OESO adviseert vermindering hypotheekrenteaftrek

Nederland moet de duur van de werkloosheidsuitkering verkorten om te voorkomen dat langdurig werklozen het contact met de arbeidsmarkt verliezen. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een woensdag gepresenteerd rapport over de groeimogelijkheden van de westerse economieën.

De denktank van de geïndustrialiseerde landen waarschuwt daarin voor het risico dat kwetsbare groepen, zoals ouderen en laagopgeleiden, door de hoge werkloosheid de hoop op werk opgeven. Overheden moeten daarom meer investeren in scholing en in hulp bij het zoeken naar een baan. Daarnaast moeten werklozen door kortere uitkeringen worden gestimuleerd om te blijven solliciteren.

Nederland zou er volgens de OESO verder goed aan doen de hypotheekrenteaftrek te verminderen. Met de opbrengst kan de inkomstenbelasting worden verlaagd.

Elk jaar hetzelfde verhaal….

bron: ANP

Share Button
Tagged with:
54 comments on “OESO adviseert vermindering hypotheekrenteaftrek
 1. Jan modaal says:

  Haha geweldig dat laatste stukje.
  Verder lijkt mij het duidelijk. Op wie kan ik gaan stemmen? Niemand zeker? 🙂

 2. Stan says:

  Tja, mensen korter een werkeloosheidsuitkering geven??? Heb ik daar dan al die jaren premie voor betaald.

  Verder duidelijk dat er ook internationaal kritiek is op de hypotheekrente aftrek. Weliswaar een organisatie die eendimensionaal kijkt naar alleen economische kant van de zaak. Niet erg hoopgevend voor onze toekomst. Want economie is immers geen doel maar een middel. Ook al wordt het tegenwoordig vaak als doel gepresenteerd…

 3. ll says:

  Dit is een heel oud filmpje, toch …..

  Minister Brinkhorst van economische zaken…..

  Maar wat ik nergens kan vinden is de OESO uitspraak van vandaag.

  Structureel 2.4 % minder welvaart hier en 11 % in Spanje.

 4. adamus says:

  3

  dus absoluut gezien voor ons meer minder.

 5. nhz says:

  het is bepaald niet de eerste keer dat de OESO dit zegt.

  wat de werkeloosheids uitkeringen betreft (ook) helemaal eens met dit advies (en dus oneens met Stan #2). De huidige uitkeringen, zeker via de crisiswet, zorgen dat mensen lekker twee jaar onderuit gaan zitten ipv eigen verantwoordelijkheid te nemen. Precies hetzelfde als met de 2 jaar overheidssubsidie op het aanhouden van twee huizen. Gewoon héél dom en uiteindelijk in niemands belang, behalve dan een kleine club profiteurs).

  @Stan: ik denk niet dat jouw betaalde premies voldoende zijn om de huidige riante ww voorzieningen op grote schaal (werkeloosheid blijft nog wel even oplopen) te betalen. Dus dit is net zo’n ‘goed recht’ als het recht op een eeuwig stijgende huizenprijs en het recht op onbetaalbare pensioenen.

 6. nhz says:

  nog meer ‘goed nieuws’ vandaag:
  de Europarlement wil invoering van een Tobintax. En reken maar dat die allereerst geld voor speculanten in goud/zilver, en never nooit niet voor speculanten in vastgoed.

  En onze goedbedoelende overheid start een campagne om jongeren te leren beter met geld (krediet) om te gaan; slechte zaak als je aan het eind van de maand de rekening van het debieltje niet kunt betalen. De ouders met hun tophypotheken zijn blijkbaar al reddeloos verloren; of is de bouw/hypotheek maffia heiliger dan de telecom branche? lekker hypocriet…

 7. adamus says:

  736/2+1 leden gaan accoord? Dan gaat blijken dat het een marionettenclub is. Zo ver zal het toch niet komen?

  Overheden zijn inmiddels de weg kwijt en iedere extra regeling is een vlucht naar voren, achteruitlopend. Opmaat voor een dramatische afloop.
  Economen moeten ook maar eens aan de kant worden gezet; gisteren van Wijnbergen nog gehoord op BNR? Hij denkt er meer vanaf te weten dan de gemiddelde inbeller. “U snapt er niets van……..”

