Niemand begrijpt het probleem van de kredietcrisis

Het systeem is instabiel, veroorzaakt een steeds grotere schuldenlast, leidt tot inflatie, draagt bij aan steeds schevere welvaartsverdeling en is niet duurzaam.

Als econoom volg ik met stijgende verbazing de discussie over de kreditcrisis. De kern van het probleem komt in de media en het politieke debat niet aan de orde. En een debat dat de kern niet raakt zal geen bruikbare oplossingen opleveren. Dat baart zorgen.

De problemen zijn onlosmakelijk verbonden met geldcreatie door schuld. Dit heeft een uitleg nodig. Geld wordt in het huidige financiële systeem niet meer door de overheid gecreëerd en in omloop gebracht – zoals veel mensen denken – maar alleen door banken. Elke keer dat iemand een lening of hypotheek afsluit wordt, met een druk op een computerknop, geld uit niets gecreëerd.

De overheid kan op twee manieren aan geld komen: door belasting te innen en door geld te lenen. De staat kan dus niet zelf geld creëren en in omloop brengen. Kortom; geld ontstaat alleen door het aangaan van schulden. Geld is schuld. Dit levert een paradox op. Wanneer alle bedrijven, particulieren en overheden morgen al hun schulden zouden aflossen (wat heel positief klinkt) dan zou op dat moment geen geld meer bestaan.

lees hier verder

Share Button

82 Reacties

 1. rikketik Zegt:

  Heerlijk en Eerlijk dit artikel in het NRC. Daar zat ik al lang op te wachten. Echter er zijn historici die het wel begrepen en hier ook voor gewaarschuwd hebben en daar hebben veel mensen dankbaar gebruik van gemaakt, alleen de overheden dachten het beter te weten en zijn een beetje dom geweest.

 2. kees Zegt:

  enig idee hoe Hötte er nu tegenaan kijkt?

 3. kees Zegt:

  Niet zo interessant eigenlijk wat hij heeft te melden. De linkjes (even zoeken)van “Peter” zijn lees-kijkvoer en deze van “japser?”
  http://fofoa.blogspot.com/
  http://www.safehaven.com
  http://blogs.ft.com/maverecon/

 4. John Zegt:

  Prachtig artikel dat een zeer complex probleem in begrijpelijke taal uiteenzet.

  De oplossing die hij aandraagt is echter wel wat kort door de bocht. Zelfs als de wereld zou bestaan uit enkel Nederland hoe zou je dan het huidige systeem om willen vormen. We beginnen allemaal weer met 0 ofzo? Want met nationalisatie van de banken blijft het systeem van geld creeeren door schuld natuurlijk in stand.

  Wanneer je het wereldwijd ziet zijn de problemen helemaal onoverkomelijk. Er is nu eenmaal geen alleenheerser die met de huidige kennis even naar de tekentafel kan, het systeem reset en opnieuw begint.

  Op dit moment hebben we in het westen nog zoveel profijt van het systeem. In China zijn mensen bereid zich 80 uur per week voor 20-40 euro te pletter te werken. Voor een huis van 2 ton dat hier wordt gefinancierd met een krabbel van de bank zijn 10.000 Chinezen zich dus een week te pletter aan het werken. Dat geld stroomt al jaren die kant op, zeker vanuit de US. Die claim die China nu dus op het westen heeft is enorm.

  De belangen voor het creeeren van een wereldvaluata lopen zo ver uiteen dat dit ook niet echt meer mogelijk lijkt.

  Het probleem is dus wel te overzien, een bevredigende oplossing voor alle partijen bestaat er echter niet.

 5. slaaf v.d.bank Zegt:

  Wakker geworden ? Jawel, de banken hebben de macht overgenomen in de Westerse Wereld. De banken hebben gespeculeerd met het INTELLECT van de overheden en gewonnen. De overheden zitten nu met handen en voeten gebonden aan de banken. De banken die in de US niet mochten vallen omdat ze “to big to fail” waren, zijn nu 2 keer extra groot geworden, dankzij de overheden.

 6. kees Zegt:

  @5
  de overheid kan alleen zelf nog een bank worden. Dus wat let ze?
  i.p.v. die 2,1% rente op de rek. bij de commerciëlen kan het voor nop naar de overheid. Wel even vermogensbelasting regelen natuurlijk.

 7. Ludwig von Mises Zegt:

  Ludwig denkt dat Jasper denkt dat dit een prima analyse is.

  Met twee kanttekeningen:
  nationaliseren van de banken is een slecht idee, geldschepping door de overheid ter grote van de groei in BNP en populatie is de oplossing die wordt onderschreven door iedereen die geld verdiend met speculeren in de markten voor eigen rekening en dus weet waar ie het over heeft.

 8. kees Zegt:

  Waren die banken too big to fall en nu to fail?
  De u.s. banken zullen zichzelf misschien wel naar de verdoemenis helpen alsof het communistische rijken zijn.
  too big to handle.

 9. Tamara Zegt:

  Hoe de Amsterdamse Wisselbank (met wereldreputatie) door een blanco krediet van miljoenen guldens te verstrekken aan de VOC tenslotte ten onder ging.

  nl.wikipedia.org/w…erdamsche_Wisselbank

 10. bigD Zegt:

  Een economoom die met een strak gezicht kan stellen schuld=geld kan ik niet serieus nemen!

