Elmer Hogervorst & Rick Versteeg: “Nederlandse huizenmarkt gaat rake klappen krijgen”

Voor het eerst doen analisten een voorspelling voor de prijsontwikkeling van de huizenmarkt op basis van patroonherkenning. Het is waarschijnlijk dat de huizenprijzen de komende twee tot drie jaar enkele tientallen procenten in waarde zullen dalen.

“Woningprijs in december met 4,1% gestegen”, aldus een bericht onlangs in de media. Na de forse stijgingen in de periode 1995 – 2002 lijkt de woningmarkt tot rust te zijn gekomen. Dat een aanzienlijk genuanceerder beeld denkbaar is, kan worden afgeleid uit het patroon dat momenteel zichtbaar is.

Patroonherkenning is een analysevorm die met name gehanteerd wordt bij het in kaart brengen van de beurskoersen. Wanneer in een bepaalde markt voldoende kopers en verkopers aanwezig zijn, ontstaat een patroon. We zien in een dergelijk patroon steeds combinaties van trends en correcties. Een belangrijk verschil tussen trends en correcties is dat de golfbewegingen binnen een trend weinig overlap kennen, terwijl dat bij correcties juist wel het geval is.

Het interessante aan patroonherkenning is dat er altijd tenminste 3 golven zijn, ongeacht of je je nu in een trend dan wel in een correctie bevindt. Daarin zit ook de voorspellende kracht van patroonherkenning. Een voorbeeld kan dat illustreren. Wanneer vanaf een bodem of vanaf een top een trend begint die gevolgd wordt door een correctie, weten we één ding zeker: het vervolg na de correctie is weer een trend en wel in dezelfde richting als de oorspronkelijke trend. Heel vaak staan de trends ook nog in een bepaalde verhouding tot elkaar. Een vaak voorkomende verhouding is dat de eerste trend qua lengte gelijk is aan de vervolgtrend.

Wanneer we deze kennis toepassen op onderstaande grafiek, wat vertelt ons dat dan over de huizenmarkt in Nederland?

patroonherkenning huizenmarkt

De grafiek laat de wijziging van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen zien sinds 1995. Eind 1999 was de waardestijging het grootst, op jaarbasis bedroeg de waardetoename ruim 20% (TOP). Tot 2003 nam de jaarlijkse waardestijging sterk af, op de bodem bedroeg zij op jaarbasis gemeten nog slechts 1,2%. Gezien de kracht van de daling is duidelijk sprake van een trendmatige beweging (golf a).

Sinds 2003 gaat de waardestijging zijwaarts: in de afgelopen vijf jaar is de gemiddelde jaarlijkse stijging zo’n 4%. Deze zijwaartse beweging, golf b, is vanwege de overlap correctief. Golf b lijkt zijn top inmiddels te hebben gemaakt (NU). De kans neemt nu met de dag toe dat de prijsstijgingen zullen gaan omslaan in prijsdalingen. Een nieuwe trend ontstaat dan in de vorm van golf c.

Vaak is de lengte van golf c gelijk aan die van golf a. Zelfs als de lengte van golf c minder groot is, dan bedraagt op grond van onze berekeningen de daling nog altijd tenminste 6% per jaar. Waarschijnlijker is het echter dat de prijsdaling op enige moment 1% per maand zal bedragen ofwel 12% per jaar. De patronen laten zien dat de daling rond 2010 weer zal afnemen, waarna vermoedelijk in 2010 voor het eerst weer een omslag naar een lichte stijging per maand denkbaar is. De conclusie is ons inziens dat er een grote waarschijnlijkheid bestaat dat de huizenmarkt de komende twee tot drie jaar rake klappen gaat krijgen, waarbij men aan dalingen van enkele tientallen procenten kan denken. Op grond van de patronen is de aankoop van een woonhuis nú niet het beste moment. Onlangs heeft Elmer Hogervorst hierover een interview op BNR gegeven.

Vaak staan trends ook in een bepaalde relatie tot elkaar. Een veelvoorkomende verhouding is dat de eerste trend qua lengte gelijk is aan de vervolgtrend. Als we deze kennis toepassen op de grafiek hiernaast, vertelt die ons heel wat over de huizenmarkt in Nederland. De grafiek laat de wijziging van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen zien sinds 1995. Eind 1999 was de waardestijging het grootst; in dat jaar steeg de gemiddelde waarde met ruim 20%. Dat is het hoogste punt in de grafiek. Tot 2003 nam de jaarlijkse waardestijging sterk af, op de bodem bedroeg zij op jaarbasis gemeten nog slechts 1,2%. Gezien de kracht van de daling is duidelijk sprake van een trendmatige beweging (neergaande golf na piek).

Sinds 2003 gaat de waardestijging ‘zijwaarts’: in de afgelopen vijf jaar is de gemiddelde jaarlijkse stijging zo’n 4%. Deze zijwaartse beweging is vanwege de overlap correctief. Deze licht stijgende golf lijkt dit jaar zijn top te bereiken. Met de dag neemt de kans nu toe dat de prijsstijgingen omslaan in prijsdalingen. Een nieuwe trend ontstaat dan in de vorm van een neergaande golf.

Vaak is de lengte van deze neergaande golf gelijk aan die van de eerste opgaande golf. Zelfs als de lengte van de verwachte neergaande golf minder groot is, bedraagt op grond van onze berekeningen de daling nog altijd ten minste 6% per jaar. Waarschijnlijker is het dat de prijsdaling op enig moment 1% per maand zal bedragen ofwel 12% per jaar. De patronen laten zien dat de daling rond 2010 zal afnemen, waarna vermoedelijk in 2010 voor het eerst een omslag naar een lichte stijging per maand denkbaar is. De conclusie moet luiden dat zeer waarschijnlijk de huizenmarkt de komende twee tot drie jaar rake klappen gaat krijgen. Wij denken aan prijsdalingen van enkele tientallen procenten.

Elmer Hogervorst is verbonden aan Hogervorst Advies, Rick Versteeg aan Matrix Asset Management.

Share Button
Tagged with:
48 comments on “Elmer Hogervorst & Rick Versteeg: “Nederlandse huizenmarkt gaat rake klappen krijgen”
 1. Knilles says:

  Ik geloof dat er alinea´s dubbel staan 😉

  Als huurder wacht ik deze correctie rustig af, heb absoluut geen haast en ga door met sparen de komende jaren om een flink stuk van mijn hypotheek aan te betalen.

 2. House says:

  Ik denk dat een correctie rieel is op de bestaande woningen van ca. 20%
  Voor nieuwbouw woningen ligt dat toch iets anders.
  Het vreemde was ook dat een woning van 30 jaar oud, met verouderde isolatienormen, oude keuken, badkamer en vaak ook een versleten CV installatie, daarvoor een gelijke of hoger prijs werd gevraagd dan bij een nieuwe woningen, welke een Energie label A afgeeft, nieuwe moderne keuken en sanitair en een HR ketel.
  Makelaars hebben geen enkel bouwkundige opleiding en/of inzicht hebben.

 3. Knilles says:

  Ik denk dat alle woningen wel met een correctie te maken krijgen.

  Vraag me alleen af of de nieuwbouwplannen voor wijken voor een paar jaar in de ijskast gaan. De prijzen die ze nu voor de grond vragen wil ook niemand meer betalen, dus gaan de projectontwikkelaars dan zakken in prijs of stellen ze de bouw een paar jaar uit?

 4. Bert says:

  Prijs correctie komt er zoiezo, daar ben ik wel overtuigd van.

  En als deze kredeitcrisis er neit was geweest, dan zou het hoogstens 2 jaar geduurd hebben en dan hadden we alsnog deze huizencrisis gehad.
  Dit is gewoon te ver uit de hand gelopen, en het vervelende hiervan is dat mijn generatie (27) die prijsstijgingen nu mogen gaan betalen.
  En dan maar hopen dat er over een jaar of 5 er een gek is die er nog een ton meer wil betalen zeker :S

  Die mooie truckjes van de overheid (vogelaar) maakt het probleem alleen nog maar erger dan het al is.
  Ziet ze nou echt neit dat het te ver uit de hand is gelopen?
  Of weet ze het donders goed en weet ze precies wat er aan de hand is en weet wat er gaat gebeuren als de prijzen gaan dalen.

  Eerst 20 jaar dikke winst maken op de prijsstijgingen en vervolgens als het gaat dalen meer overheidsgeld erin pompen om het systeem overeind te houden.
  Einde van het liedje is dat wij als burger voor deze daling moeten gaan betalen.

 5. Niels says:

  @Bert: Als je nu geen huis bezit dan kan je juist profiteren van de prijsdaling. Het is wel erg zuur voor huizenbezittters die net hun eerste huis gekocht hebben met een hele dikke hypotheek. Inderdaad jouw generatie in veel gevallen.

 6. Bert says:

  @Niels:

  Ja, inderdaad erg zuur als je nu een (1e) huis heb gekocht heb je dus de volle pond betaald.
  En dat hebben een paar vrienden van mij dus gedaan.
  Begin dit jaar stond ik ook net op het punt om een huis te kopen.
  Ik heb er toen nog een nachtje over geslapen en maar besloten om het niet te doen.

  De reden?, omdat het me niet lekker zat dat ik geen huis kon kopen op 1 loon, dat de rest dat wel op 2 lonen doet moeten zij weten maar dat vondt ik te riskant.
  Al is dat de normaalste zaak van de wereld geworden, en werd je vreemd aan gekeken wanneer je dat niet deed.

  Heel erg blij dat ik het niet heb gedaan, maar wens mijn vrienden veel sterkte in de aankomende jaren.

 7. woutje says:

  Ik kan me niet voorstellen dat ook Nederland niet zwaar getroffen gaat worden door de huizenbel. Ik heb me jaren wild ge-ergerd aan de Hypotheekrente Aftrek. Belachelijke regeling waarbij vooral bij de superrijken de miljoenen-villa’s werden gesubsideerd en zij zorgden weer voor nog hogere prijzen voor de rest, héél gevaarlijke regeling en we gaan hier een gigantische prijs voor betalen. Stomme NL – politiek! Dan doet Duitsland het beter. Zo als al is gememoreerd in een andere draad, een stap over de Oostgrens en je hebt voor 150.000 euro al een vrijstaand huis met een lap grond.

