128. Cartoonist says:

  Adamus,

  http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2292401/Could-Germany-spark-war-I-fear-possible-says-Dominic-Sandbrook.html?ito=feeds-newsxml

  Daar komt het vandaan.
  Merkel word met oom Adolf vergeleken vanwege haar eigenzinnige financiele politiek.
  [In een artikel van 20 juni 2012 in New Statesman getiteld ‘Angela Merkel’s mania for austerity is destroying Europe ‘ wordt Merkel beschreven als ‘the most dangerous German leader since Hitler’]
  Daardoor drijft Duitsland alle knoflooklanden naar de rand van sociale ineenstorting. Dus Duitsland is de schuldige van de economische depressie en daarmee schuldig aan de derde wereldoorlog die nu op punt van uitbreken staat. Aldus volgens de schrijver Dominic Sandbrook.

  Laat ikzelf nu altijd gedacht hebben dat de financiele terrorristen van de FED en de BoE met hun ‘weapons of financial massdestruction’ begonnen waren met deze financiele wereldoorlog.
  Al twee maal eerder in de afgelopen 100 jaar moest Duitsland de rekening betalen van een wereldoorlog die door de internationale elite en wapenfabrikanten was bedacht.
  Het lijkt er op dat men Duitsland nu weer wil laten opdraaien voor de kosten van een wereldoorlog maar nu d.m.v. het ESM. (ESEF)

 129. snorkel says:

  Cartoonist,

  Engelsen hebben een soort hele vreemde en voor ons onbegrijpelijke kijk op WW2 heb ik gemerkt na jaren erg veel met Engelsen gewerkt en gesocialised te hebben. WW2 is een soort grap voor ze die te pas en te onpas opgerakeld mag worden. Komt waarschijnlijk doordat ze er niet echt middenin zaten maar voor hun idee wel ‘gewonnen hebben”, dus lekker puh. Ik ben veel te jong om ook maar iets van WW2 meegemaakt te hebben en houd over het algemeen ook niet zo vast aan het verleden… maar ook ik kan er niet helemaal bij hoe die Engelsen er mee omgaan.

 130. haasje says:

  @erik(trol), onze beroeps?-reageerder met positief koop-nu reacties:

  Huizen-prijzen Duitsland: •Hamburg: €2.840 per m²

  Maar, op mooie forenzen afstand van je werk in Hamburg:
  Hoekhuis 140 m² met forse garage voor 189.000 dus voor €1.350 per m². http://www.immobilienscout24.de/expose/68616032

  Of: Vrijstaande opknapper, 125 m² wonen en 854 m² grond voor 125.000 dus voor €1.000 per m² http://www.immobilienscout24.de/expose/47599595

  Oftewel: de huizenkoper met werk in Hamburg is niet te vergelijken met huizenkoper met werk in Randstad. De eerste heeft de keuze tussen of goedkoop wonen of minder reizen (twee voorbeelden op 40 km en op 20 km Hamburg centrum), de tweede heeft die keuze niet.

  Dat is het verschil tussen een overspannen markt Randstad (geen goedkope keuze mogelijk) en een evenwichtige markt Hamburg (goedkope keuze mogelijk).

 131. erik(trol) says:

  Haasje, onzin. In Zoetermeer vind je tig van zulk soort woningen tegen dezelfde prijzen. Moet ook nog voor 50k aan verbouwd worden om het leefbaar te krijgen. Die in Zoetermeer zijn trouwens vaak nog nieuwer dan deze shit uit 1968. Maar op korte afstand van Den Haag, vergelijkbaar dus.

 132. erik(trol) says:

  http://www.funda.nl/koop/zoetermeer/huis-47334430-kromwater-53/fotos/#foto-17

  Zomaar een voorbeeld Haasje.

  Zo staan er nog tig. Probleem zit nu alleen nog maar in het verkrijgen van hypotheek. Zodra dat weer mogelijk is, gaan ze verkocht worden met bosjes tegelijk.

 133. NewKidInTown says:

  ll: Volgens deskundigen ? kan je beter wachten met financieren van een huis, omdat de hypotheekrente blijft dalen.
  rtl.nl/components/…toch-nog-wachten.xml

  Ik lees dit niet in bovenstaande bericht.
  Overigens denk ik dat het juist is om nog even, d.w.z. een aantal jaren te wachten met het kopen van een woning.
  Niet omdat de rente verder zou gaan dalen.
  Als dat de conclusie is van deskundologen die er jaren voor gestudeerd hebben, valt me dat erg tegen. Mijn visie is dat je beter kunt kopen als de rente op 20% staat dan op 2%. Vergelijk begin jaren 90, rente hoog en prijzen relatief laag. In de jaren daarna is de rente gezakt en zijn de prijzen opgelopen.
  Ik heb al nooit begrepen dat bijvoorbeeld de NVM beweert dat het NU aantrekkelijk is om een woning te kopen “want de rente is nu laag”. Maarja, NVM he.

 134. snorkel says:

  haasje,

  Prima huizen! Toch maar eens Duits gaan leren 😉

  erik(trol),

  Wat een krot! Als jij dit al wat vindt dan geeft dat ernstig te denken over ‘jouw’ huis.

 135. Steven says:

  erik(trol),

  waarom daar meerdere netto jaarsalarissen voor in de schuld staan en daar ook nog rente over moeten betalen? Laat nog maar vet kelderen die lelijke rommel.

 136. Steven says:

  en zoals ik al zo vaak heb gezegd. de schuld aan een huis is netto. Men rekent gek genoeg altijd in bruto jaarsalarissen, maar dat is naar mijn idee een beetje maf. Als je een tweede hands auto koopt vergelijk je dat toch ook niet met je bruto salaris?

 137. Cartoonist says:

  erik(trol): Zomaar een voorbeeld Haasje.

  Dat huis in Zoetermeer met vraagprijs 185.000 op een postzegeltje grond van 166 meter in een afgeleefde vinexwijk durf je te vergelijken met een huis op 854 meter grond in de vrije natuur met een vraagprijs van 125.000. Beide huizen liggen ca 15 km vanaf centrum grote stad.

  In Nederland moet er toch nog echt nog heel veel van de prijs af voordat je de huizen kwa prijs/kwaliteit kunt vergelijken met Duitsland.

 138. snorkel says:

  Adri Duivesteijn (eerstekamerlid PvdA) zegt vandaag dat hij niet gaat instemmen met de blok-verhuurdersheffing.

  Oftewel; Zeg maar dag met je handje tegen de HRA

 139. Maria says:

  Steven:
  en zoals ik al zo vaak heb gezegd. de schuld aan een huis is netto. Men rekent gek genoeg altijd in bruto jaarsalarissen, maar dat is naar mijn idee een beetje maf. Als je een tweede hands auto koopt vergelijk je dat toch ook niet met je bruto salaris?

  Een waarheid als een koe maar men rekent dan ook wel met de hypotheekrenteaftrek!!

  Terugbetalen van de hoofdsom gaat inderdaad met netto salarissen, is wel makkelijk tellen hoe lang je er dan voor moet werken!

 140. philippulus says:

  erik(trol):
  Nog maar niet te spreken over alle werkpaarden uit lage lonen landen die hier moeten gaan werken omdat er te weinig nieuwe aanwas is…….die moeten ook ergens wonen!

  En die gaan hier een huis kopen? je bent nog verwarder dan ik al vreesde, bij mij op de weg (naast A’dam) huren “ze” onbetaalbaar verklaarde woningen, kost zomaar 2500,-p/mnd. maar met 10 pers. valt dat wel op te brengen (officieel voor 2 personen, maar ja, veel vrienden die op bezoek komen hé!?).
  Ze wonen binnen 2 jaar een dergelijk huis he-le-maal uit, en strijken dan, gelijk een wolk sprinkhanen, een stukje verder weer in een volgend huis neer.
  De ouderen sparen alleen maar voor een huis in het land van herkomst, de jongeren om hier te feesten, maar zeker niet om iets te kopen.

 141. SchuurHuurder says:

  snorkel:
  Adri Duivesteijn (eerstekamerlid PvdA) zegt vandaag dat hij niet gaat instemmen met de blok-verhuurdersheffing.

  Oftewel; Zeg maar dag met je handje tegen de HRA

  Is dat niet vorige week al door de eerste kamer geloodst?

  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/03/13/eerste-kamer-stemt-in-met-huurverhoging-naar-inkomen.html

 142. snorkel says:

  SchuurHuurder,

  Nee. het blok-pakket is namelijk (wat betreft de stemrondes in de 1e kamer) in tweeën geknipt. De huurverhogingen voor scheefhuurders zijn inderdaad al wel goedgekeurd door de 1e kamer… maar de stemming over de verhuurdersheffingen voor WoCos moet nog gebeuren. Wanneer Adri voet bij stuk houdt dan gaat dat 2e punt er dus NIET doorheen komen. Wanneer die er niet doorheen komt, dan zit Stef met een mega-probleem, want hij heeft die 2 miljard al beloofd en ingecalculeerd voor DIT JAAR. Volgens mij is het allemaal een toneelstukje om de HRA toch aan te pakken.

 143. Deutsche Mark says:

  Ik vind alle 3 verlinkte huizen niet veel soeps:

  – rijtje bij Hamburg moet voor minstens 50k€ opgeknapt worden. Beter kan ik van een paar foto’s niet schatten.
  Zit wel ~400m² grond bij, maar toch te duur.

  Hamburg heeft net als enkele andere duitse steden een huizenzeepbel, net als in NL. De lage rente van ~3% (10jr vast met ~20% eigen geld) maakt hetzelfde mogelijk als 5%+HRA in NL.

  – vrijstaande opknapper is wat mij betreft een slooppand, wat tot een grondmeterprijs van ~150€/m²+sloopkosten leidt. Vind ik eveneens te duur.

  – in Zoetermeer krijg je echter een nog vreselijker krot voor je geld, en slechts ~165m² grond!
  Moet net als het duitse rijtje minstens 50k€ in gepompt o een “modern” huis van te maken, voor zover überhaupt mogelijk.

  Zou alle objecten voor vraagprijs -20% nog niet gaan bekijken. (in Zoetermeer zelfs -40% niet)

 144. afbetaalde huiseigenaar says:

  philippulus: En die gaan hier een huis kopen? je bent nog verwarder dan ik al vreesde, bij mij op de weg (naast A’dam) huren “ze” onbetaalbaar verklaarde woningen, kost zomaar 2500,-p/mnd. maar met 10 pers. valt dat wel op te brengen (officieel voor 2 personen, maar ja, veel vrienden die op bezoek komen hé!?).
  Ze wonen binnen 2 jaar een dergelijk huis he-le-maal uit, en strijken dan, gelijk een wolk sprinkhanen, een stukje verder weer in een volgend huis neer.
  De ouderen sparen alleen maar voor een huis in het land van herkomst, de jongeren om hier te feesten, maar zeker niet om iets te kopen.

  helemaal waar: net om de hoek van mijjn broer in papendrecht: 150m2 appartment: 8 polen erin..
  nu leeg en je kan het strippen..

  begrijp me goed dit ligt niet aan de polen.. was al een te duur onverkoopbaar huis en slecht onderhouden..

  en helemaal mee eens: ze sparen hier wta ze kunnen om in eigen land iets te kopen..

 145. snorkel says:

  afbetaalde huiseigenaar: nu leeg en je kan het strippen..

  En dus weer werk voor de Polen 😉

 146. j. jansen says:

  Trekken aan een dood paard (de huizenmarkt)……Meer is het niet. Wat je ook doet; de huizenmarkt zal nooit meer hetzelfde worden als daarvoor. In de toekomst zal er heus wel weer een volgende zeepbel ontstaan waarbij iedereen denkt dat hij rijk kan worden. Maar de tulpenbollen, IT, teakhout, aandelenlease etc. en ook nu de huizenmarkt is allemaal geweest.

 147. afbetaalde huiseigenaar says:

  erik(trol):
  Vriend van me wil in Munchen een huis kopen of huren, na het zien van de prijzen denkt ie er toch maar over naar Nederland te emigreren.

  De huizenprijzen in de grote Duitse steden
  De prijzen en de vraag naar onroerend goed in Duitsland zijn zeer verschillend afhankelijk van de regio. München staat bekend als de duurste stad van Duitsland en daarom zijn dus ook de huizenprijzen er hoger dan in andere steden. De gemiddelde prijzen voor 2011 illustreren deze verschillen:

  •München: €3920 per m²
  •Hamburg: €2.840 per m²
  •Düsseldorf: €2.600 per m²
  •Frankfurt: €2.900 per m²
  Over het algemeen zijn de huizenprijzen in Oost-Duitsland lager dan in West-Duitsland, door de lagere inkomens en een afnemende bevolking. Echter, in enkele grote steden, wordt verwacht dat zowel de bevolking als de prijzen zullen toenemen in de toekomst. In 2011 waren de prijzen als volgt:

  •Berlijn: €2.400 per m²
  •Dresden: €1.850 per m²
  •Leipzig: €1.600 per m²

  iik moet wel erg lachen: je haalt de duurste steden erbij.. daarnaast moet je de kwaliteit niet vergeten: hier in NL zijn het papieren tussenmuurtjes en minimaal geisoleerd, de leidingen van de cv liggen op de muur.. moet ik verder gaan?

  maar omdat je zo grappig bent:ik nu ook even
  vergelijken we de huizenprijzen met new York of London of nemen we Parijs.. ja dan wil iedereen toch maar wat graag in Leidscheveen wonen..

  ga naar de groentemarkt en leer appels van peren te onderscheiden- doe je ook gelijk iets voor je gezondheid

 148. erik(trol) says:

  Hier in de buurt al diverse Polen als buren. Gewoon huis gekocht. Dus dat komt zeker nu al voor, verbouwen het zelf en moet zeggen smaakvol, dus gebeurd wel zeker afbetaalde huiseigenaar. HRA Gaat er niet aan. Het is allang beklonken dat de verhuurdersheffing in de huidige vorm niet door gaat. Er komt een constructie waarbij de bouw meer gestimuleerd gaat worden en woningcorperatie’s kunnen blijven investeren in hun taak. HRA blijft in ze huidige vorm in elk geval dit kabinet verder bestaan zoals die nu is.

