Banken zien risico’s en geven minder krediet aan het MKB

Ruim een derde van de bedrijven die in 2009 geld nodig hebben voor verdere groei, verwacht de financiering hiervoor niet rond te krijgen.

Bijna één op de vijf bedrijven uit het mkb (tot 250 werknemers) zegt in de eerste zes maanden aanvullend krediet nodig te hebben.

Dit blijkt uit de eerste financieringsmonitor, een onderzoek door het EIM in opdracht van het ministerie van economische zaken en MKB-Nederland. Onderzocht is de financieringsbehoefte van mkb-bedrijven die minimaal vijf jaar bestaan. Onderzoeksinstituut EIM noemt het opvallend dat vooral grotere mkb-bedrijven (100-250 werknemers) dit jaar extra geld denken nodig te hebben om goed te kunnen blijven draaien. Van deze groep is 25 procent pessimistisch over de slagingskans.

Behoefte aan aanvullende financiële middelen leeft vooral bij horecabedrijven, in de transportsector en in de detailhandel. Kleine bedrijven denken voldoende te hebben aan maximaal 50.000 euro, bij de grotere ondernemers gaat het om bedragen tussen 250.000 en 750.000 euro. In 2008 waren het met name transportbedrijven, aannemers en ict-ondernemers die geld nodig hadden.

Van de bedrijven die in 2008 geen financiering rond kregen of een lager bedrag konden lenen dan zij eigenlijk wilden (samen 21 procent), zegt de helft nu al de gevolgen daarvan te voelen: omzetdaling tot dreigend faillissement. Dit betekent dat bij één op de tien mkb-ondernemers het water tot aan de lippen staat. Hier betreft het vooral kleinere bedrijven. Grotere ondernemingen uit het mkb ontvingen in 2008 nog wel krediet, maar in veel gevallen voor een lager bedrag dan waarop werd ingezet.

Binnen de groep ondernemers die recent een bedrijfskrediet in de wacht sleepten, ondervond een kwart dat de voorwaarden zijn aangescherpt. Ruim 90 procent van alle kredieten loopt via banken. Familie of vrienden verschaften in 9 procent van de gevallen het benodigde geld.

Het EIM-onderzoek is gebaseerd op de respons van 733 mkb-bedrijven die tenminste vijf jaar bestaan. Later dit jaar volgt soortgelijk onderzoek onder starters en snelle groeiers.

MKB-Nederland vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om de kredietverlening aan het mkb op peil te houden. De in november door minister Van der Hoeven van EZ verruimde borgstellingsregeling voor kredieten is daartoe een goede aanzet. Tevens zijn recent met banken afspraken gemaakt om de garantieregeling voor interbancaire leningen te gaan toepassen en een nauwere samenwerking te zoeken met branches om deze doelstelling te realiseren.

Veel ondernemers in het mkb die ook bij dalende conjunctuur willen investeren, horen volgens MKB-Nederland in de watten te worden gelegd. De organisatie gaat banken houden aan de belofte: iedereen met een goed bedrijf wordt gefinancierd.

Share Button
Tagged with: ,
6 comments on “Banken zien risico’s en geven minder krediet aan het MKB
 1. Nico says:

  Banken zouden er verstandig aan doen om niet meer te financieren dan de executiewaarde van het onderpand.

 2. House says:

  Sorry de banken hebben eerst alle relatie lopen te belazeren en nu wederom “mismanagement”, waar blijven de toezichthouder om deze corruptie en zwendel op te lossen?

 3. W . Jansen says:

  Ben ondernemer,Heb zelf een vermogen van €750,000
  als onderpand.,[hypofree] had laatst overbruggingskrediet nodig van € 50.000 € . de bank vertrouwd ons als onderneming niet meer .[ gevulde orderportefeuille, 300.000 € ] de bank gaat niet mee in dit verhaal.-moet zeggen dat ik het nu uit privé financier .wil niks meer met banken te maken hebben ,alleen nog maar voor betalingsverkeer……..de banken helpen de economie naar de kloten. —heb nu een nieuw financieel stelsel ontdekt zonder banken .-los van mijn privé ……macro-economisch denken !! dat is de toekomst .

 4. bert says:

  Let maar eens op…
  Ik denk dat de overheid zich er mee gaat bemoeien in 2009 en dat dit nog een hele rel gaat worden.

  Banken die de hand op de knip doen en niet meer willen verstrekken terwijl de MKB het hard nodig heeft.
  De overheid roept vervolgens moord en brand en eisen dat de banken geld verstrekken.
  De banken zeggen vervolgens “doe het zelf” en dan is chaos compleet.

  2 partijen die al jaren lang lopen te profiteren over onze ruggen, jagen elkaar tegen het harnas in

 5. johnny says:

  Vandaag werd er ook gezegd dat de kredieten van Bos rechtsreeks naar de ondernemers hadden moeten gaan en dat lijkt mij ook. Bank ceo’s zijn geen omdernemers maar boeven.

 6. Nico says:

  @ House

  Het overheidstoezicht heeft gefaald, en meer toezicht zal opnieuw falen. De banken moeten hun verstand gebruiken en niet meer uitlenen dan de executiewaarde van het onderpand.

  Ondernemers moeten zorgen voor voldoende eigen vermogen. Zonder geld kun je niet ondernemen. De kredietzeepbel is immers gebarsten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*