Aflossingsvrije hypotheek dreigt molensteen te worden voor 50-plussers

Honderdduizenden 50-plussers dreigen in de problemen te komen bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Ze hebben vaak niet of nauwelijks afgelost op hun oude hypotheek, maar hebben wel veel overwaarde op het huis. Maar die overwaarde telt niet mee bij de beoordeling van een nieuwe hypotheek, waarschuwt ING. De hoogte van de hypotheek wordt vooral bepaald door het inkomen.

e 50-plussers zijn zich niet bewust van die situatie. 87 procent voelt zich comfortabel met hun huis en hypotheek blijkt uit een onderzoek door Kantar TNS in opdracht van ING. Dankzij hun aflossingsvrije hypotheek hebben ze lage maandlasten. Aflossen en sparen is daarom niet nodig vindt de helft van deze groep huizenbezitters. De helft van de 50-plussers heeft niet of nauwelijks vermogen opgebouwd om de hypotheek af te lossen.

Lees verder op ed.nl

Share Button

408 Reacties

 1. Henk Zegt:

  Vreemd verhaal,

  Deze huizen zijn tegen een prijs gekocht waarvan je nu alleen kan dromen verder zit er ondanks aflossingsvrij vaak een extra zekerheid ingebouwd namelijk een verplicht af te nemen levensverzekering die hoe dan ook uitkeert na xx jaar.

  De bedoeling was dat deze ongeveer de helf van de hypotheek waarde vertegenwoordigd. Nu zijn de rendementen op beleggingen achtergebleven en zal de die waarde niet gehaald worden. Maar zelfs dan blijft de overblijvende hypotheek schuld een lachtertje naar huidige maatstaven en rentestand.

  Dus waar hebben we het over?

 2. Nico de Geit Zegt:

  Het is raar dat niet precies bekend is hoe groot dit probleem is. We hebben het over hypotheekleningen die nooit terugbetaald gaan worden. Banken hebben dus gewoon hun zaakjes niet op orde, maar willen dit niet weten.

 3. BBB Zegt:

  Dreigt? Is een molensteen voor iedereen.

 4. Arjan Zegt:

  BBB,

  Toch nog wat babyboomers die het wat minder goed geregeld hebben. 🙂

 5. Hayek Zegt:

  Een onderzoekje uit de lobby-koker van ING?

  ED schrijft: “Er is niets zoiets als een vermogenstoets”.

  Hoezo niet?

  We leven toch in een kapitalistisch vrije markt systeem. Een bank zou naar het totaalplaatje kijken.

  Misschien mag het niet van de overheid maar dat zegt dan iets over de staat van onze vrije markt.

  Ik zou mijn geld liever uitlenen aan iemand met een wat lager inkomen en spaargeld, dan aan iemand met een hoog inkomen en met 0 euro spaargeld.

  Hetzelfde probleem doet zich vaker voor. Een praktijkvoorbeeld:

  Ouders met afgelost huis en spaargeld.
  Kind heeft een eigen gezin met kleine kinderen, waardoor op dit moment enkel 1 kostwinner.

  Ouders willen borg staan met het eigen huis en het spaargeld als hypotheek verstrekken. Daarboven is een (kleine) hypotheek van de bank nodig.

  Wat zegt een bank:

  Prima, maar wij kijken alleen naar inkomen.

  Een borgstelling van je ouders? Lekker boeiend maar volstrekt irrelevant.

  Oh, ook een hypotheek (met enkel recht van 2e hypotheek) van je ouders. Interessant…. Ah het is ook je toekomstige erfenis… Leuk…. Weet je wat we daar mee doen… we kijken immers alleen naar je inkomen, die 2e hypotheek trekken we van je maximale hypotheek af.

  Uitkomst: U mag bij ons nagenoeg niets lenen.

  Dus een oelewapper met een prima inkomen maar geen vermogen, maar wel een ontslagrisico, heeft een lager risicoprofiel?

  Een econoom die mij dit in een vrije markt kan uitloggen spreek ik graag.

 6. Hans- Zegt:

  Geen angst zaaien,immers het PONZI SCHEME systeem MOET door draaien.Dus er komt dan een regeling!En daar komt bij, dat de overheid verplicht is voor onderdak van de bevolking.

 7. xenobinol Zegt:

  Hans, de overheid verzaakt die plicht al jaren. Het systeem is heilig en elke plicht is daar ondergeschikt aan. Het slechte nieuws voor ‘het systeem’ is, is dat er steeds minder mensen baat bij dit systeem hebben. Hoe kleiner de groep die profiteert hoe extremer het systeem wordt. Waar dit gaat eindigen? Lees de geschiedenisboeken er maar op na 😉

 8. cees Zegt:

  Amsterdams vastgoed een koopje
  37 min geleden Pieter van Erven Dorens
  NEW YORK/AMSTERDAM – Vergeet even de berichten over krapte en oplopende prijzen op de Amsterdamse kantorenmarkt. Qua prijsontwikkeling sinds de crisis ligt de hoofdstad mijlenver achter op Londen, Parijs en andere wereldsteden.

 9. cees Zegt:

  Ja maar de grafieken!!!!

 10. A. Verlof Zegt:

  Ik kan geen medelijden hebben met deze groep ,die de dupe aan het worden is van de AV hypotheken.
  Het zijn doorgaans wel degenen die gedurende de aflossingsvrije periode er lekker op los gefeest hebben.
  Luxe vakanties…motorfietsen …boten..en noem maar op.
  Je was een mietje als je er een andere leefwijze op nahield.
  Diegenen,die wel de verantwoordelijkheid namen om af te lossen,hebben doorgaans een soberder leven genoten als de AV mensen.
  Dat ze nu op de blaren komen te zitten is hun eigen schuld.

  Oude boeren rekenkunde leert nog steeds dat men beter zonder schulden kan leven.
  Een hypotheek is altijd nog een schuld.
  En schuld was vroeger schande.

  Het feesten is voorbij voor de AV personen.

 11. washuurder Zegt:

  De woning wordt gekocht voor een prijs ruim onder de werkelijke waarde,maar de bewoners mogen de woning huren.
  De erfgenamen vissen achter het net.

 12. Deutsche Mark Zegt:

  xenobinol,

  Die boeken ken ik al. Zit niet echt te wachten om deel van de nieuwe hoofdstukken te worden…

 13. Nico de Geit Zegt:

  Hans-: En daar komt bij, dat de overheid verplicht is voor onderdak van de bevolking.

  Betaalbaar wonen, door lage maandlasten en zo…

 14. Nico de Geit Zegt:

  ‘Aflossingsvrije hypotheek dreigt molensteen te worden voor 50-plussers’

  Wiens schuld is dat eigenlijk? Voor mij was er geen gunstig instapmoment, de media, de banken, overheid en de makelaars schreeuwden steeds van wel – ‘je moet nu instappen, dit is het ideale moment’.

  Huizenprijzen zijn zo hoog, dat kan alleen maar op ongezonde wijze gefinancierd worden: aflossingsvrij of met extreem lage rente. Huren in de vrije sector werd tegengewerkt, iedereen moest kopen.

  ‘Wie kan kopen moet ook kopen’. Ooit is het kredietplafond bereikt en houdt het piramidespel op. Want het kan alleen overeind blijven als de schulden groeien.

 15. maff Zegt:

  Olland goes sub-prime

  Verlengen kan nu niet meer ?
  Vanaf 1995 begonnen de oversluitingen van de bestaande hypotheken naar aflossingsvrij en de nieuwe hypotheken waren dat ook ( want de maandelijkse lasten gingen door de helft !!!! )

  340 miljard aan sub-prime leningen ? Wie verzint zoiets, gesecuritiseerd, dat dan weer wel 😉

  pssss 🙂 i.ytimg.com/vi/1OU…gw/maxresdefault.jpg

 16. maff Zegt:

  maff: Olland goes sub-prime

  Mislukt

 17. maff Zegt:

  Paard van Troje
  door Dirk Bezemer

  groene.nl/artikel/…-5bca70b9bc-70973845

 18. maff Zegt:

  There is a hole in the model, dear Liza, dear Liza, what next

  STIGLITZ VS ROBOTS

  qz.com/1077549/eco…out-how-to-fix-them/

 19. maff Zegt:
 20. maff Zegt:

  BIEDEN KAN OVER 243 UUR 56 MINUTEN & 22 seconden

  Lol, en zo gaat het nu in Grunn

  https://nvmonlinebieden.nvm.nl/Bieden/BodDoen/97

 21. Latida Zegt:

  Huis ‘eigenaren’:

  “De advocate signaleert bovendien dat in de meeste hypotheekvoorwaarden een verbod is opgenomen om de woning te verhuren. „Dit zogeheten huurbeding regelt dat verhuur alleen mogelijk is als de bank instemt. ”

  telegraaf.nl/dft/g…nb_onderschat__.html

 22. maff Zegt:

  ‘een schuldencrisis oplossen door nog meer schulden te maken
 dat kan nooit goed gaan!’

  executivefinance.n…r-schulden-te-maken/

  Met in de hoofdrol Hansje Hogervorst, Herman Wijffels, Kees de Kort en Caroline de Gruyter

 23. maff Zegt:

  ‘ een schuldencrisis oplossen door nog meer schulden te maken
 dat kan nooit goed gaan! ”

  hmmmmm tryout

 24. maff Zegt:

  ps 🙂 my first dollar 3.bp.blogspot.com/…10-quanteasingib.jpg

  tryout

 25. KoophuisXXL Zegt:

  Aflossingsvrij is alleen een probleem als de rente veel gestegen is na een rentevast periode.

  Nu ziet het er naar uit dat de rente lager gaat zijn voor de vijftiger dan toen ze afsloten. Komende jaren ook.

  Broodje aap verhaal op een paar pechvogels na.
  En die zijn er altijd!

 26. KoophuisXXL Zegt:

  Ik ben bang dat veel mensen die vanaf 2008 hun woning (die ze makkelijk konden betalen) van de bank moesten verkopen wegens onderwater nu met een heel wrang gevoel naar het nu zitten te kijken in hun huurwoning met nog hogere lasten + afbetaling restschuld.

 27. Nico de Geit Zegt:

  KoophuisXXL: vijftiger

  De arbeidsproductiviteit neemt doorgaans af bij het ouder worden, en daarmee samenhangend de verdiencapaciteit. Er was een tijd dat ouderen een afgeloste woning bezaten, pensioen en AOW. Nu zitten ouderen met een aflossingsvrije hypotheek en ziet het er naar uit dat er straks hooguit nog AOW is voor hen die het echt nodig hebben.

 28. KoophuisXXL Zegt:

  Ondertussen is er een mega staatsdiefstal bezig op spaartegoeden. Gemeentelijke en landelijke lasten worden hard opgeschroefd. Loon blijft achter en dat zal ook wel even blijven daar de groei een inhaalslag is op gratis geld.
  Gaat lekker!

  Ben toch blij om in NL te wonen 😉 kan veel slechter…

 29. Nico de Geit Zegt:

  Bijna de helft van de mensen met een sociale huurwoning betaalt te weinig huur, in verhouding tot hun inkomen en de waarde van de woning.

  Op basis van deze methode bleek dat 45% van de sociale huurders relatief te weinig huur betaalt, zowel ten opzichte van de huur die gevraagd zou kunnen worden voor de woning (de markthuur) als ten opzichte van het inkomen van de bewoner.

  telegraaf.nl/dft/n…_woont_scheef__.html

 30. KoophuisXXL Zegt:

  Nico,

  Of je nu 1200 euro aan huur of 350 euro aan hypotheek betaald?
  Zit je in die woning boeit het niet.

  Wat ik zeg, pechvogels heb je altijd.

  En mid 50 is nog geen leeftijd!

 31. BBB Zegt:

  KoophuisXXL,

  Het gaat niet over de rentevast periode maar over de looptijd. Na de looptijd moet er afgelost worden. Deze nieuwe financiering geeft problemen, voornamelijk bij ouderen.

 32. KoophuisXXL Zegt:

  Nico de Geit:
  Bijnadehelftvandemensenmeteensocialehuurwoningbetaaltteweinighuur,inverhoudingtothuninkomenendewaardevandewoning.

  Opbasisvandezemethodebleekdat45%vandesocialehuurdersrelatiefteweinighuurbetaalt,zoweltenopzichtevandehuurdiegevraagdzoukunnenwordenvoordewoning(demarkthuur)alstenopzichtevanhetinkomenvandebewoner.

  Betekent dus dat de verziekte woningmarkt bepaald of men te weinig huur betaald.
  Terwijl het probleem is dat er niet genoeg sociale huurwoningen zijn.

  Ik heb wel te doen met de jeugd van nu..

 33. KoophuisXXL Zegt:

  Mijn aflossingsvrije hypotheek kon na een rentevast periode gewoon hergefinancierd worden. bij mij 100% maar de meeste hebben maar 50% dus het risico is minimaal voor de bank.

 34. BBB Zegt:

  KoophuisXXL,

  Laat maar. Ben je een babyboomer misschien?

 35. BBB Zegt:

  Nico de Geit,

  En het geld wat de scheefhuurder bespaart wordt vast besteed aan dure reizen in het buitenland. Dubbel verlies voor moedertje staat.

 36. BBB Zegt:

  Nederland is een zinkend schip en daar gaat een volgend kabinet weinig aan doen.

 37. Nico de Geit Zegt:

  KoophuisXXL:
  Nico,

  Ofjenu1200euroaanhuurof350euroaanhypotheekbetaald?
  Zitjeindiewoningboeithetniet.

  Watikzeg,pechvogelshebjealtijd.

  Enmid50isnoggeenleeftijd!

  Gewoon vol gas met de roze bril op verder. Mooi. Hou vooral die roze bril op.

 38. Arjan Zegt:

  KoophuisXXL: Broodje aap verhaal op een paar pechvogels na.

  Nee, dit is geen broodje-aap-verhaal. Het is niet voor niets dat AFM, DNB en zelfs de banken aan de alarmbel trekken. Dit is een serieus probleem. Je kan met een enorm bedrag aan restschuld blijven zitten en als je niet (genoeg) kunt herfinancieren/inleggen moet je gedwongen je huis verkopen en gaan huren.

 39. Arjan Zegt:

  KoophuisXXL: bij mij 100% maar de meeste hebben maar 50% dus het risico is minimaal voor de bank.

  AFM waarschuwt: 1 miljoen huiseigenaren heeft 100% aflossingsvrije hypotheek.

 40. Henk Zegt:

  Nico de Geit,

  Toch denk ik dat KoophuisXXL uiteindelijk de zuurkijkers /realisten / wachtende op pech parkeerders (ALL SECURE) aan het einde van de rit lachend gaat aankijken

  …………….all hopen jullie van niet, dit is geen wereld voor spaarzame /zuinige / weloverwegende mensen. (hoewel ik er zelf ook een ben)

 41. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: moet je gedwongen je huis verkopen en gaan huren

  Hoe dacht je aan een huurwoning te komen? Als je er eenmaal inzit vraagt niemand meer naar je inkomen. Maar als je iets wilt huren is een inkomen van 4-5 maal vereist. Naar de camping dan maar? Wordt ook steeds lastiger.

 42. Nico de Geit Zegt:

  Henk: dit is geen wereld voor spaarzame /zuinige / weloverwegende mensen

  Voor een groot deel bepaal je zelf hoe je wereld eruit ziet. Waar je woont speelt een heel belangrijke rol daarin.

  Ik zit net te lezen over Tolstoj, Graaf Tolstoj, die besloot heel eenvoudig te gaan leven. (maar hij bleef op zijn eigen landgoed). Zijn vrouw zag niets in een eenvoudig bestaan.

 43. Steven Zegt:

  Henk,

  Nico de Geit,

  Dat constant richten op onroerend goed maakt mensen lui in denken. Ik bedoel daarmee dat ze vast druk (en daarin dus niet lui )zijn met opknappen en deals sluiten en zo, maar alleen gericht op de dure huisjes en dus lui in het rondkijken naar andere dingen.
  Nog steeds is onroerend nou juist nog veel te hoog geprijsd: dus kijk eens naar iets anders. Ik heb zelf bijvoorbeeld vorige week weer een grappige verzameling munten gekocht. Niet dat dat nou het walhalla is voor investeerders, maar het is in ieder geval nu niet overgewaardeerd. (en kocht het niet met geleend geld)

 44. Steven Zegt:

  Dan krijg ik natuurlijk weer opmerkingen als: in munten kan je niet wonen en zo.. Maar ik woon al dus dan kan ik in iets anders investeren.

  Laatst zei een kennis tegen mij: “waarom koop je nou nooit”? “Neem eens wat risico”! Toen ik zei dat ik regelmatig opties koop op andere zaken en huizenprijzen te duur en oninteressant vind, kreeg ik weer zo’ n rare bijna boze blik terug en ben maar snel op een ander onderwerp overgegaan.
  Huizen zijn nog steeds hot. Goedkoop kopen en duur verkopen is echt de enige manier om geld te verdienen: dit doen in hypes met geleend geld is gewoon link volgens mij. Dan betaal ik liever wat meer voor wat huur.

  en proost: ben al weer bezig met de tweede fles wijn.

 45. Nico de Geit Zegt:

  Steven: in munten kan je niet wonen

  Steeds staat het wonen centraal. Dat zal zijn omdat er momenteel schaarste is aan woningen in Nederland. In armere landen staat voedsel centraal.

 46. Latida Zegt:

  “Een paar grappige voorwaarden in onze hypotheekakte”

  twitter.com/aafker…s/905530624190099456

 47. Latida Zegt:

  “vandaag officiĂ«le hypotheek papieren binnengekomen staat de naam van mijn 13 jaar geleden overleden moeder er op”

  twitter.com/pascal…s/905823697231073281

 48. maff Zegt:

  Koudste 16 september ooit

  Overheid heeft (huizen)markt kapot gemaakt
  tradeidee.nl/colum…markt-kapot-gemaakt/

 49. maff Zegt:

  Ooit droomden we van auto’s en spaceshuttles. Waar brengt onze verbeelding ons nu?

  decorrespondent.nl…09751492052-afcb6abf

 50. maff Zegt:

  Een schuldencrisis oplossen door nog meer schulden te maken

  executivefinance.n…r-schulden-te-maken/

 51. maff Zegt:

  ps 🙂

  Watch them birdies
  cartoonmovement.co…phanie_mcmillan.jpeg

 52. maff Zegt:

  Pssss, we have a problem

 53. A. Verlof Zegt:

  welingelichtekring…e-krijg-je-niet.html

  Als ik bovenstaand artikel lees, dan is het drama voor de AV huis[eigenaren] nog groter.
  Daarbij dient men ook nog in acht te nemen ,dat hypotheekrenteaftrek uitsluitend voor 30 jaren is.
  Velen die meer dan 30 jaren de rente aftrek doorberekenen op hun aangifte,zullen met komende kabinet de dupe worden.
  Alles wat boven de 30 jaren berekend is voor teruggave,kan wel eens een HEEL GROOT probleem worden met terugwerkende kracht en boetes tot de grens van 30 jaren……Hoe lost men dit op ?