 8. Goudbelegger says:

  @7 Was eens iemand die tegen me zei dat ie niks kon met economie omdat het geen absolute wetenschap is. Begrijp het nu. Ze kunnen die hele studie vandaag nog stoppen, verander het vak in economisch management of zoiets als ze toch nog een fake studie willen houden.

  Economie, produceer iets wat anderen willen kopen, diploma bij de toiletjuffrouw.

 9. Martijn says:

  @8

  Gaf de beste iemand ook aan wat wel een absolute wetenschap is en waarom?

  Geschiedenis en biologie lijken me ook af te vallen bijvoorbeeld; ook niet eenduidig.

  Naast wiskunde en filosofie kan ik weinig bedenken, maar om daarom nou alle andere wetenschappen op te doeken…

 10. adamus says:

  science. Natuurwetenschappen.

  Amerikanistiek. Latijns-amerika-kunde, om de komst van Maxima wetenschappelijk af te zegenen.

 11. dawg says:

  @ nzh

  Om een uitkering met een duur van 2 jaar te krijgen moet je 24 jaar hebben gewerkt. Ben je om en nabij de 50 jaar. Staan de werkgevers niet meer zo vaak in drommen klaar om je zo snel mogelijk in te lijven. Zou je onder die omstandigheden echt lekker onderuit gaan? Op 70 procent van je oude inkomen, studerende kinderen en ondertussen de klok die aftelt tot je aan je huis mag beginnen?

  En dat kan dan allemaal wel wat soberder als het aan de OESO. ligt. Tuurlijk, hoor je dat soort bureau’s dan ooit wel eens wat anders adviseren.

  Waarom zo hardvochtig? Deze crisis is niet veroorzaakt door WW-ers of AOW-ers. Die aanpakken gaat de problemen ook niet oplossen.

 12. adamus says:

  Deze crisis is niet veroorzaakt door WW-ers of AOW-ers. Die aanpakken gaat de problemen ook niet oplossen.

  Eens.
  Kon wel op deze manier worden uitbetaald omdat er een kredietje op de toekomst genomen is. Dus wel van geprofiteerd.

 13. Martijn says:

  @10

  Natuurwetenschappen zijn net zo min een absolute wetenschap als economie dat is.

  Ook in de natuurwetenschappen worden theorieën en modellen opgesteld die redelijk werkbaar zijn, maar vaak op termijn vervangen worden door hernieuwde inzichten.

  Vroeger was de aarde nog plat bijvoorbeeld.

 14. Martijn says:

  @13

  Ter verduidelijking: alleen in filosofie en wiskunde kan je op logische wijze absolute bewijzen leveren. Dat is in andere wetenschappen niet mogelijk.

 15. nhz says:

  @11:
  ik zit in een enigszins vergelijkbare situatie, heb 20 jaar lang zeer vet premies betaald en krijg geen cent van de overheid. Niks hardvochtig, deze mensen snappen niet hoe riant ze in de watten gelegd worden (vergeleken met anderen in NL, en zeker vergeleken met de rest van de wereld – van belang om concurrerend te blijven). Nederland is een hangmat cultuur, en maar schelden op Griekenland …

  @13:
  het is m.i. een gradueel verschil. In de natuurwetenschap wordt wel degelijk een systeem opgebouwd waarbij nieuwe kennis, wetten, modellen baseren op wat daarvoor kwam. Af en toe worden onderdelen van het bouwwerk vervangen, maar meestal zonder de hoofdstructuur aan te tasten. Zo ontstaat een enigszins consistent en betrouwbaar model (het werkt, tot op zekere hoogte). Een goede theorie kan getest worden, in plaats van dat men ze alleen achteraf uit de gegevens afleidt. enz.

  Van economie kun je dat nauwelijks zeggen, net als bijv. bij psychologie; het wiel wordt daar steeds opnieuw uitgevonden en objectief testen van de hypotheses is zo goed als onmogelijk.

 16. nhz says:

  @14:
  alleen in sommige onderdelen van de wiskunde zoals calculus; en wat filosofie betreft heb ik ook mijn twijfel.

 17. Martijn says:

  @16

  Kan ik in meekomen. In elk geval is de term “absolute wetenschap” slechts op een zeer beperkt gebied van toepassing.

  Wat Goudbelegger (8) zegt klopt dus wel, maar ik ben benieuwd in hoeverre hij bereid is de reikwijdte van die opmerking te aanvaarden.