 8. Niels says:

  Zeker, voor 160.000 heb je in Duitsland een huis met zeker 200 m2 woonoppervlakte en een perceeloppervlakte van 1000 m2. En dan heb ik het niet over een bouwval.

 9. Paul says:

  @woutje
  Hypotheekrente-aftrek, tja. Daar profiteert toch echt elke huizenkoper van. Maar staar je er niet op blind. Want je mag dan wel de betaalde rente van je belastbare inkomen aftrekken, maar vervolgens moet je daar weer huurwaardeforfait bijtellen, betaal je bij de koop 6% overdrachtsbelasting (en bij Vrij Op Naam betaal je 6% op de grondwaarde plús 19% BTW op de bouwkosten, dus denk niet dat VON kopen voordeliger is dan een bestaand huis) en betaal je OZB. Kortom, dat voordeel wordt weer voor een deel gecompenseerd of zelfs genivelleerd. Overigens komt de overheid je alleen tegemoet voor een deel van de rente. Je betaalt dus zelf minimaal de helft van de rente plus de aflossing, of je nu rijk bent of arm. Er worden door de overheid dus geen huizen ‘gesubsidieerd’. Overigens zijn er al een aantal maatregelen genomen om de hypotheekrenteaftrek in te dammen. Jouw superrijken betaalden vroeger maar lieft 72% als hoogste schijftarief en hadden dus ook 72% belastingvoordeel. Nu is dat nog maar 52%. De aftrek is beperkt tot maximaal 30 jaar en de meest ingrijpende maatregel is de ‘meeneemregel’. Dat wil zeggen, dat al die mensen die (hoge) winsten op hun huis boeken, verplicht zijn om die winst vervolgens in het volgende huis moeten steken met als gevolg een ‘lagere’ hypotheek en dus minder renteaftrek. Misschien is dit allemaal wat ingewikkeld, maar wellicht helpt het je om wat genuanceerder over die hypotheekrenteaftrek te denken. Het maakt het immers ook voor jou mogelijk een huis te kopen.
  En wonen over de Oostgrens? Tja, moet je daar wel werk hebben of bereid zijn om extreem hoge kosten te betalen voor je woon/werkverkeer. Of in plaats daarvan besteden aan de aflossing van een hypotheek voor een huis in de buurt van waar je werkt? Duivels dilemma.

 10. Marv cel Leys says:

  Patroonherkenning !

  Het zoveelste doemverhaal sinds 2003 , pardon 1999 nu gebaseerd op een markt technische verhaal , maar of het uit gaat komen ! Waarschijnlijk niet want het zou betekenen dat een huis huren duurder wordt dan een huis kopen en zelfs bloeddorstige huurders zijn zo naief niet .

  “Voor het eerste doen analisten een voorspelling …………., analisten , pfff , laat me niet lachen “Als wealth manager heeft Elmer Hogervorst ruime ervaring met o.a. de begeleiding van prijswinnaars in de Staatsloterij.” ! Nu probeert hij schijnbaar op een andere manier rijk te worden , de tijd lijkt rijp .

  Volgens hun site :
  “Matrix Asset Management pakt vermogensbeheer anders aan. Onze expertise bestaat uit het herkennen van patronen op de beurs en daarop te handelen. Matrix handelt met haar systematiek op emotie, maar niet met emotie.” Patroonherkenning !
  Doet me denken aan die tientallen gesneuvelde methodieken om de beurs te voorspellen , van diverse TA methodes , Elliot Wave , tot apen die pijltjes gooien , één keer schieten ze raak en vervolgens is het casinowerk , rood of zwart .

  Probeer in Nederland maar eens aan een fatsoenlijk huurhuis te komen. Mocht je al in aanmerking komen dan moet je nog jaren wachten tegen een huur die nauwelijks verschilt t.o.v. de lasten van een eigen woning , tevens moet je maar afwachten waar ze je (tussen) stoppen.

  De daling begin jaren 80 wordt er ook regelmatig als voorbeeld bijgesleept , die werd echter vooral veroorzaakt door een hoge hypotheekrente , zo’n beetje het dubbele van de huidige 5,5-6 % en dat maakt natuurlijk een wereld van verschil.

  Als het vertrouwen geleidelijk aan terugkeert , de hypotheekrente verder daalt en als het kabinet ook nog eens de overdrachtsbelasting werkelijk verlaagd , plus een fiks verhoogde NHG garantie zonder wezenlijke aantasting van de hypotheekrenteaftrek , geloof ik niets van een instorting . Een tijdelijke geringe daling de komende maanden , ( dec.t/m febr. zijn altijd de minste maanden ) o.k., dat lijkt bijna onvermijdelijk bij een flinke economische neergang en het negatieve sentiment , maar instorten met tientallen procenten , ik geloof er nog steeds geen zak van .

  Kijk als er echt een ongekend diepe depressie komt ( daar zit toch geen zinnig mens op te wachten ? ) gaat natuurlijk ook de huizenmarkt op zijn gat , maar dan hebben huurders en of werkeloze potentiele kopers wel andere zaken aan hun hoofd dan een huis en hypotheek financieren . Geef ons heden ons dagelijks brood .

 11. cor says:

  EEN MEER GEZONDE SITUATIE ZOU ZIJN ALS DE VERHOUDING INKOMEN /HYPOTHEEK 4 EEN HUIS KOPEN MOGELIJK MAAKTT.DUS? THATS REAL ECONOMY.

 12. Marv cel Leys says:

  cor Zegt:
  7 November 2008 om 11:37 am
  EEN MEER GEZONDE SITUATIE ZOU ZIJN ALS DE VERHOUDING INKOMEN /HYPOTHEEK 4 EEN HUIS KOPEN MOGELIJK MAAKTT.DUS? THATS REAL ECONOMY.

  ——————————
  Je hoeft niet zo te schreeuwen ( je cap locks staan aan ) WE VERSTAAN JE ZO OOK WEL .

 13. gekkehenkie says:

  Marcel, Paul get real!

  We hebben er met z’n allen een puinhoop van gemaakt en niet alleen in Engeland en Amerika. ook in Nederland.
  Rente aftrek, steeds ruimere kredieten voor huisaankopen. Huisprijzen groeien de hemel in. Oh, oh wat voelen we ons rijk.
  Daar is nu een eind aan gekomen.
  En ja we krijgen in elk geval een hele heftige recessie. Misschien een depressie.
  En huisprijzen zullen naar beneden komen. Met 10-tallen procenten. Wacht maar tot de 1ste massa ontslagen ook hier vallen.
  En nee natuurlijk is dat niet leuk.
  Ik zie maar een voordeel. Straks als alles weer tot rust komt worden en de kaarten opnieuw geschudt zijn komen koophuizen ook binnen het bereik van mensen die nu huren.

 14. Marv cel Leys says:

  gekkehenkie Schreef :
  7 November 2008 om 12:52 pm
  Marcel, Paul get real!

  Ik zie maar een voordeel. Straks als alles weer tot rust komt worden en de kaarten opnieuw geschudt zijn komen koophuizen ook binnen het bereik van mensen die nu huren.

  ——————————–

  Alleen moet een mogelijke depressie niet te diep worden anders krijgt het gros ( uitzonderingen daar gelaten ) van de huurders/kopers hun hypotheek niet rond , als ze al hun huur nog kunnen betalen.

  Het komt er dus op neer dat de huizenprijzen zouden moeten zakken tot 4 maal het jaarinkomen ! Welk jaarinkomen ?

  Van de gemiddelde Nederlander die nog werk heeft in een mogelijke diepe recessie ? Het zijn allemaal kreten die in werkelijkheid meer nieuwe problemen veroorzaken dan oplossingen. Natuurlijk zijn huizen duur , maar wat niet ( uitgezonderd de koopjes op de beurs ) na de invoering van de euro , ga is buiten de deur eten en vergelijk het eens met 10 jaar terug .

  Hoe zit dat dan met de huren , moeten die dan ook sterk verlaagd worden , een mooie niet aan te komen 4 kamer rijtjeswoning kost je nu ook € 800 huur per maand .

  Dat kan dus allemaal niet want dan wordt er geen huis meer gebouwd , gevolg nog meer werkloosheid . Dan moeten de gemeenten en overheden zeker de grondprijzen e.d. verlagen , nou dat doen ze niet , anders missen ze teveel inkomen om hun begroting rond te krijgen.

  Ik geloof ook niet in een diepe recessie/depressie , de inflatie en rente zijn laag en dalen nog verder en dat geeft de overheden , in tegenstelling tot begin jaren 80 de ruimte te sturen. Wat ze dus ook al op grote schaal doen en nog meer gaan doen.

  En maar steeds weer die vergelijkingen met Amerika en Spanje etc. er zijn nog talloze andere landen waar de huizenprijzen ook geen krimp geven.De Amerikaanse situatie is nauwelijks te vergelijken met de Nederlandse. Spanje heeft een huizen overschot en Nederland zeker niet . Probeer in Nederland maar eens aan een fatsoenlijk huurhuis te komen.

  De toekomst zal het uitwijzen , maar er komen hier in mijn optiek , niemand weet dat zeker ( afgezien van een depressie ) echt geen dalingen met tientallen procenten. Voorlopig zijn er alleen nog maar ( op het mogelijke dieptepunt van de credietcris ) wat vraagprijzen verlaagd van wat duurdere woningen en worden er al huizen uit de verkoop gehaald , wat natuurlijk nog veel meer gaat gebeuren. waarom zouden verkopers genoegen nemen met een lagere prijs als ze niet moeten verkopen ! Jammer voor de makelaars maar die blijven gewoon lekker zitten.

 15. Joop Kl; says:

  Dergelijke verhalen hoorden de mensen ook in de landen waar de markt al wel flink ingezakt is, oftewel alles kan omlaag en dus OOK in NL.

 16. Marv cel Leys says:

  De argumentloze kretenlogie viert weer hoogtij .
  Natuurlijk kunnen de prijzen ook in Nederland omlaag , alles kan . Er is niemand en ( ik zeker niet ) die beweert dat de prijzen in Nederland niet kunnen dalen , alleen is de vraag of dat gaat gebeuren en in welke mate , en daar mogen we hopelijk nog wel over van mening verschillen , ook op deze site !