 54. Nico de Geit Zegt:

  maff: Waar brengt onze verbeelding ons nu?

  Mijn motto: red jezelf. Het collectief is totaal verrot, daar kun je beter bij wegblijven. Pogingen om het collectief te redden…. Nou ja, als je je geld ermee kunt verdienen… Dan kun je met dat geld jezelf redden.

 55. Latida Zegt:

  maff:
  Eenschuldencrisisoplossendoornogmeerschuldentemaken

  executivefinance.n
r-schulden-te-maken/

  “Hans Hoogervorst mocht het spits afbijten. De voorzitter van de IASB en oud-minister van FinanciĂ«n legde een parallel met Dostojevski’s Schuld en boete. ‘Mijn verhaal is niet opwekkend, wel meeslepend. Schuld is er al volop, de Boete moet nog komen.’ In vlot tempo lepelt Hoogervorst de wereldwijde risico’s op: het bankwezen is sterker, maar de schuldenniveaus zijn gevaarlijk gestegen. Niet alleen hier in het Westen, maar ook AziĂ« heeft zich flink in de schulden gestoken; de nieuwe bubbels tekenen zich alweer af: in huizen en aandelen. De economie is verslaafd geraakt aan de lage rente; bij een nieuwe crisis heeft de overheid weinig tot geen munitie meer om bij te sturen: de rente is al heel laag, de schuldenlast heel hoog.Toch, zegt de oud-minister van FinanciĂ«n, moeten we weer normaliseren. Ondanks de grote risico’s die dat met zich meebrengt. ‘Als we niets doen, gaat het zeker nog een keer fout.’

  Hypotheekrente-aftrek afschaffen
  Nederland kan deze problemen uiteraard niet alleen oplossen. Hij heeft zijn hoop gevestigd op Amerika, waar de ‘normalisering’ al een stap verder is. Ook voor Europa ligt hier een (heel lastige!) taak. Volgens Hoogervorst kan Nederland zelf al wel het een en ander doen, door de fiscale prikkels aan te pakken die de schulden opdrijven. Denk aan de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. ‘Dit is een goed moment voor afschaffen, omdat de rente zo laag is.’”

 56. maff Zegt:

  Hoe een ‘virtuele’ schuld een ‘echte’ schuld werd en je hypotheek-leenbedrag door de helft gaat

  Laatste kans op verhuizen met een restschuld: nu verkopen
  wegwijs.nl/artikel…stschuld-nu-verkopen

 57. maff Zegt:
 58. maff Zegt:

  QE forever

  BIS warns higher interest rates could derail global growth

  ft.com/content/5eb…e7-8cd4-932067fbf946

 59. maff Zegt:
 60. Nico de Geit Zegt:

  Duurdere boodschappen in zicht: ’Verhoging btw’

  telegraaf.nl/dft/n…erhoging_btw___.html

  Het IJslandse model: alles dat je kunt eten duur. Om over alcohol nog maar te zwijgen. IJsland heeft het voordeel dat er niet over de grens geshopt kan worden. Voedsel in de hele EU straks duur?

 61. ps Zegt:

  Maff 🙂

  Guldenmarkfranc…
  https://pbs.twimg.com/media/DJqQjFrXUAAa_Ce.jpg

 62. Nico de Geit Zegt:

  Belasting op deuren en vensters

  joostdevree.nl/sht…nsterbelasting.shtml

 63. Latida Zegt:

  “Belangenclub Eigen Huis schat het aantal woningen met een hypotheek groter dan de woningwaarde op 340.000.

  Onderzoeksbureau Calcasa ziet het terug in de werkelijke verkopen. Op meer dan de helft van de huizen die tussen 2006 en 2009 werden gekocht en begin dit jaar weer verkocht, wordt verlies gemaakt. Omdat veel van die woningen met een aflossingsvrije hypotheek zijn gefinancierd, lopen de restschulden snel op tot in de tienduizenden euro’s.”

  wegwijs.nl/artikel…stschuld-nu-verkopen

  Het werkelijke aantal onderwaterstaanders weet overigens blijkbaar niemand, en kan daarom ook zomaar ruim het dubbele zijn.

 64. Fred. Zegt:

  Hetwerkelijkeaantalonderwaterstaandersweetoverigensblijkbaarniemand,enkandaaromookzomaarruimhetdubbelezijn.

  Het kon ook nog weleens veel lager zijn. Wijzelf hebben zoveel mogelijk aflossingsvrij hypotheek omdat we op een andere wijze het vermogen tbv aflossen opbouwen. Ook veel 50+-ers doen dat op die manier. De meeste mensen zorgen er echt wel voor dat ze minimaal 50% aflossen na de 30 jaar waarvoor hypotheekrenteaftrek geldt. Er is geen enkel zicht op potentiële problemen wanneer je alleen naar woningwaarde en hypotheekhoogte en -vorm kijkt. Deze zijn in elk geval zeker veel lager dan wat je op basis daarvan concludeert.

 65. Nico de Geit Zegt:

  The Death Of The American Middle Class

  https://www.youtube.com/watch?v=ftCCQjIH8fA

  Steeds terugkerend onderwerp: (te) duur wonen.

 66. Arjan Zegt:

  A. Verlof: zullen met komende kabinet de dupe worden.

  Och nu krijgt het komende kabinet de schuld? Wie heeft nou die hypotheek afgesloten dan?

 67. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: Wie heeft nou die hypotheek afgesloten dan?

  Wat was het alternatief voor die mensen om te wonen? Niet iedereen kan zich het huren van een woning veroorloven, ze zijn min of meer gedwongen om te kopen. Met lage maandlasten uiteraard.

 68. Arjan Zegt:

  Nico de Geit: Wat was het alternatief voor die mensen om te wonen? Niet iedereen kan zich het huren van een woning veroorloven, ze zijn min of meer gedwongen om te kopen. Met lage maandlasten uiteraard.

  Die hoge huren zijn vooral iets van de laatste 4 jaar. We hebben het hier over langlopende gevallen, die een hypotheek afsloten in een tijd dat de huren een stuk lager lagen. Die maandlasten daar staren ze zich blijkbaar nog steeds blind op… Sorry, maar een hypotheek waarbij je niet aflost heeft voor mij nog nooit goed gevoeld. Heb al eens eerder gezegd dat huizen kopen aan domme mensen en armoedzaaiers niet besteed is. Maar je hebt gelijk dat overheid + banken dit de afgelopen decennia wel in de hand hebben gewerkt en dat nog steeds doen. Betekent niet dat je geen eigen verantwoordelijkheid hebt en je compleet afhankelijk moet opstellen van de overheid.

 69. maff Zegt:

  Huizenfluisteraar

  ‘ Ze weten het allemaal zo goed. De vastgoedboys. De hypothekers. De speculanten. De ervaren beleggers. De bankiers. De serieuze hobbyisten.’

  metronieuws.nl/col…09/huizenfluisteraar\

  Ps 🙂 aan de Amsterdamse grachten i.pinimg.com/736x/…75bdf34f1c9102c4.jpg

 70. Nico de Geit Zegt:

  Veelverdienende huizenbezitters zijn opnieuw de klos. De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 1 januari 2018 weer verder beperkt. Volgend jaar is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 49,5 procent. Dit jaar is dat nog 50 procent.

  telegraaf.nl/binne…_geld_de_klos__.html

 71. Arjan Zegt:

  Nico de Geit: Veelverdienende huizenbezitters zijn opnieuw de klos. De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 1 januari 2018 weer verder beperkt. Volgend jaar is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 49,5 procent. Dit jaar is dat nog 50 procent.

  Dat is toch geen nieuws?

 72. Nico de Geit Zegt:

  The American dream is turned into poverty. Documentary 2017

  https://www.youtube.com/watch?v=zGpE-F1HkO4

  Centraal thema: (on)betaalbaar wonen.

 73. maff Zegt:

  1e conclusie #MEV #CPB: Nederlandse economie volop in de boom-bustcyclus via de woningmarkt. Lessen Grote Recessie onvoldoende geleerd.

  twitter.com/_basja…s/910141271834062849

  ps 🙂 carry the ships from the mighty town, tears and smiles ochousingnews.g.co…ry_mortgage_debt.png

 74. maff Zegt:

  TWEE BOTERHAMMETJES ERBIJ PER MAAND ? ……

  Nibud waarschuwt voor te positieve kijk op koopkracht

  nu.nl/prinsjesdag/…kijk-koopkracht.html

 75. maff Zegt:

  Komt alles toch nog goed 😎

  ‘ De woningmarkt heeft zich de afgelopen jaren krachtig hersteld. In 2018 wordt verder gewerkt aan een robuuste woningmarkt en energiezuinige woningbouw met voldoende aanbod en minder schulden. ‘

  Prinsjesdag 2017: Wonen en Rijksdienst

 76. maff Zegt:
 77. Hans- Zegt:

  Maff zegt: Komt alles toch nog goed
  Ja, de regering houd het PONZI SCHEME goed instant!!
  De starters met gemiddeld 1650,= netto kunnen geen sociale woning krijgen, want die zijn gereserveerd voor de gelukzoeker, vrije sector te duur, en kopen,….vaste baan zekerheid???Ja zegt RUTTE koop dan dat huis, koop dan die auto, je kan toch op credit leven, de overheid geeft het voorbeeld!Sterker nog, ze stimuleren het!

 78. maff Zegt:

  Applausje voor deze meneer 🙂
  Mohamed El-Erian

  Deze economie creëert verlies-verliessituaties

  nu.nl/iexnl/493097…erliessituaties.html

  ps 🙂 i.ytimg.com/vi/H5q…Us/maxresdefault.jpg

 79. maff Zegt:

  Schokkende grafiek in #Miljoenennota: reële besteedbare huishoudinkomens zijn sinds 2001 niet gestegen = reële voedingsbodem ontevredenheid

  twitter.com/_basja…s/910154011784957952

  Van de twittertjes

 80. maff Zegt:

  ’Belasting stookt energierekening op’

  De energierekening gaat volgend jaar flink omhoog door belastingen

  telegraaf.nl/dft/g…ergierekening__.html

 81. Nico de Geit Zegt:

  Prijzen koopwoningen verder omhoog

  De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus met 7,8 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder.

  telegraaf.nl/dft/g…_weer_duurder__.html

 82. Nico de Geit Zegt:

  Zeepbel Grafiek:

  huizenmarkt-zeepbe…ges/bubble-thumb.png

  Wanneer is de ‘return to normal’ voorbij?

  Deze er ook bij:

  huizenmarkt-zeepbe…nprijzen_300jaar.jpg

 83. Nico de Geit Zegt:

  maff: reële besteedbare huishoudinkomens zijn sinds 2001 niet gestegen

  Dat lijkt me ook niet echt een basis voor stijgende huizenprijzen. Veel woningen zijn dan ook niet in waarde gestegen, herstel, kosten nu hetzelfde als in 2001.

  Gemiddelde lonen zie ik ook niet stijgen. Er moet internationaal geconcurreerd worden. Immigranten uit de derde wereld, die moeten voor welvaart gaan zorgen, stijgende lonen en bijgevolg stijgende huizenprijzen.

  Het zou zo maar kunnen dat ooit de rente weer omhoog gaat, ik roep maar wat. Of dat mensen minder kunnen lenen, en dan heb ik het vooral over de mensen met onvoldoende onderpand.

 84. Nico de Geit Zegt:

  Van dichtbij gezien: kinderen van babyboomers kopen een veel te grote woning (mega-XXXL). Babyboom-ouders ondersteunend op de achtergrond. Zichzelf rijk wanend.

  Ze weten het zeker: binnenkort zet de stijging van huizenprijzen verder door. Tot in de hemel.

  De woning die ze kopen is veel te groot, het werk dat er aan is is gigantisch. Ik geloof niet dat ze beseffen hoeveel energie daarin gaat zitten.

  De woning die ze kopen is veel te duur: als de rente oploopt is er meteen een probleem. Ik geloof niet dat dat soort mensen zich bewust is dat de economie zomaar opeens in een zeer langdurige neerwaartse economische spiraal terecht kan komen, waardoor ook hĂșn inkomen geraakt gaat worden.

  Een enorm huis, en Ă©Ă©n of twee kindjes. Voor wie kopen ze dat huis eigenlijk? om te showen op social media? Om hun minderwaardigheidsgevoel weg te werken?

  Overvloed baart overmoed, dat zal het zijn.

 85. Nico de Geit Zegt:

  Er zijn dus mensen die een miljoen lenen voor een woning. Een veel te grote oude woning, en dan ook nog in the middle of nowhere. Verkocht als ‘uniek natuurgebied’

  Ruim duizend euro per maand huur – maandelijks opzegbaar –
  verbleekt daarbij. Punt zal zijn dat de huizenkoper winst voor zich ziet. Ik verwacht ieder moment de Grote Neergaande Economische Spiraal.

  Aan de ene kant kom ik mensen tegen die klem zitten in hun koopwoning, en geen geld hebben voor wat dan ook, aan de andere kant zie ik mensen die ook graag zo leven.

 86. johan045 Zegt:

  Geit, wat zal jij vandaag een rot dag hebben.

 87. Arjan Zegt:

  Nico,

  Je vertelt echt baarlijke onzin. Jaloers dat je zelf niet zo’n huis kunt kopen misschien?

  Wordt het niet eens tijd dat we het doek sluiten voor dit forum? Discussies zijn er niet meer, site werkt niet meer goed en het aantal posters hier is zo weinig geworden, dat Geit zo’n beetje het rijk alleen heeft. Het is een nogal trieste vertoning.

 88. Latida Zegt:

  Arjan: Wordt het niet eens tijd dat we het doek sluiten voor dit forum?

  Nee.

  twitter.com/_basja…s/910154011784957952

 89. Latida Zegt:

  gelezen:

  “De term netto-inkomen mag wat mij betreft zo langzamerhand wel vervangen worden door ‘zakgeld'”

 90. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: Jaloers dat je zelf niet zo’n huis kunt kopen misschien?

  Ik zat daar ook aan te denken, mezelf af te vragen of ik misschien jaloers was. Het antwoord is nee.

  Als mensen een miljoen willen lenen voor een veel, werkelijk veel te groot huis, op een locatie die eigenlijk best fout is, wie ben ik om daarover te oordelen? Ik neem daar afstand van, het is hun project. Ze staren naar details, steken daar veel tijd en energie in, maar het hele plaatje past niet in hun hoofd. Wat wil je, het zijn en blijven muppets.

  Die mensen zullen focussen op wat ze krijgen, hopen te krijgen, ik kijk vooral naar de last.

  Arjan: Wordt het niet eens tijd dat we het doek sluiten voor dit forum?

  Het zou best weleens kunnen dat we momenteel aan het eind van de fase ‘return to normal’ zitten. Daarna zou het best weleens interessant kunnen gaan worden. Maar maak je geen illusies, de daling gaat lang duren. Zie grafiek.

  Het idee dat De Geit & Co zitten te wachten op een prijsdaling om dan alsnog in te stappen is onjuist. Zolang de prijzen dalen is eigenaar zijn niet interessant.

  Arjan: Wordt het niet eens tijd dat we het doek sluiten voor dit forum?

  Arjan, hoelang kom je hier, drie maanden?

 91. Latida Zegt:

  “We gaan ook heel erg hard omlaag als het mis gaat”

  telegraaf.nl/tv/29…huizenprijzen__.html

 92. Nico de Geit Zegt:

  Krankzinnig hoge huizenprijzen

  De wekelijkse column van Martin Visser van De Financiële Telegraaf gaat over voortdurende stijging van de huizenprijzen.

  telegraaf.nl/tv/29…huizenprijzen__.html

 93. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: Het is een nogal trieste vertoning.

  Het wordt pas echt triest als de zo lang uitgestelde recessie eindelijk door gaat zetten. Dan krijg je gevallen met de vraag: ‘Hoe kom ik hier uit?’ Tonnen schuld, waarde deels verdampt, bank die de duimschroeven aandraait.

  Of erger. Zie youtube video’s over the American Dream. Tent city, dakloosheid, leven in een auto, enz.

 94. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: leven in een auto

  Het meest opmerkelijk vond ik toch wel het verhaal van een dakloze die een gratis proefrit ging maken. En zich over liet halen zijn truck in te ruilen en de nieuwe auto te kopen. Want, ‘met een nieuwe auto was de weg omhoog weer gevonden’.

  Nu wacht hij op inbeslagname want hij kan de maandelijkse lasten niet betalen.

 95. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: leven in een auto

  https://www.youtube.com/watch?v=WWiNbZ5El6k

  En nog honderden, duizenden andere video’s.

 96. Nico de Geit Zegt:

  Wakker worden op de parkeerplaats van Wallmart, korte documentaire:

  youtube.com/watch?…Lo_fK1U#t=366.954167

 97. cees Zegt:

  RED JEZELF!

  Begin juni van dit jaar zette zij hun driekamerappartement in de Amsterdamse ‘De Pijp’ te koop voor een bedrag van 375.000,– euro. Zelf hadden ze dit appartementje in 2014 gekocht voor een prijs van 282.500,– euro en lieten er een hypotheek op vestigen van 150.000,– euro.

  Het appartement is nu verkocht met een premie van 75.000,– euro, want de koper heeft er 450.505,– euro voor betaald.

 98. Nico de Geit Zegt:

  cees,

  Wat wil je daar nou mee zeggen Cees? Van 282k naar 450K, hoe lang blijft dat nog door stijgen? Ah, je bedoelt dat de top is bereikt?

 99. Steven Zegt:

  cees: Het appartement is nu verkocht met een premie van 75.000,– euro, want de koper heeft er 450.505,– euro voor betaald.

  Verkopen dus die handel! De koper betaalde op zijn minst 75000 te veel. 😉

 100. cees Zegt:

  Ik wil daarmee zeggen dat ik jullie in 2012 ev. nooit over deze slimme zetten heb gehoord. Alleen maar hel en verdoemenis. Ik zou nu niet instappen nee.

 101. Paul Zegt:

  Arjan,

  Tsja, vind je jouw persoonlijke problemen echt zo belangrijk dat daarom dit forum zou moeten sluiten?

 102. Paul Zegt:

  cees,

  Er zijn ook mensen die geld verdiend hebben met tulpenbollen of bitcoin, maar of dat goede beleggingen zijn?
  Verder zou je je eigenbelang kunnen ontstijgen en je afvragen of het wenselijk is dat een situatie ontstaat waarin nieuwe generaties niet meer aan basisbehoeften kunnen voldoen zonder grote risico’s te nemen.
  Na jou de zondvloed?

 103. Arjan Zegt:

  cees: Ik wil daarmee zeggen dat ik jullie in 2012 ev. nooit over deze slimme zetten heb gehoord. Alleen maar hel en verdoemenis. Ik zou nu niet instappen nee.

  En wat gaan ze met dat geld doen? Het enige slimme aan die zet is m.i. de lage maandlasten die ze genoten hebben door te kopen in het dal.

 104. Arjan Zegt:

  Paul: Tsja, vind je jouw persoonlijke problemen echt zo belangrijk dat daarom dit forum zou moeten sluiten?