 18. Martijn says:

  @15

  In die zin is er inderdaad een verschil tussen economie en natuurwetenschap, maar om die laatste daarom een absolute wetenschap te noemen gaat te ver.

  Overigens lijkt het theoretisch wel mogelijk economische theorieën te testen aan de hand van hun voorspellende waarde, probleem is echter dat het onmogelijk is daarvoor de afgebakende omstandigheden te creëren die wel mogelijk zijn in een natuurwetenschappelijk laboratorium.

  Heb je inmiddels al iets van Buchanan gelezen?

 19. KariZ says:

  Waar gaat dat over?

  Ben bijna klaar met zwarte zwanen…eye-opener. Heerlijk boek!

 20. Martijn says:

  Buchanan sluit goed aan bij de zwarte zwanen, maar bekijkt het van een iets andere invalshoek. Ik vond het zelf beter dan Taleb.

 21. KariZ says:

  Thanks! Komt op de lijst…eh…titel?

 22. Martijn says:

  Twee boeken van hem zijn goed:

  -Ubiquity, why disaster happen

  -The social atom

  Ik zou ze in die volgorde lezen.

 23. nhz says:

  @18:
  nog geen Buchanan gekocht, eerst de vorige stapel van Amazon nog afwerken; het staat op mijn lijstje voor de volgende bestelling.

 24. adamus says:

  Een goede theorie kan getest worden, in plaats van dat men ze alleen achteraf uit de gegevens afleidt. enz.

  lijkt me een juist criterium.

 25. adamus says:

  wat filosofie betreft heb ik ook mijn twijfel.

  of deze mijnheer,

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Frank_Ankersmit

 26. Martijn says:

  Over filosofie kan getwijfeld worden; het gebruik van logica in de filosofie heeft dan wel weer overeenkomsten met de wiskunde.

  Het relativisme van Ankersmit is mooi, en Buchanan sluit daar goed op aan.

 27. adamus says:

  Alleen Ankersmit meet zich weer een mening aan over de oorzaken van de crisis. “ik blijf bij mijn mening” is een bekende van hem.

 28. @18 Martijn

  Foucault rondslingeren is géén wiskunde, duidelijk géén godswetenschap en m.i. toch een absolute theorie die bewijst dat de aarde rond is en niet plat (dè theorie tot rond 1850 aangehangen door godsdienstwetenschappers met enige macht in Rome)

  Toch kan men met economische theorien (en met name gewoon boerenverstand) gewoon uitrekenen wanneer een overwaardespiraal in een huizenmarkt over MOET gaan (onder de assumpties van het rekenmodel) in een onderwaardespiraal.

  Eén van de aannames is dan dan mensen anticiperen op verwachte uitkomsten en daarmee met hun gedrag de prijs beinvloeden.
  Eén van de aannames is dan dat een piramidespel wegens eindig aan deelnemers, moet eindigen.
  Een van de aannames is dat geleend wordt met de intentie om terg te betalen… 🙂

  Een simulatiemodel kan mbv een aantal toevalsfactoren het gedrag van een huizenmarkt nog meer inzichtelijk maken. In essentie gaat het om alleen de hoofdfactoren te modelleren en zoveel mogelijke (interessante?) ballast weg te laten.

  Ik zou bijna zeggen “casametrie”, maar die oerterm is al geclaimd in het wetenschappelijk domein voor iemand die kiest om Hogehuizenprijsminnend Nederland te dienen…

  Zo’n simulatiemodel van de huizenmamrkt: géén absolute theorie, wel helder en herhaalbaar (dé kracht van wetenschap) en aan het grote publiek uitlegbaar.

 29. in mijn ogen vrij hard dus.

  Tot er iemand komt die de boel op zjn kop gooit.

  Maar och dat heeft Einstein met Newton ook gedaan.

 30. adamus says:

  29

  dat was niet hun insteek.

 31. Martijn says:

  @Juan (28)

  Ben ik het niet mee eens. In de natuurwetenschappen weet je nooit wat je niet weet. Ik heb wetenschappers wel eens horen beweren dat de aarde eigenlijk een groot hologram is. Nou is dat misschien wat vergezocht en wil ik best beamen dat de aarde inderdaad rond is, maar dan nog maakt een absolute theorie de natuurwetenschap niet tot een absolute discipline.