 11. Ludwig von Mises Zegt:

  @ Big D.

  Jouw definitie is?

 12. kees Zegt:

  is de interpretatie nu:
  geld=schuld=waarde?
  geld=waarde(papier)

 13. Ludwig von Mises Zegt:

  Schuld is geprijsd geld is niet waarde.

  Prijs en waarde zijn twee andere dingen.

  Speculanten begrijpen dat en kopen ondergewaardeerde investeringen (tegen een prijs in geld) en verkopen die als ze overgewaardeeerd zijn en verdienen daar geld (schuld van andere mensen) mee.

  Waarvan ze eventueel dingen kunnen kopen die waarde hebben.

  Waarde is subjectief. Het begrip van waarde varieert met de tijd. Ene moment waardeert iedereen huizen enorm, andere moment wardeert iedereen geld enorm.

  Buy low, sell high…

 14. Ronald Zegt:

  Dit geheel wordt aardig uitgelegd in de video Money as Debt II Promises Unleashed.

  Hier te bekijken op youtube:
  youtube.com/view_p…+as+debt+II+promises

 15. bigD Zegt:

  Krediet, want dat bedoelt hij met schuld, is wel degelijk gedekt door geld.

  Als mijn linkerbroekzak een euro leent aan mijn rechterbroekzak, dan zit er nog steeds slechts één euro in mijn broek. Geen cent geldcreatie aan te pas gekomen! Wel kredietcreatie!

 16. Ludwig von Mises Zegt:

  @ Big D,

  Kip en het ei. Waar komt die euro vandaan? Hoe worden dingen dan duurder? Waar komt inflatie vandaan?

  Waarom worden dingen goedkoper als niemand meer wil lenen?

  Stof tot denken, doe er gerust een paar dagen over.

 17. Ludwig von Mises Zegt:

  Nog een vraagje – de hamvraag. Wat is de prijs van geld?

 18. Bouke Zegt:

  @Ludwig (17)

  rente

 19. Ludwig von Mises Zegt:

  Pluim voor Boukje.

  Is geld dan goedkoop nu? Wat zou dat voor de betaalbaarheid van woning betekenen? Of toch maar huren…

  Betaal wel af, want als je moet herfinancieren tzt zou geld wel eens duur kunnen zijn.

 20. lorenzo Zegt:

  We hoeven de crisis niet meer te begrijpen en kunnen ophouden met praten : de OESO zegt net dat de crisis voorbij is.

 21. bigD Zegt:

  @ LvM
  Ik weet waar je op aanstuurt, maar je gaat de mist in door aannames te doen over mijn achtergrond; die paar dagen nadenken heb ik al ver achter mij liggen.

  Geld is slechts een waardepapiertje dat gedekt wordt door de collectieve produktiviteit van de uitgevende “natie” (EU is geen natie, maar dat terzijde) en dus volledig gebaseerd op het vertrouwen daarin (en een paar ton goud bij de Centrale Banken).

  Kredietcreatie is een vorm van monetaire expansie en dat is dus per definitie inflatie. Het zal in de meeste gevallen leiden tot prijsinflatie. Een monetaire contractie is deflatie en dat leidt dus tot prijsdeflatie.

  Nou heb ik met opzet het woord geldomloop achterwege gelaten, om te voorkomen dat mensen mij er op wijzen dat kredietcreatie ook onder geldomloop valt en diezelfde mensen dan foutief zeggen dat krediet gelijk staat aan geld. Krediet is andermans geld. Nogmaals het is GEEN nieuw geld.

  De prijs van geld is wat de geldmarkt jou aan rente vraagt (of geeft).
  De waarde van geld… één euro is een half ons parma ham. Of bedoelde je de intrinsieke waarde? 🙂

  Vraag aan jou: wat is je euro waard als iedereen zijn schulden heeft afgelost?

 22. bigD Zegt:

  Ik had trouwens niet door dat dit een publicatie uit oktober 2008 was.

  Michiel Hötte’s toon staat mij ook helemaal niet aan. Veel te samenzweerderig. Wat ook nog eens onderstreept wordt door de verwijzing naar Willem Middelkoop, die niet meer de publiciteit opzoekt omdat meneer Middelkoop eigenhandig het hele vertrouwen in het financiële systeem kan ondermijnen! Give me a break!

  Willem Middelkoop had al langer voor mij afgedaan na zijn ouwehoer verhaaltje op IEX.nl over Mahendra Prophecy… sorry hoor, maar hoe ondermijn je je eigen geloofwaardigheid!

  Zo dat moest ik ook nog even kwijt! 🙂

 23. Ludwig von Mises Zegt:

  @ Big D.

  Ee bestaat een kapitaalmarkt. De prijs van geld wordt door centrale bankiers bepaald, niet door de markt. En zal voorlopig niet omhoog gaan.

  Vraag voor jou, wat is de euro /dollar waard als er 20 trillion dollar in de economie is gepompt en geswapt tegen euro’s tegen gelijkblijvende korte rente.