  Ah, een nieuwe zeepbeller en nog een… het wordt weer drukker…

 105. Nico de Geit Zegt:

  cees: appartement in Amsterdam

  Wat er niet bij staat of er verbouwingskosten zijn geweest. Op dat soort locaties kan dat stevig aantikken.

 106. Arjan Zegt:

  Arjan: die ze genoten hebben door te kopen in het dal.

  Aangenomen dat het hun eerste huisje was…

 107. Arjan Zegt:

  Nico de Geit: Op dat soort locaties kan dat stevig aantikken.

  Hoezo, een nieuwe keuken is in Emmen toch net zo duur als in Amsterdam? Veel mensen gaan er zelfs voor naar onze oosterburen.

 108. Nico de Geit Zegt:

  cees: slimme zetten

  Ik ga er nog steeds vanuit dat niet meedoen, niet beleggen in een woning met geleend geld, de slimste zet is. Anderzijds is het ook zo dat de prijzen nog steeds niet zwaar onderuit zijn gegaan. Laat dat ook maar even zo.

  Ik zit niet te wachten op een neergaande economische spiraal, maar ben er ook niet bang voor. Ik kan mijn uitgaven aanpassen als het moet. Met een koopwoning zit je muurvast.

  Ik zie al jaaaaren een dreigende neergaande economische spiraal, anderen zien dat totaal niet. Sterker: mensen die nu een woning kopen moeten een roze bril op hebben of zijn gewoon totaal onwetende muppets.

  ‘De crisis is voorbij’ roept de media. Ze hebben de kredietcrisis opgelost met meer krediet. Kan zoiets goed aflopen?

 109. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: Hoezo, een nieuwe keuken is in Emmen toch net zo duur als in Amsterdam?

  Het gaat vaak niet alleen om een nieuwe keuken. Alles strippen en opnieuw opbouwen met goede materialen kost geld. En op dat soort locaties is alles al snel duurder dan in Emmen.

 110. Arjan Zegt:

  Nico de Geit: Het gaat vaak niet alleen om een nieuwe keuken. Alles strippen en opnieuw opbouwen met goede materialen kost geld. En op dat soort locaties is alles al snel duurder dan in Emmen.

  Wat een gezwets!

 111. Eric406 Zegt:

  Nico de Geit: Hetgaatvaaknietalleenomeennieuwekeuken.Allesstrippenenopnieuwopbouwenmetgoedematerialenkostgeld.EnopdatsoortlocatiesisallesalsnelduurderdaninEmmen.

  Zie eerst maar eens een paar bouwvakkers te vinden.
  Maar ik juich het toe, dat mensen zich tot aan de nek in de schulden steken om oude huizen in de originele staat terug te brengen. Ik heb er al vele exemplaren van gezien, prachtig. Laat het nog maar even doorgaan zo.

 112. maff Zegt:

  Geit ‘ Krankzinnig hoge huizenprijzen ‘

  HUIS PER MAAND 1.616 EURO MEER WAARD …….
  Huizenprijzen blijven hard stijgen

  businessinsider.nl…en-12-maanden-kopie/

  ps 🙂 the party is over, they have burst your pretty balloon, and taken the moon away https://pbs.twimg.com/media/CmtsKtWUMAE_mlS.jpg

 113. maff Zegt:

  Tegenlicht

  Zeg nooit nooit: Argentinië 10 jaar na het bankroet

  vpro.nl/programmas…2012/argentinie.html

 114. Nico de Geit Zegt:

  Eric406: Zie eerst maar eens een paar bouwvakkers te vinden.

  In Amsterdam. Ik denk dat die van ver moeten komen. En dat wordt doorberekend. Zoals in iedere metropool, alles duur. Arjan heeft daar andere ideeën over, ook interessant.

 115. Nico de Geit Zegt:

  ’Hypotheekgarantie is veel te duur’

  Starters nemen te vaak een hypotheek zonder Nationale Hypotheekgarantie, omdat de premie voor die NHG ze te duur is.

  telegraaf.nl/dft/2…veel_te_duur___.html

 116. ps Zegt:

  Maff 🙂

  …komt goed…
  a.dilcdn.com/bl/wp…25/2015/05/brave.gif

 117. Steven Zegt:

  Nico de Geit,

  “De premie zelf (€2000 bij een woning van twee ton) moeten huizenkopers vanaf volgend jaar helemaal uit eigen zak betalen”

  Ze lenen 2 ton en dan moeten ze 2000 helemaal uit zichzelf betalen. Ha ha. Huizenkopers lijken soms net kleine kinderen.

 118. Nico de Geit Zegt:

  Steven: 2000 helemaal uit zichzelf betalen

  Het zijn wel weer kosten natuurlijk. Kosten die door de meeste huizenkopers niet meegenomen worden in de berekening van de werkelijke maandlasten.

  Ze lenen een paar ton, wat kan er mis gaan?!

 119. Steven Zegt:

  Dagje Texel kost de ouders 200 euro, maar het kind moet wel 2 euro uit het eigen spaarpotje halen anders gaan ze allemaal niet..

 120. Steven Zegt:

  alsof 1 procent van het aankoopbedrag een daling van een nette 30 procent in prijs straks kan goedmaken.

  maar we gaan het straks weer allemaal meemaken waarschijnlijk.

 121. Nico de Geit Zegt:

  Steven:
  alsof1procentvanhetaankoopbedrageendalingvaneennette30procentinprijsstrakskangoedmaken.

  maarwegaanhetstraksweerallemaalmeemakenwaarschijnlijk.

  We weten onderhand hoe het werkt: de verzekeraar doet er alles aan om onder haar verplichtingen uit te komen, inclusief het verplicht in de woning houden van tenminste Ă©Ă©n van de muppets. En die andere muppet blijft natuurlijk ook betaalplichtig.

 122. Arjan Zegt:

  Steven: alsof 1 procent van het aankoopbedrag een daling van een nette 30 procent in prijs straks kan goedmaken.

  maar we gaan het straks weer allemaal meemaken waarschijnlijk.

  Je snapt er ook niks van he. Je kunt nu 101% van het aankoopbedrag financieren, die NHG, notaris, belasting en andere kosten zijn meestal ongeveer 6% bij elkaar. Dat betekent dat je bij een huis van twee ton, met een leenmaximum van 101% LTV, 10000 euro eigen geld mee moet brengen. Hoezo 2000 euro? Je doet net of kopers geen cent te makken hebben. Die 2000 euro heeft niets met aflossing te maken, maar zijn gewoon extra kosten bij aankoop van je huis. 100% lenen betekent lang wachten totdat een daling van 30% je huis weer boven water brengt. Als je slim bent stop je er meer geld in. Als je je huis toch wilt verkopen kan extra geld op je spaarrekening het onderwaterprobleem weer oplossen.

 123. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: Je doet net of kopers geen cent te makken hebben.

  Dat schijnt zo te zijn ja, geen cent te makken. Of erger.

 124. Steven Zegt:

  De huizenprijzen stijgen toch altijd dus er is geen enkel probleem. En historische grafieken zijn voor gekken.

  (wel bij de les blijven…. 🙂

 125. Steven Zegt:

  Arjan,

  Ik heb het over die NHG kosten. Belachelijke afkorting overigens: Nationale Hypotheek Garantie…..

  Ik heb juist liever geen hypotheek.

 126. h.p. de greef Zegt:

  Tsja, ik blijf nog maar even de blije huurder. Martin Visser van de Telegraaf legt uit wat erin NL aan de hand is, en hier vind je wat er in europa aan de hand is, na zondag: deutsche-wirtschaf…kommt-nach-der-wahl/

 127. maff Zegt:

  ps: 
komt goed


  🙂 en alweer een wespennest …… Besteedbaar inkomen huishoudens sinds 2001 niet gestegen marketupdate.nl/ni…-2001-niet-gestegen/

  i.pinimg.com/736x/…ng-broke-e-cards.jpg

 128. maff Zegt:

  ‘ Dit mysterie houdt de wereldeconomie in zijn greep: waar is de inflatie gebleven? ‘

  Lol, maar we hebben recht op deflatie

  s3.amazonaws.com/l…es-rman15663_low.jpg

 129. johan045 Zegt:

  Steven:
  Arjan,

  IkhebhetoverdieNHGkosten.Belachelijkeafkortingoverigens:NationaleHypotheekGarantie
..

  Ikhebjuistlievergeenhypotheek.

  Als je geen hypotheek wil hebben, dan is een NHG ook niet nodig.

 130. Steven Zegt:

  johan045: Als je geen hypotheek wil hebben

 131. Steven Zegt:

  johan045,

  Ik bedoel het anders,: Wij garanderen mensen met NHG dat ze worden betaald als hun huis in waarde daalt. Ze hoeven slechts 1 procent van de waarde van hun huis te betalen om die garantie te krijgen.

  Is ons daarover wat gevraagd? Moeten wij echt garant staan voor al die mensen die tonnen lenen voor huisjes die objectief gezien natuurlijk veel minder waard zijn? Blijkbaar wel.

  Ik wil die hypotheek niet, maar wij krijgen hem via die NHG dus wel.

 132. Steven Zegt:

  geld.nl/hypotheek/…rgelijken/wat-is-nhg

  “Voor de overheid zijn er echter wel nadelen aan de NHG verbonden. De kosten die het Waarborgfonds Eigen Woning moet maken om de restschulden te betalen aan de banken, komen voor rekening van de overheid. Op het moment dat er dus veel hypotheken met NHG worden verstrekt, levert dit een groter financieel risico voor de overheid op”

  En de overheid zijn wij: (of zeg maar: de werkende betalende mens)

 133. Nico de Geit Zegt:

  Steven: Op het moment dat er dus veel hypotheken met NHG worden verstrekt, levert dit een groter financieel risico voor de overheid op”

  Kan zijn. Maar als de bank omvalt, dreigt om te vallen, komt de overheid te hulp, met…. belastinggeld. Of de argeloze spaarder draait er voor op. Of een pensioenfonds. Alles om het systeem overeind te houden.

 134. maff Zegt:

  Televisie: ‘Vergeef mij mijn schulden’
  Schuldbewust, morgen 25 september opTV 21.00h NPO2

  Praktijkgevalletjes vanuit de rechtbank met camera ‘Schuldsanering natuurlijke personen’

  https://www.groene.nl/artikel/schuldbewust

 135. maff Zegt:

  Elke werkende kreeg er van Rutte-II half procent koopkracht bij (en halve ton schuld om overal banken te spekken)

  925.nl/archief/201…en-halve-ton-schuld/

  Ps 🙂 in ruin gabrielevandoorn.f…/09/cartoon-euro.jpg

 136. maff Zegt:

  En alweer een prachtige dag vandaag, geniet er maar van zeepbellers 😎

 137. maff Zegt:

  The Risk of a New Economic Non-Order

  project-syndicate.…211;el-erian-2017-09

  Grote denkers op deze site ….. lees ze allemaal dudes 🙂

 138. Latida Zegt:

  “Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzocht zogenaamde ‘verstekzaken’: incassozaken die voor de rechter komen, maar waarbij de schuldenaar niet komt opdagen. In een kwart van al deze dossiers bleken onterechte kosten in rekening te zijn gebracht. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) analyseerde nog eens zo’n vierhonderd incassobrieven. In 20 procent van die brieven waren hogere kosten in rekening gebracht dan wettelijk toegestaan.

  Voor de goede orde: incassobureaus voeren zo’n 8 miljoen opdrachten per jaar uit. We hebben het hier dus mogelijk over 1,7 tot 2 miljoen brieven met onterechte kosten.”

  decorrespondent.nl…41403450763-5ce6ad58

 139. Latida Zegt:

  maff: https://www.groene.nl/artikel/schuldbewust

  “Veel echtscheiding, ziekte en verslaving en dat bij hoog tot laag”

 140. Latida Zegt:

  maff:
  ElkewerkendekreegervanRutte-IIhalfprocentkoopkrachtbij(enhalvetonschuldomoveralbankentespekken)

  925.nl/archief/201
en-halve-ton-schuld/

  Psinruingabrielevandoorn.f
/09/cartoon-euro.jpg

  “Via drie mechanismen (reddingsfondsen, het betaalverkeer en de ECB) staat de werkende Nederlander voor een halve ton de neus garant voor de schulden van anderen.”

 141. Latida Zegt:

  “Het is een groot probleem in de incasso-industrie. Weinigen kennen het recht, nog minder snappen het recht, weer minder halen hun recht. Yunus kwam tenminste nog opdagen. Hij is de uitzondering. In 2015 waren 71 procent van alle zaken bij de kantonrechter zogenoemde ‘verstekzaken’ – zaken waarbij de schuldenaar niet op de zitting komt.” (uit het artikel “Wat niet mag, doet de incasso-industrie elke dag”)

 142. Latida Zegt:

  Het incassotraject voorbij – 3 miljoen deurwaarderstrajecten per jaar(!)

  “Bij het BFT houden ze met drie voltijdsmedewerkers toezicht op zo’n 3 miljoen deurwaarderstrajecten per jaar.”

  Dat zijn er nogal wat.

 143. Nico de Geit Zegt:

  h.p. de greef:
  Tsja,ikblijfnogmaarevendeblijehuurder.MartinVisservandeTelegraaflegtuitwaterinNLaandehandis,enhiervindjewaterineuropaaandehandis,nazondag:deutsche-wirtschaf
kommt-nach-der-wahl/

  ‘Wenn die EZB ihre Geldpolitik fortsetzt, droht in Deutschland eine bespiellose Altersarmut’

  Dat is dus ook iets wat ik voorzie: te weinig rendement op je spaargeld. Straks alleen nog AOW voor hen die het echt nodig hebben. Wonen te duur, waardoor je geld wegvloeit.

  Ik heb geen dichtgetimmerd plan voor de oude dag. Heel veel mensen denken dat ze het prima voor elkaar hebben, maar hen wacht een nu al vaststaande verassing: de AOW is straks niet meer wat het ooit was, nu is.

  Gevolg: eine bespiellose Altersarmut.

 144. johan045 Zegt:

  Nico de Geit,

  Hoeveel AOW heb jij opgebouwd?

 145. Nico de Geit Zegt:

  johan045:
  NicodeGeit,

  HoeveelAOWhebjijopgebouwd?

  Is dat een grap of zo? AOW is een omslagstelsel. De nieuwkomers uit de derde wereld gaan straks mijn AOW ophoesten, is de bedoeling.

 146. johan045 Zegt:

  Nico de Geit,

  Dat is niet mijn vraag beantwoorden.
  Hoeveel AOW zal jij op dit moment ontvangen.

 147. ps Zegt:
 148. Arjan Zegt:

  Steven: Ik heb juist liever geen hypotheek.

  Wie niet?

 149. Arjan Zegt:

  Maar mijn punt was, dat je nu nog steeds meer kunt lenen dan de waarde van het huis (101%), NHG zijn gewoon extra kosten die je maakt. Jij deed overkomen alsof het een aanbetaling op het huis was.

  Gelukkig is er wat gedaan aan de aflossingsvrije hypotheken en is het restschuldrisico een stuk lager geworden.

 150. Arjan Zegt:

  Arjan: Wie niet?

  Wie wel 🙂

 151. Arjan Zegt:

  Nico de Geit: Dat schijnt zo te zijn ja, geen cent te makken. Of erger.

  Juist ja…

 152. Nico de Geit Zegt:

  johan045: Hoeveel AOW zal jij op dit moment ontvangen

  Niks, want ik ben nog lang geen 68. En tegen die tijd is er vrijwel zeker geen geld meer om de AOW zoals we die nu kennen voort te zetten.

 153. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: Wieniet?

  Heel veel mensen tillen niet zo zwaar aan de megaschuld die ze op zich nemen, ze focussen op ‘lage maandlasten’.

 154. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: Juistja


  Het gemiddelde vermogen van huishoudens deed het niet best. Momenteel zal het iets beter gaan omdat de huizenprijs tijdelijk opveert. Maar als de gemiddelde huizenprijs weer daalt komt het gemiddelde huishoudvermogen al snel onder nul.

  Komt bij: vermogens zijn ongelijk verdeeld. Rijke Dagoberts halen het gemiddelde flink omhoog. En die rijke Dagoberts zijn echt niet van plan hun vermogen over te hevelen naar de minder draagkrachtigen.

 155. Latida Zegt:

  Arjan: Gelukkig is er wat gedaan aan de aflossingsvrije hypotheken en is het restschuldrisico een stuk lager geworden.

  Dat is nog maar de vraag. Hoe meer de huizenprijzen stijgen hoe meer risico op een steeds grotere correctie.

  Met het versneld afbouwen van de HRA, stijgende rente en het afbouwen van QE, kun je je afvragen in hoeverre de werkelijke risico’s verkleind zijn.

  Men zou immers met evenveel zekerheid kunnen stellen dat nu het ideale moment is om juist uit te stappen nu de angstfase voor de deur staat.

  Bovendien staan er nog altijd honderduizenden mensen onder water, worden er vele miljarden pensioengeld in Nederlandse hypotheken gestoken, en worden er steeds grotere groepen mensen geconfronteerd met steeds nijpender wordende persoonlijke situaties vanwege stijgende vaste lasten.

  De vaak geroemde Nederlandse betaalmoraal is bovendien ook niet meer wat het geweest is als er niet minder dan 3 miljoen deurwaarders trajecten per jaar zijn.

  Een gezonde economie is gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in elkaar, en vertrouwen in de deskundigheid van het openbaar bestuur.

  En juist dat vertrouwen is op dit moment erg broos:

  https://www.edelman.com/global-results/

  Ik zal niet zeggen dat men nu niet moet kopen, dat mag ieder voor zich weten.

  Maar om nou te zeggen dat de Nederlandse huizenprijzen na de afgelopen 10 jaar van volatiliteit nu ineens na allerlei kunstgrepen in een stabiel opwaarts traject terecht gekomen zijn, lijkt me veel te voorbarig.

  Bij miljoenen Nederlandse huishoudens staat nu het water al aan de lippen, en met alle verhogingen van niet loongerelateerde kosten is de rek er op enig moment wel uit.

  De hoge private schulden zijn wat dat betreft nog steeds een belangrijke factor die een hoge tol eisen op de koopkracht van de gemiddelde Nederlander. Verder gesleutel aan hypotheek, pensioen en andere vaste lasten zijn dan ook eerder regel dan uitzondering.

  Hoe steeds hogere huizenprijzen op de lange termijn helpen om een reeds met schuld overladen bevolking een betere toekomst met meer welvaart te bieden is me dan ook een raadsel.

  Een kenmerk van een welvarende samenleving zou toch moeten zijn dat er voldoende betaalbare woonruimte is voor de zwakste groepen. Als dat in het geding is, heb je het niet over een rijker wordend land maar over een land waar de welvaart onder druk staat en waar de ongelijkheid toeneemt, met alle gevolgen van dien, inclusief een verhoogd risico op een correctie van de huizenprijzen.