 17. Dennis says:

  Ok even mijn gal spuwen,

  Lees dat mensen hier het weer hebben over de hypotheekrenteaftrek en dat dit subsidie is voor de rijken.

  Mogen zij ook een voordeel hebben, zij betalen toch ook veel meer belasting.

  Daarlangs weet iedereen dat deze hypotheekrenteaftrek erg heeft bijgedragen aan de welvaart van nederland.

  Daarlangs ben ik het volkomen met Marv cel Leys eens.

 18. xandr says:

  @Dennis: “Daarlangs weet iedereen dat deze hypotheekrenteaftrek erg heeft bijgedragen aan de welvaart van nederland.”

  Hahaha, sold to you! Blij het intellectuele niveau te waarnemen zien van de nee-zeggers.

  Duur huis is niet hetzelfde als welvaart… denk daar maar eens over na 🙂

  1) De HRA wordt grotendeels gecompenseerd door de verhuisbelasting.

  2) Persoonlijk denk ik dat de gemiddelde Nederlander meer baat heeft bij goedkope huizen, dan bij dure (mogelijk gemaakt door HRA). Net als, zeg, dvd-spelers?

  Enne, als de rente van 4% oploopt naar 6%, is dat een stijging van 50%. Om dezelfde maandelijkse rentelasten te hebben, moet de huizenprijs dan met 33% omlaag….

  Ja, achteraf had ook ik natuurlijk beter in de CDO etc. business kunnen gaan, om dit zo fijn aan al deze “intelligente” mensen te verkopen, die geen hout van financien snappen. Pffft..

 19. Dennis says:

  Duur huis is idd niet hetzelfde als welvaart, helemaal mee eens. Toch ligt er wel een verband.

  En de HRA wordt niet gecompenseerd door de overdrachtsbelasting.

  Gemiddeld verhuist iemand na 6 jaar geloof ik.

  Tel maar uit

 20. Lex says:

  Toch altijd wel fascinerend om te zien hoelang het blinde geloof in de bubbel nog blijft bestaan, terwijl die al aan het leeglopen is en elders op deze planeet al met een grote knal uit elkaar is geploft.

  Mensen die zichzelf rijk hebben gerekend met papieren winsten (leuk als je huis meer waard is geworden, alleen erg weinig rendement als je dat moet besteden aan je volgende huis dat net zo duur is geworden).

  Mensen die denken dat eindeloos geld lenen welvaart oplevert. Ja, daar is men inmiddels wel achtergekomen in landen waar men krediet zo zag: IJsland, VS, GB. Je ontwikkelt geen welvaart op basis van een pyramidespel. Als je daar nu nog niet echter bent, verdien je eigenlijk ook niet beter dan je een flinke financiele buil te vallen.

  @Marv Er zitten een aantal flinke fouten in je manier van denken.

  1. De hogere hypotheekrente in de jaren 80 is inderdaad een ander verhaal. Je kunt namelijk nog beter een dubbele hypotheekrente hebben dan een dubbele (of zelfs driedubbele) huizenprijs, waar we nu mee te maken hebben. Een simpele rekensom leert dat je in het tweede geval 200 euro of meer per maand extra kwijt bent. De betaalbaarheid is nu dus nog meer in het geding dan in de jaren 80.

  2. Bij je opmerking over stabiele huizenprijzen elders vergeet je voor het gemak te vermelden dat in die landen geen over the top stijging van huizenprijzen is geweest en ook dus geen bubbel. In Duitsland bijvoorbeeld zijn de huizenprijzen al decennia stabiel… op een betaalbare prijs.

  3. De huizenprijzen zijn niet zo krankzinnig gestegen door de euro (in de VS en GB hebben ze geen euro en waren ook bubbels), maar door speculatie en kunstmatig schaars houden van bouwgrond. Gecombineerd met een ongekende propagandastroom vanuit hypotheekverstrekkers, makelaars en projectontwikkelaars om toch vooral een eigen huis te kopen. Gooi daar nog de mogelijkheid om 8 maal je jaarsalaris te kunnen lenen en allerlei koopsubsidies bij en de bron van bubbel wordt duidelijk.

  4. Jij gelooft niet in recessie en depressie? Vanmorgen stond in de krant al dat Duitsland inmiddels al in een recessie zit. Laat onze economie nou flink gekoppeld zijn aan de Duitse. Wij zijn sowieso flink afhankelijk van export. Niet zo moeilijk om te bedenken dus wat de gevolgen zullen zijn voor Nederland.

  5. De variabele hypotheekrente is vooralsnog aan het stijgen. Banken proberen namelijk hun risico’s op die manier af te dekken.

  6. De maatregelen van overheden op de economie hebben in de praktijk vaak opvallend weinig invloed. Zie de economische teruggang ondanks alle ingrepen. Ook lenen banken elkaar -ondanks de maatregelen en bail outs- nog steeds amper geld.

  Tot slot lijk jij als plan te hebben om de bubbel in Nederland nog fijn even wat groter te laten worden. Zodat die later onvermijdelijk met een nog grotere knal ploft. Wat jij voorstaat is iemand met een ernstige ziekte vooral extra pijnstillers te geven om de onvermijdelijke operatie zo lang mogelijk uit te kunnen stellen.
  Slecht plan wat mij betreft.

 21. Lex says:

  @Dennis

  Er zijn nog wel meer woonbelastingen dan alleen de overdrachtsbelasting. Uiteindelijk is de HRA altijd een sigaar uit eigen doos.

 22. Lex says:

  @xandr Ik doe met je mee bij de volgende bubbel, die er ondanks wat er nu allemaal gebeurt, gewoon weer komt 😉

 23. xandr says:

  @Lex: vooralsnog zet ik mijn geld (straks!) in op alternatieve energie.

  De overheid zal de klimaatverandering-onzin vast wel gaan gebruiken om daar de broodnodige belastingcenten te beuren (voor ING,Fortis,Aegon, SNS…). En zal ter economische stimulatie dan wel tegelijkertijd de alternatieve energie gaan subsidieren/bevorderen. Voordeel van zo’n bubble zou ook zijn dat je er tenminste iets nuttigs aan over houdt. Stuk beter dan de huizenprijzen opblazen.

 24. Lex says:

  @xandr Klinkt als een plan 🙂 En nog eentje waar brood in zit inderdaad ook. Sowieso, los van de vermoeiende klimaathype, een goed idee om minder afhankelijk te worden van de bekende oliestaten.

 25. Marv cel Leys says:

  @Marv Er zitten een aantal flinke fouten in je manier van denken.

  1. De hogere hypotheekrente in de jaren 80 is inderdaad een ander verhaal. Je kunt namelijk nog beter een dubbele hypotheekrente hebben dan een dubbele (of zelfs driedubbele) huizenprijs, waar we nu mee te maken hebben. Een simpele rekensom leert dat je in het tweede geval 200 euro of meer per maand extra kwijt bent. De betaalbaarheid is nu dus nog meer in het geding dan in de jaren 80.

  Marcv : HUUU .

  In mijn redenering zitten zeker veronderstellingen die niet uit hoeven te komen , maar jou redenering is nog veel zwakker , zeker voor iemand die prat gaat op zijn financiële kennis , pfff laat me niet lachen . Nieuwe kopers berekenen wat hun woonlasten worden ( en het maakt het erg veel uit of je 6% of 12 % over bijvoorbeeld een ton moet betalen ) en dat bepaalt de prijs die door vraag en aanbod tot stand komt .En je sommetje over de jaren 80 is onvolledig , de lonen zijn sindsdien ook meer dan verdubbeld , dat laat je gemakshalve even buiten beschouwing bij je vergelijking . Ook kijk je niet naar de bouwkosten toen en nu , die uiteraard uiterst belangrijk zijn bij de prijsvorming . En natuurlijk speelt de invoering van de euro mee , als een ordinaire zak friet van F0,50 naar € 1,25 is gestegen zegt dat alles al.

  3. De huizenprijzen zijn niet zo krankzinnig gestegen door de euro (in de VS en GB hebben ze geen euro en waren ook bubbels), maar door speculatie en kunstmatig schaars houden van bouwgrond. Gecombineerd met een ongekende propagandastroom vanuit hypotheekverstrekkers, makelaars en projectontwikkelaars om toch vooral een eigen huis te kopen. Gooi daar nog de mogelijkheid om 8 maal je jaarsalaris te kunnen lenen en allerlei koopsubsidies bij en de bron van bubbel wordt duidelijk.

  Marcv : De huizenprijzen zijn in de eerste plaats gestegen door een gebrek aan goede betaalbare woningen in Nederland . Dat eeuwige gezwam over 8 maal het maandsalaris lijkt op de bekende inmiddels onftbonden oude koe en de sloot , er is al jaren geen enkele bank die nog tot 8 maal het jaarsalaris gaat . Het is nu 4,5 maal en daar is ook het huidige prijsniveau op gebaseerd , waar bloeddorstige huurders zoals jij schijnbaar zo gefrustreerd over zijn . De idiote Amerikaanse situatie is niet te vergelijken met de Nederlandse , ONZIN. In Engeland waren de stijgen vele malen groter dan in Nederland en Engeland kent ook geen hypotheekrenteaftrek.

  4. Jij gelooft niet in recessie en depressie? Vanmorgen stond in de krant al dat Duitsland inmiddels al in een recessie zit. Laat onze economie nou flink gekoppeld zijn aan de Duitse. Wij zijn sowieso flink afhankelijk van export. Niet zo moeilijk om te bedenken dus wat de gevolgen zullen zijn voor Nederland.

  Marcv: IK ZOU NIET IN EEN RECESSIE GELOVEN , waar haal je dat nu weer vandaan ( NIET MAAR WAT ROEPEN ). Op de vraag van iemand hier of het niet beter zou zijn de rente nu lang vast te zetten i.v.b. met een verdere stijging heb ik als enigste het volgende geantwoord

  Hypotheekrente stijging ? Dat is nog maar zeer de vraag en angst is een slechte raadgever .