  En wat zal de kapitaalrente dan doen voor die stakker die lange termijn krediet nodig heeft gegeven die gierende inflatie waar je over spreekt?

  Denk je dat mijn generatie centrale bankiers straks over 20 jaar de korte rente laag houdt bij gierende prijsinflatie?

  Antwoord: euro is 1 ons parmaham. Over 15 jaar ben je er tien kwijt. Dat is wat de euro waard is als iedereen zijn schulden heeft afgelost en de centrale bankiers evenveel cash giraal geld in de economie hebben gepompt.

  Wat denk je dat de huur dan doet?

  Is jouw aandelenportefeuille gisteren ook met 22% gestegen? Check VGZ.TO eens. Ieder zijn vak.

  Deflatie is een verkrapping van het monetaire aggregraat. Inflatie is verruiming van het monetaire aggregraat.

  De prijs van goud en grondstoffen lopen 1 op 1 mee met de krapste monetaire aggregraten en de kapitaalrente omdat mensen als ik verder denken dan de komende 18 maanden deflatie in de ruimere definitie.

  En ik ben bankier. Je kan nauwelijks zeggen dat ik voor eigen parochie preek. Ik vind je verhaal wat warrig.

 24. kees Zegt:

  @22
  Middelkoop is ondergedoken en noemt zich geen journalist meer maar iemand die bedrijfskunde heeft gestudeerd en een journalistieke achtergrond heeft.
  Zoals met al het nieuws: voor Willem ook weer een ander; prof.Boot komt ook met een boekje.

 25. Ludwig von Mises Zegt:

  Check in net de opening in de VS. Weer 4% rijker geworden. Vista in 2 dagen van 2 dolalr naar 2.7.

  Analyse is ook werk.

  Laat Willem maar schuiven. Die is ook een procent of tien rijker geworden de afgelopen paar dagen.

 26. bigD Zegt:

  @ LvM (23)
  Het lijkt of jij op de één of andere manier de indruk hebt dat ik het niet met je eens ben… dan moet je zeker nog een keer lezen wat ik schrijf! Of wellicht heb ik me niet duidelijk uitgedrukt.

  De kapitaalmarkt wordt bijna niet door de ECB bepaald. De ECB verstrekt weliswaar goedkope leningen tegen dubieus onderpand met een looptijd van 12 maanden op het moment, maar ze bepaalt niet de kapitaalmarktrente. Zelfs de overnight rate hebben ze niet (meer) in de hand. Goed, ze sturen de liquiditeit en dus korte rente met marktoperaties, zoals repo.

  Ik heb geen woord gerept over “gierende inflatie”. Ik zit in het deflatie kamp, dus ik weet niet waar je het over hebt.

  M0 is weliswaar gigantisch gestegen (zeg gerust geëxplodeerd) en indien het niet op tijd wordt gesteriliseerd danwel geneutraliseerd, dan kunnen we inderdaad 10 euro betalen voor een onsje parmaham over X aantal jaar. Ofschoon ik eerder een totale implosie van het monetaire systeem verwacht (en dat is ook mijn voorspelling sinds 2007). Op het moment zie ik nog geen enkele aanleiding om te geloven dat prijsinflatie de komende 2 à 5 jaar zal plaatsvinden, ofschoon ik best scenario’s kan bedenken waarin dat wel gebeurt.

  Tot slot schets jij een scenario waarin alle schulden worden gemonetariseerd. Als dat gebeurt, ben ik het met je eens dat uit de klauwen lopende inflatie onvermijdelijk zal zijn. Dan wil je in eerste instantie trouwens niet in aandelen of vastgoed belegd zitten, maar dat hoef ik jou niet te vertellen.

  Wederom doe je een aanname over mijn professie en mijn beleggingen! Ik glimlach! 🙂

 27. Ludwig von Mises Zegt:

  Bid D.

  Ik ben degene die over gierende inflatie spreekt.

  ik doe geen aanname over jouw professie of beleggingen, ik constateer dat je onjuistheden opschrijft en niet weet waar je het over hebt.

  De aanname die ik wel doe, en al een jaar lang, de verwachting die ik had, and an 8 jaar lang, is dat de banken een biljard of 20 zullen monetiseren. Daarin heb ik gelijk gekregen.

  En dat dat tot gierende inflatie leidt. Over de afgelopen 8 jaar is de prijs van olie, om wat te noemen, verzevenvoudigd. Dat is inflatie in de pijplijn vriend.

  Gelezen dat de Chinezen besloten hebben OTC derivaten niet meer te honoreren eergisteren? Wat denk je dat we gaan doen met de banken die de winsten hadden ingeboekt?

  Laten klappen? Nu wel? Denk nog eens na. Zie jij een relatie met Vista Gold VGT.TO van 2 dollar naar 2 dollar zevertig in 2 dagen?

  En van 7 cent naar 2 dollar zeventig in 8 jaar? Ome Mises wel.

  20 biljoen. Dan praten we verder. En je weet wie het beste lacht. Das Ome Mises na de afgelopen 8 jaar en de komende 15 jaar lacht ie door.

  Hou jij je centjes maar op de bank tot die ons Parma 10 euro kost.

  Tegen de tijd dat jullie beginnen te begrijpen wat ik uit probeer te leggen, draai ik mijn mening om. Ga ik short parma ham en long de Euro.