 149. erik(trol) says:

  Afbetaalde huiseigenaar, afgelopen week weer 3 woningen onder voorbehoud verkocht in straal van 1 km. Allemaal eensgezinswoningen met een vraagrpijs van 269.000 euro.

 150. erik(trol) says:

  Afbetaalde huiseigenaar: Als ik jou was zou ik maar is in de grote steden in Duitsland gaan kijken wat voor kwaliteit je daar nou koopt voor laten we zeggen twee ton. Kijk gelijk even naar die houten huisjes in de USA ook. Kwaliteit in Nederland is helemaal niet slecht, sterker is zelfs goed!

 151. juist says:

  NewKidInTown: Ik lees dit niet in bovenstaande bericht.
  Overigens denk ik dat het juist is om nog even, d.w.z. een aantal jaren te wachten met het kopen van een woning.
  Niet omdat de rente verder zou gaan dalen.
  Als dat de conclusie is van deskundologen die er jaren voor gestudeerd hebben, valt me dat erg tegen. Mijn visie is dat je beter kunt kopen als de rente op 20% staat dan op 2%. Vergelijk begin jaren 90, rente hoog en prijzen relatief laag. In de jaren daarna is de rente gezakt en zijn de prijzen opgelopen.
  Ik heb al nooit begrepen dat bijvoorbeeld de NVM beweert dat het NU aantrekkelijk is om een woning te kopen “want de rente is nu laag”. Maarja, NVM he.

  precies, als huizenprijzen al blijven dalen als de rente daalt wat zal er dan wel niet gaan gebeuren als vroeg of laat de rente weer significant hoger wordt.

 152. snorkel says:

  erik(trol): Het is allang beklonken dat de verhuurdersheffing in de huidige vorm niet door gaat. Er komt een constructie waarbij de bouw meer gestimuleerd gaat worden en woningcorperatie’s kunnen blijven investeren in hun taak. HRA blijft in ze huidige vorm in elk geval dit kabinet verder bestaan zoals die nu is.

  En die 2 miljard extra inkomsten die al ingecalculeerd is voor 2013, die gaat Stef eigenhandig binnenhalen door in de zomer raket-ijsjes te verkopen op het binnenhof. Verfrissend!

 153. tufkaj says:

  Stukkie Dolf van den Brink over nog meer garanties (?) en aflossen: https://dl.dropbox.com/u/50387593/hypothekenaflossen.pdf

 154. afbetaalde huiseigenaar says:

  snorkel: En dus weer werk voor de Polen

  grinsss

 155. Steven says:

  snorkel,

  vergeet de 1,7 miljard verhuurdersheffing niet voor de woco’s (en dus voor mij o.a). want het geld komt uiteraard niet van de directeuren, maar van de mensen die netjes huren.

 156. erik(trol) says:

  Tufkaj, goed stuk, inderdaad dit is wat er precies gaat gebeuren. De rente gaat de komende tijd nog verder naar beneden en gaat voorlopig de eerste jaren niet omhoog. Steeds meer mensen gaan instappen en ik adviseer je zet de rente voor hele lange tijd vast, liefst minimaal 20 jaar! Dat kost je straks circa 3,5/4% gelijk doen.

 157. afbetaalde huiseigenaar says:
 158. afbetaalde huiseigenaar says:

  erik(trol):
  Afbetaalde huiseigenaar, afgelopen week weer 3 woningen onder voorbehoud verkocht in straal van 1 km. Allemaal eensgezinswoningen met een vraagrpijs van 269.000 euro.

  beste erik: vraagprijs is niet verkoopprijs.. of heb ik wat niet begrepen?

  zelfde discussie als over waarde van een woning.. of had ik dat ook nog steeds niet begrepen..
  vraagprijs is ook gelijk aan waarde..?! grinns

 159. afbetaalde huiseigenaar says:

  erik(trol):
  Afbetaalde huiseigenaar: Als ik jou was zou ik maar is in de grote steden in Duitsland gaan kijken wat voor kwaliteit je daar nou koopt voor laten we zeggen twee ton. Kijk gelijk even naar die houten huisjes in de USA ook. Kwaliteit in Nederland is helemaal niet slecht, sterker is zelfs goed!

  lets agree to disagree

 160. snorkel says:

  Steven,

  Die bedoel ik ook.. En die gaat dus (als we het nieuws mogen geloven) niet door omdat de PvdA’er Adri Duijvestein tegen gaat stemmen in de 1e kamer. Maar de huurverhogingen gaan wel gewoon door, dus dit is dan een soort verkapte subsidie aan de WoCos en bouwbedrijven. Die moeten dus hierna hun bek houden 😉 De banken krijgen geld uit de pensioenfondsen, dus die moeten ook hun bek houden. De pensioenfondsen zullen ook nog wel een kluif toegeworpen krijgen (bijv een verhoging van de rekenrente en het schrappen van naar voren gehaalde belastingen op toekomstige uitkeringen). En als dat allemaal in kannen en kruiken is, dan gaat de HRA er aan…

 161. snorkel says:

  erik(trol): Tufkaj, goed stuk, inderdaad dit is wat er precies gaat gebeuren. De rente gaat de komende tijd nog verder naar beneden en gaat voorlopig de eerste jaren niet omhoog.

  Correct

  erik(trol): Steeds meer mensen gaan instappen

  Fout

 162. Steven says:

  erik(trol),

  Koop jij ook een Ferrari voor 200.000 euro als de rente maar 2 procent is? Nee natuurlijk niet, want je zit steeds tegen die schuld aan te kijken. Zo moet je het ook een keer zien met huizen die elk jaar 7 procent blijven dalen.. Dat is gewoon 14 ruggen per jaar er af. Ook met 1 procent rente is dat k.t.

 163. afbetaalde huiseigenaar says:

  de kwalitiet is redelijk tot goed..
  maar geen goed in de zin van een 8.

  nee het ligt op zijn best bij een 7
  Vinexwijk 7 tot 7 plus
  oudere wijken meestal een 6
  en heel vaak een 5

  een 8 eerder bij particuliere ombouw 8
  danwel pariculier opdracht met architekt kom je op de 8 tot max een negen

  zo ziet mijn scala eruit..
  dit in vergelijk met de huizenbouw in Belgie ( waar de nieuwbouw verplicht is energie neutral huizen te bouwen.. ja per wet verplicht.. daar zijn we in NL nog een heel stuk van verwijderd.)

  In Duitsland is het bruto tonnen gewicht van een huis om een faktor 2 hoger als in Nederland ( studie universiteit Maastricht: euroregio vergelijk tussen 3 landen door de vakafdeling geografie.. )
  moet je de link even schuldig blijven – moet ik te zeer zoeken en nu geen zin in)

  etc etc..

  huizenbouw in Nederland is dus redelijk tot goed.. maar zeker niet goed..

 164. Steven says:

  snorkel,

  ja las het effe verkeerd.. Belachelijk natuurlijk dat we duur blijven huren omdat men te duur kocht.. Daar komt het steeds op neer. Mooie is wel uiteraard dat wij glimlachen naar hun schulden. 10- 20 100 meer huur vragen? : jullie doen maar sukkels.

 165. snorkel says:

  Steven,

  Ja, dat ben ik helemaal met je eens. “Ze” zullen denken: “Die te dure aankopen zijn al gedaan, dus daar valt weinig meer te halen. Dan maar bij de verstandige mensen.”

 166. Adamus says:

  xenobinol: Een liter Bacardi koste in 1995 zo’n Fl. 37,- omgerekend zo’n 17 euro (ik had in die tijd nogaleen voorkeur voor dit goedje ). Voor anderhalve liter betaalde je dus toen zo’n 25 euro. M.a.w. de prijs van Bacardi is al zo’n 20 jaar op een stabiel niveau.
  Toegegeven dat de Bacardi superior Carta Blanca toen een alcohol percentage van 40% had.

  De prijs bestaat op accijns na grotendeels uit marketingkosten. De samenstelling van het glas is ook nogal gecompliceerd en er zit copyright op.

  maria: Laat ik nou toevallig gisteren bij een Grieks restaurant geweest zijn waarbij, buiten onze tafel, nog 4 andere gasten aanwezig waren!
  En dat voor een donderdagavond!

  In Leidscheveen?

  . Ik las overigens ook nog dat het percentage onderwater hypotheken bij Rabo hoger is dan bij ABN. Kan iemand dit bevestigen of ontkennen? In mijn beleving had Rabo toch de minst slechte portefeuille?

  Om te beginnen gaan ze nat op alle agrarische klanten. Opstallen voor opslagwaarde (in de polder), woongedeelten halve prijs, prijs land halveren (?). Hun interne treintje is gestopt: er is niets meer van de schulden naar de agrobuurman over te hevelen. Einde verhaal.

  Belletje:
  Stel dat er pensioengeld in de NHG hypotheken gestopt wordt, welke invloed zou dit dan hebben op de rechten van de crediteur tov de debiteur? Zou er dan eerder bv een loonbeslag worden gepleegd, om de oude mannetjes en vrouwtjes van Nederland van hun pensioentje te voorzien? Of zou juist opa gemaand worden de broekriem aan te halen zodat de kleinkinderen niet in de daklozenopvang terechtkomen?

  Je schetst de juiste sfeer…..nergens meer zelf de baas over -bsn=bankrek.no.
  Btw de banken zijn flink bezig de archieven op te schonen m.b.v. incasso/deurwaardersbureaus. De trend is rechtstreekse toegang tot portemonnee.

 167. Adamus says:

  ll: Noodwetje aangenomen ? Bankrun gestopt.

  Hoeveelste bankrun eigenlijk sinds dit draadje is begonnen ?

  Zal die lul als brugman het zelf nog een beerje snappen?

 168. erik(trol) says:

  Steven: Het is toch mooi dat je tevreden bent over je huur en dat aankomende huurverhogingen je met vertrouwen tegemoet ziet. Maar waarom zouden alle huizenkopers nou ineens profiteurs en domme mensen met schulden zijn? Ik ben jaren lang tevreden huurder geweest, tot het moment dat huren(fors) duurder wordt dan kopen, en dan koop ik een huis, its simpel….zeker als ik daar ook nog is in woongenot flink op vooruit ga. Zo zullen wel meer huurders gaan denken de komende tijd……..

 169. erik(trol) says:

  En Steven, ik koop geen Ferrari omdat dat voor mij geen eerste levensbehoefte is. Voor mijn gezin is dat een dak boven mij hoofd wat voor mij betaalbaar is wel.

 170. Maria says:

  Adamus: In Leidscheveen?

  Het zal toch niet Erik zijn geweest?

 171. Steven says:

  het is gewoon heel erg te vergelijken met Japan. rente ging bijna naar nul, maar schuld is schuld. Bij een goede kennis hoef je ook geen rente te betalen, maar geen/weinig rente betalen wil niet zeggen dat huizen opeens meer waard worden. (dat is bij een tas boodschappen toch ook niet zo?) In Japan ging er dus zelfs 80 procent af. Dus zal ook hier wel zo zijn.. : zakkende rente EN zakkende huizenprijzen.

 172. Steven says:

  erik(trol),

  ook daar heb je gelijk in. Ik kan mijn huurhuis zelfs overnemen voor een prikkie van mijn woco, maar ik wil er niet blijven wonen en ik volg de prijs-trend: die is hard naar beneden.

 173. Floor says:

  snorkel: En als je ziet dat de rechter steeds vaker gaten in je huidige hypotheekaktes schiet dan is het wel handig om gewoon nieuwe op te stellen.

  Zou je best eens gelijk in kunnen hebben. Weet uit eerste hand dat ondanks het feit dat er 6000 man bij de Rabo uit moeten, er wel juristen aangenomen worden.

 174. Steven says:

  Floor,

  een bank vol met juristen.. pff : mooi verdien model.. ;(

 175. erik(trol) says:

  Steven , welja maak er 90% van, sterker nog 2 halen niks betalen……..dream on

  Floor: Dat van die juristen klopt als een bus en niet alleen bij de Rabo……….

 176. Steven says:

  erik(trol),

  nu nog 60 procent er af schat ik..

 177. lorenzo says:

  erik(trol): Afbetaalde huiseigenaar: Als ik jou was zou ik maar is in de grote steden in Duitsland gaan kijken wat voor kwaliteit je daar nou koopt voor laten we zeggen twee ton. Kijk gelijk even naar die houten huisjes in de USA ook. Kwaliteit in Nederland is helemaal niet slecht, sterker is zelfs goed!

  jongen toch , ”kwaliteit in nederland goed ….” , ga nog een keer kijken als je even tijd hebt(..)daarbij de aanname dat hout slecht is . Erik , houft heeft de beste isolatie waarde , houdbaarheid en de Scandinaviers de laagste temperaturen te weerstaan.

 178. Nico de Geit says:

  erik(trol): Niet omdat de rente verder zou gaan dalen.

  In het verleden ging het idee rond dat de huizenprijzen best wel eens 50% zouden kunnen dalen, gerekend vanaf 2008. Waar staan we nu, vijf jaar verder? Een daling van 20%, en door inflatie werd de euro minder waard.ook wordt er vrijwel geen huis meer verkocht, en dat zal niet komen omdat ze voor een te lage prijs worden aangeboden.

  20% daling plus 5 jaar inflatie van zo’n 3%? Dat is toch ongeveer 35% samen.

  Maar er is redding: de pensioenfondsen worden ingezet om de boel enigszins overeind te houden. Die raken ook een keer leeg, maar dat zien we dan wel weer.

  Je kunt best stellen dat we richting afgrond gaan, en dat alles wordt meegesleurd de diepte in.