 156. Latida Zegt:

  *woongerelateerde kosten

 157. Nico de Geit Zegt:

  h.p. de greef:
  Tsja,ikblijfnogmaarevendeblijehuurder.MartinVisservandeTelegraaflegtuitwaterinNLaandehandis,enhiervindjewaterineuropaaandehandis,nazondag:deutsche-wirtschaf
kommt-nach-der-wahl/

  ‘Die Geldpolitik der EZB wird in den kommenden Jahren in der einen oder anderen Weise Schockwellen durch Europa und damit auch durch Deutschland schicken. Denn Mario Draghi hat den Regierungen zwar Zeit gekauft – aber diese haben die Zeit nicht genĂŒtzt.’

  Zo zie ik het ook: door allerlei (nood) maatregelen is tijd gekocht – noodzakelijke maatregelen zijn uitgesteld.

  Wat doet Duitsland? Zij neemt 1.000.000 overwegend low-iq vluchtelingen op. Wat is de bedoeling? Totale ineenstorting?

  Mijn motto: Red Jezelf.

  Mijn vermogen is in de laatste tien jaar flink gegroeid. Anderen zagen hun schulden groeien (door te speculeren op de huizenmarkt met geleend geld).

 158. Nico de Geit Zegt:

  Duitsers kiezen massaal Merkel. Hitler zei het al: Duitsland verdient zijn ondergang. Het zouden je buren maar zijn.

 159. Dr.t Zegt:

  Latida: “Veelechtscheiding,ziekteenverslavingendatbijhoogtotlaag”

  Dat jij daar maar heel gelukkig van mag worden.

 160. Arjan Zegt:

  Latida,

  Lang verhaal, maar wat ik zei is dat tegenwoordig annuĂŻteiten- en lineaire hypotheken de norm zijn. Die hoge schulden worden ook minder. Wel een risico, maar minder dan met aflossingsvrij. Ben je daar nu niet blij om? Of zie je net als Nico alleen maar ellende?

  Nog even een vraagje: hoeveel denk jij dat de prijzen gaan zakken, hoe lang, hoe hard en wanneer?

 161. Arjan Zegt:

  Nico de Geit: Het gemiddelde vermogen van huishoudens deed het niet best.

  Uit je duim gezogen of heb je ook echt een bron?

 162. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: Uitjeduimgezogenofhebjeookechteenbron?

  Zoek zelf gewoon die bron. Het is hier meermaals voorbij gekomen.

 163. Latida Zegt:

  Dr.t: Datjijdaarmaarheelgelukkigvanmagworden.

  Ik word bepaald niet gelukkig van een almaar groeiende schuldenproblematiek. Ik constateer enkel, dat deze problemen jaar in jaar uit steeds omvangrijker worden.

  Tegen wording zijn de gemeentes verantwoordelijk om hulp te bieden, maar die lijken daartoe niet voldoende in staat te zijn; het groeit ze boven het hoofd.

  “Linda en haar man raakten in de schulden toen zij ziek thuis kwam te zitten. De hoge rente voor hun tweede hypotheek, afgesloten voor een verbouwing, werd een groot probleem.”

  en

  “Toen Groen bij de gemeente om hulp aanklopte, stelde deze twee harde eisen: ze moesten hun huis te koop zetten en hun pensioenpot afkopen. Anders geen hulp. De woning werd verkocht met een grote restschuld en hun oudedagsvoorziening ging bijna geheel in rook op door de forse afkoopboete. Gevolg: tienduizenden euro’s extra schuld. ”

  en

  “Ook de Nationale Ombudsman constateert dat werkdruk een probleem is bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. ,,De toename van het aantal schuldenaren, het gebrek aan capaciteit en de grote complexiteit van de schuldproblemen hebben hun weerslag op de kwaliteit van de dienstverlening”, stelde hij vorig jaar in een kritisch rapport over gemeentelijke schuldhulp.”

  ad.nl/economie/sch…le-product~a3cc3f8f/

 164. Latida Zegt:

  “1 op de 5 Nederlandse gezinnen kampt met schulden. Dat kunnen je buren zijn, goede vrienden of jijzelf. Uit schaamte weten mensen vaak niet dat hun naasten financiĂ«le problemen hebben.”

  Het gaat dus over miljoenen burgers van jong tot oud.

  Laten we de huren nog maar eens verhogen, net als de zorgpremie, de elektriciteitsrekening, de BTW op voedsel, en de pensioenleeftijd.

  Mensen met schulden durven toch niet te klagen, ze hebben andere zorgen aan hun hoofd.

  En wat het doorsnee vermogen van huishoudens betreft, dat zit grotendeels in stenen, waardoor dit soort voorvallen zomaar weer kunnen plaatsvinden:

  “Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2013 een doorsnee-vermogen van 19 duizend euro. Dat is 30 procent minder dan begin 2012.”

  cbs.nl/nl-nl/nieuw…houdens-fors-gedaald

  en

  “De vermogenspositie van een doorsnee Nederlands huishouden is na 2008 meer dan gehalveerd van €47.000 tot €19.000 in 2014 (zie figuur). Dit verlies hebben huishoudens in 2016 in de meeste regio’s naar verwachting nog niet kunnen goedmaken.”

  fenixx.org/2016/08…nds-2008-gehalveerd/

  “Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens is in 2015 met 9 procent gestegen tot 17,3 duizend euro.”

  cbs.nl/nl-nl/nieuw…ens-in-2015-gestegen

 165. maff Zegt:

  Greetzzzzz NL, je bestaat niet meer
  Alles van waarde ( inclusief de dijken) is geleend

  accountant.nl/nieu…huishoudens-stijgen/

  En dan zitten de bankenschulden hier nog niet eens bij 😉
  ps 🙂 IOU 1.bp.blogspot.com/…ksktnI/s1600/B12.tif

 166. maff Zegt:

  ‘KRO-NCRV 2Doc: Vergeef me mijn schulden’, maandag 25 september om 21.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

  ‘U moet het zo zien’, zegt de rechter tegen een mevrouw voor de Haagse rechtbank, ‘U bent eigenlijk failliet.

 167. BBB Zegt:

  Nico de Geit: Zo zie ik het ook: door allerlei (nood) maatregelen is tijd gekocht – noodzakelijke maatregelen zijn uitgesteld.

  Dit beleid komt voornamelijk van de babyboomers. Die willen in hun laatste levensfase geen gezeik. Het gaat bij hun namelijk om ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Na de babyboomer de zondvloed.

  Nico de Geit: Mijn vermogen is in de laatste tien jaar flink gegroeid. Anderen zagen hun schulden groeien (door te speculeren op de huizenmarkt).

  De laatste 5 jaar is het vermogen van de huizenbezitter/lener juist flink gestegen. Ik denk meer dan jouw vermogen. Het grote verschil zit hem in dat jouw vermogen besteedbaar is en dat van de huizenbezitter niet. Huizenbezitters voelen zich rijk maar zijn dat vaak niet. Vooral huizenbezitters met een hoge hypotheek hebben vaak weinig te besteden en staan op de rand van de afgrond maar voelen zich stinkend rijk, zeker als de huizenprijzen stijgen.

 168. Arjan Zegt:

  BBB,

  Bron?

 169. Henk Zegt:
 170. cees Zegt:

  “Nico de Geit: Mijn vermogen is in de laatste tien jaar flink gegroeid. Anderen zagen hun schulden groeien (door te speculeren op de huizenmarkt).”

  Mensen met vermogen tikken een huisje vaak gewoon cash af, of hebben ‘m al afgelost en besteden hun tijd nuttig om de rest van hun vermogen te laten groeien of gewoon van het leven te genieten ipv uit den treure in herhaling vallen met “ik heb het zo goed, ik ben zo slim en oh wat erg (ik voel me daardoor NOG beter) dat al die mensen het niet goed hebben en niet zo slim zijn.”

 171. Nico de Geit Zegt:

  BBB: De laatste 5 jaar is het vermogen van de huizenbezitter/lener juist flink gestegen.

  De totale hypotheeklast is weer gestegen. De waarde van het onderpand is ook gestegen, maar kan sterk fluctueren. De schuld blijft echter staan.

 172. Jo Zegt:

  Beste is sparen

 173. Arjan Zegt:

  Kijk, dat zijn nog eens andere berichten:

  nu.nl/wonen/493634…talen-hypotheek.html

 174. Arjan Zegt:

  cees,

  Met zo’n hoge huur kan je vermogen idd onmogelijk harder groeien dan met een afgelost huis.

 175. Arjan Zegt:

  Nico de Geit: De totale hypotheeklast is weer gestegen. De waarde van het onderpand is ook gestegen, maar kan sterk fluctueren. De schuld blijft echter staan.

  Maar de schuldentoename vlakt wel af.

 176. Nico de Geit Zegt:

  cees: Mensen met vermogen tikken een huisje vaak gewoon cash af

  De totale hypotheekschuld groeit harder dan de totale waarde van de woningen. Het aantal mensen dat hun woning heeft betaald neemt af. Kranten roepen over rijke speculanten die alles opkopen (op zeer gewilde locaties), de regel is dat oudjes hun betaalde woning verkopen aan jongere mensen die op krediet kopen.

 177. Henk Zegt:

  cees:
  “NicodeGeit:Mijnvermogenisindelaatstetienjaarflinkgegroeid.Anderenzagenhunschuldengroeien(doortespeculerenopdehuizenmarkt).”

  Mensenmetvermogentikkeneenhuisjevaakgewooncashaf,ofhebben‘malafgelostenbestedenhuntijdnuttigomderestvanhunvermogentelatengroeienofgewoonvanhetleventegenietenipvuitdentreureinherhalingvallenmet“ikhebhetzogoed,ikbenzoslimenohwaterg(ikvoelmedaardoorNOGbeter)dataldiemensenhetnietgoedhebbenennietzoslimzijn.”

  Cees, wat is het het precies waarom jij je in deze tijd zo goed voelt met je opgebouwde vermogen?

  Zou je je niet veel beter hebben gevoeld:

  1- Als je dat vermogen had gehad in een tijd waar je nog een beetje rendement erover kreeg (geld is gratis nu)
  2- Wanneer de hypotheekrente hoger was geweest waardoor je meer value voor je cash-geld in de real estate zou krijgen?

  Kortom wat is het wat je gelukkig maakt om juist in deze tijd op een (grote) berg prive cash te zitten?

 178. Nico de Geit Zegt:

  Henk: een (grote) berg prive cash

  Het is inderdaad zorgelijk. Daarom kopen rijken van ellende iets van ‘waarde’, gewoon om van hun overschot aan geld af te komen.

  Je zou toch maar een paar miljoen euro’s hebben, waar moet je het laten?!

 179. Henk Zegt:

  Nico de Geit,

  ‘ Je zou toch maar een paar miljoen euro’s hebben, waar moet je het laten?! ‘

  Nico is dat ironisch bedoeld?

  Het lijkt lastig voor je om diegene die miljoenen hebben te scheiden van diegene die tonnen hebben. Er is een wezenlijk verschil tussen deze twee groepen. Ik ga dat niet toelichten

 180. Latida Zegt:

  cees: Mensen met vermogen tikken een huisje vaak gewoon cash af, of hebben ‘m al afgelost

  De laatste keer dat ik keek betrof dit welgeteld 8% van de huiseigenaren.

  Letterlijk meer dan negen van de tien huizenbezitters in Nederland hebben hun hypotheek niet afgelost.

  Als jij een hoger percentage eigen woningbezitters zonder hypotheek kunt laten zien krijg je van mij een punt.

 181. Latida Zegt:

  De angstfase: bij de VVD zitten ze er al een tijdje in:

  “Binnen de VVD is afgelopen jaren sprake geweest van een ’gigantische angstcultuur’. Dat zegt voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes”

  telegraaf.nl/binne…rlid_gaat_los__.html

 182. Latida Zegt:

  Voor wie nu nog een huis wilt kopen, is dit een absolute aanrader:

  ftm.nl/artikelen/w…igen-huis-wilt-kopen

 183. Latida Zegt:

  “Mensen met torenhoge schulden hopen via de rechter voor schuldsanering in aanmerking te komen.”

  npo.nl/2doc-vergee…5-09-2017/KN_1693495

 184. maff Zegt:

  Fondsevent: Afbouw QE zal weinig effect hebben. Bas Jacobs

  fondsnieuws.nl/nie…weinig-effect-hebben

  Ps 🙂 message in a bubble https://pbs.twimg.com/media/CmNws4HUgAAV9oZ.jpg

 185. Nico de Geit Zegt:

  maff: Afbouw QE zal weinig effect hebben

  ‘Het kwantitatieve verruimingsbeleid van de ECB heeft weinig effect gehad. Dus zal voor de afbouw waarschijnlijk hetzelfde gelden’

  Goed. Je hebt te weinig geld om rond te komen en sluit een flinke lening af. Met die lening kun je wel rondkomen, maar het houdt niet over, ‘het heeft weinig effect gehad. Dus zal voor de afbouw waarschijnlijk hetzelfde gelden’.

  De kredietcrisis van 2008 die ontstond door te veel onverantwoorde leningen werd opgelost door nog veel meer onverantwoorde leningen. De msm roeptoetert; ‘de crisi is voorbij’, ‘na de crisis’ enz. De crisis is uitgesteld, er is tijd gekocht met goedkoop geleend geld. Hoe het verder moet weet niemand.

 186. Nico de Geit Zegt:

  De Aankoopversneller

  De huidige woningmarkt is volop in beweging. Snel schakelen is essentieel. Met de Aankoopversneller zorgt u ervoor dat u goed voorbereid op pad gaat.

  ing.nl/particulier…nkoopversneller.html

 187. ps Zegt:

  Maff 🙂

  Keep calm and cuddle your piggy bank!
  https://twitter.com/dodo/status/912361579240333312

 188. Jo Zegt:

  Hallo waar blijven de verslagen Kom op Nico Ik wil weer wat te lezen Red jezelf

 189. maff Zegt:

  ps: Keep calm and cuddle your piggy bank!

  🙂 Frozen bankaccount ‘ Durray is nog steeds verontwaardigd over wat er bij Sarah gebeurde. “EĂ©n dag voor kerst zag ik dat het complete banksaldo van Sarah was bevroren.’

  omroepbrabant.nl/?…edt+nieuwe+hoop.aspx

 190. maff Zegt:

  Op volle kracht bouwen brengt ineenstorting huizenmarkt dichterbij

  mejudice.nl/artike…izenmarkt-dichterbij

  ps 🙂 circle of life fightforrhinos.fil…3/baobab-cartoon.jpg

 191. maff Zegt:

  ING verlaagt spaarrente naar 0,05%

  onlinebroker-revie…ons/files/rente0.jpg

 192. Henk Zegt:

  maff:
  Opvollekrachtbouwenbrengtineenstortinghuizenmarktdichterbij

  mejudice.nl/artike
izenmarkt-dichterbij

  pscircleoflifefightforrhinos.fil
3/baobab-cartoon.jpg

  ” Zij waarschuwen voor het starten van te veel woningbouwprojecten, omdat dit op termijn een nieuwe, diepe crisis in de woningbouw zal veroorzaken, met alle gevolgen van dien voor de rest van de Nederlandse economie ”

  Het credo is dus gewoon doorgaan met aanmodderen. Je zou eens aanbod hebben wat in de buurt van de vraag komt of overstijgt. Dan is het beter voor de NL-economie dat iedereen die zich dat (nog) kan veroorloven een peperduur objectje aanschaft.

 193. Nico de Geit Zegt:

  maff:
  Opvollekrachtbouwenbrengtineenstortinghuizenmarktdichterbij

  mejudice.nl/artike
izenmarkt-dichterbij

  pscircleoflifefightforrhinos.fil
3/baobab-cartoon.jpg

  – Te duur wonen wordt als normaal gezien
  – Een miljoen mensen erbij, waarvan ca. 1,4 miljoen uit de derde wereld, meer? Geen woord over de omvolking en de gevolgen.

  Verder eens dat bijbouwen slecht is voor hoge huizenprijzen. beter is huizen afbreken, dat verhoogt de vraag en dus de prijs. Hoe mensen dat betalen moeten ze blijkbaar zelf maar uitzoeken.

 194. BBB Zegt:

  Henk: Het credo is dus gewoon doorgaan met aanmodderen.

  En dat zal best wel eens tot 2030 kunnen gaan duren.

 195. Jo Zegt:

  Geef ze nog wat ruimte blijven de prijzen nog wat hoger.

 196. Henk Zegt:

  BBB,

  Helaas, mee eens !! …………… toch een mooi leven van 2017 tot 2030 ……. en daarna hoeft het niet perse een drama te worden. Mensen ontwikkelen zich verder, inkomen groeit ieder jaar iets ………

  Zou niet graag op de 2030 wachtbank plaatsnemen …..zou het graag anders zien maar denk dat dit het scenario is.

 197. maff Zegt:

  De weg is nu helemaal weg 😉

  JANET YELLEN IS DE WEG KWIJT

  bnr.nl/podcast/kee…llen-is-de-weg-kwijt

  ps 🙂 Omleiding cdn.static-economi…0160220_FBD001_1.jpg

 198. ps Zegt:

  maff, 🙂

  …geef ze nog een kans!
  https://pbs.twimg.com/media/C7aLIt6X0AAheZp.jpg

 199. adamus Zegt:

  Arjan:
  BBB,

  Tochnogwatbabyboomersdiehetwatmindergoedgeregeldhebben.

  50+ = geen BB

 200. adamus Zegt:

  Hans-:
  Geenangstzaaien,immershetPONZISCHEMEsysteemMOETdoordraaien.Duserkomtdaneenregeling!Endaarkomtbij,datdeoverheidverplichtisvooronderdakvandebevolking.

  de overheid bepaalt waar je mag wonen (niet waar niet), maar stelt niets ter beschikking -of je moet tot een grote groep behoren, maar dat wordt in Brussel behandelt.

 201. adamus Zegt:

  Arjan:
  Maarmijnpuntwas,datjenunogsteedsmeerkuntlenendandewaardevanhethuis(101%),NHGzijngewoonextrakostendiejemaakt.Jijdeedoverkomenalsofheteenaanbetalingophethuiswas.

  Gelukkigiserwatgedaanaandeaflossingsvrijehypothekenenishetrestschuldrisicoeenstuklagergeworden.

  de nieuwe probleemgroep moet zich nog aandienen: de ‘hoogopgeleide’ 40plus stelletjes met een 2/3 aflossingsvrije hypotheek van >600K en gezinsinkomen van €150K bruto. Gaat er 1 mentaal door de stutten wat dan?

 202. Dr.t Zegt:

  Latida: Delaatstekeerdatikkeekbetrofditwelgeteld8%vandehuiseigenaren.

  LetterlijkmeerdannegenvandetienhuizenbezittersinNederlandhebbenhunhypotheeknietafgelost.

  Alsjijeenhogerpercentageeigenwoningbezitterszonderhypotheekkuntlatenzienkrijgjevanmijeenpunt.

  Geef dat puntje dan maar aan mij Latida.

  nu.nl/geldzaken/49…en-achtste-plek.html

 203. Dr.t Zegt:

  Zucht waarom bestaat jullie wereld toch steeds weer uit probleem groepen?

 204. Arjan Zegt:

  adamus,

  Volgens BBB wel

 205. Nico de Geit Zegt:

  Dr.t:
  Zuchtwaarombestaatjulliewereldtochsteedsweeruitprobleemgroepen?