 28. Ludwig von Mises Zegt:

  Vraagje, hoe gaan we M0 sterilliseren?

  Want dat is mijn professionele zorg en de reden waarom ik de jongelui hier tegen de stupiditeit van de boomers probeer te beschermen.

 29. leerling Zegt:

  @ bigD 26 , geweldige uitleg, heel duidelijk, alleen nog ff twee vraagjes, implosie van het monetaire systeem, wat betekent dat en is MO hetzelfde als M1 ? Bij de ECB kan ik alleen M1 M2 M3 vinden

 30. Tessa Zegt:

  BigD,

  Voel je niet persoonlijk aangevallen door de agressieve toon van Ludwig. Aan de berichten te zien de hij hier in het verleden heeft gepost slaat hij tegen bijna iedereen een agressieve toon aan. Vernoedelijk probeert hij frustraties of tekortkomingen in het echte leven hier op een forumpje te compenseren.

  Inhoudelijk waardeer ik de inbreng van jullie beiden.

  Groet Tessa

 31. MR Zegt:

  Geldcreatie door de overheid is in volle gang, achter de schermen. Om de begrotingstekorten van de lidstaten omlaag te brengen, moet geld gecreerd worden. De precieze vorm is irrelevant. Waarschijnlijk zullen de bijdragen van lidstaten aan de Europese pot tijdelijk gaan dalen, en zal de Europese bank het verschil bijpassen, met gecreerd geld. Daarna slaat de inflatie toe.

 32. Ludwig von Mises Zegt:

  @ Tessa. mijn toonzetting hoef je inderdaad niet persoonlijk te nemen.

  Fijn dat je de inbreng inhoudelijk weet te waarderen. Ik vrees dat je een van de weinigen bent.

  Dat is frusterend en ook weer niet, immers, de meerderheid verliest op de markt terwijl ze elkaar gelijk geven en de minderheid die wint voor gek verklaart.

 33. Ludwig von Mises Zegt:

  MR. Welkom. Sommigen leren proefondervindelijk. Lijkt me dat jij daar niet (meer) bijhoort.

 34. kees Zegt:

  @31
  worden we toch nog 1 europa 😉

 35. Ludwig von Mises Zegt:

  Niek. Goud vandaag 992 dollar. Ben je er nog? Of wacht je de deflatie nog even af?

  Gelijk hebben is frustrerend. Gelijk krijgen is zo zoet. Je moest het eens proberen.

 36. Ludwig von Mises Zegt:

  Kees, je lijkt me een olijke vent. Dat 1 europa komt er of je wilt of niet.

 37. kees Zegt:

  @35
  Wat zegt dat over de $ ? Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar.

 38. M Zegt:

  Dit keer zegt het meer over goud dan over de dollar, ook in euro’s is het redelijk gestegen.

  Iets anders: is rente echt de prijs van geld?

  Dat zou namelijk betekenen dat geld uiteindelijk de prijs van geld is.

  Lijkt me een aparte zaak.

 39. allert Zegt:

  Goud staat al een tijdje rond de e 21k/kg (aankoop onder-verkoop boven), gaat niet veel omhoog of omlaag. Sluit me daarom aan bij @37.

 40. M Zegt:

  Goud schommelde rond de 650 per ounce, staat nu op 695. Dat is in mijn boekje een redelijke stijging.

 41. ludwig von mises Zegt:

  @ Kees.

  Lange termijn gaat de dollar zoals ik al eerder schreef naar .72, .62 en dan .52 op de usd index. We hangen nu rond .78

  Korte termijn kan de dollar even stijgen vanwege het china derivaten debacle dat eraan zit te komen.

  In eurotermen gaat goud vrijwel recht omhoog richting de 1000 euro / ounce om nooit meer terug te komen naar 665 euro.

  Goud staat in 15 maanden boven de 1500 dollar.

  Ik verwacht dat olie een tik naar beneden krijgt.

 42. Spaarvarken Zegt:

  Dit heet toch het fiat – systeem. Dat is gebaseerd op vertrouwen waarbij lenen (krediet) en uitlenen (sparen) dient te worden terugbetaald met een opslag (rente) Je kunt ook aan een pakje boter waarde toekennen en ermee betalen. Het hele systeem is gebaseerd op vertrouwen. Is het vertrouwen in het systeem weg dan verdwijnt de waarde ook.

 43. Michzelluf Zegt:

  @ 32. Ludwig von Mises

  Goud is een raadsel en is een last resort, het is net als kijken in de hersens van de duivel tot hij bloed ziet.

  De goudprijs is als een kapotte thermometer die de problemen mbt de overheidstekorten aangeeft. Hij werkt dus niet! En logisch dat hij niet zal werken!

  Kapot is verrot door de die financiële producten of regelinstrumenten van de FED en de heilige banken JP Morgan, Bank of America, Citibank hebben ingesteld, ze beheersen meer dan 90% van het papieren goud via de COMEX=CRIMEX

  Dus de goudprijs is nailed en 1000$/ounce lijkt een psychologische grens te zijn voor de elite.

  Goudprijs is gemanipuleerd, omdat de boel anders in elkaar zakt.