  Los daarvan meenden natuurwetenschappers in het verleden (nog voor 1850) wel degelijk te weten dat de aarde plat was. Zoals je zelf volgens mij goed weet worden theorieën in de natuurwetenschappen met grote regelmaat aangepast. Een mooi proces, maar het toont wel aan dat de discipline geen absolute is.

 32. nhz says:

  @31:
  ‘All that we see or seem. Is but a dream within a dream’

  we kunnen Goedel, de quantum mechanica enz. er bij halen, het komt er allemaal op neer dat er geen objectieve, volledig kenbare werkelijkheid bestaat en dat dus natuurwetten ook niets meer dan modellen zijn die werken totdat ze in de praktijk achterhaald zijn.

  Tot +/- 1500 was het model dat de aarde plat was trouwens prima, in de veel opzichten was dat de simpelste en dus beste theorie. De praktijk leert dat de wetenschap (vooral gerenommeerde hoogleraren, gezaghebbende commissies etc.) vaak nog lang achter feitelijk achterhaalde ideen aanhobbelt, totdat de tijd rijp is voor een grote ommezwaai (meestal als de oude garde met pensioen is). De tijd is daar nu ook weer voor aan het rijpen, dus ik denk dat er straks heel veel geaccepteerde wijsheid in de prullenbak kan. Over de waarde van economische modellen ga ik maar niet te veel zeggen want dat schat ik dus nog klasses lager in dan die van natuurwetenschap in het algemeen. Alleen al het feit dat men nog steeds niet door heeft dat het Keynesianisme grote onzin is dat zegt al genoeg over de testbaarheid van deze ‘wetenschap’.

 33. Martijn says:

  @32

  Tja, bepaalde lagen van de samenleving zijn er toch vroeg bij. Die rappers begonnen zich jaren geleden al met goud uit te dossen. Jay-Z doet bijvoorbeeld ook al een tijdje geen zaken meer in dollars:
  http://www.youtube.com/watch?v=0O3USgkwiJA#t=1m21s

 34. adamus says:

  Martijn, ik heb zelf in een andere draad dat filmpje over Obama gepost. Zelf geloof ik steeds meer dat de wal het schip gaat keren. De grote lijn, zoals Floor waarschijnlijk bedoelt. Ik ben even de juiste draden kwijt…..

 35. adamus says:

  nhz,

  het fijne van Keynes was toen ik daar als 16/18 jarige mee in aanraking kwam en dat ook nog ging combineren met het roomse rapport van o.a. Charlatan Wouter van Duren, doomsday ver voor 2012 zou vallen 🙂
  Ook verlaten $ goud werkte wel mee.

  (wouter wordt inmiddels ook geïnterviewd in een stretched limo)

  filmpjes kijken geeft een hoog aha erlebnis.

 36. Martijn says:

  Ik ga daar ook vanuit.

  Goud gaat weer belangrijk worden en bevolkingen ontevreden. Dat is een beetje de grote lijn die ik zie.

 37. ll says:

  Sprak buurman die zijn huis vorig jaar verkocht heeft.

  WOZ waarde 280k [ fout gemeente ], in de verkoop voor 179k [ gangbare prijs], verkocht voor 150k.

 38. adamus says:

  37

  voorlopig leven wij nog in een land waarbij de ene helft het bij de ander denkt te halen.

  Ik vond alle reacties wel leuk bij de Telegraaf artikelen over onze nationale gamma-ontwerper.
  Conclusie: hij heeft 15K gestolen van een bijstandsmoeder van 56jr. en en passant ook nog een wao’er en wajonger zwaar benadeeld.

 39. adamus says:

  38

  “eieren voor zijn geld”.

  wat gaat hij met de centen doen?

 40. adamus says:

  Ik denk wel eens: Hoe zou de wereld er uit hebben gezien als overste Karremans de trekker had overgehaald van zijn doorgeladen dienstwapen….

 41. Martijn says:

  @38

  37 was @35

  Grote lijnen: topzware elite, ontevreden bevolking, afwaardering papier, herwaardering goud.

 42. adamus says:

  42

  martijn,
  en waardering van dak boven het hoofd en niet wonen in een speculatiegoed. Waar bestaat de ontevredenheid over?
  In het Rotterdamse laboratorium kunnen we het “survivalisme” real time beleven. Voor defect achterlicht wordt je daar in de boeien geslagen en afgevoerd zodat de mannen een uurtje of 4 van de straat zijn voor verhoor en huiszoeking. Dat hebben die geüniformeerden met 3 jaar vmbo toch maar mooi voor elkaar gekregen. Voor de goede orde: allochtonen fietsen daar niet. Het betrof hier een BNR journalist. Ik heb daar zelf vorig jaar ook iets meegemaakt waar de honden geen brood van lusten.