  Vele jaren van praktijkervaring?

 206. BBB Zegt:

  Arjan,

  Zie mijn eerste post (nr. 3) op dit artikel.

  Hoe oud of jong ben jij eigenlijk?

 207. Arjan Zegt:

  adamus: de nieuwe probleemgroep moet zich nog aandienen: de ‘hoogopgeleide’ 40plus stelletjes met een 2/3 aflossingsvrije hypotheek van >600K en gezinsinkomen van €150K bruto. Gaat er 1 mentaal door de stutten wat dan?

  In de regel geen arme sloebers. Kunnen die de eventuele restschuld volgens jou niet dragen en is het een grote groep?

 208. Arjan Zegt:

  BBB: Hoe oud of jong ben jij eigenlijk?

  Ik dacht dat je laatst zei dat ik Lassie was… Dan zou je ‘t moeten weten

 209. Arjan Zegt:

  Henk: Zou niet graag op de 2030 wachtbank plaatsnemen 
..zou het graag anders zien maar denk dat dit het scenario is.

  Ben jij nou diezelfde Henk die zei “Tot over 30 jaar.”? Jij hebt wel een erg wispelturige glazen bol…

 210. Arjan Zegt:

  Henk,

  Ben jij nou diezelfde Henk die zei “Tot over 30 jaar.”? Jij hebt wel een erg wispelturige glazen bol

 211. Arjan Zegt:

  Henk,

  Jij hebt wel een erg wispelturige glazen bol

 212. Nico de Geit Zegt:

  BBB: Hoe oud of jong ben jij eigenlijk?

  De 68-jarige Emile Ratelband wil dat de gemeente Arnhem zijn leeftijd met twintig jaar naar beneden bijstelt zodat hij weer gemakkelijker aan het werk kan. Tevens zou hij zijn oog hebben laten vallen op een meisje van 21, bij wie hij meer kans denkt te maken als hij op papier jonger is.

  „Ik stoor me aan de huidige discussie over genderneutraliteit. Iedereen kan zijn geslacht veranderen als hij dat wil. En vluchtelingen die Nederland binnenkomen, kunnen ’gewoon’ een leeftijd opgeven. Waarom ik niet? Ik stond voor de spiegel en besloot dat ik niet meer 68 maar 48 jaar oud wil zijn.

  telegraaf.nl/enter…-20-jaar-te-verlagen

  AOW is inderdaad leeftijd gebaseerd, en je bent zo oud als je je voelt. AOW is inderdaad gebaseerd op leeftijdsdiscriminatie.

 213. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: In de regel geen arme sloebers

  Wat een misvatting. Ze ogen misschien niet arm, verdienen veel, maar de schulden zijn HEEL ERG GROOT. Het idee was om de schulden af te lossen door het huis met winst te verkopen. Die beoogde winst is vaak hun pensioen. Ook dat nog.

 214. Jo Zegt:

  Zat laatst bij Schiphol in een barretje en ik denk ik neem een lekkere erwtensoep. Dus ik bestellen maar toen kwam het en ik eten maar ze waren het brood vergeten dus ik roep de serveerster 50 plus denk ik. En ik vraag heeft u ook zo een droog sneetje voor me? Zegt ze nee het zijn mijn schoenen die zo kraken.

 215. Arjan Zegt:

  Nico de Geit: Wat een misvatting. Ze ogen misschien niet arm, verdienen veel, maar de schulden zijn HEEL ERG GROOT. Het idee was om de schulden af te lossen door het huis met winst te verkopen. Die beoogde winst is vaak hun pensioen. Ook dat nog.

  Dat baseer je op eigen onderzoek?

 216. Steven Zegt:

  Arjan: Dat baseer je op eigen onderzoek?

  Ik baseer het overigens wel een beetje op eigen onderzoek. Veel van mijn kennissen hebben idioot hoge hypotheken. Dat gaat natuurlijk nu allemaal nog goed. Dat ze van plan zijn hun pensioen met hun hypotheek te betalen…. Tja zo dom zijn ze vast niet. Ik ga het ze niet vragen.. 🙂

 217. Arjan Zegt:

  Steven: hebben idioot hoge hypotheken

  Allemaal aflossingsvrij en LTV > 100?

 218. cees Zegt:

  Ja dat gelul over leeftijd, ik zeg toch ook niet dat Zalm te oud is voor de ABNAMRO. Ik zou ‘m trouwens niet aannemen want hij rookt. Ik neem geen rokers aan.

 219. cees Zegt:

  Wat nu? Op een prijsdaling kun je lang wachten. ING voorspelt dat de huizenprijzen in de Randstad en de grote steden zeker tot 2025 verder zullen stijgen. Wel kun je als starter wachten tot je zelf ruimer bij kas zit, bijvoorbeeld na een carriĂšrestap. Maar wat doe je in de tussentijd?

  GVD nog geen crash!!! Straks zijn Geit en Steven al dood!

 220. Steven Zegt:

  cees: GVD nog geen crash!!! Straks zijn Geit en Steven al dood!

  Ik leef nog wel 30 jaar en dat lekker zonder schulden. Ik ben dan wel geen Hugh Hefner, maar heb niets te klagen.

  Dat geleen met huizen op een te hoog niveau laat ik over aan cees.

 221. Nico de Geit Zegt:

  cees: lang wachten

  Zoals al eerder aangegeven: je kunt er niet op wachten, daar is het leven te kort voor. Maar je kunt jezelf wel een hoop ellende besparen.

 222. Arjan Zegt:

  Cees,

  ING heeft ook geen glazen bol

 223. Steven Zegt:

  cees: ING voorspelt dat de huizenprijzen in de Randstad en de grote steden zeker tot 2025 verder zullen stijgen

  Dat is een bankje dat we een paar jaar geleden hebben moeten redden.. Probeer eens op een wat hoger treetje na te denken.

 224. Steven Zegt:

  En zoals we al zo vaak zeggen: meer dan onbetaalbaar wordt het echt niet.

 225. Steven Zegt:
 226. Steven Zegt:

  In de praktijk:

  lokatie, ontwerp en kosten uitrekenen en druk op print….(of niet natuurlijk dan print je je huis dus niet of ergens anders. 🙂

  proost

 227. Steven Zegt:

  En nog een laatste: als huizen straks uitgeprint kunnen worden voor minder geld gaat het ook echt gebeuren.

 228. BBB Zegt:

  Steven,

  Dan zal de grondprijs flink gaan stijgen.

 229. Dr.t Zegt:

  Nico de Geit: Velejarenvanpraktijkervaring?

  Dat geloof ik in jou geval graag.

 230. Luisindepels Zegt:

  Arjan: ING heeft ook geen glazen bol

  Klopt, die waren afgelopen 5 jaar ook structureel te negatief over de huizenmarkt. Ze zaten overigens wel een stuk accurater dan de gemiddelde zeepbellert hier.

 231. Nico de Geit Zegt:

  Steven: meer dan onbetaalbaar wordt het echt niet

  Dat valt nog te bezien.

 232. Luisindepels Zegt:

  Nico de Geit: Datvaltnogtebezien.

  Sterker nog, het is al onbetaalbaar voor een hoop Geiten. Die kunnen dan ook geen woning kopen #financieleselectieaandedeur

 233. Nico de Geit Zegt:

  Luisindepels: Die kunnen dan ook geen woning kopen

  Er zijn meer woningzoekenden die geen woning kunnen huren dan woningzoekenden die geen woning kunnen kopen. De schaarste aan huurwoningen is nog altijd vele malen groter dan de schaarste aan koopwoningen.

  De overheid ziet mensen het liefst kopen, dwingt ze in zekere zin. En als het dan misgaat geven ze de mensen de schuld.

 234. Luisindepels Zegt:

  Nico de Geit: De overheid ziet mensen het liefst kopen

  Waarom hebben ze de normen dan juist zoveel strenger gemaakt dat de meeste Geiten nooit meer kunnen kopen?

 235. BBB Zegt:

  Luisindepels: WaaromhebbenzedenormendanjuistzoveelstrengergemaaktdatdemeesteGeitennooitmeerkunnenkopen?

  Zolang de rente laag is en pappie en mammie de kosten koper en verbouwing financieren kunnen nog velen kopen. Wat zullen de banken en overheid schuddebuiken van het lachen op dit moment. De ellende komt later als de demografie gaat veranderen. 2030.

 236. BBB Zegt:

  Dit forum heeft een appel allergie.

 237. cees Zegt:

  Ik zeg niet dat ING alwetend is, zeker niet. Maar Steven ook niet. Dus aan het gas met die uebermenschhouding van “op een hoger treedje nadenken”.

 238. Jo Zegt:

  Er zijn nog genoeg huizen die wel aardig onder die achterlijk hoge prijzen liggen van de randstad en kleine steden maar vraag me af wat er in 2018 gaat gebeuren de mensen die willen kopen zijn al aardig uitgedund.

 239. cees Zegt:

  Hoe gaat ‘t met je zilver? -45% afgelopen 5 jaar…

 240. Jo Zegt:

  Er zijn nog genoeg huizen die wel aardig onder die achterlijk hoge prijzen liggen van de randstad en kleine steden maar vraag me af wat er in 2018 gaat gebeuren de mensen die willen kopen zijn al aardig uitgedund.

  by Jo on Sep 29, 2017 at 10:57 am (Quote) (Reply)

 241. Arjan Zegt:

  BBB: De ellende komt later als de demografie gaat veranderen. 2030.

  Wat voor ellende precies?

 242. Luisindepels Zegt:

  Arjan: Wat voor ellende precies?

  Dat merk je in 2030 wel, jij onwetende.

 243. Arjan Zegt:

  cees: Op een prijsdaling kun je lang wachten.

  Een naderende daling an sich hoeft nog niet eens een reden te zijn om niet te kopen en daarbij is speculeren op een daling m.i. een zeer risicovolle gok met je eigen centen die je duur betaalt aan je huurbaas. Instappen in een dal is meestal een kwestie van geluk, aan het BEGIN van je wooncarriĂšre. Dat laatste snappen veel zeepbellers niet.

 244. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: Instappen in een dal is meestal een kwestie van geluk, aan het BEGIN van je wooncarriĂšre. Dat laatste snappen veel zeepbellers niet.

  Je bedoelt ongeveer halverwege de jaren ’50?

  huizenmarkt-zeepbe…nprijzen_300jaar.jpg

 245. Arjan Zegt:

  Nico de Geit: Je bedoelt ongeveer halverwege de jaren ’50?

  Zou je er naar terug willen?

 246. maff Zegt:

  ps: 
geef ze nog een kans!

  🙂 No problem zerohedge.com/site…08/DraghiWonka_0.png

 247. maff Zegt:

  Onder dwang je droomhuis moeten verkopen

  nrc.nl/nieuws/2017…en-13241168-a1575306

 248. maff Zegt:

  Open Huizen Dag is niet leuk meer

  ‘ Vijftig of zeventig kijkers voor een woning is echt geen uitzondering meer ‘

  ad.nl/economie/ope…-leuk-meer~a6f3ac53/

 249. Nico de Geit Zegt:

  maff:
  Onderdwangjedroomhuismoetenverkopen

  nrc.nl/nieuws/2017
en-13241168-a1575306

  Als je met pensioen gaat doe je er goed aan:

  – een afbetaalde woning te hebben
  – voldoende geld om van te leven tot je 100e
  – er rekening mee te houden dat je geen AOW zult krijgen
  – er rekening mee houdt dat je aangeslagen wordt voor rijkenheffing
  – er rekening mee houdt dat je aangeslagen wordt voor vermogensrendementsheffing 1,41% over het eerste miljoen, daarboven meer.

  Bovenstaand plaatje is bijna niet te doen. Bijna niemand is dus goed voorbereid op zijn pensioen.

 250. Nico de Geit Zegt:

  maff: Vijftig of zeventig kijkers voor een woning

  Als de prijzen stijgen staan ze blijkbaar in de rij, dalen de prijzen dan komt er niemand kijken. Wat een muppets!

 251. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: Alsjemetpensioengaatdoejeergoedaan:

  –eenafbetaaldewoningtehebben
  –voldoendegeldomvanteleventotje100e
  –errekeningmeetehoudendatjegeenAOWzultkrijgen
  –errekeningmeehoudtdatjeaangeslagenwordtvoorrijkenheffing
  –errekeningmeehoudtdatjeaangeslagenwordtvoorvermogensrendementsheffing1,41%overheteerstemiljoen,daarbovenmeer.

  Bovenstaandplaatjeisbijnaniettedoen.Bijnaniemandisdusgoedvoorbereidopzijnpensioen.

  Individuele pensioen is heel duur. Vroeger trokken oudjes gewoon bij hun kinderen in. Als je een Oost-Europese vrouw aan de haak slaat krijg je de moeder er gratis bij. En als je dat niet wilt is de relatie over, en ruilt ze je in.

  Oost-Europese mannen zuipen zich gewoon dood. Of zo.

 252. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: Als je een Oost-Europese vrouw aan de haak slaat

  Zij slaat jou aan de haak. Het zou een misvatting zijn om te denken dat je haar aan de haak hebt. – Alles, nu – is het credo bij dat soort types. Als het schip schipbreuk lijdt springen ze gewoon snel over naar een ander schip. Maar is dat bij relaties met westerse vrouwen anders?

  De vrouw speelt een belangrijke rol inzake woonwensen. Het gaat niet om details. Alles nu, gaat uitstekend samen met lage maandlasten, waaronder aflossingsvrij.

  Ze steken gewoon het schip in de fik en jumpen naar de volgende. Echt? Ja echt.

 253. BBB Zegt:

  Nico de Geit: Bijna niemand is dus goed voorbereid op zijn pensioen.

  Het doet mij deugt dat je steeds het pensioen ter sprake brengt. De huizenbubbel zal namelijk verbleken bij de pensioenbubbel. Je stelling over de AOW zou zo maar eens kunnen gebeuren. Het zal weer een bewijs zijn dat de huidige oudere generatie een jongere generatie naait. Helaas is de AOW slechts Ă©Ă©n van de pensioenpijlers. De ellende in het aanvullend pensioen wordt volgens mij nog veel groter. Zoals ik zo vaak zeg gaat dit alles samenkomen in de dertiger jaren van deze eeuw. Ik hoop dat de critici op dit forum dan ook het lef hebben om toe te geven dat ik het bij het juiste eind had.
  Lange termijn denken is duidelijk niet besteed aan de meeste op dit forum en zeker niet aan de oudere posters. Zij zullen 2030 niet halen. Voor hun geldt na mij de zondvloed.

 254. Nico de Geit Zegt:

  BBB: Je stelling over de AOW zou zo maar eens kunnen gebeuren.

  Tegenover iedere AOW’er staan nu vier werkenden. Straks zijn dat er nog maar twee, waarvan Ă©Ă©n (deels) afkomstig uit een derde wereldland. De mensen die dat niet als problematisch zien mogen mij uitleggen hoe de AOW betaalbaar gehouden zou kunnen worden, want ik zie geen mogelijkheid.

  AOW alleen voor wie het echt nodig hebben, uiterst karig. Eigen woning zwaar belast, want de overheid heeft geld nodig.

 255. Nico de Geit Zegt:

  BBB: Het doet mij deugt dat je steeds het pensioen ter sprake brengt

  Een betaalde eigen woning is een heel belangrijk bestanddeel van een goed pensioen. Maar door het systeem waar we inzitten wordt een betaalde woning veel minder interessant.

  Velen zullen er straks achter komen dat ze zwaar geld tekort komen, als ze de woning hebben afbetaald blijft er te weinig over. Dan mogen ze alsnog hun woning opeten, letterlijk, anders hebben ze niet te eten.

  Voedsel naar 21% btw. Om te beginnen. Mooi.

 256. BBB Zegt:

  Nico de Geit: Een betaalde eigen woning is een heel belangrijk bestanddeel van een goed pensioen.

  Tot dat de overheid beslist dat deze naar box 3 verhuist of de wet Hillen afschaft.

 257. Nico de Geit Zegt:

  BBB: Totdatdeoverheidbeslistdatdezenaarbox3verhuistofdewetHillenafschaft.

  Of bijvoorbeeld omdat de prijzen veel te hoog zijn omdat Jan en alleman een huis gaat kopen met goedkoop geleend geld.

  Lenen en onverantwoord gedrag wordt gestimuleerd en beloond, sparen en fatsoenlijk gedrag bestraft met allerlei heffingen.

 258. Latida Zegt:
 259. Nico de Geit Zegt:

  Latida:
  ftm.nl/artikelen/d
g-voor-de-armoedeval

  Hij zal zelf waarschijnlijk werken. Als uitkeringstrekkers een paar honderd euro per maand in moeten leveren hebben ze niet meer te eten.

  Ik ben overigens benieuwd hoe de sociale huursector zich gaat ontwikkelen. Stijgende huren en steeds verder beperkte woontoeslag. Naast een zeer beperkt aanbod van subsidiabele huurwoningen.

  Het valt niet uit te sluiten dat er op enig moment een uitsterfbeleid komt voor die situatie. Net als voor woonwagenkampen.

 260. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: Hij

  Vrouwen, die altijd een kiesgerechtigde meerderheid vormen omdat vrouwen gemiddeld nu eenmaal vijf jaar ouder worden, zijn vrijwel zonder uitzondering vóór hogere uitkeringen, meer vluchtelingen en gratis feesten.

  ‘The welfare state is a Ponzi scheme’ hoorde ik recent. We wachten af.

 261. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: Vrouwen

  Vrouwen

  – hebben dus altijd een politieke meerderheid
  – bepalen welke woning er gekocht wordt
  – bepalen wat hun mannetje wel en niet mag

  Wat kan er mis gaan?!

 262. maff Zegt:

  Pechmannen

  ‘ De pechmannen worden dakloos door schulden, ontslag of een scheiding.’

  binnenlandsbestuur…mannen.9572141.lynkx

 263. maff Zegt:

  Achtergrond: Deze groepen profiteren niet van de bloei op de woningmarkt

  nu.nl/wonen/494290…oei-woningmarkt.html

  ps 🙂 1.bp.blogspot.com/…rtoon+tree+house.jpg

 264. maff Zegt:

  ‘Na 2030 1 miljoen huishoudens met restschuld’
  DNB des Knots

  NIET aflossen is een extra koopkracht van 10 miljard per jaar ……..

  Wie is hier nou gek?

 265. Nico de Geit Zegt:

  ‘De gemiddelde woningprijs blijft maar stijgen en komt inmiddels weer in de buurt van de piek in 2008.’

  Moet dat niet gecorrigeerd worden voor inflatie?