  Goudprijs zou nu tussen de 30.000-40.000 dollar/ounce moeten zijn als hij niet ontkoppeld zou zijn heb ik vaker horen zeggen.

 44. Michzelluf Zegt:

  41. ludwig von mises

  Ben het op heel veel punten met je eens, maar zeg nooit nooit.

  Het is en blijft een machtsspel en geen geldspel van de elite, waarbij logica niet altijd vanzelf sprekend is.

  Blijf daarom scherp.

 45. bigD Zegt:

  @LvM(27)
  Zou je de onjuistheden puntsgewijs kunnen noemen?

  Prijsinflatie zit niet in de pijplijn. We hebben al vele jaren van prijsinflatie gehad: vastgoed, olie, boodschappen, diensten, etcetera. Dit is geheel in lijn met de monetarie inflatie van de afgelopen 15 à 20 jaar.

  Vergeet je niet om je winst op Vista op tijd om te zetten in fysiek goud? We zijn het er beiden over eens dat fiat geld z’n laatste dagen heeft gehad.

  @LvM(28)
  Ik geloof niet dat de Centrale Banken de politieke wil hebben om M0 te steriliseren. Een voor de hand liggende maatregel is de capital requirement van de banken op te schroeven.

  Ik deel je zorg over de economische malaise die ons te wachten staat. We hebben het ergste nog niet eens gezien. De vergrijzing gaat de wereld op z’n kop zetten, maar dat is een andere discussie.

  @leerling(29)
  Dankjewel. M0 (base money), in mijn definitie, is al het papier- en muntgeld in omloop plus de bankreserves bij de Centrale Banken. Het geld dat de Fed heeft gedrukt, is voornamelijk in de bankreserves terecht gekomen. Dit valt onder M0, maar niet onder M1. Bij mijn weten publiceert de ECB dit niet.

  Een monetaire implosie kan op meerdere manieren plaatsvinden. Een jaar geleden hadden we bijna een implosie doordat in gebreke blijven van betalingen (defaults) in het bankwezen op het punt stonden een kettingreactie in werking te stellen. De Fed heeft dit kunnen afwenden. Dit gevaar kan terugkeren. Een andere implosie kan plaatsvinden door een onverwachte devaluatie van fiat geld. In andere woorden het plotsklaps verliezen van het collectieve vertrouwen in geld.

  @Tessa(30)
  Dank! Ik houd van een pittige inhoudelijke discussie. LvM heeft een paar goede punten en ik deel zijn mening grotendeels. Helaas doet hij aantijgingen waar hij niet inhoudelijk op ingaat. Het is ook jammer dat hij gelijk wil krijgen. Ik ben helemaal niet blij als ik gelijk zou krijgen met mijn voorspellingen. Ik ben wel blij als mensen over mijn ideeën nadenken en daardoor zichzelf kunnen beschermen tegen wat ons mogelijk te wachten staat.

  Tot slot doet hij aannames over de toekomst die verre van zeker zijn, omdat er constant geïnterveniëerd wordt in de markt door de overheden.

  @Michzelluf(43)
  Goudprijs gemanipuleerd? Hoe komt het dan dat goud van $255 begin deze eeuw naar $980 is gestegen? Ook manipulatie? De monetaire inflatie is grotendeels al ingeprijsd.

  Ga niet af op “van horen zeggen”. Wees kritisch en begrijp waarom sommigen geloven dat goud 30 à 40.000 dollar zou moeten zijn en trek dan je eigen conclusie.

 46. leerling Zegt:

  @bigD, dank voor Uw uitleg, dus toen Lehman viel was er een bijna implosie, maar een reele implosie, is dat hetzelfde als er in de VORIGE depressie gebeurde, dat iedereen zijn of haar geld v.d.bank haalt en het in DEZE tijd het girale systeem stopt, en is dan het geld in je portomonnaie nog iets waard ? en kan je dan nog kontant betalen, of alleen maar contant Het girale betaalsysteem kan toch losgekoppeld worden, kortom wat gebeurt er in de praktijk, krijgen we weer loonzakjes, back to the basic, kortom ik wil me graag voorbereiden

 47. leerling Zegt:

  @bigD, is het ook mogelijk dat de minister van financien, de financiele noodwet [ onderdeel v.d.oorlogswet ] in werking stelt als zijnde een calimiteit en dan alle banktegoeden laat bevriezen om een bankrun te voorkomen ?

 48. kees Zegt:

  @46
  of je hebt je huis verkocht en bent nog “inbetween” met 100K of 200K nagenoeg renteloos op de bank. Dit omdat je bv nog in afwachting van een bouwvergunning , oplevering, etc.bent.
  BTW het betreft dan bedragen waar ook geen hra op van toepassing is, dus waar bij waardedaling van het geld ook geen toekomstig fiscaal voordeel te behalen is.

 49. kees Zegt:

  @47
  heb je enig idee bij welke deur je moet zijn? Ergens onder aan de trap bij die kruimelzuiger?

 50. optiontrader Zegt:

  @45

  BigD; je hebt helemaal gelijk.
  Mega inflatie hebben we gehad.