 179. lorenzo says:

  ..en als je loonslaaf af bent ga dan naar een ander deel van Duitsland , even geen kuddegedrag wat ook wel randstedelijk gedrag genoemd wordt , in de volksmond :
  http://www.tweedewoning.eu/woningen/index/?country_id=1

 180. Floor says:

  Nico de Geit: Maar er is redding: de pensioenfondsen worden ingezet om de boel enigszins overeind te houden

  Ik probeer ‘m nog één keer.
  Stel, euro(zone) staat op springen, neem van mij aan dat Duitsland & co. er dan uitstapt, die laten het echt niet gebeuren dat Italië of Frankrijk eerst gaan.
  Bovendien, de eerste die eruit stapt heeft het meest te winnen, zoals euro:nieuwe munt = 1:1
  Naar al die centjes van pensioenfondsen die dan nog in euroland geinvesteerd zijn kun je dan voor 90% naar fluiten.
  Kun je ze maar beter vast in eigen land geinvesteerd hebben toch?

 181. Voerman says:

  Nico de Geit: Een daling van 20%, en door inflatie werd de euro minder waard.ook wordt er vrijwel geen huis meer verkocht, en dat zal niet komen omdat ze voor een te lage prijs worden aangeboden.

  Waar nooit over gesproken wordt is dt zo langzamerhand een verzadigingspunt bereikt is. Samen met wat ordinaire armoede zorgt dat natuurlijk voor een stilstaande markt.
  Vervelend voor iedereen die het moet hebben van het woongebeuren, maar verder is niemand gediend met het aanjagen van een markt. Kost ons allemaal alleen een hele hoop geld en ellende naast de algemene verarming die we toch al kennen.
  Ophouden dus met dat geleuter en ga iets nuttigs doen.

 182. erik(trol) says:

  Lorenzo, vorig jaar nog maand doorgebracht in Livermore(circa uurtje rijden vanaf san fransisco), mooi houten huis van familie daar. Prijzen rond de 550 duizen dollar. Zou er nog niet doodgeboren willen worden, met 40 graden op het dakkie, stonden er 4 airco’s vol te draaien(word je ziek van) en in de nacht niet te harden wat een hitte. En als je eenmaal van die fijne wormpjes in je hout krijgt, nou dan kan je helemaal lachen……….

 183. Steven says:

  Voerman,

  heb wel eens het idee dat je denkt dat we allemaal niets doen.. Ik heb bijv. nachtdienst straks. Als er iets computertechnisch fout gaat binnen het bedrijf dan bellen ze mij. en het is een geen klein bedrijfje hoor..

  (t’is maar dat je het weet en leuk weer wat van je te horen: ik ga nu slapen met weer te veel biertjes op)

 184. Voerman says:

  Steven: heb wel eens het idee dat je denkt dat we allemaal niets doen.. Ik heb bijv. nachtdienst straks. Als er iets computertechnisch fout gaat binnen het bedrijf dan bellen ze mij. en het is een geen klein bedrijfje hoor..

  Zal wel weer aan de biertjes liggen, Steven, maar ik bedoelde te zeggen, dat men wat mij betreft kan ophouden met het “aanjagen” van de woningmarkt en in plaats daarvan iets nuttigs doen. Was dus niet persoonlijk bedoeld en sloeg niet op enige deelnemer van dit blog.

 185. erik(trol) says:

  Heb wel is gelezen in een onderzoek dat nachtwerkers gemiddeld 30 tot 40% van hun hersencellen verliezen gedurende de jaren…….het lijkt de woningmarkt wel.

 186. erik(trol) says:

  Nou weer geen klant gezien vandaag die WW komt steeds dichter bij….kan ik tenminste toch nog twee jaar heerlijk genieten van mijn betaalde premie. Ga weekend vieren, gegroet toekomstig huizenkopers!

 187. azijnseikerT says:

  @160 Erik (de Trol)

  Nee, dat denk ik niet. Het sentiment is nu omgeslagen van kopen naar wachten. Zoals je de afgelopen jaren hebt gezien is dit sentiment erg traag/hardnekkig. Dat doorbreek je niet zomaar, zelfs niet met goede argumenten.

 188. Voerman says:

  erik(trol): Nou weer geen klant gezien vandaag die WW komt steeds dichter bij

  Maak me sterk, dat je dat vooruitzicht nog niet had toen je je huis kocht!
  Anders ben je echt wel een kamikaze piloot.

  erik(trol): Heb wel is gelezen in een onderzoek dat nachtwerkers gemiddeld 30 tot 40% van hun hersencellen verliezen gedurende de jaren

  Geen probleem, de meeste mensen gebruiken hun hersenen toch maar half.

 189. ll says:

  Floor: Zou je best eens gelijk in kunnen hebben. Weet uit eerste hand dat ondanks het feit dat er 6000 man bij de Rabo uit moeten, er wel juristen aangenomen worden.

  En wel hierom………

  http://www.homefinance.nl/algemeen/blog/hertaxatie-bij-hypotheek-deel-1-99650.asp

 190. Steven says:

  erik(trol): …….het lijkt de woningmarkt wel.

  ja hoe stom konden die kopers zijn…Tonnen in de schuld terwijl de prijzen in Ierland en Spanje al minstens 40 procent gedaald waren. Nog dommer als een nachtwerker als ik.. hoe is het mogelijk. nu echt off. Ik reageer wel in de nacht.

 191. snorkel says:

  Precies! Goede vondst weer ll… Blijkt toch maar weer dat er hier op het forum nog wel mensen zitten die enigszins verstand van zaken hebben, want dit wordt hier natuurlijk al jaren geroepen 😉

 192. Dawg says:

  OT

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2013/11/run-op-banken-cyprus-na-besluit-reddingsplan.xml

  Depositogarantiestelsel. Betekent vanaf vandaag dat je deposito gegarandeerd ter beschikking van het Vierde Rijk staat. Nu alleen nog even een Europese Banken Unie.

  Je moet wat over hebben voor een rente die niet eens de inflatie bijhoudt.

  Disclaimer.
  Dit is geen oproep tot …….

 193. Voerman says:

  Dawg: Depositogarantiestelsel. Betekent vanaf vandaag dat je deposito gegarandeerd ter beschikking van het Vierde Rijk staat. Nu alleen nog even een Europese Banken Unie.
  Je moet wat over hebben voor een rente die niet eens de inflatie bijhoudt.

  Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar het is toch een veilig idee als je wat van je eigen geld in stenen hebt zitten. Bovendien is het rendement van dat geld wat in stenen zit momenteel veel hoger dan het rendement van geld wat op de bank staat.

 194. Frans says:

  Instrument 4:
  Stoppen met van de overheid met het bemoeien met de marktwerking, alles laten ontploffen, banksters achter de tralies, uithuilen en opnieuw beginnen.

 195. Frans says:

  Nothing is allowed to liquidate, whether it’s Fannie, Freddie, various banks, nobody is allowed to liquidate, and I know exactly why they are not allowed to liquidate, because if they liquidated the first domino falls. And once the first domino falls, everyone starts worrying about counterparties and the whole system fails.

  Bron:
  http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2013/3/15_Eric_Sprott_-_The_Current_Financial_System_Will_End_In_Ruin.html

 196. ll says:

  De scholenbouw komt nu ook al volledig stil te liggen, alle potjes beginnen nu echt leeg te raken, nikx meer te schuiven ? Pensioenpotjes als lender of last resort misschien ? 😉

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/scholenbouw-komt-volledig-stil-te-liggen.8981096.lynkx

 197. Voerman says:

  Frans:
  Instrument 4:
  Stoppen met van de overheid met het bemoeien met de marktwerking, alles laten ontploffen, banksters achter de tralies, uithuilen en opnieuw beginnen.

  Stoppen met van de overheid met het bemoeien met de marktwerking en banksters achter de tralies dat spreekt Voerman wel aan.

  Dat ontploffen, uithuilen en opnieuw beginnen lijkt minder. Bovendien zijn mensen menselijk en binnen de kortste keren is het toch weer klote. 🙂

 198. Dawg says:

  Frans,

  Dit middel (directe consfiscatie van tegoeden) heeft wel de potentie om erger te zijn dan de kwaal (het klappen van schulden). Eens kijken hoe het gtote publiek de sitatie gaat beoordelen. nschattingsfoutje van de troika?

 199. Juan de Meeleezer says:

  Voerman: Als er door de politiek en alle aanverwante instanties zoveel foefjes en stimulerende praatjes en regels verzonnen moeten worden om de woningmarkt in beweging te krijgen, dan heeft Voerman maar een conclusie:

  GEOUWEHOER.

  Als er namelijk sprake zou zijn van een evenwichtige en gezonde woningmarkt en wezenlijke behoefte aan woningen, dan zouden partijen zonder al die flauwekul wel op een heel normale wijze hun weg wel weten te vinden.

  eens.

  Deze uitspraak van de heer Dr Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank bevat zoveel GRATIS CABARET dat Juan weer even wakker wordt.

  Achtergrond
  Wij schrijven begin 2013:
  – SNS genationaliseerd, na ABN AMRO en Fortis
  – Frieslandbank naar RABO groep
  – Rabo verkoopt Robeco om eigen vermogen aan te sterken, “eigen vermogen vóór spaarvermogen”.
  – President DNB Dr Klaas Knot en CPB directeur Dr Coen Teulings vinden het NU nodig om TEGELIJKERTIJD aan te geven dat de bodem in de huizenprijzen bereikt is, terwijl zij weten dat dat niet zo kan zijn, makelleugiaanse uitspraken.

  De uitspraak geeft inderdaad te denken en is simpelweg verontrustend, deze boodschap is géén nachtrustgevend middel voor wie afhankelijk is van de hoogte van de opgepompte huizenprijzen, immers dit lijkt veel op de stilte voor de storm, maar het is geen najaar, dus waarom nu ?

  De uitspraak valt in de categorie “de Nederlandse huizenmarkt is over het algemeen behoudend gefinancierd terwijl we vrijwel de grootste hypotheekschuld in de EU hebben en iedereen struikelt over de te koop borden.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/07-09-2012/vereniging-eigen-huis-opent-de-aanval-op-de-vvd/#comment-112903

  Het theaterseizoen is weer geopend ?

 200. Dawg says:

  Voerman: Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar het is toch een veilig idee als je wat van je eigen geld in stenen hebt zitten. Bovendien is het rendement van dat geld wat in stenen zit momenteel veel hoger dan het rendement van geld wat op de bank staat.

  Ik kan me die gedachtegang wel voorstellen ook al heb ik zelf niet de minste aanvechting om ook zo’n al dan niet slimme Z te doen.

  Uiteindelijk is alle bezit weerloos en wordt iedereen ongewild een speculant.

 201. ll says:

  Ondertussen in NL

  Diepgaand onderzoek naar de risico’s in het BOG……..

  ‘Om een nieuw echec zoals dat met SNS Property Finance te voorkomen, gaat De Nederlandsche Bank de teugels bij de financiële instellingen verder aantrekken’

  http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2013/03/15/Diepgaand-onderzoek-naar-risicos-commercieel-vastgoed

  Nu al………. proest 😉

 202. Juan de Meeleezer says:

  ll: Diepgaand onderzoek naar de risico’s in het BOG……..

  ‘Om een nieuw echec zoals dat met SNS Property Finance te voorkomen, gaat De Nederlandsche Bank de teugels bij de financiële instellingen verder aantrekken’

  Het baart DNB zorgen dat Nederlandse banken binnen drie jaar 60 procent van hun commercieel vastgoedleningen moeten herfinancieren. De gemiddelde loan-to-value-ratio van deze leningen bedroeg eind 2011 tussen de 70 en 80 procent, schatte DNB op basis van een steekproef. Door waardedalingen en afwaarderingen ligt de LTV-ratio anno 2013 waarschijnlijk al fors hoger.

  In de serie nachtrustversterkende mededelingen uit niet-handelen uit het verleden.

  Juan zou zeggen:
  – vraag wat profs en andere polderexperts en
  – bedenk een nieuwe leenvorm voor BOG
  waarbij de betaalde rente niet fiscaal als kosten af te trekken is, maar men wèl een aflossingsvrije hypotheek op 50% van de totale leensom mag nemen
  – vraag de Jazeker Hypothekers om deze constructies in adviesvorm toe te lichten om hiermee de totale financieringskosten omlaag te brengen.

  Het is werkelijk totaal ongeloveloos, 2013 wordt nog wat zo 🙂

 203. Voerman says:

  ll: Ondertussen in NL

  Lijkt erop, dat DNB er zelf ook weinig vertrouwen in heeft.

  DNB is toch een van de belangrijkste aanjagers van het consumentenvertrouwen?
  Of snapt Voerman er werkelijk geen bal van…..?

 204. Juan de Meeleezer says:

  Voerman,


  Bij DNB werken aan vertrouwen
  Werken in een professionele werkomgeving die door de actualiteit en de dynamiek van de financiële wereld op een hoog peil staat.

  http://www.dnb.nl/home/

  Juan nomineert Dr Klaas Knot voor de Gratis Cabaretprijs 2013.

  Jammer, de man gaf eerder aan datti het wel een beetje snapte en datti dat ook durfde te zeggen.

 205. Voerman says:

  Dawg: Ik kan me die gedachtegang wel voorstellen ook al heb ik zelf niet de minste aanvechting om ook zo’n al dan niet slimme Z te doen.

  Het ontbreekt iedereen inclusief Voerman in dit Landschap zo langzamerhand aan elke vorm van aanvechting, om wat dan ook te ondernemen. Je hoeft je kop maar boven het maaiveld te vertonen en je wordt bestolen.

 206. ll says:

  Edje over Kees de Korte 🙂 Oef………, en hij kon er nog wel eens gelijk in hebben ?

  Kees de Korte for President………

  http://vastgoedpro.blogspot.nl/2013/03/pensionebeleggingen-in-hypotheken.html

 207. Gekke gerritje says:

  Nu heb ik in het verleden gelezen dat je recht op kopen had met die nieuwe huurwet weet iemand hoe dat zit heb wel zin om de woco een enorm laag aanbod te doen om de woning te kopen hoef ik niet te verhuizen.
  Heb namelijk wel een leuk plekkie.

 208. ll says:

  Voerman: Het ontbreekt iedereen inclusief Voerman in dit Landschap zo langzamerhand aan elke vorm van aanvechting

  Als je geschoren wordt moet je stilzitten………, of groene kool gaan verbouwen 🙂

 209. Voerman says:

  Gekke gerritje: heb wel zin om de woco een enorm laag aanbod te doen om de woning te kopen hoef ik niet te verhuizen.