 266. Latida Zegt:

  Profiteren

  “”Starters profiteren eigenlijk helemaal niet van de opgaande huizenprijzen, omdat ze een hogere hypotheeklening nodig hebben”, weet woningmarkteconoom Senne Janssen van het Economisch Bureau van ING.”

  nu.nl/wonen/494290…oei-woningmarkt.html

 267. Latida Zegt:

  Hoofd aandelenstrategie Richard Turnill van vermogensbeheerder BlackRock verwacht rentestijging:

  “Meer rente-inkomsten

  Ten eerste verwacht Turnhill dat het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om minder obligaties te kopen (verkleinen van de balans), zal leiden tot een hogere rente. En dat is goed voor de banken die daardoor eindelijk weer wat kunnen gaan verdienen aan hun kredietbedrijf.”

  en

  “De verwachting dat de rente verder gaat stijgen Ă©n dat de economische groei verder doorzet in Europa is voor beide strategen aanleiding om in te zetten op verdere groei van de sector. Juvyns: ‘Dat zal Europese bankaandelen een boost geven. Ze doen het nu goed, maar ze kunnen het nog veel beter doen.’ ”

  fondsnieuws.nl/nie…nnen-nog-fors-omhoog

 268. ripoff Zegt:
 269. maff Zegt:

  ‘Aantal autoleningen stijgt fors’

  accountant.nl/nieu…eningen-stijgt-fors/

  ps 🙂

 270. argon Zegt:

  He Nico, hier is nog een mooi voorbeeldje van zo n mevrouw.
  uitzendinggemist.n…6189/Ik_Vertrek.html

  Geen enkele woning is goed genoeg ,tot er eentje voorbij komt waar hij zich na zijn pensioen lekker kapot kan werken, terwijl zei lekker geld over de balk smijt op de veiling.

  kijk op minuut 35:35 “Ja baas” lolol

 271. argon Zegt:

  oops ik bedoel op 37:35

 272. Latida Zegt:
 273. adamus Zegt:

  Nico de Geit:
  ‘Degemiddeldewoningprijsblijftmaarstijgenenkomtinmiddelsweerindebuurtvandepiekin2008.’

  Moetdatnietgecorrigeerdwordenvoorinflatie?

  worden woningen in de periferie waarvan de beoogde prijs in 2009 450/650K was verkocht voor 325/450K. Totdat de lucht uit die markt is. Dan komt Stef met een nieuw kunstje. Waarom? Omdat het kan en moet.

 274. adamus Zegt:

  Arjan: Eennaderendedalingansichhoeftnognieteenseenredentezijnomniettekopenendaarbijisspeculerenopeendalingm.i.eenzeerrisicovollegokmetjeeigencentendiejeduurbetaaltaanjehuurbaas.Instappenineendalismeestaleenkwestievangeluk,aanhetBEGINvanjewooncarriĂšre.Datlaatstesnappenveelzeepbellersniet.

  ….geen reden om niet te kopen, wel om niet te lenen.

 275. Arjan Zegt:

  adamus: worden woningen in de periferie waarvan de beoogde prijs in 2009 450/650K was verkocht voor 325/450K. Totdat de lucht uit die markt is. Dan komt Stef met een nieuw kunstje. Waarom? Omdat het kan en moet.

  In kan hier werkelijk geen chocola van maken!

 276. Steven Zegt:

  Arjan: In kan hier werkelijk geen chocola van maken!

  Ik ook niet echt. Wel lijkt het me nu niet slim je te veel in de schulden te steken voor dure huizen. Geld kan je aan veel betere dingen spenderen die nu juist niet te duur zijn.

 277. Dalen Zegt:

  Als verguisde babyboomer heb ik na de verkoop van mijn huis in 2008 van de overwaarde 4 appartementen gekocht die inmiddels gemiddeld 30.000 euromeer waard geworden zijn.

  Van de huur kan ik ruimschoots leven en feesten.

  Van het geld dat over was, huis was afbetaald, heb ik een mooie bungalow gekocht.

  Wanneer worden jongeren ooit eens wakker en lopen ze niet met de massa mee? Werken tot je 70 bent en ploeteren voor de bank en wonen in een finex huisje. Dom, dom dom.

  Het is zo simpel maar doe je ogen eens een keer open en doe het domme, stomme, van je vriendjes niet na. En ja, ook nu liggen er nog volop kansen, hetzelfde als vroeger. Kankeren en niets doen helpt niet echt.

  Ten eerste, kijk eens welke trekpoppen je nu weer hebt gekozen in Den Haag. Slaap lekker verder.

  Groeten. Dalen, vanuit een warm land

 278. maff Zegt:

  Pensioenfondsen steken geld in ‘duokoop’-initiatief

  accountancyvanmorg…-duokoop-initiatief/

  ps 🙂

 279. maff Zegt:
 280. maff Zegt:

  DIT RIJMT NIET MET DE STAATSPROPAGANDA Kees de Kort

  bnr.nl/podcast/kee…-de-staatspropaganda

 281. maff Zegt:

  Is dit het nieuwe Europa ?

  twitter.com/Histor…s/914492012728070145

 282. maff Zegt:

  Wonen met de stad als woonkamer …….

  robotmafia.com/wp-…enter_of_gravity.jpg

  iPhone belangrijker dan groot huis

  cobouw.nl/woningbo…groot-huis-101253128

 283. maff Zegt:

  The growing monster ……
  off-balance zodat niemand het ziet

  http://mdbriefing.com/Netherlands-credit.png

 284. ps Zegt:

  Maff 🙂

  …keep calm, het is maar een spelletje!
  https://pbs.twimg.com/media/DK9rRDdWsAAM4Ts.jpg

 285. Arjan Zegt:

  Steven: Geld kan je aan veel betere dingen spenderen die nu juist niet te duur zijn.

  Moet je dat geld wel hebben. Met een hoge huur kan dat ook een probleem worden.

 286. Henk Zegt:

  Ontving deze week omverwacht optie op een redelijk groot nieuwbouw huis dicht tegen Utrecht aan.

  Het blijft natuurlijk een hoop geld maar kan financieren uit eigen middelen. Is het mn droomhuis?: Nee maar het is zeker niet slecht. Mijn droomhuizen zijn meestal weer +200K duurder voor wat ik wil uitgeven omdat ik dan teveel inteer op de egen middelen.

  Overweeg het maar te doen omdat 2030 voor mij tever weg is. Enige overwegingen?

 287. Arjan Zegt:

  adamus: wel om niet te lenen

  Verklaar u nader…

 288. maff Zegt:

  ps: 
keep calm, het is maar een spelletje!

  🙂 game over i.amz.mshcdn.com/S…nopoly-Game-2005.jpg

 289. maff Zegt:

  Podcast 🙂

  Is aflossingsvrije hypotheek gevaarlijk?

  elsevierweekblad.n…k-gevaarlijk-545866/

 290. maff Zegt:

  ‘Over-mortgaged’

  ff kijken of het lukt

  globalpropertyguid…prices/N#netherlands

 291. maff Zegt:
 292. maff Zegt:

  Grappige video …….

  What’s next for the world economy… according to Steve Keen (RT VIDEO)

  What you are not being told about the economy

  rt.com/uk/405555-e…my-crash-steve-keen/

 293. maff Zegt:

  Genept …………..

  Schatkist overheid blijft dit millenium groeien, die van u niet

  elsevierweekblad.n…verheid-wint-546313/

 294. Nico de Geit Zegt:

  Rijke ouders zouden honderden euro’s aan huurtoeslag voor hun kind opstrijken met een handige truc.

  Ouders komen aan de huurtoeslag door een woning te kopen en die vervolgens te verhuren aan hun kind. Dat doen ze voor een bedrag waarvoor huurtoeslag aangevraagd kan worden

  telegraaf.nl/finan…ndig-met-huurtoeslag

  Raar. Die kinderen voldoen toch aan alle eisen voor huurtoeslag?!

  Zelf iets kopen en aan jezelf verhuren mag, maar dan heb je te veel vermogen om huurtoeslag te ontvangen. Via Panama kan wel.

 295. Nico de Geit Zegt:

  De Consumentenbond vindt dat er niets mis is met het advies en benadrukt dat de constructie legaal is. „Kinderen hebben een laag inkomen en daarom recht op huurtoeslag”, zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf. „Als zij op de huurmarkt terecht zouden komen, zouden ze in de vrije sector een hoge huur moeten betalen. Of ze huren een sociale huurwoning van een woningcorporatie die de huurprijs heeft aangepast op lage inkomens. Ouders die een woning voor hun kind kopen, maken gebruik van dezelfde rechten als een woningcorporatie door de huurprijs aan te passen. Daar is niets mis mee.

 296. ps Zegt:

  maff, 🙂

  …ga terug naar start…
  i.pinimg.com/origi…d8f91a594e57ec9a.gif

 297. Steven Zegt:

  Arjan: Moet je dat geld wel hebben. Met een hoge huur kan dat ook een probleem worden.

  Probleem is niet huren of kopen. Het probleem is dat ze allebei te duur zijn. De keuze tussen die twee is er 1 tussen 2 kwaden. Ik hoor overigens wel overal dingen als meer en beter bouwen en laatst zelfs een programma over tiny huisjes ed. Dus het komt allemaal wel goed, maar het duurt zo ONTZETTEND lang.

 298. Steven Zegt:

  Ik heb net overigens (zelf) een nieuwe laminaat vloer gelegd in mijn huurwoning. Leuke is dat effe alles er uit moet dus is het weer lekker schoon als je de meubels en zo weer terug zet. Blijf hier toch nog een tijdje wonen.
  Zonder al te hoge huurverhogingen vind ik huren zonder schulden gewoon luxer en vrijer dan met een schuld bij de bank in je te dure appartement zitten.

 299. Henk Zegt:

  Steven,

  Mag ik zo onbeleefd zijn te vragen hoeveel de huur + servicekosten ‘ ongeveer’ is.

 300. Arjan Zegt:

  Steven: Blijf hier toch nog een tijdje wonen.

  Man, hoe lang ga je nog wachten dan? 10 jaar? Heb je dan al het geld bij elkaar om een huis zonder lening te kunnen kopen?

 301. maff Zegt:

  ps: 
ga terug naar start


  🙂 game change heron.org/sites/de…monopoly_murphy1.jpg

 302. maff Zegt:

  De 101 miljard die Nederland nooit meer terugziet

  Hans Werner Sinn en de ECB miljarden

  ftm.nl/artikelen/d…er-terugziet?share=1

 303. Latida Zegt:

  “This process of “central bank normalization” could lead to declines in asset prices and disruptions in market liquidity, according to Mr. Kolanovic, the global head of macro, derivatives and quantitative strategies at J.P. Morgan. He dubbed the hypothetical scenario the “Great Liquidity Crisis.”

  Essentially, he sees the reactions and developments to the 2008 crisis being partly responsible for causing the next one. The last crisis changed the way the market can prevent and rebound from significant slumps and withdrawals of money from markets, he wrote.”

  blogs.wsj.com/mone…iquidity/?mod=e2twcb

 304. Peter Zegt:

  maff:
  Grappigevideo

.

  What’snextfortheworldeconomy
accordingtoSteveKeen(RTVIDEO)

  Whatyouarenotbeingtoldabouttheeconomy

  rt.com/uk/405555-e
my-crash-steve-keen/

  Russia Today ???? Echt ??? yo man, hou je van vissen?

 305. Peter Zegt:

  Peter: RussiaToday????Echt???yoman,houjevanvissen?

  Propaganda at its best.

 306. Jo Zegt:

  Hypotheekrente aftrek fors verlaagd

 307. Steven Zegt:

  Wel weer een stapje in de goede richting:

  https://nos.nl/teletekst#116

 308. Arjan Zegt:

  Steven: Wel weer een stapje in de goede richting:

  https://nos.nl/teletekst#116

  3% per jaar, vanaf 2020. Niet erg ambitieus. De LTV zal wel op 100% blijven staan. Was ook door CPB geadviseerd.

 309. Arjan Zegt:

  Datzelfde CPB verwacht overigens een 1Ÿ procent structurele daling van de huizenprijzen door verlaging LTV naar 90 procent.

 310. Arjan Zegt:

  Arjan: Niet erg ambitieus.

  Zal wel dankzij de VVD en het CDA zijn… Dat zijn van oudsher HRA-fanboys. 🙂

 311. Nico de Geit Zegt:

  De nieuwe coalitie verhoogt het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. De maatregel is onderdeel van het invoeren van een vlaktaks. Dit betekent ook dat de hypotheekrenteaftrek versneld wordt verlaagd.

  telegraaf.nl/nieuw…497/btw-van-6-naar-9

  BTW omhoog, H-renteaftrek verlaagd. Dus nog minder netto te besteden.

 312. Nico de Geit Zegt:

  Nieuwe coalitie: middeninkomens gaan er echt op vooruit

 313. svg Zegt:

  Yeah!!! buitenkansje!
  “Ben je iemand die altijd op zoek is naar iets bijzonders? Dan hebben wij een geweldig aanbod voor je.”
  “VOORZIEN VAN ACHTERTUIN OP HET ZUIDOOSTEN”
  “ABSOLUUT EEN BEZICHTIGING WAARD”
  “De woning kent een rijke historie.”
  “De omgeving is erg rustig en kent niet veel doorgaand verkeer. ”
  “De ligging in het centrum, op loopafstand van de supermarkten, eetgelegenheden, winkels, etc., is absoluut uniek te noemen. ”
  “sfeervolle woonkamer”
  “Eengezinswoning, vrijstaande woning”

 314. svg Zegt:
 315. Nico de Geit Zegt:

  De formerende partijen willen diep het mes zetten in de aftrek van hypotheekrente

  elsevierweekblad.n…k-eigen-huis-546967/

 316. Nico de Geit Zegt:

  svg:
  sorrylink
  funda.nl/koop/bedu
-49125250-de-kamp-4/

  Volledig strippen, stenen laten zandstralen opnieuw laten voegen. En dan alles opbouwen volgens de laatste eisen. En die gekke aanbouw weg. 50-100k voor een grondige renovatie ben je zo kwijt.

  Gas hoort niet (meer) in zo’n woning. Voor dat soort objecten zou gewoon een saneringsplicht moeten komen. Leuk huisje.

 317. ps Zegt:

  maff, 🙂

  ad.nl/politiek/ste…et-kabinet~a40338ff/ …hij betert zijn leven en gaat aan de slag bij een voedselbank!

 318. Steven Zegt:

  Latida: Essentially, he sees the reactions and developments to the 2008 crisis being partly responsible for causing the next one.

  Als je problemen niet oplost.. blijven ze bestaan. 😉

 319. Nico de Geit Zegt:

  Steven: Alsjeproblemennietoplost..blijvenzebestaan.

  In dit geval zijn dus de problemen groter geworden. Een teveel aan schuld in 2008 is ‘opgelost’ door nog meer schuld.

  Met goedkoop geld is tijd gekocht, maar velen hebben deze kans niet benut om hun zaakjes op orde te brengen. Sterker: ze zijn meer schulden aangegaan.

  Als de negatieve economische spiraal aanbreekt ben ik blij dat ik achterover kan leunen.

 320. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: Ouders komen aan de huurtoeslag door een woning te kopen en die vervolgens te verhuren aan hun kind.

  Die constructie is dus ook mogelijk als je een ex-vrouw hebt die niet te veel verdient / te veel vermogen heeft, en dus huurtoeslag gerechtigd is.

  Leuk voor beide partijen. Zij kan een woning uitkiezen, de ex-man krijgt huurinkomsten. En zij woont netto heel voordelig. De overheid subsidieert dat.

 321. adamus Zegt:

  ps:
  maff,

  
ad.nl/politiek/ste
et-kabinet~a40338ff/
hijbetertzijnlevenengaataandeslagbijeenvoedselbank!

  overstappen 😉

 322. adamus Zegt:

  Nico de Geit: Dieconstructieisdusookmogelijkalsjeeenex-vrouwhebtdienietteveelverdient/teveelvermogenheeft,endushuurtoeslaggerechtigdis.

  Leukvoorbeidepartijen.Zijkaneenwoninguitkiezen,deex-mankrijgthuurinkomsten.Enzijwoontnettoheelvoordelig.Deoverheidsubsidieertdat.

  think like the rich.

 323. adamus Zegt:

  Nico de Geit,

  komt wel een aanpassing op de wet dat de corporatief Nederland (meerdere partijen…) gaat bepalen wat een marktconforme huur moet zijn. Let op als er een paar duizend van deze ouder/kindconstructies zijn. Vergelijk met de markconforme rente die bij lening aan familie moet worden gecalculeerd.

 324. adamus Zegt:

  maff:
  Genept..

  Schatkistoverheidblijftditmilleniumgroeien,dievanuniet

  elsevierweekblad.n
verheid-wint-546313/

  uw tafelzilver wordt verkocht https://fee.org/articles/cities-are-selling-off-land-lot-by-lot/ moeten wij straks eten bij http://desmaakvanafrika.nl

 325. adamus Zegt:

  maff:
  De101miljarddieNederlandnooitmeerterugziet

  HansWernerSinnendeECBmiljarden

  ftm.nl/artikelen/d
er-terugziet?share=1

  die vordering is verkocht aan ECB.

 326. adamus Zegt:

  maff:
  ‘Aantalautoleningenstijgtfors’

  accountant.nl/nieu
eningen-stijgt-fors/

  ps

  financialisation van das Auto hĂš. Misschien niet de laatste strohalm, maar nu dan private lease. Niet meer dan 12000km/jr rijden natuurlijk, zodat de markt over een paar jaar overspoeld wordt met jonge karretjes. Duitsland wil die wagentjes meteen shredderen. Umwelt- und Zukunftsprogramm
  Mark kom er maar in.

 327. Arjan Zegt:

  Nico de Geit: Als de negatieve economische spiraal aanbreekt ben ik blij dat ik achterover kan leunen.

  Man, wat zul je genieten van je oude dag!

 328. maff Zegt:

  Nico de Geit,

  Negeer de overheid 🙂

  De Wet Hillen gaat eran ‘ De formerende partijen willen de wet-Hillen gefaseerd afschaffen.’ .. in het blad etc.

  Dit betekent dat er voor een afbetaald ( gemiddelde prijs ) huis een EXTRA belasting komt van 732 per jaar

  ps 🙂 theworldeconomictr…4/04/tax-cartoon.gif

 329. maff Zegt:

  rtlnieuws.nl/geld-…rlaagd-hoe-werkt-dat

  Wet Hillen gaat eran

  Uit stukje ‘ gemiddeld 1000 euro per jaar voor iedereen in deze situatie. ‘ zij nemen het 52% tarief 😉 Hetzelfde huis, dat dan weer wel ……

 330. ps Zegt:
 331. james Zegt:

  Steven,

  Laminaat luxe??? Haha, oh man. Ik zou gek worden. Ik vind luxe wonen ook belangrijk. Het hoeft niet groot te zijn. 70 m2 volstaat, maar wel op de Keizersgracht, Van Eeghenstraat oid. Dan ben je wel zo’n 700 k kwijt tegenwoordig. Luxe en moet oog voor detail Ă©n vakmanschap afgewerkt.

 332. james Zegt:

  Nee ik hoef geen villa in Duitsland van 300 m2 met 10.000 m2 grond voor 350 k Moet allemaal onderhouden worden ingericht, schoongemaakt etc.

 333. Dr.t Zegt:

  Indien de HRA verdwijnt, dan kan eindelijk eens het gezeur ophouden , dat de woningkopers bevoordeeld worden.