  Goud stijgt enorm bij DEFLATIE

  http://www.safehaven.com/article-13554.htm

 51. leerling Zegt:

  @ kees, niets van dit alles, wil alleen een kijkje in de toekomst, that’s all,[indien mogelijk], maar het is wel vreselijk leuk om dit alles wat er nu gebeurt LIVE mee te maken, vanf midden 2007 toen het begon in de US met Merril Lynch die probeerde CDO’s op een auction te verkopen , wat dus niet lukte en je hoorde dat alles ” contained ” was en je nu hoort dat de MO explosief is gestegen, omdat de zuster banken in Oost Europa het waarschijnlijk niet redden. Eigenlijk is het een spannend boek, maar het is nog niet uit.

 52. Ludwig von Mises Zegt:

  bigD Zegt:
  4 September 2009 om 3:21 am
  @LvM(27)
  Zou je de onjuistheden puntsgewijs kunnen noemen?

  BigD: iemand die denk dat er een geldmarkt is heeft werkelijk geen recht van spreken.

  Wat ben jij? Leraar economie?

 53. Ludwig von Mises Zegt:

  optiontrader

  Nog zo een die denk dat deflatie en inflatie begrippen zijn die over prijs gaan.

  Het is als een deluge van dommigheid van mensen die lineair denken en nooit een stap verder. Geboren verliezers in het schaakspel van het leven.

  Ja de prijzen van consumptiegoederen gaan omlaag.
  Stap 2 er wordt 20 trilard gemonetiseerd. Stap 3 een ons parmaham kost 10 euro / kapitaalrente explodeert en de goudprijs ook.

  Goud gaat niet omhoog vanwege deflatie in de consumptieprijzen, maar vanwege inflatie in M0

 54. bigD Zegt:

  @optiontrader(50)
  De M0 inflatie houdt de effectieve M3 deflatie voorlopig bij verre na niet bij, gelijk Japan. Maar, in extremis, uiteindelijk zal de M3 destructie (“defaults”) het vertrouwen in fiat geld compleet ondermijnen. In dat extreme scenario kan geld nergens met een positief rendement terecht. Alleen goud is een veilige optie. Centrale Banken kunnen drukken wat ze willen (M0 en M1 inflatie) om “assets” op te kopen, maar ook dat geld gaat alleen maar richting datzelfde goud. De monetaire implosie! Het interesseert mij op dat moment geen sier of goud dan 40,000 of 1 miljoen dollar per troy ounce is.

 55. Ludwig von Mises Zegt:

  Tenzij je nu 1 miljoen kan lenen en er goud van kan kopen dat straks 10 miljoen waard is.

  Weimar 2.0

 56. Ludwig von Mises Zegt:

  Overigens, als dat geld naar goud gaat, waarom adviseer je me dan een paar posts geleden mijn goudmijnbedrijven te verkopen?

  Warrig verhaal.

 57. optiontrader Zegt:

  Goudmijnbedrijven zijn aandelen. Aandelen is niets anders dan papier. We praten over fysiek goud. Trouwens voor dat goud op 1500 usd staat krijg je al goud confiscatie net als in 1933. Ze pakken het van je af…….links om of rechts om.

 58. Ludwig von Mises Zegt:

  @ BidD

  Begraaf jij je krugerrands nu maar in de achtertuin en laat het investeren in productieve middelen maar aan mij over.

  @ Michzelluf

  Goud wordt twee kanten op gemanipuleerd. Omhoog als er prijs deflatie is en omlaag als er prijsinflatie is. Maar ik hoef jou niets uit te leggen heb ik al eerder gemerkt.

  BigD zal op de top van mening veranderen en ergens bij 6000 zeggen dat goud naar 40.000 gaat. Waarna ik hem uitkleed door short zijn krugerrands te gaan. Kan ie weer zeiken dat de markt gemanipuleerd wordt.

 59. Ludwig von Mises Zegt:

  Optiontrader:

  Zie comment aan BigD hierboven. Jij gaat je brood straks met krugerrands betalen begrijp ik, nadat het armageddon en de vogelgriep en de global worming hebbenj toegeslagen?

  Stressed rat syndroom om met mijn broertje de dokter in de psychologie en zijn meisje de professor in psychologie te spreken.

  Zo vaak gepakt dat je niemand meer vertrouwd. Je was, ben er zelf bij en zal er zelf weer verantwoordelijk voor zijn.

  Hoe gaat het met de optiehandel?

 60. michzelluf Zegt:

  @59. Ludwig von Mises

  Ik denk dat investeren in zilver misschien beter is aangezien de verhouding nu op 62 ligt en vaak bij crisissen naar de 15 gaat.

  Ik wacht op een volgende (mini) crash…

  en dan aandelen kopen zoals Silvercorp Metals/Nova Gold/Yamana en dan later verkopen en fysiek inslaan.

  Nova was van 0,5 naar 6 gegaan, +1200%

  Zilver/goud inslaan kan bij:

  geiger-edelmetalle…2;Anlagemuenzen.html

  doe je eigen onderzoek…

 61. optiontrader Zegt:

  @ ludwig van missers

  Vogelgriep heeft Donald Rumsfeld rijk gemaakt. Global warming heeft Al Gore rijk gemaakt. Voordat Gods oordeelsdag zal worden voltrokken zal Openbaring 18 moeten uitkomen. Hadden we de economie maar bij het oude gelaten zoals in Leviticus 25. ‘jubeljaar’.

  optiehandel gaat goed. Wat voor vreemd instituut werk jij?