  In mijn bescheiden optiek zal de rente op niet al te lange termijn eerder flink gaan dalen.
  Waarom ? Omdat de komende recessie best eens heel diep kan worden. Daarbij past slechts een hele lage rente

  Korte rente daalt door ingrepen van de ECB omdat: de inflatieverwachting voor het eerst sinds tijden niet meer stijgt, e.e.a. veroorzaakt door een krimpende vraag naar goederen, en tevens een sterk dalende vraag naar Olie, dus lagere prijzen en dat is weer goed voor de inflatie. Bedrijven kunnen hun prijzen in een krimpende economie niet zomaar verhogen, en dat is ook weer goed voor de inflatie . Dus eerder goed voor een variabele hypotheekrente en 1 jaarrentes.

  Lange rente daalt: door dalende inflatieverwachtingen op middellange termijn , mogelijk deflatie , minder vraag naar kapitaal, en minder vraag naar geld leidt automatisch naar lagere prijzen van geld. Dat sluit niet uit dat de kredietcrisis ons de komende maanden ons nog op het verkeerde rentebeen kan zetten.

  5. De variabele hypotheekrente is vooralsnog aan het stijgen. Banken proberen namelijk hun risico’s op die manier af te dekken.

  Marcv :Ja die verwachting had ik dus al uitgesproken , ( zie bovenstaande ) , alleen is dat slechts een tijdelijke zaak om wat extra inkomsten te generen , banken zullen geleidelijk aan hun variabelrentes al of niet onder druk gaan verlagen.

  6 Tot slot lijk jij als plan te hebben om de bubbel in Nederland nog fijn even wat groter te laten worden. Zodat die later onvermijdelijk met een nog grotere knal ploft. Wat jij voorstaat is iemand met een ernstige ziekte vooral extra pijnstillers te geven om de onvermijdelijke operatie zo lang mogelijk uit te kunnen stellen.
  Slecht plan wat mij betreft.

  Marcv : Bubbel , ernstige ziekte wat een overdreven kabaal .ZOLANG EEN HUURHUIS ONGEVEER EVEN DUUR IS ALS EEN KOOPHUIS BESTAAN ER IN DIT VERBAND ALLEEN TERMINALE ZIEKEN IN DE HOOFDEN VAN ……… . Onder de invloed van de economische neergang zullen huizenprijzen een daling of geen stijging vertoning maar dat heeft dan niets met over overgewaardeerd e.d. te maken , maar alles met een normale daling veroorzaakt door de economische neergang , net als zoveel andere producten en diensten goedkoper zullen worden of niet meer zullen stijgen .

  Ik heb geen plan en weet niet wat de toekomst en huizenprijzen gaan brengen maar vindt lieden die pretenderen het allemaal te weten nou niet bepaald intelligent , dan hecht ik meer waarde aan onderstaande visie van een onafhankelijke deskundige zoals hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

  ================================

  Wat doet de crisis met de huizenprijs?

  Hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
  Hoogleraar Woningmarkt: even doorbijten
  |
  Gepubliceerd 10-11-2008 :

  De gemiddelde huizenprijs lag afgelopen kwartaal voor het eerst in achttien jaar, lager dan het kwartaal ervoor, zo blijkt uit cijfers van de NVM. Niet geheel toevallig was er achttien jaar geleden ook iets aan de hand, om precies te zijn was toen de eerste Golfoorlog uitgebroken. Wat zal de huidige crisis met de huizenprijs doen?

  “Het lastige is, dat nog niet precies duidelijk is hoe ernstig de huidige crisis zal worden en hoe lang hij gaat duren”, zegt hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. “Naarmate de crisis langer duurt en hij dieper is, zal het leed groter zijn”, zegt hij.

  “Je ziet nu al dat mensen onzekerder zijn geworden over hun financiële situatie en dus wat meer aarzelen om een nieuwe woning te kopen. Ook is het lastiger geworden om een hypotheek te krijgen.”

  Conijn vermoedt dat er de komende kwartalen weinig tot geen prijsstijgingen zullen zijn. “Maar ik verwacht absoluut niet dat de huizenmarkt net als de aandelenmarkt, in elkaar zal zakken”, zegt hij.

  “Misschien zal de huizenprijs op kwartaalbasis een keer -1 zijn en dan weer + 0,5. Ik denk dat het wat zal fluctueren rond de nullijn. Dat is dus niet een heel diep dal, maar zet je dit af tegen de inflatie, die toch op ruim 3 procent ligt, dan hebben we het toch wel over een correctie.”

  Zoals het er nu uitziet denkt Conijn dat de huizenmarkt het gedurende vijf tot zes kwartalen wat moeilijker zal hebben, maar daarna wel weer opkrabbelt. “Maar ja, veel hangt natuurlijk af van de diepte van de
  kredietcrisis”, herhaalt hij.

  “De achilleshiel wordt gevormd door de hypotheken”, legt hij uit. “Zonder hypotheken is er geen woningmarkt. De overheid doet er dus goed aan, ervoor te zorgen dat banken hun financierende rol kunnen blijven spelen. Nu banken moeilijker geld bij elkaar kunnen lenen, zie je dat ze minder hypotheken verstrekken. Hoeveel minder is niet bekend. Maar je hoort dat mensen met een vlekje of met een jaarcontract minder makkelijk een hypotheek kunnen krijgen. Dat is wat er gebeurt als de totale beschikbaarheid van hypotheken afneemt. Dan gaan banken strenger selecteren.”

  Uit cijfers van makelaarsvereniging NVM over de prijsontwikkeling per kwartaal, blijkt dat de huizenprijs sterk op crisissen kan reageren, al is 9/11 niet in de cijfers terug te zien. Wel zie je duidelijk dat de stijging van de huizenprijs ten tijde van de tweede Golfoorlog geheel stilviel. Tijdens de eerste daalde de huizenprijs. Het effect duurde echter telkens maar een kwartaal.

  Anders was dat eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Toen hield de daling veel langer aan. In het derde kwartaal van 1981 daalde de huizenprijs ten opzichte van een kwartaal eerder, zelfs met ruim 7 procent. Alles bij elkaar daalde de huizenprijs toen met circa 35 procent.

  Zo ver zal het nu echter niet komen, denkt Conijn. “Een verschil met toen is namelijk, dat de huizenprijzen vlak voordat ze inzakten enorm waren gestegen. Banken waren toen heel royaal met hypotheken. Er was sprake van een enorme luchtbel die knapte. De rente liep op tot 12 procent en de inflatie was hoog. Dat is nu niet het geval. De hypotheekrente is wel weer aan het oplopen, maar is lang nog niet zo hoog als toen.”

  Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat de hypotheekrente van hypotheken afgesloten in juli en augustus, gemiddeld 5,25 procent bedraagt.

  Een andere reden waarom het niet in de verwachting ligt dat de huizenprijs enorm zal dalen, werd donderdag ook aangevoerd door NVM-voorzitter Ger Hukker. Namelijk dat er nog altijd een structureel tekort is aan koopwoningen. Conijn beaamt dit.

  Ten slotte zijn er geluiden over projectontwikkelaars die moeite hebben nieuwe projecten gefinancierd te krijgen. Conijn: “Als er niet bijgebouwd wordt, zullen de prijsdalingen minder zijn.”

 26. Lex says:

  Marcv : HUUU .

  In mijn redenering zitten zeker veronderstellingen die niet uit hoeven te komen , maar jou redenering is nog veel zwakker , zeker voor iemand die prat gaat op zijn financiële kennis , pfff laat me niet lachen .

  @
  Beter lezen, je verwart me met iemand anders.
  @

  Nieuwe kopers berekenen wat hun woonlasten worden ( en het maakt het erg veel uit of je 6% of 12 % over bijvoorbeeld een ton moet betalen )

  @
  En nog heel wat meer als je ipv 12% over een ton, 6% over 2 ton moet betalen. De situatie dus nu vergeleken met de situatie toen de prijzen niet verdrie- a vierdubbeld waren.
  @

  en dat bepaalt de prijs die door vraag en aanbod tot stand komt.

  @
  Net zoals bij de tulpenbollenmanie, bedoel je?
  @

  En je sommetje over de jaren 80 is onvolledig , de lonen zijn sindsdien ook meer dan verdubbeld , dat laat je gemakshalve even buiten beschouwing bij je vergelijking .

  @
  Behalve dat het nogal onwaarschijnlijk lijkt dat de lonen jaarlijks met 4% zijn gestegen… Je vergeet voor het gemak de inflatie en gestegen kosten voor levensonderhoud. Een betere indicatie geeft daarom hoeveel van je inkomen opgaat aan woonlasten. Laat dat op dit moment nou het hoogste zijn ooit. Waar je eerder nog alleen met 4 jaarsalarissen een huis kon kopen, zit je nu aan de 8 jaarsalarissen en heb je op zijn minst een partner nodig.
  @

  Ook kijk je niet naar de bouwkosten toen en nu , die uiteraard uiterst belangrijk zijn bij de prijsvorming . En natuurlijk speelt de invoering van de euro mee , als een ordinaire zak friet van F0,50 naar € 1,25 is gestegen zegt dat alles al.

  @
  Het prijsverschil zit niet in de bouwkosten. Dat zit in de kosten van de grond die door kunstmatige schaarste en speculatie zeker de laatste 10 jaar verdrie- tot viervoudigd zijn. Maar zelfs die meegerekend hou je nog zo’n 30 tot 40% aan lucht in de prijzen over. Zoals ook organisaties als het IMF al hebben aangegeven.
  @

  Marcv : De huizenprijzen zijn in de eerste plaats gestegen door een gebrek aan goede betaalbare woningen in Nederland .

  @
  En je beweert tegelijkertijd dat huizen prima betaalbaar zijn en verhalen over te hoge prijzen onzin zijn
  @

  Dat eeuwige gezwam over 8 maal het maandsalaris lijkt op de bekende inmiddels onftbonden oude koe en de sloot , er is al jaren geen enkele bank die nog tot 8 maal het jaarsalaris gaat .

  @
  Geen onzin vertellen, Marcv. Die tophypotheken werden tot iets meer dan een jaar geleden nog gewoon gesleten. Pas toen de problemen op de Amerikaanse markt duidelijk werden, besloot men de zaak aan te scherpen.
  @

  Het is nu 4,5 maal en daar is ook het huidige prijsniveau op gebaseerd , waar bloeddorstige huurders zoals jij schijnbaar zo gefrustreerd over zijn.