  Het interesseert dat manneke waar jij mee praat bij de WOCO geen hol wie – of wat er met welk trutsmoesje ook bij hem komt aanzeiken. Hij hoeft alleen maar zijn salaris en hij gaat nergens over en zegt dat ook niet tegen zijn baas.

 210. Gekke gerritje says:

  Heb ik dat verkeerd dan?ik bedoel dat dat verhaal speelde met het recht op kopen?
  Was even benieuwd of iemand dit weet.

 211. snorkel says:

  Voerman: Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar het is toch een veilig idee als je wat van je eigen geld in stenen hebt zitten.

  Diamanten bedoel je?

 212. Voerman says:

  snorkel: Diamanten bedoel je?

  Neen, Snorkel!
  Echte keien; woonstenen, en een dak erop, dat bedoelt Voerman.
  Te serieus voor grappen over blingblingdingen! 🙂

 213. Voerman says:

  Gekke gerritje:
  Heb ik dat verkeerd dan?ik bedoel dat dat verhaal speelde met het recht op kopen?
  Was even benieuwd of iemand dit weet.

  Nu serieus:
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/huurwoning-kopen

 214. rik says:

  @Cartoonist, Realist..

  trol(erik) woont volgens mij echt gewoon in Leidscheveen.. en heeft pas daar een huisgekocht.. wat is daar nu moeilijk aan te geloven? En hij is echt geen makelaar of wat dan ook..
  Gezien je WTC ideeen, zoek je iets te veel achter elk commentaar..

  Hij probeert alleen uit alle macht iedereen ervan te overtuigen dat wat hij gedaan heeft het enige juiste is.. Nu een huis kopen voor het te laat is..
  Dat hebben we echter al vaker gehoord..

  Ik herinner me ene mises (had huis in Almere gekocht en probeerde iedereen hier te overtuigen van zijn aankoop) hier die waarschuwde voor hyperinflatie enzovoort, klonk geloofwaardig.. is (nog) niet gebeurd.. Zelfde geldt voor Eriks redenering.. klinkt goed, maar moeten we nog maar zien of het ook gebeurt..

 215. rik says:

  @188
  Altijd vermakelijk jouw opmerkingen en commentaar waarmee je de boel hier opschudt.. Je weet precies de juiste argumenten te schrijven waarmee mensen happen..
  Moet voor jou erg vermakelijk zijn om te lezen..

  Ik ga nu ook even happen..
  Voor iemand met zo een optimistische kijk als jij is er in booming DenHaag en omgeving altijd werk.. waarschijnlijk wel tegen een lager salaris dan je nu hebt, maar goed gelukkig gaat je vrouw weer binnenkort werken..

  Rideo ergo sum

 216. Pieter says:

  Blok aan het been hypotheek Zeg ik dan maar. Ik dacht dat we zouden stoppen met exotische producten en terug naar de basis waarbij naar mijn inziens een lineaire hypotheek de beste maatregel is. Hierdoor zullen de huizenprijzen alleen maar meer richting de reële waarde gaan en zullen nieuwe hypotheken dus lager worden dan wat er nu gaat gebeuren. Met deze halve maatregeltjes kom je er niet, er moet serieus hervormd worden wil Nederland iets van zijn glans terug winnen.. Hoe zat dat ook alweer met dat spreekwoord van zachte heelmeesters?

 217. maarten says:

  erik(trol),

  Ach Erik, het is je gegund

 218. Voerman says:

  maarten: De reactie van spaarders op Cyprus

  Benieuwd hoe spaarders alhier gaan reageren als ze nog meer van dat soort prikkels krijgen te verwerken.
  Voerman weet het eigenlijk al wel! 🙂

 219. nhz says:

  Voerman: Dat zou bijzonder zijn, maar de praktijk was de laatste tientallen jaren, dat men gemiddeld 7 jaar in hetzelfde huis blijft wonen en dan verkast.

  met alle veranderingen en flexcontracten lijkt het me logische dat mensen veel vaker zullen moeten verhuizen, als er marktwerking komt (natuurlijk niet als de sociale hangmat nog langer in stand blijft).

  trol(erik): omdat ik in een showroom werk in het hoge segment en die klanten zijn allemaal naar de klote dus geen handel.

  in het hoge segment loopt het overal beter dan ooit tevoren, dus ik denk dat jij hooguit in het midden segment werkt.

  Cartoonist: Ik weet gewoon dat ik altijd gelijk heb 😉

  lijkt me het juiste uitgangspunt voor een cartoonist 🙂

  Cartoonist: Als je gelooft dat natuurwetten altijd en overal geldig zijn, zoals alle weldenkenden mensen doen, dan kun je weten dat het officiele twin towers verhaal onmogelijk is.

  dat eerste geloof ik niet, maar dat het officiele twin towers verhaal van A tot Z gelogen is dat weet ik wel zeker.

 220. trol(erik) says:

  Gekke gerritje, heb tig keer bij mijn woningcorperatie getracht mijn woning te kopen. Was niet over te praten omdat het een schaartste sociale huurwoning was, die men koste wat koste wou behouden voor de sociale huursector. STELLETJE DEBIELEN KRIJGT HET NU NIET EENS VERHUURD VOOR DIE LULLIGE 700 EURO. Als ze slim waren geweest hadden ze het aangeboden tegen scherpe prijs met koopgarant, ik blij zij blij.

 221. trol(erik) says:

  kooprecht is overigens van de baan.

 222. snorkel says:

  Voerman: Benieuwd hoe spaarders alhier gaan reageren als ze nog meer van dat soort prikkels krijgen te verwerken.

  Weet je waar ik benieuwd naar ben? Of dit weer gaat gebeuren: http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_6102 – Dat is hetgene wat me tot nu toe heeft tegengehouden om een goudbaar te kopen.

 223. nhz says:

  ll: Ondertussen in Cyprus, waar je nu een heffing moet betalen over je spaargeld, met onmiddelijke ingang 6.75 tot 9.9%, hmmmmmm

  waarschijnlijk nadat alle Russische en griekse spaarders met meer dan 10 miljoen op hun rekening getipt zijn en hun geld verplaatst hebben…

  erik(trol): München staat bekend als de duurste stad van Duitsland en daarom zijn dus ook de huizenprijzen er hoger dan in andere steden.

  de inkomens zijn er ook veel hoger dan gemiddeld in Nederland …

  Cartoonist: Laat ikzelf nu altijd gedacht hebben dat de financiele terrorristen van de FED en de BoE met hun ‘weapons of financial massdestruction’ begonnen waren met deze financiële wereldoorlog.

  eens, maar er zit ook een hoop Nazi-erfenis in de EU, de wens van een verenigd Europa waar alles gedicteerd wordt door de grote Duitse bedrijven. Zoals het nu gaat zal de Duitse burger de rekening krijgen en de gemiddelde Zuid-Europeaan 10-15 jaar stevig geprofiteerd hebben van Europa (maar daarna weer terug naar af). Wat niet verteld wordt is dat er in Duitsland ook een groep is die buitensporig geprofiteerd heeft: de grote industriëlen die dankzij de EU en ECB een veel grotere afzetmarkt kregen, waarbij alle risico op wanbetaling door de ECB (de belastingbetalers) gedekt werd.

  NewKidInTown: Mijn visie is dat je beter kunt kopen als de rente op 20% staat dan op 2%.

  eens, maar wél voor mensen die redelijk wat eigen geld hebben. Als je alles moet lenen, zoals bijna alle huidige kopers, dan werkt die 20% niet zo goed 😎

 224. trol(erik) says:

  Rik, thanx voor je post. Goed te horen dat er nog verlichte geesten hier ronddwalen. Dat lagere salaris heb ik al ingecalculeerd. Ach de laatste jaren zijn de bonussen ook al schaars ben er al aan gewend. Heb een aanvullende verzekering en ontvang straks mocht het daar van komen meer in de WW+verzekering meer dan ik nu verdien, voor in elk geval twee jaar. Gelukkig heb ik goede opleidingen en zit de leeftijd nog aan de goede kant. Maak me totaal niet druk zolang ik maar minimaal 5x per jaar op vakantie kan hoor je mij niet klagen.

 225. maarten says:

  trol(erik),

  geniet van je vakanties, anderen zal het weinig boeien.

 226. maarten says:

  overigens ga ik ook 5 keer per jaar op vakantie, met eurolines naar Europese steden, en ik verblijf daar dan a 10 euro per nacht in Hostels, waar er allemaal knappe jongedames verblijven. Het hoeft namelijk tegenwoordig niks te kosten

 227. nhz says:

  snorkel: Adri Duivesteijn (eerstekamerlid PvdA) zegt vandaag dat hij niet gaat instemmen met de blok-verhuurdersheffing.

  Oftewel; Zeg maar dag met je handje tegen de HRA

  helemaal niet, het enige gevolg is dat de WBV’s nog wat langer krankzinnige salarissen kunnen uitbetalen; en dat is volgens mij waar het Adri om te doen is. De bulk van de WBV baasjes is PvdA.

  afbetaalde huiseigenaar: helemaal waar: net om de hoek van mijjn broer in papendrecht: 150m2 appartment: 8 polen erin..
  nu leeg en je kan het strippen..

  zie ik hier in Zeeland ook overal … maar zoiets strippen ze niet hoor, gewoon overal gipsplaatjes tegen de muur, sausje erover, nieuw sanitair en het huis verkopen als bijv. 6 starters appartementen van 100-150K euro per stuk (goedkoop!! koopuuh!!)

  Floor: die laten het echt niet gebeuren dat Italië of Frankrijk eerst gaan.

  dat zou zomaar volgende week al kunnen gebeuren, Duitsland doet gegarandeerd niks tot de verkiezingen …

  Dawg: Dit is geen oproep tot …….

  en wie zijn goud van De Bank wil ophalen heeft nog twee weken, daarna resteert alleen een papiertje.

  Voerman: Bovendien is het rendement van dat geld wat in stenen zit momenteel veel hoger dan het rendement van geld wat op de bank staat.

  nou, voor mensen die recent gekocht hebben echt niet lijkt me …

  Voerman: Benieuwd hoe spaarders alhier gaan reageren als ze nog meer van dat soort prikkels krijgen te verwerken.

  en bedenk: voor iedere ton die je van de bank haalt zijn er weer pakweg 20 hypotheken minder uit te delen 🙂

 228. nhz says:

  trol(erik): Maak me totaal niet druk zolang ik maar minimaal 5x per jaar op vakantie kan hoor je mij niet klagen.

  met WW en een riante verzekering kun je het hele jaar op vakantie, toch? 😎

 229. Voerman says:

  NewKidInTown: Overigens denk ik dat het juist is om nog even, d.w.z. een aantal jaren te wachten met het kopen van een woning.

  Om dezelfde reden wachten met verkopen van een woning.
  Voerman heeft nl in +/- 1980 bij hoge rentestand verkocht en met weinig bijleggen iets heel beters teruggekocht. Maar andere dan puur rekenkundige argumenten kunnen soms zwaarder wegen. Heel persoonlijk! In dat geval ben je zelf je beste adviseur, als je tenminste jezelf los kunt maken van emoties.

 230. maarten says:

  trol(erik),

  verder ben ik universitair opgeleid en in de kracht van mijn leven

 231. maarten says:

  trol(erik),

  en jij, probeert iedereen lekker te maken met fantasietjes, meer niet

 232. Voerman says:

  Welterusten allemaal dan maar..

 233. Frans says:

  Dawg:
  Frans,

  Dit middel (directe consfiscatie van tegoeden) heeft wel de potentie om erger te zijn dan de kwaal (het klappen van schulden). Eens kijken hoe het gtote publiek de sitatie gaat beoordelen. nschattingsfoutje van de troika?

  Dit is een gewoon the next step. Wordt uigeprobeerd in een klein land. Elke keer dat ze ermee wegkomen wordt de volgende stap gezet.
  Corporate fascism is a bitch…

 234. Frans says:

  maarten: verder ben ik universitair opgeleid en in de kracht van mijn leven

  Misschien dat de timmerman en de metselaar de toekomst heeft…..

 235. Frans says:

  Juan de Meeleezer: Het theaterseizoen is weer geopend ?

  Juan, bedankt voor weer en bijdrage en het antwoord: nooit gesloten geweest. Voortdurend gratis cabaret. Nadeel is wel dat je met enig medelevingsvermogen het niet gemakkelijk is het allemaal aan te zien.

 236. Frans says:

  Voerman: Dat ontploffen, uithuilen en opnieuw beginnen lijkt minder. Bovendien zijn mensen menselijk en binnen de kortste keren is het toch weer klote.

  Beste Voerman, dit is het gevolg van het andere.
  ER IS GEEN OPLOSSING!!!
  WE ARE ALL DOOMED!!!

 237. Frans says:

  Nico de Geit: 20% daling plus 5 jaar inflatie van zo’n 3%? Dat is toch ongeveer 35% samen.

  Heel goed, de inflatie wordt vaak weggelaten, zeker door de partijen die daar belang bij hebben.

 238. Frans says:

  erik(trol): Nou weer geen klant gezien vandaag die WW komt steeds dichter bij

  WW III ook…

 239. Nico de Geit says:

  Floor: Ik probeer ‘m nog één keer.
  Stel, euro(zone) staat op springen, neem van mij aan dat Duitsland & co. er dan uitstapt, die laten het echt niet gebeuren dat Italië of Frankrijk eerst gaan.
  Bovendien, de eerste die eruit stapt heeft het meest te winnen, zoals euro:nieuwe munt = 1:1
  Naar al die centjes van pensioenfondsen die dan nog in euroland geinvesteerd zijn kun je dan voor 90% naar fluiten.
  Kun je ze maar beter vast in eigen land geinvesteerd hebben toch?

  Het lijkt me het belangrijkst dat het geld is geïnvesteerd op een plek waar het waarschijnlijk is dat de investering gaat renderen.

  Nederlands pensioengeld in de Nederlandse huizenmarkt is helemaal niet zo gek, zeker niet als de overheid garant staat. Ik wil mijn geld er ook wel insteken als de overheid garant staat. Wat maakt het uit of mijn geld op een rekening staat of in de huizenmarkt zit? Het gaat mij vooral om de overheidsgarantie.