 334. BBB Zegt:

  BBB: Hillen

  BBB: Totdatdeoverheidbeslistdatdezenaarbox3verhuistofdewetHillenafschaft.

  Dus toch.

 335. BBB Zegt:

  De overheid is de meest onbetrouwbare hond.

 336. Eric406 Zegt:

  Dr.t:
  Indien de HRA verdwijnt, dan kan eindelijk eens het gezeur ophouden, dat de woningkopers bevoordeeld worden.

  Het wordt alleen nog maar verlaagd. Afschaffing duurt nog wat langer.

 337. Arjan Zegt:

  Dr.t: Indien de HRA verdwijnt, dan kan eindelijk eens het gezeur ophouden , dat de woningkopers bevoordeeld worden.

  Dat is sowieso een fabeltje. Woningkopers betalen meer voor hun huis vanwege het prijsopdrijvend effect van die subsidie.

 338. Arjan Zegt:

  Eric406: Het wordt alleen nog maar verlaagd. Afschaffing duurt nog wat langer.

  Ik hoor het BBB al zeggen: 2030

 339. BBB Zegt:

  Arjan,

  Juist. 2030

 340. Henk Zegt:

  maff:
  NicodeGeit,

  Negeerdeoverheid

  DeWetHillengaateran‘Deformerendepartijenwillendewet-Hillengefaseerdafschaffen.’..inhetbladetc.

  Ditbetekentdatervooreenafbetaald(gemiddeldeprijs)huiseenEXTRAbelastingkomtvan732perjaar

  pstheworldeconomictr
4/04/tax-cartoon.gif

  Voor diegene die netjes hun huis voledig hebben afbetaald gaat het huis ‘min of meer’ BOX3 in ……dat zal de trent worden ….. bezit wordt belast.

  Er valt nog veel bij hen halen ……. maar dit geeft niets want ieder land krijgt de regering die men kiest en verdient.

 341. Maria Zegt:

  Henk: Voordiegenedienetjeshunhuisvoledighebbenafbetaaldgaathethuis‘minofmeer’BOX3in

datzaldetrentworden
..bezitwordtbelast.

  Er valt nog veel bij hen halen 

.maar dit geeft niets want ieder land krijgt de regering die men kiest en verdient.

  Netjes de hypotheek afgelost, kinderen schuldenvrij laten studeren, blijkt dat we ons zelf tekort gedaan hebben, door te weinig schulden.

  Maar niet het feit dat wij te weinig schulden hebben, maar de geldverstrekkers te weinig leningen, is waar de schoen wringt.

  Banken en overheid slapen op het zelfde kussen.
  Zij te weinig leningen, uw meer mogelijkheden en verplichtingen om leningen aan te gaan.

  Met de nieuwe belastingregels zal er wederom een vlucht naar nieuwe hypotheken plaats vinden, banken weer gered!

  Schaapjes wordt wakker, sta op en begin voor jezelf te denken!!

  Ban the Banksters!!

 342. maff Zegt:

  Advies Eigen Huis aan woningbezitter: ‘Doe niets overhaast, maar laat je ook niet in slaap sussen’

  volkskrant.nl/poli…aap-sussen~a4520660/

  ps 🙂 no panic
  blogs.otago.ac.nz/…es/2012/11/relax.jpg

 343. Nico de Geit Zegt:

  In nogal wat landen bestaat een verplichting voor de kinderen om hun ouders te onderhouden. Een soort alimentatie. In Nederland betaalt de overheid dat, maar er kan dus geschoven worden als de overheid krapper bij kas komt te zitten. Die alimentatie is uiteraard niet vrijwillig maar wordt, als het nodig is, met grof geweld geĂŻnd. Zoals alle belastingen.

 344. Nico de Geit Zegt:

  In de VS verwachten sommigen dat de verzorgingsstaat het uiterst moeilijk krijgt zodra de enorme vloedgolf babyboomers met pensioen gaat en aanspraak maakt op hulp.

  Veel Amerikaanse babyboomers hebben geen vermogen. Zodra hun inkomen wegvalt is er een probleem.

 345. BBB Zegt:

  Goedemorgen zeepbellers. Een kleine 4 jaar geleden poste ik onderstaande reactie. Dit was tijdens kabinet Rutte 2. We gaan de goede kant op. 2030.

  Doorstartplan voor de failliete BV Nederland:

  1) Regering moet vallen

  2) HRA beperken tot het bedrag van NHG. Voor 2014 is dat dus 290.000 euro. NHG in 10 jaar afbouwen en dan opheffen. Na 10 jaar dus geen HRA en NHG meer.

  3) Inkomsten belasting naar 3 schijven. Schijf 1 (- tot modaal ) 25%, schijf 2 ( modaal tot 3xmodaal ) 33%, schijf 3 ( 3xmodaal en hoger ) 50%

  4) Wie een uitkering (WW, WAO, Bijstand, etc.) geniet van de staat is in dienst van de staat. In Nederland ligt overal troep. Iedereen kan opruimen of schoonmaken. Niet willen werken is geen uitkering.

  5) Oplichting keihard aanpakken. Nederland is een paradijs geworden voor oplichters.

  6) Geen banken meer redden. Laat de nederlandse commerciële banken omvallen. De spaartegoeden van burgers bij nederlandse banken garanderen tot 21.000 euro i.p.v. 100.000 euro (depositogarantiestelsel). Niet de bank redden maar de burger.

  7) De taboe in de zorg doorbreken. Zorg kost veel geld dat er niet meer is. Zorg toepassen alleen indien noodzakelijk. Ouderenzorg herzien. Gezonde levensstijl belonen. Ongezonde levensstijl afstraffen.

  8) Pensioenstelsel hervormen of afschaffen. AOW en collectieve pensioenen werken niet meer. Door vergrijzing en hogere levensverwachting werkt het huidige pensioenstelsel niet meer. De huidige gepensioneerden moeten gekort worden. Hun pensioenbijdrage in het verleden dekt niet meer de claim die zij op het stelsel doen. Het respectloze en soms onnozele gedrag van ouderen naar jongeren over dit onderwerp is de grootste bedrijging van de maatschappij op dit moment.

  9) Kiesstelsel moet veranderen. Huidige democratie werkt niet meer. Moet naar 1 regeringspartij i.p.v. een coalitie waarbij het volk immer de macht heeft de regering te kunnen laten vallen d.m.v. een referendum.

  10) Hondenpoep aanpakken. Nederland is Ă©Ă©n grote uitlaatplek. Overal poep op de stoep. Hondenbelasting afschaffen maar boetes voor poepen op straat verhogen en nog belangrijker, ook echt opleggen. Mensen aanspreken op hun gedrag moet kunnen.

  11) Flitspalen alleen bij scholen en overige gevaarlijke punten. Mobiel flitsen afschaffen. Te hardrijders meteen aanhouden en beboeten. Trajectcontrolle prima indien het systeem 100% werkt.

  12) Politie hervormen. Veel meer blauw (misschien tijd voor nieuw zwart pak dat veel meer gezag uitstraalt) op straat en niet achter een boom. De politie spreek je aan met u en de politie zelf spreekt ook iedereen boven de 18 aan met u. Schelden of niet meewerken betekent naar het bureau. Geen discussies op straat.

  13) Het leger hervormen. Het is momenteel een verlengstuk van de buitenlandse politiek geworden. De binnenlandse veiligheid is niet meer de hoofdtaak. De kerntaak moet weer terug naar de bescherming van het nederlandse luchtruim, land en wateren. Aanschaf van defensiematerieel moet daar op afgestemd worden. Niet om missies in Afghanistan of Mali te kunnen doen. Samenwerking tussen justitie en leger uitbreiden.

  14) Onderwijs hervormen. Geen leenstelsel. Studeren moet voor iedereen toegankelijk zijn. Studeren is werken aan de toekomst van iedereen en niet alleen die van jezelf. In het 1eerste jaar moet er de mogelijkheid zijn om te kunnen stoppen of te kunnen veranderen van studie zonder consequenties. Daarna is falen betalen.

  Wie weet ziet ons land er zo in de toekomst uit.

  Zou mooi zijn.

 346. Latida Zegt:

  “Uit steeds meer rapporten blijkt dat vele adviezen uit het verleden, maar ook van vandaag de dag, niet aan de zorgplicht voldoen. ”

  en

  ““Een belangrijke verandering moet zijn dat banken vanuit de zorgplicht een aanvraag goedkeuren op basis van een compleet advies dat voldoet aan alle wettelijke bepalingen en niet alleen op enkele onderdelen daarvan. Banken voldoen hier nu niet aan en maken zich daardoor civielrechtelijk kwetsbaar. Zeker als consumenten zich hier bewust van worden.””

  amweb.nl/financiel…kelijkheid-101103254

 347. Latida Zegt:

  “Wie de hypotheek op zijn huis volledig heeft afgelost, is in de toekomst duurder uit. Het nieuwe kabinet wil namelijk af van de zogeheten Wet Hillen, die voorkomt dat mensen die hun hypotheek hebben afgelost meer moeten betalen voor hun woningbezit.

  De maatregel treft een miljoen mensen, vooral ouderen – de helft van de 65-plussers met een eigen woning heeft geen hypotheekschuld meer – en rijken.

  In twintig jaar tijd moet de maatregel stapje voor stapje afgebouwd. Het moet de schatkist maar liefst een miljard euro besparen”

  rtlnieuws.nl/geld-…s-straks-duurder-uit

  Verder:

  “Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt voor te snel oplopende schulden bij huishoudens, bijvoorbeeld in de vorm van hypotheken. Uit een nieuwe studie blijkt dat deze schulden sinds de financiĂ«le crisis van 2008 wereldwijd niet zijn gedaald, maar zijn toegenomen. Dat zet een rem op de economische groei en vergroot de kans op een nieuwe economische crisis, aldus het fonds. Nederland blijkt een schoolvoorbeeld van de problematiek die in het rapport wordt beschreven.”

  amweb.nl/financiel…uishoudens-101103389

  Even de tussenstand:

  – Versnelde afbouw HRA, check
  – Verhoogde belasting voor afbetaalde huizen, check
  – Strengere AirBnb regels, check
  – IMF waarschuwt voor te hoge hypotheken, check
  – Hogere belasting op voedsel en medicijnen, check

  Door al die hosanna en jolijt voor het verblindende success van het door internationale investeerders en zwartspaarders met emmers geld overladen Amsterdam zou je bijna vergeten dat er een klein hobbeltje op weg lag een paar jaar geleden waar we ons best voor zouden doen dat we daar niet nog een keer overheen zouden rijden.

  Ondertussen zijn we tegelijkertijd wel druk bezig steeds meer pensioengelden richting steeds risicovollere hypotheken te dirigeren, want als er ergens MUNT uit geslagen kan worden, dan zijn de gieren nooit ver weg.

  Zitten we nu nog steeds in de return toe normal volgens sommigen of is de angstfase hiermee nu pas officieel aangevangen?

 348. Latida Zegt:

  Verder is dit commentaar heel interessant:

  “Ik loop al 39 jaar mee in het mooie vak van financieel adviseur en ik heb de door de geldverstrekkers uitgevonden aflossingsvrije hypotheek dus zien komen en gaan. In de discussie is tot op heden niet langsgekomen dat de geldverstrekkers vanaf de introductie van de aflossingsvrije hypotheek tot 2006 steeds sussend hebben beweerd dat het verlengen van de looptijd van de lening nooit problemen zou gaan opleveren omdat de lage LTV te zijner tijd risicoloze verlenging mogelijk zou maken. Nu wordt de LTI alsnog getoetst. Mag de klant zo de dupe worden gemaakt van de veranderde spelregels?”

  amweb.nl/branche/b…3#comment-3546562729

 349. Latida Zegt:

  Hoeveel bezit heeft uw gemeente op de balans staan?

  “The city owns 1,400 lots of property, some 2.3 square miles in total, for no apparent reason. They are expensive to maintain, so many have become eyesores and have begun to drag down property values.

  Initially, city spokesmen denied the scope of the problem, claiming that there were only 50 or so lots. As it turns out, the city just didn’t know. After reviewing the issue (it took nearly a year), the city admitted that the scale of the problem is large. At least 656 properties are not being used at all, but the review of 5,000 properties isn’t finished. The problem was that the city had just lost track.

  The new plan: sell them. The city gets revenue, avoids blame for dilapidated land, developers love it, and citizens cheer. There is absolutely no loss to anyone here. As it turns out, there is no great advantage to any interest group within government to own more than it can use.”

  fee.org/articles/c…off-land-lot-by-lot/

 350. Latida Zegt:
 351. Latida Zegt:

  “Het afschaffen van de Wet Hillen onderstreept wel dat je het beste in een niet al te duur (groot) #hypotheekvrij huis kunt wonen.”

  twitter.com/Gerhar…s/916599517411192832

 352. Latida Zegt:

  Geen paniek

  “Het belangrijkste is volgens Eigen Huis tot komende dinsdag – en ook daarna – het hoofd koel te houden. ‘Als dinsdag het complete beeld voor de woningmarkt duidelijk is, gaan er rekentools verschijnen voor wat de maatregelen voor bepaalde huishoudens en hypotheekcategorieĂ«n betekenen. We proberen zelf ook zo iets te maken’, zegt Andre de la Porte. ‘Probeer aan de hand daarvan je eigen situatie goed in kaart te brengen. Als dat onvoldoende lukt, neem contact met je hypotheekadviseur. ”

  volkskrant.nl/poli…aap-sussen~a4520660/

 353. Nico de Geit Zegt:

  Latida: Zitten we nu nog steeds in de return toe normal volgens sommigen of is de angstfase hiermee nu pas officieel aangevangen?

  Muppets zijn niet zo snel van begrip. Eerst moeten ze stevig en herhaaldelijk met de neus op de feiten worden gedrukt, en zelfs dan wil het niet doordringen. Het is psychologisch ook heel moeilijk hun gedroomde model van altijd stijgende huizenprijzen en gratis geld los te laten – zonder dat stort hun hele wereldbeeld in. Ze wanen zich rijke koningen maar zijn met schulden overladen slaven.

 354. Dr.t Zegt:

  Nico de Geit: Hetwordtpasechttriestalsdezolanguitgestelderecessieeindelijkdoorgaatzetten.Dankrijgjegevallenmetdevraag:‘Hoekomikhieruit?’Tonnenschuld,waardedeelsverdampt,bankdiededuimschroevenaandraait.

  Oferger.Zieyoutubevideo’sovertheAmericanDream.Tentcity,dakloosheid,levenineenauto,enz.

  Ha Nico ik heb me nog nooit iemand kunnen voorstellen die zich verheugde op de komst van een depressie of recessie, totdat ik jou tegen kwam op internet.

 355. Nico de Geit Zegt:

  Dr.t,

  Dr. T, van mij mag de welvaart nog heel lang duren, de verzorgingsstaat overeind blijven, enz. Maar als je realistisch bent weet je dat er slechts tijd is gekocht met goedkoop geld.

  Latida: – Versnelde afbouw HRA, check
  – Verhoogde belasting voor afbetaalde huizen, check
  – Strengere AirBnb regels, check
  – IMF waarschuwt voor te hoge hypotheken, check
  – Hogere belasting op voedsel en medicijnen, check

  Het is niet zo dat op een goeie ochtend opeens alles anders is. Het is een langzaam en onafwendbaar proces van aftakeling dat al sinds 1900 gaande is.

 356. Nico de Geit Zegt:

  Dr.t: depressie of recessie

  Zo’n algemeen probleem moet niet mijn probleem worden. Het staat eraan te komen, dus bereid je voor. Dat het economisch wat minder gaat moet geen onoverkomelijk probleem worden. De wereld draait gewoon door.

 357. Latida Zegt:

  Nico de Geit: Het is niet zo dat op een goeie ochtend opeens alles anders is. Het is een langzaam en onafwendbaar proces van aftakeling dat al sinds 1900 gaande is.

  Net als de milieuproblemen in Nederland die vaak heel lokaal en heel specifiek zijn maar daarom niet minder risicovol en langdurige gevolgen worden vaak zwaar onderschat.

  Veeziektes, luchtvervuiling door zware industrie, superhoge bevolkingsdichtheid en dan lees je zoiets als dit: (google het zelf maar)

  “Ruim honderd bedrijven gebruikten mogelijk goedje met asbest”

  Ook maak ik me zorgen over de algehele bodemkwaliteit in Nederland met haar supergrote agrarische sector, maar ook de gevolgen van fijnstof, chemische industrie, de grote scheepvaart industrie, en een supergrote luchthaven, met bovendien volstrekt overbodige files die nog niet eens half zo lang zouden zijn als mensen makkelijker zouden kunnen verhuizen.

 358. Latida Zegt:

  Van Studiebeurs tot Leenstelsel

  “Steeds meer studenten blijven bij hun ouders wonen en gaan niet of later op kamers. Volgens Kences hangt dit sterk samen met het in 2015 ingevoerde leenstelsel.”

  ad.nl/amsterdam/am…ante-meter~a947c043/

 359. Latida Zegt:

  Over angstfase gesproken. Er is geen enkele reden tot paniek. Ik herhaal, blijft u vooral rustig.

  Schone gevels een asbestevaar?

  ad.nl/binnenland/r…met-asbest~a43c2ecb/

 360. Latida Zegt:

  “Voor het geval dat”

  indebuurt.nl/zwoll…-een-kernramp~12288/

  Waarom nu opeens als dat ding er al jaren staat?

 361. Latida Zegt:

  Een veilig gevoel

  “Alleen al de Rotterdamse politie heeft alleen al in de eerste helft van dit jaar bijna 70 keer de taser ingezet.”

  en

  “Over politiegeweld met pepperspray zijn er cijfers bij de politie te vinden over 2014 en 2015. Het blijkt dat in dat ene jaar tijd, het gebruik van pepperspray al met ACHTENDERTIG procent is toegenomen. We hebben het in 2015 in totaal over duizendtweehonderdnegenenzestig burgers die door de Nederlandse politie zijn gepeppersprayt.”

  grutjes.nl/2017/10…-kinderen/#more-3139

 362. Latida Zegt:

  Belegger wisselt vrolijk

  “De naderende rentestijgingen van de centrale banken zullen gevolgen krijgen voor het effectief rendement binnen een bestaande obligatieportefeuille.”

  telegraaf.nl/finan…t-vrolijk-bij-risico

 363. Steven Zegt:

  james: Laminaat luxe???

  Ha ha ik bedoel natuurlijk niet dat laminaat luxe is. Huren is luxe. Het is als in een enorme hotelkamer wonen (met tuin). Maar ik ga in een huurwoning geen parket leggen uiteraard.

  Het bezitten van een mooie woning is natuurlijk ook fijn, maar dan wel eentje van mijzelf en niet van de bank.

 364. Dr.t Zegt:

  Steven: Hahaikbedoelnatuurlijknietdatlaminaatluxeis.Hurenisluxe.Hetisalsineenenormehotelkamerwonen(mettuin).Maarikgaineenhuurwoninggeenparketleggenuiteraard.

  Hetbezittenvaneenmooiewoningisnatuurlijkookfijn,maardanweleentjevanmijzelfennietvandebank.