 62. M Zegt:

  @Option trader

  BigD; je hebt helemaal gelijk.
  Mega inflatie hebben we gehad.

  Goud stijgt enorm bij DEFLATIE

  Onzin. Vanwege zijn eigenschappen is goud al eeuwenlang van relatief stabiele waarde gebleken. In tijden van dynamiek in de papiermarkt stijgt de voorkeur voor goud. Zowel in- als deflatie zorgen voor dynamiek. Goud presteert relatief goed onder extreme vormen van beide.

  Voordat Gods oordeelsdag zal worden voltrokken zal Openbaring 18 moeten uitkomen. Hadden we de economie maar bij het oude gelaten zoals in Leviticus 25. ‘jubeljaar’.
  Knap, om jezelf in twee zinnen zo tegen te spreken. In de eerste claim je dat de bijbel een vooraf geschreven biografie van het aardse leven is. Prima als je dat wil geloven, maar dan moet je niet in de tweede zin de arrogantie hebben om te stellen dat we de macht zouden hebben gehad om iets aan die biografie te veranderen.

 63. Ludwig von Mises Zegt:

  Michzelluf:

  Yamana en Novagold heb ik. Ik ben minder bullish op zilver, het is een grondstof, geen monetaire assett en vocven de 30 dollar wordt het uit de gron gezogen zeker als base metals productie oploopt.

  @ optietrader.

  Je kent de uitspraak van rogers: optiehandelaren zullen taxuchauffeur worden en boeren in maseratis rijden?

  @ BigD:

  Inflatie en deflatie zijn twee van de meest verkeerd begrepen begrippen.

  Vraag jezelf altijd af of men het over prijs of een monetaire aggregraat heeft

  En dan ook nog over de prijs van wat – spullen in de supermarkt of grondstoffen

  Danwel welk monetaire aggregraat – m0 of krediet incarnaties van geld zoals daar is de M0, M1, M2 en zelfs derivaten die in geen enkel monetair aggregraat meegerekend worden maar wel degelijk liquiditeit vertegenwoordigen zolang het contract nagekomen wordt.

  Succes.

 64. optiontrader Zegt:

  @ M

  Instituut van missers heeft het over investeren na armageddon. Ik zeg dat kan niet vanwege openbaring 18. Laten we eerlijk zijn M ‘jubeljaar’is niet eens zo gek.

  @ Ludwig

  Rogers is China gek. China heeft al 20 jaar dubbele cijfers groei. In het verleden behaalde resultaten bieden….
  Dan ga ik nog liever USD long

 65. Ludwig von Mises Zegt:

  optiontrader

  succes.

 66. kees Zegt:

  LvM die boeren zullen echt niet de boeren zijn zoals we die nu kennen. Dat zullen zetbazen uit “Wageningen” kunnen zijn. Enig idee wie er investeren in Oekraïne e.o. zijn? Dat zijn de kapitaalverschaffers.
  Ik vraag me af of ik blij kan worden van het idee van Rogers.
  Bedenk me nu ineens dat ik dit ook al besproken heb in 1973 met een planoloog en dat ging toen over de niet noodzakelijkheid van droogleggen van de Flevopolders. En kijk nu een wie er woont 😉 (Er was toen een ver.tot behoud van het IJsselmeer)

 67. kees Zegt:

  @65
  Dan ga ik nog liever USD long

  jij speculeert nu al op de nieuwe $?
  Niet geschoten ……..

 68. Ludwig von Mises Zegt:

  @67

  Rogers bedoelt natuurlijk te zeggen dat de winst in commodities zit. Boerderijen worden megaboerderijen met werknemers en investeerders. Inderdaad in bijvoorbeeld de oekraine.

  @ 68

  Optiontrader is natuurlijk een retail gokker die niet begrijpt dat het casino altijd wint en er per saldo geld bij de bank ingeleverd wordt.

  Visie is wat ondergewaardeerd tegenwoordig. Historisch besef niet aanwezig. Risico perceptie van een kleuter op een onbewaakte oversteekplaats.

  Short term momentum chasers van modeverschijnselen zijn het.

 69. optiontrader Zegt:

  Option trader is een wholesale gokker.

  Nog niet eens zo gek idee USD long. De carry trades zijn volgens mij van YEN naar Dollar verplaatst vanwege lage rente in amerika.
  Jammer dat er veel te weinig geld in omloop is als de derivaten bommen afgaan. Een mega implosie. Als de dollar stijgt, daalt alles….AEX, Goud, Olie enz enz

  3% zit dollar long. De hele wereld is flauw op de dollar. De hele wereld zit goud long (behalve JPM en GS. Nu is de vraag, gaat de hele wereld geld verdienen?

 70. Ludwig von Mises Zegt:

  Kleine gokkers, grote gokkers, doe ze in de wasmachine.

  Laat maar lekker draaien, doe ze in de wasmachine.

  Wedden dat goud stijgt, dollar ook heel even en dat olie en aex dalen?