  Met pensioenpotten van 1050 miljard euro blijft het systeem nog wel een tijdje overeind. Sterker: een lage rente en een ruime kredietverstrekking kunnen er toe leiden dat de markt weer aantrekt. Hukker blij, erik blij, Ed blij, enz.

  1050 miljard is best een hoop geld. Je moet voor jezelf natuurlijk wel het exit-moment in de gaten houden.

 240. Nico de Geit says:

  Mijn 22-jarige nichtje heeft een huis gekocht samen met haar vriend. Mijn zus zal wel garant staan. Ze zijn echt heel blij met hun nieuwe aanwinst.

 241. Frans says:

  Voerman: Voerman zegt al reeksen van jaren:
  Een mooie illusie is aantrekkelijker dan een minder mooie realiteit.
  Daar schuilt met zekerheid ook het succes van de prostitutie in.

  Hoe waar…..

 242. Frans says:

  Net zoals bij de bankhoeren.

 243. Frans says:

  Nico de Geit: Mijn 22-jarige nichtje heeft een huis gekocht samen met haar vriend.

  Mooi dom!

 244. TP says:

  Nico de Geit,

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

  Kijk maar naar Cyprus!

 245. Frans says:

  snorkel: Holy crap! Nu ga ik me pas ECHT zorgen maken om de bankbalansen! Als ze toekomstig verdienpotentieel al gaan opgeven om nu meer geld binnen te krijgen…

  Die Dijkhuizen is zijn geld wel waard trouwens. Rondetafelgesprekje met regering, pensioenfondsen en banken ging waarschijnlijk als volgt

  Ok, luister. De huizenprijzen dalen nog wel even door, dat weten we allemaal. Het gepeupel begint gek te worden dus we moeten ze iets geven. Voordat we beginnen; Jullie krijgen allemaal een cadeautje, maar je zult daar ook iets voor terug moeten doen. Dit is het voorstel, take it or leave it. You’re either with us, or you’re against us.
  1) Banken, jullie krijgen een stevige kapitaalinjectie om jullie balansen te versterken. In ruil daarvoor gooien jullie de hypotheekrentes omlaag. Je mag verder gewoon zo streng blijven als je wilt, want je verdienmodel was immers toch al naar de klote. Hier profiteert de regering van, want zij kunnen de kudos voor de renteverlaging incasseren. Het volk is toch zo dom dat ze alleen naar rentetarieven kijken, dus dis hebben we in de pocket
  2) Pensioenfondsen, de rekenrente gaat omhoog en we zullen jullie niet dwingen om belastingen op toekomstige uitkeringen nu al af te dragen. Maar in ruil hiervoor moeten jullie investeren en flink ook. De regering zal alles garanderen en we gooien er een charmeoffensief tegenaan om het zo positief mogelijk te brengen. We beloven het woord vertrouwen minstens één keer per zin te gebruiken
  3) Regering, jullie moeten dus flink wat garanties ophoesten en een beetje liegen tegen de bevolking. Bel Klaas maar, die schudt zo wat onzin uit z’n mouw. Zo niet dan moet hij maar met een oplossing komen. Hier krijgt de regering voor terug dat de HRA er versneld af kan en dat kun je weer als winst gebruiken om die 2 miljard die Stef per ongeluk beloofd heeft wél binnen te halen. Omdat de banken de rentes omlaag doen (zie 1) kun je zeggen dat dit de burger per saldo niks kost. Mocht de bevolking dit niet pikken dan krijgen we nieuwe verkiezingen, maar wat er ook gekozen wordt, de HRA gaat er daarna toch aan. Dan hebben we tenminste weer wat tijd gekocht en kunnen Mark en Diederik altijd nog bij ABN Amro en het ABP terecht.
  Allemaal even tekenen bij het kruisje. Vergadering geschorst.

  Now we are talking!!! 🙂 🙂 🙂
  Goede interpretatie!!

 246. Nico de Geit says:

  ‘Hitting the poorest’: UK-wide protests against ‘Bedroom Tax’

  ‘more than 600,000 low-income Britons will either lose housing benefits or be forced to move out if their residence has a spare room.’

  http://rt.com/news/uk-bedroom-tax-protests-365/

 247. Frans says:

  hmmmm… relatief weinig over Cyprus.
  Het voordeel daar is dat er tenminste openlijk wordt gestolen door de banksters.

 248. Nico de Geit says:

  Frans: Mooi dom!

  Voorlopig merken ze er nog niets van. Het zal toch wel heel triest zijn als de waarde van beide woningen verdampt. Mijn zus kocht 29 jaar geleden. Leuk rekensommetje. Maar mijn zus en aanhang die denkt dat prijzen alleen omhoog kunnen. En dat is inderdaad dom, erg dom, mooi dom, enz.

 249. TP says:

  Frans,

  Ik denk dat Cyprus als voorbeeldfunctie dient.

 250. TP says:

  Frans,

  Plus 4% overdrachtsbelasting.

 251. Dawg says:

  Frans: Dit is een gewoon the next step. Wordt uigeprobeerd in een klein land. Elke keer dat ze ermee wegkomen wordt de volgende stap gezet.Corporate fascism is a bitch…

  Ik vind het merkwaardig dat de EU op zo’n transparante manier aan het stelen slaat. De ECB, het ESM en de fiscus; elk van die instituties heeft instrumenten genoeg om de burger op een minder confronterende manier een luizige 10 of 20 miljard lichter te maken. Zomaar tussen de 6 en 10 procent bij je rekeninghouders afschrijven, dat lijkt toch wel een beetje erg veel op een bankroof. 1

  Nou ja, gelukkig heeft ECB directeur Asmussen benadrukt dat het hier om een eenmalige ingreep ging.

 252. Adamus says:

  Floor: Zou je best eens gelijk in kunnen hebben. Weet uit eerste hand dat ondanks het feit dat er 6000 man bij de Rabo uit moeten, er wel juristen aangenomen worden.

  Gaan interne juristen dat doen? Dat lijken mij meer de uitvoerders van de door externe kantoren opgestelde hervormde contracten.

 253. trol(erik) says:

  Frans: WWIII, Ja daar ben ik ook bang voor. Heb wel wat contacten in de wereld, hopelijk ben ik nog ergens veilig met me gezin, en anders is het samen uit samen thuis, so be it.

 254. trol(erik) says:

  Maarten: Ik reageer alleen op bloggers boven de 12 jaar, sorry.

 255. Adamus says:

  en wie zijn goud van De Bank wil ophalen heeft nog twee weken, daarna resteert alleen een papiertje.

  De hbu rekening?

 256. Adamus says:

  Nico de Geit:
  Mijn 22-jarige nichtje heeft een huis gekocht samen met haar vriend. Mijn zus zal wel garant staan. Ze zijn echt heel blij met hun nieuwe aanwinst.

  Ze ziet de schoonzoon jelemaal zitten. Hopelijk wederzijds.

 257. Frans says:

  Dawg: Nou ja, gelukkig heeft ECB directeur Asmussen benadrukt dat het hier om een eenmalige ingreep ging.

  hahahaha! 🙂
  En er werd gezegd dat dit niet in Spanje gaat gebeuren. 🙂

 258. Frans says:

  TP:
  Frans,

  Ik denk dat Cyprus als voorbeeldfunctie dient.

  Ik denk dat het een symbool is dat Cyprus nu openlijk een slaaf is van TPTB.

 259. aleksandar says:

  Deze plannen en instrumenten zijn bedoeld om het systeem overeind te houden, niet om huisprijzen aan te latten trekken. De laatste gebeurt alleen als er “meer uurtjes gewerkt wordt” – zoals door iemand boven mooi geformuleerd was. Dat gaat niet gebeuren in de komende jaar of twee.

  Dat de regering met maatregelen komt is normaal, politici moeten voor hun geld ook werken! Maar hun intentie is het volk enigszins tevreden te houden en natuurlijk de banken niet nat te laten worden.

 260. Maria says:

  trol(erik): Maarten: Ik reageer alleen op bloggers boven de 12 jaar, sorry

  Voerman,

  Bijna boven de vijftig, maar hier lusten de honden nog geen brood van als ze puppy zijn!!!

 261. Drummer says:

  trol(erik):
  Maarten: Ik reageer alleen op bloggers boven de 12 jaar, sorry.

  Je bent zo nep he.

  Iedereen heeft je allang door kill.

 262. maarten says:

  trol(erik),

  Dankjewel, dat beschouw ik als compliment

 263. De Pessimist says:

  Er is maar een ultiem piramide spel ,en dat is je vermenigvuldigen en dat gaat al eeuwen goed maar zelfs aan dit spel lijkt nu een eind te zijn gekomen .Zonder deze moeder aller piramide spelen is elke groei uitgesloten .Bij het CBS gaan ze er zo te zien van uit dat de crisis geen invloed heeft op het aantal nieuwe baby’tjes maar ik heb het idee dat nu een studie beginnen aan de pabo de snelste weg naar de WW is of we krijgen drie leraren per twintig kinderen voor de klas.

 264. Voerman says:

  Maria: Voerman,
  Bijna boven de vijftig, maar hier lusten de honden nog geen brood van als ze puppy zijn!!!

  Maria ik snap je niet….

 265. Voerman says:

  De Pessimist: Bij het CBS gaan ze er zo te zien van uit dat de crisis geen invloed heeft op het aantal nieuwe baby’tjes maar ik heb het idee dat nu een studie beginnen aan de pabo de snelste weg naar de WW is of we krijgen drie leraren per twintig kinderen voor de klas.

  Zal nodig zijn met dat ADHD en aanverwante afwijkingen die de kindjes tegenwoordig van huis uit meekrijgen.

 266. ll says:

  http://www.zerohedge.com/news/2013-03-16/everyone-shocked-what-just-happened-and-why-just-beginning

  Maarten u was me voor 🙂 , dat rapport van de BCG is hier op dit draadje al zéér uitgebreid aan bod gekomen.

  Terug naar Mesopotamië……..

  Plutocratie……..
  ‘De naam is een samenstelling van de Griekse woorden πλουτος (rijkdom) en κρατειν (regeren, de macht hebben

 267. snorkel says:

  aleksandar: en natuurlijk de banken niet nat te laten worden.

  Jep, dat is het inderdaad: http://www.testosteronepit.com/home/2013/3/16/imf-eurozone-banks-are-in-trouble-trample-taxpayers-and-demo.html

 268. snorkel says:

  NU op Ned1 Eelco Brinkman over de tulpenhobby van zijn vrouw 😉

 269. maarten says:

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/03/exceo_bank_of_cyprus_pakt_2_mi.html#comments

  ach wat een stemmingmakerij, nu moet deze zielige bankmeneer onderduiken in de Caribean. Ik hoop dat de politici zich tegen deze populistische volkswoede uitspreken

 270. maarten says:

  en Ik hoop dat Erik Staal gerehabiliteerd word, de samenleving moet het van deze investeerders hebben om vooruit te komen

 271. Voerman says:

  Voerman: Zal nodig zijn met dat ADHD en aanverwante afwijkingen die de kindjes tegenwoordig van huis uit meekrijgen.

  Voerman denkt op diepzinnige momenten wel eens, dat de mensen in dit Landschap ook al genetisch gemanipuleerd worden! Meer gevorderde geesten alhier moeten daar allang een idee over gevormd hebben! 🙂

 272. maarten says:

  Wordt het spaargeld van kleine spaarders op Cyprus even gelijkgesteld met zwart geld van de Russische maffia door de EU politiek. de omgekeerde wereld. Er zou ook Nederlands zwart geld zitten in Cypriotische banken las ik ergens, waarom horen we daar niets over? het is wel een erg makkelijk vijandbeeld, de Russen

 273. snorkel says:

  maarten,

  Geld = geld

  De banken moeten overeind gehouden worden, maakt niet uit waar het geld vandaan komt. Ben wel benieuwd hoe de zwart-russen hier op gaan reageren.

 274. Voerman says:

  maarten: Wordt het spaargeld van kleine spaarders op Cyprus even gelijkgesteld met zwart geld van de Russische maffia door de EU politiek. de omgekeerde wereld. Er zou ook Nederlands zwart geld zitten in Cypriotische banken las ik ergens, waarom horen we daar niets over? het is wel een erg makkelijk vijandbeeld, de Russen

  Och, Maarten
  Arme miskende sloebers zoals wij moeten liever geen moeite doen om dat alles te begrijpen!
  Dat alles is voor ons van een onbereikbaar niveau.

 275. maarten says:

  Voerman,

  hadden ze niet eerder iets kunnen doen aan dat zwart geld, en is niet de hele raison d etre van een bank dat het spaargeld van kleine spaarders veilig is? gezond verstand is inderdaad ver te zoeken

 276. maarten says:

  het lijkt erop dat door de enorme hoeveelheden zwart geld op banken, de sector gevoelig is voor chantage

 277. Nico de Geit says:

  Sinds 2008 is er ongeveer 20% van de prijzen af. Vijf jaar inflatie erbij van 3%, dan komen we op -35%.

  Durft iemand een voorspelling te doen hoe het verder gaat?

  Ik denk zelf dat de pleuris pas echt uitbreekt als de babyboomers massaal hun huizen op de markt dumpen en tegelijkertijd hun pensioenen opeisen. De multicultuur blijkt niet te zijn wat ooit werd gehoopt, en meer dan de helft van de jeugd in de grote steden komt van oorsprong uit een derdewereldland.

  Wordt Nederland straks ook een derdewereldland met derdewereldprijzen? Zo erg zal het niet zijn, maar we gaan in mijn beleving onvermijdelijk die kant op. Tijd om na te denken over een exit-strategie.

 278. Voerman says:

  Cyprus is van het kaliber dwergstaatje en alleen snoodaards hebbn daar veel geld op de bank. Verder hebben machtige partijen (politiek, krimi etc. daar financiele en macht-gerelateerde belangen gestald.
  Daarom gelooft Voerman niet dat het echt doorgaat met die bankroof.
  Het plan is volgens Voerman gedropt om andere doelen te bereiken. Doelen die ons meer persoonlijk gaan raken. In elk geval een reden om bezorgd te raken alhier!

