NVM wil sloopfonds krimpgebieden

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) wil een sloopfonds voor krimpgebieden. Het fonds moet worden gevuld met geld dat nu via de overdrachtsbelasting naar de rijksoverheid gaat.

Verloedering
Sloop in krimpgebieden is vaak nodig om leegstand en verloedering aan te pakken en een sterke prijsdaling van de overige woningvoorraad te voorkomen. Om de eigenaar niet met een grote schuld op te zadelen, is volgens NVM een sloopfonds nodig, dat gevuld wordt door partijen in krimpregio’s die belang hebben bij het waardebehoud van het vastgoed.

Stalin was er niet bij


Particuliere eigenaren
De NVM denkt aan particuliere eigenaren, banken, corporaties en overheden. Het regionale sloopfonds kan volgens de NVM worden gevuld met de 6 procent overdrachtsbelasting die kopers betalen over de koopsom van vastgoed.  Overdrachtsbelastingen zijn immers ‘een afroming van de waarde van particuliere transacties in de regio, en verdwijnen nu in de algemene middelen van de rijksoverheid.’ De NVM wil zich niet vastleggen op een bepaald bedrag. ‘Dat is lastig uit te rekenen’, zegt woordvoerder Roeland Kimman. ‘We zijn geen wetenschappelijke instelling.’ Toenmalig minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) heeft vorig jaar voorgesteld 31 miljoen euro vrij te maken voor de krimpgebieden Oost-Groningen, Parkstad Limburg en – in minder mate – Zeeland.

Consumentgericht
De NVM wil ten koste van alles voorkomen dat de krimpgebieden in Noord-, Zuid- en Zuidwest-Nederland een imagoprobleem krijgen. Kimman roept een uitspraak van staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken in herinnering, die potentiële kopers opriep geen huis in een krimpregio te kopen. Kimman: ‘De basisgedachte is dat je kansen moet creëren voor krimpgebieden. Veel gemeenten bouwen nog steeds zonder de behoefte van de bewoners te kennen. Zorg dat de bouw aansluit bij de vraag. Consumentgericht bouwen komt in het algemeen neer op een huis met een tuin: de grondgebonden woning.’  Daarnaast raadt de makelaarsvereniging krimpgebieden aan de kwaliteit van de woonomgeving te benadrukken, zo schrijft ze in het rapport Krimpgebied = Kansgebied. ‘Niet iedereen wil in een stad wonen. Ruimte, rust en de nabijheid van natuur zijn voor velen hoog gewaardeerde kenmerken van de woonomgeving. (…) Daar komt bij dat de prijs-kwaliteitsverhouding van het woningaanbod in deze regio’s relatief goed is.’

bron:  Binnenlands Bestuur

Share Button
Tagged with: , , ,
47 comments on “NVM wil sloopfonds krimpgebieden
  1. Wilbert says:
  2. Wilbert says:
  3. Wilbert says:
  4. Patrick says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*