  Artikeltje voor jou, van mensend ie wel weten waar ze het over hebben en een paar stappen vooruit kunnen denken.

  thefundamentalview…bank-default_03.html

  Flauw op de dollar. Je doet me denken aan een collega hier die zijn hele hebben en houden verloren is in financials. Raad is wat ie vroeger deed op het Rokin?

 71. michzelluf Zegt:

  @64. Ludwig von Mises

  en ga je yamana en nova houden?

  Korte termijn of lange termijn…
  Wanneer ben je ingestapt?

  Heb je nog andere interessante aandelen?

  Lange termijn lijkt me het een goede zet…alleen verwacht ik zeer binnenkort nog een (laatste) shake-out voordat we naar de maan gaan met de prijzen.

  Spelen met de psychologie is voor de elite leidend…

 72. Ludwig von Mises Zegt:

  Ingestapt tussen oktober en januari. Houden tot 2012 – 2014

  Ik ben investeerder en geen daytrader. Shakeout intereseert me niet veel, normale volatiliteit waar alleen optiontraders op gokken.

  Grafiek die je wel zal waarderen:

  http://www.bgmi.us/

  +- 6,6 jaar omhoog (maal 5)
  En dan een halvering in 17 maanden

  (dat maakt PI in termen van martin armstrong, jou welbekend)

 73. Ludwig von Mises Zegt:

  Je moet ze zelf researchen, (management, non recourseloans, uberhaupt niet teveel leneingen, goud in de grond, lokatie) maar dit is wel een goed begin selectie:

  kitco.com/ind/matl…ep032009_junior.html

  Rating 1 tot 2.5 zijn het overwegen waard. Mijn voorkeur is juniors.

  Analyse is ook werk 😉

 74. michzelluf Zegt:

  @71. Ludwig von Mises Zegt

  Wedden dat goud stijgt, dollar ook heel even en dat olie en aex dalen…

  Dat zou een wijziging tov van okt 2008 betekenen!

  De vorige keer okt 2008) was het, de beurzen dalen en de dollar stijgt en goudprijs zakt.

 75. Ludwig von Mises Zegt:

  Oktober was het tegenovergestelde van wat staat te gebeuren.

  Toen werd een bank omgelegd waardoor de chinezen ineens op verlies stonden.

  Nu zeggen de chinezen in feite: we betalen niet.

 76. michzelluf Zegt:

  @ 73 Ludwig von Mises Zegt

  Tussen investeerder en daytrader zit ook nog een interessant grijs gebied.

  Martin Armstrong volg ik met belangstelling…

  Maar ik volg ook cyclist op Kitco, hij is ook vrij goed met voorspellingen.

 77. Ludwig von Mises Zegt:

  Tussen investeerder en daytrader zit ook nog een interessant grijs gebied.

  Klopt. Maar ik ben lui, twee trades per 8 jaar is genoeg in conmbinatie met een trendwijziging per 26 jaar.

 78. michzelluf Zegt:

  Nu zeggen de chinezen in feite: we betalen niet.

  hoe kan je bovenstaande hard maken??
  je bedoelt dat ze geen schatkistpapier meer opkopen?
  Toch betwijfel ik dat.

  Wat is er achter de schermen gaande betreffende het opkrikken van de goudreserves in china. Er zullen wel al afspraken gemaakt zijn die wij niet weten en waar zij (de banken) van profiteren…

 79. Ludwig von Mises Zegt:

  Nee, ik bedoel dat ze zich niet gebonden voelen aan de olie termijn contracten die ze OTC hebben afgesloten omdat de VS de verliezende contracten met nieuw gecreerd geld uitbetalen.

  Daarmee zitten de VS banken met een long positie in olie futures die ze kwijt moeten.

  Schatkistpapier kopen doen ze zeker niet meer.

  Goudreserves en de waardering daarvan zijn een zaak van de centrale banken onderling. De overheveling van goud van het westen naar het oosten loopt via het IMF.

  De marktgoudprijs waar jij en ik op speculeren wordt bepaald op dit moment op de Comex. De Comex zal op enig moment niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen wanner major interest levering gaat vragen.

 80. michzelluf Zegt:

  @71. Ludwig von Mises

  In jouw post staat een link waar staat:

  The Reuters report cited 6 foreign banks that received letters indicating that the Chinese State Owned Enterprises would be given the green light to default on their derivatives.

  Een ding heb ik geleerd, Reuters is corrupt. Het vertelt waarheden maar ook veel leugens voor gewin van de FED en hun eigen banken JP Morgan, GS, ect.

  Nieuws van Reuters, lees ik niet meer.

 81. Ludwig von Mises Zegt:

  reuters.com/articl…idUSSP47327420090831

  Het rapport. Dit kan simpelweg niet onder de pet gehouden worden. Ga ervanuit dat de situatie erger is dan Reuters stelt, dar kan ik wel in meegaan.

Laat een reactie achter

Opgelet:Het is niet toegestaan om teksten te plaatsen die auteursrechtelijk beschermd zijn. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur. Hetzelfde geldt voor beeld.

Uw reactie moet worden goedgekeurd en daardoor kan het even duren voor hij voor anderen verschijnt. Het is niet nodig om uw reactie nogmaals te plaatsen.