 279. Voerman says:

  Nico de Geit: de babyboomers massaal hun huizen op de markt dumpen

  Dat zou dom zijn van die babyboomers en Voerman denkt, dat die babyboomers met voorrang hun schulden af gaan lossen en in hun huisje blijven zitten omdat dat het veiligste en voordeligste is voor ze.

 280. Voerman says:

  Nico de Geit: De multicultuur blijkt niet te zijn wat ooit werd gehoopt

  Komt wel goed.
  Je zult zien, dat er over 500 jaar niemend meer over maalt.! 🙂

 281. Adamus says:

  http://www.bloomberg.com/news/2013-03-16/euro-area-takes-aim-at-depositors-in-cyprus-bailout.html

  O.l.v. Groothypotheekgever Jeroen Pieterzoon
  Wij komen weg met 1,2% op jaarbasis 😉

 282. De Pessimist says:

  Ik ben bang dat de russen niet echt kunne lachen om dat grapje in Cyprus(EU).
  Ik voorzie morgen een soort van bank run in de EU aangezet door Russen Chinese Nigerianen enz.
  Machiavelli kan weer de kast het is nu tijd voor von Clausewitz 🙂

 283. Dawg says:

  snorkel: Jep, dat is het inderdaad: testosteronepit.co…payers-and-demo.html

  Eerst de belastingbetaler overladen met schuld. Dan gaat dit weer wat makkelijker:

  https://www.burgerforum-eu.nl/reportage-van-wdr-over-privatisering-van-ons-drinkwater/

 284. Adamus says:

  Voerman:
  Cyprus is van het kaliber dwergstaatje en alleen snoodaards hebbn daar veel geld op de bank. Verder hebben machtige partijen (politiek, krimi etc. daar financiele en macht-gerelateerde belangen gestald.
  Daarom gelooft Voerman niet dat het echt doorgaat met die bankroof.
  Het plan is volgens Voerman gedropt om andere doelen te bereiken. Doelen die ons meer persoonlijk gaan raken. In elk geval een reden om bezorgd te raken alhier!

  “overheden” mogen al rechtstreeks afboeken van je rekening. Doen ze alleen bij achterstanden, maar de mogelijkheid is er, dus waarom niet gebruiken.
  Wiki:
  Andere voorbeelden van ZBO’s zijn de Kiesraad, het Kadaster, de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, DE NEDERLANDSE BANK………

 285. Nico de Geit says:

  Voerman: Dat zou dom zijn van die babyboomers en Voerman denkt, dat die babyboomers met voorrang hun schulden af gaan lossen en in hun huisje blijven zitten omdat dat het veiligste en voordeligste is voor ze.

  Mensen gaan een keer dood Voerman.

 286. Nico de Geit says:

  De Pessimist: Ik ben bang dat de russen niet echt kunne lachen om dat grapje in Cyprus(EU).

  De premier van Cyprus ging praten in Moskou, maar daar hoor je weinig of niets over in de westerse media. Cyprus heeft natuurlijk wel een zeer strategische ligging.

  Financieel is één ding, militair-strategisch is heel iets anders. Poetin sprak destijds ook met IJsland.

  Rusland is zowel financieel als militair tot veel in staat.

 287. Dawg says:

  ‘Onthoud daarom altijd het volgende. De ING vraagt u nooit per e-mail (of telefoon) om uw persoonlijke gegevens, zoals:

  Pincode (voor pinpas of creditcard)
  Wachtwoord van Mijn ING
  TAN-codes
  Creditcardnummer, CVC-code of geldigheidsdatum
  Telefoonnummer
  Activeringscode voor uw TAN-functie’

  Hebben ze ook helemaal niet nodig, zo leert de burger door de casus Cyprus.

  Morgen een nieuwe tekst?

  ‘Deze transactie is voor onbepaalde tijd opgeschort.
  Wij hebben even last van saldotekort.’

 288. Dawg says:

  Nico de Geit,

  Na de val van ‘De Muur’ ging de Poetin’s voormalige werkgever, de KGB, in zaken. Geld werd o.a gestald op Cyprus.

 289. Adamus says:

  Dawg: Eerst de belastingbetaler overladen met schuld. Dan gaat dit weer wat makkelijker:

  burgerforum-eu.nl/…-van-ons-drinkwater/

  Gaan de drinkwaterleveranciers straks de grondwatervervuilers (boeren, industrie) aanpakken omdat het hun businesscase raakt?

 290. Voerman says:

  Nico de Geit: Mensen gaan een keer dood Voerman.

  Zelfs babyboomers, maar zij gaan niet allemaal tegelijk en de babyboomers beslaan een tijdperk van ong. 20 jaar en moeten nog beginnen met uitsterven. Dus de komende 15 jaar schiet het nog niet op.
  De alhier op dit log aanwezige generatie die daar voordeel denkt te behalen kan daar beter niet op wachten want oude mensen plegen in de laatste jaren van hun bestaan weinig onderhoud aan hun huis.

 291. Nico de Geit says:

  Dawg: Na de val van ‘De Muur’ ging de Poetin’s voormalige werkgever, de KGB, in zaken. Geld werd o.a gestald op Cyprus.

  Het is voor Russische ambtenaren sinds kort verboden om een rekening aan te houden in het buitenland.

 292. Nico de Geit says:

  Voerman: De alhier op dit log aanwezige generatie die daar voordeel denkt te behalen kan daar beter niet op wachten

  Ik huur mijn huis van een pensioenfonds voor 980 euro per maand, ik kan het van hen kopen voor 350.000,– tot 400.000,–. Zolang het er zo voorstaat blijf ik natuurlijk huren.

 293. Adamus says:

  Nico de Geit: De premier van Cyprus ging praten in Moskou, maar daar hoor je weinig of niets over in de westerse media. Cyprus heeft natuurlijk wel een zeer strategische ligging.

  Financieel is één ding, militair-strategisch is heel iets anders. Poetin sprak destijds ook met IJsland.

  Rusland is zowel financieel als militair tot veel in staat.

  “Lillehammer” is niet zo blij.

 294. Adamus says:

  maarten:
  Voerman,

  hadden ze niet eerder iets kunnen doen aan dat zwart geld, en is niet de hele raison d etre van een bank dat het spaargeld van kleine spaarders veilig is? gezond verstand is inderdaad ver te zoeken

  Geld heb je te leen = schuld.

 295. De Pessimist says:

  ll: Wordt Nederland straks ook een derdewereldland met derdewereldprijzen? Zo erg zal het niet zijn, maar we gaan in mijn beleving onvermijdelijk die kant op. Tijd om na te denken over een exit-strategie.

  IK ga nu even naar het net nieuw geopende restaurantje om een uitsmijter eten voor 2,50!.
  De locatie is niet echt rot het licht 50 meter van het huis van Elko Brinkman en oo van dat van mij niet heel veel meer dan wat ik in Thailand betaal.

 296. Adamus says:

  maarten:
  Wordt het spaargeld van kleine spaarders op Cyprus even gelijkgesteld met zwart geld van de Russische maffia door de EU politiek. de omgekeerde wereld. Er zou ook Nederlands zwart geld zitten in Cypriotische banken las ik ergens, waarom horen we daar niets over? het is wel een erg makkelijk vijandbeeld, de Russen

  Er “wonen” ook NL (ex)zeevaarders, lui die lang buiten NL hebben gewoond en een half of minder aow’tje ontvangen nu of straks. Kortom dachten de regie over hun leven meer in eigen hand dachten te hebben……

 297. Dawg says:

  Adamus: Gaan de drinkwaterleveranciers straks de grondwatervervuilers (boeren, industrie) aanpakken omdat het hun businesscase raakt?

  Komt alles toch nog goed.

  Of ze bezuinigen op het onderhoud en de kwaliteit en schuiven de zwarte piet naar de boeren.

 298. Adamus says:

  De Pessimist: IK ga nu even naar het net nieuw geopende restaurantje omeen uitsmijter eten voor 2,50!.
  De locatie is niet echt rot het licht 50 meter van het huis van Elko Brinkman en oo van dat van mij niet heel veel meer dan wat ik in Thailand betaal.

  Eten kan nog veel goedkoper. Is al niet meer wat het lijkt dat waren alleen de bruine bonen en naar die tijd wil niemand meer terug -de tijd dat eten nog voedsel genoemd werd.

 299. Voerman says:

  Nico de Geit: Zolang het er zo voorstaat blijf ik natuurlijk huren.

  Wijs besluit zolang je weinig – of geen vrij besteedbaar vermogen hebt. Anders zou Voerman je langzamerhand aanraden om dat vermogen veilig te gaan stallen.

 300. nhz says:

  Nico de Geit: 1050 miljard is best een hoop geld. Je moet voor jezelf natuurlijk wel het exit-moment in de gaten houden.

  yep, we gaan op het juiste moment al die woningen in één klap aan buitenlanders verkopen en dan allemaal emigreren, en dan in het buitenland genieten van de massieve pensioenwinsten. Briljant idee 🙂

  Dawg: Ik vind het merkwaardig dat de EU op zo’n transparante manier aan het stelen slaat. De ECB, het ESM en de fiscus; elk van die instituties heeft instrumenten genoeg om de burger op een minder confronterende manier een luizige 10 of 20 miljard lichter te maken. Zomaar tussen de 6 en 10 procent bij je rekeninghouders afschrijven, dat lijkt toch wel een beetje erg veel op een bankroof. 1

  Nou ja, gelukkig heeft ECB directeur Asmussen benadrukt dat het hier om een eenmalige ingreep ging.

  Volgende stap: een haircut van alle Nederlandse spaarders van 100% om de huizenbubble en de NL banken nog een paar jaar langer overeind te houden. Aangezien de hypotheekschuld véél hoger is dan de spaartegoeden zal er weinig anders op zit, maar wees gerust het wordt een éénmalige actie en daarna vervalt de vermogensrendementheffing voor spaargeld 😎

  maarten: ach wat een stemmingmakerij, nu moet deze zielige bankmeneer onderduiken in de Caribean. Ik hoop dat de politici zich tegen deze populistische volkswoede uitspreken

  tja, ik denk dat Jeroen zijn vakantie naar Cyprus toch maar moet overboeken naar een verblijfje op de Cayman eilanden.

  maarten: Wordt het spaargeld van kleine spaarders op Cyprus even gelijkgesteld met zwart geld van de Russische maffia door de EU politiek. de omgekeerde wereld. Er zou ook Nederlands zwart geld zitten in Cypriotische banken las ik ergens, waarom horen we daar niets over? het is wel een erg makkelijk vijandbeeld, de Russen

  Stel je voor dat uitkomt welke fine fleur van de natie daar hun zwart geld gestald heeft… dat zou slecht zijn voor het consumentenvertrouwen. Reken maar dat die buiten schot blijven, en dat er daarom een heffing op alle spaartegoeden moest komen. Die russen en andere zwartspaarders hebben vast geen spaarrekening daar, maar een slimme beleggingsconstructie met veel leverage. Ik moet nog zien dat ze die echt gaan plukken.

  Voerman: Dat zou dom zijn van die babyboomers en Voerman denkt, dat die babyboomers met voorrang hun schulden af gaan lossen en in hun huisje blijven zitten omdat dat het veiligste en voordeligste is voor ze.

  tuurlijk niet, zoals de politiek het nu speelt kun je maar het beste zorgen dat je op hoge leeftijd hoge schulden hebt, dan wordt je aan alle kanten geholpen. Als je spaargeld of een afbetaald huis hebt dan wordt zorg onbetaalbaar. Met de complimenten van de PvdA.

 301. Dawg says:

  OT

  Tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen wordt wel steeds complexer. Knot doet een moedige poging:

  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/03/15/klaas-knot-versoepel-ontslagrecht-onmiddellijk-maar-ontzie-de-ouderen/

  Net wachten is nu op de bobo die oudere werknemers er van beschuldigt asociaal lang door te werken en daarmee arbeidsplaatsen bezet te houden van werkloze jongeren.

 302. Adamus says:

  Staat er slechts 50 tot 100 miljard geparkeerd op Cyprus?

 303. Apekool says:

  Pieter:
  Ik dacht dat we zouden stoppen met exotische producten en terug naar de basis waarbij naar mijn inziens een lineaire hypotheek de beste maatregel is.

  De lineaire hypotheek is juist vreemd: in de aanloopcurve van je salarisgroei extra veel betalen? Raar.

  Annuïtair ligt veel meer voor de hand, ware het niet dat deze door de HRA gaat lijken op lineair!

  Zonder HRA over de hele looptijd precies hetzelfde maandbedrag, terwijl je netto schuld netjes afneemt.
  Koppel dit aan een ruimhartige tussentijdse aflossingsregeling, dan kan je een voordeeltje zoals een erfenis direct gebruiken om je schuld te verkleinen.

  Aflossingsvrij hoeft overigens geen enkel probleem te zijn, MITS DE KREDIETGEVER WERKELIJK RISICO LOOPT. De rente daarop wordt dan realistisch = onaantrekkelijk. Ondanks mijn geschreeuw is dit natuurlijk niet zo in bailoutland.

 304. snorkel says:

  Dawg,

  En het gepeupel heeft weer iets om zich druk over te maken en discussieprogrammas en internetforums mee te vullen. Zeg maar de moderene variant van brood en spelen. Of was de moderne variant van “brood en spelen” al “HRA en de eredivisie”? 😉

 305. Voerman says:

  Dawg: Net wachten is nu op de bobo die oudere werknemers er van beschuldigt asociaal lang door te werken en daarmee arbeidsplaatsen bezet te houden van werkloze jongeren.

  Dat hadden we al gehad en daar hadden we de VUT voor uitgevonden. Echt waar, voerman was er zelf bij. Het is zowaar allemaal nog veel geiler als neuken! Als het niet zo komisch was, dan zou je er verdrietig van worden.