  @
  Bloeddorstig nog wel 😀 Je bent moeilijk serieus te nemen als je dit soort onzin gaat uitkramen. Ik ben overigens geen huurder. Daar ga je dan met je veronderstellingen.

  Het prijsniveau gebaseerd op 4,5 het jaarsalaris? Als het jaarsalaris rond de 60 a 70.000 ligt wellicht. Dat is dus geen modaal, en daar gaat het hier om.
  @

  De idiote Amerikaanse situatie is niet te vergelijken met de Nederlandse , ONZIN. In Engeland waren de stijgen vele malen groter dan in Nederland en Engeland kent ook geen hypotheekrenteaftrek.

  @
  De stijgingen in GB liepen ongeveer gelijk met die van ons. Blijkbaar lukt het in Nederland voor starters niet eens meer met hypotheekrente-aftrek om nog in stappen. Of je moet gemist hebben dat de instroom volgens de makelaars zelf stillegt en volgens diezelfde makelaars en hypotheekverstrekkers de betaalbaarheid ernstig in het geding is.
  @

  Marcv: IK ZOU NIET IN EEN RECESSIE GELOVEN , waar haal je dat nu weer vandaan ( NIET MAAR WAT ROEPEN ). Op de vraag van iemand hier of het niet beter zou zijn de rente nu lang vast te zetten i.v.b. met een verdere stijging heb ik als enigste het volgende geantwoord

  Hypotheekrente stijging ? Dat is nog maar zeer de vraag en angst is een slechte raadgever .

  In mijn bescheiden optiek zal de rente op niet al te lange termijn eerder flink gaan dalen.
  Waarom ? Omdat de komende recessie best eens heel diep kan worden. Daarbij past slechts een hele lage rente

  @
  Dan spreek je jezelf wel aardig tegen in een andere post. Want daarin zeg je:

  Ik geloof ook niet in een diepe recessie/depressie , de inflatie en rente zijn laag en dalen nog verder en dat geeft de overheden , in tegenstelling tot begin jaren 80 de ruimte te sturen. Wat ze dus ook al op grote schaal doen en nog meer gaan doen.
  @

  @Dus eerder goed voor een variabele hypotheekrente en 1 jaarrentes.
  @

  Zoals al opgemerkt: in de echte wereld stijgt de variabele rente nu.

  @
  Marcv :Ja die verwachting had ik dus al uitgesproken , ( zie bovenstaande ) , alleen is dat slechts een tijdelijke zaak om wat extra inkomsten te generen , banken zullen geleidelijk aan hun variabelrentes al of niet onder druk gaan verlagen.
  @

  En dat baseer je waar precies op? Onder welke druk precies als ze allemaal besluiten hun verliezen en risico’s op die manier goed te maken? Overigens het steeds verlagen van de rente nou juist de oorzaak van deze kredietcrisis. Vrij apart als men denkt het daarmee op te kunnen lossen.

  @
  Marcv : Bubbel , ernstige ziekte wat een overdreven kabaal .ZOLANG EEN HUURHUIS ONGEVEER EVEN DUUR IS ALS EEN KOOPHUIS BESTAAN ER IN DIT VERBAND ALLEEN TERMINALE ZIEKEN IN DE HOOFDEN VAN ……… . Onder de invloed van de economische neergang zullen huizenprijzen een daling of geen stijging vertoning maar dat heeft dan niets met over overgewaardeerd e.d. te maken , maar alles met een normale daling veroorzaakt door de economische neergang , net als zoveel andere producten en diensten goedkoper zullen worden of niet meer zullen stijgen .
  @

  Noem het beestje gewoon maar bij de naam, zou ik zeggen: krediet- en huizenbubbel. Een woningmarkt die krakend en piepend tot stilstand is gekomen wegens onbetaalbaarheid en een schuld per hoofd van de bevolking die nog hoger ligt dan die in de VS en GB. Een verstandig mens snapt dat dat problemen gaat geven. Zeker als de bubbels om ons heen aan het ploffen zijn en de economie mee gaat naar beneden.

  Maar ik had inderdaad ongelijk: jij geeft de patient geen pijnstillers. Jij beweert gewoon dat er helemaal geen patient is.
  @

  Ik heb geen plan en weet niet wat de toekomst en huizenprijzen gaan brengen maar vindt lieden die pretenderen het allemaal te weten nou niet bepaald intelligent , dan hecht ik meer waarde aan onderstaande visie van een onafhankelijke deskundige zoals hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

  @
  Behalve dat je pretendeert heel wat te weten (maar je aannames niet veel kloppen met de realiteit)…

  Apart is dat je niet wenst te luisteren naar al die andere onafhankelijke deskundigen (en niet verbonden aan de overheid zoals de heer Conijn, werkzaam voor Volkshuisvesting) die iets heel anders zeggen.

 27. Marv cel Leys says:

  @ Lex

  Lex Zegt:
  13 November 2008 om 9:47 pm
  Marcv : HUUU .

  Nieuwe kopers berekenen wat hun woonlasten worden ( en het maakt het erg veel uit of je 6% of 12 % over bijvoorbeeld een ton moet betalen )En nog heel wat meer als je ipv 12% over een ton, 6% over 2 ton moet betalen. De situatie dus nu vergeleken met de situatie toen de prijzen niet verdrie- a vierdubbeld waren.

  Marcv.: Wonen is inderdaad duurder geworden dan de inkomsten zijn gestegen , logisch wonen was niet al te duur in Nederland en de huizenprijzen waren ook nog ondergewaardeerd na de 35 % daling begin jarenn tachtig .
  @

  en dat bepaalt de prijs die door vraag en aanbod tot stand komt.Net zoals bij de tulpenbollenmanie, bedoel je?

  Marcv.: Oh jij vergelijkt woonhuizen met tulpenbollen !

  En je sommetje over de jaren 80 is onvolledig , de lonen zijn sindsdien ook meer dan verdubbeld , dat laat je gemakshalve even buiten beschouwing bij je vergelijking .

  @
  Behalve dat het nogal onwaarschijnlijk lijkt dat de lonen jaarlijks met 4% zijn gestegen… Je vergeet voor het gemak de inflatie en gestegen kosten voor levensonderhoud. Een betere indicatie geeft daarom hoeveel van je inkomen opgaat aan woonlasten. Laat dat op dit moment nou het hoogste zijn ooit. Waar je eerder nog alleen met 4 jaarsalarissen een huis kon kopen, zit je nu aan de 8 jaarsalarissen en heb je op zijn minst een partner nodig.

  Marcv.: Loonstijgingen in de jaren 80 waren soms geen 4 maar zelfs 8 procent .Als je over 28 jaar een gemiddelde inkomstenstijging had van 4 % dan is dat in ieder geval meer dan 100 % , de inflatiestijging in de vanaf 1976 zegt meer .

  Ook kijk je niet naar de bouwkosten toen en nu , die uiteraard uiterst belangrijk zijn bij de prijsvorming . En natuurlijk speelt de invoering van de euro mee , als een ordinaire zak friet van F0,50 naar € 1,25 is gestegen zegt dat alles al.

  @
  Het prijsverschil zit niet in de bouwkosten. Dat zit in de kosten van de grond die door kunstmatige schaarste en speculatie zeker de laatste 10 jaar verdrie- tot viervoudigd zijn. Maar zelfs die meegerekend hou je nog zo’n 30 tot 40% aan lucht in de prijzen over. Zoals ook organisaties als het IMF al hebben aangegeven.Het

  Marcv.: Iedereen heeft het maar over de opmerkingen van het IMF maar iedereen vergeet dat het IMF nadien heeft toegeven dat ze fout zaten in hun berekeningen en haar mening over de Nederlandse huizenprijzen heeft herzien. En de bouwkosten ( lomen , materiaal ) bepalen net zo goed mede de prijs als de grondprijzen.
  @

  Marcv : De huizenprijzen zijn in de eerste plaats gestegen door een gebrek aan goede betaalbare woningen in Nederland .
  @En je beweert tegelijkertijd dat huizen prima betaalbaar zijn en verhalen over te hoge prijzen onzin zijn.

  Marc :Ik zeg niet dat huizen prima betaalbaar zijn ik zeg dat de woonlasten van bijvoorbeeld een rijtjeswoning nauwelijks verschilt met die van een koopwoning .En de betaalbaarheid zegt natuurlijk niets over de beschikbaarheid .

  @

  Dat eeuwige gezwam over 8 maal het maandsalaris lijkt op de bekende inmiddels onftbonden oude koe en de sloot , er is al jaren geen enkele bank die nog tot 8 maal het jaarsalaris gaat .

  @
  Geen onzin vertellen, Marcv. Die tophypotheken werden tot iets meer dan een jaar geleden nog gewoon gesleten. Pas toen de problemen op de Amerikaanse markt duidelijk werden, besloot men de zaak aan te scherpen. Absoluut niet waar in januari 2007 is die code ingevoerd , in de jaren er voor waren banken al een stuk terughoudender geworden voor 8 had je echt hele goede perctieven nodig.

  @

  Het is nu 4,5 maal en daar is ook het huidige prijsniveau op gebaseerd , waar bloeddorstige huurders zoals jij schijnbaar zo gefrustreerd over zijn.

  @
  Bloeddorstig nog wel Je bent moeilijk serieus te nemen als je dit soort onzin gaat uitkramen. Ik ben overigens geen huurder. Daar ga je dan met je veronderstellingen.

  Marcv : Nou de bloeddorst druipt er bij sommige zelfs van af , ik heb inderdaad aangenomen dat je een huurder bent. De meeste huiseigenaren zitten uiteraard niet te wachten op een daling of ze moeten politiek of beroepsmatig belang hebben bij tienduizenden gezinnen die op het huidige prijsniveau gekocht hebben en de gang naar de excutieveilingen moeten maken bij een sterk dalende huizenmarkt . Of jj mij serieus neemt interesseert me niet zo , als jij een hoogleraar met een genuanceerde onderbouwde mening wegzet als een overheids slippendrager , is dat meer dan wederkerig.

  Het prijsniveau gebaseerd op 4,5 het jaarsalaris? Als het jaarsalaris rond de 60 a 70.000 ligt wellicht. Dat is dus geen modaal, en daar gaat het hier om.
  @ Dat vindt jij , maar jij maakt niet uit welk inkomen als uitgangspunt gebruikt moet worden.