  Verhuren is nog een grotere luxe. Kan de spaarrente op de bank niet tegen op en volgens mij doet zilver het ook niet al te best.

 365. Nico de Geit Zegt:

  Steven: Het bezitten van een mooie woning is natuurlijk ook fijn

  Niet als je steeds wordt aangeslagen voor van alles en nog wat. Dat valt nu nog heel erg mee, maar de overheid heeft geld nodig en moet het ergens halen. En wat is er nu makkelijker te plukken dan een dikke vette kip die geen kant op kan?

 366. Dr.t Zegt:

  Latida je maakt je helemaal geen zorgen om de bodemkwaliteit, je vindt het maar al te fijn als er iets mis is.

 367. Steven Zegt:

  Nico de Geit: Niet als je steeds wordt aangeslagen voor van alles en nog wat.

  En dit soort dingen waar kopers misschien geen rekening mee houden: http://sloopkenners.nl/keuken-slopen/

 368. Steven Zegt:

  Nico de Geit,

  Over 10 jaar wordt dat in de weg staande kookeiland er weer uitgeslagen waarschijnlijk.. 🙂

  houzz.com/discussi…-classic-traditional

 369. Luisindepels Zegt:

  Nico de Geit: Het is een langzaam en onafwendbaar proces van aftakeling dat al sinds 1900 gaande is.

  Staan we er nu eigenlijk beter of slechter voor dan 1900?

 370. Nico de Geit Zegt:

  Luisindepels: Staanweernueigenlijkbeterofslechtervoordan1900?

  Volgens Samuel Huntington, bekend van het boek ‘Botsende beschavingen’, was 1900 een absoluut hoogtepunt. Daarna ging het bergafwaarts.

  nl.wikipedia.org/w…otsende_beschavingen

  Binnenkort eindelijk in het Nederlands verkrijgbaar: ‘Der Untergang des Abendlandes’, van Oswald Sprengler, eerste uitgave in 1918. gebruikt door de nazi’s, dus heel erg fout, maar wel weer heel actueel.

  According to Spengler, the Western world is ending and we are witnessing the last season—”winter time”

  Western Man is a proud but tragic figure because, while he strives and creates, he secretly knows the actual goal will never be reached.

  en.wikipedia.org/w…_Decline_of_the_West

  Het was de bedoeling van de nazi’s de neergang te stoppen, maar dat is niet gelukt – volgens de grote leider waren de Duitsers te zwak. Even later kwamen de babyboomers, de grootste vetzakken aller tijden, en de neergang kwam onder hen in een duivelse stroomversnelling terecht.

  De overeenkomsten met de ineenstorting van het Romeinse Rijk zijn groot. Grote schulden aangaan om een huis te kopen in een langzaam ineenstortend imperium? Niks voor mij. Ik blijf liever mobiel en probeer altijd een exit open te houden. De ineenstorting moet niet mijn probleem worden.

  De demografie is zo rampzalig, alleen Soylent Green kan ons nog redden.

 371. Steven Zegt:

  Nico de Geit: De demografie is zo rampzalig, alleen Soylent Green kan ons nog redden.

  Bejaarden opeten?

 372. Steven Zegt:

  Ik heb juist een heel ander idee. Door de globalisering en internet heeft iedereen in de wereld straks min of meer dezelfde kansen. Dat houdt dus ook in dat als je bevoorrecht bent om in Nederland geboren te zijn je juist niet in de schulden moet steken voor een huisje en wel moet sparen wat je kan om straks ondanks de globalisering toch nog wat extra bezit te hebben. Ik doe dat door edelmetaal op te potten: maar je kan het ook doen met aandelen of je nog meer te specialiseren of zo)
  Schulden voor een hutje passen daar uiteraard niet bij.(om bij het onderwerp van deze site te blijven)

  maar proost.. Ik post weer met de nodige drank op.

 373. Latida Zegt:

  Dr.t:
  Latidajemaaktjehelemaalgeenzorgenomdebodemkwaliteit,jevindthetmaaraltefijnalserietsmisis.

  Dus jij denkt dat ik er genoegen in schep dat er in Nederland een kankerepidemie van jewelste aan de gang is terwijl iedereen de andere kant op kijkt? Laat je nakijken man, ben je wel goed bij je hoofd?

  Typisch geval weer van ‘shoot the messenger’. Heb je wel gelezen wat er staat?

  Laat ik er dan maar meteen bij opmerken dat ze jou gedumpte vuilniszak in Nederland minutieus openmaken en je thuis weten te achterhalen, terwijl zware industrie overal mee weg komt met behulp van speciale mileu-ontheffingen.

  De mensen zelf wordt wijsgemaakt dat het door een ‘ongezonde levensstijl’ komt, die kanker epidemie. Niet is echter minder waar.

  “Tobacco use is the single most important risk factor for cancer”

  euro.who.int/en/he…/data-and-statistics

  Aldus het WHO. Maar hoe is dit dan te verklaren?

  “”Europe comprises only one eighth of the total world population but has around one quarter of the global total of cancer cases with some 3.7 million new patients per year.””

  en kijk zelf:

  gamapserver.who.in…bacco/use/atlas.html

  De enige uitleg is dat er andere factoren moeten zijn voor de hoge kankersterfte in Europa.

  Dan kom je uit bij omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling en fijnstof, grondvervuiling en andere omgevingsfactoren, zoals stress en voeding.

  In het dichtbevolkte Nederland met veel zware industrie een grote agrarische sector ontkom je niet aan de constatering dat er andere risico factoren mee (moeten) spelen.

  Hier de cijfers: Nederland staat in de top 10. Wees daar maar trots op. Het is om te janken zo erg.

  wcrf.org/int/cance…er-frequency-country

 374. Latida Zegt:

  Beveiligde bedden tekort

  “Ook het afgelopen jaar waren er weer meer incidenten met verwarde mensen: ruim 75.000. Onder hen een groep van enkele duizenden die gevaarlijk gedrag vertonen”

  npo.nl/de-monitor-…8-10-2017/KN_1692660

 375. Arjan Zegt:

  Latida: Ook maak ik me zorgen over de algehele bodemkwaliteit in Nederland met haar supergrote agrarische sector, maar ook de gevolgen van fijnstof, chemische industrie, de grote scheepvaart industrie, en een supergrote luchthaven, met bovendien volstrekt overbodige files die nog niet eens half zo lang zouden zijn als mensen makkelijker zouden kunnen verhuizen.

  Ah gut, maak jij je daar zorgen over, vanuit je peperdure appartement in Monaco? Hou toch eens op met die poppenkast zeg!

 376. Arjan Zegt:

  Steven: Huren is luxe.

  Ha ha, ik heb heel andere ervaringen…

 377. Latida Zegt:

  Arjan: Ahgut,maakjijjedaarzorgenover,vanuitjepeperdureappartementinMonaco?Houtocheensopmetdiepoppenkastzeg!

  ‘peperduur’

  Valt wel mee als je de belastingvoordelen meerekent.

  Je kunt je trouwens beter druk maken over hoe je met de groeiende groep mensen aan de onderkant moet omgaan in Nederland dan om mensen zoals ik die vinden dat bepaalde zaken op den duur beginnen op te vallen van een afstandje.

  https://www.youtube.com/watch?v=RzqRWEeZToU

 378. Latida Zegt:

  ‘Ultra-loose money’

  “IN HIS classic, “The Intelligent Investor”, first published in 1949, Benjamin Graham, a Wall Street sage, distilled what he called his secret of sound investment into three words: “margin of safety”. The price paid for a stock or a bond should allow for human error, bad luck or, indeed, many things going wrong at once. In a troubled world of trade tiffs and nuclear braggadocio, such advice should be especially worth heeding. Yet rarely have so many asset classes—from stocks to bonds to property to bitcoins—exhibited such a sense of invulnerability.

  Dear assets are hardly the product of euphoria. No one would mistake the bloodless run-up in global stockmarkets, credit and property over the past eight years for a reprise of the “roaring 20s”, or even an echo of the dotcom mania of the late 1990s. Yet only at the peak of those two bubbles has America’s S&P 500 been higher as a multiple of earnings measured over a ten-year cycle. Rarely have creditors demanded so little insurance against default, even on the riskiest “junk” bonds. And rarely have property prices around the world towered so high. American house prices have bounced back since the financial crisis and are above their long-term average relative to rents. Those in Britain are well above it. And in Canada and Australia, they are in the stratosphere. Add to this the craze for exotica, such as cryptocurrencies (see Free exchange), and the world is in the throes of a bull market in everything.”

  economist.com/news…lly-asset-prices-are

 379. Nico de Geit Zegt:

  ’Huizenbezitters de klos’

  Woede om aflosboete Rutte III

  telegraaf.nl/nieuw…aflosboete-rutte-iii

 380. Nico de Geit Zegt:

  Leerplicht naar 21 jaar.

  gelderlander.nl/bi…-school-af~a4b7021d/

  Totaal onverantwoord om kinderen op de wereld te zetten onder een totalitair fascistisch regime. Alimentatieplicht loopt standaard door zolang de kinderen op school zitten.

  Goed, je neemt dus een kind. Eerst het gedoe van zwangerschap. Dan nog meer gedoe van een zuigeling. En dan moet het zo snel mogelijk overgedragen worden aan de staat. Jankend met een snotneus in een maxi cosi stoeltje in de opvang, en nog geen jaar oud.

  Sommige ouders onttrekken zich daaraan, maar worden later toch onder dwang gescheiden van hun kinderen. Dat heet leerplicht, en daar is het totalitaire regime trots op.

  De onderdanen van het totalitair fascistische regime nemen nog nauwelijks kinderen. Om dat tekort weg te werken worden immigranten uit de derde wereld toegelaten.

  We stevenen af op een sociaal-economische ramp. En dat gaat ook gevolgen hebben voor de huizenmarkt. Het lijkt erop dat naarmate de problemen groter worden ook het totalitaire fascisme groeit.

 381. Nico de Geit Zegt:

  Nico de Geit: Leerplicht naar 21 jaar.

  Kinderen redden uit de multiculturele hel is duur. 50-100k per kind is niet bijzonder. Je hoeft geen racist te zijn om je kinderen van een overheidsschool te halen, dat deden Femke Halsema en Paul Rosenmuller ook.

  Millennials nemen extreem weinig kinderen, de generatie na hen, generatie Z, zou dat weleens voort kunnen zetten: geen kinderen. De totale omvolking gaat wel lekker hard zo.

  Van dichtbij gezien: leuke dikke koe, wil graag kinderen, maar ziet daar vanaf zolang ze in een multiculturele hel moet wonen. Geld om te verhuizen heeft ze niet, haar vriend ook niet. Nog een paar jaar wachten en de eitjes zijn opgedroogd. Vrouwen hebben nu eenmaal een heel beperkte vruchtbare periode, 15-35 jaar.

  Met ieder jaar dat verstrijkt neemt het aantal kinderen dat ze nog zou kunnen krijgen af. Blanken sterven uit.

 382. ps Zegt:

  maff, 🙂

  …only when the tide goes out…
  i.pinimg.com/origi…ec67eb389a171d0e.gif

 383. Steven Zegt:

  Klaas Knot was overigens op BNR.

  https://www.bnr.nl/player/audio/10068989/10331115

 384. Steven Zegt:

  sorry. Ik dacht alleen het interview met Klaas Knot te horen en plaatste de link zonder het af te luisteren. (ik had het namelijk al op de radio vandaag gehoord)

 385. Steven Zegt:

  luister vanaf een minuut of 45. Hij vindt volgens mij de hypotheekrente aftrek net als mij een gedrocht..

 386. Nico de Geit Zegt:

  De belangenvereniging met ruim 740.000 leden wordt overspoeld met vragen en reacties van woedende huizenbezitters. „Velen zijn bezorgd over de toekomstige betaalbaarheid van hun huis en hypotheek. Huiseigenaren maken zich in het bijzonder boos over onbetrouwbaarheid van de overheid, die hen nu met forse lastenverzwaringen dreigt te treffen”

  telegraaf.nl/nieuw…ver-hypotheekellende

 387. Steven Zegt:

  Tja als zelfs het IMF denkt dat er te veel geleend wordt voor huisjes in Nederland, moet je je eerst eens achter de oren krabben om toch ook een paar ton te lenen voor een te duur huis. maar het gros deed het “lekker” toch.

  (denken als het gros zal je niet rijk maken)

 388. Steven Zegt:
 389. Arjan Zegt:

  Steven: Tja als zelfs het IMF denkt dat er te veel geleend wordt voor huisjes in Nederland, moet je je eerst eens achter de oren krabben om toch ook een paar ton te lenen voor een te duur huis. maar het gros deed het “lekker” toch.

  (denken als het gros zal je niet rijk maken)

  Daarom neem je een voorschot op je huis met eigen geld om een eventuele daling af te dekken.
  Daarna los je elke maand af en wordt je LTV lager (zo lang de prijzen niet dalen) en dus je risico nĂłg kleiner. Zolang je niet weg wilt/hoeft is er sowieso niets aan de hand.
  Koop vooral geen huis als je sombere verwachtingen over je eigen financiële positie in de toekomst hebt.
  Wachten op een daling is m.i. risicovoller dan een overgewaardeerd huis te kopen met voldoende financiële ruimte.

  ‘t Is allemaal niet zo moeilijk…

  Ik snap je obsessie met het cash kopen van een huis niet zo eigenlijk.

 390. Arjan Zegt:

  ‘k Zag trouwens net op de mainstream media iemand iets mompelen over het afbouwen van de HRA, want huizenbubbel en bevoordeling van huizenbezitters. Geen woord over andere ruime leennormen en woningschaarste.

 391. Hans- Zegt:

  Die Klaas Knok kan klagen over de hoge hypotheken, maar Naut Wellink deed dat ook al,
  De Overheid heeft een eigen agenda, het PONZI SCHEME systeem. Dus Klaas Knot kan de pot op!
  Nu Stef Blok de overheid verlaat, zou een stambeeld wel wat zijn. Hij heeft veel bereikt, hogere huizen prijzen, ten koste van de huurder, heeft duizenden sociale woningen aan buitenlandse investeerders verkocht. En heeft het PONZI SCHEME systeem ondersteund! Het groot kapitaal is hem zeer dankbaar.

 392. Steven Zegt:

  Arjan: Ik snap je obsessie met het cash kopen van een huis niet zo eigenlijk.

  Ik koop uiteraard niets voorlopig. Ik heb nu het idee dat zo’ n Klaas Knot en zo dachten: Het is niet te geloven: men gaat weer zwaar het schip in met die rare hypotheken. Nu moeten we daar echt een rem opzetten anders gaat het weer helemaal mis. Dus dat “return to normal” in de boost grafiek zal straks weer dalen. Het zou zowieso ergens weer moeten dalen, maar ik had niet verwacht dat het door de politiek uiteindelijk zou komen.

  activerain.com/ima…r118945826163681.jpg

 393. Arjan Zegt:

  Steven: Het is niet te geloven: men gaat weer zwaar het schip in met die rare hypotheken.

  Denk je niet dat dat inhaalvraag is? De stijging van de schulden vlakt al af en aflossen is de norm.

 394. Arjan Zegt:

  Steven: activerain.com/ima
r118945826163681.jpg

  Als je denkt dat je met die return to normal al je betaalde huur dubbel en dwars terugverdient zou je nog wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen…

 395. Arjan Zegt:

  En verdeurie dat nieuwe kabinet verlaagt de LTV niet! Denk ik…

 396. Steven Zegt:

  en neem maar van mij aan dat die Klaas Knot geen dommerd is.

 397. Steven Zegt:

  Arjan: Als je denkt dat je met die return to normal al je betaalde huur dubbel en dwars terugverdient zou je nog wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen


  Dat hoeft toch helemaal niet? Als je een auto huurt krijg je het geld ook niet terug.

 398. Arjan Zegt:

  Steven: Dat hoeft toch helemaal niet? Als je een auto huurt krijg je het geld ook niet terug.

  Inderdaad, maar een auto huur je niet in afwachting van lagere autoprijzen. 🙂

 399. Steven Zegt:

  Jij staat een ton of zo in de min. Ik sta in de plus.

 400. Steven Zegt:

  enz, enz. Mij overtuig je toch niet. Bij een hype in huizenprijzen moet je ze gewoon niet in de min staan. (punt)

 401. Arjan Zegt:

  Steven: en neem maar van mij aan dat die Klaas Knot geen dommerd is.

  KK pleit terecht voor lagere LTV, maar de vraag is of de politiek hier ook uitvoering aan gaat geven. Zolang dat niet gebeurt blijft een van de pijlers onder de hoge huizenprijzen overeind.

 402. Steven Zegt:

  Arjan: hier ook uitvoering aan gaat geven.

  dat doen ze nu dus door verlaging van de HRA en zo. Wat wil jij eigenlijk? Denk je nou echt dat de huizenprijzen doorstijgen of heb je zelfs andere duistere plannen?

 403. Arjan Zegt:

  Steven: enz, enz. Mij overtuig je toch niet. Bij een hype in huizenprijzen moet je ze gewoon niet in de min staan. (punt)

  Idd je bent niet te overtuigen. Verder heb ik wel een schuld, maar de lening voor mijn huis is veel lager dan de waarde ervan. En laat dat nou precies zijn waar Knot vaak voor pleit, die lagere LTV. Daarnaast heb ik nog behoorlijk wat spaargeld. Ik sta dus fors in de plus.

 404. Arjan Zegt:

  Steven: dat doen ze nu dus door verlaging van de HRA en zo. Wat wil jij eigenlijk? Denk je nou echt dat de huizenprijzen doorstijgen of heb je zelfs andere duistere plannen?

  Ach en je denkt dat die maatregel echt zoden aan de dijk zet? Blijf lekker doordromen. Je hebt blijkbaar niets begrepen van wat ik gezegd heb. En die lage huizenprijzen zijn alleen relevant voor startende woningkopers. Een grotere daling in een hoger segment dan in het segment waar ik nu in zit zou voor mij voordelig kunnen uitpakken. Misschien dat die verlaging van de HRA daar op lange termijn voor gaat zorgen (want het heeft vooral effect op de hoge inkomens), we zullen zien.

 405. Arjan Zegt:

  Steven: Jij staat een ton of zo in de min. Ik sta in de plus.

  Je vergeet de waarde van mijn woning en mijn spaargeld. Je snapt het niet, daarom ben je ook niet te overtuigen.

 406. Steven Zegt:

  Arjan: we zullen zien.

  Ja we zullen het straks zeker zien. 😉

 407. Nico de Geit Zegt:

  En een nieuwe draad.

 408. Nico de Geit Zegt:

  Arjan: Je vergeet de waarde van mijn woning

  Ik ben nog nooit iemand tegen gekomen die de waarde van zijn woning was vergeten.

Laat een reactie achter

Opgelet:Het is niet toegestaan om teksten te plaatsen die auteursrechtelijk beschermd zijn. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur. Hetzelfde geldt voor beeld.

Uw reactie moet worden goedgekeurd en daardoor kan het even duren voor hij voor anderen verschijnt. Het is niet nodig om uw reactie nogmaals te plaatsen.