 306. Maria says:

  Voerman: Maria, ik bewonder mensen die een wereldfilosofie in ontwikkeling hebben in hoge mate, zo ook jou en nog wat anderen op dit log. Ieder mens dient hier in zijn ontwikkeling een tijd mee gaande te zijn. Op de leeftijd van Voerman aangekomen had je het niet willen missen, het heeft je speciale vrienden gebracht en het was goed. Maar als je het uiteindelijk kwijt bent en de goede dingen van dat proces behouden hebt en toe kunt passen binnen je eigen actieradius heb je een voorsprong op mensen die dat proces niet meegemaakt hebben.
  Voorlopig even doorgaan (in de buurt van de 50 moet je echt wel klaar zijn), maar zorg, dat je zelf de regie houdt!

  Voerman,

  Deze!

 307. Floor says:

  Dawg: nrc.nl/nieuws/2013…r-ontzie-de-ouderen/

  Denk dat het meer te maken heeft met de oprotpremies + ww die aan ouderen betaald dienen te worden, werkeloze jongeren zijn voor de overheid een stuk goedkoper.
  Punt is gewoon dat er momenteel niet voldoende werk meer is voor iedereen.
  De afgelopen 20 jaar is alles, ook datgene wat nog geen 1 en 1 bij elkaar op kon tellen, met behulp van gratis geld aan een inkomen geholpen. That’s all over now.

 308. Voerman says:

  nhz: tuurlijk niet, zoals de politiek het nu speelt kun je maar het beste zorgen dat je op hoge leeftijd hoge schulden hebt, dan wordt je aan alle kanten geholpen. Als je spaargeld of een afbetaald huis hebt dan wordt zorg onbetaalbaar. Met de complimenten van de PvdA.

  Wij denken meestal niet zo verschillend, nhz, maar neem van mij aan, dat dat anders gaat verlopen.
  Paytime staat voor de deur; maakt niet uit of je geld of schuld hebt! BETALEN 🙂
  En wie daarna nog het meeste geld heeft krijgt het laatste honger.

 309. Dawg says:

  Floor: Denk dat het meer te maken heeft met de oprotpremies + ww die aan ouderen betaald dienen te worden, werkeloze jongeren zijn voor de overheid een stuk goedkoper

  Misschien, misschien ook niet. Maar de opmerkingen van Knot laten vooral zien dat de zogenaamde noodzaak voor de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd op drijfzand berust.

 310. Voerman says:

  Maria: Deze!

  Was al bang, dat je hem gemist had.
  Vat het niet te extreem op! Je kunt ook als je klaar bent met spelen na je 50e nog heel lang een heel lief meisje blijven! 🙂

 311. nhz says:

  P.S.: overigens opvallend dat Jeroen en zijn makkers binnen twee dagen beslissen en regelen dat het spaargeld van de Cyprioten geplunderd wordt, maar dat ze al tijden aan het ‘nadenken’ zijn over de mogelijkheid (want echt doen ho maar) om geld terug te vorderen van topcriminelen zoals Erik Staal en al die banksters die met tientallen miljoenen aan oprotpremie er vandoor gingen 🙁

  Voor zulk beleid moet je een echte salonsocialist zijn.

 312. Apekool says:

  nhz
  … zoals de politiek het nu speelt kun je maar het beste zorgen dat je op hoge leeftijd hoge schulden hebt, dan wordt je aan alle kanten geholpen. Als je spaargeld of een afbetaald huis hebt dan wordt zorg onbetaalbaar. Met de complimenten van de PvdA.

  Dit is toch niets nieuws: de laatste 40 jaar is er een zieligheidscultuur ontstaan, het ene schrijnende geval is nog erger dan het andere.

  Iedere (semi)doortastende maatregel zal wel wat schade veroorzaken in kleine groep, dat is onvermijdelijk. Dat is echter niet zo’n goede reden om ons wettelijk landschap daarop in te richten, dat wordt (is) veel te complex en niet meer te onderhouden.

  Helaas vereist een juiste aanpak wat rechte ruggen in Den Haag, die zich niet door een televisie-itempje of krantenbericht weer de andere kant op laten sturen.

 313. nhz says:

  Dawg: Maar de opmerkingen van Knot laten vooral zien dat de zogenaamde noodzaak voor de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd op drijfzand berust.

  een pensioen is gemiddeld een stuk hoger (duurder voor de overheid) dan een bijstandsuitkering, dus ik snap de noodzaak wel 😎

 314. Floor says:

  Voerman: Paytime staat voor de deur

  Ik ben de afgelopen weken bezig geweest met verzorgingshuizen ivm met mijn moeder. Woont nog zelfstandig, maar is na een valpartij nu tijdelijk ter observatie opgenomen op de verpleegafdeling.
  Aangezien ze in dit verzorgingstehuis in ieder geval niet wil blijven zijn we dus op zoek gegaan naar een ander voor het geval dat ze niet terug kan naar haar eigen huis.
  En ik kan een ieder hier mededelen, wanneer er nog een leuk bedrag op de spaarrekening staat knokken ze om je, plaats zat!

 315. Maria says:

  Voerman: Maria ik snap je niet….

  Maar je snapt hem nu wel?

 316. Dawg says:

  Adamus,

  ‘k Ben benieuwd wat er morgen op de CRIMEX gaat gebeuren. Vijfhonderd miljoen Europeanen hebben met eigen ogen kunnen zien dat het depositogarantiestelsel een garantie is van het soort dat je ook bij Beun de Haas krijgt: stoepgarantie (niet goed = geld weg).

 317. nhz says:

  Apekool: Dat is echter niet zo’n goede reden om ons wettelijk landschap daarop in te richten, dat wordt (is) veel te complex en niet meer te onderhouden.

  dat wettelijk landschap is al lang veel te complex, en dat is de wortel van het probleem. Kappen met al die subsidies en riante hangmat regelingen, laat iedereen gewoon zelf betalen wat hij nodig heeft. En alleen het absolute minimum desnoods gratis verschaffen (en dan bedoel ik dus geen gratis iPhones, vakanties, fietsen, nieuwe merkkleding enz. voor een bijstandsgezin, of een gratis luxe appartement van 140m2 voor een bejaard echtpaar).

 318. nhz says:

  Dawg: ‘k Ben benieuwd wat er morgen op de CRIMEX gaat gebeuren. Vijfhonderd miljoen Europeanen hebben met eigen ogen kunnen zien dat het depositogarantiestelsel een garantie is van het soort dat je ook bij Beun de Haas krijgt: stoepgarantie (niet goed = geld weg).

  capital controls en bank holiday in aantocht.

 319. Apekool says:

  Dawg
  ‘k Ben benieuwd wat er morgen op de CRIMEX gaat gebeuren. Vijfhonderd miljoen Europeanen hebben met eigen ogen kunnen zien dat het depositogarantiestelsel een garantie is van het soort dat je ook bij Beun de Haas krijgt: stoepgarantie (niet goed = geld weg).

  Inderdaad, ik dacht dat we ons op glad ijs bevonden, maar het lijkt erop dat er al geen ijs meer ligt… WAK!

 320. snorkel says:

  nhz: een pensioen is gemiddeld een stuk hoger (duurder voor de overheid) dan een bijstandsuitkering, dus ik snap de noodzaak wel

  Nog beter; ben je nog jong? Nee joh, niet gaan werken…. Blijf maar lekker studeren. De kosten van je studie moet je toch… juistem: LENEN!

 321. Dawg says:

  nhz: een pensioen is gemiddeld een stuk hoger (duurder voor de overheid) dan een bijstandsuitkering, dus ik snap de noodzaak wel

  Een pensioen kost vooral de vrienden van Bernard Wientjes geld, maar levert de staat weer belastingopbrengsten op. Een bijstandsuitkering kost de staat alleen maar geld.

 322. Apekool says:

  nhz: dat wettelijk landschap is al lang veel te complex, en dat is de wortel van het probleem. Kappen met al die subsidies en riante hangmat regelingen, laat iedereen gewoon zelf betalen wat hij nodig heeft.

  Hier raak je een gevoelige snaar bij mij: subsidies. Als jeugdzonde heb ik een paar maanden bij een Management Consultancy bureau gewerkt in de 90er jaren, gespecialiseerd in het aanvragen van ‘innovatie’ subsidies.
  Het is werkelijk niet te geloven wat er allemaal mogelijk is, vrijwel alles even onzinnig, specifiek in de landbouw en industriesector.
  Door dit soort geldstromen wordt het totale marktbeeld kapot gemaakt en volkomen troebel.

  Hetzelfde zie je in alle subsidieregelingen voor particulieren.

  Terug naar de basis dus: afschaffen van subsidies en minder belasting heffen. Ook hier helaas pindakaas: vrijwel iedereen krijgt wel op een of ander manier subsidie, dus die deelbelangen zijn eenvoudig tegen elkaar uit te spelen.

 323. Dawg says:

  nhz: capital controls en bank holiday in aantocht

  Vemomd als Europese Bank Unie?

 324. Nico de Geit says:

  Dawg: Vijfhonderd miljoen Europeanen hebben met eigen ogen kunnen zien dat het depositogarantiestelsel een garantie is van het soort dat je ook bij Beun de Haas krijgt: stoepgarantie (niet goed = geld weg).

  Die heb ik gemist, graag uitleg.

 325. Dawg says:

  Apekool: Inderdaad, ik dacht dat we ons op glad ijs bevonden, maar het lijkt erop dat er al geen ijs meer ligt… WAK!

  Dat wordt heel hard schaatsen.

 326. nhz says:

  snorkel: Nog beter; ben je nog jong? Nee joh, niet gaan werken…. Blijf maar lekker studeren. De kosten van je studie moet je toch… juistem: LENEN!

  nog beter: doen alsof je studeert; gratis ipads etc. en die studieschulden zijn zo hoog dat niemand er van uit gaat dat die ooit nog terugbetaald moeten worden. Weer zo’n grandioos idee uit de USSA.

  Dawg: Een pensioen kost vooral de vrienden van Bernard Wientjes geld, maar levert de staat weer belastingopbrengsten op. Een bijstandsuitkering kost de staat alleen maar geld.

  men pensioen bedoelde ik AOW + pensioen. En wat is het grootste pensioenfonds? Ik bedoel maar, allemaal belastinggeld.

  Dawg: Vemomd als Europese Bank Unie?

  wat het IMF betreft wél blijkbaar.

 327. Dawg says:

  Nico de Geit,

  Wat is een depositogarantie van 100.000 euro waard als er bij het omvallen van je bank een willekeurig percentage van je tegoed af geschaafd kan worden?

 328. Voerman says:

  Maria: Maar je snapt hem nu wel?

  Yep!

 329. Dawg says:

  nhz,

  Het grootste pensioenfonds zal het ABP wel zijn. Maar die betaalt de pensioenen uit het vermogen en niet van de belastingen.

 330. snorkel says:

  Dawg,

  Het begint er steeds meer op de lijken dat “vermogen van pensioenfondsen’ ook gewoon als belastinggeld gezien wordt. De banken worden binnenkort preventief gebaild met geld uit de pensioenvermogens 😉

 331. Tsjaa.. says:

  Dawg:
  nhz,

  Het grootste pensioenfonds zal het ABP wel zijn. Maar die betaalt de pensioenen uit het vermogen en niet van de belastingen.

  Waar worden de ambetnaren dan van betaald? Belastinggeld of niet? En bouwen dan bouwen ze toch ook pensioen op met belastinggeld?

 332. Tsjaa.. says:

  1* bouwen teveel.

 333. Dawg says:

  Tsjaa..: Waar worden de ambetnaren dan van betaald? Belastinggeld of niet? En bouwen dan bouwen ze toch ook pensioen op met belastinggeld?

  Ja, maar een oudere werknemer die nu met pensioen gaat komt ten laste van het pensioenfonds. Een werkloze moet uit de schatkist betaald worden. Dat is de context van de vergelijking.

 334. Dawg says:

  snorkel: Dawg, Het begint er steeds meer op de lijken dat “vermogen van pensioenfondsen’ ook gewoon als belastinggeld gezien wordt. De banken worden binnenkort preventief gebaild met geld uit de pensioenvermogens

  Als het zo uitkomt wordt ons altijd vertelt dat pensioen ‘uitgesteld loon’ is, maar de politiek is geneigd dat te vertalen in ‘uitgestelde belasting’.

 335. Dawg says:

  Voor vandaag geplande parlementaire stemming op Cypres wordt uitgesteld.

  http://biflatie.nl/artikelen/economisch/stemming-cyprus-uitgesteld-tot-maandag/

  Te laat, lijkt me: damage is done.

 336. Tsjaa.. says:

  Dawg: Ja, maar een oudere werknemer die nu met pensioen gaat komt ten laste van het pensioenfonds. Een werkloze moet uit de schatkist betaald worden. Dat is de context van de vergelijking.

  Dat kan wel kloppen, maar het feit is dat het ABP bestaat uit stortingen door ambtenaren die zijn betaald met belastinggeld. Het komt dus indirect uit het belastinggeld.

 337. Tsjaa.. says:

  Maar laten we niet in definitiegezever belanden, dus wat mij betreft is deze discussie ten einde.

 338. Voerman says:

  Dawg: Ja, maar een oudere werknemer die nu met pensioen gaat komt ten laste van het pensioenfonds. Een werkloze moet uit de schatkist betaald worden. Dat is de context van de vergelijking.

  Ach, voor elke oudere die met pensioen gaat wordt geen jongere aangenomen. Was het maar zo. Personeelsafvloeiing via pensioen is immers in deze tijd (en al lang) niets meer dan een instrument wat dankbaar wordt gebruikt om te saneren! Daarnaast is AOW leeftijd verhogen niets meer dan een instrument voor de overheid om de kosten van de AOW te drukken. Een grote foppartij. Val elkaar maar lekker aan, jongeren en ouderen! Uw regering gaat ondertussen nog wel effe door!

 339. Maria says:

  Voerman: Een grote foppartij. Val elkaar maar lekker aan, jongeren en ouderen! Uw regering gaat ondertussen nog wel effe door!

  Zal ook bewust gebeuren, want wat als iedereen zich eens samen zou pakken!

 340. Voerman says:

  Maria: Zal ook bewust gebeuren, want wat als iedereen zich eens samen zou pakken!

  Bdoel ik.

 341. Dawg says:

  Tsjaa..: Maar laten we niet in definitiegezever belanden, dus wat mij betreft is deze discussie ten einde.