  De idiote Amerikaanse situatie is niet te vergelijken met de Nederlandse , ONZIN. In Engeland waren de stijgen vele malen groter dan in Nederland en Engeland kent ook geen hypotheekrenteaftrek.

  @
  De stijgingen in GB liepen ongeveer gelijk met die van ons. Blijkbaar lukt het in Nederland voor starters niet eens meer met hypotheekrente-aftrek om nog in stappen. Of je moet gemist hebben dat de instroom volgens de makelaars zelf stillegt en volgens diezelfde makelaars en hypotheekverstrekkers de betaalbaarheid ernstig in het geding is

  Marcv :Dat is niet waar , de stijgingen in GB waren eerder begonnen en veel feller . Wat zullen we nu krijgen , wie bepaalt dat starters het uitgangspunt van woning prijsvorming moeten zijn . Starters behoren geholpen te worden maar niet te koste van bestaande huiseigenaren. Makelaars , die hebben in de eerste plaats belang bij veel verkopen , of dat nu tegen dalende of stijgende prijzen is maakt hun niet zoveel uit , omzet daar is het ze om te doen..
  @

  Marcv: IK ZOU NIET IN EEN RECESSIE GELOVEN , waar haal je dat nu weer vandaan ( NIET MAAR WAT ROEPEN ). Op de vraag van iemand hier of het niet beter zou zijn de rente nu lang vast te zetten i.v.b. met een verdere stijging heb ik als enigste het volgende geantwoord

  Hypotheekrente stijging ? Dat is nog maar zeer de vraag en angst is een slechte raadgever .

  In mijn bescheiden optiek zal de rente op niet al te lange termijn eerder flink gaan dalen.
  Waarom ? Omdat de komende recessie best eens heel diep kan worden. Daarbij past slechts een hele lage rente

  @
  Dan spreek je jezelf wel aardig tegen in een andere post. Want daarin zeg je:

  Ik geloof ook niet in een diepe recessie/depressie , de inflatie en rente zijn laag en dalen nog verder en dat geeft de overheden , in tegenstelling tot begin jaren 80 de ruimte te sturen. Wat ze dus ook al op grote schaal doen en nog meer gaan doen.

  Marcv :Dat lijkt enigzins in tegenstrijd maar als je goed leest begrijp je dat ik hoop dat het meevalt maar vrees dat het heel moeilijk zal worden , met gevolg dalende rentes .
  @

  @Dus eerder goed voor een variabele hypotheekrente en 1 jaarrentes.
  @

  Zoals al opgemerkt: in de echte wereld stijgt de variabele rente nu.

  Marcv :Onjuist de eerste renteverlagingen zijn er al en er zullen er nog velen volgen het komende jaar . De stijgingen die we even gehad hebben worden alweer terugedraaid.

  @
  Marcv :Ja die verwachting had ik dus al uitgesproken , ( zie bovenstaande ) , alleen is dat slechts een tijdelijke zaak om wat extra inkomsten te generen , banken zullen geleidelijk aan hun variabele rentes al of niet onder druk gaan verlagen.
  @

  En dat baseer je waar precies op? Onder welke
  druk precies als ze allemaal besluiten hun verliezen en risico’s op die manier goed te maken? Overigens het steeds verlagen van de rente nou juist de oorzaak van deze kredietcrisis. Vrij apart als men denkt het daarmee op te kunnen lossen.

  Marcv :Uit meerdere kwade moet je soms de minste kwalijke oplossing kiezen en dat is wat de overheden nu overal aan het doen , maar die zullen het wel minder goed weten dan jij . Zelfs de VEB is al in aktie gekomen om het misbruiken van de situatie door banken in kaart te brengen , de overheid zal zeker volgen mede omdat ze een aardig belang in de banken heeft verworven.

  @
  Marcv : Bubbel , ernstige ziekte wat een overdreven kabaal .ZOLANG EEN HUURHUIS ONGEVEER EVEN DUUR IS ALS EEN KOOPHUIS BESTAAN ER IN DIT VERBAND ALLEEN TERMINALE ZIEKEN IN DE HOOFDEN VAN ……… . Onder de invloed van de economische neergang zullen huizenprijzen een daling of geen stijging vertoning maar dat heeft dan niets met over overgewaardeerd e.d. te maken , maar alles met een normale daling veroorzaakt door de economische neergang , net als zoveel andere producten en diensten goedkoper zullen worden of niet meer zullen stijgen .
  @

  Noem het beestje gewoon maar bij de naam, zou ik zeggen: krediet- en huizenbubbel. Een woningmarkt die krakend en piepend tot stilstand is gekomen wegens onbetaalbaarheid en een schuld per hoofd van de bevolking die nog hoger ligt dan die in de VS en GB. Een verstandig mens snapt dat dat problemen gaat geven. Zeker als de bubbels om ons heen aan het ploffen zijn en de economie mee gaat naar beneden.

  Marcv :Voorlopig zijn in Europa alleen de Spaanse en Engelse markt in Europa aan het afglijden , beide zijn ook niet vergelijkbaar. De woningmarkt lijkt inderdaad stil te vallen maar voorlopig is er nog steeds geen sprake van concrete dalingen berekend door kadaster, CBS of NVM. Wat de naaste toekomst brengt weten alleen de bezitters van glazen bollen . Het kan allemaal nog best meevallen , in ieder geval hoop ik daar op . Ik gun niemand werkeloosheid en ellende zoals in de jaren dertig .

  Maar ik had inderdaad ongelijk: jij geeft de patient geen pijnstillers. Jij beweert gewoon dat er helemaal geen patient is.

  Marcv : De patient is in de eerste plaats de economie die er beroerd uitziet en niet de Nederlandse huizenprijzen , als de huizenprijzen zo overgewaardeerd waren had er allang een correctie gevolgd en niet pas na een credietcrisis.
  @

  Ik heb geen plan en weet niet wat de toekomst en huizenprijzen gaan brengen maar vindt lieden die pretenderen het allemaal te weten nou niet bepaald intelligent , dan hecht ik meer waarde aan onderstaande visie van een onafhankelijke deskundige zoals hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

  @
  Behalve dat je pretendeert heel wat te weten (maar je aannames niet veel kloppen met de realiteit)…

  Marcv : Dat beweer jij , die pretendeert het beter te weten dat een Amsterdamse hoogleraar ! Hoogleraren zijn vaak het middelpunt van kritiek omdat ze nogal eigenzinnig en onafhankelijk van wie dan ook hun opvattingen ventileren

  Apart is dat je niet wenst te luisteren naar al die andere onafhankelijke deskundigen (en niet verbonden aan de overheid zoals de heer Conijn, werkzaam voor Volkshuisvesting) die iets heel anders zeggen.

  Marcv :Onafhankelijke deskundige wat een loze kreet , er zijn naast de doemdenkers net zoveel anders denkende deskundige te vinden , die niet op ellende zitten te wachten .Ik noem tenminste iemand die echt deskundig is en als hoogleraar zich heus niet door de overheid laat voorschrijven wat zijn opvatting in deze behoort te zijn , het is geen Heemskerk of goeroe met betaalsite .

 28. rik says:

  Interessante discussie, die helaas wegens jullie hopeloze quote-gedrag nauwelijks te volgen is. Jammer dat deze comment-tool geen quote functie heeft.[quote](test:of mischien toch ?)[/quote].

  Je zou ook gewoon reguliere ‘quotes’ kunnen gebruiken. Bv:

  Jan zei:
  “blaterdeblaat”
  Mijn reaktie daarop is:
  “toedeliedoe”

  Verder denk ik dat jullie ellenlange postings wel wat bondiger kunnen als jullie niet alleen jezelf, maar ook anderen willen boeien.

 29. xandr says:

  “Soros says deep recession inevitable, depression possible” (Reuters).

  Dus of Nederland is “speciaal”. (haha: sold to you!).

  Of ook hier zullen vrijwel alle assets als een plumpudding in elkaar zakken (voor zover dat al niet gebeurd is).

  Einde discussie 🙂

 30. Marv cel Leys says:

  Soros zegt , nou ook Soros heeft aardig wat keren misgekleund tot in tegenstelling van een Jim Rogers en voorspellen wat er al zichtbaar is ni ook niet bepaald indrukwekkend . Het is helaas wel de realiteit , gaarkeukens zijn mogelijk een gat in de markt .

  Dat betekent dus barre tijden voor een ieder en krijgen de zeepbel fans mischien toch nog gelijk , alleen niet door een overgewaardeerd zijn van de huizenprijzen maar door een diepe recessie zo niet depressie .Waarvan akte .

  Maar laten we het eens over jouw hoogstaande intellectuele niveau en kennis van zaken hebben ( Hahaha, sold to you! ) , buiten wat simpele sommetjes en kreten (CDO etc. business kunnen gaan ) die nergens op slaan zie ik er niets van . Je schrijft bijvoorbeeld :

  1) De HRA wordt grotendeels gecompenseerd door de verhuisbelasting.

  2) Persoonlijk denk ik dat de gemiddelde Nederlander meer baat heeft bij goedkope huizen, dan bij dure (mogelijk gemaakt door HRA). Net als, zeg, dvd-spelers?

  Aannemende dat je kosten kopen bedoelt .Mensen kunnen jaren van de HRA gebruik maken zonder daar iets mee te maken te hebben en dan nog is die schandalige idiote overdrachtsbelasting voor de kopers .

  De verkoper kan gaan huren of overstappen op een nieuwe woning zonder deze kosten .

  Ja goedkope huizen en hoge lonen dat zou het wezen , het paradijs , helaas worden de prijzen bepaalt door diverse faktoren ( de bouwvakker wil ook graag een dvd kopen ) en niet door simpele wensen aangevuld met puberale engelse kreten.

 31. Lex says:

  @rik

  1) Het gebrek aan de quote-tags kunnen we hier weinig aan doen. Hoe je dat verder ook aanpakt, dan blijft het moeilijk te volgen.

  2) We zitten hier niet om jou te plezieren of boeien. Niemand dwingt je om lange posts te lezen.