 43. adamus says:

  42
  en nu gaat er ook nog een minister vertrekken die alle problemen van de middenklasse op zou lossen. A1, A2 files, verder gaat de fantasie van de middenklasse niet.

 44. ll says:

  Is dit bekend, bij de spaarhypotheek.

  Spaargedeelte spaarhypotheek boven de 145.000 verhuist belastingtechnisch naar box 3, en daar moet men dan vermogensbelasting over betalen.

  De regels zijn wel erg streng. Zie maar.

  http://www.hypotheek-banksparen.nl/kew-kapitaalverzekering-eigen-woning.php

 45. Martijn says:

  @43

  Heb je een link?

  En wat heb je zelf meegemaakt?

 46. Martijn says:

  Bos stapt op!

 47. nhz says:

  @47:
  kunnen we al wedden bij welke grote bankster instelling hij straks opduikt? Je moet ook wat met zo’n tophypotheek …

 48. Woger says:

  Bos, Eurlings, zijn dit de ratten die het spreekwoordelijke schip verlaten? Of is Bos bang voor de politieke aansprakelijkheid straks?

 49. Martijn says:

  Ach, met Cohen als lijsttrekker zou de PvdA best eens de grootste kunnen worden. In die zin kan dit beest eens een tactische zet van Bos zijn.

  Hij draagt de partij goed over en kan elders voor het grote geld gaan.

 50. Martijn says:

  Tja, revolutie…

  Er wordt hier en daar al goed warm gedraaid: http://welingelichtekringen.nl/dat-krijg-je-als-je-de-verzorgingsstaat-weg-doet.html

 51. nhz says:

  @51:
  kort maar krachtig artikel en lijkt me één van de grote punten van zorg voor de komende paar jaar. Ik denk dat het in NL, met zoveel meer ‘verworven rechten’ nog veel erger wordt; nu nog even niet omdat mensen denken dat ze er belang bij hebben om het spel te blijven meespelen. Maar als duidelijk wordt dat het spel over is verwacht ik hier ook dat vele brave burgers veranderen in nietsontziende criminelen.

  Ik vond bij het nieuws uit Chili ook heel opvallend hoe massaal daar geplunderd werd na de aardbeving; dat zegt wel wat over de moderne samenleving. Echt arm zijn ze daar niet meer.

 52. @31 Martijn

  Gedachten over het al dan niet absoluut zijn van bestaande (absoluut geachte) natuurwetten worden inderdaad met enige regel aangepast, met Einstein en Newton blijkt dat ook.

  Een nieuw inzicht verdingt (nuanceert) dan een gevestigd beeld.
  Of inderdaad in uw woorden: In de natuurwetenschappen weet je nooit wat je niet weet.

  Punt wat ik op deze blog in het kader van de huizenmarkt probeerde te verwoorden is niet zozeer dat natuurwetenschappen absoluut zouden zijn, als wel dat een simulatiemodel van de huizenmarkt -zelfs als niet absoluut instrument- een zinvolle manier kan zijn om processen op die huizenmarkt te modelleren en daarmee te begrijpen.

  Kunt u zich daar wel in vinden ?

 53. @49 Woger

  Balans:
  – Demissionair Minister van Economie Van der Hoeven (onzichtbaar) gaf eerder aan te willen stoppen (hier spreekt geen energie uit om het beleefd uit te drukken)
  – Demissionair Minister Eurlings gaf recent vol mandaat aan ANWB over zijn belangrijkste wapenfeit (rekeneningrijden) en geeft nu opeens meer aandacht aan zijn vriendin: twee punten waar ook de maatschappelijke energie niet uit blijkt
  – Oud Minister van Financien Bos stopt helemaal met de politiek, dubbele bail-out aan de vooravond van een noodzaak tot -zo hij zelf aangeeft- grote maatregelen.

  Nee, dames en heren, er is niets aan de hand. Aangezien er het komende jaar toch niets met de huizenmarkt zal veranderen, kunnen we deze blog meteen veranderen in een wetenschaps- en politiek analyse forum ?:-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*