  ‘t Is geen definitiegezever, eerder van zuiver redenen. Of wil je soms beweren dat het pensioenvermogen (ook als is het maar van ambtenaren) een collectief bezit is?

 342. Michel says:

  erik(trol),

  Welk gebied van Nederland? Kan me zo voorstellen dat het in Limburg, Groningen, Drenthe, Friesland, Zeeland geen fata morgana is.

 343. Apekool says:

  “The promise given was a necessity of the past: the word broken is a necessity of the present.” ― Niccolò Machiavelli, The Prince

 344. Adamus says:

  Dawg:
  Adamus,

  ‘k Ben benieuwd wat er morgen op de CRIMEX gaat gebeuren. Vijfhonderd miljoen Europeanen hebben met eigen ogen kunnen zien dat het depositogarantiestelsel een garantie is van het soort dat je ook bij Beun de Haas krijgt: stoepgarantie (niet goed = geld weg).

  Zal in eerste instantie wel een duw naar beneden krijgen. De algo’s zullen toch wel aan het werk zijn vandaag? Misschien dat het de meute halverwege de week gaat dagen?

 345. Adamus says:

  Dawg: Een pensioen kost vooral de vrienden van Bernard Wientjes geld, maar levert de staat weer belastingopbrengsten op. Een bijstandsuitkering kost de staat alleen maar geld.

  Daarom de belasting op toekomstige pensioenuitkeringen maar eerder innen?
  Ik denk dat de heren het ook niet meer weten.

 346. nhz says:

  Dawg: Maar die betaalt de pensioenen uit het vermogen en niet van de belastingen.

  voorlopig nog wel ja, maar er wordt wel bijgestort vanuit de belastingen als straks blijkt dat er te weinig in kas is.

  Floor: rtl.nl/components/…naar-de-computer.xml

  doet Rene nu een oproep tot een bankrun?

  inderdaad tragisch dat alweer talloze onschuldigen moeten boeten en dat degenen die de ellende veroorzaakt hebben vrijuit gaan of erger nog, vaak met een hoop extra buit of bonussen er vanaf komen.

  tufkaj: Initiatief voor ‘Upgrade’ Zeeuws-Vlaams vastgoed: pzc.nl/regio/zeeuw…s-vastgoed-1.3625646

  Tja, het staat er niet maar ik wed dat ook hier de belastingbetaler weer bestolen gaat worden door de politiek – in het belang van banken, vastgoed maffia en huiseigenaars.

 347. Adamus says:

  Dawg:
  nhz,

  Het grootste pensioenfonds zal het ABP wel zijn. Maar die betaalt de pensioenen uit het vermogen en niet van de belastingen.

  Maar ambtenarensalaris wordt uit belastinggeld betaald. Wordt door overheid blijkbaar gezien als terug opeisbaar? Overheid geeft garantie af en daar mag best wat tegenover staan 😉

 348. Adamus says:

  tufkaj:
  Initiatief voor ‘Upgrade’ Zeeuws-Vlaams vastgoed: pzc.nl/regio/zeeuw…s-vastgoed-1.3625646

  In oktober pas 🙂

 349. Dawg says:

  nhz: voorlopig nog wel ja, maar er wordt wel bijgestort vanuit de belastingen als straks blijkt dat er te weinig in kas is.

  Zien we anders geen aanwijzingen voor. Pensioenenfondsen hebben eerst niet geindexeerd, we zitten inmiddels in de fase van het afstempelen. Inflatie doet de rest.

 350. Nico de Geit says:

  Floor:
  Nico de Geit,

  rtl.nl/components/…naar-de-computer.xml

  Dank je Floor. Maar uit het artikel blijkt niet het einde van het depositiegarantiestelsel, maar wel het einde van het gratis depositiegarantiestelsel – ze willen namelijk 7 to 10% van het spaargeld inhouden.

  Ik hoorde Mark Rutte op tv zeggen dat hij niet blij was dat Cyprus gered moest worden, te meer omdat veel Russen daar hun geld geparkeerd hadden. Weet mark Rutte wel hoeveel buitenlands geld in Nederland geparkeerd wordt? Is dat geld niet welkom? Zeg het dan.

  Het is de verantwoording van de bank dat geld goed te beheren, ongeacht welke nationaliteit de eigenaar heeft.

 351. nhz says:

  Adamus: Daarom de belasting op toekomstige pensioenuitkeringen maar eerder innen?
  Ik denk dat de heren het ook niet meer weten.

  waarom niet, ik betaal al jaren vet belasting over de ‘fiscale waarde’ van een pensioentje dat – met extrapolatie van de trend – al lang voordat ze tot uitkering overgaan helemaal weg is. De enige die daar van profiteren zijn de overheid en de financiële maffia, waarom zouden ambtenaren daar van uitgezonderd moeten worden?

 352. nhz says:

  Dawg: Zien we anders geen aanwijzingen voor. Pensioenenfondsen hebben eerst niet geindexeerd, we zitten inmiddels in de fase van het afstempelen. Inflatie doet de rest.

  dat komt nog wel tegen de tijd dat de pensioenen van politici en hoge ambtenaren in gevaar komen …

  Nico de Geit: Het is de verantwoording van de bank dat geld goed te beheren, ongeacht welke nationaliteit de eigenaar heeft.

  maar niet ongeacht of het zwart/crimineel geld is of niet, en dat is wat Cyprus genekt heeft. En het geld is niet ‘beheerd’ in Cyprus maar er is gigantisch mee gespeculeerd ten voordele van de maffiosi – dat was de reden dat de zaak gecrasht is. Ik wed dat een groot deel van de elite na aftrek van 10% heffing nog steeds op een enorme winst zit, dat kun je van spaarders die al jarenlang minder dan inflatie krijgen niet bepaald zeggen. De politici en bankiers die dit georganiseerd hebben moeten ze kaalplukken en levenslang opsluiten, om een voorbeeld te stellen. Helaas gebeurt precies het omgekeerde, ze worden beloond met mega-bonussen en nog vettere baantjes.

  Shape of things to come 🙁

 353. tufkaj says:

  maarten:
  bank holiday:
  zerohedge.com/news…ay-confusion-spreads

  Wat hebben mensen me glazig aangekeken toen ik ze een paar jaar terug vroeg wat hun plan was als de bank een weekje dicht zou zijn.

  Wel tijd om mijn checklistje weer eens na te lopen 😉

 354. Nico de Geit says:

  nhz: maar niet ongeacht of het zwart/crimineel geld is of niet

  Geld is geld. Als de bank een onderzoeksplicht heeft moeten ze dat vooraf doen, en niet achteraf de spaarder de schuld geven. Illegale praktijken kunnen via de wet worden aangepakt. Maar als je het geld van een Chinees aanpakt moet je achteraf niet gaan zeuren over mensenrechten in China.

 355. Nico de Geit says:

  Ik heb een spaarrekening met euro’s om iets te kopen als de prijzen in elkaar klappen. Als straks niemand meer euro’s heeft kan ook niemand meer toeslaan bij lage prijzen. Misschien is dat het spel.

 356. Dawg says:

  “In andere Zuid-Europese landen met problemen kan ook wel eens flink wat spaargeld worden opgenomen. Jeroen Dijsselbloem, de Nederlandse Eurogroep-voorzitter, heeft nadrukkelijk niet ontkend dat ook in de andere probleem-landen de spaarders moeten gaan meebetalen met de eventuele redding van de banken.”

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2013/11/cyprus-houdt-dinsdag-de-banken-dicht.xml

  Bank holiday.Cypriotische euro’s moeten dus gewoon in Cyprus blijven. Spaanse euro’s in Spanje, Italiaanse in Italie etc. Nu we toch op dit punt zijn aangenomen kan iedere lidstaat misschien gewoon maar weer een eigen munt gaan gaan gebruiken? Da’s natuurlijk tegen het zere been van de eurocratie. Vandaar zo’n Europese bankenunie. Heeft kapitaalvlucht binnen de muntunie geen zin meer, want bij zo’n bankenunie betaalt iedereen mee aan de depositogarantie, om het even in welk land er een bank omgaat.

 357. Cartoonist says:

  Ik hoorde het de ‘artist taxi driver’ zo zeggen:

  These f*cking banksters are like pedophiles, they will not stop until they’ve been locked up.

  Daar ben ik het voor 100% mee eens.

 358. Scheefwoner says:

  Apekool: Hier raak je een gevoelige snaar bij mij: subsidies.Als jeugdzonde heb ik een paar maanden bij een Management Consultancy bureau gewerkt in de 90er jaren, gespecialiseerd in het aanvragen van ‘innovatie’ subsidies.
  Het is werkelijk niet te geloven wat er allemaal mogelijk is, vrijwel alles even onzinnig, specifiek in de landbouw en industriesector.
  Door dit soort geldstromen wordt het totale marktbeeld kapot gemaakt en volkomen troebel.

  Hetzelfde zie je in alle subsidieregelingen voor particulieren.

  Terug naar de basis dus: afschaffen van subsidies en minder belasting heffen. Ook hier helaas pindakaas: vrijwel iedereen krijgt wel op een of ander manier subsidie, dus die deelbelangen zijn eenvoudig tegen elkaar uit te spelen.

  Apekool,

  Wat dacht je van het jarenlang in onderhoud voorzien van onze Nederlandse subsidiekunstenaars, wier werk opgeslagen ligt op een hoeveelheid m2 waarmee je alle starters op de huizenmarkt een woonplek zou kunnen geven. Als dieptepunt is mij altijd die drol van euro 60.000 bijgebleven. Ontaarde kunst, ik heb er geen ander woord voor. Afschaffen die subsidies, op alle vlakken, werkt alleen maar degenererend.

  http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/16511/vpro-schaft-drol-van-wim-t-schippers-aan.html

 359. nhz says:

  Nico de Geit: Als straks niemand meer euro’s heeft kan ook niemand meer toeslaan bij lage prijzen.

  er is één groep die straks wél buitensporig veel geld heeft: de banksters, en hun holmaatjes in de politiek. Dus die kopen dan de hele wereld op voor een appel en een ei. Dat lijkt het plan te zijn, allemaal eerlijk gestolen.

  Dawg: Heeft kapitaalvlucht binnen de muntunie geen zin meer, want bij zo’n bankenunie betaalt iedereen mee aan de depositogarantie, om het even in welk land er een bank omgaat.

  zoals het nu gaat zijn de spaarrekeningen al lang leeg en de EU geschiedenis voordat die bankenunie een feit is 😉

 360. nhz says:

  Cartoonist: These f*cking banksters are like pedophiles, they will not stop until they’ve been locked up.

  Ik heb liever een andere oplossing dan opsluiten, want voor je het weet is er een holmaatje uit de advocatuur die ze weer allemaal vrijlaat; dit soort tuig moet je definitief buiten spel zetten. Zij vinden dat ze zelf boven de wet staan, zoiets kan het volk ook als het om grote belangen zoals nu gaat.

 361. Dawg says:

  nhz: zoals het nu gaat zijn de spaarrekeningen al lang leeg en de EU geschiedenis voordat die bankenunie een feit is

  Wat nu op Cyprus gebeurt komt op mij over als een ongelofelijke blunder van de EU: het recept om de muntunie op te blazen. Zoveel gebundelde stommiteit kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Waar zit de dubbele bodem?

 362. Cartoonist says:

  Dawg: Waar zit de dubbele bodem?

  Bankiers staatsgreep ?

  Het geloof in economische groei is op deze manier wel opgeblazen. Dus kunnen alle ministeries van economische zaken wel opgedoekt worden samen met de rest van de europese parlementen.
  Vanaf maandag zwaait brussel de scepter en rijden de tanks door de straten om de banken en bankiers te beschermen.

  Niets is te gek als het om bankiers bonussen gaat.

 363. Deutsche Mark says:

  maarten,

  Mag ik mee?
  Klinkt interessanter dan Landal met bier voor 4,75. Erik neemt z’n vrouw en kroost dus maar mee naar het vakantiepark.

 364. Floor says:

  Dawg: Waar zit de dubbele bodem?

  Duitsland & co eruit zonder gezichtsverlies door de schuld op Cyprus te schuiven als zijnde de laatste druppel?
  Geen idee, maar nogmaals, die Dijsselbloem heeft het buskruit echt niet uitgevonden wanneer er geen dubbele bodem is, dat ‘ie geen glazen bol heeft wisten we hier al, maar dit slaat alles.

 365. Floor says:

  Er is één ding wat ik wel zeker weet en dat is dat de paniek heel heel groot is.
  En dat betekent dat de situatie heel heel ernstig is, veel ernstiger dan dat ‘ie ons voorgespiegeld wordt.
  Maar … dat wisten we hier ook al.

 366. svg says:

  nhz: voorlopig nog wel ja, maar er wordt wel bijgestort vanuit de belastingen als straks blijkt dat er te weinig in kas is.

  doet Rene nu een oproep tot een bankrun?

  Nee hoor volgens mij eerder dit:http://tinyurl.com/bn6lhk5 http://tinyurl.com/cue9ukk

 367. Frans says:

  Dawg: Waar zit de dubbele bodem?

  Boodschap aan Rusland?
  Het meeste geld wat daar op de rekeningen staat is van de russische ex(?)KGB(ers).

 368. Dawg says:

  Frans,

  Zijn Duitschland en Poetin’s Rusland op het economische vlak dan niet behoorlijk dikke vrienden?

 369. Deutsche Mark says:

  Floor: Duitsland & co eruit zonder gezichtsverlies door de schuld op Cyprus te schuiven als zijnde de laatste druppel?

  Of dat een half jaar voor de verkiezingen zo’n goed plan is?!
  In principe zullen veel mensen Merkel met hun stem belonen.
  Als ze echter in September al een half jaar lang alle deels negatieve gevolgen aan den lijve hebben ondervonden, ziet dat er imho wel anders uit.
  De timing is dus niet juist.

 370. racekever says:

  Cyprus Parliament Rejects European Bailout Proposal !!! PIMCO says it is cutting allocations to Eurozone after Cyprus deposit levy!!!

  COLLAPSE HAS STARTED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*