  3) Ipv kritiek op het postgedrag van anderen te leveren kun je beter zelf een nuttige bijdrage over het onderwerp leveren.

 32. rik says:

  Lex schreef:
  “1) Het gebrek aan de quote-tags kunnen we
  hier weinig aan doen. Hoe je dat
  verder ook aanpakt, dan blijft het moeilijk
  te volgen.”
  Ik probeer zelf iig een poging te doen. Maar het staat jou vrij om het onleesbaar te houden.

  “2) We zitten hier niet om jou te plezieren
  of boeien. Niemand dwingt je om lange
  posts te lezen.”
  Fijn dat je dit even laat weten. Maar wees niet ongerust: ik voel me niet gedwongen.

  “3) Ipv kritiek op het postgedrag van anderen te
  leveren kun je beter zelf een nuttige
  bijdrage over het onderwerp leveren.”
  Ik probeer mijn bijdrage te leveren, maar in deze draad lukt dat helaas niet.

 33. rik says:

  Verbeterde poging (excuus)

  Lex schreef:
  “1) Het gebrek aan de quote-tags kunnen we hier weinig aan doen. Hoe je dat verder ook aanpakt, dan blijft het moeilijk te volgen.”
  Mijn reaktie daarop:
  “Ik probeer zelf iig een poging te doen. Maar het staat jou vrij om het onleesbaar te houden.”

  Lex schreef:
  “2) We zitten hier niet om jou te plezieren of boeien. Niemand dwingt je om lange posts te lezen.”
  Mijn reaktie daarop:
  “Goed dat je dit even laat weten. Maar wees gerust: ik voel me niet gedwongen, maar ook niet uitgenodigd”

  Lex schreef:
  “3) Ipv kritiek op het postgedrag van anderen te leveren kun je beter zelf een nuttige bijdrage over het onderwerp leveren.”
  Mijn reaktie daarop:
  “Ik probeer mijn bijdrage te leveren, maar in deze draad lukt dat helaas niet.”

 34. Lex says:

  Rik:“Ik probeer zelf iig een poging te doen. Maar het staat jou vrij om het onleesbaar te houden.”

  Lex: Zo beter?

  Rik:
  “Goed dat je dit even laat weten. Maar wees gerust: ik voel me niet gedwongen, maar ook niet uitgenodigd”

  Lex: Vrijheid, blijheid, hoor 😀 Maar ik schrijf dus niet per se voor publiek in zo’n discussie. Anders begin ik wel een weblog ofzo 🙂

  Rik:“Ik probeer mijn bijdrage te leveren, maar in deze draad lukt dat helaas niet.”

  Lex: Als ons dat lukt, lukt dat jou ook.

  Tip: als je je tips nou voortaan zelf ook even wat diplomatieker brengt, dan luisteren anderen misschien ook wat beter.

  En natuurlijk wel handig als je ook je eigen tips ter harte neemt, en alvast je eigen naam voor je eigen tekst zet. Gewoon namen ervoor werkt toch het best. Wie reageert op wie mag wel duidelijk zijn uit wie het bericht gepost heeft.

  Wie weet hebben we heden een nieuwe standaard gezet voor het quoten op deze site 😉

 35. Xandr says:

  @Lex, applaus voor de poging tot uitleg; ik zie dat mijn abstractie-niveau geheel boven de pet van compaan Marv gaat.

  Ik moet ook bekennen dat het mijn niet geheel bescheiden pet de nodige moeite kostte om onze fijne kredietcrisis te doorgronden. Niet echt geholpen door het standaard nieuws in den lande, wat op schandalige wijze het goede nieuws bleef verkondigen.

  Waarvan acte, voortaan lees ik economisch nieuws in de krant alleen nog als propaganda voor de sheeple. Zoals vandaag in de Volkskrant, waar een voorschot werd genomen op een pensioenverlagingen (‘afstempelen’, weer wat geleerd).

  Elementair huiswerk: wat is “vraag” en “aanbod” in de markt? Vooral in relatie tot kredietverstrekking? Wat bedoelt men met “tekort aan huizen”? Etc… zie cbs.nl, dnb.nl, cpb.nl en nog zo wat spul. Zucht.

  Ik moet ook bekennen dat de huizenmarkt discussie niet meer zo interessant is: de prijzen dalen, zelfs volgens de NVM. Ook een stevige recessie van twee tot drie jaar staat nu op de officiele kaart, dus snel beter zal het niet worden.
  (als we een jaar achterlopen op de VS, dan wordt het ook niet veel beter voor 2015).

  De sigarendoos-berekeningen zijn precies dat: sigarendoos-berekeningen. We zullen zien, maar het geeft een indicatie van risico onder redelijke aannames. Het is niet makkelijk om stevig “short” op huizen te gaan, dus qua trading boeit het ook niet echt. Hooguit amusement, en de schadenfreude van een zeker “I told you so” gehalte.

 36. Marv cel Leys says:

  Xandr Zegt:
  15 November 2008 om 9:29 pm
  @ ik zie dat mijn abstractie-niveau geheel boven de pet van compaan Marv gaat .

  ——————————-

  Kompaan , abstractie-niveau !

  Ha ha ,laat me niet lachen , er was mij echt niets onduidelijk aan je bedoelingen , je puberale retoriek en kretelogie , helaas ben ik echter niet zo gecharmeerd van dergelijk geschreeuw door blagen anoniem en veilig achter hun pc.

  En ik constateer dat je een groot gebrek aan gezonde grijze hersencellen hebt gepaard aan een overvloed aan retoriek en DOMME ZELFINGENOMENHEID , zielig .

  Plus dat al je sommetjes en beweringen ook nog eens niet kloppen .

 37. gekkehenkie says:

  geen schaarste in absolute termen + opdrogen van krediet + ernstige langdurige (wereldwijde) recessie = sterk dalende huisprijzen

 38. Lex says:

  @Xandr

  Dank je 🙂 Ik vind het altijd wel leuk om gewoon wat feitenmateriaal op te snorren her en der als iemand stellige beweringen doet die duidelijk niet juist zijn.

  Ik volg zelf deze huizenbubbels al een tijdje, in eerste instantie al een paar jaar geleden in de VS, waarvan toen al duidelijk was dat het onvermijdelijk mis zou gaan.
  Ook in Europa waar banken, pensioenfondsen en anderen diep in de ondoorzichtige en waanzinnige subprime-contructies zaten.

  Overigens gaat mijn interesse niet zozeer uit naar de financiële kant van het verhaal, maar vooral naar de psychologische. En die is vooral interessant bij bubbels en al het gedrag dat er omheen zit. Oa de euforie die een bubbel laat groeien en de agressieve reacties en ontkenningen als er een waarschuwend woord komt of wanneer de bubbel leegloopt. Fascinerend.

 39. Marv cel Leys says:

  Lex Zegt:
  15 November 2008 om 11:01 pm
  @Xandr

  Dank je Ik vind het altijd wel leuk om gewoon wat feitenmateriaal op te snorren her en der als iemand stellige beweringen doet die duidelijk niet juist zijn.

  ——————————–

  Hmmm , nou voor mij heb je niets anders gedaan dan feitenmateriaal aandragen uisluitend bedoeld beweringen te staven die duidelijk niet klopte of op zijn minst disputabel zijn en waren . De toekomst zal het wel bevestigen .

  Maar ik moet ook niet vloeken in de (zeepbel)kerk , daar zijn de streng in de leer zijnde gelovigen niet zo opgesteld , hoewel dat interesseert me eigenlijk geen fuck , zeker als lieden elkaar de bal gaan toespelen met complimenten , kots , kots .

 40. Xandr says:

  @Lex: de psychologie is inderdaad fascinerend. Als uit A volgt B volgt C, en C is heel negatief, dan kun je dat dus eigenlijk niet hardop zeggen.

  Aan de andere kant lijken veel mensen elk hun eigen “heilige huisjes” te hebben, waar niet over te praten valt. Of het nou de Mac fan-boys zijn, of de klimaatlui, of mensen-met-een-veel-te-duur-eigen-huis. (of makelaars?)

  Allemaal cognitieve dissonantie? En aanverwante menselijkheden? Fascinerend.

  Wat niet weg neemt dat het al-dan-niet overeind blijven van de schulden-pyramide mij wel het nodige angstzweet bezorgd. Ik heb nul komma nul behoefte aan Argentijnse toestanden, maar ik heb nog geen enkel idee gezien hoe we zonder reset de schuldenlast terugbrengen naar een houdbaar niveau. En de laatste keer dat de wereld-reserve munt failliet ging, volgden twee tamelijk grote oorlogen. Het geld in mijn trading-account voelt dan ook een beetje als bloedgeld…

 41. Lex says:

  Marv cel Leys Zegt:
  15 November 2008 om 11:28 pm
  Hmmm , nou voor mij heb je niets anders gedaan dan feitenmateriaal aandragen uisluitend bedoeld beweringen te staven die duidelijk niet klopte of op zijn minst disputabel zijn en waren . De toekomst zal het wel bevestigen .

  Lex: Dus nu zijn DNB, NVM, Bouwfonds, Jim Rogers ook al niet meer betrouwbaar? 😀

  Als mijn argumenten of feiten niet kloppen, onderbouw je dat maar met goede tegenargumenten en feiten. Vooralsnog heb je op dat gebied weinig laten zien. De mening van een hoogleraar erbij slepen is niet voldoende in ieder geval.

  Marv:
  Maar ik moet ook niet vloeken in de (zeepbel)kerk , daar zijn de streng in de leer zijnde gelovigen niet zo opgesteld , hoewel dat interesseert me eigenlijk geen fuck , zeker als lieden elkaar de bal gaan toespelen met complimenten , kots , kots .

  Lex: het blinde geloof zit bij degenen die zijn meegegaan in een bubbel, niet bij degenen die daarop wijzen. Maar leuk geprobeerd.

  Wat betreft die complimenten… Merkwaardig dat je niet zo reageerde op de poster die jou complimenten gaf 😀

  Tot slot herinner ik je met opmerkingen als hierboven en eerder de ‘bloeddorstige huurders’ maar even aan wat je zelf opmerkte…

  Marv cel Leys Zegt:
  “Ha ha ,laat me niet lachen , er was mij echt niets onduidelijk aan je bedoelingen , je puberale retoriek en kretelogie , helaas ben ik echter niet zo gecharmeerd van dergelijk geschreeuw door blagen anoniem en veilig achter hun pc.

  En ik constateer dat je een groot gebrek aan gezonde grijze hersencellen hebt gepaard aan een overvloed aan retoriek en DOMME ZELFINGENOMENHEID , zielig .

  Plus dat al je sommetjes en beweringen ook nog eens niet kloppen .”

  Lex: Kortom… Kom nog eens terug als je je verregaande vermogen tot projectie hebt ingeruild voor volwassenheid.

 42. Lex says:

  @Xander Cognitieve dissonantie inderdaad… Dat zie je erg veel terug in dit soort gevallen. En het is ook een van de belangrijke redenen waardoor bubbels -gebaseerd op verregaande irrationaliteit tenslotte- maar kunnen groeien en groeien. Totdat de realiteit ze onvermijdelijk inhaalt. Je ziet altijd verbazingwekkende staaltjes groupthink in dit soort situaties.

  Het fraaie is ook nog eens dat degenen die enthousiast hebben meegedaan aan deze groupthink vervolgens vertikken verantwoordelijkheid te nemen voor hun (gok)gedrag en consequent de verantwoordelijkheid blijven afschuiven op anderen, voor de risico’s die ze zelf genomen hebben. Iemand moet ervoor betalen, maar in ieder geval niet zij zelf. Zie bijvoorbeeld iets als LegioLease.

  Ik ben zelf overigens ook niet blij met de gevolgen die wij -en alle anderen die niet mee gokten- daarvan ondervinden nu. Dat de gevolgen van onverantwoordelijk gedrag zo veelomvattend zijn, irriteert me ernstig. En het is een kwestie van zorgvuldig manoeuvreren om er zelf zo min mogelijk in meegesleept te worden.

  Ondertussen worden de verantwoordelijken alweer uitgekocht met ons geld en hebben niets geleerd. Ze staan alweer klaar om de volgende bubbel te gaan blazen.

 43. Bent says:

  Marv,

  Jouw pleidooi voor tolerantie voor andersdenkenden (zoals jij)komt uit jouw mond weinig geloofwaardig over, aangezien je in diezelfde post mensen die anders denken dan jij – aspirant-kopers die hopen op een prijscorrectie – wegzet als lijkenpikkers.

  Maar raas gerust door…

  Groet,

 44. Marcel Leys says:

  Bent schreef :
  Maar raas gerust door…

  O.k. bedankt , dan ga ik nog maar even met een gerust hart door, %#^@&@#%^&#$ , geintje .

  Bent schreef :

  Marv,

  Jouw pleidooi voor tolerantie voor andersdenkenden (zoals jij)komt uit jouw mond weinig geloofwaardig over, aangezien je in diezelfde post mensen die anders denken dan jij – aspirant-kopers die hopen op een prijscorrectie – wegzet als lijkenpikkers.
  ——————————–

  Bent ,

  Niet bestemd voor individuele kopers of aspirant-kopers , als ik nu ging kopen zou ik ook proberen een goede deal te maken op het juiste moment , dat heeft dus niets met lijkenpikken te maken . Blijft natuurlijk wel dat belangen kunnen verschillen , als jij je huis gekocht hebt ben je normaal gesproken ook niet happy met een daling .

  Was uitsluitend gericht tegen het sfeertje wat sommige trachten te creëren om de huizenmarkt zwaar onder uit te krijgen , alles wordt aangedragen , desnoods maar via een totale depressie als dat moet , de gevolgen massale werkloosheid , armoede , ellende in alle soorten in maten lijkt ze niet uit te maken , als zij maar gelijk krijgen en sommige , de meest verachtelijken , hun slag kunnen slaan , liefst hele straten tegelijk. Mogelijk hebben ze zelf onlangs verkocht .

  En vergeet niet huizenprijzen kan je net als de economie de put in praten als er maar genoeg negativiteit wordt rondgestrooit , alleen waar eindigt het , wie gaat het gelag betalen !

  Gelukkig zie je dat “”diverse media”” hun verantwoordelijkheid in deze onderkennen en nemen !

  Marcel Leys

 45. Xandr says:

  * Stijgende bouwkosten
  – bouwsector ligt zowat op z’n gat, laatste nieuws was netto nul nieuwe orders van augustus op september. Prijs = f(vraag,aanbod).

  * Stijgende grondprijzen ( leuk of niet )
  – grondprijzen worden gezet op de marge: in de markt te krijgen verkoopprijs voor huis/huizen minus bouwkosten.

  * Stijgende huren
  – (vrije sector) huren zijn functie van netto inkomen.

  * Inflatie
  – dat is zooo 2007. Nieuwe toverwoord voor ’09: deflatie. Zie olie-prijs.

  * Gebrek aan goede huurwoningen.
  – je kunt altijd weer bij je ouders gaan wonen.

  * Stijgende lonen
  – ik zal even bellen met de vakbonden, en je wens doorgeven. Ik ben bang dat ze andere prioriteiten hebben. Iets met “banenbehoud”.

  * Hypotheekrenteaftrek
  – ??

  * Binnenkort weer lagere rente
  – rente aan particulieren is niet alleen ECB rente, maar heeft ook sterke risico opslag. ING leent per slot van rekening voor 8% van de staat… Zie ook krant deze week.

 46. gekkehenkie says:

  Marcel Leys zegt: “Gelukkig zie je dat “”diverse media”” hun verantwoordelijkheid in deze onderkennen en nemen !”

  Diverse media en Marcel zou ik zeggen!

 47. Marcel Leys says:

  Xandr Zegt:
  16 November 2008 om 8:51 pm
  * Stijgende bouwkosten
  – bouwsector ligt zowat op z’n gat, laatste nieuws was netto nul nieuwe orders van augustus op september. Prijs = f(vraag,aanbod).

  Marcel : Dat betekent nog lang niet dat de bouwkosten gaan dalen alleen dat er minder gebouwd gaat worden , wat de bestaande huizenprijzen weer ondersteund , ze gaan echt geen projecten tegen verlies starten.Een sterk corrigerende huizenmarkt is alleen maar een extra aantasting van de economische activiteit met nog meer krimp , werkeloosheid en koopkrachtdaling tot gevolg , de overheid kan zich niet permiteren dat lijdzaam aan te zien en zal koopkracht maatregelen gaan nemen .

  * Stijgende grondprijzen ( leuk of niet )
  – grondprijzen worden gezet op de marge: in de markt te krijgen verkoopprijs voor huis/huizen minus bouwkosten.

  Marcel : ??????????????????????????????????

  * Stijgende huren
  – (vrije sector) huren zijn functie van netto inkomen.

  Marcel : De huren stijgen toch echt door , anders gaan de woningcorporaties helemaal niets meer bouwen , nog meer huizenkopers ! De vrije sector is bijzaak en veel te duur .

  * Inflatie
  – dat is zooo 2007. Nieuwe toverwoord voor ‘09: deflatie. Zie olie-prijs

  Marcel : Ach allemaal kretologie . Deflatie zeer onwaarschijnlijke doemdenkerij , God verhoede het want dan is echt iedereen de sigaar. Waar de inflatie precies heen gaat dat weet niemand ook jij niet maar die verdwijnt heus niet in 2009 en 2010 bij een loonstijging van 3,5 % en maar steeds toenemende overheidslasten , de OZB wordt alleen al weer gemiddeld 4 % verhoogd in 2009 .

  * Gebrek aan goede huurwoningen.
  – je kunt altijd weer bij je ouders gaan wonen.

  Marcel : Onzin reactie , doe maar mislukt lollig bij gebrek aan argumenten , geeft wel je zwakke positie en gebrek aan feitenkennis weer .

  * Stijgende lonen
  – ik zal even bellen met de vakbonden, en je wens doorgeven. Ik ben bang dat ze andere prioriteiten hebben. Iets met “banenbehoud”.

  Marcel : Voor jou neemt nog niet eens de koffiejuffrouw op . Afgesloten cao’s 2008 : gemiddelde stijging 3,5 % .Punt uit .

  * Hypotheekrenteaftrek
  – ??

  Marcel : Wordt niet aan gesleuteld in deze kabinetsperiode , wat de toekomst brengt weet niemand buiten dat een meerderheid van de politiek voor behoud is. Anders kunnen starters het helemaal vergeten .

  * Binnenkort weer lagere rente
  – rente aan particulieren is niet alleen ECB rente, maar heeft ook sterke risico opslag. ING leent per slot van rekening voor 8% van de staat… Zie ook krant deze week.

  Marcel : Wat ING met de rug tegen de muur aan rente moet betalen zegt niets over de marktrente , de Euribortarieven zijn recent met een procent gedaald evenals de renteverlaging door de ECB .Je gooit van alles door elkaar , we krijgen deflatie door de gedaalde olieprijs en gelijktijdig zinspeel je op geen dalende rente ! Zeker een glazen bol gekocht met klein defect !

  De eerste rente dalingen zijn er al en er zullen er nog velen volgen :

  Obvion
  Obvion Hypotheken – [11/12/2008]: Als gevolg van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt wijzigt Obvion met ingang van 12 november 2008 de volgende tarieven. Voor hypotheken met een rentevastperiode van 2 jaar wordt het tarief met 0,4% verlaagd.
  Woonfonds Hypotheken
  Woonfonds Vaste Switch Rente – [11/10/2008]: Woonfonds Hypotheken heeft met ingang van maandag 10 november 2008 haar rentetarieven verlaagd.

  Overheidsmaatregelen om de koopkracht te verbeteren zijn nodig en zullen er komen. Met de verworven bankbelangen zal de overheid zeker druk op de banken uitoefenen om de euribor renteverlagingen door te gaan geven aan hun klanten.

  DUS DALENDE HYPOTHEEKRENTE .

 48. Marcel Leys says:

  @ All.

  Wel ik heb mijn zegje gezegd in deze en sluit hierbij mijn deelname aan dit onderwerp af , ik acht het niet zinvol standpunten te gaan herhalen of te reageren op steeds weer nieuwe deelnemers aan deze discussie . Alles is wel gezegd .

  We spreken elkaar ongetwijfeld weer in andere berichten op deze site .

  Marcel Leys

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*